Άρθρο 20 – Λειτουργικές δαπάνες και έσοδα των Υγειονομικών Περιφερειών

1. Δημιουργείται στις Υ.Πε. κωδικός πιστώσεων για το σύνολο των Κέντρων Υγείας και υποκωδικοί για κάθε Κέντρο Υγείας. Κάθε υποκωδικός πιστώνεται με πάγια ετήσια προκαταβολή, η οποία αφορά στις λειτουργικές δαπάνες του Κέντρου Υγείας και των συνδεόμενων σε αυτό μονάδων παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. Οι δαπάνες αντιστοιχούν ιδίως σε μικροεπισκευές, αναλώσιμα και γραφική ύλη, μετακίνηση προσωπικού για υπηρεσιακές ανάγκες και έκτακτα έξοδα. Με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υ.Πε. καθορίζεται το ύψος της προκαταβολής για κάθε Κέντρο Υγείας καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

2. Τα Κέντρα Υγείας δύνανται να διατηρούν τερματικά ηλεκτρονικών συναλλαγών συνδεόμενα με τον υποκωδικό πίστωσης. Οι συναλλαγές αφορούν αποκλειστικά μόνιμους κατοίκους εξωτερικού, μη κατόχους της Ευρωπαϊκής Κάρτας Υγείας, με πάγιο αντίτιμο παροχής υπηρεσιών. Με απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών καθορίζεται το ύψος του αντίτιμου, η διαδικασία πίστωσης καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

3. Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών υγείας σε μη κατόχους της Ευρωπαϊκής Κάρτας Υγείας, πιστώνονται στον ενιαίο κωδικό πιστώσεων για το σύνολο των Κέντρων Υγείας της οικείας Υ.Πε., ως ταμειακά διαθέσιμα.

 • 22 Απριλίου 2017, 22:52 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

  Σωστό, αλλά θα εξαρτηθεί από το ύψος του ποσού που θα μπαίνει στον υποκωδικό. Επίσης αίσθησή μου είναι ότι μεγάλη μερίδα του πληθυσμού δεν θα είχε αντίρρηση να καταβάλλει ένα συμβολικό εισιτήριο αν ήξερε ότι το μεγαλύτερο μέρος του θα πήγαινε για τις ανάγκες του Κ.Υγείας, δεν συνιστά ιδιωτικοποίηση αυτό, μην το βλέπετε σαν ταμπού

 • 22 Απριλίου 2017, 09:35 | Τσουμάνη Ναταλία

  Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν άμεσα διαθέσιμα χρήματα για μικροέξοδα αρκεί να μην υποστούμε ξανά την ατελείωτη γραφειοκρατία των προσφορών, των αιτήσεων, των επιτροπών κλπ. Κάντε το σύστημα πιο ευέλικτο και εύχρηστο.

 • 19 Απριλίου 2017, 01:30 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΣΟΥΓΕΝΗ

  Έσοδα για τις λειτουργικές ανάγκες των δομών ΠΦΥ μπορούν να δώσουν και εναλλακτικές πηγές,όπως από κοινωνικούς συνεταιρισμούς και συνέργειες δομών ΠΦΥ με κοινωνικούς εταίρους συλλόγους π.χ. πασχόντων.Τα ανταποδοτικά οφέλη και η συμμετοχικότητα των χρηστών αυξάνεται,το σύστημα υγείας ενισχύεται οικονομικά και δίνεται βιωσιμότητα στην αρχή της συνέχειας της φροντίδας υγείας.
  Στη παραγρ.1 του παρόντος άρθρου πρόταση είναι να προστεθούν και κωδικοί πιστώσεων για τα έξοδα των κοινοτικών δράσεων/παρεμβάσεων /προγραμμάτων

 • 18 Απριλίου 2017, 08:20 | Χαριτίνη Θεοφιλοπούλου

  Είμαι συντονίστρια του Δικτύου Πρωτοβάθμιων Υπηρεσιών Υγείας Μαιών-Μαιευτών του Νομού Ηλείας.Μετά από ένα χρόνο λειτουργίας με εξορμήσεις σε όλο το νομό θεωρώ δόκιμο να προτείνω την ωφελιμότητα της ύπαρξης κωδικού πιστώσεων για τα Δίκτυα Μαιών, προκειμένου για την αποδοτικότερη λειτουργία μας.

 • 17 Απριλίου 2017, 13:33 | Άκις Ζεϊμπέκης-Γενικός Ιατρός-Κ.Υ Καλλονής Λέσβου

  Ίσως πρέπει να προβλεφθεί πιο επίσημα και η δυνατότητα να δίνονται σε Κέντρο Υγείας και δωρεές υπο μορφή χρηματικών ποσών