Άρθρο 16 – Κατηγορία ΙV. Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Οι επιχειρήσεις παροχής υγειονομικών υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπως είναι τα κουρεία-κομμωτήρια, εργαστήρια περιποίησης χεριών-ποδιών, εργαστήρια δερματοστιξίας, γραφεία τελετών, ινστιτούτα αισθητικής, παιδότοποι, κ.λ.π. ορίζονται στα άρθρα 2 και 10 της παρούσας και πρέπει να τηρούν τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας του άρθρου 5  και τις ειδικότερες διατάξεις για κάθε δραστηριότητα.

  • 14 Απριλίου 2016, 10:14 | Δ/νση Υγείας Κυκλάδων

    Πρέπει οπωσδήποτε να εκδοθεί υγειονομική διάταξη για τον καθορισμό όρων ίδρυσης και λειτουργίας των καταστημάτων που εκτελούν body piercing, γιατί αυτά είναι ευρέως διαδεδομένα, εξυπηρετούν κατά κύριο λόγο κοινό νεαρής ηλικίας και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ασθενειών που μεταδίδονται με μολυσμένο αίμα (π.χ. ηπατίτιδα Β) ή από μολυσμένα ή ακατάλληλα εργαλεία (π.χ. τέτανος)