Ολοκλήρωση Δημοσίευσης Διαβούλευσης

Ο Υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός και ο Αν. Υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης, ευχαριστούν όλους εκείνους, οι οποίοι συμμετείχαν στη δημόσια ηλεκτρονική Διαβούλευση επί του Σχεδίου Νόμου με τίτλο «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας». Οι εποικοδομητικές προτάσεις, οι απόψεις, τα σχόλια και οι ιδέες που κατατέθηκαν θα τύχουν επεξεργασίας και θα ληφθούν υπόψη προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του Νομοσχεδίου.

 

Ο Υπουργός Υγείας                                                                                                              Ο Αν. Υπουργός Υγείας

Ανδρέας Ξανθός                                                                                                                       Παύλος Πολάκης

«Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας»

O Υπουργός Υγείας και Αν. Υπουργός Υγείας θέτουν από τη Μ. Τρίτη, 11-04-2017 και ώρα 18:40, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, το σχέδιο νόμου «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας» και καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχουν, καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου.
Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τη Δευτέρα 24-04-2017 και ώρα 12:00.
Νέα ημερομηνία λήξης της διαβούλευσης: Τρίτη 02-05-2017 και ώρα 12:00
 

Ο Υπουργός Υγείας                                                                                                                    Ο Αν. Υπουργός Υγείας

Ανδρέας Ξανθός                                                                                                                            Παύλος Πολάκης