Άρθρο 04 – Τοπικές Μονάδες Υγείας

1. Οι Τοπικές Μονάδες Υγείας (Το.Μ.Υ.) συστήνονται ως αποκεντρωμένες μονάδες των Κέντρων Υγείας με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Υγείας μετά από εισήγηση του Διοικητή της οικείας Υ.Πε. και σύμφωνη γνώμη του Κε.Σ.Υ.Πε.. Δεν απαιτείται σύσταση στην περίπτωση μετονομασίας δομών σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 3. Οι Το.Μ.Υ. στελεχώνονται από μία Ομάδα Υγείας.

2. Οι Το.Μ.Υ. λειτουργούν ως μονάδες οικογενειακής ιατρικής, με εγγεγραμμένο πληθυσμό ευθύνης και έχουν ως σκοπό:
α) την προαγωγή και αγωγή υγείας του πληθυσμού που καλύπτουν,
β) την παρέμβαση και προαγωγή της υγείας στην οικογένεια, την εργασία, τα σχολεία και γενικά σε όλο το φάσμα των δομών κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης,
γ) την πρόληψη, εκτίμηση και διαχείριση κινδύνου για μεταδιδόμενα ή μη νοσήματα σε ομάδες ή άτομα του πληθυσμού σε συνεργασία με τις υπηρεσίες δημόσιας υγείας,
δ) τη συστηματική παρακολούθηση της υγείας του πληθυσμού ευθύνης τους,
ε) την αντιμετώπιση οξέων προβλημάτων υγείας και παραπομπή στα Κέντρα Υγείας ή στα Νοσοκομεία,
στ) την προγραμματισμένη φροντίδα ενηλίκων και παιδιών,
ζ) την παρακολούθηση και διαχείριση χρόνιων νοσημάτων στη μονάδα και κατ’ οίκον,
θ) την κατ’ οίκον φροντίδα υγείας,
η) τη συμβουλευτική και υποστήριξη σε άτομα και οικογένειες,
ι) την αναγνώριση και ανίχνευση ψυχικών παθήσεων σε συνεργασία με τις Μονάδες Ψυχικής Υγείας του Τομέα Ψυχικής Υγείας και αντίστοιχα την αναγνώριση και ανίχνευση περιστατικών εξαρτήσεων και παραπομπή στους αρμόδιους φορείς εξαρτήσεων,
ια) την εκπαίδευση και καθοδήγηση ατόμων και οικογενειών για τη διαχείριση χρόνιων νοσημάτων και καταστάσεων υψηλού κινδύνου για την υγεία τους και
ιβ) τη συλλογή και αξιοποίηση στοιχείων επιδημιολογικής επιτήρησης, σύμφωνα με το Διεθνή Υγειονομικό Κανονισμό σε συνεργασία με τις υπηρεσίες δημόσιας υγείας.

3. Το τακτικό ωράριο των Το.Μ.Υ. είναι επτάωρο και πενθήμερο από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Οι υπηρεσίες των Το.Μ.Υ. παρέχονται από τις 8:00 έως τις 21:00, σε δύο βάρδιες ως ακολούθως: από τις 8:00 έως τις 15:00 και από τις 14:00 έως τις 21:00. Το ωράριο μπορεί να τροποποιείται μετά από εισήγηση του Διοικητή της οικείας Υ.Πε. και απόφαση του Κε.Σ.Υ.Πε., με κριτήρια ιδίως τη στελέχωση των Το.Μ.Υ., τον αριθμό των εν λειτουργία Μονάδων Π.Φ.Υ. στην περιοχή, τη μεταξύ τους εγγύτητα και τις ανάγκες του εξυπηρετούμενου πληθυσμού.

4. Υπεύθυνος για τη λειτουργική οργάνωση της Ομάδας Υγείας, το συντονισμό των δράσεων, υπό τη γενική εποπτεία του Συντονιστή Το.Π.Φ.Υ (άρθρο 14του παρόντος) και κάθε άλλο σχετικό θέμα εύρυθμης λειτουργίας, ορίζεται ένας εκ της Ομάδας Υγείας, εκτός του διοικητικού προσωπικού, με ψηφοφορία μεταξύ των μελών της. Σε περίπτωση ισοψηφίας, τον Υπεύθυνο ορίζει ο Συντονιστής του οικείου Το.Π.Φ.Υ. Η θητεία του Υπεύθυνου της Το.Μ.Υ. είναι διετής, με δυνατότητα ανανέωσης για δύο ακόμη έτη.

 • 2 Μαΐου 2017, 11:48 | ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

  ΑΡΘΡΟ 4
  Να υπάρχει και Το.Μ.Υ. ΑμεΑ, όπου θα έχουν την ευθύνη ιατροί ΦΙΑπ ανα Υ.ΠΕ. και θα συντονίζουν τις δράσεις ευασθητοποίησης της κοινότητας σε καταστάσεις αναπηρίας, αλλά και παροχή υγειονομικών υπηρεσιών, ειδικά ΕΙ σε κατά τόπους περιοχές, κατ’ οίκον νοσηλεία ανα περιφέρεια, συμβουλευτική, εκπαίδευση, στήριξη οικογενειών και οικείων ατόμων με ΑμεΑ, καταγραφή ηλεκτρονικού φακέλου και ειδικών προσωπικών καρτών υγείας που θα βοηθούν οποιοδήποτε επαγγελματία υγείας θέλει να βοηθήσει το άτομο με ΑμεΑ, την παραπομπή για περαιτέρω έλεγχο από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων, αλλά και την καταγραφή βοηθητικών μέσων (αμαξίδια, νάρθηκες κτλ) και αναγκών υποστηρικτικής τεχνολογίας και παραπομπή σε Μονάδες Υποστηρικτικής Τεχνολογίας.

 • Άρθρο 04 – Το.Μ.Υ.

  Προσθήκη στην παρ. 1 του Διαιτολόγου Διατροφολόγου

  Προσθήκη στην παρ. 2
  ιγ) τη διατροφική παρέμβαση και την υποστήριξη της λειτουργίας των Κοινωνικών Δομών σε τοπικό Επίπεδο (Δημοτικοί Παιδικοί σταθμοί, ΚΑΠΗ), την παρακολούθηση της υγείας ειδικών κατηγοριών πληθυσμού και τη κοινωνική υποστήριξη ατόμων με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα και πρόβλημα διαβίωσης.

  Ειδικότερα για τους παιδικούς σταθμούς και τα νηπιαγωγεία υπάρχει σημαντικό νομοθετικό κενό αναφορικά με τη σωστή σίτιση και εκπαίδευση των παιδιών και των γονέων στις αρχές της υγιεινής διατροφής μιας και δεν προβλέπεται εξειδικευμένο προσωπικό (Διαιτολόγοι Διατροφολόγοι).

  Κρίνουμε απαραίτητη την ένταξη των Διαιτολόγων Διατροφολόγων στα Το.Μ.Υ. για την διατροφική παρέμβαση σε σε ειδικές κατηγορίες πληθυσμού (άτομα τρίτης ηλικίας, άτομα με ειδικές ανάγκες) αλλά και την κοινωνική υποστήριξη ατόμων με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα και πρόβλημα διαβίωσης.

  Σχετικά με το ζήτημα της στελέχωσης των Παιδικών Σταθμών έχουμε ολοκληρωμένη τοποθέτηση η οποία σύντομα θα κατατεθεί.

 • 2 Μαΐου 2017, 10:03 | ΠΑΠΑΛΕΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΝΗΣ, Πρόεδρος ΠΑΣΙΠΑΑ, Αντιπρόεδρος ΠΟΙΟΠΦΥ

  ΑΡΘΡΟ 4
  Παρ2 Εγγεγραμένος πληθυσμός ευθύνης (capitation) σκοπός: ευρύ το αντικείμενο (κατά τη γνώμη μας προτεραιότητα η πρόληψη, κάλυψη αναγκών συνταγογράφησης και όχι τόσο η διαχείριση λ.χ. χρόνιων περιστατικών ειδικά εφόσον υπάρχει πρόθεση για λειτουργία κέντρων χρόνιων παθήσεων)
  Παρ3 Ωράριο
  Παρ 4 Υπεύθυνος οργάνωσης.

 • 2 Μαΐου 2017, 09:11 | ΧΑΡΑΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

  1.ΝΑ ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΤΟΥΝ ΠΛΗΡΩΣ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΜΥ.
  2. ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΚΑΙ Η ΜΑΙΑ ΣΤΙΣ ΤΟΜΥ,ΠΩΣ ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ Η ΓΥΝΑΙΚΑ
  ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΟΝΕΙΚΟΤΗΤΑΣ,
  ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΛΠ?
  3.ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ ΣΕ ΛΕΧΩΙΔΕΣ ΚΑΙ ΝΕΟΓΝΑ ΧΩΡΙΣ ΜΑΙΕΣ?
  ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ Η ΜΑΙΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ ΟΤΙ ΑΣΚΕΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ.

 • 2 Μαΐου 2017, 01:52 | Νικόλαος Σταμούλης

  θ) Ήδη στην πιλοτική εφαρμογή της παροχής φροντίδας κατ οίκον συμμετέχει η συνάδελφος ιατρός ΦΙΑπκ. Μαρία Μίχα (Αττικό Νοσοκομείο). Η φροντίδα κατ οίκον αφορά σε μεγάλο βαθμό άτομα με αναπηρία άρα η παρακολούθηση από ιατρό Αποκατάστασης με στόχο την πρόληψη επιπλοκών, την βελτίωση της ποιότητας ζωής και της μείωσης του βάρους της φροντίδας από το οικογενειακό περιβάλλον είναι επιβεβλημένη.

 • 1 Μαΐου 2017, 22:00 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

   Δημόσιο ή Κρατικό σύστημα ΠΦΥ;
  Το σύστημα της ΠΦΥ οφείλει να έχει δημόσιο χαρακτήρα, όχι όμως απαραίτητα και κρατικό. Στη χώρα μας, με το πυκνότερο δίκτυο ιδιωτών ιατρών στα αστικά κέντρα στον κόσμο και σε ειδικότητες Γενικής Ιατρικής, Παθολογίας και Παιδιατρικής, φαντάζει πολύ πιο πρόσφορη λύση η σύναψη συμβάσεων του ΕΟΠΥΥ με ιδιώτες ιατρούς στα ιατρεία τους, παρά η δημιουργία εξ αρχής νέων κρατικών δομών με παράλληλα παροπλισμό των ήδη υπαρχόντων δομών και εξοπλισμών, όπως συνιστά η δημιουργία των ΤΟΜΥ. Η χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ θα μπορούσε να αφορά την παροχή κινήτρων στους ΟΙ για συνενώσεις και δημιουργία group practices ΟΙ, που αποτελεί διεθνώς την οργανωτική δομή επιλογής με σταδιακή εξαφάνιση των solo practices.
  Αν πάραυτα αποφασιστεί η δημιουργία κρατικών δομών ΠΦΥ, παράλληλα με τη λειτουργία ιδιωτικών δομών, και στόχος είναι η ποιότητα της φροντίδας, πρέπει να τους δοθεί η ευκαιρία να παίξουν με ίσους όρους και να αναπτύξουν υγιή ανταγωνισμό μεταξύ τους… Είναι ανεπίτρεπτη κάθε «μεροληψία υπέρ του κρατικού»… Στο τέλος της πιλοτικής τετραετίας πρέπει να γίνει αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών και της αποδοτικότητας των κάθε είδους δομών- προϋποθέτει δεδομένα και μετρήσεις- για να αποφασιστεί ποια κατεύθυνση πρέπει να λάβει το σύστημα… Ποιες είναι οι προτιμήσεις και οι απόψεις των χρηστών για την κάθε μορφή; Ποια τα αποτελέσματα τους σε υγειονομικούς δείκτες; Ποιο το κόστος λειτουργίας τους;

 • 1 Μαΐου 2017, 22:46 | Χατζηγεωργίου Μαριγώ

  Παράγραφος 3:
  Δεν καθορίζεται εάν οι κατ’οίκον επισκέψεις θα γίνονται εντός του τακτικού ωραρίου. Σε περίπτωση που θα πραγματοποιούνται εκτός του τακτικού ωραρίου πως θα αμείβεται το προσωπικό; Πώς θα καλύπτονται τα έξοδα μετακίνησης και ποιο μεταφορικό μέσο θα χρησιμοποιείται;

 • 1 Μαΐου 2017, 22:52 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

  Ως υπεύθυνος για τη λειτουργική οργάνωση της Ομάδας Υγείας, το συντονισμό των δράσεων, υπό τη γενική εποπτεία του Συντονιστή Το.Π.Φ.Υ (άρθρο 14του παρόντος) και κάθε άλλο σχετικό θέμα εύρυθμης λειτουργίας, ορίζεται ένας εκ των οικογενειακών ιατρών, με ψηφοφορία μεταξύ των μελών της Ομάδας Υγείας

 • 1 Μαΐου 2017, 20:04 | Χρήστος Λιονής

  Άρθρο 4

  Γενική παρατήρηση
  Είναι σημαντικό να αποτυπωθεί η ορθή ορολογία στο πλαίσιο της ασθενοκεντρικής φροντίδας με σεβασμό προς τον ασθενή, τον πολίτη, αλλά και τον επαγγελματία υγείας.

  4.1.α Ενδέχεται να χρειάζεται να αποσαφηνιστεί αν στην περίπτωση μετονομασίας, θα πληρούνται κριτήρια ή εάν θα γίνεται κάποια αξιολόγηση, β. ποια είναι τα χρονικά περιθώρια για τη σύσταση (Κε.Σ.Υ.Π.ε./Διοικητής/Διυπουργική απόφαση).
  4.2 Απουσιάζει αναφορά στο προσωπικό που θα στελεχώσει τις Τοπικές Μονάδες Υγείας και στο συμβόλαιο που θα δεσμεύει τους οικογενειακούς ιατρούς στην παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών υγείας που αναφέρονται στη 2η παράγραφο, καθώς και στην αξιολόγησή τους.

  Επίσης, στο ίδιο πλαίσιο ασθενοκεντρικής φροντίδας, προτείνονται αλλαγές στους όρους:
  – «ψυχικές διαταραχές» έναντι του όρου «ψυχικές παθήσεις» (σύμφωνα με την ανανεωμένη ορολογία αναφερόμαστε σε ‘persons with psychosocial impairments – disabilities (UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)), ενώ η Ευρωπαϊκή συστήνουν «mental ill health» αντί για «mental disorders» (π.χ. EUFAMI).

  UN General Assembly, A/61/611. Πλήρες κείμενο στην ιστοσελίδα http://www.un.org/esa/socdev/enable/rights/convtexte.htm [Τελευταία πρόσβαση, 1η Μαΐου, 2017]

  -«περιπτώσεις» έναντι του όρου «περιστατικών»,
  -«συμβουλευτική και υποστήριξη» αντί του όρου «καθοδήγηση».

  Επιπροσθέτως, ο εκτενής κατάλογος υπηρεσιών θα μπορούσε να συνοδευτεί, έστω σε δεύτερο χρόνο, με σαφείς στόχους, αντιστοιχισμένο ανθρώπινο δυναμικό με προσδιορισμένους ρόλους σε οργανογράμματα και συμπληρωματική στήριξη ειδικών, όπου αυτή χρειάζεται. Για παράδειγμα, στα εδάφια 4.3.ια και 4.3.ιβ θα πρέπει, δεδομένων των περιορισμένων πόρων και ανθρωπίνου δυναμικού, να υπάρχει δυνατότητα στήριξης από πανεπιστημιακές δομές, ειδικούς στην επικοινωνία, την αυτοδιαχείριση και τη λήψη απόφασης από κοινού (4.3.ια), καθώς και την επιδημιολογία, δημόσια υγεία και τεκμηριωμένη ιατρική (4.3.ιβ).

  4.3 Θα μπορούσαν να προστεθούν αναφορές για το πώς προσδιορίζονται τυχόν τροποποιήσεις στην ομάδα, αλλά και για τις περιπτώσεις που χρειάζεται επικοινωνία με την Το.Μ.Υ. εκτός του ωραρίου ή το ΣΚ, ιδιαίτερα σε περιοχές που δεν υπάρχει πρόσβαση σε άλλα επίπεδα φροντίδας υγείας.

  4.4 Ενδεχομένως να μην υπάρχει λόγος για εκλογή σε τέτοιο επίπεδο, καθώς πρόκειται για λειτουργικό ρόλο με σαφή καθήκοντα και ενώ η εκλογή ενδέχεται να θέσει άλλα θέματα που δεν συμβαδίζουν με την επιλογή βάσει προσόντων, αξιολόγηση, συμπληρωματική αμοιβή κ.λπ.

  Ένα σημαντικό σχόλιο αφορά την απουσία αναφοράς για την αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας των Μονάδων αυτών, καθώς και του ελέγχου της ασφάλειας των υπηρεσιών τους.

  Για την υποβολή: Χ. Λιονής και Ε. Πιτέλου

 • 1 Μαΐου 2017, 18:34 | Λιανός Δημήτρης

  Αυτές οι Τοπικές Μονάδες Υγείας θα πρέπει να υπάρχουν και σε απόμακρα χωριά και φυσικά στα νησιά κυρίως τα μικρά που έχουν μόνο αγροτικούς ιατρούς χωρίς καμία εμπειρία και οι διακομιδές που γίνονται είναι ασύμφορες διότι ανεβάζουν το κόστος του συστήματος αλλά και το κόστος σε ανθρώπινες ζωές.
  Δημήτρης Λιανός
  Γεν. Γραμ. ΠΟΣΕΥΠ-ΕΟΠΥΥ-ΠΕΔΥ

 • 1 Μαΐου 2017, 08:19 | Δημήτριος Κουναλάκης

  Παράγραφος 4:
  Όποιος έχει τις περισσότερες γνωριμίες εκλέγεται υπεύθυνος για την λειτουργική οργάνωση της Ομάδας υγείας. Αξιολόγηση του έργου και προσόντα δεν μετράνε στις ΤΟΜΥ. Και η ψηφοφορία κάθε πότε γίνεται;

 • Αφού τόσο πολύ θέλετε να κάνετε τα ΤΟΜΥ κάντε τα (εγώ τα βλέπω να εξελίσσονται σαν ένα νέο είδος ΙΚΑ, αλλά τέλος πάντων).

  Υποσχεθείτε μου όμως ένα πράγμα:

  Να κάνετε μετά μια μεγάλη έρευνα και να δείτε με ποιους θα είναι πιο ευχαριστημένοι οι ασθενείς (τους Ιατρούς του ΤΟΜΥ ή τους ιδιώτες Ιατρούς που έχουν σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ);

  Επίσης πού θα κοστίζει στον ΕΟΠΥΥ περισσότερο ανά έτος και ανά ασθενή, στα ΤΟΜΥ ή στους συμβεβλημένους;

  Από ότι ξέρω δεν έχει γίνει ποτέ τέτοια έρευνα στην Ελλάδα. Ξέρω όμως ότι την εποχή που το ΙΚΑ ήταν μονοπώλιο (όταν μόνο οι γιατροί του ΙΚΑ επιτρεπόταν να γράψουν συνταγές ασθενών του ΙΚΑ) τα ΙΚΑ ήταν γεμάτα. Μόλις έπαψε αυτό το μονοπώλιο και επιτράπηκε σε όλους τους Ιατρούς να μπορούν να συνταγογραφούν τα φάρμακα των ασθενών του ΙΚΑ, τα ΙΚΑ άδειασαν από ασθενείς μέσα σε λίγες εβδομάδες (παρόλο που οι Ιατροί του ΙΚΑ δεν είχαν προλάβει ακόμη να απολυθούν).

  Αργύρης Αργυρίου, Ιδιώτης Γενικός – Οικογενειακός Ιατρός, συμβεβλημένος με τον ΕΟΠΥΥ, Καβάλα, Απόφοιτος Ιατρικής Σχολής Lund Σουηδίας, Ειδικότητα Γενικής Ιατρικής στο Linkoping Σουηδίας.

 • Θεωρούμε ανεπαρκές το προσωπικό που προβλέπεται για το σύνολο του έργου των Το.Μ.Υ.και ιδιαίτερα όταν η λειτουργία θα είναι σε 2 βάρδιες, με κατ. οίκον επισκέψεις και προγράμματα πρόληψης. Επίσης για τους γιατρούς του κλάδου γιατρών ΕΣΥ δεν υπάρχει βάρδια. Το ωράριο των γιατρών του ΕΣΥ είναι σταθερό πενθήμερο, πρωινό και κάθε άλλη απασχόλησή του λογίζεται ως εφημερία. Πολύ περισσότερο δε που με το παρόν δίνεται η δυνατότητα στον Διοικητή της ΥΠΕ να εισηγείται την τροποποίηση του ωραρίου.

 • 30 Απριλίου 2017, 23:05 | ΤΣΕΡΚΕΖΟΓΛΟΥ ΑΛΙΚΗ

  Άρθρο 4.2. Στο σκοπό των Το.Μ.Υ. δεν περιγράφονται οι υπηρεσίες Ανακουφιστικής Φροντίδας παρά μόνο έμμεσα στις παραγράφους:
  4.2.ζ. «Παρακολούθηση και διαχείριση χρονίων νοσημάτων στη μονάδα (σε ποια μονάδα αναφέρεται;) και κατ’ οίκον
  4.2.ια «Την εκπαίδευση και καθοδήγηση ατόμων και οικογενειών για τη διαχείριση χρονίων νοσημάτων και καταστάσεων υψηλού κινδύνου για την υγεία τους»
  Προτείνεται να προστεθεί σαφής πρόταση που να παραπέμπει όπως παραπάνω σε ειδική νομοθεσία: : Σε περιπτώσεις εξειδικευμένης πρωτοβάθμιας φροντίδας χρονίως πασχόντων με απειλητικό για τη ζωή τους νόσημα ο σκοπός και οι στόχοι της φροντίδας καθορίζονται από σχετική νομοθεσία ή υπουργική απόφαση

 • 30 Απριλίου 2017, 20:13 | Νικόλαος Ρούσσος

  στο άρθρο 4 να προστεθεί
  την αναγνώριση και ανίχνευση ατόμων με κινητική αναπηρία σε συνεργασία με τμήματα ΦΙΑπ του ΕΣΥ και θεράποντες ιατρούς ΦΙΑπ, του ΠΕΔΥ και την αναγνώριση και ανίχνευση των περιστατικών που χρήζουν υπηρεσιών αποκατάστασης και την παραπομπή τους στους αρμόδιους ιατρούς ΦΙΑπ και μέσω αυτών στην ομάδα αποκατάστασης

 • Σύμφωνα με το σχόλιο μας στο Άρθρο 3 προτείνουμε την κάτωθι αλλαγή στην Παρ. 1:
  ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΘΕΙ Η ΦΡΑΣΗ «Δεν απαιτείται σύσταση στην περίπτωση μετονομασίας δομών σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 3.»

 • 29 Απριλίου 2017, 09:35 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΡΑΠΙΔΗ

  άρθρο 4:
  Η συμμετοχή όλων των βαθμίδων των υπηρεσιών αποκατάστασης (στα πλαίσια πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας των συστημάτων υγείας) θα πρέπει να συμβάλλουν στην ανάπτυξη μητρώου ατόμων με χρόνια κινητική αναπηρία (και όχι μόνο), ανά κατηγορία παθήσεων όπως: κακώσεις & βλάβες νωτιαίου μυελού, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, σκλήρυνση κατά πλάκας, κ.λ.π.
  Προτείνεται να προστεθεί: (1γ) την αναγνώριση και ανίχνευση ατόμων με κινητική αναπηρία σε συνεργασία με τα τμήματα Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης (ΦΙΑπ) του ΕΣΥ και τους θεράποντες ιατρούς ΦΙΑπ του ΠΕΔΥ και αντίστοιχα την αναγνώριση και ανίχνευση περιστατικών που χρήζουν υπηρεσιών αποκατάστασης και παραπομπή στους αρμόδιους ιατρούς ΦΙΑπ και την ομάδα αποκατάστασης.

 • 27 Απριλίου 2017, 23:15 | Ελληνική Εταιρεία Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης

  Στο άρθρο 4 να προστεθεί: (1γ) την αναγνώριση και ανίχνευση ατόμων με κινητική αναπηρία σε συνεργασία με τα τμήματα ΦΙΑπ του ΕΣΥ και τους θεράποντες ιατρούς ΦΙΑπ του ΠΕΔΥ και αντίστοιχα την αναγνώριση και ανίχνευση περιστατικών που χρήζουν υπηρεσιών αποκατάστασης και παραπομπή στους αρμόδιους ιατρούς ΦΙΑπ και την ομάδα αποκατάστασης.

 • 24 Απριλίου 2017, 15:15 | ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΑΛΙΚΗ

  χρειάζονται συγκεκριμένες διευκρινίσεις από την υπηρεσία σας σε σχέση με τα παρακάτω:
  1.Ποιές ακριβώς τεχνικές προδιαγραφές απαιτούνται για τα κτίρια όπου θα λειτουργήσει η κάθε ΤΟΜΥ:
  α) Ελάχιστα τετραγωνικά
  β)Πόσες ξεχωριστές αίθουσες απαιτούνται μέσα σε κάθε ΤΟΜΥ και τι είδους (π.χ. χώροι ιατρείων, υποδοχή, γραφείο κ.λ.π.)
  γ)Πόσες τουαλέτες WC χρειάζονται κατ’ ελάχιστο (π.χ. ΑΜΕΑ, γυναικείες – αντρικές)
  δ)Πρόσβαση ΑΜΕΑ (π.χ. ράμπα, ισόγειο, ασανσέρ κ.λ.π.)

  2.Ποιός θα αναλάβει τις μελέτες και τις τεχνικές εργασίες διαμόρφωσης και εξοπλισμού των χώρων ΤΟΜΥ
  α)Τι είδους εξοπλισμός είναι απαραίτητος (π.χ. επίπλωση, ηλεκτρ. συσκευές κ.λ.π. )
  β) Με βάση ποιό χρονοδιάγραμμα

  3.Ποιά έξοδα καλείται να αναλάβει ο Δήμος και ποια καλύπτονται μέσω του προγράμματος:
  α)Κόστος διαμόρφωσης(π.χ. υλικά, τεχνική εταιρεία αν πρόκειται να δοθεί σε εργολάβο)
  β)Κόστος συντήρησης του χώρου και των μηχανημάτων
  γ)Πάγια έξοδα ΔΕΚΟ
  δ)Αναλώσιμα είδη
  ε)Ενοίκια χώρων, εφόσον αυτοί δεν θα είναι δημοτικοί
  4.Θα πρέπει και οι 7 χώροι που προβλέπονται στον 14ο ΤοΠΦΥ Αττικής να εγκατασταθούν εντός των ορίων του δήμου μας;

  5.Για την ομαλή έναρξη και αποτελεσματική υλοποίηση του προγράμματος θα πρέπει να ανοίξουν ταυτόχρονα όλες οι προβλεπόμενες δομές; Κι αν όχι πόσες κατ’ ελάχιστο; Υπάρχει προγραμματισμός;

  6.Σε περίπτωση που δεν επαρκούν οι δημοτικοί χώροι, ποιός αναλαμβάνει τη διαδικασία ανεύρεσης και μίσθωσης των ακινήτων;(π.χ. πρόσκληση ενδιαφέροντος κ.λ.π.)

  7.Οι παροχές των Μονάδων θα προσφέρονται δωρεάν σε όλους τους κατοίκους η θα υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια (π.χ. άνεργοι, ανασφάλιστοι, άποροι κ.λ.π.)

  8.Υπάρχει πρόβλεψη σχετικά με την υλοποίηση και χρηματοδότηση του προγράμματος ,για την εξέλιξη του από πιλοτικό σε μόνιμη δομή στους Δήμους;

 • 23 Απριλίου 2017, 22:53 | ΦΙΛΙΑ ΓΙΑΛΙΤΑΚΗ

  ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ, ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΤΟΜΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ – ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ, ΤΗΝ ΕΓΚΥΟ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟΓΝΟ. Η ΜΑΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΑ ΤΟΜΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΣΟ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΓΥΝΑΙΚΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ.

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
  ΓΙΑΛΙΤΑΚΗ ΦΙΛΙΑ ΜΑΙΑ

 • 23 Απριλίου 2017, 12:08 | Παναγιώτα Λαμπρακάκη

  Πολύ σημαντική εξέλιξη για όλες τις γυναίκες.Συγχαρητήρια.

 • 22 Απριλίου 2017, 18:22 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

  Είναι αδύνατον μια μικρή ομάδα ανθρώπων να φέρει σε πέρας όλο αυτό το έργο και το εγχείρημα θα κινδυνεύσει να εκφυλιστεί και τα ΤΟΜΥ να γίνουν κέντρα συνταγογραφίας (όπως έγιναν τα ΠΙ αλλά και τα ΚΥ), ο δε υπεύθυνος για την λειτουργική οργάνωση της ομάδας και τον συντονισμό της θα έπρεπε να είναι διοικητικός (και να περάσει από κάποια σχετική εκπαίδευση). Αλλά αυτούς τους αποκλείει το σχέδιο νόμου

 • 22 Απριλίου 2017, 13:03 | ΓΜ

  Νύχτα ή Σαββατοκύριακο χρειάζομαι γιατρό 40 χιλιόμετρα μακριά από ΚΥ ή σε νησί που δεν έχει ΚΥ που θα απευθυνθώ; Αν ο γιατρός με εξετάσει, θα δουλεύει και εκτός ωραρίου; Τα έξοδα του για να έρθει να με εξετάσει ποιός του τα καλύπτει; (To ίδιο ισχύει και για τυχόν νοσηλευτικές υπηρεσίες που χρειάζομαι). Αν χρειάζομαι ένα βασικό εργαστηριακό ή απεικονιστικό έλεγχο για τη διάγνωση ή τη παρακολούθηση, θα έχω τη δυνατότητα να τον κάνω; Αν για τη διάγνωση-αντιμετώπιση-παρακολούθηση χρειάζεται η γνώμη ενός ειδικού (πχ.καρδιολόγου, εντατικολόγου,γυναικολόγου, παιδιάτρου) θα παρέχεται η δυνατότητα στον ιατρό που με εξετάζει, σε πραγματικό χρόνο να ζητήσει τη γνώμη τους; Αν χρήζω διακομιδής με συνοδεία ιατρού και δεν υπάρχει άλλος στη περιοχή, θα μείνει η περιοχή χωρίς ιατρό; Αν πάλι δεν έχω την οικονομική δυνατότητα να μετακινηθώ; και αν δεν είμαι ένας και είμαστε πολλοί (έκτακτο γεγονός) που θέλουμε ιατρό; πχ.τροχαίο ατύχημα ή σεισμός ή άφιξη προσφύγων. Τα ανωτέρω ερωτήματα ισχύουν και αν αντιμετωπίζω ένα χρόνιο πρόβλημα υγείας (τακτική παρακολούθηση) ή έχω κινητικό πρόβλημα ή απλά έχω οικονομική δυσχέρεια για να μεταβώ σε ΚΥ και μένω μακριά από τα αστικά κέντρα.

 • 22 Απριλίου 2017, 08:02 | ΥΦΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στο προσωπικό που θα στελεχώνει τις Το.Μ.Υ. να συμμετέχουν στην εφημεριακή λειτουργία των Κέντρων Υγείας (σε ότι αφορά το ιατρικό τους προσωπικό), αλλά και στην εκτός τακτικού ωραρίου λειτουργία των Κέντρων Υγείας (σε ότι αφορά το λοιπό προσωπικό). Με αυτό τον τρόπο θα δοθεί η δυνατότητα να καλυφθούν τυχόν υπάρχοντα κενά των Κέντρων Υγείας, κυρίως σε ιατρονοσηλευτικό προσωπικό.
  Αυτή η δυνατότητα θα μπορούσε να γίνεται κατόπιν εισήγησης του Συντονιστή Το.Π.Φ.Υ. και έγκριση από το Διοικητή της οικείας ΥΠΕ.

  Υφαντής Γεώργιος
  Παιδίατρος, Διευθυντής ΚΥ Καρλοβασίου
  MSc Διοίκησης Μονάδων Υγείας

 • 21 Απριλίου 2017, 15:40 | Τσουμάνη Ναταλία

  Είναι δυνατόν ο υπεύθυνος της Μονάδας υγείας να καθορίζεται με ψηφοφορία;;;
  Επίσης δύνονται πάρα πολλές αρμοδιότητες στην ομάδα Το Μ.Υ τις οποίες σε καμιά περίπτωση δεν θα μπορέσει να φέρει εις πέρας.
  1) Υπάρχουν οχήματα για την κατοίκον παρακολούθηση;;;
  2) Οι επαγγελματικές τους γνώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν τους ΄επιτρέπουν΄ να οργανώσουν όλα αυτά;;;
  3) Όταν θα είναι στην κατοίκον νοσηλεία…ποιος θα είναι στο Το.Μ.Υ;; Θα είναι κλειστό;;;
  4) Φανταστείτε οτι το ΠΕΔΥ Ηρακλείου Κρήτης στελεχώνεται από 10 νοσηλευτές και καταφέραμε να ανταποκριθούμε μόνο μια φορά εβδομαδιαίως στην κατοίκον νοσηλεία σε συνεργασία με τα Νοσοκομεία
  5) θα άτομα που θα διοριστούν θα έχουν γνώσεις και εμπειρία για όλα αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 4;

  Η επιστημονική μου άποψη καθώς και η επαγγελματική εμπειρία στην οργάνωση και τη διαχείριση προγραμμάτων προαγωγής και αγωγής υγείας καθώς και γι όλα αυτά που αναφέρονται στο αρθρο 4 είναι οτι θα πρέπει να γίνεται κεντρικά (π.χ από το ΠΕΔΥ- Κέντρο Υγείας- ΔΥΠΕ στο οποίο θα ανήκουν τα Το.Μ.Υ) και όχι από ΜΟΝΑ τους.

  Ναταλία Τσουμάνη Υπεύθυνη Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ΠΕΔΥ Ηρακλείου Κρήτης

 • 21 Απριλίου 2017, 09:24 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  Στο άρθρο 4 να προστεθεί: (1γ) την αναγνώριση και ανίχνευση ατόμων με κινητική αναπηρία σε
  συνεργασία με τα τμήματα ΦΙΑπ του ΕΣΥ και τους θεράποντες ιατρούς ΦΙΑπ του ΠΕΔΥ και
  αντίστοιχα την αναγνώριση και ανίχνευση περιστατικών που χρήζουν υπηρεσιών αποκατάστασης και
  παραπομπή στους αρμόδιους ιατρούς ΦΙΑπ και την ομάδα αποκατάστασης.

 • 21 Απριλίου 2017, 00:10 | Νεοχωρίτης Γεώργιος

  Στο άρθρο 4 να προστεθεί: (1γ) την αναγνώριση και ανίχνευση ατόμων με κινητική αναπηρία σε συνεργασία με τα τμήματα ΦΙΑπ του ΕΣΥ και τους θεράποντες ιατρούς ΦΙΑπ του ΠΕΔΥ και αντίστοιχα την αναγνώριση και ανίχνευση περιστατικών που χρήζουν υπηρεσιών αποκατάστασης και παραπομπή στους αρμόδιους ιατρούς ΦΙΑπ και την ομάδα αποκατάστασης.

 • 19 Απριλίου 2017, 21:08 | Πάρης

  Η κατ’ οίκον φροντίδα υγείας είναι πολύ σημαντική για όσους ασθενείς δεν μπορούν να μετακινηθούν. Έχει όμως και ένα πολύ μεγάλο κόστος για να λειτουργήσει (οχήματα, καύσιμα,συντήρηση) . Έχει γίνει πρόβλεψη ή σχεδιασμός, από θα υπάρξουν τα χρήματα αυτά για να υλοποιηθεί;

 • 19 Απριλίου 2017, 19:11 | ΜΑΡΙΑ ΠΛΕΥΡΑΚΗ

  Αρμόδιοι λειτουργοί υγείας, θα εισχωρούν στις τοπικές κοινωνίες, θα εντοπίζουν και καταγράφουν τις ανάγκες, θα μελετούν τα ευρήματα, θα σχεδιάζουν προγράμματα και στρατηγικές αντιμετώπισης, θα παρακολουθούν στενά την εφαρμογή τους, θα τροποποιούν τις στρατηγικές αυτές όπου χρειάζεται, και σε βάθος χρόνου θα μέτρησης η δυνατότητα μέτρησης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων.

 • 19 Απριλίου 2017, 14:35 | Αλέξανδρος

  Το ρόλο του υπεύθυνου για τη λειτουργική οργάνωση της Ομάδας Υγείας, το συντονισμό των δράσεων κλπ της ομάδας στα ΤΟΜΥ θα πρέπει να τον έχει αποκλειστικά ο επισκέπτης υγείας, μιας και από το ΦΕΚ καθορισμού των επαγγελματικών του δικαιωμάτων ασκεί τα καθήκοντα του κυρίως στην ΠΦΥ, είναι γνώστης του σκοπού της ΠΦΥ καφού το πρόγραμμα σπουδών του είναι δομημένο προς την κατεύθυνση αυτή. Επίσης σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία σε δομές που ασκούν κοινωνική ιατρική-δημόσια υγεία προΐστανται επισκέπτες υγείας.

 • 18 Απριλίου 2017, 23:16 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΣΟΥΓΕΝΗ

  Δείκτες υγείας και φροντίδας πρέπει να τεθούν εξαρχής τόσο σε επίπεδο Υπουργείου,όσο και επίπεδο δομών,καθώς συνάδουν με την αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την ποιότητα αυτών,αντίστοιχα και για την (προ)αγωγή υγείας,τη δικτύωση με τις δομές που ορίζονται και στα προηγούμενα άρθρα,και την προσβασιμότητα,την εκτίμηση των αναγκών υγείας.Η (συν)ύπαρξη της ομάδας υγείας κρίνεται επιβεβλημένη από τη φύση και την έκταση των αντικειμένων που πρόκειται να διαχειρίζονται οι δομές ΠΦΥ. Και φυσικά μια υποδομή πληροφοριακού αντίστοιχου προγράμματος θα φέρει τα μέγιστα αποτελέσματα προς αυτή την καταγραφή και αξιοποίηση των εν λόγω στοιχείων.

 • 16 Απριλίου 2017, 19:28 | Ελένη Ιωαννίδου

  Δεν έχει καθοριστεί το καθεστώς της πρόσβασης των πολιτών για επείγοντα στο νοσοκομείο με το καινούριο καθεστώς. Από τη στιγμή που θα λειτουργούν οι Το.Μ.Υ και θα υπάρχει οικογενειακός γιατρός και για να αναχαιτιστεί η πρωινή τουλάχιστον προσέλευση στα ΤΕΠ των νοσοκομείων μήπως θα έπρεπε να επιβάλλεται η εξέταση πρώτα από το Π.Φ.Υ. και στη συνέχεια μόνο όταν υπάρχει λόγος να παραπέμπονται στο νοσοκομείο; Φυσικά εξαιρούνται τα περιστατικά που διακομίζονται με το ΕΚΑΒ. Αυτό συμβαίνει σε πολλές χώρες με οργανωμένα συστήματά Π.Φ.Υ.

 • 16 Απριλίου 2017, 18:06 | Ελένη Ιωαννίδου

  Ένα βασικό στοιχείο που ο ομογενοποιεί την παρεχόμενη φροντίδα, αλλά και δίνει τη δυνατότητα αξιολόγησης του έργου των Το.Μ.Υ. μέσω μετρήσιμων στοιχείων είναι η υποχρεωτική ετήσια αναφορά επιδημιολογικών στοιχείων και δεικτών υγείας και φροντιδας του πληθυσμού ευθύνης. Αυτό μπορεί να γίνεται συστηματικά μέσα από συγκεκριμένες καταχωρήςεις στον ηλεκτρονικό φάκελο του ασθενή οι οποίες θα μπορούν να επεξεργαστούν ή μέσω αναφοράς στο τέλος του χρόνου. Στοιχεία που πρέπει να καταγράφονται είναι για παράδειγμα τα ποσοστά των εμβολιασμένων, των θηλαζουσών, των καπνιστών, των γυναικών που έχουν υποβληθεί σε ΠΑΠ τέστ και μαστογραφία, των κατακεκλιμένων, ο αριθμός και το είδος χρονίων νοσημάτων, τα προγράμματα προαγωγής υγείας κλπ. Το ποιοί θα είναι αυτοί οι δείκτες μπορεί να καθοριστεί αργότερα αλλά πρέπει να θεσμοθετηθεί η ενιαία ετήσια αναφορά ειδικά όσον αφορά το έργο στην πρόληψη που είναι και το κύριο των Το.Μ.Υ