Ολοκλήρωση Δημοσίευσης Διαβούλευσης

Με αφορμή το πέρας της δημόσιας διαβούλευσης για το σχέδιο νόμου «Επιτάχυνση και απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων, ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις», θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλους τους πολίτες και τους φορείς που συμμετείχαν στη διαδικασία της διαβούλευσης και κηρύττουμε την ολοκλήρωσή της.

 

Ο Υπουργός Επικρατείας

 

Κυριάκος Πιρερρακάκης

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αθήνα, 09 Ιουνίου 2020
Ο Υπουργός Επικρατείας, κ. Κυριάκος Πιερρακάκης, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 61 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), σε συνδυασμό με το αυξημένο ενδιαφέρον των κοινωνικών εταίρων, επιμηκύνει κατά μία (1) εβδομάδα τη διάρκεια της δημόσιας ηλεκτρονικής διαβούλευσης επί του σχεδίου νόμου «Επιτάχυνση και απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων, ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις». Η νέα καταληκτική ημερομηνία διαβούλευσης είναι η 17η Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.00.

Ο Υπουργός Επικρατείας

Κυριάκος Πιερρακάκης


Ο Υπουργός Επικρατείας, κ. Κυριάκος Πιερρακάκης θέτει από σήμερα, 03 Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τίτλο: «Επιτάχυνση και απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων, ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις».
Με το εν λόγω σχέδιο νόμου επιχειρείται α) η προώθηση και η απλούστευση των διαδικασιών ενίσχυσης της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα, β) η παροχή ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, γ) η ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης μέσω διαδικασιών που διευκολύνουν την ψηφιακή διεπαφή του Δημοσίου με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και δ) η ρύθμιση οργανωτικών ζητημάτων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Στο πλαίσιο αυτό, καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις του για την όποια βελτίωση των διατάξεων του ανωτέρω νομοθετήματος.
Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 10 Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.00.

 

Ο Υπουργός Επικρατείας

Κυριάκος Πιερρακάκης