Άρθρο 9 Ανάκληση της απόφασης υπαγωγής

Το άρθρο 31 του ν. 4487/2017 (Α’ 116) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 31
Ανάκληση απόφασης υπαγωγής
1. Η απόφαση υπαγωγής ανακαλείται, αν το οπτικοακουστικό έργο δεν πληροί, κατά περίπτωση, τα πολιτιστικά κριτήρια των πινάκων Α΄, B΄, Γ΄, Δ΄ και Ε΄, καθώς και τους όρους και τους κανόνες υπαγωγής στο παρόν καθεστώς.
2. Ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου δύναται να αιτηθεί την απόσυρση αυτού σε οποιοδήποτε στάδιο υλοποίησης της επένδυσης. Στην περίπτωση αυτή, το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανακαλεί την απόφαση υπαγωγής, κατόπιν γραπτής εισήγησης του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε..
3. Σε περίπτωση ανάκλησης της απόφασης υπαγωγής το παράβολο του άρθρου 28 του παρόντος καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου».

 • Όπως παρατηρήσαμε και σε άλλο σημείο της διαβούλευσης ο διαχωρισμός ανάλογα με τον τρόπο διανομής ενός οπτικοακουστικού έργου (πχ κινηματογραφική προβολή, τηλεοπτική μετάδοση, streaming, κλπ), είναι πιθανόν να οδηγήσει σε ενστάσεις για ανάκληση της απόφασης υπαγωγής. Σταχυολογούμε κάποιες περιπτώσεις…

  • Δυστυχώς το 80% των ελληνικών κινηματογραφικών ταινιών δεν βρίσκει διανομή σε αίθουσες, οπότε εκτός από κάποιες προβολές σε φεστιβάλ προβάλλονται μόνο στην τηλεόραση. Αυτά τα έργα θα κριθούν με κινηματογραφικά ή με τηλεοπτικά κριτήρια? Δηλαδή τελικά ένα έργο είναι «κινηματογραφικό» μόνον κατά δήλωση?

  • Εάν ένα έργο προβληθεί μια εβδομάδα σε μια αίθουσα και μετά παιχτεί στην τηλεόραση σε 3 μέρη των 30 λεπτών ή στο διαδίκτυο σε 15 επεισόδια των 6 λεπτών, είναι κινηματογραφικό έργο, τηλεοπτική σειρά ή streaming ? Και οι παραγωγές που πρόκειται να παιχτούν σε streaming θεωρούνται τηλεοπτικές ή κινηματογραφικές ?

  • Εάν μια «σειρά» 5 επεισοδίων, μονταριστεί σε ένα ενιαίο έργο και προβληθεί μια φορά σε ένα φεστιβάλ ή μια αίθουσα, είναι τηλεοπτική σειρά ή κινηματογραφικό έργο?

  • Εάν ένα έργο ενισχυθεί σαν «μικρού μήκους 40 λεπτών» και τελικά μονταριστεί στα 65 λεπτά, χάνει την ενίσχυση του διότι δεν έχει πλέον προδιαγραφές μικρού μήκους?

  Προτείνεται λοιπόν ο σύγχρονος διαχωρισμός ο οποίος ακολουθείται και σε άλλες χώρες, ανάλογα με την τυπολογία του αυτοτελούς έργου και την διακριτή διαδικασία παραγωγής του, όπως…

  • Έργο Μυθοπλασίας (scripted content, για οποιοδήποτε μέσο διανομής)
  • Έργο τεκμηρίωσης (documentary, για οποιοδήποτε μέσο διανομής)
  • Έργο Συνθετικής Εικόνας (C.G.I / Κινούμενα Σχέδια /Animation, Παιχνίδια σε υπολογιστές)

  Έτσι, η ανάκληση υπαγωγής θα στηρίζεται μόνο σε αντικειμενικά κριτήρια που αφορούν την παραγωγή, αλλά όχι την διανομή του έργου.