Άρθρο 09 – Οικογενειακός γιατρός

1. Ο οικογενειακός γιατρός παρέχει ολοκληρωμένη και συνεχή φροντίδα στο άτομο με σκοπό την πρόληψη των ασθενειών και την προαγωγή της υγείας.

2. Η παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 4238/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
« Ο οικογενειακός γιατρός μπορεί να είναι:
α) γιατρός κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ., που υπηρετεί και παρέχει τις υπηρεσίες του στις Το.Μ.Υ., στα Κέντρα Υγείας και σε λοιπές δημόσιες μονάδες Π.Φ.Υ.,
β) γιατρός που παρέχει τις υπηρεσίες του στο πλαίσιο λειτουργίας της Τοπικής Ομάδας Υγείας του άρθρου 106 του ν. 4461/2017 (Α’ 38)
γ) γιατρός συμβεβλημένος με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και με εγγεγραμμένο πληθυσμό ευθύνης.»

3. Η παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 4238/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Οι οικογενειακοί γιατροί είναι γιατροί ειδικότητας γενικής ιατρικής ή παθολογίας για τον ενήλικο πληθυσμό και παιδίατροι για τον παιδικό πληθυσμό.»

4. Οι Δ.Υ.Πε. δύνανται να συνάπτουν συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου με επικουρικούς γιατρούς, νοσηλευτές και άλλους επαγγελματίες υγείας ή και συμβάσεις έργου με Ομάδα Υγείας για την εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων πρόληψης.

 • 2 Μαΐου 2017, 11:24 | ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

  ΑΡΘΡΟ 9
  Παράγραφος 3
  Οικογενειακό ιατρό να μπορεί να επιλέξουν και ιατρό ΦΙΑπ, ως παθολόγο των ατόμων με αναπηρία.

 • Άρθρο 09 – Οικογενειακός γιατρός

  Στην παρ. 4 η προσθήκη και του διαιτολόγου.

 • 2 Μαΐου 2017, 09:57 | ΧΑΡΑΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

  ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 4,ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΟΤΙ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕ
  ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ‘Η ΑΛΛΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ.ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΤΟ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΑΙ,
  ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ.ΑΛΛΑ ΓΙΑΤΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ,ΟΤΑΝ ΟΙ ΜΥ ΤΗΣ ΠΦΥ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ?

 • 1 Μαΐου 2017, 23:31 | Oμάδα Ιατρών με πιστοποιητικό (ιδιότητα) Γενικής Ιατρικής

  Παρακαλούμε όπως δώσετε- όπως με τους αντίστοιχους ιατρούς του ΠΕΔΥ-ένα τέλος στο χρόνιο πρόβλημα των ιατρών με ιδιότητητα (πιστοποιητικό) Γενικής Ιατρικής και εντάξετε αυτούς στον θεσμό του Οικογενειακού Ιατρού.

  Υ.Γ. Δεν θεωρούμε ότι πρέπει, στο βήμα αυτό του διαλόγου, να παραθέσουμε αποφάσεις Ε.Ε. -Ι.Σ.Α. κ.λ.π., για το πρόβλημά μας.

  Ευχαριστούμε.

 • 1 Μαΐου 2017, 22:54 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

   Λίστα ασθενών
  Η ύπαρξη λίστας ασθενών για τον κάθε οικογενειακό γιατρό είναι απαραίτητη, καθώς προάγει τη συνέχεια στη φροντίδα και συμβάλει στην ανάπτυξη ευθύνης- λογοδοσία για την υγεία καθορισμένου πληθυσμού. Το μέγεθός της λίστας του οικογενειακού γιατρού αποτελεί κρίσιμο παράγοντα που διαμορφώνει την ποιότητα των υπηρεσιών.
  Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου «Γιατροί ειδικότητας γενικής ιατρικής ή παθολογίας θα έχουν 1/ 2.000- 2.500 ενήλικους και Γιατροί ειδικότητας παιδιατρικής θα έχουν 1/ 1.000- 1.500 παιδιά».
  Στοχεύοντας στην ποιότητα καλό θα ήταν μικρότερο μέγεθος λίστας με ανώτερα όρια 2000 και 1200 αντίστοιχα. Ο μέσος πληθυσμός ανά GP στην Ευρώπη: 1687. Μελέτες δείχνουν πως απαιτούνται 7.4 ώρες την ημέρα για να προσφέρει ένας οικογενειακός γιατρός όλες τις απαραίτητες προληπτικές υπηρεσίες και 10.6 ώρες για να προσφέρει όλη την τεκμηριωμένη (evidence based) φροντίδα για χρόνια νοσήματα στο πάνελ των ασθενών του. Αν το μέγεθος του πάνελ αυξηθεί θα οδηγηθούμε σε μακρούς χρόνους αναμονής και κακή ποιότητα φροντίδας… Επίσης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη αν μιλάμε για γιατρό που λειτουργεί μόνος του ή για γιατρό μέλος ομάδας υγείας που υποστηρίζει το έργο του…

 • 1 Μαΐου 2017, 22:19 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

   Οικογενειακός Ιατρός (ΟΙ)
  «Οικογενειακοί γιατροί θα μπορούν να είναι γιατροί ειδικότητας
  • γενικής ιατρικής ή παθολογίας για τον ενήλικο πληθυσμό και
  • παιδίατροι για τον παιδικό πληθυσμό»
  Προκύπτουν άμεσα τα ερωτήματα:
  – Γιατί να μην μπορεί κάποιος να επιλέξει Γενικό Ιατρό ως ΟΙ για το παιδί του, αν το επιθυμεί;
  – Γενικός γιατρός και παθολόγος είναι έννοιες ταυτόσημες;

  Σε σχέση με το πρώτο ερώτημα δεν πρέπει να ξεχνάμε πως η εκπαίδευση στην Παιδιατρική είναι βασικό κομμάτι της ειδικότητας της Γενικής Ιατρικής, καθώς και την πολλαπλή παρουσία ιατρών Γενικής Ιατρικής σε μέρη της χώρας, όπου υπάρχουν παιδιά, αλλά όχι παιδίατροι (νησιά, απομακρυσμένες περιοχές).
  Σε σχέση με το δεύτερο ερώτημα, είναι σαφές πως η έλλειψη ικανού αριθμού Γενικών Γιατρών να υποστηρίξουν πλήρως το νέο σύστημα ΠΦΥ και η ανάγκη χρησιμοποίησης παθολόγων, ανάγκη που συμμεριζόμαστε απόλυτα, δεν συνεπάγεται αυτόματα και πλήρη εξίσωση του Γενικού Γιατρού με τον Παθολόγο σε επίπεδο ΠΦΥ! Στο σχέδιο νόμου οι δυο ειδικότητες χρησιμοποιούνται χωρίς διάκριση και δεν γίνεται πουθενά αναφορά στη σειρά ελλειμμάτων στην εκπαίδευση του παθολόγου σε γνώσεις και σε δεξιότητες (πχ σε παιδιατρική, γυναικολογία, ψυχιατρική, χειρουργική, ορθοπαιδική καρδιολογία, ΩΡΛ κλπ) απαραίτητες για να ανταπεξέλθει στο ρόλο του ΟΙ στην κοινότητα. Πως θα καλυφθούν τα κενά αυτά;
  Η Ελληνική Εταιρεία Γενικής Ιατρικής έχει συστήσει στο παρελθόν ως λύση στην έλλειψη ικανού αριθμού ΟΙ το ”on the job training” ιατρών κλινικών με συναφές αντικείμενο.
  Παράλληλα οι Γενικοί Γιατροί θα πρέπει να έχουν προτεραιότητα στην κάλυψη των θέσεων ΟΙ σε σχέση με τους παθολόγους, στις περιπτώσεις που η ζήτηση υπολείπεται της προσφοράς, κατ’ αντιστοιχία με ότι συμβαίνει τώρα και σε σχέση με την κάλυψη θέσεων σε ΚΥ και ΠΙ.
   Οικογενειακός γιατρός 3 ταχυτήτων
  Ενώ είναι απαραίτητη η τουλάχιστον προοδευτική ομογενοποίηση των εργασιακών σχέσεων και του τρόπου αποζημίωσης όλων των ιατρών που θα παίζουν το ρόλο του ΟΙ στο σύστημα- δεν είναι δυνατόν, ενώ οφείλουν να επιτελούν το ίδιο έργο, να αμείβονται διαφορετικά…- με το σχέδιο νόμου οι δυο διαφορετικές εκδοχές οικογενειακού γιατρού, που θα έπρεπε να γίνουν μια, γίνονται τρεις…
  • Οικογενειακός ιατρός ΤΟΜΥ- μισθωτός με διετή σύμβαση ιατρός- πληθυσμός ευθύνης για ΤΟΜΥ
  • Οικογενειακός ιατρός κλάδου ΕΣΥ- μισθωτός δημόσιος υπάλληλος, χωρίς πληθυσμό ευθύνης
  • Οικογενειακός ιατρός ιδιώτης συμβεβλημένος με ΕΟΠΥΥ με αποζημίωση per capita για καθορισμένο πληθυσμό ευθύνης (γύρω στους 2.000 εγγεγραμμένους ασθενείς) και ελάχιστο ωράριο απασχόλησής ανά ημέρα και ανά βδομάδα.

 • 1 Μαΐου 2017, 20:04 | Χρήστος Λιονής

  Άρθρο 9

  Τα θέματα της ειδικότητας και του προσδιορισμού «οικογενειακού ιατρού» χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. Ο παθολόγος θα μπορούσε να υπηρετήσει ως οικογενειακός ιατρός, αλλά μετά από εκπαίδευση στις υπηρεσίες που καλούνται να προσφέρουν οι Τοπικές Μονάδες Υγείας μετά από πρόταση του ΚΕ.Σ.Υ. Η εξέταση παιδιών δεν θα πρέπει να αφαιρεθεί από τον γενικό ιατρό και τον παθολόγο, μετά από εκπαίδευση, μια και αυτό δεν συνάδει με την έννοια του οικογενειακού γιατρού.

  Για την υποβολή: Χ. Λιονής και Ε. Πιτέλου

 • 1 Μαΐου 2017, 10:43 | Εμμανουήλ Σμυρνάκης

  Άρθρο 9, Οικογενειακός Ιατρός

  «5. Οι οικογενειακοί γιατροί είναι γιατροί ειδικότητας γενικής ιατρικής ή παθολογίας για τον ενήλικο πληθυσμό και παιδίατροι για τον παιδικό πληθυσμό.»
  θα πρέπει να αντικατασταθεί με

  «5. Οι οικογενειακοί γιατροί είναι γιατροί ειδικότητας γενικής ιατρικής. Ρόλο οικογενειακού ιατρού μπορεί να έχουν και γιατροί ειδικότητας παθολογίας για τον ενήλικο πληθυσμό μετά από κατάλληλη εκπαίδευση”
  Σε σχέση με τον ορισμό του οικογενειακού ιατρού πρέπει να δούμε με εξαιρετική προσοχή από την επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή και να προστατέψει τόσο την ειδικότητα της Παθολογίας, όσο και την ειδικότητα της Γενικής Ιατρικής.
  Στην Ελλάδα, λόγω της απουσιάς ειδικών Γενικής Ιατρικής εδώ και πολλά χρόνια, ο οικογενειακός ιατρός στην κοινή γνώμη συνδυάστηκε με τον ειδικό Παθολόγο. Κάτι τέτοιο όμως σύμφωνα με τον ορισμό της Π.Φ.Υ., αλλά και το διακριτό ρόλο των δυο ειδικοτήτων, όπως ορίζοντια και από το πλαίσιο εκπαίδευσής τους, δεν είναι σωστό.
  Ο Γενικός Ιατρός στο σχέδιο νόμου ταυτίζεται με τον Παθολόγο. Αυτό είναι εξαιρετικά αβάσιμο με βάση την περιγραφή της κάθε ειδικότητας και το περιεχόμενο της εκπαίδευσης – σημαντικότατο λάθος που θα πρέπει να διορθωθεί.
  Οποιοσδήποτε φορέας Γενικής Ιατρική ή Παθολογίας στη χώρα μας μπορεί να παρέχει στην επιτροπή που επεξεργάστηκε το σχέδιο νόμου όλα όσα χρειάζονται για την τεκμηρίωση αυτής της άποψης. Μπορώ να σας αναπτύξω περισσότερο τα επιχειρήματα για αυτό, επιχειρήματα που στηρίζονται σε τεκμηριωμένα δεδομένα από όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα από τις χώρες που έχουν καλά αναπτυγμένη την Π.Φ.Υ.
  Στη χώρας πλέον υπάρχουν αρκετοί Γιατροί ειδικοί Γενικής Ιατρικής. Από την άλλη αναγνωρίζουμε πως ακόμα δεν υπάρχει ο ικανός αριθμός ειδικών Γενικών Ιατρών για να καλύψει όλες τις ανάγκες.

  Με εκτίμηση

  Εμμανουήλ Σμυρνάκης
  Γενικός Ιατρός, Επίκουρος Καθηγητής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας – Ιατρικής Εκπαίδευσης
  Εργαστήριο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Γενικής Ιατρικής και Έρευνας Υπηρεσιών Υγείας – Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ
  e-mail: smyrnak@auth.gr – τηλ. 2310 999147 – Φαξ 2310 999131

 • θα έπρεπε να είναι γνωστό και προκαθορισμένο το εργασιακό και μισθολογικό πλαίσιο όσων θα συμμετέχουν στο θεσμό. Η συζήτηση με τα συλλογικά όργανα, οι συλλογικές συμβάσεις υπό την αιγίδα του ΠΙΣ είναι προϋποθέσεις για την επιτυχία του εγχειρήματος.
  Θα έπρεπε να καθορίζονται οι ομάδες υγείας με τις οποίες θα συμβάλλονται οι ΔΥΠΕ για ειδικά προγράμματα πρόληψης(!). Ασαφής διάταξη που εύλογα δημιουργεί ερωτηματικά.Να διευκρινιστεί πλήρως και ως προς τις ομάδες και ως προς τα προγράμματα

 • 29 Απριλίου 2017, 23:56 | Δημήτριος Κουναλάκης

  Παράγραφος 2:
  Οικογενειακός ιατρός είναι ο ιατρός που επιλέγεις. Όχι αυτός που σε αναγκάζουν να επιλέξεις. Συνεπώς θέλεις να έχεις όσο το δυνατόν περισσότερους γιατρούς στο σύστημα για να επιλέγει έναν ο πολίτης. Ταυτόχρονα δεν θέλεις σου κοστίζουν τα ιατρεία τους και θέλεις να πληρώνεις με βάση των αριθμό των πολιτών που δέχονται τις υπηρεσίες, ανεξάρτητα πόσοι γιατροί και πόσα ιατρεία είναι διαθέσιμα προς επιλογή.
  Αυτό δεν μπορεί να γίνει μόνο με κρατικά ιατρεία και οικογενειακούς ιατρούς που πληρώνονται με σταθερό μισθό. Και έχει οδηγήσει να λειτουργεί η ΠΦΥ στην συντριπτική πλειοψηφία των κρατών της γης με ιδιωτικά ιατρεία. Και οι χώρες που έχουν κρατικά (ακόμη και δημοτικά) ιατρεία στην ΠΦΥ λιγοστεύουν συνεχώς.
  Ξέρω ότι είναι δύσκολο να πείσω με επιχειρήματα κάποιους γνωστούς και φίλους, αλλά θα προσπαθήσω να μιλήσω στη γλώσσα τους: θα δανειστώ μια φράση από το 4ο κεφαλαιο του «The State and Revolution» του Βλαντίμιρ Ίλιτς Λένιν: «Όσο υπάρχει κράτος δεν υπάρχει ελευθερία. Όταν υπάρχει ελευθερία, δεν υπάρχει κράτος.»

  Παράγραφος 3:
  Οι γενικοί ιατροί μέσα στα εκπαιδευτικά τους αντικείμενα έχουν και τα παιδιά και μπορούν να βλέπουν και παιδιά. Οι παθολόγοι βλέπουν από την ηλικία των 14 ετών και άνω. Οι παιδίατροι βλέπουν μέχρι την ηλικία των 18 ετών. Γιατί εξισώνει τους γενικούς ιατρούς με τους παθολόγους;

 • 27 Απριλίου 2017, 23:03 | manos

  σε καθε περιπτωση δεν πρεπει να αποκλησθει η προσβαση στους κατεχοντες πιστοποιητικο ιδιοτητας γενικης ιατρικης που στηριξαν στο συστημα επι ετη και ετη

 • 26 Απριλίου 2017, 10:41 | Πανης Αθανάσιος

  Οσον αφορά το άρθρο 09, τo καλύτερο αποτέλεσμα θά έβγαινε, εάν εφαρμόζονταν όπως σέ άλλες χώρες όπως πχ Γαλλία.
  Ολλοι οι οικογενειακοί γιατροί μέ σύμβαση στήν ΠΦΥ Γενικοί ιατροί,Παθολόγοι, Παιδίατροι μέ ελάχιστο κόστος αμοιβής κατά πράξη καί περίπτωση χωρίς περιορισμούς, μέ ελάχιστο κόστος απίσκεψις καθορισμένο από το κράτος ανάλογα τήν δυνατότητα τού προυπολογισμού τού κράτους (μνημόνια γαρ)
  Από κεί καί πέρα πληρωμή τής διαφοράς μέ ηλεκτρονική κάρτα προσωπικά από τόν πελάτη ανάλογα τίς δυνατότητες -ανταγωνιστικά- τού ιατρού καί τού πελάτη.
  Ετσι λειτουργεί η ελέυθερη οικονομία.
  Ολα τά άλλα είναι καταδικασμένα σέ αποτυχία,όπως στήν Βρετανία
  ΥΣ Νά υπάρχει ειδική μέριμνα γιά τούς άπορους ανασφάλιστους καίχαμηλόμισθους βάσει εκκαθαριστικού καί περουσιακών στοιχείων βγαλμένων κάθε φορά από τό κράτος μέ ειδικό έντυπο μέ τό οποίο ο ιατρός
  θά πληρώνεται βάσει ελάχιστου κόστους αμοιβής προκαθορισμένο καί αυτό από τό κράτος ανάλογα μέ τόν προυπολογισμό όπως ανέφερα πιο πάνω
  Ευχαριστώ
  Πανής Αθανάσιος Ειδικός στήν Παθολογια,στό Βόλο μέ σύμβαση εοπυυ.

 • 23 Απριλίου 2017, 16:42 | ΣΠΥΡΟΣ Α

  Ο οικογενειακος ιατρός έχει νομοθετηθεί από την προηγουμένη κοιβερνηση που δεν θέλησε να εφαρμόσει ότι θεσμοθέτησε
  Για την καληψη του αστικού πληθυσμού μιας πόλης θα χρειασθεί η συμμετοχή σχεδόν του συνόλου των παθολόγων, γενικών ιατρών της πόλης ιδιωτών και μισθωτών.
  Θα προσληφθούν από την αρχή ολοι οσοι χρειάζονται με βάση τον πληθυσμό του δήμου; (σε πόλη 100.000 θα προκηρυχθούν θέσεις 50 οικογενειακών ιατρών;)
  Αρχικά να δηλώσουν πιοι ιδιώτες θέλουν να γίνουν οικογενειακοί και στην συνέχεια να προκυρηχθουν θέσεις στα τομυ. Δεν γνωρίζω συναδέλφους με ειδικότητα ανέργους, αρα θα κλίσουν ιατρεία οσοι επιλέξουν τα τομυ.
  Θα πρέπει η καθαρή αμοιβή να είναι η ιδια για ολους εφόσον δουλεύουν τις ιδιες ωρες με τον ίδιο αριθμό ασφαλισμένων και να είναι μισθωτοί ολοι με τις ιδιες κρατήσεις, μπλοκάκι μόνο για την επιπλέον εργασία.(κλινικές, δήμος, υπηρεσίες, αθλητικά σωματεία κλπ.).
  Το κράτος να πληρώνει επιπλέον μικρο ενοίκιο (έξοδα χρήσης κτηρίου εξοπλισμού )στους ιδιώτες όπως έκανε το ΙΚΑ με τους οικογενειακούς ιατρούς που δεχόταν ασφαλισμένους στο ιατρείο τους. Το κόστος του ιατρού στα τομυ δείχνει να είναι μεγαλύτερο από το κόστος του συμβεβλημένου στο ιατρείο του.
  Ο οικογενειακος ιατρός θα πρέπει να ρυθμίζει την παραπομπή του ασθενή σε συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ ιατρο.
  Ολοι οι παθολόγοι και οι γενικοί ιατροί που δεν επιλέξαμε νοσοκομειακή σχέση εργασίας την δουλειά του οικογενειακού ιατού κάνουμε και περιμένουμε την θεσμοθέτηση της.
  Οι θέσεις θα έπρεπε να προκηρυχθούν από την αρχή σαν θέσεις μονίμων ιατρών γιατί η χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ δεν είναι εξασφαλισμένη.
  Το σημαντικότερο. Τον Αδωνη τον ρωτήσαμε τι θα κάνει με τα τομυ;

 • 22 Απριλίου 2017, 10:21 | ΕΤ

  Στο άρθρο 9 παράγραφος 3 να προστεθεί και το:

  Οικογενειακοί γιατροί γιά τον ενήλικο πληθυσμό να είναι και γιατροί με πιστοποιητικό ιδιότητας γενικής ιατρικής.

  Ευχαριστώ.

 • 21 Απριλίου 2017, 10:20 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

  Άρθρο 9 παράγραφος 2, να προστεθεί και δ) Πιστοποιημένοι Ιδιώτες Οικογενειακοί Ιατροί χωρίς σύμβαση με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με ανώτερo όριο αμοιβής (40 ευρώ).
  Χρήζουν περαιτέρω διευκρίνισης τα κάτωθι:
  1. Ωράριο συμβεβλημένου ( κυλιόμενο?, συνεχές?, άλλο?)
  2. Το ΕΦΚΑ θα καλύπτεται από τον εργοδότη?
  3. θα επιτρέπεται η εξέταση και ιδιωτών στο συμβεβλημένο ιατρείο γειτονιάς?
  4. Μισθολόγιο και συσχέτιση αυτού με αριθμό ασθενών και νοσηλευτική βαρύτητα των περιστατικών
  5. Διάρκεια σύμβασης

 • 20 Απριλίου 2017, 10:53 | A.ΣΑΦΑΡΙΚΑΣ

  ΠΦΥ που θα στηρίζεται σε γιατρούς που θα έχουν υπογράψει συλλογικές συμβάσεις και θα αμείβονται κατα πράξη και περίπτωση με πλαφόν επισκέψεων και αμοιβής.Κάρτα υγείας για όλους τους Έλληνες. Πληρωμή των γιατρών με κάρτα.Έλεγχοι σε όλες τις φάσεις του συστήματος-φάρμακα-παρακλινικές εξετάσεις-επισκέψεις κλπ.

 • 19 Απριλίου 2017, 18:27 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΥΛΑΚΤΟΠΟΥΛΟΣ

  2) Στο άρθρο 5 παράγραφος 5, να μην τηρηθούν αυστηρά τα πληθυσμιακά κριτήρια και να δοθεί χρόνος προσαρμογής 20 έτη. Να εκδοθούν προσωποπαγείς άδειες Οικογενειακών Ιατρείων που δεν θα ανανεώνονται με την αποχώρηση του ιατρού .

 • 19 Απριλίου 2017, 18:01 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΥΛΑΚΤΟΠΟΥΛΟΣ

  Άρθρο 9 παράγραφος 2, να προστεθεί και δ) Πιστοποιημένοι Ιδιώτες Οικογενειακοί Ιατροί χωρίς σύμβαση με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με ανώτερη όριο αμοιβής (40 ευρώ).

 • 19 Απριλίου 2017, 10:47 | Νεκτάριος Νικολόπουλος

  Ο οικογενειακός ιατρός αφενός αποτελεί θεμέλιο λίθο των συστημάτων υγείας στον ανεπτυγμένο κόσμο ,αφετέρου αποτελεί μνημονιακή υποχρέωση της χώρας ( δέσμευση περι προέγκρισης ιατρικών επισκέψεων). Παρόλα αυτά η προτεινόμενη αναλογία πληθυσμού ευθύνης δεν προϊδεάζει για ποιοτική ΠΦΥ , ωστόσο είναι μια αρχή. Κάποια στιγμή θα πρέπει να τεθεί σε διαβούλευση το συμβόλαιο των οικογενειακών ιατρών , όπως συμβαίνει στον δυτικό κόσμο ,διότι η επιτυχία του θεσμού εξαρτάται άμεσα από την σύμβαση ,η οποία πρέπει προφανώς να είναι αορίστου χρόνου.
  Ο θεσμός του οικογενειακού ιατρού δεν πρόκειται να εφαρμοστεί άμεσα διοτι απλούστατα το χρονικό πλαίσιο καθιέρωσης των ΤοΜΥ είναι τριετές. Για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητο να ανοίξει τις συμβάσεις ο ΕΟΠΥΥ με ΟΛΟΥΣ τους ιδιώτες παροχους, αλλα αυτό είναι κάτι που θα σχολιαστεί στο επόμενο άρθρο…

 • 19 Απριλίου 2017, 09:03 | Δαδουκης Δ

  Συστημα με γενικους ιατρους που θα δουλευουν με μισθο ειναι καταδικασμενο να αποτυχει. ο ιατρος δεν θα εχει ΚΑΝΕΝΑ κινητρο να ειναι καλος καθως ο μισθος θα πεφτει καθε μηνα. το σημερινο συστημα εμ τους συμβεβλημενους ειναι οτι καλυτερο. αν το αλλαξετε ο λαος θα χασει.

 • Α, και μία ακόμη ερώτηση:

  Θα δικαιούμαι διακοπές ως συμβεβλημένος ιδιώτης Ιατρός;

  Αργύρης Αργυρίου
  Γενικός – Οικογενειακός Ιατρός
  Καβάλα
  Απόφοιτος Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Λουντ Σουηδίας
  Ειδικότητα στην Γενική Ιατρική στο Λινκοπινγκ Σουηδίας.

 • Πώς να σχολιάσει κανείς, ως ιδιώτης Γενικός Ιατρός συμβεβλημένος με τον ΕΟΠΥΥ, μια τόσο γενικόλογη πρόταση όπως αυτή: «γιατρός συμβεβλημένος με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και με εγγεγραμμένο πληθυσμό ευθύνης.»»

  Πως να αποφασίσω αν θέλω να συμβληθώ ή όχι εάν δεν έχω απάντηση στα παρακάτω ερωτήματα;

  Για πόσο μεγάλο πληθυσμό ευθύνης μιλάμε;

  Τι ωράριο θα έχω στο Ιατρείο μου;

  Τι μισθό θα έχω;

  Θα πληρώνομαι το ίδιο αν με επιλέξουν ως Γενικό Οικογενειακό Ιατρό, 1000 άτομα και αν με επιλέξουν ως Γενικό Οικογενειακό Ιατρό 2.500 άτομα;

  Δεν θα παίζει επίσης ρόλο στην αμοιβή μου και η νοσηλευτική βαρύτητα του κάθε ατόμου που με επιλέγει, όπως αυτή προσδιορίζεται από την ηλικία και τις χρόνιες διαγνώσεις του;

  Το ΕΦΚΑ θα μου το πληρώνει ο ΕΟΠΥΥ;

  Όντας συμβεβλημένος ως ιδιώτης Γενικός Ιατρός με τον ΕΟΠΥΥ, θα μπορώ να βλέπω και ιδιωτικούς ασθενείς στο Ιατρείο μου;

  Για πόσα χρόνια θα ισχύει η σύμβασή μου;

  Αργύρης Αργυρίου
  Γενικός Ιατρός συμβεβλημένος με τον ΕΟΠΥΥ,
  Καβάλα,
  Απόφοιτος Ιατρικής Σχολής Λουντ Σουηδίας,
  Ειδικότητα στην Γενική Ιατρική στο Λινκοπινγκ Σουηδίας.

 • 18 Απριλίου 2017, 12:43 | Κυριτσης Γιωργος

  1. Οικογενειακός γιατρός μπορεί να είναι ο γιατρός που κατέχει τον τίτλο της γενικής ιατρικής(τουλάχιστον αυτό ισχύει σε ολη την Ευρωπη). Σε περίπτωση μη καλυψης των θέσεων απο γενικούς γιατρούς, μπορούν οι θέσεις να καταλαμβάνονται απο παθολόγους.
  2. Ο οικογενειακός γιατρός παρέχει φροντίδα σε ολο τον πληθυσμό απο 6 μηνών και ανω.
  2.α. Οι εμβολιασμοί των βρεφών γίνονται απο νοσοκόμους ή επισκέπτες υγείας.
  2.β. Οι έλεγχοι των υγειών βρεφών (ανάπτυξη,κτλ) μπορούν να γίνονται εναλλάξ απο νοσοκόμους και οικ. γιατρούς. Οι νοσοκομοι μπορούν να παραπέμπουν στον παιδίατρο δίχως τη μεσολάβηση του οικ. γιατρού.

 • 16 Απριλίου 2017, 19:08 | Τατολα Βαια

  Αρχικά θα πρέπει να μας κοινοποιηθουν οι ώρες που θα είμαστε υποχρεωμένοι να εξυπηρετούμε και ποια θα είναι η αποζημίωση για τον χρόνο μας.Έπειτα θα πρέπει να ενημερωθούμε για το ποιος θα χρεώνεται αναλώσιμα σε περιπτώσεις επειγόντων περιστατικών.Τέλος Ποιος θα πληρώνει το ΕΦΚΑ μας!!!στις παλιές συμβάσεις ΤΕΒΕ το Ταμείο πλήρωνε και την ασφαλεια των συμβεβλημενων συναδελφων•θα ισχύσει το ίδιο και με το νέο Οργανισμό (Γιατί αν ΌΧΙ,με 34% εισφορών επί του εισοδήματος δεν έχει κανένα νόημα η σύμβαση με το νέο φορέα υγειας)

 • 16 Απριλίου 2017, 19:25 | Τέτοια Βαια

  Αρχικά θα πρέπει να μας κοινοποιηθουν οι ώρες που θα είμαστε υποχρεωμένοι να εξυπηρετούμε και ποια θα είναι η αποζημίωση για την χρόνο μας.Έπειτα θα πρέπει να ενημερωθούμε για το ποιος θα χρεώνεται αναλώσιμα σε περιπτώσεις επειγόντων περιστατικών.Τέλος Ποιος θα πληρώνει το ΕΦΚΑ μας!!!στις παλιές συμβάσεις ΤΕΒΕ το Ταμείο πλήρωνε και την ασφαλεια των συμβεβλημενων συναδελφων•θα ισχύσει το ίδιο και με το νέο Οργανισμό (Γιατί αν ΌΧΙ,με 34% εισφορών επί του εισοδήματος δεν έχει κανένα νόημα η σύμβαση με το νέο φορέα υγειας)

 • 15 Απριλίου 2017, 02:05 | Κόκκινος Σπύρος

  Νομίζω ότι δεν είναι σωστό να αποκλειστούν οι ιδιώτες οικογενειακοί ιατροί ( Παθολόγοι, Γενικοί ιατροί και παιδίατροι ) οι οποίοι προφανώς θα είναι πιστοποιημένοι αλλά όχι απαραιτήτως συμβεβλημένοι . Εξάλλου,ήδη καλύπτουν μεγάλο μέρος των ιατρικών αναγκών των πολιτών και συνεπικουρούν το ΕΣΥ .

  Κόκκινος Σπύρος , ιδιώτης παθολόγος
  αντιπρόεδρος ιατρικού συλλόγου Αργολίδας
  υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων επαγγελματικής ένωσης παθολόγων Ελλάδος

 • 14 Απριλίου 2017, 12:37 | Γιούλη Ταταρίδου

  1) Άρθρο 9, παρ. 2 να προστεθεί και Δ)διαπιστωμένοι ιδιώτες οικογενειακοί ιατροί χωρίς σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ με ανώτερο όριο αμοιβής 40 ευρώ.
  2) στο άρθρο 5 να μην τηρηθούν αυστηρά τα πληθυσμιακά κριτήρια και να δοθεί χρόνος προσαρμογής 20 έτη. Να εκδοθούν προσωπαγείς άδειες οικογενειακών ιατρών που δεν ανανεώνονται με την αποχώρηση του ιατρού

 • 14 Απριλίου 2017, 12:22 | Γιούλη Ταταρίδου

  1) Άρθρο 9, παρ. 2 να προστεθεί και Δ)διαπιστωμένοι ιδιώτες οικογενειακοί ιατροί χωρίς σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ με ανώτερο όριο αμοιβής 40 ευρώ.
  2) στο άρθρο 5 να μην τηρηθούν αυστηρά τα πληθυσμιακά κριτήρια και να δοθεί χρόνος προσαρμογής 20 έτη. Να εκδοθούν προσωπαγείς άδειες οικογενειακών ιατρών που δεν ανανεώνονται με την αποχώρηση του ιατρού1

 • 14 Απριλίου 2017, 01:42 | Πυρπασόπουλος Μάριος

  H πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας είναι ένα σύνολο κανόνων διαχείρισης προκειμένου οι πολίτες να εντάσσονται στο σύστημα υγείας με ομαλότητα προκειμένου να επιλύουν τα προβλήματα τους αποδοτικά .Ο βασικός ιδεολογικός προσανατολισμός είναι πως η υγεία αποτελεί κοινωνικό αγαθό και πως πρέπει να έχουν πρόσβαση όλοι οι πολίτες με ίσους όρους μεταχείρισης . Αυτό διασφαλίζεται
  α) Με ενιαίους κανόνες σε όλους τους πάροχους υγείας που ασκούν πρωτοβάθμια στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα
  β)Δυνατότητα πρόσβασης και των οικονομικά ασθενέστερων που διασφαλίζεται με την δωρεάν πρόσβαση.

  Στο παρόν νομοσχέδιο ως προς το πρώτο σκέλος πολιτεία αποφασίζει να δημιουργήσει ένα δικό της δίκτυο με δικούς του κανόνες χωρίς να ενδιαφέρεται για τους ασθενείς που προσεγγίζουν τον ιδιωτικό τομέα . Δεν θα έπρεπε να υπάρχουν και εκεί κανόνες που να διασφαλίζουν τους ίσους όρους μεταχείρισης? Γιατί πρέπει να είναι δίκτυο του δημόσιου συστήματος υγείας και να μην είναι εθνικό για όλους τους Έλληνες .
  Έτσι λοιπόν θα πρέπει στο σύστημα να ενταχθούν όλοι οι οι ιατροί που μπορεί να είναι οικογενειακοί ιατροί ( ΕΣΥ , Συμβεβλημένοι και μη ) και να ασκούν πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στο κοινό πλαίσιο του παρόντος νομοσχέδιου.

  Βάσει των παραπάνω προτείνω να συμπεριληφθεί στο άρθρο 9 παράγραφος 2 να προστεθεί και
  δ)Πιστοποιημένοι Οικογενειακοί ιατροί χωρίς σύμβαση με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με ανώτερη όριο αμοιβής (40 ευρώ).
  Πυρπασόπουλος Μάριος
  Παθολόγος
  Πρόεδρος Ιατρικούς Συλλόγου Χαλκιδικής
  Μέλος ΔΣ Επαγγελματικής Ένωσης Παθολόγων Ελλάδος

 • 11 Απριλίου 2017, 22:09 | ΤΖΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Ενώ είναι γνωστά στο Νομοθέτη:
  1. Ότι στα αντικείμενα της εκπαίδευσης στην ειδικότητα της Γενικής ιατρικής συμπεριλαμβάνεται και η παροχή ΠΦΥ σε βρέφη και παιδιά (αποφ 4 127ης ολ.ΚΕΣΥ 9/1/97 και ΠΔ 415/94),
  2. Ότι σε ολόκληρους νομούς της χώρας δεν υπάρχουν συμβεβλημένοι Παιδίατροι με τον ΕΟΠΥΥ, ούτε επαρκής αριθμός Παιδιάτρων στα Νοσοκομεία-ΚΥ και ότι αυτό δεν προβλέπεται να αλλάξει στο μέλλον
  3. Ότι για έναν Γενικό ιατρό (ιδιαίτερα εργαζόμενο στην επαρχία μακριά από τα Νοσοκομεία), η διατήρηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων του πάνω στην Παιδιατρική είναι εξαιρετικά σημαντική για το σύστημα (στην περίπτωση πχ που κινδυνέψει κάποιο παιδί όταν ο Παιδίατρος απουσιάζει ή δεν υφίσταται),
  με το άρθρο 9 παρ 3 ουσιαστικά αποξενώνει τους Ιατρούς Γενικής ιατρικής από μια σημαντικότατη πιθανή συνεισφορά τους στο σύστημα αφού μπορούν να αποτελέσουν οικογενειακούς Ιατρούς αποκλειστικά των ενηλίκων. Συμπερασματικά, το άρθρο 9 παρ 3 πρέπει να επαναδιατυπωθεί ως εξής «…Οι οικογενειακοί ιατροί είναι Ιατροί ειδικότητας Γενικής ιατρικής για το σύνολο του πληθυσμού ανεξαρτήτως ηλικίας ….»
  Γεώργιος Τζανίδης,
  Γενικός Ιατρός, ΚΥ Πάρου