Άρθρο 03 – Μονάδες Παροχής Υπηρεσιών Π.Φ.Υ.

1. Οι υπηρεσίες Π.Φ.Υ. παρέχονται μέσα από ένα ενιαίο, ολοκληρωμένο και αποκεντρωμένο σύστημα που οργανώνεται, διοικείται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Στο πρώτο επίπεδο παρέχονται υπηρεσίες Π.Φ.Υ. από τις Τοπικές Μονάδες Υγείας (Το.Μ.Υ.), τα Περιφερειακά Ιατρεία, τα Περιφερειακά Πολυδύναμα Ιατρεία, τα Περιφερειακά Ειδικά Ιατρεία και τα Τοπικά Ιατρεία. Τα Περιφερειακά Ιατρεία, τα Περιφερειακά Πολυδύναμα Ιατρεία, τα Περιφερειακά Ειδικά Ιατρεία και τα Τοπικά Ιατρεία δύνανται να μετονομάζονται σε To.M.Y., εφόσον η σύνθεση του προσωπικού το επιτρέπει, με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υ.Πε. και σύμφωνη γνώμη του Κε.Σ.Υ.Πε. Το πρώτο επίπεδο παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. περιλαμβάνει τους επαγγελματίες υγείας που παρέχουν υπηρεσίες σε μονάδες παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. και ως συμβεβλημένοι με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σύμφωνα με τις αρχές του άρθρου 1. Στο δεύτερο επίπεδο παρέχονται υπηρεσίες περιπατητικής φροντίδας από τα Κέντρα Υγείας. Τα Κέντρα Υγείας Αστικού Τύπου και οι Μονάδες Υγείας του Π.Ε.Δ.Υ. μετονομάζονται σε Κέντρα Υγείας. Καταργείται εφεξής η επωνυμία Π.Ε.Δ.Υ.

2. Με αποφάσεις των Υπουργών Υγείας, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών, μετά από γνωμοδότηση του ΚE.Σ.Υ. και απόφαση του ΚE.Σ.Υ.Πε. καθορίζονται το ενιαίο πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας για όλες τις μονάδες παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. καθώς και οι προϋποθέσεις και ο τρόπος στελέχωσής τους, με κριτήρια ιδίως τον εξυπηρετούμενο πληθυσμό και τις τυχόν ιδιαιτερότητες του εκάστοτε Το.Π.Φ.Υ. ή της οικείας Υ.Πε.

 • 2 Μαΐου 2017, 10:03 | Μαρία Μηλάκα

  Στα μεγάλα αστικά κέντρα υπάρχουν από ελάχιστα έως καθόλου ΠΙ, ΠΠΙ, ΠΕΙ, ώστε να αποτελέσουν το πρώτο επίπεδο παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. δηλ. τις Τοπικές Μονάδες Υγείας. Αυτόματα διαφαίνεται η απορία: που θα λειτουργήσουν τα ΤΟΜΥ εάν και οι Δήμοι δεν είναι σε θέση να παραχωρήσουν κτήρια για τη στέγασή τους; Το ενδεχόμενο συστέγασής τους στις δομές όπου θα παρέχονται υπηρεσίες δεύτερου επίπεδου περιπατητικής φροντίδας δηλ. τα Κέντρα Υγείας. Τα Κέντρα Υγείας Αστικού Τύπου και οι Μονάδες Υγείας του Π.Ε.Δ.Υ. και οι οποίες ήδη είναι στελεχωμένες με έμπειρο διεπιστημονικό προσωπικό που παρέχει υπηρεσίες πρόληψης, αγωγής και προαγωγής υγείας, θα δημιουργήσει το λιγότερο σύγχυση και ποικίλα προβλήματα δυσλειτουργίας, τόσο ανάμεσα στους εργαζομένους ,όσο και στους χρήστες των υπηρεσιών .

  Μαρία Μηλάκα
  Νοσηλεύτρια ΠΕΔΥ Περιστερίου

 • 2 Μαΐου 2017, 09:45 | ΠΑΠΑΛΕΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΝΗΣ, Πρόεδρος ΠΑΣΙΠΑΑ, Αντιπρόεδρος ΠΟΙΟΠΦΥ

  ΑΡΘΡΟ 3
  Καταργείται ο όρος ΠΕΔΥ
  Τι σημαίνει αυτό για το μέλλον των συναδέλφων.
  Οι ΠΑΑ εντάσσονται σα ιατροί ΚΥ στο ΕΣΥ. Οι υπόλοιποι μετά τη λήξη των προθεσμιών αίτησης ένταξης πως θα αντιμετωπισθούν; Θαείναι θέμα της ΥΠΕ ή θα ρυθμιστεί νομικά.
  Παρ1 ΤΟΜΥ
  Δεν εξασφαλίζεται μακροπρόθεσμα ο δημόσιος χαρακτήρας τους. Όλα τα ιατρεία «εφόσον η σύνθεση το επιτρέπει δύνανται να μετονομάζονται σε ΤΟΜΥ» με απόφαση Δκτού ΥΠΕ μετά από εισήγηση ΚΕΣΥΠΕ.
  Παρ 2 Πλαίσιο οργάνωσης προϋποθέσεις, στελέχωση με Κοινή Υπουργική Απόφαση ;

 • 2 Μαΐου 2017, 04:19 | ΜΑΡΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ

  Προτεινω να θεωρηθούν τα Δημοτικά Ιατρεία, Μονάδες ΠΦΥ αφού πιστοποιηθούν ως τέτοιες (όσα πληρούν τις προυποθέσεις) και να διασυνδεθούν με τις πρωτοβάθμιες μονάδες του ΕΣΥ σε κάθε Τοπικό Δίκτυο ΠΦΥ.

  Κάθε πιστοποιημένο Δημοτικό Ιατρείο θα μπορεί να πραγματοποιεί παραπομπές στις μονάδες του ΕΣΥ και να αποζημιώνεται από τον ΕΟΠΥΥ για τις παρεχόμενες υπηρεσίες στους ασφαλισμένους του, στη βάση των τιμών που θα ισχύουν για τον συμβεβλημένο ιδιωτικό τομέα.

  ΜΑΡΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ, αντιδήμαρχος Kοινωnικής Αλληλεγγύης, Πρόνοιας και Ισότητας του Δημου Αθηναίων.

 • Δύο επισημάνσεις στο παρόν Άρθρο:
  Παράγραφος 1.
  α. Δεδομένου, ότι σε επόμενο άρθρο συστήνονται τα δίκτυα των μαιών θα θέλαμε να προστεθεί ότι οι υπηρεσίες Π.Φ.Υ. στο πρώτο επίπεδο παρέχονται και από το Δίκτυο Πρωτοβάθμιων Υπηρεσιών Υγείας Μαιών- Μαιευτών.
  β. Διαφωνούμε με την μετονομασία σε Τ.Ο.Μ.Υ υφιστάμενων δομών Π.Φ.Υ. σε αστικές και αγροτικές περιοχές, επειδή εκεί υπάρχουν από το 1950 οργανικές θέσεις μαιών και προσφέρουν σημαντικό έργο, ενώ στα ΤΟΜΥ δεν προβλέπεται στο παρόν νομοσχέδιο η ομάδα υγείας να περιλαμβάνει και την μαία.
  ΣΥΝΕΠΩΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΘΕΙ Η ΦΡΑΣΗ «Τα Περιφερειακά Ιατρεία, τα Περιφερειακά Πολυδύναμα Ιατρεία, τα Περιφερειακά Ειδικά Ιατρεία και τα Τοπικά Ιατρεία δύνανται να μετονομάζονται σε To.M.Y., εφόσον η σύνθεση του προσωπικού το επιτρέπει, με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υ.Πε. και σύμφωνη γνώμη του Κε.Σ.Υ.Πε»
  Σύλλογος Επιστημόνων Μαιών Μαιευτών Αθήνας

 • 27 Απριλίου 2017, 18:39 | Γεώργιος Κτιστάκης

  Ένα καλό του όλου σχεδίου είναι ότι επιτέλους θα υπάρχουν μονάδες ΠΦΥ και στα αστικά κέντρα όπου μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν (τουλάχιστον δημόσιες δομές). Το θέμα είναι ότι για να λειτουργήσουν ως μονάδες ΠΦΥ με έμφαση στην έννοια ΦΡΟΝΤΊΔΑ με προγράμματα αγωγής και πρόληψης, θέλουν πολλά περισσότερα από αυτά που προβλέπει το ΣΝ.
  Ένα δεύτερο γενικό σχόλιό μου αφορά την επαρχία. Εδώ δυστυχώς χρειάζεται αναδιάρθρωση του υγειονομικόυ χάρτη. Πιστεύω ότι πρέπει πολλά ΠΙ να καταργηθούν, να συγχονεφτούν σε μεγαλύτερες μονάδες πχ Το.Μ.Υ και ΚΥ σε αριθμό τέτοιον που να καλύπτει όλον τον πληθυσμό και αυτές οι μονάδες να έχουν το ανάλογο προσωπικό και εξοπλισμό και για αγωγή υγείας και για προληπτικά προγράμματα και για κατ οίκον επισκέψεις και να παρακολουθούν τα προβλήματα υγείας, να τα καταγράφουν, να κάνουν πλυθησμιακές παρεμβάσεις και να αντιμετωπίζουν σε πρωτοβάθμιο επίπεδο κάθε πρόβλημα υγείας. Βασικό σε όλα αυτά είναι η αποδέσμευση του ιατρού ΠΦΥ από τον άχαρο και αντίεπιστημονικό τρόπο της συνταγογράφησης. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι κατά τους οποίους η διαδικασία χορήγησης και χρέωσης της φαρμακευτικής αγωγής, μπορεί να γίνει χωρίς να υπάρχει η ανάγκη έκδοσης και εκτύπωσης «συνταγής». Αρκεί η καταχώρηση της ιατρικής γνωμάτευσης ηλεκτρονικά με καθορισμό της αγωγής και της διάρκειας αυτής και ο ασθενής να λαμβάνει την αγωγή από το φαρμακείο. Έτσι ο ασθενής θα επισκέπτεται τον ιατρό όχι για «επανέκδοση» συνταγών, (τώρα πηγαίνει από τον έναν στον άλλο και τελικά κανένας δεν τον παρακολουθεί), αλλά καθαρά για ιατρικό λόγο και έτσι θα γίνει ουσιαστική η παρακολούθησή του και θα μειωθούν κατά πολύ οι εργατοώρες απασχόλησης του ιατρού της ΠΦΥ και διάθεσή τους στην αγωγή, πρόληψη και πληθυσμιακών παρεμβάσεων.

 • 25 Απριλίου 2017, 11:01 | Λεωνίδας Αναγνωστόπουλος

  Σχετικά με το άρθρο 3 παρ.1

  Δεδομένα
  -Το 75% του Ελληνικού πληθυσμού έχει επαρκώς καλή υγεία (ΕΛΣΤΑΤ 2015)
  -Ανεπαρκής πρόσβαση των πολιτών για πρωτοβάθμια περίθαλψη μετά την ενοποίηση των ασφαλιστικών φορέων και την δημιουργία του ΕΟΠΥΥ και αυξημένος όγκος περιστατικών στα ΤΕΠ των νοσοκομείων για πρωτοβάθμια περίθαλψη.
  -Διαφορά φιλοσοφίας στην επιλογή γιατρού Ελλήνων-Ευρωπαίων πολιτών.
  Ο Έλληνας πολίτης θέλει γιατρό που επιλέγει ελεύθερα ο ίδιος ενώ ο Ευρωπαίος αρκείται σε ιατρική (?) λευκή μπλούζα.
  -Βάσει του ιατρικού χάρτη σε σύνολο ιατρικού πληθυσμού 68.400 ιατρών, οι εξειδικευμένοι ελεύθεροι επαγγελματίες ιατροί είναι 36.000 (ΕΛΣΤΑΤ 12/2015).
  – Στο διάστημα 2010-2016 μετανάστευσαν 20.000 γιατροί εκ των οποίων οι περισσότεροι είναι εξειδικευμένοι.
  Γιατροί που χρυσοπλήρωσε ο Έλληνας πολίτης για να τους εκπαιδεύσει και τους προσφέρει σαν ξερολούκουμο στους στρατολόγους της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής.
  -Αποτυχία του σκοπού των Κέντρων Υγείας στην 40ετία περίπου από την δημιουργία τους.
  Αν και εξοπλίστηκαν και επανδρώθηκαν να λειτουργούν σαν αποκεντρωμένες μονάδες υγείας τα περισσότερα κατέληξαν σε διαμετακομιστικά κέντρα προς τα Νοσοκομεία.
  -Αποτυχία των αποκεντρωμένων περιφερειακών ιατρείων του ΙΚΑ που κατέληξαν σε ιατρεία συνταγογράφησης.
  -Το προτεινόμενο σχέδιο για ΠΦΥ για πλήρη ανάπτυξη πανελλαδικά και με τον προτεινόμενο σχεδιασμό προϋποθέτει ετήσιο προϋπολογισμό πάνω από ένα δις ευρώ τον χρόνο και χρησιμοποίηση του 10-15% των 36.000 εξειδικευμένων ελεύθερων επαγγελματιών ιατρών δημιουργώντας παράλληλα ένα δημόσιο δυσκίνητο σύστημα.

  Προτάσεις
  -Ελεύθερη επιλογή γιατρού από τον Έλληνα πολίτη.
  -Παροχή ΠΦΥ σε ιδιωτικά ιατρεία, πολυιατρεία που λειτουργούν με προδιαγραφές της πολιτείας και με ευθύνη-χρηματοδότηση των γιατρών.
  -Καθιέρωση χρεωστικής κάρτας υγείας(όπως η υπάρχουσα κάρτα αλληλεγγύης) με αποκλειστική χρήση για ιατρικούς σκοπούς
  (επισκέψεις, εργαστηριακές εξετάσεις) που θα πιστώνεται ανά έτος με το αναλογούν ποσό για ΠΦΥ από τον κρατικό προϋπολογισμό σύμφωνα με την ηλικία, ύπαρξη χρόνιων νοσημάτων εξαιρουμένων των ομάδων με σοβαρή επιβάρυνση (νεφροπαθείς, καρκινοπαθείς, κλπ). Λόγω του κλειστού προϋπολογισμού δεν υπάρχει τεχνητή ζήτηση και εξαφανίζονται από το λεξιλόγιο οι όροι clawback και rebate.
  Ο Έλληνας πολίτης γίνεται συνυπεύθυνος και διαχειριστής των χρημάτων που του αναλογούν για την υγεία έχοντας παράλληλα την δυνατότητα προσωπικής επιλογής του γιατρού του που θα τον καλύπτει όλο το 24ωρο.
  Ο εξειδικευμένος έλληνας γιατρός έχοντας επιστημονικό και οικονομικό κίνητρο γίνεται ανταγωνιστικός, δεν μεταναστεύει, καλύπτει όλη την επικράτεια από Καστελλόριζο μέχρι Ορεστιάδα και όλο τον Ελληνικό πληθυσμό.

 • 25 Απριλίου 2017, 10:25 | ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΡΟΥΜΠΙΑ

  Προκύπτουν εύλογα ερωτήματα σε ότι αφορά την διοικητική υπαγωγή των Σταθμών Προστασίας Μητέρας -Παιδιού , των Μοντέλων αυτών καλής Πρακτικής που θα αποτελέσουν τον τον Πυλώνα παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε Γυναίκα-Παιδί-Οικογένεια. Είναι άμεση η ανάγκη επέκτασης τους ΚΑΙ σε περιοχές πέραν του Πιλοτικού .Και στις ήδη υπαγόμενες στο Πιλοτικό δομές ωστόσο , το μόνο σαφές και ξεκάθαρο είναι η απαραίτητη διεπιστημονική ομάδα που θα τους στελεχώνει μόνιμα , και οι επαγγελματίες Υγείας που οφείλουν να υπάρχουν σε διασύνδεση .Το παρόν άρθρο μου δημιούργησε κάποιες ασάφειες σε θέματα χωροθέτησης και διοικητικής υπαγωγής .Σε ποιές δομές θα λειτουργούν; δεδομένου ότι οφείλουν να υπάρχουν άμεσα προσπελάσιμοι από τους λήπτες των Υπηρεσιών, και να βρίσκονται κοντά στην Οικογένεια με Προγάμματα-δράσεις -Υπηρεσίες (Οικογ.προγραμματισμού -Αγωγής Υγείας).
  Με εκτίμηση,
  ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΡΟΥΜΠΙΑ ΜΑΙΑ -ΠΕΔΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

 • 24 Απριλίου 2017, 10:20 | Αγορίτσα Κουλούρη

  Θεωρώ ότι η διάρθρωση των υπηρεσιών της ΠΦΥ θα πρέπει να είναι ξεκάθαρη τόσο από πλευράς λειτουργίας (12ωρη / 24ωρη) όσο και από την πλευρά των υπηρεσιών που θα παρέχονται.
  Τα ΚΥ θα παρέχουν φροντίδα μόνο σε περιπατητικούς και τα ΤοΜΥ όλα τα υπόλοιπα, ήτοι πρόληψη, αγωγή και προαγωγή, εκπαίδευση πληθυσμού, εκπαίδευση ειδικών πληθυσμιακών μονάδων, κατ΄οικον νοσηλεία, εκπαίδευση φροντιστών, εμβολιασμούς, προσυμπτωματικό έλεγχο, οικογενειακό προγραμματισμό?
  Αν είναι αυτή η φιλοσοφία του ΣΝ απαιτείται πληθώρα προσλήψεων, ανακατανομή ρόλων, προσωπικού και ξεκάθαρες μή επικαλυπτόμενες αρμοδιότητες μεταξύ των επαγγελματιών υγείας.
  Αγορίτσα Κουλούρη. Υπεύθυνη Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Κ.Υ. Σαλαμίνας

 • 22 Απριλίου 2017, 22:47 | ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΡΟΤΣΗΣ

  Αναφορικά με τις δομές & υπηρεσίες αποκατάστασης, το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου δεν εναρμονίζεται με τα προβλεπόμενα από τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και περί Συναφών θεμάτων (άρθρα 26, 27 – 2011) καθώς και με τα αναφερόμενα στο World Report on Disability σχετικά με την αποκατάσταση και τις δομές αποκατάστασης (κεφάλαιο 4 -ΠΟΥ – 2011).

 • 22 Απριλίου 2017, 20:19 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

  2. Με αποφάσεις των Υπουργών Υγείας, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών, μετά από γνωμοδότηση του ΚE.Σ.Υ. και απόφαση του ΚE.Σ.Υ.Πε. καθορίζονται το ενιαίο πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας για όλες τις μονάδες παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ.(να προστεθεί τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα )

 • 22 Απριλίου 2017, 18:00 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

  Θα υπάρχουν ΤΟΜΥ και ΠΙ στην ίδια περιοχή; Τα ΠΙ θα ενταχθούν στα ΤΟΜΥ που δείχνει & πιο λογικό; Και ποια θα είναι η εργασιακή σχέση των γιατρών των ΠΙ σε αυτήν την περίπτωση;

 • 21 Απριλίου 2017, 15:18 | Τσουμάνη Ναταλία

  Η μετονομασία των ΠΕΔΥ σε Κέντρα Υγείας για ποιο λόγο θα πρέπει να γίνει; Θα ήθελα να θυμίσω οτι από το τέλος του 2013 έως και σήμερα τα μέχρι σήμερα ΠΕΔΥ έχουν αλλάξει τρία ονόματα μέσα σε τρία χρόνια. Ήταν πολυατρεία ΙΚΑ, έγινα ΕΟΠΥΥ, μετά ΠΕΔΥ και τώρα Κέντρα Υγείας;; Θα ήθελα να λάβετε σοβαρά υπόψη σας το οικονομικό κόστος αυτής της αλλαγής. φανταστείτε πόσα χρήματα χρειάζονται μόνο και μόνο για να αλλαχθούν οι Επιγραφές που σχετικά πρόσφατα τοποθετήθηκαν. Δώσαμε μεγάλη μάχη για να μας μάθει ο κόσμος μετά την διαθεσιμότητας μας και τώρα ο κόσμος αρχίζει σιγά σιγά να μας λέει ΠΕΔΥ. Επίσης πρόσφατα προχωρήσαμε κάποια ΠΕΔΥ και σε σύσταση ιστοσελίδας…Τι θα γίνει…αλλαγή και εκεί;;; Σφραγίδες;; Επωνυμίες;;;Έγγραφα;;;
  Βρισκόμαστε σε μια εποχή που όλοι προσπαθούμε (και σε προσωπικό αλλά και σε δημόσιο επίπεδο) να εξοικονομήσουμε πόρους

  Τσουμάνη Ναταλία Υπεύθυνη Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ΠΕΔΥ Ηρακλείου Κρήτης

 • 21 Απριλίου 2017, 09:29 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  Σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα οι υπηρεσίες αποκατάστασης παρέχονται δε δομές κλειστής
  νοσηλείας (σε οξεία, υποξεία και χρόνια φάση), ανοιχτής ημερήσιας νοσηλείας (στην υποξεία και
  χρόνια φάση), στην κοινότητα (στην υποξεία και χρόνια φάση) σε δομές διάφορων βαθμίδων, δηλ. η
  ομάδα είναι πλήρης σε ένα κεντρικό επίπεδο, αλλά δεν εκφράζεται για κάθε ασθενή με όλα τα μέλη
  της, στο σπίτι (home rehabilitation).
  3.Οι υπηρεσίες σε επίπεδο κοινότητας και στο σπίτι θα πρέπει να έχουν σαν βάση την πλήρη ομάδα
  αποκατάστασης αλλά

 • 20 Απριλίου 2017, 20:49 | Κωστάκης Προκόπης

  ….Τα Περιφερειακά Ιατρεία, τα Περιφερειακά Πολυδύναμα Ιατρεία, τα Περιφερειακά Ειδικά Ιατρεία και τα Τοπικά Ιατρεία μετονομάζονται σε To.M.Y. … (αρκεί αυτή η διατύπωση κατά τη γνώμη μου, καθότι η ποικιλία όρων είναι χωρίς νόημα και ατελέσφορη)

 • Η παράγραφος 2 παραπέμπει την όλη οργάνωση στας καλένδας.

  Υπάρχει πρόβλεψη για υπηρεσίες πληροφορικής και τηλεματικής στις μονάδες ΠΦΥ; Υπάρχει πρόβλεψη για υπηρεσίες Τηλεϊατρικής; Υπάρχει πρόβλεψη για εκπαίδευση των ιατρών και των άλλων στελεχών; Υπάρχει πρόβλεψη για διακίνησης πρώτα των πληροφοριών και κατόπιν, αν παραστεί ανάγκη των ασθενών;

  Δείτε την ανάρτηση http://simpleandclear.blogspot.gr/2014/12/blog-post_3.html.
  Υπάρχουν βέβαια και άλλες σχετικές αναρτήσεις στο Ημερολόγιο Απλά και Κατανοητά.

  Στη διάθεση σας.

 • 18 Απριλίου 2017, 10:34 | Σπύρος Κ.

  Απουσιάζει οποιαδήποτε αναφορά στα Δημοτικά Ιατρεία (όπου κι όπως λειτουργούν) και στα αντίστοιχα Τμήματα πρόληψης και προαγωγής υγείας των ΟΤΑ. Ποιος θα είναι ο ρόλος τους;τι θα γίνει με τους επαγγελματίες υγείας (νοσηλευτές, επισκέτες υγείας κ.α) που εργάζονται σ΄αυτά, πολλοί με ιδιαίτερα αυξημένα προσόντα(μεταπτυχιακά, επιμορφώσεις) και κυρίως πολυετή πείρα στην οργάνωση κι εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγή της υγείας στην κοινότητα;

 • 16 Απριλίου 2017, 03:51 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥΧΤΙΔΗΣ

  το ωραριο εργασίας του πάσης φύσεως προσωπικού είναι το ωράριο που ισχύει αντιστοίχως στο ΕΣΥ

 • 14 Απριλίου 2017, 11:57 | THOMAS

  Τα Κέντρα Υγείας θα πρέπει να στελεχώνονται και με την πολύ σημαντική ειδικότητα της ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ λόγω των αυξημένων περιστατικών τραύματος που υπάρχουν στη χώρα(μεγάλη προσέλευση ασθενών στα δημόσια νοσοκομεία) και της καλύτερης και γρηγορότερης διεκπεραίωσης τους στα κέντρα υγείας όταν δεν είναι απαραίτητη η διακομιδή τους σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο.

 • 13 Απριλίου 2017, 01:13 | ΜΑΡΙΟΣ

  Θα πρότεινα στο πρώτο επίπεδο υπηρεσίες Π.Φ.Υ. (Τοπικές Μονάδες Υγείας, Περιφερειακά Ιατρεία, Περιφερειακά Πολυδύναμα Ιατρεία Περιφερειακά Ειδικά Ιατρεία και Τοπικά Ιατρεία) να στελεχώνονται από γενικούς ιατρούς και το δεύτερο επίπεδο (Κέντρα Υγείας) να στελεχώνονται από παθολόγους, παιδιάτρους και λοιπούς ειδικούς ιατρούς εκτός των γενικών ιατρών.

 • 12 Απριλίου 2017, 13:11 | KONSTANTINOS

  Η διάθρωση της ΠΦΥ θα πρέπει να είναι ξεκάθαρη στο νομοσχέδιο, όπως και οι υπηρεσίες που θα την αποτελούν. Έτσι θα πρέπει κανείς να δημιουργήσει μία αρχική δομή για να περιγράψει τις υπηρεσίες γενικά που θα την αποτελούν. Προσωπικά θα πρότεινα να εφαρμοστεί παλαιότερο θεσμικό πλαίσιο που όριζε τις ΥΠΕ με βάση την διοικητική διάρθρωση της χώρας και τις αποκεντρωμένες διοικήσεις (και πάλι οι διοικήσεις θα ήταν επτά τον αριθμό αλλά με μια πιο λογική χωρική κατανομή και θα συμβάδιζε με την διοικητική διάρθρωση της χώρας). Από εκεί και μετά η τομεοποίηση της Π.Φ.Υ. πρέπει να ακολουθήσει την κάτωθι καθετοποιημένη οργάνωση: 1)ΥΠΕ, 2)Τομέας Π.Φ.Υ. ανά Περιφέρεια (π.χ. 1ος Τομέας ΠΦΥ Περιφέρειας Ηπείρου ) με ισάριθμους τομείς με τις Περιφέρειες που καλύπτει η κάθε ΥΠΕ, 3) Κέντρα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (σε αστικές – ημιαστικές – αγροτικές περιοχές) με βάση ελάχιστο πληθυσμό αναφοράς για τη λειτουργία των, 4) Τοπικές Μονάδες Υγείας Κέντρων Π.Φ. Υγείας με πληθυσμό ευθύνης, 5) Περιφερειακά Ιατρεία σε κάθε δημοτική κοινότητα που δεν υπάρχει Τοπική Μονάδα Υγείας (τα οποία θα μπορούσαν να αντισταθμίζονται και από υπηρεσίες συμβεβλημένων οικογενειακών ιατρών και επαγγελματιών υγείας) .

  Με την ανωτέρω διάρθρωση ξεκαθαρίζεται η δομή που έχει το Σύστημα ΠΦΥ και δεν δημιουργούνται επικαλύψεις από πολλαπλές δομές υγείας.

  Θα πρέπει να ρυθμίζεται από το παρόν νομοσχέδιο πως όλες οι αρμοδιότητες που αφορούν την ΠΦΥ και σήμερα εφαρμόζονται από τις Διευθύνσεις Υγείας των Περιφερειών (πρώην Νομαρχίες) και τις υπηρεσίες Υγείας των Δήμων περνούν στην αρμοδιότητα του Τομέα Π.Φ.Υ. και των υπηρεσιών του (Κέντρα Π.Φ.Υ. & Τοπικές Μονάδες Υγείας).

  Δασκάλου Κωνσταντίνος
  Επισκέπτης Υγείας