Άρθρο 03 – Άσκηση Υγειονομικών Ελέγχων

Υγειονομικός έλεγχος ασκείται, τακτικά ή έκτακτα ή κατόπιν καταγγελίας, στις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών και στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος και γενικότερα στις δραστηριότητες οι οποίες διέπονται από υγειονομικές διατάξεις.
Ειδικότερα υγειονομικός έλεγχος κατά την έννοια της παρούσας διάταξης ασκείται:
α) Στις εγκαταστάσεις νοσοκομείων, μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων, ιδιωτικών κλινικών και λοιπών υγειονομικών μονάδων, σχολείων δημοσίων ή ιδιωτικών, παιδικών σταθμών δημοσίων ή ιδιωτικών, κέντρων δημιουργικής απασχόλησης, δομών παροχής – αρωγής σε κοινωνικά ασθενέστερες ομάδες, ξενοδοχειακών μονάδων, ιαματικού τουρισμού, θερμαλισμού, κέντρα θαλασσοθεραπείας, κ.λ.π., αιθουσών δημόσιων θεαμάτων, κομμωτηρίων, κουρείων, περιποίησης χεριών-ποδιών, εργαστηρίων δερματοστιξίας, γυμναστηρίων, ινστιτούτων αισθητικής, λουτρών, χώρων υγιεινής κυλικείων, υπαίθριων και δημοσίων θεαμάτων, όπως θερινών κινηματογράφων και θεάτρων, αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς και σε κάθε είδους κατασκηνώσεις, κατοικίες χώρους διαβίωσης πολλών ατόμων κλπ).
β) Στα κάθε είδους συγκοινωνιακά μέσα (ξηράς, θάλασσας και αέρος).
γ) σε καταστήματα πώλησης κατοικιδίων ζώων (ζώων συντροφιάς).
δ) Στα κάθε είδους εργοστάσια, εργαστήρια και καταστήματα, οι συνθήκες λειτουργίας των οποίων είναι δυνατό να επηρεάσουν δυσμενώς τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον γενικότερα.
ε) Στις υδρεύσεις, αποχετεύσεις και σε κάθε είδους άλλες τεχνικές εγκαταστάσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
στ) Στον τρόπο και στα μέσα συλλογής και αποκομιδής των απορριμμάτων με σκοπό τη ορθή διαχείριση των απορριμμάτων των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
ζ) Στις πτηνοτροφικές ή κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις (βουστάσια, χοιροστάσια, ποιμνιοστάσια, πτηνοτροφία. κ. τ. όμ.), καθώς και στα σφαγεία, στα εργαστήρια κατεργασίας νωπών δερμάτων και σε άλλες παρόμοιες επιχειρήσεις.
η) Στα οποιαδήποτε μεταχειρισμένα είδη ιματισμού, υποδήσεως, κλινοστρωμνής, κ.τ.ομ., τα οποία προορίζονται για εμπορία και στους χώρους αποθηκεύσεως και διαθέσεως αυτών.
θ) Στους ανοικτούς, δημοσίους ή ιδιωτικούς, χώρους (δρόμοι, πλατείες, φυσικές ή τεχνητές κοιλότητες του εδάφους, αυλές, φωταγωγοί πολυκατοικιών και μεγάρων, ακτές ομαδικής κολυμβήσεως, κολυμβητικές δεξαμενές, πλωτά ναυπηγήματα, κ. τ. όμ.), καθώς και στις κατοικίες, σε περιπτώσεις καταγγελίας για δημιουργία ανθυγιεινών εστιών.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων και γενικότερα της εφαρμογής της παρούσης, οι αρμόδιοι Υγειονομικοί υπάλληλοι, για την είσοδο τους στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, οφείλουν να επιδεικνύουν τα σχετικά διοικητικά έγγραφα (υπηρεσιακή ταυτότητα, εντολή ελέγχου, κ.λ.π.).

 • 18 Απριλίου 2016, 07:41 | Ευάγγελος Πασβούρης-Ιωάννης Φωτόπουλος

  Για την άσκηση των υγειονομικών ελέγχων, σύμφωνα με το Νόμο «Αρχές Νομοθετικής Πρωτοβουλίας για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης» – Πρόγραμμα «Καλλικράτης», ορίζονται οι αρμοδιότητες, στο άρθρο 186 κεφάλαιο Ζ., εδαφ. 21, 22, 23 στις ρυθμίσεις του Νόμου 3852/4-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010, που αναφέρεται στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Υγείας της Περιφέρειας, όπου συγκεκριμένα ορίζεται ότι: «ο υγειονομικός έλεγχος καταστημάτων, βιοτεχνιών και βιομηχανιών παρασκευής και επεξεργασίας τροφίμων ζωικής προέλευσης, καθώς και οι λοιποί υγειονομικοί έλεγχοι, που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία σε Περιφερειακό επίπεδο».

 • 1. Συντονιστικό κέντρο συναρμόδιων φορέων και υπηρεσιών για τον υγειονομικό έλεγχο επιχειρήσεων μαζικής εστίασης (ΕΦΕΤ, Υπουργείο Υγείας , Κτηνιατρική Υπηρεσία, Υπουργείο Εμπορίου ( Γενικό Χημείο του Κράτους ).
  2. Κοινά αρχεία ελέγχου και απαιτήσεων –προϋποθέσεις
  3. Προγραμματισμός ελέγχων/συχνότητα βάση ιστορικότητας –δυναμικότητας- επικινδυνότητας.

 • 14 Απριλίου 2016, 10:59 | Δ/νση Υγείας Κυκλάδων

  Σε περίπτωση ελέγχου σε κατοικίες πρέπει σαφώς να τεθεί η προϋπόθεση της συναίνεσης των ενοίκων αυτών ή επί αρνήσεώς τους με τον τρόπο που ορίζεται στο Σύνταγμα (μέρος δεύτερο, άρθρ. 9 § 1 «Άσυλο κατοικίας»), δηλαδή εντολή εισαγγελέα και παρουσία δικαστικού λειτουργού. Σε διαφορετική περίπτωση η επιβολή προστίμου που προβλέπεται από τον ν.4235/14 σε περίπτωση άρνησης έρχεται σε αντίθεση με το προβλεπόμενα με το Σύνταγμα.

  Θα πρέπει να προβλέπεται η συνεργασία των υγειονομικών υπαλλήλων με υπαλλήλους άλλων κρατικών φορέων (π.χ. Δ/νσεις Εμπορίου, Κτηνιατρικής, ΕΟΤ, Αστυνομικές Αρχές κλπ) με την προϋπόθεση η ευθύνη για την σωστή διεξαγωγή του ελέγχου να ανήκει κατά κύριο λόγο στους αρμόδιους υγειονομικούς υπαλλήλους όπως προέβλεπε η υγειονομική διάταξη Α1β/8577/83. Θεωρούμε το παραπάνω απαραίτητο λαμβάνοντας υπ’ όψιν το γεγονός ότι η υποστελέχωση των υπηρεσιών πολλές φορές δεν επιτρέπει την παρουσία δύο υγειονομικών υπαλλήλων κατά την διενέργεια του ελέγχου.

 • 14 Απριλίου 2016, 08:52 | Καπίρης Μάρκος

  Η τελευταία φράση του άρθρου 3 μιλάει μεταξύ άλλων και για υπηρεσιακή ταυτότητα. Να ζητηθεί να μεριμνήσουν οι αρμόδιοι ώστε να αποκτήσουμε τέτοια.

 • 11 Απριλίου 2016, 17:17 | Σαράντης Μ.

  Θα πρεπει ΟΛΟΙ ΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ να αναρτωνται σε ιστοσελιδα με τα θετικα η αρνητικα ευρηματα.Με αυτον τον τροπο παυουν οι ισχυρισμοι και εικασιες περι μη εφαρμογης των νομων απο επιχειρησης και ελεγκτικους φορεις.Μπορει ετσι λοιπον ο οποιοσδηποτε πολιτης να κρινει και συγκρινει οι ελεγχοι που εγιναν εαν εγιναν σε πραγματικο χρονο και το αληθες.
  Ο ΕΦΕΤ εχει ιστοσελιδα που αναρτα τα ποτελεσματα ελεγχων τουλαχιστον με αυτες για παραβασεις το υγειονομικο δεν εχει τιποτα.Ολα μπροστα σε ενα τυπου διαυγεια ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΑ.

 • 11 Απριλίου 2016, 11:18 | ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ιατρός

  Άρθρο 3, Β
  Β. Γνωμοδότηση ή βεβαίωση της Υγειονομικής Υπηρεσίας για την καταλληλότητα επιχείρησης τροφίμων και ποτών
  1. Για τη χορήγηση της γνωμοδότησης ή της βεβαίωσης καταλληλότητας της επιχείρησης, η υγειονομική υπηρεσία ελέγχει* τις κατόψεις των σχεδιαγραμμάτων του μηχανικού όπου αποτυπώνεται η διάταξη όλων των χώρων, η συγκρότηση, ο εξοπλισμός και οι χώροι των εξυπηρετούμενων πελατών

  * ΠΡΟΣΘΗΚΗ τη χρήση γης,

 • 6 Απριλίου 2016, 16:31 | Ορέστης

  Για να γίνει ένας έλεγχος θα πρέπει να ισχύουν και κάποιες διατάξεις που θα εισάγουν τι προβλπετεται και τι όχι. Σε διαφορετική περίπτωση ο επιθεωρητής δημόσιας υγείας θα εκφράζει απλά την άποψη του εγγράφως χωρίς να μπορεί να ληφθεί κάποιο περεταίρω μέτρο και χωρίς να μπορούν να επιβληθούν κυρώσεις. Συνεπώς η άσκηση του υγειονομικού ελέγχου απαιτεί και υγειονομικές διατάξεις που θα καθορίζουν επι μέρους τους όρους υγιεινής που πρέπει να τηρούνται καθώς και κυρώσεις σε κάθε περίπτωση.