Άρθρο 15 – Συντονιστές Οδοντίατροι Υγειονομικών Περιφερειών

1. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας μετά από γνωμοδότηση του Κε.Σ.Υ.Πε. ορίζεται τουλάχιστον ένας Συντονιστής Οδοντίατρος Περιφέρειας (Σ.Ο.Π.) ανά Υ.Πε. Ο Σ.Ο.Π. είναι γιατρός κλάδου Ε.Σ.Υ. που υπηρετεί σε Νοσοκομείο ή σε Κέντρο Υγείας της οικείας Υ.Πε. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο αντικαταστάτης του. Κριτήρια για την επιλογή του Σ.Ο.Π. αποτελούν η θέση (βαθμός Διευθυντή ή Επιμελητή Α’) και η εκπαίδευση του (μεταπτυχιακές ή άλλες σπουδές σε σχετικό με τη θέση του πεδίο). Συνεκτιμώμενα προσόντα συνιστούν η εμπειρία στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση προγραμμάτων αγωγής και προαγωγής στοματικής υγείας και οι ικανότητες διαχείρισης και οργάνωσης ανθρώπινου δυναμικού. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ορίζονται ενιαία για όλες τις Υ.Πε. οι ειδικότερες προϋποθέσεις, τα προσόντα και η διαδικασία για την επιλογή του Σ.Ο.Π. Η θέση του Σ.Ο.Π. είναι μη αμειβόμενη και η θητεία του είναι τριετής, με δυνατότητα ανανέωσης.
2. Κύρια καθήκοντα του Σ.Ο.Π. είναι η εφαρμογή των εθνικών σχεδιασμών για την στοματική υγεία, ο συντονισμός και η παρακολούθηση της λειτουργίας των δημόσιων οδοντιατρικών υπηρεσιών καθώς και η υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων που αφορούν την Πρωτοβάθμια Οδοντιατρική Φροντίδα (Π.Ο.Φ.) στον πληθυσμό της οικείας Υ.Πε. Οι Σ.Ο.Π. μεριμνούν για τη δημιουργία δικτύου επαφής και συνεργασίας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (ιδίως εκπαιδευτικούς και ιατρικούς κοινωνικές και δημοτικές υπηρεσίες, ), φροντίζουν για τη συνεχή επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών με τις κεντρικές υπηρεσίες υγείας και τις κατά τόπους δημόσιες οδοντιατρικές υπηρεσίες και καταθέτουν προτάσεις προς το Διοικητή της οικείας Υ.Πε., σχετικά με την οργάνωση των υπηρεσιών και την υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων.

 • 2 Μαΐου 2017, 11:26 | ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

  Να γραφεί άρθρο ως Συντονιστής Ιατρός ΦΙΑπ Υ.ΠΕ. για την επίβλεψή τόσο των ΚΕΦΙΑπ, όσο και των τμημάτων αποκατάστασης σε διάφορες δομές και τη διαχείρηση του Home REHABILITATION

 • Ο Συντονιστής Οδοντίατρος να επιλέγεται και να ψηφίζεται από το σύνολο των εργαζομένων στην Πρωτοβάθμια Οδοντιατρική Φροντίδα

 • 24 Απριλίου 2017, 17:25 | Δημητριάδης Δημήτριος

  Σε συνέχεια των παραπάνω εύστοχων σχολίων θα ήθελα να συμπληρώσω ότι εκτός από οδοντίατρος κλάδου Ιατρών ΕΣΥ, θα πρέπει να διερευνηθεί η δυνατότητα να είναι ΣΟΠ και οδοντίατρος κλάδου Ιατρών Δημόσιας Υγείας.
  Σε σχέση με τις αρμοδιότητες των ΣΟΠ θα ήταν χρήσιμο να διαβαστούν οι Προτάσεις Ομάδας Εργασίας όπως κατατέθηκαν στην ηγεσία του Υπουργείου τον προηγούμενο Σεπτέμβριο και δημοσιεύθηκαν στο τελευταίο τεύχος του περιοδικού της Ελληνικής Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής.
  Τέλος, η σημασία των Επισκεπτών Υγείας στα προγράμματα πρόληψης είναι αναγνωρισμένη και δεδομένη και η συγκεκριμένη ειδικότητα οφείλει να αποτελεί μέλος και της ευρύτερης οδοντιατρικής ομάδας.

 • 22 Απριλίου 2017, 09:10 | Τσουμάνη Ναταλία

  Ο ρόλος του οδοντιάτρου στην ΠΦΥ είναι πάρα πολύ σημαντικός και καθοριστικός. Η οδοντιατρική φροντίδα ήταν, είναι και θα είναι το οικονομικό αγκάθι της εκάστοτε κυβέρνησης. Η στοματική υγεία είναι πολύ σημαντική. Το στόμα αποτελεί την πύλη του σώματος. Είναι πολύ ακριβή, δεν αποζημιώνεται και είναι ανεπαρκής στις δημόσιες δομές. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια στις μέρες μας για πρόληψη στοματικής υγείας στα σχολεία, αναβάθμιση των οδοντιατρικών Υπηρεσιών. Πρέπει να στηριχθεί αυτή η προσπάθεια ουσιαστικά. Μην δημιουργείται μικρές και μεμονωμένες ομάδες. Στο ΠΕΔΥ Ηρακλείου ( και σε όλην την Κρήτη) οι οδοντίατροι μαζί με τους Νοσηλευτές και τους επισκέπτες υγείας τρέχουν προγράμματα πρόληψης στοματικής υγείας και γίνονται σοβαρές καταγραφές της στοματικής κατάστασης των παιδιών στα σχολεία. Επιβάλλεται η ύπαρξη του Συντονιστή οδοντίατρου αλλά σε συνεργασία με όλους τους επαγγελματίες υγείας. Οι ομάδες συνεργασίας επιβάλλεται να είναι ΑΝΟΙΧΤΕΣ.

  Τσουμάνη Ναταλία- Υπεύθυνη Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ΠΕΔυ Ηρακλείου Κρήτης

 • 21 Απριλίου 2017, 15:59 | Γιαννης

  Ο Σ.Ο.Π. δεν μπορεί να ειναι γιατρός, αλλά οδοντίατρος κλάδου ΕΣΥ και καλό ειναι γίνει σαφές αυτό διοτι μπορεί να τροφοδοτήσει ποικίλες παράπλευρες ερμηνείες όπως εγινε κατα το πρόσφατο παρελθόν με τους διευθυντές των Κ.Υ. που δεν επετράπη να είναι Οδοντίατρος ,έστω και εάν είχε πολύ περισσότερα προσόντα από εκείνα των υπηρετούντων γενικών η άλλων ιατρών.
  Ποιές είναι οι μη κατονομαζόμενες λειτουργίες των δημόσιων οδοντιατρικών υπηρεσιών???? και ποίες δρασεις και προγράμματα που αφορούν τον ΤΕΡΑΣΤΙΟ χωρο της πρωτοβάθμιας Φ.Υ. θα κληθούν να υλοποιήσουν οι ΣΟΠ???
  Ποιά η σχέση ΣΟΠ με Τοπικούς Οδοντιατρικούς Συλλόγους και ίσως και Επιστημονικές εταιρείες και Ακαδημαικά Ιδρύματα??

 • 20 Απριλίου 2017, 12:02 | ΚΑΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

  Απαιτείται Συνεργασία του Συντονιστή Οδοντίατρου της ΥΠΕ με τους κατά τόπους οδοντιατρικούς συλλόγους για την καλύτερη οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης. Οι περισσότεροι οδοντιατρικοί σύλλογοι εφαρμόζουν προγράμματα πρόληψης ήδη. Τουλάχιστον μέχρι να προσληφθούν όσοι οδοντίατροι χρειάζεται στο σύστημα είναι απαραίτητη η συνεργασία των Σ.Ο.Π με τους συλλόγους.

 • 20 Απριλίου 2017, 11:09 | ΜΑΡΙΑ ΠΛΕΥΡΑΚΗ

  Θα επισημάνω κι εγώ τα οφέλη που μπορούν να προκύψουν από τη συνεργασία των δύο ειδικοτήτων, Οδοντιάτρων και Επισκεπτών Υγείας.

 • 19 Απριλίου 2017, 00:59 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΣΟΥΓΕΝΗ

  Δράσεις και παρεμβάσεις ή ολιστικά προγράμματα Π.Ο.Φ.θα έχουν τα μέγιστα δυνητικά οφέλη όταν υπάρξει συνεργασία Επισκεπτών Υγείας και Οδοντιάτρων. Πρότερες συνεργασίες και πρακτικές κρίθηκαν αποτελεσματικές και μπορούν να υιοθετηθούν και να αναπτυχθούν!!