ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Άρθρο 13 Άυλη λειτουργία συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης φαρμάκων

1. Η άυλη συνταγή και το άυλο παραπεμπτικό διακινούνται και εκτελούνται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (https://www.e-syntagografisi.gr/p-rv/p) που λειτουργεί και διαχειρίζεται η «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η.ΔΙ.Κ.Α.).
2. Ο ασθενής δύναται να συνδέεται στο Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (https://www.e-syntagografisi. gr/p-rv/p) είτε με τους κωδικούς πρόσβασης στο Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, εφόσον διαθέτει («Είσοδος με ΠΦΥ»), είτε με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet) και να δηλώνει ότι επιθυμεί να λαμβάνει ηλεκτρονικά τις συνταγές φαρμάκων που του συνταγογραφούνται. Στην περίπτωση αυτή, δηλώνει επίσης υποχρεωτικά τον τρόπο με τον οποίο θα λαμβάνει τις ανωτέρω συνταγές, ο οποίος μπορεί να είναι είτε μέσω μηνύματος (sms) στο κινητό του τηλέφωνο, καταχωρώντας τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου στο σύστημα, είτε και μέσω μηνύματος (email) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του, καταχωρώντας στο σύστημα τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου.
3. Στην περίπτωση που ο ασθενής έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να λαμβάνει ηλεκτρονικά τις συνταγές φαρμάκων του, μόλις ο ιατρός καταχωρίσει τη συνταγή φαρμάκων του, ο ασθενής ενημερώνεται για την έκδοση της συνταγής με λήψη μηνύματος (sms) στο κινητό του τηλέφωνο, το οποίο περιλαμβάνει τον αριθμό της συνταγής που του συνταγογραφήθηκε (barcode συνταγής) και το χρονικό διάστημα ισχύος της ή και μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του (email) με όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη συνταγή, ήτοι, ενδεικτικά, αριθμό συνταγής, φάρμακο, διάγνωση και χρονικό διάστημα ισχύος. Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, στο οποίο συνδέονται οι ιατροί με τους μοναδικούς κωδικούς πιστοποίησής τους. Για κάθε ηλεκτρονική συνταγή καταγράφονται τα στοιχεία του ιατρού που την καταχώρισε, καθώς και η ημερομηνία αυτής.
4. Κατά την εκτέλεση της άυλης ηλεκτρονικής συνταγής δεν προσκομίζεται στον φαρμακοποιό το φυσικό έντυπο της συνταγής φαρμάκων του ιατρού. Ο φαρμακοποιός ανακτά την άυλη ηλεκτρονική συνταγή εισάγοντας στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης τον κωδικό της (barcode συνταγής) ή τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) του ασθενή. Στην περίπτωση εκτέλεσης της άυλης συνταγής φαρμάκων με βάση τον αριθμό συνταγής (barcode συνταγής), ο φαρμακοποιός αναζητεί και εκτελεί την άυλη ηλεκτρονική συνταγή φαρμάκων, με βάση τον αριθμό της. Μόλις ο φαρμακοποιός εκτελέσει τη συνταγή, ο πολίτης λαμβάνει ενημερωτικό μήνυμα στο κινητό του τηλέφωνο ή και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει, με τα στοιχεία εκτέλεσης της συνταγής του. Στην περίπτωση εκτέλεσης της άυλης ηλεκτρονικής συνταγής φαρμάκων με βάση τον Α.Μ.Κ.Α., ο φαρμακοποιός εισάγει στο Σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης τον Α.Μ.Κ.Α. του πολίτη που έχει δηλώσει ότι επιθυμεί άυλη συνταγογράφηση, προκειμένου να αναζητήσει τις ηλεκτρονικές συνταγές του, οι οποίες εκκρεμούν προς εκτέλεση. Το σύστημα αποστέλλει στον πολίτη κωδικό (one-time-password) με μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο ή και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει για επιβεβαίωση της παρουσίας του. Ο πολίτης γνωστοποιεί τον κωδικό στον φαρμακοποιό, ο οποίος τον εισάγει στο Σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και αποκτά πρόσβαση στις προς εκτέλεση συνταγές φαρμάκων του πολίτη. Μόλις ο φαρμακοποιός εκτελέσει τη συνταγή, ο πολίτης λαμβάνει ενημερωτικό μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο ή και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει, με τα στοιχεία εκτέλεσης της συνταγής του.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διαδικασία άυλης συνταγογράφησης, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

 • 14 Ιουνίου 2020, 17:57 | ΜΑΡΙΑ

  ΧΑΙΡΕΤΕ
  Όλα αυτά που θέλετε επιτέλους να νομοθετήσετε – εφαρμόσετε στη δημόσια διοίκηση είναι σε καλό δρόμο και έπρεπε να είχαν δρομολογηθεί μέχρι και σήμερα.
  Ομως , αναζήτησα με δυσκολία να επιμορφωθώ πέρσι το χειμώνα σε δυο σεμινάρια του ινστιτούτο σχολής δημοσιάς διοίκησης στη Θεσσαλονίκη ( ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔ ,ΔΗΜΟΣΙΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΣΚΩΔΙΚΑΣ ) ,είπα στην υπηρεσία μου για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου που έπρεπε να εφαρμόζεται απο το 2001 , μιλησα ότι για τη νόμιμη λειτουργεία του κέντρου υγείας στο οποίο εργάζομαι πρέπει να υπάρχει ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και πάνω από πενήντα εργαζόμενους ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ,ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ ΕΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΘΕ ΕΞΑΜΗΝΟ απο προϊστάμενο τεχνικησ υπηρεσιας , ΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕ ΤΥΠΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ,,,,ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΩ ΚΑΝΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στο χώρο εργασίας μου ΩΣ ΜΟΝΙΜΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ , ΚΑΚΗ ΩΣ ΜΕΤΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΟΥ ,ΝΑΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΑΞΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ , ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΔΩΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ,ΔΟΘΗΚΑΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ -ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΙΔΑΧ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ

  ΓΙΑΤΙ ΛΟΙΠΟΝ ΞΩΔΕΨΕ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙ ΚΑΙ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΜΕ ΑΦΗΝΕΙ ΝΑ ΤΑ ΕΦΑΡΜΟΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΕΝΕΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
  ΣΑΣ ΑΚΟΥΣΑ ΣΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ 14-06-2020 ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ένοιωσα ΠΕΡΗΦΑΝηΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ .
  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ Ν.4590 :
  ευχαριστω !

 • 12 Ιουνίου 2020, 20:56 | Θανάσης Παπαθανασίου

  Θα πρέπει να υλοποιηθεί οπωσδήποτε και το άυλο παραπεμπτικό με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως και η άυλη συνταγογράφιση και για τους ίδιους ακριβώς λόγους.