Άρθρο 08 – Κέντρα Ειδικής Φροντίδας

1. Σε κάθε Δ.Υ.Πε. δύνανται να ιδρύονται και να λειτουργούν, ως αποκεντρωμένες μονάδες τους, Κέντρα Ειδικής Φροντίδας (Κ.Ε.Φ.). Στα Κ.Ε.Φ. παρέχονται εξειδικευμένες υπηρεσίες φροντίδας, ειδικής αγωγής και αποκατάστασης σε πληθυσμό ευθύνης ενός ή περισσοτέρων Το.Π.Φ.Υ.. Τα Κ.Ε.Φ. είναι ιδίως οδοντιατρικά, οδοντοπροσθετικά και παιδοδοντιατρικά κέντρα, κέντρα φυσικοθεραπείας και κέντρα ειδικής αγωγής.
2. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υγείας, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών συστήνονται τα Κ.Ε.Φ. και εκδίδονται οι Οργανισμοί τους. Με την ίδια ή όμοια απόφαση συστήνονται θέσεις προσωπικού ή ανακατανέμονται κενές οργανικές θέσεις ανά Δ.Υ.ΠΕ. Η ίδρυση και λειτουργία των Κ.Ε.Φ. πραγματοποιείται μετά από εισήγηση του Διοικητή της οικείας Υ.ΠΕ. και απόφαση του Κε.Σ.Υ.Πε. Η εισήγηση δίνεται με βάση τα κριτήρια του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 7.Όμορες Υ.Πε. δύνανται να εξυπηρετούνται από το ίδιο Κ.Ε.Φ., μετά από εισήγηση των Διοικήσεων τους και απόφαση του Κε.Σ.Υ.Πε.
3. Ο πληθυσμός ευθύνης, το ωράριο λειτουργίας και ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του εκάστοτε Κ.Ε.Φ. ορίζονται με απόφαση του Κε.Σ.Υ.Πε., μετά από εισήγηση του Διοικητή της οικείας Υ.Πε.

 • 2 Μαΐου 2017, 11:42 | ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

  ΑΡΘΡΟ 8
  Ποια η πρόβλεψη για τα ΚΕΦΙΑπ;;; Πρέπει να έχουμε υπόψη μας για τουλάχιστον 20 ΚΕΦΙΑπ στη χώρα μας με ικανοποιητικό έως άριστο εξοπλισμό για παροχή υπηρεσιών Αποκατάστασης Πρωτοβάθμιας Υγείας.
  Πρέπει να υπάρχουν ορισμοί των επαγγελματιών που θα τα στελεχώσουν, των υπηρεσιών που θα προσφέρουν, των διασυνδέσεων που θα έχουν με τις Δομές Αποκατάστασης ΕΣΥ, καθώς και θεσμοθέτηση της Ομάδας Αποκατάστασης που ανάλογα με το περιστατικό θα συμμετέχουν κάποιοι ή όλοι οι επαγγελματίες υγείας.

 • Άρθρο 08 – Κέντρα Ειδικής Φροντίδας

  Προσθήκη στην παρ. 1

  …κέντρων αντιμετώπισης παχυσαρκίας, κέντρο Σακχαρώδη Διαβήτη (Σ.Δ.).

  Η δημιουργία σε τοπικό επίπεδο κέντρων παχυσαρκίας είναι κομβικής σημασίας για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας που αποτελεί βασική παράμετρο ανάπτυξης μιας σειράς μακροχρόνιων παθήσεων. Η πρόληψη σε διατροφικό επίπεδο έχει ένα θετικό αντίκτυπο μακροοικονομικά στο κόστος νοσηλείας και φροντίδας.

  Παράλληλα η αύξηση συχνότητας εμφάνισης ΣΔ στον Ελληνικό πληθυσμό απαιτεί συγκρότηση διεπιστημονικών ομάδων σε τοπικό επίπεδο. Και αυτό γιατί οι ασθενείς με ΣΔ δεν χρειάζονται νοσηλεία ή παρουσία σε νοσοκομείο για την εργαστηριακή και διατροφική τους παρακολούθηση.

 • 2 Μαΐου 2017, 09:47 | ΧΑΡΑΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

  ΝΑ ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΤΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΚΕΦ,ΚΑΘΩΣ
  ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ.

 • 2 Μαΐου 2017, 01:04 | Νικόλαος Σταμούλης

  1.
  Τι θα γίνει με τα ΚΕΦΙΑΠ;
  Πώς θα παρέχονται οι «εξειδικευμένες» υπηρεσίες χωρίς ιατρούς Αποκαστάστασης;
  3.
  ΚΕΦ Φυσικοθεραπείας (να μετονομαστούν σε ΚΕΦ Αποκατάστασης) πρέπει να έχουν Επιστημονικά Υπεύθυνο Ιατρό Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης.
  Νίκος Σταμούλης

 • 2 Μαΐου 2017, 00:10 | ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

  ΔΙΟΡΘΩΣΗ:Τα ΚΕΦ είναι ιδίως οδοντιατρικά, οδοντοπροσθετικά και παιδοδοντιατρικά κέντρα, κέντρα παροχης υπηρεσιών αποκαταστασης και κέντρα ειδικής αγωγής.

 • 2 Μαΐου 2017, 00:21 | ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

  Τα ΚΕΦ είναι ιδίως οδοντιατρικά, οδοντοπροσθετικά και παιδοδοντιατρικά κέντρα, κέντρα παροχης υπηρεσιών αποκαταστασης και κέντρα ειδικής αγωγής.

 • 1 Μαΐου 2017, 20:12 | Χρήστος Λιονής

  Άρθρο 8

  Το άρθρο αυτό εισάγει τα Κέντρα Ειδικής Φροντίδας.

  8.1. Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση χρονίων νοσημάτων, αλλά και στο πλαίσιο ολοκληρωμένης φροντίδας, κρίσιμης σημασίας είναι να προστεθούν ΚΕΦ για ασθενείς με χρόνια νοσήματα που ενδέχεται να αποτελούν και ανίατα νοσήματα με γρήγορη εξέλιξη. Προτείνεται η ειδική μνεία στα κοινοτικά κέντρα φροντίδας ασθενών με καρκίνο και ασθενών με νευροεκφυλιστικά νοσήματα συμπεριλαμβανομένης της άνοιας, ιδιαιτέρως δεδομένου του επιπολασμού τους και της δυσκολίας συστηματικής πρόσβασης σε συγκεκριμένες ειδικότητες εξωνοσοκομειακά σε βάθος χρόνου διαχείρισης και με την εξέλιξη της νόσου. Η αναγκαιότητα της δικτύωσής τους με τον Τομέα ΠΦΥ είναι προφανής.

  WHO. Innovative care for chronic conditions. Geneva: World Health Orginization. 2002. Πλήρες κείμενο στην ιστοσελίδα http://www.who.int/chp/knowledge/publications/icccglobalreport.pdf?ua=1
  [Τελευταία πρόσβαση, 1η Μαΐου, 2017]

  Tsiachristas A, Lionis C, Yfantopoulos J. Bridging knowledge to develop an action plan for integrated care for chronic diseases in Greece. International Journal of Integrated Care. 2015;15:e040.

  Epping-Jordan JE, Pruitt SD, Bengoa R, Wagner EH. Improving the quality of health care for chronic conditions. Quality & Safety in Health Care. 2004;13(4):299–305.

  Για την υποβολή: Χ. Λιονής και Ε. Πιτέλου

 • 30 Απριλίου 2017, 20:15 | Νικόλαος Ρούσσος

  στο άρθρο 8 αντί για κέντρα φυσικοθεραπείας να αλλάξει με ιατρεία Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, εργαστήρια Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, κέντρα Αποκατάστασης και κέντρα ειδικής αγωγής

 • 1. Θα πρέπει να προβλεφθεί η διασύνδεση των Κ.Ε.Φ. με τις Δημοτικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Δημοτικά Ιατρεία) που ήδη λειτουργούν σε αρκετούς δήμους της χώρας, ώστε να δημιουργηθεί ένα ικανοποιητικό και αλληλοσυμπληρούμενο δίκτυο υπηρεσιών και μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας, με την μεγαλύτερη δυνατή γεωγραφική κάλυψη.
  2. Πρέπει να προβλεφθεί ότι τα Κ.Ε.Φ. θα παρέχουν Προληπτική Οδοντιατρική Φροντίδα (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: για την οδοντιατρική, ορθοδοντική, οδοντοπροσθετική κ.λ.π. φροντίδα ΑμεΑ, χρειάζεται εξαιρετικά εξειδικευμένο προσωπικό και νοσοκομειακές υποδομές, δεδομένου ότι οι περισσότερες των περιπτώσεων ΑμεΑ χρίζουν ολικής αναισθησίας ή μέθη, συνεπώς και αναισθησιολόγο και βραχεία νοσηλεία και εξοπλισμό, συνεπώς θα μπορούσαν να είναι διασυνδεδεμένα με τα κατά τόπους εξειδικευμένα νοσοκομειακά τμήματα οδοντιατρικής ή παιδοδοντιατρικής και να αναλαμβάνουν την μετα-νοσοκομειακή παρακολούθηση ασθενών ΑμεΑ), Μετανοσοκομειακή Φροντίδα και Αποκατάσταση, Παρακολούθηση Χρονίως Πασχόντων, θα υπάρχει Δυνατότητα Συνταγογράφησης υπό προϋποθέσεις, καθώς και δυνατότητα χορήγησης του ατομικού δελτίου υγείας των μαθητών, αλλά και χορήγησης ιατρικών πιστοποιητικών υπό προϋποθέσεις.
  3. Οι χώροι των Κ.Ε.Φ. που θα παρέχονται υπηρεσίες ειδικής αγωγής-θεραπείας (ή πιο σωστά, ειδικής θεραπευτικής αποκατάστασης), θα πρέπει να είναι κατάλληλα εξοπλισμένοι και επαρκώς στελεχωμένοι με ΜΟΝΙΜΟ και ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ προσωπικό (Ε/Θ, Φ/Θ, Λ/Θ, Ψυχολόγο κ.ο.κ.) και όχι με ορισμένου χρόνου, εναλλασσόμενο προσωπικό.
  4. Οι χώροι των Κ.Ε.Φ. που θα παρέχονται υπηρεσίες ειδικής αγωγής-θεραπείας (ή πιο σωστά, ειδικής θεραπευτικής αποκατάστασης), θα πρέπει να πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για τη λειτουργία εργαστηρίων φυσιοθεραπείας και εργοθεραπείας.
  5. Οι χώροι των Κ.Ε.Φ. που θα παρέχονται υπηρεσίες ειδικής αγωγής-θεραπείας (ή πιο σωστά, ειδικής θεραπευτικής αποκατάστασης) και γενικότερα ΟΛΕΣ οι δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας που προβλέπονται στο σ.ν. θα πρέπει να πληρούν όλες τις προδιαγραφές προσβασιμότητας για ΑμεΑ.

 • Άρθρο 8, παρ. 1
  Δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε τον όρο «Ειδική Αγωγή», ο οποίος καλώς ή κακώς παραπέμπει σε εκπαίδευση, σε νόμο που αφορά την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Οι λογοθεραπείες, εργοθεραπείες, φυσικοθεραπείες κ.λπ. που παρέχονται για την αποκατάσταση μετά από εγκεφαλικό, τροχαίο ατύχημα κ.λπ. είναι πράξεις αποκατάστασης της υγείας και σε καμία περίπτωση δε μπορούν να αποκαλούνται «Ειδική Αγωγή».

 • 28 Απριλίου 2017, 11:23 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  Στο αρθρο 8 τελευταια παραγραφο να προστεθεί..»κεντρα παροχής ειδικής φροντιδαςΑποκατάστασης -Εργαστήρια Φυσικής ιατρικής και Αποκατάστασης , ιατρεία Φυσικής ιατρικής και Αποακτάστασης

 • 28 Απριλίου 2017, 11:25 | ΜΑΝΩΛΕΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

  ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 1 ΚΑΙ ΥΠΑΧΘΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ,ΙΑΤΡΕΙΑ ΦΙΑΠ

 • 27 Απριλίου 2017, 23:39 | Ελληνική Εταιρεία Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης

  Άρθρο 8: να γίνει διόρθωση στην τελευταία γραμμή παραγράφου 1: αντί “..κέντρα φυσικοθεραπείας και κέντρα ειδικής αγωγής” σε «κέντρα αποκατάστασης και κέντρα ειδικής αγωγής».

 • 24 Απριλίου 2017, 09:06 | Πέτρος

  Το Νομοσχέδιο αναφέρεται στην μεταρρύθμιση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας: από τον ορισμό και επειδή τα κέντρα φυσικοθεραπείας ( εργαστήρια φυσικοθεραπείας ) ανήκουν στους φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, εκ των πραγμάτων αυτοδίκαια αναφέρονται στο συγκεκριμένο άρθρο.
  Είναι αδιαόητο να θεωρούνται και να προτείνονται τα κέντρα αποκατάστασης που ΔΕΝ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Α ΒΑΘΜΙΑΣ .
  Οι δε ελάχιστες προδιαγραφές των εργαστηρίων φυσικοθεραπείας προβλέπονται στο Π.Δ 29/1987.
  Οι προδιαγραφές που θα οριστούν με υπουργικές αποφάσεις θα πρέπει να ακολουθούν τις προδιαγραφές του πδ 29/1987.
  Ορίζονται 70 Τ.μ και προσαύξηση 30% για κάθε επιπλέον υπηρετούντα φυσικοθεραπευτή .
  Επίσης προβλέπεται και ο ελάχιστος εξοπλισμός καθώς και οι χώροι.
  Το επάγγελμα του φυσικοθεραπευτή είναι ένα αυτόνομο επάγγελμα , ο φυσικοθεραπευτής αξιολογεί , επιλέγει και εκτελεί τις πράξεις αρμοδιότητός του μετά την διάγνωση του θεράποντα ιατρού, ανάλογης ειδικότητας με την πάθηση ( ορθοπαιδικός , νευρολόγος κλπ)
  Το εργαστήριο φυσικοθεραπείας ( κέντρο φυσικοθεραπείας) και ο φυσικοθεραπευτής , υπό αυτή την έννοια , παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες αποκατάστασης.
  Η φυσικοθεραπεία ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.

 • 23 Απριλίου 2017, 11:54 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

  Άρθρο 08 – Κέντρα Ειδικής Φροντίδας

  1. Σε κάθε Δ.Υ.Πε. δύνανται να ιδρύονται και να λειτουργούν, ως αποκεντρωμένες μονάδες τους, Κέντρα Ειδικής Φροντίδας (Κ.Ε.Φ.). Στα Κ.Ε.Φ. παρέχονται εξειδικευμένες υπηρεσίες φροντίδας, ειδικής αγωγής και αποκατάστασης σε πληθυσμό ευθύνης ενός ή περισσοτέρων Το.Π.Φ.Υ.. Τα Κ.Ε.Φ. είναι ιδίως οδοντιατρικά, οδοντοπροσθετικά και παιδοδοντιατρικά κέντρα, κέντρα φυσικοθεραπείας και κέντρα ειδικής αγωγής.

  Να ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ως έχει
  Ο ρόλος της φυσικοθεραπείας όπως περιγράφεται από το 2003 στην Δήλωση Πολιτικής για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (Π.Φ.Υ) της W.C.P.T (http://www.wcpt.org/policy/ps-primary-health-care)

  Αντίστοιχη πρόβλεψη θα υπάρξει και για τον ιδιωτικό τομέα;

 • 21 Απριλίου 2017, 09:37 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  να γίνει διόρθωση στην τελευταία γραμμή παραγράφου 1: αντί “..κέντρα φυσικοθεραπείας
  και κέντρα ειδικής αγωγής” σε «κέντρα αποκατάστασης και κέντρα ειδικής αγωγής»

 • 21 Απριλίου 2017, 00:54 | Νεοχωρίτης Γεώργιος

  άρθρο 8: να γίνει διόρθωση στην τελευταία γραμμή παραγράφου 1: αντί “..κέντρα φυσικοθεραπείας και κέντρα ειδικής αγωγής” σε «κέντρα αποκατάστασης και κέντρα ειδικής αγωγής»

 • 20 Απριλίου 2017, 20:12 | ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΑΡΑΚΙΚΕΣ

  Σύμφωνα με την εισαγωγή στην έννοια της ΠΦΥ υπάγεται και η Πρωτοβάθμια Οδοντιατρική και Ορθοδοντική φροντίδα με έμφαση στην πρόληψη(άρθρο 1).
  Δεν είναι παράλειψη η μη αναφορά στην λειτουργία των Κέντρων Ειδικής Φροντίδας
  (Κ.Ε.Φ.)και Ορθοδοντικών Κέντρων;(άρθρο 8)