Κεφάλαιο 01 – ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ – ΤΗΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για να δείτε το περιεχόμενο του κεφαλαίου κάντε κλικ εδώ

 • 24 Απριλίου 2017, 14:06 | ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ GS1

  Η χρήση διεθνώς αποδεκτών και αναγνωρισμένων προτύπων διέπει την εφοδιαστική αλυσίδα σε όλους τους κλάδους.
  Η επιτυχής εφαρμογή των διεθνών προτύπων GS1 (π.χ Barcodes, EDI, SSCC, GTIN) σε όλα τα στάδια της εφοσιαστικής αλύσιδας, τόσο εθνικά οσο και πανευπρωπαικά, είναι γεγονός, και θα προσθέσει ουσιαστική διασφάλιση στην επιτυχία της ΔΙΕΠΠΥ από την στιγμή που τα συγκεκριμένα πρότυπα είναι ήδη σε εφαρμογή απο τις εταιρίες.
  Τα Διεθνή Πρότυπα GS1 χρησιμοποιήθηκαν επίσης απο το Υπουργείο Οικονομικών στις νέες ένσημες ταινίες φορολογίας καπνου ώστε να διασφαλιστεί η μοναδικότητα και ιχνηλασιμότητά τους.

  Παράδειγμα: Όλες οι επιπρόσθετες πληροφορίες που απαιτούνται στην επισήμανση των προιΌντων μπορούν να περιέχονται σε γραμμωτούς κώδικες (barcode) που θα επιτρέψουν την αυτόματη ανάκτηση πληροφοριών οπως αρ. παρτίδας, ημ/νια ληξης/παραγωγης, χώρα προελευσης κα.

 • 24 Απριλίου 2017, 14:31 | Λευτέρης Κιοσές (ΙΕΛΚΑ)

  Σε γενικές γραμμές θεωρούμε ότι το σχέδιο υπουργικής απόφασης είναι στη σωστή κατεύθυνση, αλλά λόγω του μικρού χρόνου διαβούλευσης επιφυλασσόμαστε για τα συνολικά σχόλια μας. Ακολουθούν οι βασικές παρατηρήσεις μας:

  Αρ. 2 παρ. 1
  «Προστίθεται η υποχρέωση ένδειξης του κατεψυγμένου και στα γλυκά (πέραν των φαγητών).»
  Πρακτικά η απεικόνιση της εν λόγω ένδειξης καθίσταται δύσκολη λόγω της πληθώρας και του αριθμού των κωδικών, ιδιαίτερα λόγω της προσθήκης της κατηγορίας των παγωτών.

  Αρ. 14 παρ. 2
  Σχετικά με την ευθύνη σε περίπτωση απουσίας των προβλεπόμενων επισημάνσεων προβλέπεται ότι υπεύθυνος καθίσταται και ο λιανοπωλητής, ο οποίος ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΣΤΗ ΜΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ.
  Κατά την παραλαβή δεν καθίσταται δυνατός ο έλεγχος της ορθότητας και νομιμότητας των σημάνσεων λόγω χιλιάδων κωδικών που διακινούνται και των εκατοντάδων εργαζομένων που παραλαμβάνουν. Π.χ. ένα κατάστημα σουπερμάρκετ μπορεί να έχει και άνω των 20.000 κωδικών οι οποίοι αλλάζουν σε καθημερινή βάση.

  Αρ. 1 παρ. 4
  Επανέρχεται η υποχρέωση τοποθέτησης στο ΤΑΜΕΙΟ της πινακίδας:
  «Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)» και στην αγγλική γλώσσα, ως εξής: ‘’CONSUMER IS NOT OBLIGED TO PAY IF THE NOTICE OF PAYMENT HAS NOT BEEN RECEIVED (RECEIPT – INVOICE)”.
  Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα πρέπει σε κάθε ταμείο να τοποθετηθούν εκ νέου πινακίδες με την ανωτέρω ένδειξη (ρύθμιση που ίσχυε και περιορίσθηκε προσφάτως μόνο στην παροχή υπηρεσιών), κάτι που αποτελεί υπερβολή.

  Αρ. 69 παρ. 1 και 3
  Τροποποιήθηκε η παράγραφος της υποχρεωτικής αναγραφής της επωνυμίας του κατασκευαστή, του εισαγωγέα και του υπευθύνου διάθεσης και ενώ τα ανωτέρω ετίθεντο διαζευκτικά, πλέον τίθενται σωρευτικά με αποτέλεσμα να απαιτείται η αναγραφή των στοιχείων όλων των εμπλεκομένων κάτι που θεωρείται υπερβολικό.

 • 24 Απριλίου 2017, 14:28 | Φ. Σαμιώτης

  Άρθρο 2 παράγραφος 2Δ – Να διευκρινιστεί εάν η προσθήκη της ένδειξης «κατεψυγμένο» για τρόφιμα-γλυκά αναφέρεται α) στην φυσική κατάσταση του τροφίμου ως συνοδευτική επισήμανση της ονομασίας πώλησης (κατά τον ΚΤΠ) ή β) στην ένδειξη ότι το τελικό πωλούμενο τρόφιμο προέρχεται από έψηση ενδιάμεσου προϊόντος ή κατεψυγμένης ζύμης σύμφωνα με τον Ν.3526/07.

 • 24 Απριλίου 2017, 14:47 | Φ. Σαμιώτης

  Άρθρο 2 παράγραφοι 7 και 8 – Για λόγους συνοχής, προτείνεται στην παράγραφο 7 να γίνεται παραπομπή στο άρθρο 11 και οι διατάξεις του άρθρου 8 να ενσωματωθούν στο άρθρο 11.
  Ομοίως, οι κυρώσεις για παραβάσεις των παρ 7 και 8 να μεταφερθούν στο άρθρο 11.

 • 24 Απριλίου 2017, 14:39 | Φ. Σαμιώτης

  Άρθρο 2 παράγραφος 14 Εκ παραδρομής υποβλήθηκε λανθασμένη πρόταση για την περίπτωση Γ. Η ορθή έχει ως εξής «….είτε β) να παραμείνει ως έχει αλλά να προστεθεί η φράση : «Εφόσον η λανθασμένα αναγραφόμενη τιμή πώλησης είναι η χαμηλότερη, σε σύγκριση με τις τιμές των ομοειδών προϊόντων, εφαρμόζεται η περίπτωση B.»

 • 24 Απριλίου 2017, 13:04 | Φ. Σαμιώτης

  Άρθρο 2 παράγραφος 14 – Στην περίπτωση Δ, το κείμενο «..βάσει των προβλεπόμενων στην παράγραφο 12…» να αντικατασταθεί με το ορθό «βάσει των προβλεπόμενων στην παράγραφο 13».
  Η περίπτωση Γ προτείνεται είτε α) να ενσωματωθεί στην περίπτωση Β ως παραπλανητική ένδειξη, καθώς η τιμή ενός προϊόντος αποτελεί πλέον την κύρια παράμετρο που επηρεάζει την συμπεριφορά των καταναλωτών, είτε β) να παραμείνει ως έχει αλλά να προστεθεί η φράση : «Εφόσον η λανθασμένα αναγραφόμενη τιμή πώλησης είναι η χαμηλότερη, σε σύγκριση με τις τιμές των ομοειδών προϊόντων, εφαρμόζεται η περίπτωση Γ.»
  Στην περίπτωση Ε, προτείνεται να προστεθεί η φράση «…ή διαπίστωση μη λειτουργίας κατά τον έλεγχο», καθώς διαπιστώνεται ότι ενώ υπάρχουν συσκευές price checker εντός καταστημάτων, είναι εκτός λειτουργίας.

 • 24 Απριλίου 2017, 13:53 | Φ. Σαμιώτης

  Άρθρο 1 Πρόταση – Στο άρθρο αυτό θα μπορούσε να προστεθεί παράγραφος στην οποία να γίνεται α) ανάλυση της έννοιας «παραπλανητική ένδειξη», κατά αναλογία των όρων «παραπλανητική διαφήμιση» και «παραπλανητική εμπορική πρακτική», οι οποίες περιγράφονται στην ενωσιακή νομοθεσία και στον ΚΤΠ και β) αναφορά των ενδείξεων εκείνων των οποίων η λανθασμένη αναγραφή συνιστά παραπλάνηση (π.χ. ενδείξεις γεωγραφικής προέλευσης, τόπου παρασκευής, ονομασία πώλησης, περιεχόμενης ποσότητας, τελικής τιμής, κατάστασης τροφίμου).
  Πρόταση : H κύρωση για παραπλανητική ένδειξη να παραμείνει σε 2.000€ ως έχει.

 • 24 Απριλίου 2017, 13:34 | Φ. Σαμιώτης

  Άρθρο 1 παράγραφος 3 – Η παράγραφος αυτή αναφέρεται σε θέματα βάρους πωλούμενων προϊόντων και παραστατικών διακίνησης τους. Προτείνεται να διαγραφεί α) για λόγους νοηματικής συνοχής, καθώς το άρθρο 1 αφορά γενικές διατάξεις για την πληροφόρηση του καταναλωτή και την ύπαρξη πινακίδων β) το ίδιο θέμα αναλύεται στο άρθρο 3.

 • 24 Απριλίου 2017, 13:11 | Φ. Σαμιώτης

  Άρθρο 1 παράγραφος 1 – Προτείνεται η αλλαγή της παραγράφου 1 ως εξής : «Ως γενική αρχή της διάθεσης των προϊόντων (προσυσκευασμένων ή μη) ορίζεται ότι σε κάθε χώρο πώλησης α) ομοειδή προϊόντα εκτίθενται στο ίδιο σημείο και β) η επισήμανση έκαστου είδους γίνεται άμεσα αντιληπτή από τον καταναλωτή με βάση τις αναγραφόμενες ενδείξεις …»
  Η πρόταση αυτή γίνεται καθώς δεν υπάρχει ρητή πρόβλεψη για υποχρεωτική έκθεση ομοειδών προϊόντων στο ίδιο σημείο (σταντ/ράφι/προθήκη/ψυγείο) με αποτέλεσμα α) για ορισμένες κατηγορίες (γαλακτοκομικά, αναψυκτικά, αρτοσκευάσματα, κατεψυγμένα είδη), τα προϊόντα εκτίθενται ανά εταιρεία παρασκευής ή σε άλλα σημεία π.χ. ψύκτες ιδιοκτησίας των εταιρειών παρασκευής ή β) στα πλαίσια προωθητικών ενεργειών, ορισμένα προϊόντα εκτίθενται σε διαφορετικά ράφια/προθήκες/ψυγεία από τα υπόλοιπα ομοειδή τους. Με τον τρόπο αυτό ο καταναλωτής δεν έχει την δυνατότητα να συγκρίνει την τιμή ανά μονάδα μέτρησης.
  Προτείνεται επίσης να υπάρξει σχετική κύρωση για την παράβαση αυτή.

 • Καταρχάς θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, την οποία η χώρα κύρωσε με τον Νόμο Ν.4074/2012 και ως εκ τούτου οφείλει να εφαρμόσει, περιλαμβάνεται το άρθρο 9 «προσβασιμότητα», το οποίο μεταξύ άλλων, αναφέρει τα εξής: «Προκειμένου να επιτρέψουν στα άτομα με αναπηρίες να ζουν ανεξάρτητα και να συμμετέχουν πλήρως σε όλες τις πτυχές της ζωής, τα Συμβαλλόμενα Κράτη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουν στα άτομα με αναπηρίες την πρόσβαση, σε ίση βάση με τους άλλους, στο φυσικό περιβάλλον, τα μέσα μεταφοράς, την πληροφορία και τις επικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένων και των τεχνολογιών και συστημάτων πληροφορίας και επικοινωνιών και σε άλλες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες που είναι ανοικτές ή παρέχονται στο κοινό, τόσο στις αστικές όσο και στις αγροτικές περιοχές […].
  Επιπρόσθετα στην «Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την αναπηρία 2010-2020: Ανανέωση της δέσμευσης για μια Ευρώπη χωρίς εμπόδια» αναγνωρίζεται ότι «Η πλήρης οικονομική και κοινωνική συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία αποτελεί σημαντική παράμετρο για την επιτυχία της στρατηγικής Ευρώπη 2020 της ΕΕ, όσον αφορά τη δημιουργία έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης. Η οικοδόμηση μιας κοινωνίας ανοικτής σε όλους δημιουργεί, επιπλέον, εμπορικές ευκαιρίες και προωθεί την καινοτομία. Επειδή αυξάνεται διαρκώς η ζήτηση από καταναλωτές μεγαλύτερης ηλικίας, έχει μεγάλη σημασία, από εμπορική άποψη, να μπορούν να έχουν όλοι εύκολη πρόσβαση σε προϊόντα και υπηρεσίες. […] Οι υφιστάμενες πολιτικές και η ισχύουσα νομοθεσία δεν αντικατοπτρίζουν επαρκώς τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία, όπως άλλωστε ούτε η ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών. […]».
  Βάσει των προαναφερθέντων, και συμπεριλαμβανομένου του γεγονός ότι οι καταναλωτές με αναπηρία υφίστανται αποκλεισμό, η Ε.Σ.Α.μεΑ. προτείνει τα εξής:

  Η παράγραφος 2 να συμπληρωθεί όπως παρακάτω
  […]
  2. Η πινακίδα με τις απαιτούμενες ενδείξεις, όπως προβλέπεται στα επόμενα άρθρα, τοποθετείται επί ή στο σημείο του πωλούμενου προϊόντος και πρέπει να είναι άμεσα και απόλυτα εμφανής στον καταναλωτή. Οι αναφερόμενες στο άρθρο 2 ενδείξεις, είναι αναγεγραμμένες υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα, με ισομεγέθη, ευδιάκριτα και ευανάγνωστα γράμματα με τέτοιο τρόπο ώστε να καθίστανται άμεσα ορατές και αντιληπτές από τον καταναλωτή. Ειδικά η τελική τιμή πώλησης θα πρέπει να είναι με έντονη γραφή (bold).Βασικές ενδείξεις (τιμή, ονομασία, βασικά συστατικά) θα αναγράφονται σε γραφή Braille επί ή στο σημείο πώλησης του πωλούμενου προϊόντος.
  […]

 • 23 Απριλίου 2017, 21:05 | ΚΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ ΚΟΥΡΕΩΝ, ΚΟΜΜΩΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Καταστηματαρχών Κουρέων Κομμωτών Ελλάδος (Κ.Ο.Κ.Κ.Κ.Ε) επισημαίνει τα κάτωθι σημεία και σας τα παραθέτουμε:
  1)Βάση του παραρτήματος 17 του καν. 1907/2006/ΕΚ (Αριθμός Φύλλου Φ.Ε.Κ. 2090/31-7-2014)ζητάμε τα προϊόντα επαγγελματικής χρήσεως να μην πωλούνται στο ευρύ κοινό παρά μόνο σε επαγγελματίες με ενεργό επαγγελματικό Α.Φ.Μ. και χρήση τιμολογίου και μόνο.
  2)Εξασφάλιση ονομασίας προϊόντων για να μην μπορούν με άλλη ονομασία να διοχετευτούν στην αγορά και σας παραθέτουμε τα προϊόντα που ζητάμε την εξασφάλισή τους όπως :α) ντεκαπάζ, μπαλεγιάζ και ρανσάζ μαλλιών β) οξυζενέ μαλλιών, γ) προϊόντα για περμανάντ δ) προϊόντα σταϊλινγκ, ε) προϊόντα θεραπείας μαλλιών, στ) επαγγελματικά εργαλεία, ζ) εκστένσιονς, η) τρέσες μαλλιών, θ) κερατίνη μαλλιών, ι ) βαφές μαλλιών.
  3)Κλιμάκια ελέγχου όπου θα βοηθήσουν στο να μην γίνετε παρανομία στην πώληση επαγγελματικών προϊόντων .
  4)Διαδίκτυο και έλεγχος στις πωλήσεις επαγγελματικών προϊόντων .
  5)Την ανάγκη προσαρμογής των ανωτάτων τιμών πώλησης για συγκεκριμένα προϊόντα σε συγκεκριμένα σημεία πώλησης όπου εξ αντικειμένου δεν είναι εφικτό να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός Ν.4334/2015(ΦΕΚ 80/Α/2015).
  6)Τιμοκατάλογοι με προτεινόμενες τιμές και να μην επιτρέπεται να αποκλίνουν από αυτόν.

 • 19 Απριλίου 2017, 08:29 | Θ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

  Έτσι όπως είναι το πλαίσιο της διαβούλευσης δεν επιτρέπει την υποβολή σχολίων και παρατηρήσεων ανά άρθρο (ακριβώς κάτω από το κείμενο κάθε άρθρου) αλλά μόνο ανά κεφάλαιο- ενότητα.
  Το γεγονός αυτό δεν διευκολύνει την υποβολή παρατηρήσεων αντίθετα διευκολύνει την διάπραξη λαθών (αναφορά σε λάθος άρθρο ή/ και αναντιστοιχία άρθρων και σχολίων)

 • 17 Απριλίου 2017, 19:16 | Συνδεσμος Ελληνικής Βιομηχανίας Απορρυπαντικών και Σαπώνων (ΣΕΒΑΣ)

  Αρθρο 2, παραγραφος 14, σημειο Δ, 2η σειρά: Αντί «… παράγραφο 12, …», το σωστό είναι «… παράγραφο 13, …».

 • 17 Απριλίου 2017, 19:25 | Συνδεσμος Ελληνικής Βιομηχανίας Απορρυπαντικών και Σαπώνων (ΣΕΒΑΣ)

  Αρθρο 2, παραγραφος 13, 5η σειρα: Αντί «…, η ένδειξη:», η σωστή νοηματικά γραφή είναι «…, με την ένδειξη:».

 • 17 Απριλίου 2017, 19:42 | Συνδεσμος Ελληνικής Βιομηχανίας Απορρυπαντικών και Σαπώνων (ΣΕΒΑΣ)

  Αρθρο 2, παραγραφος 5: Εντός της παρενθέσεως, η σωστή φράση είναι «(ανά συσκευασία)» και όχι «(ανασυσκευασία)». Η λανθασμένη γραφή οδηγεί σε νοηματικό λάθος.

 • 17 Απριλίου 2017, 10:43 | Π.Δ

  Παρακαλώ όπως θεσμοθετήσετε και την υποχρεωτική αναγραφή της ζάχαρης και όλων των γλυκαντικών παραγώγων που τυχόν περιέχονται στα προϊόντα και κυρίως στα αρτοσκευάσματα και στο ψωμί.
  Αυτό θα βοηθήσει όσους πάσχουν από ζάχαρο και όσους έχουν δυσανεξία στα ζάχαρα (γιατί διατρέχει σημαντικό κίνδυνο η υγεία τους)

 • 13 Απριλίου 2017, 11:11 | Θ, ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

  ΟΙ ΔΙΕΠΠΥ, λόγω της φύσης πολλών διατάξεων τους, πρέπει να υποβληθούν στην διαδικασία προ-κοινοποίησης της Οδηγίας 2015/1535. Δεν πρέπει να επαναληφθεί η νομική πλημμέλεια που είχε παρατηρηθεί με τις προηγούμενες ΔΙΕΠΠΥ. Η διαδικασία αυτή βέβαια θα προκαλέσει μοιραία μια καθυστέρηση εύλογα ανεπιθύμητη για το Υπουργείο και την κυβέρνηση, πλην όμως η αποφυγή καθυστέρησης δεν αποτελεί επαρκή λόγο για την μη τήρηση της υποχρέωσης προ-κοινοποίησης και γενικότερα της ως άνω κοινοτικής Οδηγίας.
  Η ενδεχόμενη μη τήρηση της εν λόγω διαδικασίας μπορεί μεν να μην συνεπάγεται αυτόματη γενική νομική ακυρότητα, πλην όμως συνεπάγεται άλλες αξιόλογες νομικές συνέπειες, που δεν μπορούν να αγνοηθούν και είναι σε θέση να εμποδίσουν ή να καταστήσουν ανενεργή, κατά περίπτωση, την εφαρμογή διατάξεων των ΔΙΕΠΠΥ.

 • 12 Απριλίου 2017, 11:53 | λογιστης

  Ανοίχτε τα κλειστά επαγγέλματα, δεν είναι δυνατόν να παίζει η έννομη πολιτεία τον προστάτη των συντεχνιών. Το ζήσαμε με την πρηγούμενη κυβέρνηση το επάγγελμα του λογιστή να παραμένει κλειστό μετά απο 2 ανοίγματα. Ο νόμος 2515/97 Παπαντωνίου και το ΠΔ 340/98 είναι εν πλήρη ισχύ., Οι ίδιες προυποθέσεις ισχύανε τότε οι ίδιες και τώρα.
  Τα ταξί επίσης, τα φορτηγά επίσης.