Κεφάλαιο 08 – ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Για να δείτε το περιεχόμενο του κεφαλαίου κάντε κλικ εδώ

  • 24 Απριλίου 2017, 14:30 | Φ. Σαμιώτης

    Άρθρο 99 παράγραφος 4 – Προτείνεται η περίπτωση Α να τροποποιηθεί με την προσθήκη της φράσης «Επί των πινακίδων αναγράφεται επίσης η φράση «Ισχύει μόνο για κατόχους κάρτας ….» εφόσον η προωθητική ενέργεια απευθύνεται σε κατόχους loyalty card». Η προϋπόθεση κατοχής σχετικής κάρτας δεν αναγράφεται ευκρινώς επί της πινακίδας αλλά με μικρότερη γραμματοσειρά και δεν μπορεί να γίνει αντιληπτή από τους καταναλωτές.

  • Άρθρο 98 Γενικές αρχές
    Να προστεθεί κείμενο ως εξής

    Πρακτικές επικοινωνίας με σκοπό την ενημέρωση του καταναλωτή σχετικά με την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών πρέπει να γίνονται με τέτοιο τρόπο ώστε ο καταναλωτής να είναι σε θέση να αντιληφθεί όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες που ορίζονται στην παρούσα, πριν προβεί στην αγορά του προϊόντος ή της υπηρεσίας.
    Οι πρακτικές επικοινωνίας πρέπει να είναι προσβάσιμες και στους καταναλωτές με αναπηρία και να συμμορφώνονται με τις προβλέψεις του Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας (ΠΔ 10/2017).