Ολοκλήρωση Δημοσίευσης Διαβούλευσης

Την Δευτέρα 24 Απριλίου 2017, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο της υπουργικής απόφασης με τίτλο: «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» το οποίο αποτελεί τροποποίηση της υπουργικής απόφασης Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β/2014). Οι εποικοδομητικές προτάσεις, οι απόψεις και τα σχόλια που κατατέθηκαν θα τύχουν επεξεργασίας και θα ληφθούν υπόψη προκειμένου να διαμορφωθεί η τελική μορφή του σχεδίου νόμου, που θα κατατεθεί προς ψήφιση.
Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου ευχαριστεί θερμά τους πολίτες για τη συμμετοχή τους.

 

Ο Υπουργός

Δημήτρης Παπαδημητρίου

«Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)»

Ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Δήμος Παπαδημητρίου, θέτει από σήμερα 12/04/2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:40 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, το σχέδιο υπουργικής απόφασης «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)», το οποίο αποτελεί τροποποίηση της υπουργικής απόφασης Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β/2014).
Η τροποποίηση της ανωτέρω υπουργικής απόφασης αποσκοπεί στη διαρκή προσαρμογή της νομοθεσίας στην εξέλιξη της αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις του για την όποια βελτίωση των διατάξεων του ανωτέρω νομοθετήματος. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 24/04/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ