Κεφάλαιο 15 – ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για να δείτε το περιεχόμενο του κεφαλαίου κάντε κλικ εδώ

 • 24 Απριλίου 2017, 08:46 | Θ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

  Σχετικά με το άρθρο 144.2: Υπάρχουν διατάξεις, που ισχύουν και ρυθμίζουν με διαφορετικό τρόπο θέματα στα οποία αναφέρονται οι ΔΙΕΠΠΥ. Οι διατάξεις αυτές, με εξουσιοδότηση του νομοθέτη αποτελούν νόμιμη μεταφορά ή/και εφαρμογή νομικά υπέρτερης κοινοτικής κανονιστικής νομοθεσίας. Παρόλα αυτά η διάταξη του 144.2 δείχνει να αγνοεί ή να το παραγνωρίζει το γεγονός αυτό, με αποτέλεσμα εύλογα να προβλέπεται ότι μοιραία θα προκύψουν νομικά αλλά και ουσιαστικά προβλήματα κατά την ερμηνεία ή εφαρμογή της συνολικής υφιστάμενης νομοθεσίας μετά την υιοθέτηση των ΔΙΕΠΠΥ.

 • 20 Απριλίου 2017, 20:07 | Θ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

  Έχετε άραγε αξιολογήσει και συνειδητοποιήσει πλήρως από νομικής πλευράς την διάταξη του άρθρου 144.2 ;

  Έχετε αντιληφθεί την νομική ισχύ, εγκυρότητα, ποιότητα και βασιμότητα της ως άνω διάταξης ;

  Η εν λόγω διάταξη προβλέπει ούτε λίγο ούτε πολύ ότι καταργούνται συλλήβδην όλες ( οι οποιεσδήποτε) ειδικές διατάξεις που ρυΘμίζουν διαφορετικά από τους ΔΙΕΠΠΥ θέματα με τα οποία ασχολούνται οι ΔΙΕΠΠΥ (!)

  Γνωρίζετε πόσες τέτοιες διατάξεις υπάρχουν σήμερα ; Γνωρίζετε την νομική πηγή και προέλευση τους, την νομική έκταση και ισχύ τους. ; Γνωρίζετε την αρμοδιότητα των φορέων, υπηρεσιών, οργάνων που έχουν την ευθύνη εφαρμογής των εν λόγω διατάξεων ;

 • 13 Απριλίου 2017, 12:58 | Θ, ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

  Πολύ σωστή η κατάργηση του άρθρου 144.1 των σημερινών ΔΙΕΠΠΥ, που ένα απαράδεκτο νομικά (ιδίως για τον χώρο του ποινικού-αγορανομικού δικαίου) τρόπο επιχειρεί μια πρωτοφανή αόριστη, μαζική, σωρευτική και αδιάκριτη ποινικοποίηση πάντων (περίπου) των οριζομένων στους κανόνες ΔΙΕΠΠΥ μετατρέποντας τα (χωρίς ειδικότερη περιγραφή ή εξειδίκευση της αξιόποινης συμπεριφοράς και χωρίς καμία αξιολόγηση της κολάσιμης απαξίας τους) σε αγορανομικά/ποινικά αδικήματα του Αγορανομικού Νόμου 4177/2013,κο όλα αυτά μέσω μιας απλής παραπομπής και υπαγωγής μισής γραμμής (!).
  Σημειωτέον δε ότι πέραν των διοικητικών κυρώσεων των προβλεπομένων στους κανόνες ΔΙΕΠΠΥ η αυτόματη παραπομπή στον Νόμο 4177 συνεπάγεται αυτοδικαίως πέραν των ποινικών και νέες διοικητικές κυρώσεις !
  Με άλλα λόγια με την ως άνω διάταξη που ευτυχώς διαγράφεται πλέον στο νέο υπό διαβούλευση κείμενο παρατηρούνται ταυτόχρονα: α) παντελής περιφρόνηση της συνταγματικής και κοινοτικής αρχής της αναλογικότητας, β) καταφανής καταχρηστικότητα και γ) πλήρης περιφρόνηση της θεμελιώδους ποινικής αρχής nulla crimen nulla poena sine lege και των διαφόρων μορφών της (certa κλπ).