Άρθρο 19 – Ηλεκτρονικές εφαρμογές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Μητρώο Χρηστών

1. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ορίζονται οι ηλεκτρονικές εφαρμογές Π.Φ.Υ. που δύναται να λειτουργούν απευθείας από το Υπουργείο Υγείας είτε από φορέα εποπτευόμενο ή συνεργαζόμενο με αυτό.

2. Καταρτίζεται και τηρείται μητρώο χρηστών ηλεκτρονικών εφαρμογών Π.Φ.Υ., υπό τη μορφή ηλεκτρονικής βάσης, όπου εγγράφονται με αύξοντα αριθμό μητρώου οι επαγγελματίες υγείας που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα. Στο μητρώο διακρίνονται τέσσερις κατηγορίες χρηστών ανάλογα με την ιδιότητά τους, ως εξής: (α) γιατροί, (β) λοιποί επαγγελματίες υγείας (γ) άλλοι πάροχοι υπηρεσιών Υγείας και (δ) διοικητικοί χρήστες. Για τα νομικά πρόσωπα που έχουν ως μέλος, εταίρο ή υπάλληλό τους χρήστη τηρείται ξεχωριστό μητρώο. Η μερίδα κάθε νομικού προσώπου ενημερώνεται ταυτόχρονα για κάθε μεταβολή που αφορά το φυσικό πρόσωπο – χρήστη. Ο αριθμός μητρώου χρήστη εφαρμογών υγείας αναγράφεται υποχρεωτικά στα έγγραφα που δημιουργούνται από εφαρμογές υγείας. Κάθε χρήστης υποχρεούται να δηλώσει την επαγγελματική του έδρα και το νομικό πρόσωπο του οποίου είναι μέλος ή εταίρος ή υπάλληλος ή με το οποίο συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο.

3. Σε περίπτωση μεταβολής των αρχικά δηλωθέντων στοιχείων φυσικού ή νομικού προσώπου, εγγεγραμμένου στο Μητρώο, αυτό υποχρεούται να δηλώσει τη μεταβολή στον φορέα λειτουργίας και την εποπτεύουσα διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας, εντός δέκα (10) ημερών και να καταθέσει τα αντίστοιχα απαιτούμενα έγγραφα.

4. Η τήρηση, ο έλεγχος και η διαχείριση του Μητρώου υπάγεται στην αρμοδιότητα της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινων Πόρων και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας και του φορέα λειτουργίας. Ειδικότερα ζητήματα σχετικά με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία κατάρτισης και τήρησης του Μητρώου καθώς και κάθε σχετικό θέμα καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας.

 • Άρθρο 19– Ηλεκτρονικές εφαρμογές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Μητρώο Χρηστών

  Στην παρ. 2 η προσθήκη στο μητρώο χρηστών και του διαιτολόγου.

 • 1 Μαΐου 2017, 17:20 | Δαφνη Χαλκια

  στους»λοιπούς επαγγελματίες υγείας» καλό θα είναι να προστεθούν και οι Επισκέπτες Υγείας δεδομένου ότι συμπληρώνουν με δική τους ευθύνη τμήματα του ατομικού φακέλου υγείας και δόκιμο θα ήταν να το κάνουν αυτό με την δική τους υπογραφή και όχι με τους κωδικούς του εκάστοτε γιατρού. Επίσης το γεγονός ότι τους δίνετε η δυνατότητα πραγματοποίησης συγκεκριμένων πράξεων πχ οφθαλμολογικός έλεγχος η έλεγχος σκολίωσης στα ΑΔΥΜ, έλεγχος εμβολιαστικής κάλυψης σε παιδιά και ενήλικες, διενέργεια δερματοαντιδρασεων και εμβολιασμών κ.τ.λ. καθιστά προφανές γιατί πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα χρηστών

 • 22 Απριλίου 2017, 21:16 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

  Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση & παραπεμπτικογραφία δημιούργησε άπειρα προβλήματα , σπατάλησε άπειρες εργατοώρες ,προκάλεσε ατέλειωτους εκνευρισμούς σε ασθενείς και γιατρούς και αυτά συνεχίζουν να γίνονται. Κύρια αιτία οι συνεχείς αλλαγές και προσθήκες νέων στοιχείων στις εφαρμογές. Οι χρήστες των εφαρμογών ποτέ δεν εκπαιδεύτηκαν σε αυτές ενώ οι αναβαθμίσεις και ενημερώσεις των συστημάτων γίνονται σε ώρες αιχμής με αποτέλεσμα τα συστήματα να <>. Να τελειώσουμε κάποτε με αυτά…

 • 19 Απριλίου 2017, 18:34 | Γ.Μ.

  E-health in Estonia, background and future Ain Aviksoo, ministry of health
  https://www.youtube.com/watch?v=VGZ2dprlbVw

  Στην Εσθονια εχουν προσπαθησει με λιγα χρηματα να εχουν καλυτερα αποτελεσματα.

  Μην τσιγκουνευτητε στην ηλεκτρονικη υποδομη .