Άρθρο 02 – Ορισμοί

Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου ισχύουν οι κάτωθι ορισμοί:

1. Ομάδα Υγείας: Η Ομάδα που αποτελείται από γιατρούς ειδικοτήτων Γενικής Ιατρικής, Παθολογίας, Παιδιατρικής, από Νοσηλευτή/-τρια, Επισκέπτη/-τρια Υγείας, Κοινωνικό/-ή Λειτουργό και από διοικητικό προσωπικό, με ελάχιστη σύνθεση έναν Οικογενειακό γιατρό, ένα Νοσηλευτή ή Επισκέπτη Υγείας και έναν διοικητικό υπάλληλο. Ως Ομάδα Υγείας θεωρείται και η συγκροτούμενη με βάση τη διαδικασία του άρθρου 106 του ν. 4461/2017 Τοπική Ομάδα Υγείας.

2. Υπηρεσίες περιπατητικής φροντίδας: Υπηρεσίες εξωνοσοκομειακής και εξειδικευμένης φροντίδας υγείας που παρέχονται στους λήπτες υπηρεσιών υγείας από τα Κέντρα Υγείας.

3. Ηλεκτρονική εφαρμογή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας: Κάθε εφαρμογή που έχει δημιουργηθεί ή αποκτηθεί και λειτουργεί για την υποστήριξη της παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

4. Συντελεστής ηλικιακής ομάδας: Ο αριθμός με τον οποίο καθορίζεται η αποζημίωση των συμβεβλημένων με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. γιατρών με βάση την ηλικιακή ομάδα.

 • 2 Μαΐου 2017, 11:14 | ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

  ΑΡΘΡΟ 2
  Στους ορισμούς οφείλουν να δημοσιευθούν και οι ορισμοί:
  Υπηρεσιών Αποκατάστασης: οι υπηρεσίες αποκατάστασης αναφέρονται στην ομάδα αποκατάστασης στην οποία εξορισμού συμμετέχει και συντονίζει ο ιατρός Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (ΦΙΑπ). Η ομάδα αποκατάστασης συνίσταται με επίκεντρο το άτομο με αναπηρία και τους προσφιλείς οικείους του, από τους: ιατρό ΦΙΑπ, νοσηλευτή,φυσικοθεραπευτή, γυμναστή, εργοθεραπευτή, λογοθεραπευτή, ψυχολόγο, διαιτολόγο, κοινωνικό λειτουργό και κατά περίπτωση ορθωτίστα, προσθετίστα, κ.λ.π.

  Η Φυσικοθεραπεία είναι αποκατάσταση, αλλά η Αποκατάσταση ΔΕΝ είναι μόνο φυσικοθεραπεία.
  Ομάδα Αποκατάστασης: Η ομάδα αποκατάστασης συνίσταται με επίκεντρο το
  άτομο με αναπηρία και τους προσφιλείς οικείους του, από τους: ιατρό ΦΙΑπ, νοσηλευτή,
  φυσικοθεραπευτή, γυμναστή, εργοθεραπευτή, λογοθεραπευτή, ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό και
  κατά περίπτωση ορθωτίστα, προσθετίστα, κ.λ.π.

 • Άρθρο 02 – Ορισμοί

  Στην παρ. 1 να αναφέρεται στην Ομάδα Υγείας και ο διαιτολόγος (στη βάση της διεπιστημονικής συνεργασίας και της ολοκληρωμένης αντιμετώπισης παθολογικών καταστάσεων).

  Ας μην ξεχνάμε ότι ήδη έχει θεσμοθετηθεί στα νοσοκομεία η ύπαρξη Ομάδας Υποστήριξης Θρέψης με βάση το Ν.4052/2012-άρθρου 134 (“Δημιουργία Τμημάτων Κλινικής Διατροφής”) και την ΥΑ Α3α/οικ.6021/2016 (ΦΕΚ 301/Β/15-02-2016) με τίτλο “Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας Τμημάτων Κλινικής Διατροφής και Συμβουλευτικών Γραφείων Διατροφής των Νοσοκομείων του ΕΣΥ”.

 • 2 Μαΐου 2017, 09:11 | ΧΑΡΑΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

  ΔΕΝ ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΣΤΑΘΕΙ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΟΥ ΝΑ ΑΦΟΡΑ
  ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ,ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ Η ΜΑΙΑ/ΕΥΤΗΣ.Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ
  ΤΙΣ Μ.Υ. ΜΑΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ,ΜΑΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΙ,ΜΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΝΤΑΙ ΤΟΣΟ ΓΙΑ ΤΙΣ
  ΙΔΙΕΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ.ΑΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΩ ΔΕ ΟΤΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ Ε.Ε.,Η ΜΑΙΑ
  ΕΧΕΙ ΕΝΕΡΓΟ ΚΑΙ ΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑ ΡΟΛΟ ΣΤΗΝ ΠΦΥ.

 • 1 Μαΐου 2017, 20:16 | Χρήστος Λιονής

  Άρθρο 2

  2.1 Στην ομάδα υγείας περιλαμβάνονται και άλλα επαγγέλματα υγείας όπως, μεταξύ άλλων, μαίες, φυσικοθεραπευτές και φαρμακοποιοί, και προτείνεται να προστεθούν σε αυτήν την παράγραφο.
  2.2 Είναι σημαντικό να γίνει περιεκτική αναφορά στις εν λόγω υπηρεσίες με ανάθεση ρόλων, στο ποσοστό που αυτό είναι εφικτό, για την καλύτερη διαχείριση πόρων και ανθρωπίνου δυναμικού κατά τόπους.
  2.3 Απουσιάζει η αναφορά στα δεδομένα στην ΠΦΥ και στον φάκελο ασθενή και δεν είναι αρκετά σαφές το τι ορίζει το εδάφιο.
  2.4 Είναι σημαντικό να υπάρξει σαφής αναφορά στον τρόπο και τη μέθοδο αποζημίωσης.

  Για όλο το άρθρο, περαιτέρω αναφορές χρήζουν λειτουργικών ορισμών και θα μπορούσαν να προστεθούν στο Άρθρο 2, π.χ., ορισμός γενικού ιατρού/οικογενειακού ιατρού, ορισμός Το. Π.Φ.Υ., καθώς και ορισμοί που περιλαμβάνονται σε άρθρα που ακολουθούν άρθρων στα οποία γίνονται αναφορές κ.λπ.

  Για την υποβολή: Χ. Λιονής και Ε. Πιτέλου

 • 1 Μαΐου 2017, 20:11 | Χρήστος Λιονής

  Άρθρο 2

  2.1 Στην ομάδα υγείας περιλαμβάνονται και άλλα επαγγέλματα υγείας όπως, μεταξύ άλλων, μαίες, φυσικοθεραπευτές και φαρμακοποιοί, και προτείνεται να προστεθούν σε αυτήν την παράγραφο.
  2.2 Είναι σημαντικό να γίνει περιεκτική αναφορά στις εν λόγω υπηρεσίες με ανάθεση ρόλων, στο ποσοστό που αυτό είναι εφικτό, για την καλύτερη διαχείριση πόρων και ανθρωπίνου δυναμικού κατά τόπους.
  2.3 Απουσιάζει η αναφορά στα δεδομένα στην ΠΦΥ και στον φάκελο ασθενή και δεν είναι αρκετά σαφές το τι ορίζει το εδάφιο.
  2.4 Είναι σημαντικό να υπάρξει σαφής αναφορά στον τρόπο και τη μέθοδο αποζημίωσης.

  Για όλο το άρθρο, περαιτέρω αναφορές χρήζουν λειτουργικών ορισμών και θα μπορούσαν να προστεθούν στο Άρθρο 2, π.χ., ορισμός γενικού ιατρού/οικογενειακού ιατρού, ορισμός Το. Π.Φ.Υ., καθώς και ορισμοί που περιλαμβάνονται σε άρθρα που ακολουθούν άρθρων στα οποία γίνονται αναφορές κ.λπ.

  Για την υποβολή: Χ. Λιονής και Ε. Πιτέλου

 • Στην παρ. 1 γίνεται αναφορά στο άρθρο 106 του ν.4461/17, όπου η 2η παράγραφος καθορίζει τον πληθυσμό ευθύνης των Τ.ΟΜ.Υ. από 10000-12000 κατοίκους και εφόσον σύμφωνα με τις εξαγγελίες οι Τ.ΟΜ.Υ. θα είναι περίπου 240 υπολογίζουμε ότι θα καλύπτουν λιγότερο από το 1/3 του πληθυσμού της χώρας χωρίς να γίνεται μνεία για το είδος της ΠΦΥ που θα παρέχεται στους υπόλοιπους κατοίκους της. Στην δε παρ. 5α του ίδιου άρθρου η αναφορά στην εργασιακή σχέση (σύμβαση Ι.Δ,
  ορισμένου χρόνου για 2 χρόνια, ΠΑΑ με δυνατότητα ανανέωσης ΕΩΣ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ) δυστυχώς μας οδηγεί στη σκέψη ο πρόκειται απλά για ένα πρόγραμμα με ημερομηνία λήξης και όχι για έναν σχεδιασμό παροχής ΠΦΥ. Πρέπει να περιγραφεί ξεκάθαρα και να νομοθετηθεί ο σχεδιασμός της ΠΦΥ σε βάθος χρόνου και να προβλεφθεί η χρηματοδότησή του από τον κρατικό προϋπολογισμό.

 • 30 Απριλίου 2017, 23:35 | ΤΣΕΡΚΕΖΟΓΛΟΥ ΑΛΙΚΗ

  Άρθρο 2.1. Η Ομάδα Υγείας όπως περιγράφεται εδώ και στο άρθρο 106 του νόμου 4461/2017 δεν καλύπτει της ανάγκες Ανακουφιστικής Φροντίδας. Στις διεπιστημονικές αυτές ομάδες απαιτείται εξειδίκευση στην Ανακουφιστική Φροντίδα, ιατρών κλινικής ειδικότητας, ενώ περιλαμβάνονται συχνά ψυχολόγοι, φυσιοθεραπευτές, φαρμακοποιοί, διατροφολόγοι κλπ.
  Προτείνεται να προστεθεί στο άρθρο μία πρόταση όπως πχ : Σε περιπτώσεις εξειδικευμένης πρωτοβάθμιας φροντίδας χρονίως πασχόντων με απειλητικό για τη ζωή τους νόσημα ο καθορισμός των μελών της ομάδας καθορίζεται από σχετική νομοθεσία ή υπουργική απόφαση

 • 30 Απριλίου 2017, 00:06 | Βαμβακιδου Μαρία

  Συμφωνώ απόλυτα με την ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΣΟΥΓΕΝΗ και ΜΑΡΙΑ ΠΛΕΥΡΑΚΗ όσον αφορά τη χρήση του διαζευκτικού «ή» ανάμεσα στις δύο ειδικότητες νοσηλευτή και επισκέπτη υγείας, καθώς κάθε μία από τις δύο ειδικότητες έχει να συνεισφέρει εποικοδομητικά και ουσιαστικά στο παρών εγχείρημα μεταρρύθμισης της ΠΦΥ, αλλά με διαφορετικό τρόπο. Επομένως είναι αναγκαίος ο διαχωρισμός αυτός με σεβασμό των γνώσεων και ικανοτήτων την οποία κάθε μία ειδικότητα κατέχει, όπως και η ύπαρξη και των δύο. Η ασάφεια του νόμου θα επιφέρει προβλήματα, είναι απαραίτητο αυτό να προληφθεί. Επομένως είναι σημαντικό οι ρόλοι να είναι σαφείς εξ αρχής και να μην υπάρχουν περιθώρια πολλαπλών ερμηνειών.

 • 29 Απριλίου 2017, 23:02 | Δημήτριος Κουναλάκης

  – Πως ορίζεται η Ομάδα Υγείας να έχει τουλάχιστον ένα Οικογενειακό Ιατρό χωρίς να έχει οριστεί ο οικογενειακός ιατρός;
  – Ο νοσηλευτής δεν είναι το ίδιο με τον επισκέπτη υγείας. Έχουν τελείως διαφορετικά εκπαιδευτικά αντικείμενα και διαφορετικό έργο. Δεν μπορεί να μπαίνει διαζευτικό “ή”.
  – Αντί να ορίσετε το λογισμικό “Ηλεκτρονική εφαρμογή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας” θα ήταν προτιμότερο να ορίζεται το “απαιτούμενο σύνολο δεδομένων” που πρέπει να τηρείται. Εφαρμογές μπορεί να έχετε, δεδομένα δεν θα έχετε έτσι που το ορίζετε.
  – Ο “συντελεστής ηλικιακής ομάδα” είναι η πιο αρχαία μέθοδος πληρωμής στην περίπτωση του capitation. Σήμερα, αντί αυτού χρησιμοποιούνται τα Ambulatory DRGs στα οποία υπολογίζεται η ηλικία, το φύλο του ασθενή, η γεωγραφική μορφολογία, η κινητική κατάσταση του ασθενή και σοβαρά νοσήματα του. Αν εξαιρέσουμε το τελευταίο, τα υπόλοιπα είναι εύκολο να υπολογίζονται αυτόματα. Ειδικά η γεωγραφική μορφολογία μπορεί να δώσει κίνητρα να πάνε γιατροί και στα νησιά ή στις ορεινές περιοχές

 • Διαφωνούμε με την σύνθεση της ομάδας υγείας όπως συγκροτείται με βάση τη διαδικασία του άρθρου 106 του ν. 4461/2017 Τοπική Ομάδα Υγείας.

  Σύμφωνα με πολλούς ανεξάρτητους φορείς όπως ο ΠΟΥ και την ιστορία της ΠΦΥ στην χώρα μας, η ΜΑΙΑ αποτελεί από συστάσεως του Ελληνικού κράτους τον επαγγελματία υγείας που προσέφερε τις υπηρεσίες στον γυναικείο πληθυσμό και στην οικογένεια. Είναι αδύνατον να αποκλείεται από την ομάδα υγείας.
  Προτείνουμε τις κάτωθι αλλαγές στο παρόν άρθρο:

  Παρ. 1: Στην Ομάδα Υγείας να προστεθεί και η Μαία-ευτής
  Παρ.4: Ο αριθμός με τον οποίο καθορίζεται η αποζημίωση των συμβεβλημένων με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. γιατρών και μαιών-ευτών με βάση την ηλικιακή ομάδα.

  Σύλλογος Επιστημόνων Μαιών-Μαιευτών Αθήνας

 • Άρθρο 2, παρ. 1
  Στην Ομάδα Υγείας να συμπεριλαμβάνεται και ψυχολόγος.

 • 24 Απριλίου 2017, 21:11 | Μπούζας Λουκάς

  To νομοσχέδιο κινείται στη σωστή κατεύθυνση.Σχετικά με τις αρμοδιότητες των επαγγελματιών υγείας που στελεχώνουν την ομάδα υγείας.Δεν αναφέρεται η δυνατότητα των νοσηλευτών να σχεδιάζουν και να υλοποιούν προγράμματα αγωγής και προαγωγής υγείας, κάτι που αναφέρεται ρητά για τους επισκέπτες υγείας, ακόμα και για τους κοινωνικούς λειτουργούς.Η μέχρι τώρα πρακτική έχει δείξει ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτών των προγραμμάτων σχεδιάζονται και υλοποιούνται από νοσηλευτές με πολύ θετικά σχόλια.
  Επιπλέον η νοσηλευτική ειδικότητα » κοινοτικός νοσηλευτής» θα ήταν μια καλή ευκαιρία να βγει από το συρτάρι και να θεσμοθετηθεί με αυτό το νομοσχέδιο όπως και οι ιατρονοσηλευτικές πράξεις που μπορεί να εκτελέσει ο νοσηλευτής πχ τοποθέτηση ουροκαθετήρα.
  Μπούζας Λουκάς. Νοσηλευτής MSc Π.Φ.Υ.

 • 22 Απριλίου 2017, 20:15 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

  1. Ομάδα Υγείας: Να προστεθεί ο φυσικοθεραπευτής
  Ο ρόλος της φυσικοθεραπείας όπως περιγράφεται από την W.C.P.T στη Δήλωση Πολιτικής για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (Π.Φ.Υ) (http://www.wcpt.org/policy/ps-primary-health-care) από το 2003 αλλά και από το 1995 στη Δήλωση Πολιτικής για την ιδιωτική παροχή υπηρεσιών φυσικοθεραπείας της W.C.P.T (http://www.wcpt.org/policy/ps-private-practice),καθιστά την παρέμβαση των φυσικοθεραπευτών όχι μόνον ουσιαστική αλλά και επιβεβλημένη.

 • 22 Απριλίου 2017, 17:53 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

  Η παρουσία νοσηλευτή/-τριας άκρως απαραίτητη, δεν πρέπει να υπάρχουν διαζευκτικά

 • 21 Απριλίου 2017, 15:48 | Τσουμάνη Ναταλία

  Η ομάδα υγείας δεν μπορεί να είναι μια μεμονωμένη ομάδα η οποία θα λειτουργεί αυτόνομα και μόνη της. Εδώ παλεύουμε επαγγελματίες υγείας, από όλες τις δομές της Κρήτης, με πολύ καλή συνεργασία και πάλι υπάρχουν κενά σε προγράμματα. Προτείνω να υπάρχει μια ομπρέλα που θα ονομάζεται συντονιστική επιτροπή προγραμμάτων και κάτω από αυτή την ομπρέλα να μπορούν να συμμετέχουν όλοι όσοι επιθυμούν. Για παράδειγμα, εμείς στην ομάδα με θέμα την πρόληψη μετάδοσης μικροβίων έχουμε και μικροβιολόγους που συμμετέχουν…αυτούς γιατί να τους αποκλείσουμε;
  Ως ομάδα μπορεί να μείνει ανοιχτεί για όλους τους επαγγελματίες υγείας που επιθυμούν να συμμετέχουν.
  Επίσης είναι ξεκάθαρο πως δεν μπορεί να μπαίνει Νοσηλευτής ή επισκέπτης Υγείας…τα επαγγελματικά δικαιώματα είναι νομοθετημένα και ξεκάθαρα…άλλο νοσηλευτής…άλλο επισκέπτης υγείας…
  Επίσης γιατί στα Κέντρα Υγείας να μπει: Υπηρεσίες περιπατητικής φροντίδας
  Τι σημαίνει αυτό; εμείς για παράδειγμα που είμαστε ΠΕΔΥ Ηρακλείου Κρήτης και θα μετονομαστούμε σε Κέντρο Υγείας;;; Αστικού τύπου;;; Ηρακλείου;;;δεν θα έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε προγράμματα προαγωγής και αγωγής υγείας; Πρόληψη; Μαιευτικά προγράμματα (π.χ ψυχοπροφύλαξη). Μήπως θα πρέπει να μείνουν ανοιχτά και να πραγματοποιούνται από ομάδες που προαναφέρθηκαν;

  Τσουμάνη Ναταλία Υπεύθυνη Νοσηλευτικής Υπηρεσίας- ΠΕΔΥ Ηρακλείου Κρήτης

 • 21 Απριλίου 2017, 10:24 | μαρια

  ΑΡΚΕΤΑ ΚΑΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ . ΘΕΤΕΙ ΣΑΦΩΣ ΕΝΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΔΟΜΕΣ. ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ Ο ΣΑΦΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΡΟΛΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ. ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΙΕΣ ,ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΕ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΡΟΛΟ ΣΥΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ.
  ΕΝΑ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΧΟΛΙΟ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ , ΕΧΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ /ΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ.
  ΚΑΤΑΡΧΗΝ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ – ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ,ΝΑ ΔΙΝΕΤΑΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ , ΜΑΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΕΣ ) ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ, ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΘΕΣΜΟΥΣ , ΘΕΣΜΟΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΟΤΙ ΔΙΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ (ΑΣΕΠ) ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΟΥΜΕ ΝΑ ΑΠΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΜΕ ΑΝΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΛΕΙΨΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΝΟΟΤΡΟΠΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΠΑΡΑΓΟΥΝ ΛΑΘΗ .

 • 19 Απριλίου 2017, 19:33 | ΜΑΡΙΑ ΠΛΕΥΡΑΚΗ

  Eίναι το λιγότερο απαξιωτικό για τον Επισκέπτη Υγείας μετά από τόσες διαβουλεύσεις, επί σειρά μηνών, και μετά από αλλεπάλληλες διαβεβαιώσεις από στελέχη του Υπουργείου Υγείας, να καταλήγουμε πάλι σε ένα διαζευκτικό «ή» (Νοσηλευτής ή Επισκέπτης Υγείας), το οποίο μόνο προβλήματα θα επιφέρει στον νέο σχεδιασμό για την μεταρρύθμιση της ΠΦΥ, η οποία πιστεύω ότι έχει πολλά να προσφέρει. Για την εύρυθμη λειτουργία της, οι ρόλοι θα πρέπει να είναι ξεκάθαροι και η διεπιστημονική ομάδα να λειτουργεί με απόλυτο σεβασμό στα επαγγελματικά δικαιώματα του κάθε επαγγελματία υγείας, διαφορετικά, η ασάφεια του νόμου θα δημιουργήσει πεδία αντιπαραθέσεων φέρνοντας τον ένα κλάδο απέναντι στον άλλο, με κάποιους να προσπαθούν να επιβληθούν σε άλλους. Επομένως, είναι υψίστης σημασίας οι ρόλοι να είναι σαφείς εξ αρχής και να μην υπάρχουν περιθώρια πολλαπλών ερμηνειών.

 • 18 Απριλίου 2017, 23:23 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΣΟΥΓΕΝΗ

  H χρήση του διαζευκτικού «ή»ανάμεσα στις δύο ειδικότητες νοσηλευτή και Επισκέπτη Υγείας δεν συνάδει με ότι πρεσβεύετε στο άρθρο 11 περί επαγγελματικής ακεραιότητας και δικαιωμάτων,καθώς έκαστη ειδικότητα έχει να συνεισφέρει επικοδομητικά και ουσιαστικά στο παρών εγχείρημα μεταρρύθμισης της ΠΦΥ και με διαφορετικό τρόπο.Είναι αναγκαίος ο διαχωρισμός αυτών με σεβασμό των γνώσεων και ικανοτήτων που καθεμιά ειδικότητα κατέχει και η ύπαρξη και των δύο.Εξάλλου πρότερες δημόσιες υπουργικές δηλώσεις σας ήταν υπέρ της αναγκαιότητας και των δύο ειδικοτήτων.

 • 18 Απριλίου 2017, 12:43 | Δέσποινα

  Ο ρόλος και τα επαγγελματικά δικαιώματα των επισκεπτών υγείας όπως επίσης και των νοσηλευτών είναι ξεκάθαρα..η πλειοψηφία των επαγγελματιών υγείας θα συμφωνήσει.Το διαζευκτικό «ή» μόνο προβλήματα θα δημιουργήσει .Το ιδανικό για να λειτουργήσει αυτή η ομάδα υγείας είναι να υπάρχουν και οι δυο ειδικότητες.

 • 13 Απριλίου 2017, 14:19 | ΣΙΜΕΛΑ

  Όπως και στο άρθρο 106 του Ν.4461/2017, η διατύπωση και η σειρά προτεραιότητας που επιλέχθηκαν «ένα Νοσηλευτή ή ένα Επισκέπτη Υγείας», έτσι και εδώ θα αποτελέσουν άλλοθι για την ανεργία του κλάδου μας, για τον κακό συντονισμό και την ρήξη μεταξύ των σχέσεων των επαγγελματιών υγείας. Οπότε το να γράφετε στο άρθρο 11 πως δεν θίγονται επαγγελματικά δικαιώματα είναι ουτοπία. Προτείνω την ξεκάθαρη ελάχιστη σύνθεση (όπως αυτή έχει διατυπωθεί και στους άλλους επαγγελματίες υγείας που απαρτίζουν την ομάδα υγείας) χωρίς διαζευκτικά «ή», ώστε η συγκεκριμένη Μεταρρύθμιση να συμβάλλει πραγματικά στην οργάνωση της Π.Φ.Υ. .

 • 11 Απριλίου 2017, 20:08 | δαφνη

  είχατε ανακοινώσει ότι στην ομάδα υγείας και στα ΤΟΜΥ θα είναι γιατρός,νοσηλευτής , επισκέπτης υγείας… Αυτό άλλαξε γιατί το διαζευκτικό η που έχει τοποθετηθεί αφήνει περιθώρια για κάποια διαφορετική ερμηνεία.Ακόμα και στην ελάχιστη σύνθεση της μια ομάδα υγείας για να μπορεί να αποδώσει χρειαζεται και τις δυο αυτες επαγγελματικές ειδικότητες