Κεφάλαιο 14 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Για να δείτε το περιεχόμενο του κεφαλαίου κάντε κλικ εδώ

 • 24 Απριλίου 2017, 14:49 | Φ. Σαμιώτης

  Άρθρο 140
  Για τις διαδικασίες δέσμευσης τροφίμων, προτείνεται η διαδικασία αποδέσμευσης να πραγματοποιείται υπό την εποπτεία των αρμοδίων αρχών έπειτα από έγγραφη ενημέρωση τους. Αυτό κρίνεται απαραίτητο διότι σε περίπτωση που εντοπιστούν π.χ. τρόφιμα ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση, δεν μπορούν υπάλληλοι ειδικοτήτων μη συναφών με τον τομέα τροφίμων, να αποφασίσουν για την τύχη των τροφίμων αυτών.

 • 19 Απριλίου 2017, 20:42 | Ζ. Νίκος

  Στο άρθρο 143 πρέπει να απαγορευτεί ρητά η χρήση ελληνικών σημαιών (όπως αυτές που αναγράφουν ελληνικό προϊόν) σε προϊόντα που δεν έχουν λάβει την έγκριση χρήσης του ελληνικού σήματος, καθώς το ελληνικό σήμα αποτελεί συγκεκριμένης μορφής ελληνική σημαία και η χρήση οποιαδήποτε άλλης ελληνικής σημαίας μπορεί να οδηγήσει σε παραπλάνηση τους καταναλωτές.

 • 14 Απριλίου 2017, 11:32 | Θ, ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

  Στο άρθρο 143 επιχειρείται να μπει κάποια τάξη, πλην όμως δεν αντιμετωπίζεται επαρκώς το φαινόμενο του να μπορεί να βάζει κανείς ό, τι «ελληνικό» (σύμβολο, διακριτικό, εικόνα κλπ) θέλει πάνω σην συσκευασία και να κόπτεται για την ελληνικότητα του προιόντος του, προκειμένου να αποκομίσει, όπως νομίζει, εμπορικό πλεονέκτημα.
  Αυτό το φαινόμενο φυσικά πέρα από την παραπλάνηση ή σύγχυση που προκαλεί στον καταναλωτή καταλήγει να λειτουργεί αρνητικά σε βάρος όσων νόμιμα κατέχουν το Ελληνικό Σήμα, στο οποίο αναφέρεται το άρθρο 143.