Κεφάλαιο 07 – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΕΣΤΙΑΣΗ / ΑΝΑΨΥΧΗ

Για να δείτε το περιεχόμενο του κεφαλαίου κάντε κλικ εδώ

 • 24 Απριλίου 2017, 14:41 | Φ. Σαμιώτης

  Άρθρο 91
  Προτείνεται η αλλαγή της περίπτωσης Δ ως εξής : «Προϊόν Π.Ο.Π. (Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης) ή «Προϊόν Π.Γ.Ε.» (Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης), αποκλειστικά και μόνο για τα προϊόντα που ανήκουν επισήμως σε αυτές τις κατηγορίες, σύμφωνα με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία», καθώς στους περισσότερους καταλόγους γίνεται πλεόν αναφορά σε προϊόντα ΠΟΠ άλλων ευρωπαϊκών κρατών.

  Προτείνεται η προσθήκη περίπτωσης ως εξής «Η. «από μερικώς ψημένη ή μερικώς ψημένη και κατεψυγμένη ζύμη» ως υποχρεωτική ένδειξη για τον άρτο, τα αρτοσκευάσματα και αρτοπαρασκευάσματα, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.3526/2007.

 • 24 Απριλίου 2017, 14:47 | Φ. Σαμιώτης

  Άρθρο 89 – Προτείνεται η αλλαγή της φράσης «καταστήματα εστίασης και διασκέδασης» σε «καταστήματα μαζικής εστίασης και αναψυχής».

 • Άρθρο 90 Τήρηση Τιμοκαταλόγων
  Η παράγραφος 1 να συμπληρωθεί όπως παρακάτω

  1. Οι υπεύθυνοι των καταστημάτων του άρθρου 89 οφείλουν να τηρούν τιμοκατάλογο. Οι τιμοκατάλογοι συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά σε ακόμη μία ή περισσότερες ξένες γλώσσες. Ένας τουλάχιστον κατάλογος θα διατίθεται σε μεγαλογράμματη γραφή (χαρακτήρες 12-14 pt, γραμματοσειρά σαφή, τύπου sans serif όπως Αrial, Helvetica ή Univers) με χαρακτήρες σε έντονη χρωματική αντίθεση με το φόντο και ένας σε γραφή Braille, στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά σε μία ή περισσότερες ξένες γλώσσες.
  […]

  Άρθρο 97 Υποχρέωση τήρησης δελτίου παραπόνων πελατών από τα κέντρα και καταστήματα εστίασης, αναψυχής και διασκέδασης
  Να προστεθεί παράγραφος 12 όπως παρακάτω

  […]
  12. Οι αναφερόμενες στο παρόν άρθρο επιχειρήσεις υποχρεούνται να κάνουν δεκτές και να διαχειριστούν ως «δελτίο παραπόνων» οποιασδήποτε μορφής προσβάσιμης σε άτομα με αναπηρία (SMS, e-mail κ.λπ.) καταγγελία αποσταλεί σε αυτές από πελάτες με αναπηρία, υπό την προϋπόθεση ότι σε αυτά αναφέρονται τα εξής στοιχεία:
  ΠΡΟΣ……
  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ…
  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ….
  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΝΟΥ….
  Δ/ΝΣΗ…….ΧΩΡΑ……
  ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ….
  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ……
  ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ…….

 • 19 Απριλίου 2017, 17:07 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

  Στο άρθρο 90 στην τήρηση τιμοκαταλόγων επιθυμούμε να επανέλθει η παρουσία τιμοκαταλόγων στα τραπεζοκαθίσματα διότι δεν διαθέτουν αυτούς στους πελάτες όταν καθίσουν, πλην εξαιρέσεων και στο άρθρο 91 να επανέλθει ο προσδιορισμός της μερίδας σε βάρος έστω και min ..gr με κάποιον τρόπο ώστε ο καταναλωτής πραγματικά να γνωρίζει τι πρόκειται να καταναλώσει κατά το άρθρο 89 παρ.1 και να μην εκπλήσσεται με το ελάχιστο της μερίδας ενώ επέλεξε να βρεθεί εκεί λόγω χαμηλών τιμών.Κατ΄αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται και ο αθέμιτος ανταγωνισμός. Βεβαίως η όποια εξαίρεση..δεν παύει να επιβεβαιώνει και τον κανόνα αλλά η μερίδα πρέπει σαφώς να προσδιορίζεται για να έχει ισχύ και το «..πρέπει να γνωρίζει..» του ανωτέρω άρθρου.

 • 12 Απριλίου 2017, 14:11 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΛΙΖΑΚΗΣ

  Χρήσιμη θα είναι για τους καταναλωτές υπηρεσιών διαμονής (ενοικιαζόμενα καταλύμματα – δωμάτια)η υποχρεωτική ανάρτηση εμφανούς στους διερχόμενους πινακίδας (με προσδιορισμένο ελάχιστο μέγεθος) εξω απο αυτά, που θα περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

  1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΑΛΥΜΜΑΤΟΣ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΕΙΔΙΩΝ
  2. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
  3. ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΔΩΜΑΤΙΑ και ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ (2κλινο, 3κλινο κ.λ.π.)
  4. Ενδεχομένως ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ.

  Η παραπάνω καινοτομία, θα διευκολύνει το καταναλωτή να βρίσκει πολύ πιο εύκολα διαθέσιμο δωμάτιο, θα περιορίσει δραματικά τη πρακτική της άγρας πελατών ιδιαίτερα σε τουριστικούς προορισμούς και θα περιορίσει ομοίως τη πρακτική εναρμόνισης τιμών εντείνοντας το σχετικό ανταγωνισμό.

  Η εφαρμογή της πινακίδας στα πρατήρια καυσίμων ήταν επιτυχής και καλό είναι να ληφθεί ώς παράδειγμα.

 • 12 Απριλίου 2017, 11:18 | λογιστης

  Ανοίχτε τα κλειστά επαγγέλματα, δεν είναι δυνατόν να παίζει η έννομη πολιτεία τον προστάτη των συντεχνιών. Το ζήσαμε με την πρηγούμενη κυβέρνηση το επάγγελμα του λογιστή να παραμένει κλειστό μετά απο 2 ανοίγματα. Ο νόμος 2515/97 Παπαντωνίου και το ΠΔ 340/98 είναι εν πλήρη ισχύ., Οι ίδιες προυποθέσεις ισχύανε τότε οι ίδιες και τώρα.
  Τα ταξί επίσης, τα φορτηγά επίσης.