Άρθρο 13 – Επισκέπτες Υγείας

1. Κύριο έργο του Επισκέπτη Υγείας συνιστά η προαγωγή και αγωγή υγείας του ατόμου, της οικογένειας και της κοινότητας, η ενημέρωση των μελών της κοινότητας με σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας, η ψυχολογική υποστήριξη ατόμων και οικογενειών, η διασύνδεση των ατόμων με τις δομές παροχής υπηρεσιών υγείας, η πραγματοποίηση δράσεων και παρεμβάσεων στην κοινότητα για θέματα Π.Φ.Υ. και Δημόσιας Υγείας και η προστασία των ευπαθών και ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού έναντι της άνισης πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας. Οι ως άνω υπηρεσίες δύναται να παρέχονται κατ’ οίκον, στην κοινότητα ή στις δημόσιες δομές/ μονάδες στις οποίες εργάζονται οι Επισκέπτες Υγείας. Οι Επισκέπτες Υγείας παρέχουν τις υπηρεσίες τους μεμονομένα ή σε συνεργασία με άλλους επαγγελματίες υγείας, στο πλαίσιο λειτουργίας ομάδας παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Επισκεπτών Υγείας κατοχυρώνονται με το άρθρο 3 του π.δ. 351/1989 (Α’ 159), όπως ισχύει.

2. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών Υγείας (Π.Σ.Ε.Υ.), το οποίο έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με το άρθρο 40 του ν. 4058/2012 (Α’ 63), όπως ισχύει, ως αντιπροσωπευτικότερη οργάνωση των Επισκεπτών Υγείας, δύναται να αναλαμβάνει το σχεδιασμό, το συντονισμό και την υλοποίηση παρεμβάσεων και προγραμμάτων σε πανελλαδικό επίπεδο, την 17η Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Η Π.Σ.Ε.Υ. έχει την ευθύνη για τον προσδιορισμό του ειδικότερου περιεχομένου και της μορφής των εν λόγω δράσεων, οι οποίες σαν αποκλειστικό στόχο έχουν την προαγωγή και αγωγή υγείας. Για κάθε παρέμβαση, πρόγραμμα ή δράση που αναλαμβάνει ο Π.Σ.Ε.Υ., υποβάλλει στο Υπουργείο Υγείας έκθεση με την περιγραφή του αντικειμένου, του στόχου, του περιεχομένου και των στοιχείων τα οποία συνελέγησαν στο πλαίσιο της υλοποίησής τους.

3. Η 17η Σεπτεμβρίου κάθε έτους ορίζεται ως Ημέρα Επισκεπτών Υγείας.

 • Άρθρο 13 – Επισκέπτες Υγείας

  Να προστεθεί στα καθήκοντα:

  Συνεργασία με το Διαιτολόγο Διατροφολόγο και την Ομάδα Υγείας για θέματα Διατροφικών Διαταραχών.

 • 2 Μαΐου 2017, 01:54 | Λαμπρινή Λαχ.

  Με το σχέδιο νόμου για τη μεταρρύθμιση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας δίνεται η δυνατότητα ενίσχυσης, εξέλιξης και της ευρύτερης αναγνώρισης του ρόλου του Επισκέπτη Υγείας ο οποίος θα αποτελεί και τον ουσιαστικό συνδετικό κρίκο.
  Συμφωνώ και εγώ με τις προαναφερθείσες προτάσεις (δικαίωμα συνταγογράφησης, αγωγή υγείας στη σχολική κοινότητα κ.λ.π) και συγκεκριμένα με τον Δασκάλου Κωνσταντίνο αναφορικά με το Δίκτυο Αγωγής & Πρόληψης. Εξέχουσα σημασία αποτελεί ο σχεδιασμός και δράση Προαγωγής και αγωγής υγείας (επαγγελματικό δικαίωμα των Επισκεπτών Υγείας), στη σχολική κοινότητα. Σημαντική είναι η δημιουργία αυτοτελούς γραφείου διεπιστημονικής ομάδας με διακριτούς ρόλους, η οποία δεν θα έχει μόνο ως στόχο την πρόληψη και αγωγή υγείας σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς αλλά και τη διευθέτηση προβλημάτων- κρίσεων εντός της σχολικής κοινότητας σε άμεση συνεργασία με τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και τους φορείς Υγείας.
  Αντίστοιχα ισάξια σημασίας αποτελεί και η υγιεινή ασφάλειας εργαζομένων με στόχο την πρόληψη επαγγελματικών νόσων.

 • 1 Μαΐου 2017, 20:02 | Χρήστος Λιονής

  Άρθρο 13

  Θα πρέπει να επισημανθεί ότι ο ένας κύριος, ανάμεσα στους άλλους αναφερόμενους στην παράγραφο 1, χώρος δράσης των Ε.Υ., ο οποίος είναι ενδεχομένως ο κυριότερος στο πλαίσιο προαγωγής της υγείας, είναι το σχολείο (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση).

  Για την υποβολή: Χ. Λιονής και Ε. Πιτέλου

 • 1 Μαΐου 2017, 16:32 | Tasos kaisidis

  Η αγωγή Υγείας είναι κατοχυρωμένη αρμοδιότητα των Επισκεπτών Υγείας και ετσι πρέπει να εντάσσεται σε κάθε προγραμματισμό,είτε αφορά την ΠΦΥ είτε την ανάπτυξη οποιουδήποτε άλλου προληπτικου προγράμματος.
  Η προσπάθεια οποιουδήποτε άλλου επιστημονικού κλάδου να αναπτύξει αρμοδιότητες, μόνο και μόνο για να αυξήσει τον αριθμό των θέσεων απασχόλησης δεν θα πρέπει να συγχέει καταστάσεις.
  Επίσης δεν θα πρέπει να καταστρατηγούνται εργασιακά δικαιώματα και αρμοδιότητες λόγω του πολιτικού κόστους, μόνο και μόνο επειδή κάποιος φορέας υπερτερεί αριθμητικά απο κάποιον άλλο.
  Οι επισκέπτες Υγείας διαχρονικά στήριξαν το Εσυ και όχι μόνο ,με την ανάπτυξη προγραμμάτων Αγωγής Υγείας και έτσι πρέπει να συνεχίσουν την προσφορά τους

 • Να υπάρχει σαφές πλαίσιο και καθήκοντα για όλους

 • 30 Απριλίου 2017, 00:56 | Δημήτριος Κουναλάκης

  Γιατί απουσιάζουν τα σχολεία από το πεδιο δράσης των επισκεπτών υγείας που είναι ένας σημαντικός χώρος πρόληψης και αγωγής υγείας;

 • 29 Απριλίου 2017, 22:56 | Βαμβακιδου Μαρία

  Σύμφωνα με το Π.Δ. 351,ΦΕΚ159Α’/1989 τα προγράμματα και δράσεις Αγωγής και Προαγωγής Υγείας στην κοινότητα όπως και στο χώρο της εκπαίδευσης, είναι κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα του επισκέπτη υγείας, ενώ δεν αναφέρονται στα επαγγελματικά δικαιώματα άλλων ειδικοτήτων, όπως νοσηλευτών και μαιών.
  Αν και η αγωγή υγείας είναι κατοχυρωμένο επαγγελματικό δικαίωμα των επισκεπτών υγείας και δεν θα έπρεπε κατά τη γνώμη μου να μπουν και άλλοι επαγγελματίες υγείας στο χώρο αυτό. Εντούτοις μιας και έχει αυτό κακώς δρομολογηθεί, θα έπρεπε τουλάχιστον να προστεθεί η παράγραφος που προτείνει ο κ. Δασκάλου Κωνσταντίνος (KONSTANTINOS 23 Απριλίου). Να είναι δηλαδή υπεύθυνος του ‘δικτύου αγωγής υγείας’, που συμφωνώ απόλυτα ότι πρέπει να συσταθεί, υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Επισκέπτης Υγείας, ο οποίος να υπηρετεί σε υπηρεσία ΠΦΥ της οικίας ΥΠΕ. Διότι η εξειδίκευση του επισκέπτη υγείας είναι αναμφισβήτητη σε σχέση με άλλους επαγγελματίες στο χώρο της υγείας και στηρίζεται στην επάρκεια της εκπαίδευσης του.
  Επίσης συμφωνώ με τον κ. Δασκάλου (KONSTANTINOS) και στα υπόλοιπα που αναφέρει στην παράγραφο την οποία προτείνει να εισαχθεί.
  Επιπρόσθετα συμφωνώ με το αίτημα της δυνατότητας συνταγογράφησης εμβολιασμών όπως αυτά έχουν ήδη αναφερθεί από τους συναδέλφους μου, αφού η συνταγογράφηση εμβολίων από τον επισκέπτη υγείας είναι αρμοδιότητα υψίστης σημασίας αν θέλουμε να μιλάμε για πλήρη εμβολιαστική κάλυψη παιδιών, εφήβων, ενηλίκων, μαζικούς εμβολιασμούς σε χώρους εργασίας, εμβολιασμούς ειδικών ομάδων πληθυσμού. Οι επισκέπτες υγείας ως γνώστες του αντικειμένου των εμβολιασμών (δόσεις, συγχορηγήσεις κλπ) και εφόσον καλύπτονται από την νομοθεσία (ΠΔ 351/1989) για πραγματοποίηση των εμβολίων με δική τους ευθύνη, θα πρέπει να τους δίνεται η δυνατότητα, παράλληλα με τους γιατρούς, να συνταγογραφούν και αυτοί τα εμβόλια.

 • 28 Απριλίου 2017, 12:48 | ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΣΝΕΣΗ

  Από την πλευρά μου και εγώ, ως Επισκέπτρια Υγείας που εργάζομαι 11 χρόννια στην Π.Φ.Υ., και δεδομένης της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης που διανύει η χώρα μας τα τελευταία 7 χρόνια, αναμφίβολα πρέπει να ενισχυθεί η Π.Φ.Υ. και να δοθούν περισσότερες αρμοδιότητες σε άλλες ειδικότητες όπως αυτήν του Επισκέπτη υγείας.
  Καταρχήν, όσον αφορά στους εμβολιασμούς, ο Επισκέπτης υγείας είναι ικανός να συνταγογραφεί και να πραγματοποιεί τον εμβολιασμό σε παιδιά, εφήβους και ενηλίκους εφόσον το άτομο εξεταστεί από τον ιατρό της μονάδας.
  Επιπλέον, η πρόληψη και προαγωγή της υγείας ξεκινά από το ξεκίνημα της ζωής του ανθρώπου και συνεχίζει να διαμορφώνεται κατά τη σχολική του ηλικία. Ο ρόλος του επισκέπτη υγείας χρειάζεται να είναι ουσιαστικός και μόνιμος στη σχολική κοινότητα ώστε η κοινωνία μας να «παράγει» ενηλίκους με υγιείς συμπεριφορές και συνήθειες π.χ. αποφυγή καπνίσματος, αλκοόλ, σωστές διατροφικές συνήθειες, σωματική άσκηση κ.α.
  Τέλος, ο κατακερματισμός του τομέα της υγείας, κάνει πιο επιτακτική την ανάγκη διασύνδεσης του ασθενή με άλλες υπηρεσίες που μπορεί να χρειάζεται, με σκοπό την άσκοπη περιφορά του στη δευτεροβάθμια περίθαλψη και την καθοδήγησή του από τον Επισκέπτη Υγείας (αναφέρομαι ιδιαίτερα στους συναδέλφους που εργάζονται σε ΚΑΠΗ και με ηλικιωμένους ασθενείς και όχι μόνο).
  Εύχομαι, το νομοσχέδιο αυτό να αποτελέσει το έναυσμα για πραγματική ενδυνάμωση της Π.Φ.Υ. που τόσο ανάγκη έχει η χώρα μας και να αναδειχθεί ο ρόλος του Επισκέπτη Υγείας όπως στις περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες.

 • 28 Απριλίου 2017, 11:41 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΛΩΘΟΣ

  Με το παρόν άρθρο αναδεικνύεται ξεκάθαρα από την ηγεσία του υπουργείου Υγείας ο πολυδύναμος και σημαντικός επαγγελματικός ρόλος του Επισκέπτη-τριας Υγείας ως μέλος της διεπιστημονικής ομάδας υγείας στο σύνολο των υπηρεσιών ΠΦΥ καθώς έχει σπουδάσει σφαιρικά την Κοινοτική Υγεία συμπεριλαμβανομένης και της τοπικής Δημόσιας Υγείας . Αυτή η προσπάθεια όμως ανάδειξης του ρόλου μας στην Προαγωγή Υγείας αναιρείται από το άρθρο 11 με το οποίο εκχωρούνται αρμοδιότητες του κλάδου των Επισκεπτών Υγείας σε άλλους επαγγελματίες υγείας η μη.
  Θεωρώ επιτακτική την δημιουργία Δικτύου Αγωγής Υγείας Και Πρόληψης σε όλες τις Υ.Π.Ε. με συντονιστή Επισκέπτη Υγείας και συμφωνώ επίσης με την εκχώρηση του δικαιώματος συνταγογράφησης εμβολίων από τον Επισκέπτη Υγείας καθώς προβλέπεται από τα θεσμοθετημένα επαγγελματικά του δικαιώματα η διενέργεια εμβολιασμών με δική του ευθύνη.
  Ειδικότερα λόγω ανεξέλεγκτης και επικίνδυνης για την Δημόσια Υγεία ανάπτυξης του αντιεμβολιαστικού κινήματος προτείνω την σύσταση υποδικτύου διενέργειας και επιτήρησης εμβολιασμών στις μονάδες παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ που να συνδέεται με το κεντρικό δίκτυο Αγωγής Υγείας και Πρόληψης της οικείας Υ.Π.Ε του οποίου την ευθύνη συντονισμού φέρει Επισκέπτης Υγείας με τις επιπλέον προτεινόμενες αρμοδιότητες :
  • πληροφοριακή βάση του υγιειονομικού χάρτη
  • διασύνδεση δεδομένων
  • τήρηση πρωτοκόλλου επιτήρησης τυχόν παρενεργειών
  • διασύνδεση υπηρεσιών δομών δημόσιας υγείας
  • διαχείριση συντονιστικών δράσεων διατομεακού χαρακτήρα
  • διάχυση των κατευθυντηρίων οδηγιών του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού
  Κλώθος Εμμανουήλ
  Επισκέπτης Υγείας

 • 28 Απριλίου 2017, 10:41 | Μπόικος Σπύρος

  Θα συμφωνήσω με τα σχόλια που έχουν γίνει, είναι σημαντικό να γίνεται η συνταγογράφηση των εμβολίων από τους Επισκέπτες Υγείας. Επίσης σημαντικό και πολύ ενδιαφέρον είναι η συγκρότηση όπως ανέφερε ο συνάδελφος κύριος Δασκάλου του Δικτύου Αγωγής Υγείας & Πρόληψης σε κάθε Υ.Πε. με την ενεργό συμμετοχή όλων των Επισκεπτών Υγείας.

  Μπόικος Σπύρος
  Επισκέπτης Υγείας

 • 28 Απριλίου 2017, 10:54 | Αριάδνη

  Συμφωνώ με τις προτάσεις και τα σχόλια όλων των συναδέλφων. Τονίζω ότι ο Επισκέπτης Υγείας είναι εξειδικευμένος στη Προαγωγή και Αγωγή Υγείας και συνεπώς ο πλέον αρμόδιος και απαραίτητος για το σχεδιασμό, την υλοποίηση αλλά και την αξιολόγηση προγραμμάτων Προαγωγής και Αγωγής Υγείας στη Κοινότητα {Π.Δ. 351 (ΦΕΚ 159 Α΄/1989)}. Ο Επισκέπτης Υγείας με τις γνώσεις και τις επαγγελματικές δεξιότητες που κατέχει επιβάλλεται να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στην εφαρμογή των σχεδίων για την ΠΦΥ.

 • 27 Απριλίου 2017, 23:54 | Παναγιωτα Μπαλωμενου

  Θα ηθελα να αναφερθω στην ιδιαιτερη συμβολη του Επισκεπτη υγειας στα προγραμματα αγωγης υγειας καθως αποτελλουν κατοχυρωμένα επαγγελματικα δικαιωματα του ξερει να τα οργανωνει και να τα σχεδιαζει και ειναι ο μοναδικος επαγγελματιας υγειας σε αυτο το κομματι.Η εποχη τα χρειαζεται οι ευπαθεις ομαδες επισης. Οι εμβολιασμοι και η συνταγογραφηση τους θα επρεπε να διενεργουνται μονο απο Επισκεπτες Υγειας. Επειτα εχει διδαχθει σχολικη υγιεινη καθως και γηριατρικη με προγραμματα αγωγης υγειας σε καπη οποτε και η τριτη ηλικια χρειαζεται στηριξη.Σημαντικο επισης κομματι ειναι η υγιεινη και η ασφαλεια της εργασιας οι.κατ οικον επισκεψεις και.η συμβουλευτικη.Σκοπος ειναι ο κλαδος να ενισχυθει.Στην προληψη και αγωγη υγειας και στη ΠΦΥ θα επρεπε να λαμβανει μερος και να πρωτοστατει γιατι μπορει να ανταπεξελθει βασει των γνωσεων,των.πραξεων και του προγραμματος σπουδων του.

 • 27 Απριλίου 2017, 23:33 | ΜΑΡΙΑ ΣΠΑΝΟΥ

  Θα συμφωνήσω και εγώ με τους συναδέλφους και με τα οσα έχουν ειπωθεί ως τώρα. Σαφώς και ο ρόλος του Ε.Υ στην Π.Φ.Υ είναι ιδιαίτερα σημαντικός καθως και σε προγραμματα αγωγης και προαγωγης υγείας. Δεν νοείται Π.Φ.Υ χωρίς να υπάρχει Ε.Υ. Βεβαίως και στη σχολική κοινοτητα οπως διαβασα σε σχόλια συναδέλφων είναι απαραίτητη η συμβολή ενός Ε.Υ

 • 27 Απριλίου 2017, 16:28 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΛΩΘΟΣ

  Με το παρόν άρθρο αναδεικνύεται ξεκάθαρα από την ηγεσία του υπουργείου Υγείας ο πολυδύναμος και σημαντικός επαγγελματικός ρόλος του Επισκέπτη-τριας Υγείας ως μέλος της διεπιστημονικής ομάδας υγείας στο σύνολο των υπηρεσιών ΠΦΥ καθώς έχει σπουδάσει σφαιρικά την Κοινοτική Υγεία συμπεριλαμβανομένης και της τοπικής Δημόσιας Υγείας . Αυτή η προσπάθεια όμως ανάδειξης του ρόλου μας στην Προαγωγή Υγείας αναιρείται από το άρθρο 11 με το οποίο εκχωρούνται αρμοδιότητες του κλάδου των Επισκεπτών Υγείας σε άλλους επαγγελματίες υγείας η μη.
  Θεωρώ επιτακτική την δημιουργία Δικτύου Αγωγής Υγείας Και Πρόληψης σε όλες τις Υ.Π.Ε. με συντονιστή Επισκέπτη Υγείας και συμφωνώ επίσης με την εκχώρηση του δικαιώματος συνταγογράφησης εμβολίων από τον Επισκέπτη Υγείας καθώς προβλέπεται από τα θεσμοθετημένα επαγγελματικά του δικαιώματα η διενέργεια εμβολιασμών με δική του ευθύνη.
  Ειδικότερα λόγω ανεξέλεγκτης και επικίνδυνης για την Δημόσια Υγεία ανάπτυξης του αντιεμβολιαστικού κινήματος προτείνω την σύσταση υποδικτύου διενέργειας και επιτήρησης εμβολιασμών στις μονάδες παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ που να συνδέεται με το κεντρικό δίκτυο Αγωγής Υγείας και Πρόληψης της οικείας Υ.Π.Ε του οποίου την ευθύνη συντονισμού φέρει Επισκέπτης Υγείας με τις επιπλέον προτεινόμενες αρμοδιότητες :
  • πληροφοριακή βάση του υγιειονομικού χάρτη
  • διασύνδεση δεδομένων
  • τήρηση πρωτοκόλλου επιτήρησης τυχόν παρενεργειών
  • διασύνδεση υπηρεσιών δομών δημόσιας υγείας
  • διαχείριση συντονιστικών δράσεων διατομεακού χαρακτήρα
  • διάχυση των κατευθυντηρίων οδηγιών του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού

  Κλώθος Εμμανουήλ
  Επισκέπτης Υγείας

 • 27 Απριλίου 2017, 16:13 | ΕΦΗ ΚΑΤΣΑΡΟΥ

  συμφωνω με τουσ συναδελφουσ μου να παραμεινει η αγωγη κ προαγωγη υγειας στισ αρμοδιοτητεσ μασ οπωσ οριζει το ΠΔ.οσο αναφορα την συν/φηση των εμβολιων συμφωνω οτι θα ηταν καλο..κ θα ηταν τελεια επιτυχια για τον κλαδο μασ να την αποκτησουμε!θα διαφεραμε μια κ καλη απο τουσ αλλου κλαδουσ που μασ θελουν να ειμαστε ισα κ ομοια!εγω δεν μπορω να καταλαβω γιαι οι φοιτητεσ τησ σχολησ μασ να εκεπιαδευονται στην αγωγη υγειασ για 4 χρονια με 8μηνη πρακτικη ασκηση κ οχι 6μηνη οπωσ συμβαινει στισ περισσοτερεσ κ ξαφνικα να σου ερχετε μια προταση απο την νοσημευτικη μαιευτικη κοινωνικουσ λειτουργουσ οτι τι????μπορουμε κ μεισ να κανουμε αγωγη υγειας!κ μεισ τοτε μπορουμε να βαλουμε φλεβοκαθετηρα….να παρευρεθουμε σ ενα τοκετο κτλ κτλ! λοιπον ο ΠΣΕΥ κ η δ/ση τησ σχολησ να απαιτησει την κατοχυρωση των δικαιωματων μας ετσι ωστε να να φυγει αυτο το ((η)) στισ προκυρηξεισ!!!! δεν μπορουν να λενε επισκεπτεσ υγειασ η η η νοσηλευτεσ?δλδ αν ζητουσαν σε νοσοκομειο γιατρους θα λεγαν ποθολογο η κτηνιατρο? γιατροσ ο ενασ γοατροσ κ αλλοσ!! συγνωμη για την αποτυπωση της γνωμησ μου τοσο »λαικα» αλλα αν υπαρχει η παραμικρη πιθανοτητα ευρεσησ δουλειασ στην ελλαδα τησ κρισης να υπαρχει πληρησ διαχωρισμοσ προσοντων!!!!!γιατι υπαρχουν ανθρωποι που επελεξαν αυτη την σχολη για τα δικαιωματα που εχει κ δεν επελεξε η σχολη αυτους!

 • 27 Απριλίου 2017, 16:16 | Τανια

  Αρχικά θα ήθελα να συμφωνήσω απόλυτα με τους συναδέλφους μου όσον αφορά το αίτημα της δυνατότητας συνταγογραφισης εμβολιων μιας κ το κύριο αντικείμενο των Επισκεπτών Υγείας είναι η αγωγή κ προαγωγή της υγείας και η διενέργεια εμβολιων στην κοινότητα ( και στην σχολική). Τέλος θεωρώ σημαντικό και αναπόσπαστο κομμάτι του επαγγελματία Επισκέπτη Υγείας στην πολύδιάστατη ΠΦΥ καθώς ο ρόλος του και η παρουσία του είναι αναγκαία στην σύνθεσή της σύμφωνα με τα νόμιμα επαγγελματικα του δικαιώματα.

  Τανια Μαυρουδη
  Επισκέπτρια Υγείας

 • 27 Απριλίου 2017, 11:05 | Κορέλα Θωμαή

  Αρχικά θα ήθελα και εγώ να συμφωνήσω με το αίτημα της δυνατότητας συνταγογράφησης εμβολιασμών, όπως αυτά αναφέρθηκαν από τους συναδέλφους μου. Η Αγωγή και Προαγωγή Υγείας ,που αποτελούν νομίμως κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα και καθήκοντα του Επισκέπτη Υγείας θα πρέπει να ασκούνται από εμάς και μόνο. Σύμφωνα με το ισχύον Π.Δ. 351, ΦΕΚ 159 Α΄/1989 προγράμματα και δράσεις Αγωγής και Προαγωγής Υγείας στην κοινότητα και στο χώρο της εκπαίδευσης. Ακόμα, Θα συμφωνήσω απόλυτα με την συνάδελφο κ. ΜΑΡΙΑ ΠΛΕΥΡΑΚΗ όπου ο Επισκέπτης Υγείας έχει θέση και στην σχολική κοινότητα. Θα πρέπει όλοι να σχολιάσουμε ομόφωνα και δυνατά ότι, ο Επισκέπτης Υγείας πρέπει και οφείλει να βρίσκεται στην Π.Φ.Υ. καθώς ο ρόλος του και η θέση του εκεί είναι σημαντική και αναγκαία.

 • 25 Απριλίου 2017, 21:50 | Θάλεια

  Θα συμφωνήσω απόλυτα με τους προλαλήσαντες συναδέλφους. Η συμβολή των Επισκεπτών Υγείας είναι καθοριστική και πολυδιάστατη στην Π.Φ.Υ. Σκοπός είναι ο εν λόγω κλάδος να ενδυναμωθεί (Σ/Γ εμβολίων, ενεργή συμμετοχή στην κοινότητα/σχολεία). Αναμφισβήτητα είναι ένα επάγγελμα πολυδιάστατο, το οποίο πραγματικά επιβάλλεται να ενισχυθεί προς επίρρωση της ανάδειξης των ικανοτήτων/δεξιοτήτων των συναδέλφων.

  Σχορτσιανίτη Θάλεια
  Επισκέπτρια Υγείας

 • 25 Απριλίου 2017, 14:46 | Κλιτσα Σίσυ

  Συμφωνω με τη συνάδελφο Κυριακη
  Ο Επισκέπτης Υγείας μπορεί και πρεπει να είναι ο βασικος επαγγελματίας υγείας, που με τις γνώσεις του και τα θεσμοθετημένα επαγγελματικά του δικαιώματα θα αποτελεί τον πλεον αξιοπιστο και αποτελεσματικο συνδετικό κρίκο αναμεσα στην κοινότητα και τις δομές υγείας
  Εμβολιασμοί ενηλίκων και παιδιων , επισκέψεις σε σχολεία , σε καπη ,επισκέψεις κατοίκον με σκοπο την ενημέρωση αλλα και τη φροντίδα χρονιων πασχόντων
  Συμβουλευτική και καθοδήγηση σε νεους γονείς ,σωματομετρικος έλεγχος βρεφών και ενημέρωση του βιβλιαρίου υγείας παιδιου
  Κατοικον επίσκεψη ψυχικά νοσούντων με σκοπο την επικαιροποιηση του ιατρικού τους φακέλου και τη συμμορφωση τους στη θεραπεία
  Στελέχωση του ιατρείου εργασίας με σκοπό την προληψη επαγγελματικών νόσων
  και φυσικά επι κεφαλής στην αγωγη Υγείας του πληθυσμου
  Ολα αυτα και άλλα ακόμη αποτελούν σημαντικα και θεσμοθετιμενα δικαιώματα του πολυπραγμονα επαγγελματία υγειας που ονομαζεται Επισκέπτης Υγείας
  Με τιμή
  Κλιτσα Σίσυ
  Επισκέπτρια Υγείας

 • 25 Απριλίου 2017, 10:00 | Κυριακή

  Ο ρόλος και η εξειδίκευση των επισκεπτών υγείας στην αγωγή και προαγωγή της υγείας είναι αναμφισβήτητος (συγκριτικά με άλλες επαγγελματικές ομάδες στο χώρο της υγείας) και σημαντικός και στηρίζεται στην επάρκεια της εκπαίδευσης και περαιτέρω κατάρτισής τους προς τη κατεύθυνση αυτή. Σίγουρα θα είναι σημαντικό να επεκταθεί ο ρόλος τους και οι αρμοδιότητές τους και να αποκτήσουν περισσότερη αυτονομία σε σχετικά θέματα όπως είναι οι εμβολιασμοί ή οι παρεμβάσεις στη σχολική κοινότητα, επαγγελματικούς χώρους, την ευρύτερη κοινότητα και γενικότερα δομές που δύναται να παρέμβουν ως επαγγελματίες υγείας με στόχο την προάσπιση και προαγωγή της υγείας του πληθυσμού. Ωστόσο δε θα πρέπει να παραβλέψει κανείς το γεγονός ότι ως κλάδος οι επισκέπτες υγείας έχουν εκπαιδευτεί και στη παροχή βασικών νοσηλευτικών πράξεων (π.χ ενδομυϊκές, υποδόριες και λοιπές εγχύσεις σκευασμάτων -πέρα των εμβολίων-, περιποίηση ελκών και τραυμάτων, λήψη ζωτικών σημείων όποτε αυτό είναι αναγκαίο και πολλά ακόμα) στα πλαίσια της κατ’οίκον νοσηλείας ή της παροχής πρώτων βοηθειών. Θεωρώ ότι και σε αυτό το κομμάτι μπορούμε να προσφέρουμε τα πλείστα με επιστημονική επάρκεια και συνέπεια.

 • 24 Απριλίου 2017, 11:21 | ΤΣΑΓΡΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ

  Θα συμφωνήσω με το αίτημα της δυνατότητας συνταγογράφησης εμβολιασμών,όπως αυτά αναφέρθηκαν από τους συναδέλφους μου παραπάνω. Επίσης θα ήθελα να αναφέρω και να επισημάνω την Αγωγή και Προαγωγή Υγείας,που αποτελούν νομίμως κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα και καθήκοντα του Επισκέπτη Υγείας. Σύμφωνα με το ισχύον Π.Δ. 351, ΦΕΚ 159 Α΄/1989 προγράμματα και δράσεις Αγωγής και Προαγωγής Υγείας στην κοινότητα και στο χώρο της εκπαίδευσης,όπου έχουν δικαίωμα να ασκούν οι Επισκέπτες Υγείας. Ένα ιδιαίτερο κομμάτι αυτού του επαγγέλματος όπου μόνο ο Επισκέπτης Υγείας μπορεί και δύναται να το υλοποιήσει σωστά. Ακόμα, Θα συμφωνήσω απόλυτα με την συνάδελφο κ. ΜΑΡΙΑ ΠΛΕΥΡΑΚΗ όπου ο Επισκέπτης Υγείας έχει θέση και στην σχολικη κοινότητα. Τέλος, ο Επισκέπτης Υγείας πρέπει και οφείλει να βρίσκεται στην Π.Φ.Υ. καθώς ο ρόλος του και η θέση του εκεί είναι σημαντική και αναγκαία.

 • 23 Απριλίου 2017, 22:49 | KONSTANTINOS

  Στο παρόν άρθρο είναι ιδιαίτερα σημαντικό να προστεθεί η κάτωθι παράγραφος (με στόχο το Νομοσχέδιο για την Π.Φ.Υ. να εστιάζει στις δράσεις Αγωγής Υγείας και Πρόληψης, που θα πρέπει να αναπτυχθούν μέσα από αυτό):

  ΄΄ Συγκροτείται με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υ.Πε. Δίκτυο με τίτλο «Δίκτυο Αγωγής Υγείας & Πρόληψης. Τα μέλη του Δικτύου μπορούν να προέρχονται από όλους τους κλάδους που υπηρετούν στις δομές ΠΦΥ της οικείας Υ.Πε. ενώ για τον κλάδο ΤΕ Επισκεπτών Υγείας η συμμετοχή στο δίκτυο είναι υποχρεωτική. Υπεύθυνος Συντονισμού του Δικτύου ορίζεται υπάλληλος του κλάδου ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ που υπηρετεί σε υπηρεσία Π.Φ.Υ. της οικείας Υ.Πε. μετά από πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κάλυψη της θέσης συντονισμού και αξιολόγηση από επιτροπή της Υ.Πε. που συστήνεται για το λόγο αυτό.

  α) Ως έδρα του δικτύου ορίζεται η οικεία Υ.Πε. με λειτουργία αυτόνομου γραφείου για τον συντονισμό του συνόλου των ενεργειών δράσης.

  β) Το Δίκτυο Αγωγής Υγείας & Πρόληψης διασυνδέεται με τις δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών υγείας της οικείας Υ.Πε., και δίδει κεντρικό χαρακτήρα σε προγράμματα Αγωγής Υγείας και Πρόληψης που υλοποιούνται σε όλες τις δομές Π.Φ.Υ.. Το δίκτυο πραγματοποιεί υποχρεωτικά τουλάχιστον μία συνάντηση απολογισμού κατά έτος με παράλληλες δράσεις ημερίδας.

  γ) Σκοπός του δικτύου Αγωγής Υγείας & Πρόληψης είναι η οργάνωση, η προτυποποίηση και η υποστήριξη προγραμμάτων για την επιμόρφωση: 1)μαθητών, γονιών και παιδαγωγών στα σχολεία, 2) Εργοδοτών και Εργαζομένων στους χώρους εργασίας, 3) άλλων ομάδων του πληθυσμού στην κοινότητα, σε θέματα Πρόληψης – Αγωγής και Προαγωγής της Υγείας, σε άμεση συνεργασία με τα μέλη του Δικτύου και ειδικά του κλάδου ΤΕ Επισκεπτών Υγείας. ΄΄

  Δασκάλου Κωνσταντίνος
  Επισκέπτης Υγείας

 • 23 Απριλίου 2017, 10:21 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΑΠΠΑ

  Η Αγωγή και η Προαγωγή Υγείας, αποτελούν νομίμως κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα και καθήκοντα του Επισκέπτη Υγείας. Σύμφωνα με το ισχύον Π.Δ. 351, ΦΕΚ 159 Α΄/1989 προγράμματα και δράσεις Αγωγής και Προαγωγής Υγείας στην κοινότητα και στο χώρο της εκπαίδευσης, έχουν δικαίωμα να ασκούν οι Επισκέπτες Υγείας, ενώ δεν αναφέρονται στα επαγγελματικά δικαιώματα άλλων ειδικοτήτων όπως μαιών και νοσηλευτών.

 • 22 Απριλίου 2017, 13:50 | Δεσποινα Τοπαλη

  Η συνταγογραφηση εμβολιων απο τον επισκεπτη υγειας ειναι αρμοδιοτητα υψιστης σημασιας αν θελουμε να μιλαμε για πληρη εμβολιαστικη καλυψη παιδιων,εφηβων,ενηλικων,μαζικους εμβολιασμους σε χωρους εργασιας,εμβολιασμους ειδικων ομαδων πληθυσμου οπως αστυνομια,εκπαιδευτικους κτλ.
  Θα συμφωνησω επισης με την επισημανση οτι ο ρολος του επισκεπτη υγειας στη σχολικη κοινοτητα θα πρεπει να ειναι διακριτος,και αναβαθμισμενος καθως ειναι ο μονος επαγγελματιας υγειας που γνωριζει να σχεδιαζει, να εφαρμοζει και να αξιολογει προγραμματα αγωγης υγειας βαση σπουδων και επαγγελματικων δικαιωματων.

 • 21 Απριλίου 2017, 18:39 | Δωρα Χριστ.

  Θα συμφωνησω απολυτα με τα προηγουμενα σχολια.Θα επισημανω κ γω με τη σειρα μου τον σημαντικο ρολο των ΕΥ στην κοινοτητα κ συγκεκριμενα για την πειρα ετων πανω στα θεματα προληψης και αγωγης υγειας.Προσαρμοζοντας τις απαιτησεις κ τις αναγκες της εποχης για δημιουργια προγραμματων στα σχολεια,σε ευπαθεις ομαδες κ γενικα στη κοινοτητα.

 • 20 Απριλίου 2017, 11:55 | ΜΑΡΙΑ ΠΛΕΥΡΑΚΗ

  Εκτός της δυνατότητας συνταγογράφησης εμβολίων που ήδη αναφέρθηκε και πιστεύω όλοι συμφωνούμε, θα ήθελα να εστιάσω στον εξαιρετικά σημαντικό ρόλο του Επισκέπτη Υγείας στη σχολική κοινότητα, όσον αφορά στην πρόληψη και την προαγωγή της υγείας, ο οποίος ρόλος περιγράφεται και στη σχετική νομοθεσία. Πιστεύω ότι οι δράσεις και τα προγράμματα αγωγής υγείας στο μαθητικό πληθυσμό, θα πρέπει να αναφερθούν και να αναπτυχθούν ως ξεχωριστή ενότητα.

 • 19 Απριλίου 2017, 00:57 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΣΟΥΓΕΝΗ

  Θα συμφωνήσω με το αίτημα της δυνατότητας συνταγογράφησης εμβολιασμών,όπως αυτά αναφέρθηκαν από Αλέξανδρος και KONSTANTINOS.
  Στη παραγρ.1 του παρόντος άρθρου πρέπει να προστεθούν και να συμπεριληφθούν ειδικότεροι δείκτες έκαστης δυνατότητας του έργου των Επισκεπτών Υγείας,π.χ.για τη προαγωγή υγείας δείκτες αξιολόγησης διαδικασίας,αντίκτυπου,αποτελέσματος,διάχυσης,δικτύωσης,εύρεση κοινοτικών πόρων,κοινοτική ενδυνάμωση και συμμετοχικότητα κ.α.

 • 18 Απριλίου 2017, 11:47 | Λάππα Χρυσούλα

  Μια ιδιαίτερη κατηγορία πληθυσμού, στον οποία πρέπει να επενδύουμε με προγράμματα και δράσεις πρόληψης, αγωγής και προαγωγής υγείας, είναι ο μαθητικός πληθυσμός (προσχολικής, Α΄/Θμιας και Β΄/Θμιας εκπαίδευσης). Η σχολική κοινότητα είναι ιδιαίτερη ως προς τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της, τα παιδιά και οι έφηβοι πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν συμπεριφορές προστατευτικές για την υγεία τους. Βασικό μέλημα του Υπουργείου Υγείας και των άλλων φορέων που εμπλέκονται (π.χ. Υπ. Παιδείας), είναι να γίνεται προσεκτική επιλογή των επαγγελματιών υγείας που θα μπορούν να σχεδιάζουν, να υλοποιούν και να αξιολογούν δράσεις ιδιαίτερα στο μαθητικό πληθυσμό.
  Το Π.Δ. 351 (ΦΕΚ 159 Α΄/1989) που αναφέρει τα επαγγελματικά δικαιώματα των κλάδων Νοσηλευτικής, Μαιευτικής και Επισκεπτών Υγείας,επισημαίνει ότι μόνο ο Επισκέπτης Υγείας έχει δικαίωμα σχεδιασμού , υλοποίησης και αξιολόγησης τέτοιου είδους προγραμμάτων στην κοινότητα και ειδικά στο σχολείο αλλά και ο Ν.2519/ΦΕΚ 165 Α /21-8-1997, άρθρο 7 παρ.5, ορίζει ακόμη πιο αναλυτικά τις ειδικότητες (ιατροί, ψυχολόγοι, επισκέπτες υγείας κλπ) που εξουσιοδοτούνται να εφαρμόζουν προγράμματα σχολικής υγιεινής. Προτείνω να ληφθεί υπόψη η ισχύουσα νομοθεσία τόσο για το ρόλο του Επισκέπτη Υγείας, όσο και των υπολοίπων επαγγελματικών κλάδων.

 • 13 Απριλίου 2017, 10:31 | Αλέξανδρος

  Θα συμφωνήσω με τον KONSTANTINOS μιας και τα εμβόλια δεν νομίζω να ανήκουν σε αυτό που χαρακτηρίζουμε με τον αυστηρό όρο φαρμακευτικές ουσίες άρα δεν είναι φάρμακα για να συνταγογραφούνται μόνο από τους γιατρούς. Επιπλέον, υπάρχει το φαινόμενο επιβάρυνσης των δημόσιων ιατρείων από άτομα που θέλουν να συνταγογραφήσουν μόνο το εμβόλιο. Επιβάρυνση υπάρχει και στην τσέπη (κόστος επίσκεψης και συνταγογράφησης)όταν επισκέπτονται ιδιώτες γιατρούς. Οι επισκέπτες υγείας ως γνώστες του αντικειμένου των εμβολιασμών (δόσεις, συγχωρηγήσεις κλπ) και μιας και καλύπτονται από την νομοθεσία (ΠΔ 351/1989)για πραγματοποίηση με δική τους ευθύνη των εμβολίων θα πρέπει να τους δίνεται η δυνατότητα, παράλληλα με τους γιατρούς, να συνταγογραφούν και αυτοί τα εμβόλια.

 • 12 Απριλίου 2017, 14:35 | KONSTANTINOS

  Οι επισκέπτες Υγείας πραγματοποιούν εμβολιασμούς και δερμοαντιδράσεις παιδιών και ενηλίκων σε όλες τις δομές υγείας που εργάζονται στη χώρα μας. Με στόχο την καλύτερη εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού αναφοράς της δομής Π.Φ.Υ. θα πρέπει να προστεθεί παράγραφος στο άρθρο που να δίνει το δικαίωμα συνταγογράφησης εμβολίων με σκοπό την άμεση διενέργεια εμβολιασμού σε ενήλικες άνω των 18 ετών από τους Επαγγελματίες Υγείας του Κλάδου ΤΕ Επισκεπτών Υγείας, και μετά από κλινική εξέταση του οικογενειακού γιατρού της δομής Π.Φ.Υ. συνταγογράφησης εμβολίων σε παιδιά και εφήβους έως 18 ετών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ιδίως το άρθρο 3 του π.δ. 351/1989 (Α’ 159).

  Δασκάλου Κωνσταντίνος
  Επισκέπτης Υγείας