Άρθρο 02 – Ορισμοί

1. Υγειονομικές υπηρεσίες για την εφαρμογή της παρούσας καλούνται οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και οι υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας και Υγειονομικού Ελέγχου που βρίσκονται στις έδρες των Περιφερειών & των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας ανεξάρτητα από τη διοικητική τους δομή.
2. Επιθεωρητές Δημόσιας Υγείας (Υγειονομικοί επιθεωρητές) καλούνται οι Υγειονομικοί υπάλληλοι (επόπτες Δημόσιας Υγείας/Υγιεινολόγοι ΤΕ, Υγιεινολόγοι Ιατροί και Υγιεινολόγοι Μηχανικοί) των αρμόδιων Δ/νσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και των Υγειονομικών υπηρεσιών των Περιφερειών & των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, οι οποίοι ασκούν Υγειονομικό έλεγχο και εφαρμόζουν την κείμενη Υγειονομική Νομοθεσία.
3. Υγειονομικός έλεγχος για την εφαρμογή της παρούσας είναι η λεπτομερής εξέταση από τις αρμόδιες Υγειονομικές Υπηρεσίες των τροφίμων ζωικής ή φυτικής προελεύσεως και των ποτών, καθώς και των αντικειμένων, των χώρων και των εγκαταστάσεων, που παρουσιάζουν υγειονομικό ενδιαφέρον, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο 3 της παρούσας , προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν δυσμενείς επιδράσεις στη Δημόσια Υγεία και στο περιβάλλον γενικότερα.
4. Επιχείρηση τροφίμων και ποτών: Κάθε επιχείρηση Δημόσια ή Ιδιωτική, κερδοσκοπική ή μη, η οποία ασκεί οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες που συνδέονται με την μεταποίηση, παραγωγή, συσκευασία, αποθήκευση, μεταφορά, διανομή, διακίνηση και διάθεση τροφίμων και ποτών.
5. Επιχειρήσεις παρασκευής ή/και συσκευασίας: Όλες οι μεταποιητικές δραστηριότητες, εργαστήρια ή εργοστάσια τροφίμων και ποτών που ασκούν οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες παρασκευής τροφίμων και ποτών ή μεταποίησης ή δραστηριότητες συσκευασίας τροφίμων και ποτών ή και τις δυο, με ή χωρίς απευθείας διάθεση των προϊόντων τους στο καταναλωτικό κοινό, χονδρική ή λιανική καθώς και παρασκευαστήρια που πωλούν λιανικώς, μικρές επιχειρήσεις παρασκευής και διάθεσης τοπικών προϊόντων π.χ χυλοπίτες, τραχανά, γλυκά του κουταλιού, εργαστήρια ζαχαροπλαστικής με πρατήριο λιανικής πώλησης.
Στην ίδια κατηγορία εντάσσονται και τα Catering, τα οποία είναι εργαστήρια παρασκευής, επεξεργασίας αποθήκευσης ή και διάθεσης τροφίμων ή και ποτών που προορίζονται για οποιονδήποτε χώρο επιλέξει ο ενδιαφερόμενος (π.χ γαμήλιες δεξιώσεις κλπ) ή για τροφοδοσία άλλων επιχειρήσεων για μεταπώληση.
Στην ίδια κατηγορία περιλαμβάνονται οι επιχειρήσεις παραγωγής υλικών και αντικειμένων που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα (περιέκτες τροφίμων, κ.λ.π.)
6. Επιχειρήσεις παραγωγής και διάθεσης πάγου, αναψυκτικών και χυμών: Περιλαμβάνονται οι επιχειρήσεις στις οποίες πραγματοποιείται παραγωγή πάγου, παραγωγή επεξεργασία, τυποποίηση και εμπορία αναψυκτικών και χυμών . Οι επιχειρήσεις αυτές υπόκεινται στις απαιτήσεις της κείμενης Ενωσιακής και Εθνικής νομοθεσίας καθώς και στους γενικούς όρους της παρούσας.
7. Επιχειρήσεις αποθήκευσης: Οι επιχειρήσεις αποθήκευσης τροφίμων ή ποτών (σε συνθήκες ψύξης, κατάψυξης ή θερμοκρασίας περιβάλλοντος) με σκοπό τη διάθεσή αυτών στο χονδρικό εμπόριο, οι επιχειρήσεις αποθήκευσης για λογαριασμό τρίτων (logistics providers) και τα καταστήματα cash &carry. Στις επιχειρήσεις αυτές μπορούν να διατηρούνται και να διανέμονται μη τρόφιμα, είδη οικιακής χρήσεως, ευρείας κατανάλωσης οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού . Οι επιχειρήσεις αυτές ασκούν ως κύρια δραστηριότητα τη χονδρική διάθεση των προϊόντων ωστόσο έχουν τη δυνατότητα να διαθέτουν λιανικώς ορισμένες ποσότητες, εφόσον αυτό δεν αντίκειται σε άλλες διατάξεις.
8. Οχήματα μεταφοράς: Όλες οι δραστηριότητες μεταφοράς τροφίμων και ποτών καθώς και εντός των χρησιμοποιουμένων μέσων (οχήματα μεταφοράς).
9. Επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου: Οι επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητες εμπορίου τροφίμων και ποτών πάσης φύσεως, τα οποία προέρχονται είτε από νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις είτε παρασκευάζονται σε τμήματα αυτών. Οι επιχειρήσεις αυτές είναι: Υπεραγορές τροφίμων, παντοπωλεία, κρεοπωλεία, οπωροπωλεία, ιχθυοπωλεία, κάβες ξηρών καρπών και ζαχαρωδών προϊόντων, πρατήρια άρτου, πρατήρια πώλησης ετοίμων φαγητών, πτηνοπωλεία, αυγοπωλεία, καταστήματα- πρατήρια κατεψυγμένων προϊόντων, καταστήματα αλλαντοποιίας και τυροκομίας, καφεκοπτεία, πρατήρια ελαίων και λιπών, αμιγή πρατήρια ειδών ζαχαροπλαστικής, πρατήρια ειδών ζαχαροπλαστικής/γαλακτοπωλεία/μπουγατσάδικα με παρασκευαστήριο για ιδία χρήση, λαϊκές αγορές καθώς και όλες οι πωλήσεις μέσω στάσιμου υπαίθριου εμπορίου (μικροπωλητές, κ.λπ.), και η πώληση τροφίμων και ποτών σε περίπτερα και καταστήματα ψιλικών, η πώληση τροφίμων και ποτών μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου και η πώληση επί αυτοκινήτου (ex-van),
Στην ίδια κατηγορία περιλαμβάνονται οι επιχειρήσεις μηχανημάτων αυτόματης πώλησης τροφίμων και ποτών.
Οι επιχειρήσεις της ως άνω κατηγορίας ασκούν ως κύρια δραστηριότητα τη λιανική διάθεση των προϊόντων τους με δυνατότητα διανομής.
10. Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης & αναψυχής: οι επιχειρήσεις στις οποίες παρασκευάζονται ή και προσφέρονται σε καθήμενους ή περαστικούς πελάτες ή διανέμονται εκτός της επιχείρησης κάθε είδους τρόφιμα ή ποτά, καθώς επίσης οι επιχειρήσεις στις οποίες παρέχονται υπηρεσίες αναψυχής με συνοδεία φαγητού ή ποτού. Στην κατηγορία αυτή οι χώροι μαζικής εστίασης των σχολικών κυλικείων, νοσοκομείων, ξενοδοχείων και γενικά τουριστικών εγκαταστάσεων, κατασκηνώσεων, βρεφονηπιακών σταθμών, κλινικών και λοιπών Ιδρυμάτων, καθώς και οι χώροι μαζικής εστίασης στα πάσης φύσεως μεταφορικά μέσα (τραίνα, πλοία, αεροπλάνα κ.λπ.) ή μετασκευασμένα αντίστοιχα μεταφορικά μέσα.
Οι επιχειρήσεις αυτές δε δύναται να ασκούν μεταπώληση ή να καλύπτουν εκδηλώσεις σε χώρους εκτός της επιχείρησής τους.
Στις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης & αναψυχής περιλαμβάνονται:
Α. Επιχειρήσεις Πλήρους γεύματος: επιχειρήσεις που διαθέτουν τρόφιμα τα οποία παρασκευάζονται με πολλούς και σύνθετους χειρισμούς στην ίδια την επιχείρηση ή τρόφιμα που προέρχονται από νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις.
Στις επιχειρήσεις αυτές ανήκουν τα εστιατόρια, ψητοπωλεία, ψαροταβέρνες, ταβέρνες, σνακ μπαρ, ουζερί, μπυραρίες, μεζεδοπωλεία, οβελιστήρια, πιτσαρίες, ζαχαροπλαστεία με παρασκευαστήριο.
Β. Επιχειρήσεις Πρόχειρου γεύματος: περιλαμβάνει τις επιχειρήσεις που διαθέτουν τρόφιμα τα οποία παρασκευάζονται με απλές διεργασίες.
Στις επιχειρήσεις αυτές ανήκουν τα αναψυκτήρια, μπουγατσάδικα, γαλακτοπωλεία, λουκουματζίδικα, σχολικά κυλικεία, κυλικεία, παγωτοπωλεία, καφενεία. καφετέριες, ιντερνέτ καφέ ,μπαρ, open bar
Γ. Επιχειρήσεις αναψυχής: Περιλαμβάνει i) Στεγασμένους και υπαίθριους χώρους εκδηλώσεων και ii). Κέντρα διασκέδασης
Δ. Επιχειρήσεις παρασκευής και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους: Οι επιχειρήσεις στις οποίες παρασκευάζονται με απλές διεργασίες και διατίθενται τρόφιμα και ποτά.
Στην κατηγορία περιλαμβάνονται: οι καντίνες (αυτοκινούμενες ή μη), σκηνές, πάγκοι, περίπτερα εκθέσεων, τροχήλατα οχήματα πάσης φύσεως σε εκθέσεις, αγορές, πανηγύρια, πλατείες κ.λ.π καθώς και η υπαίθρια παρασκευή ή/και διάθεση τροφίμων και ποτών (street food), πλανόδιοι μικροπωλητές, κ.λ.π.
Ε. Επιχειρήσεις αρτοποιητικής νομοθεσίας: Περιλαμβάνει τα αρτοποιεία και τις εγκαταστάσεις περάτωσης έψησης).
11. Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος: Οι επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες που με οποιοδήποτε τρόπο μπορεί να επηρεάσουν τη Δημόσια Υγεία και λειτουργούν ως αμιγείς ή μικτές με επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών ή άλλες επιχειρήσεις π.χ (κομμωτήρια, γυμναστήρια, κ.λ.π.)
12. Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε) είναι: Οι επιχειρήσεις ή τα εργαστήρια τροφίμων και ποτών καθώς και οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών.
Στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (εκτός των κέντρων διασκέδασης και των υπεραγορών τροφίμων) τα οποία ιδρύονται και λειτουργούν σε χωριά με πληθυσμό κάτω των 2000 κατοίκων, (εκτός εκείνων που έχουν χαρακτηριστεί ως τουριστικές περιοχές, αρχαιολογικοί χώροι, συγκοινωνιακοί κόμβοι, Εθνικοί οδοί, κ.λ.π.) οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται με την ανάλογη ευελιξία.

 • 18 Απριλίου 2016, 07:28 | Ευάγγελος Πασβούρης-Ιωάννης Φωτόπουλος

  Στους ορισμούς του άρθρου 2 του σχεδίου της νέας Υ.Δ. προσδιορίζεται ορθά:
  Α) Ποιες είναι οι υγειονομικές Υπηρεσίες, όπως προσδιορίζονται στους σχετικούς Νόμους για τη Δημόσια Υγεία Ν.3172/2003 (ΦΕΚ 197,τ.α΄,2003) «Οργάνωση και εκσυγχρονισμός των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και άλλες διατάξεις», με τον οποίο ρυθμίζονται τα θέματα συνεργασίας και εποπτείας των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας όλων των επιπέδων της Διοίκησης,
  Ν.3370/2005 (ΦΕΚ 176, τ.α΄/11-7-2005), «Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις», Ν.3918/2011, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
  Β) Στους παραπάνω Νόμους, αλλά και στο Νόμο 4025 (ΦΕΚ 228, τ.α.΄,2-11-2011), «ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. & άλλες διατάξεις», στο άρθρο 43 «έκδοση υγειονομικών διατάξεων», προσδιορίζεται ποιοί είναι οι αρμόδιοι Υγειονομικοί υπάλληλοι να βεβαιώνουν υγειονομικές παραβάσεις, σύμφωνα με τον Α.Ν. 2520/1940, και το άρθρο 7 του Νόμου 4025/2011, όπως αναφέρεται:
  «Ως αρμόδια υγειονομικά – ελεγκτικά όργανα για την εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων ορίζονται οι υγειονομικοί υπάλληλοι (Ιατροί Δημόσιας Υγείας, Ιατροί άλλων ειδικοτήτων, Υγιεινολόγοι Μηχανικοί και Υγιεινολόγοι Επόπτες Δημόσιας Υγείας) της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, των Υγειονομικών Υπηρεσιών των Περιφερειών, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Νοσοκομείων, των Κέντρων Υγείας, του ΣΕΥΥΠ, του ΕΟΦ, του ΕΦΕΤ, καθώς και υπάλληλοι άλλων κρατικών φορέων (Υπηρεσιών Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνιατρικής, Εμπορίου, EOT, Αστυνομικών και Λιμενικών Αρχών, Δημοτικής Αστυνομίας κ.λπ.).
  Η αναφορά σε όλες τις παραπάνω ειδικότητες και Υπηρεσίες δημιουργεί σύγχυση, με τη διενέργεια υγειονομικών ελέγχων από μη υγειονομικούς υπαλλήλους. Θα πρέπει να οριστεί όπως παρακάτω:
  «Είναι δυνατόν κατά την άσκηση του υγειονομικού ελέγχου να συνεργάζονται με τους αναφερόμενους αρμόδιους υγειονομικούς υπαλλήλους και υπάλληλοι άλλων Κρατικών Φορέων (της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Νοσοκομείων, των Κέντρων Υγείας, του ΣΕΥΥΠ, του ΕΟΦ, του ΕΦΕΤ), καθώς και υπάλληλοι άλλων κρατικών φορέων (Υπηρεσιών Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνιατρικής, Εμπορίου, EOT, Αστυνομικών και Λιμενικών Αρχών, Δημοτικής Αστυνομίας κ.λπ.), στην περίπτωση όμως αυτή η ευθύνη για τη σωστή διεξαγωγή του ελέγχου τούτου ανήκει κατά κύριο λόγο στους αρμόδιους Υγειονομικούς υπαλλήλους. Αν όμως πρόκειται για υγειονομικό έλεγχο τροφίμων ζωικής προελεύσεως, κατά τον οποίο συμπράττουν και Κτηνίατροι των Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης ή Δημοσίας Τάξεως, η ευθύνη του χαρακτηρισμού των τροφίμων αυτών ανήκει στους ειδικούς αυτούς επιστήμονες Κρατικούς υπαλλήλους».
  Δεν επιτρέπεται η άσκηση υγειονομικού ελέγχου από άλλους Κρατικούς υπαλλήλους ή υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ. ή Οργανισμών χωρίς τη συμμετοχή κατ’ αυτόν και αρμόδιου Υγειονομικού υπαλλήλου, με εξαίρεση τους ειδικούς για την κάθε περίπτωση επιστήμονες υπαλλήλους Κρατικών Φορέων αρμόδιων, βάσει της κειμένης νομοθεσίας, για τον υγειονομικό έλεγχο των τροφίμων και των χώρων παρασκευής, επεξεργασίας, αποθήκευσης, διακίνησης, εμπορίας και διάθεσής τους, ή για σαφώς καθορισμένους υγειονομικούς ελέγχους, όπως είναι ο έλεγχος της ρύπανσης του περιβάλλοντος ή ο έλεγχος των εργασιακών χώρων.

 • 17 Απριλίου 2016, 23:44 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΓΑΡΑΣ

  ΘΕΜΑ: «Προσθήκη δραστηριότητας “πώλησης καφέ σε όρθιους και διερχόμενους” σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων και Ποτών (πρατήριο Άρτου-ειδών ζαχαροπλαστικής-αμιγές γαλακτοπωλείο-καφεκοπτείο)»

  Μετά την εφαρμογή της βεβαίωσης γνωστοποίησης για λειτουργία καταστημάτων της κατηγορίας ΙΙΙ (λιανικής διάθεσης) ουσιαστικά δεν προβλέφθηκε η προσθήκης δραστηριότητας «προσφορά καφέ σε όρθιους και διερχόμενους πελάτες» από επιχειρήσεις όπως π.χ. «πρατήριο άρτου-ειδών ζαχαροπλαστικής-αμιγές γαλακτοπωλείο-καφεκοπτείο» και αυτό ήταν εφικτό μόνο με προσθήκη δραστηριότητας από την κατηγορία μαζικής εστίασης ή αναψυχής και στη συνέχεια αντικατάστασης της βεβαίωσης υποβολής γνωστοποίησης με άδεια ίδρυσης και λειτουργίας μικτής επιχείρησης, λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών – υπηρεσίες μαζικής εστίασης ή αναψυχής.
  Ωστόσο όμως, η προσθήκη μιας δραστηριότητας από την κατηγορία αναψυχής ή μαζικής εστίασης, στο ως άνω κατάστημα λιανικής, για διάθεση μόνο καφέ σε διερχόμενους πελάτες, αντιμετωπίζεται με το ισχύον νομικό πλαίσιο, σαν προσθήκη καφετέριας ή εστιατορίου αντίστοιχα, χρήσεις που στο στάδιο της προέγκρισης απορρίπτονται κατά την εξέταση των επιτρεπτών χρήσεων γης, στα καταστήματα εκείνα που ευρίσκονται και λειτουργούν σε περιοχές χαρακτηρισμένες ως αμιγούς κατοικίας (στην αμιγή επιτρέπονται τα πρατήρια άρτου – γάλακτος και ειδών ζαχαροπλαστικής) πράγμα που δε θα συνέβαινε αν η εν θέματι δραστηριότητα συμπεριλαμβανόταν στις δραστηριότητες των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου.
  Απ’ ότι αντιλαμβάνομαι το πρόβλημα του «καφέ σε διερχόμενους» από τα καταστήματα της § 9 του άρθρου 2 δεν λύνεται με την παρούσα εκτός αν διευκρινιστεί ότι το γαλακτοπωλείο που αναφέρεται στη § 9 του άρθρου 2 δεν είναι μόνο το αμιγές αλλά και αυτό που ανήκει στις επιχειρήσεις πρόχειρου γεύματος

 • 17 Απριλίου 2016, 21:06 | Κορωνάκης Δημήτριος – πληρεξούσιος δικηγόρος Σωματείου Ba.Re.Ca.

  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 10:

  Προτείνουμε μία πιο απλή και κατανοητή κατηγοριοποίηση με κατάργηση του όρου “επιχειρήσεις αναψυχής” και επαναχρησιμοποίηση του όρου “κέντρου διασκέδασης”:

  (αναδιατύπωση διάταξης)

  Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης: οι επιχειρήσεις στις οποίες παρασκευάζονται ή και προσφέρονται σε καθήμενους, ορθίους ή περαστικούς πελάτες ή διανέμονται εκτός της επιχείρησης κάθε είδους τρόφιμα ή ποτά, καθώς επίσης οι επιχειρήσεις στις οποίες παρέχονται υπηρεσίες αναψυχής με συνοδεία φαγητού ή ποτού. Στην κατηγορία αυτή οι χώροι μαζικής εστίασης των σχολικών κυλικείων, νοσοκομείων, ξενοδοχείων και γενικά τουριστικών εγκαταστάσεων, κατασκηνώσεων, βρεφονηπιακών σταθμών, κλινικών και λοιπών Ιδρυμάτων, καθώς και οι χώροι μαζικής εστίασης στα πάσης φύσεως μεταφορικά μέσα (τραίνα, πλοία, αεροπλάνα κ.λπ.) ή μετασκευασμένα αντίστοιχα μεταφορικά μέσα.
  Οι επιχειρήσεις αυτές δε δύναται να ασκούν μεταπώληση ή να καλύπτουν εκδηλώσεις σε χώρους εκτός της επιχείρησής τους.

  Στις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης περιλαμβάνονται:

  Α. Επιχειρήσεις Πλήρους γεύματος: επιχειρήσεις που διαθέτουν τρόφιμα τα οποία παρασκευάζονται με πολλούς και σύνθετους χειρισμούς στην ίδια την επιχείρηση ή τρόφιμα που προέρχονται από νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις.
  Στις επιχειρήσεις αυτές ανήκουν τα εστιατόρια, ψητοπωλεία, ψαροταβέρνες, ταβέρνες, σνακ μπαρ, ουζερί, μπυραρίες, μεζεδοπωλεία, οβελιστήρια, πιτσαρίες, ζαχαροπλαστεία με παρασκευαστήριο.

  Β. Επιχειρήσεις Πρόχειρου γεύματος: περιλαμβάνει τις επιχειρήσεις που διαθέτουν τρόφιμα τα οποία παρασκευάζονται με απλές διεργασίες.
  Στις επιχειρήσεις αυτές ανήκουν τα αναψυκτήρια, μπουγατσάδικα, γαλακτοπωλεία, λουκουματζίδικα, σχολικά κυλικεία, κυλικεία, παγωτοπωλεία, καφενεία. καφετέριες, ιντερνέτ καφέ ,μπαρ, open bar

  Γ. Κέντρα Διασκέδασης: Περιλαμβάνει τα Κέντρα Διασκέδασης με συγκρότηση i) Επιχείρησης Πλήρους Γεύματος ή/και ii) Επιχείρησης Προχείρου Γεύματος.

  Δ. Στεγασμένους και υπαίθριους χώρους εκδηλώσεων

  Ε. Επιχειρήσεις παρασκευής και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους: Οι επιχειρήσεις στις οποίες παρασκευάζονται με απλές διεργασίες και διατίθενται τρόφιμα και ποτά.
  Στην κατηγορία περιλαμβάνονται: οι καντίνες (αυτοκινούμενες ή μη), σκηνές, πάγκοι, περίπτερα εκθέσεων, τροχήλατα οχήματα πάσης φύσεως σε εκθέσεις, αγορές, πανηγύρια, πλατείες κ.λ.π καθώς και η υπαίθρια παρασκευή ή/και διάθεση τροφίμων και ποτών (street food), πλανόδιοι μικροπωλητές, κ.λ.π.

  Με εκτίμηση,

  Δημήτριος Κορωνάκης
  Πληρεξούσιος Δικηγόρος του Σωματείου Επιχειρήσεων Bar-Restaurant-Cafe (Σωματείο Ba.Re.Ca.)

 • Ορισμός 2: Δεν πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένη αναφορά ειδικοτήτων για τους Επιθεωρητές Δημόσιας Υγείας, απαιτείται η σύμπραξη διαφόρων επιστημονικών ειδικοτήτων. Επιπλέον να διευκρινίζεται ότι η Αστυνομία δε δύναται να πραγματοποιεί υγειονομικό έλεγχο.

  Ορισμός 9: Τα πρατήρια πώλησης έτοιμων φαγητών δεν θα έπρεπε να εντάσσονται στις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, αυτό γίνεται για την εξυπηρέτηση των υπεραγορών (supermarkets). Με την λογική αυτή θα έπρεπε να κατατάσσονται στο λιανικό εμπόριο και οι λοιπές επιχειρήσεις που διαθέτουν έτοιμα γεύματα (χωρίς επεξεργασία), πχ σε μεταφορικά μέσα (τρένα, πλοία κλπ).

  Ορισμός 9: Τα μπουγατσάδικα με παρασκευαστήριο δεν μπορεί να κατατάσσονται στις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, αλλά στις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης.

  Ορισμός 10: Οι επιχειρήσεις μαζικής εστίασης & αναψυχής πρέπει να μπορούν να καλύπτουν εκδηλώσεις σε χώρους εκτός της επιχείρησης, εφόσον καλύπτονται όλες οι απαιτήσεις για την διασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων και τα προσφερόμενα είδη υπάγονται στην ίδια κατηγορία των τροφίμων που προσφέρονται εντός της επιχείρησης.

  Ορισμός 10: Πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι το πρόχειρο γεύμα ορίζεται από τις χρησιμοποιούμενες πρώτες ύλες και την επικινδυνότητα και πολυπλοκότητα των διεργασιών, πχ η παρασκευή σαλάτας ή μακαρονοσαλάτας πρέπει να κατατάσσεται στα πρόχειρα γεύματα.

  Ορισμός 10: Οι επιχειρήσεις μαζικής εστίασης & αναψυχής «Να δύναται να ασκούν μεταπώληση σε χώρους εκτός της επιχείρησής τους» εφόσον τα προσφερόμενα προϊόντα καλύπτουν όλες τις απαιτούμενες διατάξεις περί υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων.

  Ορισμοί 10Α & 10Β:
  1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ: Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν τρόφιμα τα οποία παρασκευάζονται με πολλούς και σύνθετους χειρισμούς . Να προσδιοριστούν και αποσαφηνιστούν ποιοί είναι οι σύνθετοι χειρισμοί ώστε να υπάρχει νομοθετική κάλυψη.

  2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ: Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν τρόφιμα τα οποία παρασκευάζονται με απλές διεργασίες(. Να προσδιοριστούν και αποσαφηνιστούν ποιοί είναι οι απλές διεργασίες ώστε να υπάρχει νομοθετική κάλυψη.

  Σημείωση «Σήμερα δεν προσδιορίζονται επακριβώς οι σύνθετοι χειρισμοί και απλές διεργασίες και η ερμηνεία βασίζεται στην κρίση του εκάστοτε επιθεωρητή ή αρμοδίου φορέα»
  Παράδειγμα: Οι πατάτες που ετοιμάζονται σε φριτέζα θεωρούνται από διαφορετικές υπηρεσίες υγειονομικού ελέγχου άλλοτε να επιτρέπεται στην κατηγορία ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ) και άλλοτε από διαφορετική υπηρεσία υγειονομικού να απαιτείται τροποποίηση αδείας δραστηριότητας από Αναψυκτήριο σε ΣΝΑΚ-ΜΠΑΡ (ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ)

  Ορισμός 12: Πώς θα καθορίζεται η ανάλογη ευελιξία; Το σημείο πρέπει να διαγραφεί, διότι θα επιφέρει σύγχυση και άνισους όρους για την αδειοδότηση των καταστημάτων.

 • 16 Απριλίου 2016, 12:10 | ΗΧΟΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

  Σταδιακά και με την πάροδο των ετών γίνονται προσθήκες και εξειδικεύσεις στους νόμους που δυσχεραίνουν την κατανόηση/επιβολή της ΟΥΣΙΑΣ, δηλαδή την προστασία της Δημόσιας Υγείας. Ήδη από τα έως σήμερα σχόλια αυτής της διαβούλευσης είναι σαφή τα πολλαπλά προβλήματα «ερμηνειών».
  Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει μια σαφή και ουσιαστική απλοποίηση και σύμπτυξη όλων των άρθρων ώστε
  α) να εξασφαλίζεται η δημόσια υγεία,
  β) να είναι αμερόληπτος ο έλεγχος από τα ελεγκτικά όργανα
  γ) να είναι κατανοητές οι διατάξεις από τους καταστηματάρχες.

  Ενδεικτικά προτείνω αντί να αναφέρονται διακριτοί τύποι καταστημάτων με πολλαπλές υποκατηγορίες απαιτήσεων θα μπορούσε να γίνει μια γενικότερη αναφορά όπως πχ. ΚΑΘΕ επιχείρηση ή τμήμα επιχείρησης, ασχέτως περιοχής, που ασχολείται συνεχώς ή περιοδικώς, εμμέσως ή αμέσως, με την παραγωγή, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά, πώληση, διάθεση ή εν γένει διαχείριση τροφίμων ΠΑΣΗΣ φύσεως οφείλει να τηρεί τις διαδικασίες ασφαλούς και υγιεινής διαχείρισης των τροφίμων των υποπροϊόντων τους και των αποβλήτων τους.

  Εφ΄όσον η υγιεινή & ασφάλεια των τροφίμων και η καταλληλότητα και καθαριότητα των χώρων είναι το κοινό ζητούμενο σε όλες τις περιπτώσεις (ασχέτως μεγέθους ή τύπου καταστήματος)δεν θα χρειάζεται πλέον ειδική αναφορά απαιτήσεων σε κάθε κατηγορία καταστήματος αλλά θα είναι αρκετή η αναφορά τους σε ένα ειδικό «τεχνικό» άρθρο απαιτήσεων, το οποίο όμως πρέπει να προσεχθεί ώστε να μην «πλατειάσει» με ειδικές παραγράφους και απόλυτες εξειδικεύσεις, διότι με την πρόοδο της τεχνολογίας υπάρχουν συνεχώς εναλλακτικές λύσεις.

  Η ασφαλής και υγιεινή διαχείριση μέχρι την πώληση στον καταναλωτή, μπορεί να αποδεικνύεται με την τήρηση και τακτική ενημέρωση ενός τύπου συστήματος διασφάλισης ποιότητας π.χ ένα απλοποιημένο και προσαρμοσμένο στις ανάγκες της κάθε (μικρής ή μεγάλης) επιχείρησης ISO9001 ή άλλο πρότυπο πχ HACCP με την ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ εμπλοκή φορέων πιστοποίησης ή τήρησής του από τον ίδιο τον επιχειρηματία είτε από τον πρός τούτο εντεταλμένο υπάλληλό του είτε από εξωτερικό συνεργάτη.

  Στον νόμο υπάρχουν πλήθος εννοιών που μπορούν να παρερμηνευθούν, όπως απόλυτες ή ειδικές (αλλά παράλληλα ασαφείς) τεχνικές απαιτήσεις που δεν έχουν θέση σε νόμο αλλά σε τεχνικό έγγραφο π.χ φωτισμός κατάλληλος αλλά να μην προκαλεί θάμβωση (από που προκύπτει η θάμβωση) ή ύψος πλακιδίων τοίχου έως . . (γιατι να έχουν πλακίδια οι τοίχοι και όχι άλλο υλικό και γιατι να είναι μέχρι κάποιου ύψους?)και πλήθος άλλων απόλυτων ή ασαφών τεχνικών απαιτήσεων που δεν έχει νόημα να αναφέρω σήμερα.

  Προτείνω την απλοποίηση όλων των άρθρων και την απεμπλοκή του κράτους από πεπαλαιωμένες και ανούσιες τεχνικές υποδείξεις, επιβάλλεται όμως η απόλυτη εμπλοκή του σε διαδικασίες ελέγχου σε συνθήκες διαφάνειας και αμεροληψίας (οι οποίες χρήζουν ανάπτυξης).

  Σχόλιο που διάβασα στην παρούσα διαβούλευση (29/3) για την εκπαίδευση των καταστηματαρχών, θεωρώ ότι ΠΡΕΠΕΙ να το λάβετε σοβαρά υπ’ όψιν σας, και να είναι ουσιαστικό προαπαιτούμενο είτε για τον επιχειρηματία είτε για τον ορισμένο διευθυντή του καταστήματος και όχι μόνον για τους εργαζόμενους. Με τον όρο «εκπαίδευση» δεν νοείται μιά απλή σεμιναριακού τύπου ενημέρωση αλλά πλήρες πρόγραμμα εκπαίδευσης ακόμα και με διεξαγωγή εξετάσεων πχ μέσω ΕΟΠΠΕΠ, έαν αυτός δεν είναι απόφοιτος σχολής στην οποία διδάσκεται η υγιεινή διαχείριση των τροφίμων.

  με τιμή
  Δρ Ι. Ζήσιμος MSc, PhD
  ακουστικός μηχανικός

 • 15 Απριλίου 2016, 21:04 | ΠΣΙΧ – ΚΥΕ υσ

  ΑΡΘΡΟ 2 παρ. 12

  “12. Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε) είναι: Οι επιχειρήσεις ή τα εργαστήρια τροφίμων και ποτών καθώς και οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών.
  Στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (εκτός των κέντρων διασκέδασης και των υπεραγορών τροφίμων) τα οποία ιδρύονται και λειτουργούν σε χωριά με πληθυσμό κάτω των 2000 κατοίκων, (εκτός εκείνων που έχουν χαρακτηριστεί ως τουριστικές περιοχές, αρχαιολογικοί χώροι, συγκοινωνιακοί κόμβοι, Εθνικοί οδοί, κ.λ.π.) οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται με την ανάλογη ευελιξία.”
  ΠΡΟΣΘΗΚΗ: Με την ανάλογη ευελιξία επίσης εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρούσας στα οικήματα που είναι χαρακτηρισμένα Αρχαία Ακίνητα Μνημεία του ν. 3028/2002 (Α΄153) και Διατηρητέα Μνημεία του ν. 4067/2012 (Α΄79).

  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ: Στα χαρακτηρισμένα Μνημεία ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΥΣΤΗΡΩΝ ΥΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ, ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ (Εφορείες Αρχαιοτήτων κ.λ.π.). Μη εφαρμογή της ευελιξίας θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα αδειοδότησης έως και το πλέον πιθανό απαγόρευση.

 • 15 Απριλίου 2016, 20:08 | ΜΑΡΩ ΕΥΑΓΕΛΙΔΟΥ πολεοδομος δικτυο για το ιστορικο κεντρο αθηνας

  επειδη αναφερθηκα προηγουμενως στο καθεστως χρησεων γης καταθερτω την προταση (που αφορα το ΥΠΑΠΕΝ αλλά συνδεεται με το θέμα μας) ότι θα πρέπει να επιτρεπονται τα κυε σε περιοχές παραγωγικών και επαγγελματικών δραστηριοτητων, διότι δινουν μια ζωντανια στις περιοχές αυτες τις νυκτερινες ωρες και δεν ενοχλουν κατοικημένες περιοχες
  σημερα προβλέπεται ότι μπορουν να λειτουργουν εστιατορια και αναψυκτηρια για την εξυπηρετηση των εργαζομενων μονο, αντίληψη που μπορει να επανεξεταστει στα πλαισια της προσέγγισης πλέον των περιοχών αυτων στον αστικο ιστο λόγω της αστικης εξάπλωσης και της γενικοτερης παραγωγικής αναδιάρθρωσης που υφιστανται οι επαγγελματικες ζωνες.

 • 15 Απριλίου 2016, 19:20 | KAKAOS

  Επιθεωρητές Δημησιας υγείας δεν μπορεί να ειναι μόνο οι υγιεινόλογοι….ας μην τρελλενόμαςτε.
  θυμιζει τα παιδάκια στις αλάνες που με το που έχαναν, επερναν την μπάλα και έφευγαν και εμένα οι άλλοι χωρις μπάλα….αλλα ευτυχώς όπως πάντα ήταν για λίγο….
  Αν θεωρείται οτι εσείς ξέρεται μόνο, ας μην βγαζεται για διαβούλευση πράγματα….φτάνουν τα προσχήματα
  Θα πρέπει να προςτεθούν επιπλέον ορισμοί ώστε να ειναι σαφείς προς όλους και να μην επαναλαμβάνεται το σκηνικό «»δεν ορίζεται στην διάταξη, δεν το λέει ξεκάθαρα, δεν εννοεί αυτό αλλα κατι άλλο κ.α»
  Δεν μπορεί να μιλάμε για ελέγχους σε επιχειρήσεις είτε παρασκευαστικες είτε μεταποιητικές είτε εμπορικές και να αποκλείονται άλλες ειδικότητες από τους ελέγχους.
  Η λέξη ευελιξία δεν περιγράφει τίποτα συγκεκριμένο. Στο μυαλό του καθενός και διαφορετικό.
  Ο τεχνολόγος τροφίμων δεν ειδικεύεται μόνο στην ειδικότητα του ελεγχου της ποιότητας των τροφίμων. Ας ανοίξουμε τα προγράμματα σπουδών να δούμε τι έχει διδαχτεί ο καθένας σε αρχικό στάδιο.
  Επίσης απο που απορρέει οτι μόνο οι υγιεινόλογοι ειναι παντογνώστες και ολοι οι υπολοιποι έχουν περιορισμένες γνώσεις.
  Απο που απορρέει οτι κάποιος που εχει μεταπτυχιακό στην υγιεινη απόκτησε τις γνώσεις ενώ κάποιος που εργάζεται με τα τρόφιμα απο διαφορά πόστα δεν τις εχει?
  Απο ποτέ ένα μεταπτυχιακό στην υγιεινή καλύπτει τις γνώσεις και την εμπειρία που αποκτά κάποιος που εργαζεται είτε σε αναλυτικό εργαστήριο, είτε σε ιδιωτικούς φορείς ελέγχου, είτε σε in house εργαστήρια της βιομηχανίας τροφίμων.?
  Οι βασικοί κανόνες υγιεινης και ασφάλειας τροφιμων θα πρέπει να τηρούνται από όλους και σε όλα τα στάδια ανεξάρτητα αν βρισκόμαστε σε νηςι Η σε βουνό.
  Σε οτι αφορά τα διαγράμματα ροής σημαντικό ειναι να φτιάχνονται απο σχετικούς και όχι απο αυτούς που πχ θεωρουν όλα τα στάδια του διαγράμματος ccp.

 • 15 Απριλίου 2016, 18:06 | ΜΑΡΩ ΕΥΑΓΕΛΙΔΟΥ

  Μάρω Ευαγγελίδου, πολεοδόμος, πρώην στέλεχος ΥΠΕΚΑ και Οργανισμού Αθήνας. Μέλος Ε.Ε. Δικτύου για το Ιστορικό Κέντρο Αθήνας
  Στους ορισμούς απαιτείται μια αντιστοίχηση των ΚΥΕ με τις πολεοδομικές κατηγορίες των «χρήσεων γης», ώστε να είναι δυνατή η αδειοδότηση με σεβασμό στο καθεστώς χρήσης γης, και να εξυγιανθεί το όλο σύστημα. Αυτές ορίζονται στο ΠΔ χρήσεων γης (ΦΕΚ:166/Δ/87) με το οποίο έχει ρυθμιστεί ως σήμερα το πολεοδομικό καθεστώς των αστικών περιοχών είτε με τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΓΠΣ), είτε με ειδικά ΠΔ/τα που ακολουθούν τα ΓΠΣ ως Πολεοδομικές Μελέτες, ή προϋπήρχαν αυτών. Ειδικά ΠΔ/τα έχουμε σε κρίσιμες περιοχές όπου η ρύθμιση των χρήσεων γης είναι αναγκαία , όπως στα ιστορικά κέντρα, παραθεριστικές περιοχές, παραγωγικές ζώνες , παράκτιες εκτάσεις κλπ. Οι «ζώνες χρήσεων γης» επιδιώκουν να εξασφαλίσουν τον χαρακτήρα κάθε περιοχής και να προσδιορίσουν τις δυνατότητες συνύπαρξης χρήσεων, επιτρέπεται δε να αφαιρούνται στοιχεία χρήσεων από τις γενικά προβλεπόμενες ανά ζώνη. Ιδιαίτερα στις λεγόμενες περιοχές Γενικής Κατοικίας που είναι η συνηθέστερη κατηγορία περιοχών στον αστικό ιστό, έχει μεγάλη σημασία ο βαθμός έντασης κάθε ΚΥΕ ώστε να συνυπάρχει με την κατοικία.
  Με αυτή την έννοια ενώ στο γενικό ΠΔ προβλέπονται 3 κατηγορίες ΚΥΕ (Αναψυκτήριο, Εστιατόριο, κέντρο Αναψυχής) στα επί μέρους ΠΔ/τα (ιδίως στο ιστορικό κέντρο Αθήνας) έχουν προστεθεί (με στόχο τον περιορισμό κάποιων κατηγοριών): το παραδοσιακό καφενείο, και το μπαρ, σε σύνδεση με παλαιότερες υγειονομικές κατηγορίες, που έχουν μεν καταργηθεί ο ορισμός όμως αυτών είναι αναγκαίος γιατί τα πολεοδομικά καθεστώτα δεν πρέπει να αλλάζουν συχνά, και πάντως απαιτούν μακρόχρονες διαδικασίες.
  Έτσι η γενική κατηγορία «επιχείρηση μαζικής εστίασης» δεν διευκολύνει εκτός αν η γνωμοδότηση της Υγειονομικής υπηρεσίας και η άδεια λειτουργίας που θα εκδοθεί ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΣΚΕΙ ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΚΑΘΕ ΦΟΡΆ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ, ΜΕ ΣΑΦΗ ΣΥΝΔΕΣΗ /ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ. Δηλαδή Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΌΤΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ , για όλες τις κατηγορίες ΚΥΕ συμπεριλαμβανομένων των καντινών κλπ.
  Για την αντιστοίχηση των κατηγοριών καταθέτω της εξής εμπειρία από την κατά παράδοση πολεοδομική πρακτική σχεδιασμού χρήσεων γης. Θεωρείται ότι το παραδοσιακό καφενείο δεν έχει μαγειρείο /παρασκευαστήριο και δεν λειτουργεί αργά τις νυκτερινές ώρες. Το αναψυκτήριο επίσης δεν διαθέτει μαγειρείο αλλά σερβίρει κρύο γεύμα. Το εστιατόριο αντίθετα διαθέτει πλήρες μαγειρείο και λειτουργεί νυκτερινές και μεσημεριανές ώρες, ενώ το μπαρ (που συχνά απαγορεύεται στις περιοχές Γ.Κ.) δεν θα πρέπει να διαθέτουν γεύμα. Η άδεια μουσικής περιπλέκει τα πράγματα και μετατρέπει συχνά πολλές από τις ανωτέρω κατηγορίες σε κέντρα αναψυχής, αφού τα όρια είναι δυσδιάκριτα. Δες παρέμβασή μου στο αρθρο 14

 • 15 Απριλίου 2016, 12:00 | Γιώργος Αγγελόπουλος Πρόεδρος ΕΝ.Ι.Κ.Κ.

  Εμείς, ως Ένωση Ιδιοκτητών Catering & Κτημάτων (νόμιμο Σωματείο) άρα και άμεσα ενδιαφερόμενοι, θεωρούμε ότι για πρώτη φορά γίνεται σοβαρή προσπάθεια από το Υπουργείο Υγείας για τον ορισμό του Catering σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

 • Παρ. 3: «Υγειονομικός έλεγχος για την εφαρμογή της παρούσας είναι η λεπτομερής εξέταση από τις αρμόδιες Υγειονομικές Υπηρεσίες των τροφίμων ζωικής ή φυτικής προελεύσεως και των ποτών». Δεν είναι σαφής η περιγραφή «λεπτομερής εξέταση τροφίμων» όταν υφίστανται διαφορετικές αρχές, δηλαδή ο ΕΦΕΤ, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και οι ΔΑΟΚ, που είναι εξειδικευμένες υπηρεσίες, λόγω της ειδικότητας που διαθέτουν και του απολύτως σχετικού αντικειμένου σπουδών.

  Παρ. 7: Προτείνεται τα καταστήματα Cash & Carry να αδειοδοτούνται ως επιχειρήσεις χονδρικής πώλησης όπως αδειοδοτούνταν βάσει της προηγούμενης υγειονομικής διάταξης και όχι ως επιχειρήσεις αποθήκευσης (στην προϊσχύουσα Υγειονομική Διάταξη του 1983, στο άρθρο 44Α, προβλέπονταν σαν υπεραγορές τροφίμων και είχαν τη δυνατότητα λιανικής και χονδρικής πώλησης).

  Παρ. 9: Γίνεται αναφορά στον όρο «Υπεραγορά» χωρίς να υπάρχει περιγραφή, δεδομένου του προβλήματος που υπάρχει με τα τ.μ. σε νησιά και «μικρούς» δήμους.
  Προτείνεται να προστεθεί ο γενικός όρος «κατάστημα τροφίμων» (μικτό κατάστημα τροφίμων εν αντιστοιχία της ορολογίας στην πολεοδομία) στους ορισμούς του άρθρου «επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου» μετά τον όρο υπεραγορές τροφίμων.
  Στους ορισμούς προτείνεται να προστεθεί ο όρος κατάστημα «cash n carry».

  Ερώτηση: Στην περίπτωση που μια επιχείρηση πρόκειται να λειτουργήσει ως μικτή π.χ. επιχείρηση λιανικού εμπορίου με επιχείρηση μαζικής εστίασης, απαιτείται η κατάθεση δύο χωριστών αιτήσεων για τις οποίες θα εκδοθεί μία ενιαία άδεια; Πρόταση για διευκρίνιση στο άρθρο 3Β 5.

  Παρ. 10Ε: «Επιχειρήσεις αρτοποιητικής νομοθεσίας: Περιλαμβάνει τα αρτοποιεία και τις εγκαταστάσεις περάτωσης έψησης).» Δεν γίνεται αναφορά για τις εγκαταστάσεις αναθέρμανσης. Προτείνεται να γίνεται.
  Προτείνεται να εξαιρεί το συγκεκριμένο άρθρο τα σημεία αναθέρμανσης για τα οποία έχει γνωμοδοτήσει το Υπουργείο Βιομηχανίας και ο ΕΦΕΤ ότι τα παραγόμενα προϊόντα δεν υπόκεινται σε αυτά της αρτοποιητικής νομοθεσίας.
  Ομοίως στην κατηγορία καταστημάτων λιανικής διάθεσης δεν συμπεριλαμβάνεται η έψηση σφολιατοειδών. Προτείνεται να κατατίθεται διαφορετική αίτηση για έκδοση άδειας στην κατηγορία Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης. Σε αυτήν την περίπτωση θα εκδοθεί άδεια αναψυκτηρίου (προχείρου γεύματος), η οποία και πάλι απαιτεί κάποιες προϋποθέσεις, οι οποίες όμως αφορούν σε περιπτώσεις αναψυκτηρίων, ήτοι πιο σύνθετες από αυτό που τα καταστήματα/σούπερ μάρκετ χρειάζονται. Προτείνεται επίσης η δημιουργία χωριστού τμήματος έψησης σφολιατοειδών για τα οποία θα απαιτούνται λιγότερες προϋποθέσεις.
  Ερώτηση: Η διάθεση έτοιμου-ψημένου κοτόπουλου, όταν δηλ. η έψηση γίνεται εκτός καταστήματος σε ποια κατηγορία καταστημάτων εμπίπτει; Αν υπαχθεί στην κατηγορία των ετοίμων φαγητών, για την εγκατάσταση μιας απλής στήλης για την τοποθέτηση των κοτόπουλων θα απαιτούνται λάντζες, κ.α. Με βάση τις παρούσες διατάξεις θα έπρεπε να εμπίπτει στις περιπτώσεις καταστημάτων μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος που σημαίνει ότι απαιτούνται περισσότερες προϋποθέσεις για την ίδρυσή του απ’ ότι σε αυτές του προχείρου γεύματος. Ενδεικτικά: περισσότεροι νεροχύτες, απαγωγικό σύστημα, χώρος επεξεργασίας – μεριδοποίησης, πάγκοι εργασίας. Προτείνεται η δημιουργία χωριστού τμήματος διάθεσης ψητών κοτόπουλων, τα οποία θα αντιμετωπίζονται όπως και το συσκευασμένο φαγητό.

  Παρ.12: «σε χωριά με πληθυσμό κάτω των 2000 (εκτός τουριστικών, αρχαιολογικών, Εθνικών οδών) οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται με την ανάλογη ευελιξία.» Η συγκεκριμένη αναφορά θεωρούμε ότι θα δημιουργήσει προβλήματα με τον τρόπο ερμηνείας της από τις υπηρεσίες θα πρέπει να απαλειφθεί ή να διευκρινιστεί σε ποία σημεία θα υπάρχει η ευελιξία.

 • 14 Απριλίου 2016, 22:45 | Δέκας Απόστολος

  Άρθρο 2, παρ.
  Υγειονομικός έλεγχος για την εφαρμογή της παρούσας είναι η λεπτομερής εξέταση από τις αρμόδιες Υγειονομικές Υπηρεσίες των τροφίμων ζωικής ή φυτικής προελεύσεως και των ποτών, καθώς και των αντικειμένων, των χώρων και των εγκαταστάσεων,* που παρουσιάζουν υγειονομικό ενδιαφέρον, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο 3 της παρούσας , προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν δυσμενείς επιδράσεις στη Δημόσια Υγεία και στο περιβάλλον γενικότερα. * ΠΡΟΣΘΗΚΗ και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (θόρυβος, εκπομπή καπνών – οσμών, διάθεση λυμάτων αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστων χώρων)

 • 14 Απριλίου 2016, 10:29 | Δ/νση Υγείας Κυκλάδων

  Παράγραφος 5
  Ο έλεγχος των επιχειρήσεων που παράγουν υλικά και αντικείμενα που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα δεν πρέπει να είναι αρμοδιότητα των υγειονομικών υπηρεσιών διότι το παραγόμενο προϊόν δεν είναι τρόφιμο ή ποτό. Αυτές οι επιχειρήσεις πρέπει να ελέγχονται από το Χημείο ή άλλες αρμόδιες υπηρεσίες

  Παράγραφος 8
  Από τις δραστηριότητες μεταφοράς τροφίμων πρέπει να εξαιρεθούν αυτές της μεταφοράς προϊόντων ζωικής προελεύσεως (όπως κρέας, ψάρια, γάλα, τυρί, αυγά, μέλι κλπ) των οποίων ο έλεγχος είναι αρμοδιότητα των Δ/νσεων Κτηνιατρικής.

  Παράγραφος 9
  Να ορισθούν σαφώς τα τροφίμων που μπορούν να πωλούνται σε περίπτερα και καταστήματα ψιλικών. Δεδομένου ότι αυτά δεν είναι ΚΥΕ αλλά μπορούν να πωλούν ορισμένα τρόφιμα υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

 • 14 Απριλίου 2016, 09:50 | Ιωάννης Καναούτης

  Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις ρυθμίζονται από το Ν. 1650/1986 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4014/2011, από την αρμόδια περιβαλλοντική Αρχή και ανάλογα με την κατηγορία όχλησης

 • 13 Απριλίου 2016, 15:59 | ΤΣΙΚΙΤΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

  – 10.Οι κουζίνες των βρεφονηπιακών σταθμών δεν αδειοδοτούνται ξεχωριστά
  σύμφωνα με την ΥΑ 2808/1997 . Θα αλλάξει κάτι;

  – Α.»Επιχειρήσεις Πλήρους γεύματος: επιχειρήσεις που διαθέτουν τρόφιμα τα οποία παρασκευάζονται με πολλούς και σύνθετους χειρισμούς στην ίδια την επιχείρηση ή τρόφιμα που προέρχονται από νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις.»
  Αν διαθέτουν τρόφιμα που προέρχονται από νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις γιατί να καταταγούν στις πλήρους γεύματος;
  – 9.Επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου .
  «καθώς και όλες οι πωλήσεις μέσω στάσιμου υπαίθριου εμπορίου (μικροπωλητές, κ.λπ.), και η πώληση τροφίμων και ποτών σε περίπτερα και καταστήματα ψιλικών, η πώληση τροφίμων και ποτών μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου και η πώληση επί αυτοκινήτου (ex-van)»
  Να οριστεί τι εννοούμε «πώληση επί αυτοκινήτου (ex-van)» και ποια η διαφορά από το υπαίθριο εμπόριο .

 • 11 Απριλίου 2016, 11:05 | ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ιατρός

  Άρθρο 2, παρ. 3 Υγειονομικός έλεγχος για την εφαρμογή της παρούσας είναι η λεπτομερής εξέταση από τις αρμόδιες Υγειονομικές Υπηρεσίες των τροφίμων ζωικής ή φυτικής προελεύσεως και των ποτών, καθώς και των αντικειμένων, των χώρων και των εγκαταστάσεων,* που παρουσιάζουν υγειονομικό ενδιαφέρον, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο 3 της παρούσας , προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν δυσμενείς επιδράσεις στη Δημόσια Υγεία και στο περιβάλλον γενικότερα.

  * ΠΡΟΣΘΗΚΗ και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (θόρυβος κλπ)

  Άρθρο 2, παρ. 12
  Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε) είναι: Οι επιχειρήσεις ή τα εργαστήρια τροφίμων και ποτών καθώς και οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών.
  Στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (εκτός των κέντρων διασκέδασης και των υπεραγορών τροφίμων) τα οποία ιδρύονται και λειτουργούν σε χωριά με πληθυσμό κάτω των 2000 κατοίκων, (εκτός εκείνων που έχουν χαρακτηριστεί ως τουριστικές περιοχές, αρχαιολογικοί χώροι, συγκοινωνιακοί κόμβοι, Εθνικοί οδοί, κ.λ.π.) οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται με την ανάλογη ευελιξία.

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Αοριστία στη διατύπωση

 • 11 Απριλίου 2016, 09:20 | Μίμης

  Καλημέρα πιστεύω πως δεν πρέπει να απαγορευτεί στις επιχ/σεις μαζικής εστίασης και αναψυχής η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών και διαθεσης εδεσματων εκτος της επιχ/σης τους (δεγιωσεις παρτυ κτλ).Όμως να ενταχθεί η δραστηριοτητα αυτή στο διαγραμμα ροης και να εξεταζεται απο τους εποπτες υγειας πριν δωσουν την εγκριση αν υπαρχει ο βασικός τουλαχιστον εξοπλισμός μεταφορας των προιοντων και βεβαιως το αναλογο όχημα με τις κατάλληλες προυποθέσεις.
  Φανταστείτε σε ενα νησί 30 – 80 χιλιάδων (να μήν πούμε για μικρότερα) κατοίκων να προσπαθεί ένα catering να επιβιωσει εφαρμόζοντας τις κείμενες διατάξεις. Κοστοβόρο και ακατορθωτο, πως θα υπάρξει δευτερο catering ωστε να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός? Οι τιμές του μονοπωλείου και τα αρνητικά θα είναι περισσότερα.Άλωστε νησια που μαστίζονται απο το προσφυγικό catering απο Αθηνα ήρθαν και έστησαν μέσα σε χωράφια και αλάνες (που πήγαν όλες αυτές οι προυποθέσεις ?) Ενώ μια τοπική επιχ/ση με τα προβλεπόμενα όπως προανέφερα θα ήταν περισσότερο ελεγχόμενη.

 • 10 Απριλίου 2016, 17:45 | Νίκος Ζ.

  Επιτέλους πρέπει να τελειώσει το φαινόμενο σύμφωνα με το οποίο, κατά τα περασμένα χρόνια (δεκαετίες), κάθε Υπουργείο εξέδιδε τις δικές του αποφάσεις που αφορούσαν μόνο στο προσωπικό του, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη ότι υπάρχουν συναρμόδια Υπουργεία, ωθώντας ακόμη περισσότερο στην εσωστρέφεια και στον κατακερματισμό του ελέγχου. Έλεος…δεν θα μας απαλλάξει κανείς πια από τις παρωχημένες πρακτικές;

 • 10 Απριλίου 2016, 16:58 | Β.Α.

  Να διορθωθεί η ταξινόμηση ως προς τις επιχειρήσεις αρτοποιητικής νομοθεσίας. Στο άρθρο αυτό παρουσιάζονται ως υποκατηγορία των επιχειρήσεων μαζικής εστίασης και αναψυχής ενώ στο άρθρο 10 ως αυτοτελής κατηγορία επιχειρήσεων.

 • 8 Απριλίου 2016, 18:36 | Κωνσταντινίδης Ανέστης Υγιεινολόγος MSc

  Ο Υγειονομικός έλεγχος είναι μια εξειδικευμένη έννοια με πολλές διαστάσεις για όσους την γνωρίζουν και δεν έχει να κάνει αποκλειστικά με τα τρόφιμα και τις συνθήκες γύρω από αυτά, ακόμα και για τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με τα τρόφιμα. Σε μια επιχείρηση τροφίμων υπάρχουν θέματα προς έλεγχο όπως η αποχέτευση, ο αερισμός των χώρων, ο φωτισμός των χώρων, η ηχομόνωση, τα υλικά κατασκευής (π.χ. ο αμίαντος είναι επικίνδυνος), θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας κ.α. Πως λοιπόν είναι δυνατόν να καλυφθούν αυτές οι παράμετροι κατά τον υγειονομικό έλεγχο από επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων που δεν τις γνωρίζουν καν, πέραν όσων έχουν την ειδικότητα του Υγιεινολόγου? (Υγιεινολόγοι Ιατροί, Υγιεινολόγοι Τ.Ε., Υγιεινολόγοι Μηχανικοί, Υγιεινολόγοι Κτηνίατροι). Κατά συνέπεια, θα πρέπει να διαχωριστεί η έννοια του «Υγειονομικού ελέγχου» και του «Υγειονομικού Επιθεωρητή», από την έννοια του Ελέγχου που σχετίζεται αμιγώς με τα τρόφιμα και στον οποίο (έλεγχο τροφίμων) θα μπορούν να συμμετέχουν επιστήμονες και από άλλες ειδικότητες πέραν των Υγιεινολόγων, όπως Γεωπόνοι, Κτηνίατροι, Τεχνολόγοι Τροφίμων κ.α., όπως άλλωστε ήδη συμβαίνει στον ΕΦΕΤ και στις Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής των Π.Ε.

 • 8 Απριλίου 2016, 15:23 | Κωνσταντινίδης Ανέστης Υγιεινολόγος MSc

  Ο υγειονομικός έλεγχος είναι μια εξειδικευμένη έννοια με πολλές διαστάσεις για όσους την γνωρίζουν και δεν έχει να κάνει αποκλειστικά με τα τρόφιμα και τις συνθήκες γύρω από αυτά, ακόμα και για τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με τα τρόφιμα. Σε μια επιχείρηση τροφίμων υπάρχουν θέματα προς έλεγχο όπως η αποχέτευση, ο αερισμός των χώρων, ο φωτισμός των χώρων, η ηχομόνωση, τα υλικά κατασκευής (π.χ. ο αμίαντος είναι επικίνδυνος), θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας κ.α. Πως λοιπόν είναι δυνατόν να καλυφθούν αυτές οι παράμετροι κατά τον υγειονομικό έλεγχο από επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων που δεν τις γνωρίζουν καν, πέραν όσων έχουν την ειδικότητα του Υγιεινολόγου? (Υγιεινολόγοι Ιατροί, Υγιεινολόγοι Τ.Ε., Υγιεινολόγοι Μηχανικοί, Υγιεινολόγοι Κτηνίατροι).

 • 8 Απριλίου 2016, 12:15 | ΤΣΙΚΙΤΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

  1.Τα μπουγατσάδικα με παρασκευαστήριο για ιδία χρήση δεν είναι δυνατόν να κατατάσσονται στις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου . Θα πρέπει να ανήκουν είτε στις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος, είτε στις επιχειρήσεις πρόχειρου γεύματος .
  2.Η κατάταξη των επιχειρήσεων θα πρέπει να γίνεται ανάλογα με τον αν αυτές παρασκευάζουν τα προσφερόμενα προϊόντα εξ ολοκλήρου ή αν απλώς τα προμηθεύονται από άλλες νομίμως λειτουργούσες και τα παρασκευάζουν με απλές διεργασίες (π.χ. ψήσιμο) .
  3.Το γεγονός ότι αναφέρονται τα είδη των καταστημάτων που ανήκουν σε κάθε κατηγορία , είναι δεσμευτικό , όσον αφορά επιχειρήσεις που θα προκύψουν στο μέλλον και δεν θα μπορούμε να τις κατατάξουμε. Θα πρέπει να αναφέρονται ενδεικτικά .

 • 7 Απριλίου 2016, 22:16 | Δέσποινα Καρασούλου, Τεχνολόγος Τροφίμων, MSc

  Στο άρθρο 2 «Ορισμοί» Υγειονομικό Έλεγχο επιχειρήσεων τροφίμων ασκούν και άλλοι κλάδοι όπως είναι κατά κύριο λόγο οι τεχνολόγοι τροφίμων, οι οποίοι είναι οι πλέον ειδικευμένοι στον ποιοτικό έλεγχο τροφίμων φυτικής;ή ζωικής προελεύσεως και ποτών.

  Θα πρέπει λοιπόν να συμπεριληφθούν όλες οι ειδικότητες που έχουν την τεχνογνωσία να ασκήσουν έλεγχο στις επιχειρήσεις τροφίμων.

 • 6 Απριλίου 2016, 16:02 | Ορέστης

  Σχετικά με την συμμετοχή πολλών μη υγειονομικών επιστημονικών κλάδων στον υγειονομικό έλεγχο το άρθρο του νόμου 43§3 του Ν. 4025/2011 η αιτίαση στερείται νομικής και επιστημονικής βάσης. Αυτό ισχύει διότι οι επαγγελματικοί κλάδοι διαθέτουν επαγγελματικά δικαιώματα που απορρέουν από το πρόγραμμα των προπτυχιακών κύκλων σπουδών. Εκτός αν καταργηθούν οι ειδικές σπουδές και σπουδάζουμε όλοι όλα.

  Οι μεταπτυχιακές σπουδές είναι ειδίκευση και δεν μπορούν να αντικαταστήσουν επαγγελματικούς κλάδους. Αν κάποιος απόφοιτος δημόσιας υγιεινής κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στη μηχανική δύναται να εργαστεί ως μηχανικός? Γιατί να ισχύει το αντίστροφο?

  Οι γεωπόνοι, οι τεχνολόγοι τροφίμων, οι χημικοί και οι μηχανικοί συμμετέχουν στον έλεγχο τον τροφίμων και σε όλη την αλυσίδα. Όχι απαραίτητα στον υγειονομικό έλεγχο. Υπάρχει ποιοτικός έλεγχος (αγορανομία) χημικός έλεγχος (ΓΧΚ), κτηνιατρικός έλεγχος τροφίμων (κτηνιατρικές υπηρεσίες) κλπ. Ο υγειονομικός έλεγχος αναφέρεται στην υγειονομική προστασία των τροφίμων, στη διατήρηση τους υπό κατάλληλες συνθήκες, ούτως ώστε να αποφεύγεται κάθε επιβλαβής αλλοίωση και να προφυλάσσονται από μολύνσεις.

  Η υγιεινή σύμφωνα με τον ΠΟΥ αναφέρεται στις συνθήκες και πρακτικές που συμβάλλουν στη διατήρηση της υγείας και την πρόληψη της εξάπλωσης ασθενειών. Οι γεωπόνοι γνωρίζουν φυτό – υγεία και οι κτηνίατροι κτηνιατρική. Δεν ανήκει στο επιστημονικό πεδίο των μη πτυχιούχων επαγγελματιών υγείας η πρόληψη των νοσημάτων των ανθρώπων όπως και ένας Επόπτης Δημόσιας Υγείας δεν μπορεί να γνωμοδοτήσει για την υγεία των φυτών ή των ζώων.

  Η παρούσα υγειονομική διάταξη δεν αναφέρεται σε πεδία που εμπίπτουν σε πεδίο πρωτογενούς τομέα ή μεταποίησης ζωικών ή φυτικών προϊόντων αλλά στην προστασία της Δημόσιας Υγείας. Οι γεωπόνοι εμπίπτουν στην αγρονομία οι κτηνίατροι στην κτηνιατρική οι τεχνολόγοι τροφίμων στην ποιότητα οι χημικοί στην καταλληλότητα από χημικής σύνθεσης οι μηχανικοί στην τεχνολογία κλπ. Εδώ όμως οι διατάξεις αναφέρονται σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος και όχι σε όλη την αλυσίδα των τροφίμων.

 • 6 Απριλίου 2016, 14:23 | Ντανόπουλος Ευάγγελος, Υγιεινολόγος MSc

  Παράγραφος 10. «Στις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης & αναψυχής περιλαμβάνονται:…». Η αναφορά σε όρους όπως ‘’αναψυκτήρια, μπουγατσάδικα, γαλακτοπωλεία, λουκουματζίδικα’’ θεωρώ πως είναι παρωχημένη. Το είδος των τροφίμων μπορεί να καθορίζεται μόνο στο διάγραμμα ροής της δραστηριότητας της επιχείρησης και στην περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας. Ο ειδικότερος χαρακτηρισμός περιορίζει τόσο τους επιχειρηματίες όσο και τις ελεγκτικές αρχές που μπαίνουν σε ένα κυκεώνα συνεχόμενων ελέγχων και εγγράφων όταν μια επιχείρηση προσθέτει την παρασκευή – προσφορά κάποιων προϊόντων. Η αλλαγή αυτή θα μπορούσε να αποτυπώνετε μόνο στο διάγραμμα ροής και στην περιγραφική έκθεση που θα επικαιροποιείται αναλόγως, σε συνεργασία πάντα με τους συναδέλφους και εφόσον υπάρχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις. Πιστεύω πως θα έπρεπε να αναγράφονται μόνο οι γενικές κατηγορίες ‘’ Επιχειρήσεις Πλήρους γεύματος ή Επιχειρήσεις Πρόχειρου γεύματος’’ κ.ο.κ.

  Παράγραφος 10, Δ. Όταν λέμε street food περιλαμβάνουμε μια ευρεία κατηγορία τροφίμων, θα πρέπει να οριστεί περαιτέρω η διατύπωση ‘’παρασκευάζονται με απλές διεργασίες και διατίθενται τρόφιμα και ποτά.’’

 • 5 Απριλίου 2016, 15:05 | Τσαγγρής Γιώργος, Επόπτης Δημ. Υγείας

  Στο άρθρο 43§3 του Ν. 4025/2011, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4075/2012 ορίζεται ότι
  «Ως αρμόδια υγειονομικά – ελεγκτικά όργανα για την εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων ορίζονται οι υγειονομικοί υπάλληλοι (Ιατροί Δημόσιας Υγείας, Ιατροί άλλων ειδικοτήτων, Υγιεινολόγοι Μηχανικοί και Υγιεινολόγοι Επόπτες Δημόσιας Υγείας) της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, των Υγειονομικών Υπηρεσιών των Περιφερειών, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Νοσοκομείων, των Κέντρων Υγείας, του ΣΕΥΥΠ, του ΕΟΦ, του ΕΦΕΤ, καθώς και υπάλληλοι άλλων κρατικών φορέων (Υπηρεσιών Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνιατρικής, Εμπορίου, ΕΟΤ, Αστυνομικών και Λιμενικών Αρχών, Δημοτικής Αστυνομίας κ.λ.π)».

  Με ποιά νομική λογική η Υ.Δ που εκδίδεται έρχεται να περιορίσει το εύρος των υγειονομικών – ελεγκτικών οργάνων σε αντίθεση με τον Νόμο που αναφέρεται στους σχετικούς για την έκδοση της?

 • 4 Απριλίου 2016, 19:34 | Υγιεινολόγος

  9. Επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου:μπουγατσάδικα/γαλακτοπωλεία με παρασκευαστήριο για ιδία χρήση.

  Επιχειρήσεις Πρόχειρου γεύματος:Στις επιχειρήσεις αυτές ανήκουν τα μπουγατσάδικα, γαλακτοπωλεία.

  Να διευκρινιστεί το κριτήριο κατάταξης.

 • 4 Απριλίου 2016, 18:35 | Υγιεινολόγος

  5. Επιχειρήσεις παρασκευής ή/και συσκευασίας:εργαστήρια ζαχαροπλαστικής με πρατήριο λιανικής πώλησης.

  Κριτίριο είναι το εμβαδόν?

  9. Επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου: πρατήρια ειδών ζαχαροπλαστικής/γαλακτοπωλεία/μπουγατσάδικα με παρασκευαστήριο για ιδία χρήση.

  Δηλαδή αυτά που είναι μόνο για ορθίους? Και θα αδειοδοτούνται μετά από γνωμοδότηση της Υγειονομικής Υπηρεσίας?

  10. Επιχειρήσεις Πλήρους γεύματος:ζαχαροπλαστεία με παρασκευαστήριο.

  Δηαδή αυτά που έχουν καθίμενους πελάτες?

  Στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (εκτός των κέντρων διασκέδασης και των υπεραγορών τροφίμων) τα οποία ιδρύονται και λειτουργούν σε χωριά με πληθυσμό κάτω των 2000 κατοίκων, (εκτός εκείνων που έχουν χαρακτηριστεί ως τουριστικές περιοχές, αρχαιολογικοί χώροι, συγκοινωνιακοί κόμβοι, Εθνικοί οδοί, κ.λ.π.) οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται με την ανάλογη ευελιξία.

  Η ευελιξία είναι π.χ. για τα αρχεία ή και για άλλα θέματα? Θα είναι δύσκολο για τον ελεγκτή να την ορίσει και να προχωρήσει σε γνωμοδότηση!

 • 3 Απριλίου 2016, 14:06 | Δημήτρης Κεραμυδάς Υγιεινολόγος MSc

  Πολύ σωστή και τεκμηριωμένη η τοποθέτηση – παρέμβαση της συναδέρφου κας Μπουντούρη. Για την συγκεκριμένη Περίπτωση των Υπεραγορών, να μην ξεχνάμε ότι ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 2323/ 1995, ΦΕΚ 145 Τ΄Α, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει. (Αρχικά με την §1στ του άρθρου 26 του Ν.3419/05 ΦΕΚ-297 Α’, με την §Γ του άρθρου 25 ΤΟΥ Ν. 3468/06 ΦΕΚ-129 Α’, την §21 του άρθρου 12 ΤΟΥ Ν. 3557/07 ΦΕΚ-100 Α’, το άρθρο 10 Ν. 3377/ 2005, ΦΕΚ 202 ΤΆ καθώς και την ΥΑ Κ1/164/11 ΦΕΚ 275 Β/22-2-2011, όπου αναφέρονται τα εξής:
  Οι Υπεραγορές τροφίμων ως καταστήματα λιανικού εμπορίου, έχουν συνολική επιφάνεια:
  α) πάνω από 1.500 τ.μ. στα νησιά Ρόδο, Κέρκυρα και στο νομό Χαλκιδικής, ανεξάρτητα από την απόσταση του καταστήματος από δήμο ή κοινότητα και στην Κρήτη, εφόσον το κατάστημα βρίσκεται σε απόσταση μέχρι είκοσι (20) χιλιόμετρα από το πολεοδομικό κέντρο της πρωτεύουσας κάθε νομού,
  β) πάνω από 500 τ.μ. στα νησιά Χίο, Κω, Λέσβο, Σάμο, Σύρο, Ζάκυνθο, Κεφαλλονιά και Λευκάδα,
  γ) πάνω από 200 τ.μ. στα υπόλοιπα νησιά της χώρας,
  δ) πάνω από 2.500 τ.μ. σε δήμους με πληθυσμό πάνω από εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους, εφόσον το κατάστημα βρίσκεται σε απόσταση μέχρι είκοσι (20) χιλιόμετρα από το κέντρο των δήμων,
  ε) πάνω από 1.500 τ.μ., σε δήμους με πληθυσμό από δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) μέχρι εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους, εφόσον το κατάστημα βρίσκεται μέχρι είκοσι (20) χιλιόμετρα από το κέντρο των δήμων.
  Το πληθυσμιακό όριο υπολογίζεται σύμφωνα με την τελευταία, κάθε φορά, απογραφή.

 • 2 Απριλίου 2016, 20:54 | Σταυρούλα

  KΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΣΕ ΧΩ
  ΡΙΑ ΜΕ ΜΙΚΡΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ.ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΝΑ ΚΑΦΕΝΕΙΟ Ή ΕΝΑ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΣΕ ΕΝΑ ΧΩΡΙΟ ,ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΤΟ ΔΟΥΛΕΥΣΕΙ ΕΝΑΣ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ-ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΑΚΕΛΟΥΣ ΤΟΥ HACCP-ΠΧ-AΡΧΕΙΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ-(ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΕΛΟΙΟ)-ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ-κ.α.ΣΤΟΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙ ΕΑΝ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ -ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ-ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΠΟΤΕ ΠΧ ΚΑΘΑΡΙΣΕ Ή ΕΑΝ ΔΟΥΛΕΥΕ ΣΩΣΤΑ ΤΟ ΨΥΓΕΙΟ ΤΟΥ .

 • 2 Απριλίου 2016, 15:21 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΡΙΝΟΥ

  Θα πρέπει οπωσδήποτε στις ειδικότητες που αναφέρονται στο άρθρο 2 (Ορισμοί) να συμπεριληφθούν και οι Κτηνίατροι. Εκτός του προφανούς επιστημονικού υπόβαθρου το οποίο διαθέτουν στις υπηρεσίες υγείας, πολλοί είναι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας και κάτοχοι του απόλυτα συναφούς μεταπτυχιακού διπλώματος και επομένως δικαιούνται να είναι Επιθεωρητές Δημόσιας Υγε

 • 2 Απριλίου 2016, 14:15 | Γεώργιος Αντωναράκης

  Στο άρθρο 2 «Ορισμοί»

  Υγειονομικό Έλεγχο επιχειρήσεων τροφίμων ασκούν και άλλοι κλάδοι όπως είναι οι τεχνολόγοι τροφίμων, οι Χημικοί,οι Γεωπόνοι, οι κτηνίατροι κτλ.. Νομίζω λοιπόν ότι στον ορισμό δεν θα πρέπει να υπάρχει φωτογραφική διάταξη συγκεκριμένης ειδικότητας, αλλά να συμπεριλαμβάνει μια ευρύτερη ομάδα ειδικοτήτων που έτσι και αλλιώς συμμετέχουν στον έλεγχο επιχειρήσεων τροφίμων.
  Οι σύγχρονες απαιτήσεις ελέγχου έτσι και αλλιώς, απαιτεί την σύμπραξη διαφορετικών επιστημονικών ειδικοτήτων έτσι ώστε να επιτυγχάνεται σφαιρικός έλεγχος.

 • 1 Απριλίου 2016, 12:01 | Γιολάντα Μπουντούρη Υγιεινολόγος Τ.Ε

  Στην παράγραφο 9 , με δεδομένη την κατάργηση των ελάχιστα απαιτούμενων τετραγωνικών/ τμήμα και με την κατάργηση της Α1β/8577 η οποία όριζε τα 200 τ.μ. ως ελάχιστα απαιτούμενο εμβαδό για τις Υπεραγορές, είναι αναγκαίο να αποσαφηνιστεί ποιά είναι η διαφοροποίηση της Υπεραγοράς τροφίμων, από τα καταστήματα λιανικού εμπορίου (τα οποια διατηρούν δικαίωμα πώλησης άσχετων με τα τρόφιμα ειδών κ.λ.π),που αδειοδοτούνται με γνωστοποίηση (από την οποία ρητά εξαιρούνται οι Υπεραγορές) και μπορούν να δηλώσουν την λειτουργία πολλών (ισάριθμων ίσως) τμημάτων με τις Υπεραγορές. Προκύπτουν θέματα , τόσο ως προς την διαδικασία αδειοδότησης, όσο καιως προς το ότι ευνοούνται ‘τεχνάσματα’ αποφυγής περιορισμών των χρήσης γης.

 • 31 Μαρτίου 2016, 20:16 | Χρήστος Μπαζιώτης

  Ένα μεγάλο ποσοστό των αποφοίτων της Σχολής Δημόσιας Υγείας είναι Κτηνίατροι καθώς Κτηνίατροι είναι και Καθηγητές της ίδιας Σχολής. Επιπλέον στις Κτηνιατρικές Σχολές της Ελλάδος τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο η Υγιεινή των τροφίμων και των εγκαταστάσεων αποτελεί ένα πολύ σημαντικό πεδίο αναπόσπαστο με την ίδια την Κτηνιατρική Επιστήμη.
  Κατόπιν των παραπάνω προτείνεται η παράγραφος 2 του Άρθρου 2 να διατυπωθεί ως εξής:
  2. Επιθεωρητές Δημόσιας Υγείας (Υγειονομικοί επιθεωρητές) καλούνται οι Υγειονομικοί υπάλληλοι (επόπτες Δημόσιας Υγείας/Υγιεινολόγοι ΤΕ, Υγιεινολόγοι Ιατροί, ΥΓΙΕΙΝΟΛΌΓΟΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ και Υγιεινολόγοι Μηχανικοί) των αρμόδιων Δ/νσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και των Υγειονομικών υπηρεσιών των Περιφερειών & των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, οι οποίοι ασκούν Υγειονομικό έλεγχο και εφαρμόζουν την κείμενη Υγειονομική Νομοθεσία.

 • 31 Μαρτίου 2016, 18:17 | Δημήτρης Κεραμυδάς Υγιεινολόγος MSc

  Να προστεθούν στον Ορισμό των Επιθεωρητών Δημόσιας Υγείας (Υγειονομικοί Επιθεωρητές) και οι Υγιεινολόγοι ΤΕ που υπηρετούν σε άλλες Υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 43 §3 του Ν. 4025/ 2011 (ΦΕΚ 228, Τ΄Α),όπως εκείνοι που υπηρετούν σε όλους τους ΟΤΑ Α΄ Βαθμού, στα Νοσοκομεία, στο ΣΕΥΥΠ, στον ΕΟΦ, στον ΕΦΕΤ, στο ΣΕΠΕ, στον ΕΟΤ, στις Λιμενικές & Αστυνομικές Αρχές ή σε οποιαδήποτε άλλη Δημόσια Υπηρεσία.

 • 31 Μαρτίου 2016, 13:42 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΜΑΡΝΑΚΗΣ

  Άρθρο 02 – Ορισμοί

  2. Επιθεωρητές Δημόσιας Υγείας (Υγειονομικοί επιθεωρητές)

  Δεν περιλαμβάνονται οι Τεχνολόγοι Τροφίμων στους επιθεωρητές ,παρ’ ότι έχουν το ευρύτερο επιστημονικό υπόβαθρο σχετικώς με τα τρόφιμα.

  Ποια ειδικότητα αφορά ο όρος «Υγιεινολόγος Μηχανικος»

  Ιωάννης Σμαρνάκης
  Πρόεδρος Πανελλήνιας Ενωσης Τεχνολόγων Τροφίμων

 • 30 Μαρτίου 2016, 21:14 | Ιωάννης Καναούτης

  Η ευελιξία σε οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων θα δημιουργήσει προβλήματα και παρερμηνείες

 • 30 Μαρτίου 2016, 19:29 | Ιωάννης Καναούτης

  Υπάρχουν στις περιφερειακές ενότητες της επαρχίας τμήματα υγειονομικού ελέγχου και περιβαλλοντικής υγιεινής και διευθύνσεις δημόσιας υγείας και κοινωνικής μέριμνας. Ποια είναι η αρμόδια υγειονομική υπηρεσία για τη διάταξη

 • 29 Μαρτίου 2016, 18:02 | Δημήτρης Κεραμυδάς Υγιεινολόγος MSc

  Να συμπεριληφθούν και άλλοι ορισμοί διότι σύμφωνα με το άρθρο 6 §1 του Ν. 4262/2014 (ΦΕΚ 114/τ.A’./10-5-2014) ορίζεται ότι για τις ανάγκες του παρόντος νόμου ως πρότυπα εννοούνται οι κάθε είδους κανονισμοί, κριτήρια, πρότυπα, τεχνικές προδιαγραφές ή/και λοιπές τεχνικές απαιτήσεις.
  Έτσι λοιπόν θα πρέπει να συμπεριληφθούν οι ορισμοί που δίνονται από τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς διότι στο άρθρο 16 §3 του ίδιου Νόμου αναφέρεται ότι σε περίπτωση που για συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα έχουν ορισθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ευρωπαϊκά πρότυπα, εφαρμόζονται αυτά. Αν δεν υπάρχουν ευρωπαϊκά πρότυπα αλλά υπάρχουν διεθνή πρότυπα, που έχουν ορισθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εφαρμόζονται αυτά… Προκύπτει λοιπόν απαίτηση να ληφθούν υπόψη και οι ορισμοί που δίνονται στους ΕΚ καθώς και οι ορισμοί από το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 22000 (2006_01_27) σχετικά με τα Συστήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων – Απαιτήσεις από τις Επιχειρήσεις της Αλυσίδας Τροφίμων.

 • 29 Μαρτίου 2016, 18:56 | Δημήτρης Κεραμυδάς Υγιεινολόγος MSc

  Να συμπεριληφθούν σε αυτό το άρθρο και άλλοι ορισμοί.
  Διότι σύμφωνα με το άρθρο 6 §1 του Ν. 4262/2014 (ΦΕΚ 114/τ.A’./10-5-2014) ορίζεται ότι για τις ανάγκες του παρόντος νόμου ως πρότυπα εννοούνται οι κάθε είδους κανονισμοί, κριτήρια, πρότυπα, τεχνικές προδιαγραφές ή/και λοιπές τεχνικές απαιτήσεις. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να συμπεριληφθούν σε αυτό το σημείο και οι ορισμοί που δίνονται από τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς διότι στο άρθρο 16 §3 του ίδιου Νόμου αναφέρεται ότι σε περίπτωση που για συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα έχουν ορισθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ευρωπαϊκά πρότυπα, εφαρμόζονται αυτά. Αν δεν υπάρχουν ευρωπαϊκά πρότυπα αλλά υπάρχουν διεθνή πρότυπα, που έχουν ορισθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εφαρμόζονται αυτά… Προκύπτει λοιπόν απαίτηση να ληφθούν υπόψη και οι ορισμοί που δίνονται στους ΕΚ καθώς και οι ορισμοί από το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 22000 (2006_01_27) σχετικά με τα Συστήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων – Απαιτήσεις από τις Επιχειρήσεις της Αλυσίδας Τροφίμων.

 • 29 Μαρτίου 2016, 16:50 | stylianos

  3. Υγειονομικός έλεγχος για την εφαρμογή της παρούσας είναι η λεπτομερής εξέταση από τις αρμόδιες Υγειονομικές Υπηρεσίες των τροφίμων ζωικής ή φυτικής προελεύσεως και των ποτών.

  Θεωρώ ότι οι λέξεις των τροφίμων ζωικής ή φυτικής προέλευσης και ποτών πρέπει να διαγραφούν γιατί θα φέρει σύγχηση σε συνάρτηση με τον ορισμό με α/α 1. Επομένως, το ἁπο τις αρμόδιες Υγειονομικές Υπηρεσίες «αρκεί, δεδομένου ότι έχει προηγηθεί η επεξήγηση ποιές θεωρουνται αρμόδιες Υγειονομικές Υπηρεσίες.

  7. Επιχειρήσεις αποθήκευσης:
  Οι επιχειρήσεις αυτές ασκούν ως κύρια δραστηριότητα τη χονδρική διάθεση των προϊόντων ωστόσο έχουν τη δυνατότητα να διαθέτουν λιανικώς ορισμένες ποσότητες, εφόσον αυτό δεν αντίκειται σε άλλες διατάξεις.

  Δηλαδή:Εχω πχ μια Αποθηκη τροφίμων και στην είσοδο της επιχείρησης διατηρώ κατι σαν πρατήριο λιανικής; Η δεν θα απαιτείται ιδιαίτερος χώρος;

  9. Επιχειρήσεις λιανικου εμπορίου, ποια η διαφορα από τη πώληση επί αυτοκινήτου (ex-van) και της καντίνας;; Καλο θα ηταν να ορισθει ξεκαθαρα οτι η Καντίνα δε μπορεί να ενταχθεί στη πωήση επι αυτοκινήτου και το αντίστροφο.

  12. Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε) είναι: Οι επιχειρήσεις ή τα εργαστήρια τροφίμων και ποτών καθώς και οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών.
  Στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (εκτός των κέντρων διασκέδασης και των υπεραγορών τροφίμων) τα οποία ιδρύονται και λειτουργούν σε χωριά με πληθυσμό κάτω των 2000 κατοίκων, (εκτός εκείνων που έχουν χαρακτηριστεί ως τουριστικές περιοχές, αρχαιολογικοί χώροι, συγκοινωνιακοί κόμβοι, Εθνικοί οδοί, κ.λ.π.) οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται με την ανάλογη ευελιξία.

  Αυτο το σημείο θα επιφερει συγχηση και καταστρατήγηση της διαταξης. Αν δεν θελουμε ενιαία αντιμετώπιση, τοτε θα πρέπι να αποσαφηνιστεί η ανάλογη ευελιξία.