Κεφάλαιο 06 – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ – ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΜΗ ΕΔΩΔΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ- ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για να δείτε το περιεχόμενο του κεφαλαίου κάντε κλικ εδώ

 • 24 Απριλίου 2017, 14:22 | Ε. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

  Αρθρο 69, παραγραφος 1Α: Έτσι όπως διατυπώνεται η συγκεκριμένη παράγραφος προκύπτει ότι θα πρέπει να αναγράφονται ΚΑΙ ο κατασκευαστής ΚΑΙ ο εισαγωγέας ΚΑΙ ο υπευθυνος διάθεσης του προϊόντος στην ελληνική αγορά, όπου υφιστάνται και διαφοροποιούνται. Κάτι τέτοιο θεωρείται υπερβολικό και μπορεί να επιφέρει εμπόδια ιδιαίτερα στην διακίνηση προϊόντων με πολύγλωσσες ετικέτες λόγω περιορισμένου χώρου στην ετικέτα και επειδή θα προϋποθετει την συναίνεση, από τους υεύθυνους για την διάθεση του προϊόντος σε άλλες χωρες, για την αναγραφή όλων αυτων των στοιχείων.
  Να σημειωθεί ότι η αναγραφή των στοιχείων μιας και μόνο εταιρείας αρκει σε αλλες νομοθεσίες (π.χ. στον Κανονισμό 1272/2008 αρκεί η αναγραφή του παραγωγού ή του εισαγωγέα ή του μεταγενέστερου χρήστη ή του διανομέα)
  Προτείνεται λοιπόν η πρόταση να επαναδιατυπωθεί ως «Την καταχωρισμένη εμπορική ονομασία, το καταχωρισμένο εμπορικό σήμα και την ηλεκτρονική ή ταχυδρομική διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εισαγωγέα ή του υπευθύνου διάθεσης του προϊόντος στην Ελληνική αγορά,….» όπως και αναφέρεται στην μέχρι σήμερα εκδοχή των ΔΙΕΕΠΥ (ΦΕΚ 2090 Β του 2014, άρθρο 68, παρ. 1Α).
  Αναμένεται ότι τα στοιχεια των διαφόρων στην εφοδιαστική αλυσίδα μπορεί να δοθούν, εάν και εφόσον χρειαστεί, από την μια εταιρεία (Κατασκευαστή ή Εισαγωγέα ή Υπευθύνου διάθεσης του προϊόντος στην Ελληνική αγορά) που θα αναγράφεται στις ετικέτες.

 • 21 Απριλίου 2017, 12:43 | Μανώλαρος Χαράλαμπος

  Στο άρθρο 85 στον πεδίο του πίνακα που αφορά πυροσβεστήρες θα πρέπει να αφαιρεθεί ο όρος πυροσβεστήρες τύπου αερολύματος. Ο όρος φορητός πυροσβεστήρας αναφέρεται αποκλειστικά σε συσκευές που υπάγονται στην Ευρωπαϊκή οδηγία PED 2010/35 και οι συσκευές αυτές φέρουν σήμανση CE.

  Οι συσκευές αερολύματος που χρησιμοποιούνται ως βοηθητικές πυροσβεστικές συσκευές δεν είναι πυροσβεστήρες και δεν πρέπει να ονομάζονται πυροσβεστήρες διότι δημιουργείται σύγχυση στο καταναλωτικό κοινό σχετικά με το τι είναι πυροσβεστήρας.

  Επιπλέον δημιουργείται δημόσιος κίνδυνος από τη χαμηλή κατασβεστική ικανότητα και επιδόσεις των συσκευών τύπου αερολύματος που ονομάζονται καταχρηστικά φορητοί πυροσβεστήρες.

  Συμπερασματικά για τη διαφύλαξη του δημοσίου συμφέροντος θα πρέπει να αναγράφεται ξεκάθαρα ότι «όλοι οι πυροσβεστήρες πρέπει να φέρουν σήμανση CE».

 • 19 Απριλίου 2017, 09:57 | Θ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

  Άρθρο 85.3: Με μια πολύ πρόσφατη Απόφαση (40350/2017) καταργήθηκε η υφιστάμενη εδώ και πολλά χρόνια ρητή απαγόρευση διάθεσης χύμα απορρυπαντικών, που προβλεπόταν στο άρθρο 84.3 των ΔΙΕΠΠΥ. Η διάταξη αντικαταστάθηκε από μια γενική διάταξη, που αναφέρεται σε διατάξεις που ίσχυαν και ισχύουν, έτσι κι αλλιώς.
  Η εντύπωση που εύλογα δημιουργείται μετά την εν λόγω κατάργηση είναι ότι πλέον επιτρέπεται η απόλυτα ελεύθερη και πλήρως ανεμπόδιστη χύμα διάθεση απορρυπαντικών.
  Αυτό όμως στην πραγματικότητα δεν ισχύει, καθώς σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται οι υπάρχουσες διατάξεις (περί επισήμανσης, συσκευασίας κλπ) της κοινοτικής νομοθεσίας, που έχουν ενσωματωθεί στο εθνικό μας δίκαιο.
  Η εντύπωση όμως δυστυχώς παραμένει. Για πολλούς εκείνο που φαίνεται πλέον ότι ισχύει είναι: «ό, τι δεν απαγορεύεται επιτρέπεται» και «ό ,τι καταργείται επιτρέπεται». Συνεπώς το χύμα είναι απόλυτα ελεύθερο και η εμπειρία έχει διδάξει ότι η αίσθηση απελευθέρωσης οδηγεί συχνά σε καταχρήσεις και ασυδοσίες.
  Έτσι στην πράξη μπορεί να προκληθούν προβλήματα προερχόμενα από παρεξηγήσεις ή/και πεπλανημένες, αμελείς ή δόλιες συμπεριφορές .
  Δεν έχουν όλες οι επιχειρήσεις τον ίδιο βαθμό υπευθυνότητας ούτε όλες έχουν το ίδιο επίπεδο σωστής γνώσης, ερμηνείας και εφαρμογής της νομοθεσίας.
  Επίσης δεν έχουν όλες την ίδια αίσθηση του τι σημαίνει χύμα. Άλλο πράγμα ένα ξαναγέμισμα από τον κατασκευαστή όπου επιτρέπεται, με σωστή τήρηση της νομοθεσίας ως προς την επιβαλλόμενη και κατάλληλη επισήμανση και συσκευασία και άλλο πράγμα είναι να γεμίζει κάποιος σε ένα μπουκάλι υγρό «απορρυπαντικό» ή να χρησιμοποιεί σέσουλα για να βάλει σε μια σακούλα απορρυπαντικό.
  Έτσι για παράδειγμα, σε μια περιφέρεια της χώρας, δεν αποκλείεται κάποια επιχείρηση λιανεμπορίου, που διαθέτει δικά της απορρυπαντικά ιδιωτικής ετικέτας να θεωρήσει ότι μετά την νόμιμη κατάργηση της προαναφερόμενης απόφασης μπορεί πλέον να διαθέτει τα απορρυπαντικά της χύμα, χωρίς να ασχοληθεί επισταμένως με την τήρηση νομοθεσίας. Έτσι όμως μπορεί να δημιουργηθούν και θέματα ασφαλείας, αλλά και αθέμιτα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.
  Και όλα αυτά θα προέρχονται ή θα έχουν αφορμή την συγκεκριμένη κατάργηση.

 • 18 Απριλίου 2017, 12:57 | Θ, ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

  Στο άρθρο 85.2 σημείο Η η παραπομπή στο άρθρο 5 δεν είναι σωστή. Είναι προφανές ότι η αναφορά ήθελε να παραπέμψει στο άρθρο 6 και όχι στο 5, αλλά και πάλι μια τέτοια αναφορά δεν θα ήταν απόλυτα ακριβής και ορθή, γιατί το άρθρο 6 δεν περιέχει ειδικές οδηγίας «δοσολογίας» όπως αναγράφεται στο 85. 2.
  Συνεπώς η σωστή διόρθωση θα ήταν η παραπομπή μεν στο άρθρο 6, αλλά στις «πληροφορίες του άρθρου 6» και όχι στις πληροφορίες δοσολογίας.
  Βέβαια εναλλακτικά ίσως το ακριβέστερο και ορθότερο θα ήταν να γινόταν παραπομπή όχι στους ΔΙΕΠΠΥ, αλλά στη διάταξη του Κανονισμού Απορρυπαντικών 648/04 του άρθρου 11, που προβλέπει τις συγκεκριμένες πληροφορίες του άρθρου 6.

 • 18 Απριλίου 2017, 11:59 | Θ, ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

  ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΡΘΡΟ 85 ΚΑΙ ΟΧΙ 84
  Εκ παραδρομής όλες οι διατυπωθείσες εδώ παρατηρήσεις και σχόλια μου περί απορρυπαντικών που αναφέρονται εσφαλμένα στο ισχύον σημερινό άρθρο 84 θα έπρεπε να αναφέρονται αντίστοιχα στο άρθρο 85 λόγω μεταβολής αρίθμησης. Ηατά τα άλλα η ουσία των παρατηρήσεων παραμένει αμετάβλητη. Παρακαλώ να το λάβετε υπόψη και ζητώ συγγνώμη.

 • 18 Απριλίου 2017, 11:09 | Θ, ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

  Άρθρο 84
  Πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε όταν ο λόγος και το πεδίο επιβολής κυρώσεων για παραβάσεις είναι «ποιοτικά» κατά βάση και κατ’ ουσία ο ίδιος (π.χ. επισήμανση) να μην υπάρχουν πολλαπλές διαφορετικές κυρώσεις, διάσπαρτες σε διάφορες διατάξεις αρμοδιότητας ή συναρμοδιότητας διαφόρων αρχών. Οι παραβάσεις περί την επισήμανση πρέπει να συγκεντρωθούν, αξιολογηθούν και να κατηγοριοποιηθούν ει δυνατόν σε μια ενιαία διάταξη.

  Μάλιστα ειδικά στα απορρυπαντικά η κατάσταση έχει προ πολλού γίνει λίαν υπερβολική. Με τους νέους ΔΙΕΠΠΥ ο αριθμός διατάξεων που αφορά παραβάσεις και αντίστοιχες κυρώσεις σχετικά με την επισήμανση για τα απορρυπαντικά αυξάνεται σε οκτώ τουλάχιστον μόνο για χρηματικές κυρώσεις- πρόστιμα, ενώ προβλέπεται η δυνατότητα και άλλων περιοριστικών διοικητικών κυρώσεων σε τρεις-τέσσερις άλλες διατάξεις.

  Σε αρκετές περιπτώσεις μάλιστα μπορεί να υπάρχει όχι μόνο γενική ταυτότητα λόγου επιβολής κυρώσεων (παραβάσεις επισήμανσης) αλλά και απόλυτη ειδική ταυτότητα, δηλαδή μπορεί να πρόκειται ακριβώς για τις ίδιες παραβάσεις επισήμανσης. Αυτό συμβαίνει, ενδεικτικά και για παράδειγμα, στο άρθρο 84, το οποίο αναφέρεται σε πρόσθετες και διαφορετικές κυρώσεις για παραβάσεις κοινοτικών Κανονισμών 1907/06, 1272/08 και 648/04, για τις οποίες προβλέπουν αντίστοιχες κυρώσεις σήμερα η Απόφαση Υπ. Οικ.-ΑΧΣ 82/2009, Η ΚΥΑ 3015811/ 2010 και η Απόφαση Υπ. Οικ.-ΑΧΣ 381/05.

 • 17 Απριλίου 2017, 21:31 | Συνδεσμος Ελληνικής Βιομηχανίας Απορρυπαντικών και Σαπώνων (ΣΕΒΑΣ)

  Αρθρο 85, παράγραφος 4, σημείο Γ: Με βάση την προτεινόμενη από τον ΣΕΒΑΣ επαναδιατύπωση της παραγράφου 3 του ιδίου Αρθρου, προτείνεται η συμπλήρωση της διατύπωσης του σημείου Γ ως εξής:
  «… ή/και επισήμανση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και για αποσυσκευασία απορρυπαντικών από την αρχική συσκευασία τους, δύο χιλιάδες …».

 • 17 Απριλίου 2017, 21:45 | Συνδεσμος Ελληνικής Βιομηχανίας Απορρυπαντικών και Σαπώνων (ΣΕΒΑΣ)

  Αρθρο 85, παράγραφος 4, 1η σειρά: Η περίπτωση Δ αναφέρεται στην παράγραφο 2 και όχι στην παράγραφο 3. Συνεπώς, όλη η παρένθεση της 1ης σειράς θα πρέπει να μετατεθεί/μεταφερθεί δίπλα στον αριθμό 2.

 • 17 Απριλίου 2017, 21:09 | Συνδεσμος Ελληνικής Βιομηχανίας Απορρυπαντικών και Σαπώνων (ΣΕΒΑΣ)

  Αρθρο 85, παράγραφος 3: Η διατύπωση του σχεδίου, απηχεί την πρόσφατη τροποποίηση των εν ισχύ ΔΙΕΠΠΥ, η οποία έλαβε χώρα με την Υπ. Απόφαση 40350 (ΦΕΚ 1234/Β/2017). Παρά ταύτα, η διατύπωση (όπως και η προαναφερθείσα Υπ. Απόφαση) δεν αντιμετωπίζει την αυθαίρετη δυνατότητα αποσυσκευασίας απορρυπαντικών από την αρχική συσκευασία τους. Για τον λόγο αυτό, η συμπλήρωση της παραγράφου με τη σχετική μνεία, είναι απαραίτητη. Ως Σύνδεσμος, προτείνουμε την κάτωθι διατύπωση:
  «… διατίθενται στην αγορά μόνον σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών (ΕΚ) 648/2004, (ΕΚ) 1272/2008 και 1907/2006/ΕΚ.
  Η αποσυσκευασία των απορρυπαντικών από την αρχική συσκευασία τους απαγορεύεται χωρίς την ρητή συγκατάθεση του αντίστοιχου «παρασκευαστή», όπως αυτός ορίζεται στον Κανονισμό των Απορρυπαντικών 648/2004/ΕΚ».

 • 17 Απριλίου 2017, 21:12 | Συνδεσμος Ελληνικής Βιομηχανίας Απορρυπαντικών και Σαπώνων (ΣΕΒΑΣ)

  Αρθρο 85, παράγραφος 2, σημείο Η, 4η σειρά: Αντί για «… προβλέπονται στο άρθρο 5», θα πρέπει να γραφεί το σωστό «… προβλέπονται στο Αρθρο 11, παράγραφος 4 του Κανονισμού των Απορρυπαντικών 648/2004»:
  Η αναφορά σε άρθρο 5 είναι λανθασμένη, καθώς ούτε το Αρθρο 5 του παρόντος σχεδίου ΔΙΕΠΠΥ, ούτε το Αρθρο 5 του Κανονισμού των Απορρυπαντικών αναφέρονται/πραγματεύονται πληροφορίες δοσολογίας απορρυπαντικών.

 • 17 Απριλίου 2017, 21:26 | Συνδεσμος Ελληνικής Βιομηχανίας Απορρυπαντικών και Σαπώνων (ΣΕΒΑΣ)

  Αρθρο 85, παράγραφος 2, σημείο Η, 3η σειρά: Αντί για «… πλυντηρίων ρούχων πρέπει να …», το σωστό είναι «… πλυντηρίων ρούχων και πιάτων πρέπει να …», όπως προβλέπει ο Κανονισμός των Απορρυπαντικών 648/2004.

 • 17 Απριλίου 2017, 21:30 | Συνδεσμος Ελληνικής Βιομηχανίας Απορρυπαντικών και Σαπώνων (ΣΕΒΑΣ)

  Αρθρο 85, παράγραφος 2, 6η σειρά: Η ΚΥΑ 1233/91 και 172/92 έχει καταργηθεί. Στη θέση της πρέπει να αναφερθεί η προσφάτως υιοθετηθείσα ΚΥΑ 129/2016 (ΦΕΚ 1138/Β/2017).

 • 14 Απριλίου 2017, 11:21 | Θ, ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

  Πώς δικαιολογείται το γεγονός ότι για ελλιπή επισήμανση για όλα τα μη τρόφιμα προβλέπεται πρόστιμο 500 ευρώ, ενώ ειδικά για ελλιπή επισήμανση για απορρυπαντικά στο άρθρο 84.4 προβλέπεται πρόστιμο 1000 ευρώ ; Γιατί αυτή η ειδική δυσμενής διάκριση ;

 • 13 Απριλίου 2017, 13:17 | Θ, ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ (Ν.Σ. ΣΕΒΑΣ)

  Καταρχάς στον πίνακα του άρθρου 84 στο σημείο 27 (απορρυπαντικά-καθαριστικά) υπάρχει εσφαλμένη αναγραφή του άρθρου 85 των ΔΙΕΠΠΥ (αντί του ορθού που είναι το 84). Εσφαλμένη είναι επίσης στη συνέχεια στο άρθρο 84.2 η αναφορά στις ΚΥΑ 1233/91 και 172/92 οι οποίες έχουν καταργηθεί.

  Επί της ουσίας τώρα:

  Στο άρθρο 84, που αναφέρεται στα απορρυπαντικά, όχι μόνο αναπαράγεται, αλλά και επιδεινώνεται η ήδη επικρατούσα απαράδεκτη κατάσταση της σωρευτικής επιβολής πολλαπλών κυρώσεων για την ίδια παράβαση (η οποία συνήθως αποτελεί παράβαση περί την επισήμανση). Επιβάλλονται δηλαδή πέρα και επί πλέονκαι ανεξάρτητα των ήδη υπαρχουσών κυρώσεων (προστίμων) και πρόσθετες κυρώσεις-πρόστιμα.

  Μπορεί να φαίνεται υπερβολικό, αλλά είναι αληθές ότι μια και η ίδια παράβαση περί την επισήμανση μπορεί σήμερα να τιμωρηθεί με διοικητικές κυρώσεις βάσει τουλάχιστον 5 (!) διαφορετικών διατάξεων: α) βάσει του γενικότερου για τα μη τρόφιμα άρθρου 68.9 των ΔΙΕΠΠΥ του άρθρου, β) βάσει του ειδικότερου για τα απορρυπαντικά άρθρου 84.5α των ΔΙΕΠΠΥ,γ) βάσει του άρθρου 22 του Νόμου 4177/2013, σε περίπτωση που η παράβαση συνιστά και αγορανομικό αδίκημα, δ) βάσει του άρθρου 4.2 της ΚΥΑ/ΑΧΣ 381/05, για παράβαση του Κανονισμού περί Απορρυπαντικών 648/04, όσον αφορά την επισήμανση, ε) βάσει του άρθρου 2 της ΚΥΑ 3015811/2663, για παράβαση του Κανονισμού CLP 1272/08, όσον αφορά επισήμανση υπαγομένων στον Κανονισμό προιόντων (μεταξύ των οποίων είναι και τα απορρυπαντικά).
  Αντί λοιπόν να διορθωθεί κάπως η εξωφρενική αυτή κατάσταση έρχεται τώρα το άρθρο 84.4 των νέων ΔΙΕΠΠΥ και προσθέτει άλλες δύο νέες περιπτώσεις κυρώσεων, που δεν υπήρχαν τις υπό στοιχεία 84.4.Β και 84.4. Γ.
  Η πρώτη (84.4.Β) αναφέρεται σε επιβολή κυρώσεων για ανακριβείς ή παραπλανητικές ενδείξεις. Η διάταξη αυτή είναι λανθασμένη και πρέπει να διαγραφεί για τον εξής απλό λόγο: Δεν έχει νόημα ύπαρξης, αφού στο άρθρο 69.9.Γ των νέων ΔΙΕΠΠΥ προβλέπεται ούτως ή άλλως η δυνατότητα επιβολής προστίμου για παραπλανητικές ή ανακριβείς ενδείξεις για όλα τα μη τρόφιμα (συνεπώς και για απορρυπαντικά). Επί πλέον η συγκεκριμένη νέα διάταξη, εκτός από λανθασμένη είναι και δυσφημιστική για τα απορρυπαντικά, αφού έχει εισαχθεί ειδικά, ξεχωριστά και μόνο για τα απορρυπαντικά. Με τον τρόπο αυτό όμως γίνεται άνευ λόγου μια δυσμενής διάκριση σε βάρος των απορρυπαντικών, αφού δημιουργείται η εντύπωση ότι από όλα τα προιόντα της ελληνικής αγοράς τα απορρυπαντικά είναι εκείνα που κατ’ εξοχήν χαρακτηρίζονται από ανακριβείς ή παραπλανητικές ενδείξεις. Με άλλα λόγια τα απορρυπαντικά εμφανίζονται ως προιόντα, που κατά αποκλειστικό ή ιδιαίτερο τρόπο ειδικεύονται στο να παραπλανούν και εξαπατούν τους καταναλωτές.
  Η δεύτερη (84.4.Γ) επιβάλλει κυρώσεις για παραβάσεις, για τις οποίες ήδη υπάρχουν τόσες και τόσες προβλέψεις επιβολής διοικητικών προστίμων όπως προαναφέρεται.
  Επί πλέον το ύψος των προστίμων που προβλέπονται στους νέους κανόνες ΔΙΕΠΠΥ είναι πολύ υψηλότερο (από τετραπλάσιο έως εξαπλάσιο) από το ύψος των προστίμων που προβλέπονται για τις ίδιες παραβάσεις στις προαναφερόμενες λοιπές διατάξεις, και ιδίως εκείνες, των οποίων η αρμοδιότητα ανήκει στο ΓΧΚ.
  Επειδή η αυτή η απαράδεκτη από νομικής πλευράς κατάσταση δεν μπορεί να διαιωνίζεται καλό θα ήταν, προς διόρθωση της και αποκατάσταση πραγματικής νομιμότητας και δικαιοσύνης, να εξαλειφθεί κάθε διάταξη περί επιβολής προστίμου και δοικητικής κύρωσης στους ΔΙΕΠΠΥ όσον αφορά απορρυπαντικά και να προβλεφθεί ρητά ότι η επιβολή προστίμων στα απορρυπαντικά διέπεται από τις ΚΥΑ/ΑΧΣ 381/05 και ΚΥΑ 3015811/2663 των οποίων την επιμέλεια εφαρμογής έχει το ΓΧΚ, ο οποίος κατά νόμο είναι ο αρμόδιος για όλα ή σχεδόν όλα τα θέματα που αφορούν τα απορρυπαντικά.