Ολοκλήρωση Δημόσιας Διαβούλευσης

Ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Γιώργος Σταθάκης ευχαριστεί όλους όσοι συμμετείχαν στη διαδικασία διαβούλευσης επί του Σχεδίου Νόμου «Απλοποίηση Διαδικασιών Σύστασης Επιχειρήσεων». Τα σχόλια και οι προτάσεις που υποβλήθηκαν θα ληφθούν υπόψη στην κατάρτιση του τελικού Σχεδίου Νόμου.

Απλοποίηση Διαδικασιών Σύστασης Επιχειρήσεων

O Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Γεώργιος Σταθάκης,

Θέτει από σήμερα, Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2016, και ώρα 09:00 π.μ. σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων» και καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 5 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 14:00 μ.μ.

Ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

Γεώργιος Σταθάκης