Δημόσια Διαβούλευση για το Προσχέδιο Νόμου «Καταπολέμηση της Φοροδιαφυγής, Αναδιάρθρωση των Φορoλογικών Υπηρεσιών και άλλες Διατάξεις Αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών»

Το Υπουργείο Οικονομικών θέτει σε δημόσια διαβούλευση το προσχέδιο νόμου «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, αναδιάρθρωση των φορολογικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών», στο πλαίσιο του διάλογου με τους πολίτες, για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης.

Το προσχέδιο νόμου εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του Υπουργείου Οικονομικών για τη δημιουργία ενός δίκαιου και αποτελεσματικού φορολογικού συστήματος. Το 2011 είναι το έτος της πλήρους υλοποίησης του νέου θεσμικού πλαισίου, που θεσπίστηκε το 2010 με το οποίο άλλαξε ριζικά το σύστημα φορολόγησης των εισοδημάτων και των περιουσιών και πολλαπλασιάζονται οι διευκολύνσεις και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές στην υπηρεσία των φορολογούμενων. Μέσα σε αυτό το έτος, το Υπουργείο Οικονομικών προχωράει στο επόμενο μεγάλο βήμα της αλλαγής του φορολογικού μας συστήματος με την αναδιοργάνωση του φορολογικού, ελεγκτικού και εισπρακτικού μηχανισμού, ταυτόχρονα με την εφαρμογή ένα νέο αυστηρότερου πλαισίου για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου αποσκοπεί στη θωράκιση του συστήματος με όσα νομικά εργαλεία απαιτούνται για την αποτελεσματική διενέργεια και έκβαση των φορολογικών ελέγχων, αλλά και τη συνολική λειτουργία του φορολογικού συστήματος. Το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει, δράσεις για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, την αναδιοργάνωση του ελεγκτικού και εισπρακτικού μηχανισμού και την βελτίωση του πλαισίου φορολόγησης και διευκόλυνσης της επιχειρηματικότητας.

Με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο επιχειρείται να διαμορφωθεί ένα αυστηρό, δίκαιο και αξιόπιστο φορολογικό σύστημα. Ένα σύστημα φορολόγησης που θα επιβραβεύει και θα ενθαρρύνει τη συμμόρφωση, ενώ θα προστατεύει τον συνεπή φορολογούμενο και το δημόσιο συμφέρον αποτρέποντας την φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή.

Σχεδόν ένα χρόνο μετά την πρώτη διαβούλευση για τη φορολογική μεταρρύθμιση κατά την οποία κατατέθηκαν και ελήφθησαν υπόψη περίπου 15.000 σχόλια πολιτών προσβλέπουμε και πάλι στην ενεργό συμμετοχή των πολιτών και των φορέων με την υποβολή προτάσεων και σχολίων για ένα νέο δίκαιο, αποτελεσματικό και ταυτόχρονα αποδοτικό φορολογικό σύστημα που έχει ανάγκη η κοινωνία και η οικονομία μας.

Οι προτάσεις και οι επισημάνσεις μπορούν να κατατίθενται μέχρι και την Τρίτη 1 Φεβρουαρίου 2011.