Άρθρο 15 Φορολογία νομικών προσώπων (ΑΕ, ΕΠΕ) και μερισμάτων

Από τις χρήσεις που αρχίζουν από 1/1/2011 μειώνεται ο φορολογικός συντελεστής από 24% σε 20% και εφαρμόζεται για το σύνολο των κερδών.

Για τα διανεμόμενα  κέρδη προβλέπεται φόρος 25% που διενεργείται με παρακράτηση στο νομικό πρόσωπο. Τα μερίσματα εντάσσονται στην φορολογική κλίμακα,  ουσιαστικά όμως εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση, (20% σε επίπεδο νομικού προσώπου και 25% παρακράτηση στα μερίσματα) για την πλειοψηφία των μετόχων. Για τους έχοντες χαμηλά εισοδήματα προβλέπεται δικαίωμα επιστροφής του παρακρατούμενου φόρου μερισμάτων. Αυτό θα συμβαίνει εάν αθροιζόμενα τα μερίσματα με τα λοιπά εισοδήματα είναι από 22.000 ευρώ και κάτω, όπου ο συντελεστής της κλίμακας είναι 24% άρα λόγω της παρακράτησης με 25% ο μικρομέτοχος και χαμηλόμισθος δικαιούται επιστροφής.(κλίμακα:12000 μηδέν, 12001 -16000 18%, 16001- 22001 24%).

Για τα μεγαλύτερα  εισοδήματα ουσιαστικά  θα εξαντλείται η φορολογία αφού θα έχει φορολογηθεί με 20% σε επίπεδο νομικού προσώπου  και 25% σε επίπεδο παρακράτησης διανεμομένων.

 Με τον τρόπο αυτό  εφαρμόζονται οι συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας που έχει υπογράψει η χώρα μας  και εφαρμόζονται επίσης  οι οδηγίες της ΕΕ περί ομίλων και ευνοούνται οι μικρομερισματούχοι.

 Ακόμα θεσπίζεται διάταξη για μη φορολογία κατά την εισαγωγή μερισμάτων από χώρες της ΕΕ εφόσον δεν διανέμονται τα εισαγόμενα μερίσματα για αναπτυξιακούς λόγους. Εννοείται ότι όποτε διανεμηθούν θα παρακρατηθεί ο φόρος που αναλογεί στα μερίσματα.

Για τους Ισολογισμούς που κλείνουν 31.12.2010  ο συντελεστής σε επίπεδο νομικού προσώπου ορίζεται σε 24% για το σύνολο των κερδών  και για τα διανεμόμενα κέρδη  της χρήσης αυτής ορίζεται επιπλέον  ποσοστό παρακράτησης 21%

 • 1 Φεβρουαρίου 2011, 21:30 | Σύνδεσμος Επενδυτών Διαδικτύου
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  1

  ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ – ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

  Ο Σύνδεσμος Επενδυτών Διαδικτύου επισημαίνει ότι με το άρθρο 15 του νομοσχεδίου, για τη «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ» δυνητικά τα μερίσματα μπορεί να φορολογηθούν με συντελεστή 65% και με ευνοϊκή ερμηνεία μέχρι 56%, ενώ λαθεμένα αναγράφει το συγκεκριμένο άρθρο ότι εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση με τον φόρο που πληρώνεται σε επίπεδο νομικού προσώπου και τη παρακράτηση φόρου. Αυτό συμβαίνει γιατί το 20% που φορολογείται στο επίπεδο του νομικού προσώπου, δεν μπορεί να συμψηφιστεί με τον φόρο που οφείλει ο μέτοχος, ο οποίος φορολογείται για το συνολικό ποσό των μερισμάτων με συντελεστή μέχρι 45% με συμψηφισμό όμως μόνο του ποσού που έχει παρακρατηθεί.

  Ο ΣΕΔ προτείνει δυο επιλογές

  1. να δοθεί η δυνατότητα συμψηφισμού, σε φυσικά πρόσωπα που κατέχουν μέχρι και το 1% κάθε συγκεκριμένης εταιρείας του συνολικού φόρου, δηλαδή και αυτού που έχει πληρωθεί στο όνομα του νομικού προσώπου και αυτού που έχει παρακρατηθεί στον όνομα του μετόχου,ή το ελάχιστον

  2. να υπάρχει δυνατότητα επιλογής της εξάντλησης της φορολογικής υποχρέωσης του μετόχου με την παρακράτηση, χωρίς περαιτέρω υποχρέωση συνυπολογισμού του στα υπόλοιπα εισοδήματα, οπότε το εισόδημα θα φορολογείται όντως με τον ανώτερο συντελεστή 45% και της προαιρετικής υπαγωγής του εισοδήματος αυτού στη φορολογική κλίμακα και το συμψηφισμό του φόρου που έχει παρακρατηθεί.

  Με τον τρόπο αυτό η συνολική επιβάρυνση του κάθε μετόχου θα συναρτάται περισσότερο με το ύψος τους εισοδήματος του και αποκαθίσταται εν μέρει κατάφωρη φορολογική αδικία με συντελεστή φορολόγησης 20% μεγαλύτερο για κάθε ευρώ μερίσματος, ο οποίος μπορεί να φτάσει να υπερβαίνει ακόμα και κατά 45% τον υψηλότερο συντελεστή φορολογίας, εισοδήματος.

  Επιπλέον δίνεται και ένα σημαντικότατο κίνητρο στου ιδιώτες Έλληνες επενδυτές να συμμετάσχουν ενεργά στη στήριξη της Ελληνικής Οικονομίας, χωρίς καμιά επιβάρυνση του κρατικού Προϋπολογισμού.

  Ο ΣΕΔ καταθέτει αυτή την πρόταση στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευση του Φορολογικού Νομοσχέδιου εκπροσωπώντας τον μέσο Έλληνα επενδυτή, ο οποίος έχει επενδύσει τις αποταμιεύσεις του στην Εθνική Οικονομία μέσω του ελληνικού Χρηματιστήριου.

 • 1 Φεβρουαρίου 2011, 17:13 | Παναγιωτόπουλος Κώστας
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Άρθρο 15

  Η παρακράτηση στα μερίσματα να γίνει 20%. Έτσι οι μικρομέτοχοι θα μπορούν να έχουν εισόδημα να ζήσουν καθ’όλη την διάρκεια του έτους και δεν θα περιμένουν την επιστροφή φόρου που γίνεται με καθυστέρηση 1 χρόνου.
  Για τις επιχειρήσεις ο συντελεστής φόρου για τα μή διανεμόμενα κέρδη να γίνει 10%. Έτσι οι επιχειρήσεις θα μπορούν να έχουν κεφάλαια να ξαναεπενδύουν, να καλύπτουν την ίδια συμμετοχή όταν χρειαστεί και είναι ένα κίνητρο να μην διανέμονται τα μερίσματα που θα καταναλωθούν και δεν θα υπάρχουν πόροι για επενδύσεις.
  Επίσης είναι ένα κίνητρο για προσέλκυση ξένων επενδυτών, που η χώρα μας τους έχει πολλή ανάγκη.

 • 1 Φεβρουαρίου 2011, 09:28 | Μάνια Κυριόγλου
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 4  2

  Αγαπητέ κ. Υπουργέ,

  1) Για τους ισολογισμούς που κλείνουν 31.12.2011 και τα διανεμόμενα κέρδη: Η αύξηση της συνολικής παρακράτησης φόρου από 40% σε 45% είναι άδικη και αντιδεοντολογική. Για παράδειγμα, η αύξηση αυτή μεταβάλει εκ των υστέρων και προς το χειρότερο το πλαίσιο που λήφθηκαν οι επιχειρηματικές αποφάσεις των επενδυτών το 2010, παγιδεύοντάς τους σε ένα αυξημένο συντελεστή παρακράτησης. Προφανώς, εκ των υστέρων και προς το χειρότερο μεταβολές, όπως αυτή, δρουν αποτρεπτικά για νέους επενδυτές και για επενδυτές από το εξωτερικό. Επίσης δρουν αποτρεπτικά ως προς την ανάπτυξη εμπιστοσύνης μεταξύ των πολιτών και του Υπουργείου σας. Πρόταση: Να απαλειφθεί η διάταξη αυτή και να επανέλθει ο συντελεστής στον προβλεφθέντα από το αντίστοιχο νομοσχέδιο του 2010.

  2) Για τη φορολόγηση των διανεμόμενων κερδών πρακτικά στο 45%.

  – Είναι προφανές ότι ο συντελεστής αυτός είναι ιδιαίτερα υψηλός και αποτρεπτικός για νέες επενδύσεις στη χώρα μας, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη τους αντίστοιχους συντελεστές γειτονικών αλλά και άλλων χωρών της ΕΕ.

  – Θα έπρεπε να δημοσιεύσετε τις μελέτες προσομοίωσης των φορολογικών εσόδων και της επενδυτικής δραστηριότητας που δείχνουν ότι οι προτεινόμενοι συντελεστές φορολόγησης είναι οι βέλτιστοι για το σύνολο των ΑΕ και ΕΠΕ (ανεξαρτήτως ύψους εσόδων και κερδών). Απορώ για την απλότητα της προσέγγισής σας σε ένα τόσο θεμελιώδες θέμα για το μέλλον της χώρας μας

  – Τέλος θεωρώ ότι στην πρότασή σας αυτή δεν έχετε λάβει υπόψη σας τις εταιρίες παροχής υπηρεσιών (ιδιαίτερα αυτές που παρέχουν υπηρεσίες γνώσης), οι οποίες οφελούνται ελάχιστα έως καθόλου από την μείωση του συντελεστή επανεπενδυόμενων κερδών, καθότι στις εταιρίες αυτές (αλλά και σε άλλες) οι ευκαιρίες επανεπένδυσης είναι ιδιαίτερα περιορισμένες (π.χ. εταιρίες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών).

  Πρόταση: Να μειωθεί ο συντελεστής φορολόγησης των διανεμόμενων κερδών. Να μελετηθεί φορολόγηση προσαρμοσμένη σε κατηγορίες επιχειρήσεων και στα χαρακτηριστικά αυτών

  Με Τιμή

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 23:30 | Σπυρος Σκιαδοπουλος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  3

  Στην μικρη ΑΕ που εχω οπου ο τζιρος στα δυο χρονια της κρισης εχει πεσει 40%,κραταω το προσωπικο μου με τρομερη προσπαθεια και δεν εχω κανει καμμια απολυση 2,5 χρονια που υπαρχει η κριση.
  Γιατι μου φορολογειτε αναδρομικα κερδη εις νεο της τελευταιας εξαετιας αν τα διανειμω και δεν ισχυουν οι κανονες φορολογησης κερδων του καθε οικονομικου ετουςχωριστα;
  Γιατι επειδη δεν διενειμα κερδη τοτε, να πληρωσω τωρα με αυξημενους συντελεστες,εφ’οσον τοτε φορολογηθηκα και πληρωσα κανονικα;
  Παρακαλω διορθωστε αμμεσα την αδικια.

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 19:41 | τιμολεων κουβελης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 1  2

  το αρθρο αυτο για την φορολογια των ΑΕ και ΕΠΕ ειναιτελειως αδικο για εναν εταιρο ΕΠΕ με ενα μικρομεσαιο εισοδημα της ταξης των 40-50000 ΕΥΡΩ
  εναντι του απλου φορολογουμενου ο οποιος δεν φθανει να φορολογηθει με 45% που επιβαλλεται στον εταιρο ΕΠΕ και μαλιστα χωρις κλιμακωση.
  Η ρυθμιση αυτη ειναι μονο προς οφελος των μεγαλων εταιρειων και βεβαια υπερ των πολυεθνικων.
  Ποια αναπτυξη περιμενουμε οταν φορτωνουμε ετσι το μικρομεσαιο εισοδημα μιας ΕΠΕ με φορους μεγαλυτερους απο τους των απλων φορολογουμενων που δεν υποκεινται και στους αυστηρους κανονες λειτουργιας μιας ΕΠΕ(βιβλια Γ κατηγοριας κλπ) ???
  Ακομη με την αμεση και οχι σταδιακη εφαρμογη του και μαλιστα αναδρομικα
  δεν αφηνει κανενα περιθωριο αντιδρασης στον εταιρο π.χ.κλεισιμο της εταιρειας γιατι μοιραια εκει οδηγειται.
  Τελος διερωτωμαι υπαρχει καμμια αλλη χωρα στην Ευρωπη με τετοιο υψος φορολογιας στις επιχειρησεις?? εγω δεν γνωριζω κενενα.Η κινη λογικη αλλα και η οικονομικη πρακτικη λεει οτι οταν η οικονομια ειναι σε κριση
  ελαττωνεται η φορολογια στις επιχειρησεις,δεν αυξανεται και μαλιστα σε τετοια υψη.

 • Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 3  3

  Παρατηρήσεις της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου επί του προσχεδίου Νόμου «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, αναδιάρθρωση των φορολογικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών»

  Άρθρο 15 – Φορολογία νομικών προσώπων (ΑΕ, ΕΠΕ) και μερισμάτων

  Από τις χρήσεις που αρχίζουν από 1/1/2011 μειώνεται ο φορολογικός συντελεστής από 24% σε 20% και εφαρμόζεται για το σύνολο των κερδών. Για τα διανεμόμενα κέρδη προβλέπεται παρακράτηση φόρου με 25%. Τα μερίσματα, με την εξαίρεση των θυγατρικών των αλλοδαπών εταιρειών, εντάσσονται στην φορολογική κλίμακα, ουσιαστικά όμως εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση, (20% σε επίπεδο νομικού προσώπου και 25% παρακράτηση στα μερίσματα) για την πλειοψηφία των μετόχων. Για τους έχοντες χαμηλά εισοδήματα προβλέπεται δικαίωμα επιστροφής του παρακρατούμενου φόρου μερισμάτων. Για τους ισολογισμούς που κλείνουν 31.12.2010 ο συντελεστής σε επίπεδο νομικού προσώπου ορίζεται σε 24% για το σύνολο των κερδών και για τα διανεμόμενα κέρδη της χρήσης αυτής ορίζεται επιπλέον ποσοστό παρακράτησης 21%.

  Η συνολική φορολογική επιβάρυνση σε ποσοστό 45% για το μέτοχο ή τον εταίρο είναι άκρως επιβαρυντική. Οι περιπτώσεις που μέτοχοι ή εταίροι θα έχουν επιστροφή θα είναι η μειοψηφία, με την πλειοψηφία αυτών να επιβαρύνεται με φόρο 45%. Επιπροσθέτως να σημειώσουμε ότι με τον εν λόγω τρόπο φορολογίας των νομικών προσώπων, ακυρώνονται οι διατάξεις του αρ. 13 του ν.3842/2010. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι μέχρι να ψηφιστεί και δημοσιευθεί ο παρών νόμος στο Φ.Ε.Κ. να μην γνωρίζει κανένας Έλληνας πολίτης και ιδιαιτέρως οι μέτοχοι, οι εταίροι κλπ ποιος εν τέλει θα είναι ο τρόπος φορολογίας των κερδών των νομικών προσώπων για τη χρήση 2010. Η αδυναμία της διοίκησης να νομοθετήσει έναν σταθερό (έστω και για περιορισμένο χρονικό διάστημα) τρόπο φορολογίας των εν λόγω επιχειρήσεων έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στο φορολογικό σχεδιασμό, τόσο των ημεδαπών, όσο και των αλλοδαπών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας.

  Επίσης, θεωρούμε ότι θα πρέπει οι ατομικές επιχειρήσεις να υπαχθούν σε καθεστώς φορολόγησης των κερδών τους παρόμοιο με αυτό των προσωπικών εταιριών. Δηλαδή όπως σε μία ΟΕ ή ΕΕ το 50% των κερδών του ομόρρυθμου εταίρου φορολογείται με συντελεστή 20% και για το υπόλοιπο εφαρμόζεται η κλίμακα, το ίδιο να ισχύσει και για τους επιτηδευματίες – φυσικά πρόσωπα, έτσι ώστε να ενισχυθεί ο υγιής ανταγωνισμός μεταξύ ομοειδών επιχειρήσεων, χωρίς να εξαρτώνται από τη νομική μορφή αυτών.

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 09:46 | Α.Κ.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  2

  Κύριοι νομοθέτες,
  Όλοι θα συμφωνούσαμε να μην φορολογούνται τα μη διανεμόμενα κέρδη, εφόσον πράγματι επενδύονται. Η επιχείρηση λοιπόν πρέπει να ελέγχεται άμεσα, αλλοιώς καμμιά επιχείρηση δεν θα διανέμει κέρδη, προκειμένου να φοροδιαφεύγει.
  Δηλαδή, καλό θα ήταν να πληρώνει τους φόρους και μετά αυτοί να επιστρέφονται, εφόσον έχει αποδειχθεί η επένδυση…
  Αυτό άλλωστε είχε ανακοινώσει και ο πρωθυπουργός (μάλλον για τα μάτια του κοσμάκη). Αν θυμάμαι καλά, είχε πει ότι δεν θα φορολογούνται νομικά πρόσωπα που χρησιμοποιούν τα κέρδη για την υγιή ανάπτυξή τους. Τι έχει συμβεί? Έχουμε ξεχάσει το δεύτερο σκέλος? Και που βρίσκονται οι διαδικασίες ελέγχου από τη μεριά του κράτους για την επανεπένδυση των κερδών?

  Αυτοκοροϊδευόμαστε για άλλη μια φορά?
  Αν δεν κινήσετε την οικονομία άμεσα, αυτός ο τόπος δεν θα έχει μέλλον, έτσι τουλάχιστον όπως το ονειρευτήκαμε εμείς οι 50 ρηδες, με όλα τα νησιά του, την ελληνική του παράδοση και την ιστορική του συνέχεια…..

 • 30 Ιανουαρίου 2011, 15:45 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 1  1

  ΟΤΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 1.1.2011 ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΤΩΝ ΑΕ ΣΤΟ 20% ΤΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΝΑ ΑΚΥΡΩΘΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ. ΜΕ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΑΥΤΗ Ο ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΟΙ ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΦΟΡΟΥΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΑΠΟ ΠΟΛΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝ. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΣΩΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΕΙΝΑΙ ΚΡΑΤΙΚΟΔΙΑΙΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. ΝΑΙ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
  ΕΠΙΣΗΣ, ΟΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΟΔΑ , ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΞΟΦΛΗΘΕΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ ΝΟΜΙΜΩΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΡΩΣ ΟΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΥΤΩΝ.
  ΤΟ ΣΔΟΕ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ Ο ΦΟΡΟΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ.
  ΠΡΕΠΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΚΑΘΙΕΡΩΘΕΙ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (ΜΕΓΑΛΕΣ Η ΜΙΚΡΕΣ) ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ( ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΛΕΓΧΟ ΓΙΑ ΜΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΠΑ, ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΜΥ, ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ, ΠΙΘΑΝΗ ΥΠΑΡΞΗ ΠΛΑΣΤΩΝ Η ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ κ.α.), ΜΕ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ, ΒΕΒΑΙΑ, ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ.

  ΕΠΙΣΗΣ, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Η ΑΝΥΠΑΡΞΙΑΣ ΚΕΡΔΩΝ, ΠΡΕΠΕΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΕΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ) ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΕΝΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΦΟΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (π.χ. 2000 ΕΩΣ 10000 ΕΥΡΩ)
  Ο ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΘΙΕΡΩΘΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ( ΣΕ ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ ΜΕΓΕΘΗ ) ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΦΟΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ.

 • 30 Ιανουαρίου 2011, 14:32 | Ωρίων
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 3  1

  καλά κάνουν οι επιχειρηματίες και δεν θέλουν να πληρώσουν τα σπασμένα από τις αστοχίες του κράτους…

  τότε, καλά θα κάνει και το κράτος να σταματήσει να πληρώνει τα σπασμένα από αποτυχημένες επιχειρήσεις…

  η πλειοψηφία, όμως, δηλαδή οι μισθωτοί και συνταξιούχοι, που δεν διορίστηκαν στο δημόσιο κομματικά και που δεν έχουν επιχείρηση, γιατί να πληρώνουν πάντα τα σπασμένα και των δύο?

 • 30 Ιανουαρίου 2011, 14:44 | ΣΙΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 3  1

  Κύριε Υπουργέ
  Ο νέος τρόπος φορολογίας των νομικών προσώπων που αναφέρεται στο υπο ψήφιση νομοσχέδιο είναι δυσμενέστερος σε σχέση με τα ισχύοντα στον Ν 3842/2010 για τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα (από 40% φορολογία σε 20+25=45%) και ευμενέστερος για τα αλλοδαπές εταιρείες.(20%).Αυτό έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τις προθέσεις του υπουργείου για μείωση των φόρων στα κέρδη που επανεπενδύονται
  Παράδειγμα: Αν μια ημεδαπή θυγατρική έχει κέρδη τα οποία διανέμει στην επίσης ημεδαπή μητρική και η οποία ( μητρική) σκοπεύει να τα επενδύσει π.χ. για εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεών της , τότε τα κέρδη της θυγατρικής θα φορολογηθούν μια φορά στο επίπεδο του νομικού προσώπου (θυγατρική) με 20% και ξανά σαν μέρισμα(προς τη μητρική) με 25% ήτοι συνολικά με 45% και μάλιστα για κέρδη που επανεπενδύονται (από τη μητρική) και δεν μοιράζονται στους μετόχους.
  Αν στο ίδιο παράδειγμα η μητρική ήταν αλλοδαπή τότε η ημεδαπή θυγατρική θα φορολογούνταν μονό με 20% Αυτό δεν αποτελεί κύριε υπουργέ αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ των ημεδαπών και αλλοδαπών νομικών προσώπων; Ταυτόχρονα ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις της βόρειας Ελλάδας αποτελεί ουσιαστικό κίνητρο να μεταφέρουν τις δραστηριότητές τους σε διπλανές χώρες με ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς διατηρώντας εντός της χώρας μονό υποκαταστήματα ή θυγατρικές.
  Τέλος τίθεται σοβαρό θέμα με τις αυξήσεις κεφαλαίου που απαιτούν οι διάφοροι επενδυτικοί νόμοι(ΕΣΠΑ,Αναπτυξιακός κλπ)για την κάλυψη του προβλεπόμενου κάθε φορά ύψους της ίδιας συμμετοχής. Όταν η επιχείρηση έχει κέρδη και θέλει να τα διαθέσει για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της επένδυσης που πραγματοποιεί τότε οφείλει να κάνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου .Αυτό σύμφωνα με το νόμο θεωρείται διανομή μερίσματος και επομένως θα φορολογηθεί με 20% στο επίπεδο του νομικού προσώπου και επιπλέον 25% ως μέρισμα σύνολο δηλ 45% , παρόλο που τα κέρδη διατίθενται για επένδυση.
  Κύριε Υπουργέ
  Στις μέρες μας χρειαζόμαστε όσο τίποτα άλλο τις επενδύσεις και κάθε φορολογικό εμπόδιο αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα για την πραγματοποίησή τους. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
  τοποίησή τους. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.

 • 29 Ιανουαρίου 2011, 20:46 | Νάσια
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 3  2

  είναι λυπηρό που σε ένα άρθρο που αφορά ΑΕ και ΕΠΕ σχολιάζουν ως επί το πλείστον ιδιοκτήτες ΑΕ και ΕΠΕ, και όχι όλοι οι άλλοι πολίτες, γιατί στην πραγματικότητα οι ΑΕ και ΕΠΕ θα έπρεπε να αφορούν όλη την κοινωνία

  είναι λυπηρό να ακούγονται απόψεις ότι «αφού το κράτος κλέβει, θα το κάνω κι εγώ», «αφού επένδυσα 100.000 ευρώ, θα πρέπει να πλουτίσω», «αφού έχει ρίσκο η επένδυσή μου, θα πρέπει να είναι αφορολόγητη (και η επένδυση στο… καζίνο έχει πολύ ρίσκο, αλλά τα κέρδη φορολογούνται τσεκουράτα)», «το δημόσιο έχει πολλούς δημόσιους υπάλληλους, άρα γιατί να τους συντηρώ εγώ (λες και οι υπόλοιποι πολίτες δεν συνεισφέρουν)» κ.ο.κ

  πρέπει οι κύριοι των ΕΠΕ και ΑΕ να κατανοήσουν ότι όσο οι όμοιοι τους και οι επιτηδευματίες γενικά φοροδιαφεύγουν, τόσο θα αυξάνονται οι φόροι των εισοδημάτων τους και τόσο θα μειώνονται οι δουλειές τους (λόγω αύξησης των τιμών από το αυξημένο ΦΠΑ και λόγω μείωσης της αγοραστικής δύναμης του χρήματος, από την αύξηση των φόρων στους πολίτες)

  όλοι λοιπόν διαμαρτύρονται για τους φόρους, και ζητούν να μειωθούν, κανείς όμως δεν αναρωτιέται γιατί αυξάνονται οι φόροι, και όταν το κάνει, δεν τολμά να πει ότι, σαφώς σίγουρα φταίει το σπάταλο δημόσιο, οι πολιτικοί που καταχρώνται μίζες, αλλά ισάξια και ίσως παραπάνω φταίει η φοροδιαφυγή

  άρα, ας μην παρουσιάζουμε τις ΑΕ και ΕΠΕ ως το απαύγασμα της δημιουργικότητας (όταν αρκετές ιδρύονται από άσχετα άτομα που κληρονόμησαν ένα κεφάλαιο) και ως τον αιμοδότη της οικονομίας (όταν φοροδιαφεύγουν και όταν εισφοροδιαφεύγουν)

  το κράτος έχει ανάγκη από σωστή επιχειρηματικότητα, που σέβεται και συνεισφέρει στο κοινωνικό σύνολο (από τη στιγμή που φυσικά επωφελείται από αυτό)

  αυτές είναι οι τελευταίες τάσεις στο management, marketing, ότι δηλαδή επιχειρήσεις και κοινωνία συμβαδίζουν, δεν ανταγωνίζονται, αλλά οι ελληνικές επιχειρήσεις εν πολλοίς νομίζουν ότι μόνο δικαιώματα έχουν και όχι υποχρεώσεις

 • 29 Ιανουαρίου 2011, 18:59 | τιμολεων κουβελης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 1  0

  ο τροπος αυτος φορολογησης των ΕΠΕ ειναι παντελως αδικος για τα μικρομεσαια εισοδηματα που πηγαινουν απο 24% σημερα σε 45% ! φορο και
  επομενως καθιστα τελειως περιττη την υπαρξη τους εναντι του απλου φορολογουμενου που δεν θα εφθανε με την κλιμακα σε τετοια υψη φορου για
  ενα μικρομεσαιο εισοδημα της ταξης των 40-50000 ΕΥΡΩ.Εκτος αυτου η αποτομη και οχι σταδιακη εφαρμογη δεν αφηνει κανενα περιθωριο αντιδρασης π.χ. κλεισιμο της ΕΠΕ.
  Μετα μιλαμε για αναπτυξη κλπ κλπ…Ποια αναπτυξη περιμενουμε οταν συρικνωνουμε το μικρομεσαιο κερδος??
  Φυσικα οι μονοι που ευνοουνται απο αυτα ειναι οι μεγαλες εταιρειες και φυσικα κυριως οι πολυεθνικες.

 • 29 Ιανουαρίου 2011, 18:16 | Καλλιρρόη Μπουτσικάκη
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 3  0

  Ίσως χρειάζεται μιά ποιο απλουστευμένη λογική. Να καθορίζετε ένα ποσοστό φορολόγησης κλιμακωτά ανάλογα και με το φορολογητέο εισόδημα. Για παράδειγμα όταν κάποιος παίρνει μέρισμα του οποίου το εισόδημα είναι 22,000 ευρώ δε είναι δυνατό να φορολογηθεί το ίδιο με κάποιου του οποίου το εισόδημα είναι πάνω από 150,000 ευρώ. Δεν γίνεται όλοι να μπαίνουν στο ίδιο τσουβάλι.

 • 29 Ιανουαρίου 2011, 18:00 | Συμεών Ρωμύλος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 2  1

  Διπλή Φορολόγηση Μερισμάτων
  Η εταιρία ανήκει στους μετόχους, τα κέρδη και οι ζημίες της εταιρίας τα καρπούνται ή τα πληρώνουν οι μέτοχοι. Άσχετα με τη διαδικασία φορολόγησης, είναι (με επιεική χαρακτηρισμό) «άδικο» το 20% που θα φορολογείται η εταιρία, να μην πιστώνεται στον μέτοχο και να πιστώνεται μόνο η πρόσθετη παρακράτηση 25% κατά την καταβολή του μερίσματος. Έτσι ΜΟΝΟ τα έσοδα από συμμετοχή σε επιχειρήσεις θα φορολογούνται με 20% συν 45% (μέγιστος συντελεστής για φυσικά πρόσωπα) = 65%!!! Σοβαρά θέλουμε επενδύσεις από Έλληνες ή μόνο από πολυεθνικές?? Πρέπει η, πχ., ΕΕΕ να φύγει ή να μετατραπούν οι Έλληνες ιδιοκτήτες της σε ιδιοκτήτες κάποιων παράκτιων, που τελικά θα έχουν τις μετοχές της ΕΕΕ???

 • 29 Ιανουαρίου 2011, 12:46 | Δήμος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 1  1

  Ο φορολογικός συντελεστής των επιχειρήσεων πρέπει να μειωθεί σε ανταγωνιστικό επίπεδο εάν θέλουμε η χώρα μας να δεί μελλοντικά κάποια ανάπτυξη ωστε να υπάρξει απασχόληση και να δημιουργηθούν πηγές παραγωγής φόρων. Κανένας επιχειρηματίας στον κόσμο δεν δέχεται την υπερφορολόγιση για να συντηρείται ένα σπάταλο και συντεχνιακό κράτος.

  Επίσης ο φόρος εισοδήματος που καταβάλουν οι κεφαλαιοχικές εταιρειές πρέπει να λαμβάνεται κατά 100 % υπόψην στην φορολογική δήλωση των μετόχων/εταίρων τους και να συμψηφίζεται.Έτσι θα υπάρξει φορολογική δικαιοσύνη. Αλλοδαποί εταίροι/μέτοχοι θα μπορούσαν να φορολογηθούν για τα εισοδήματα αυτά κατά 50 % στην Ελλάδα και κατά 50 % στην χώρα τους.

  Δ.Κ.

 • 28 Ιανουαρίου 2011, 13:35 | Νίκος Κατσιμπράκης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 4  1

  Κύριοι,

  Όσο λειτουργεί το παγκόσμιο μοναδικό φαινόμενο του Κ.Β.Σ όπου η Ελλάδα είναι η ΜΟΝΑΔΙΚΗ χώρα η οποία συντηρεί αυτό το φαινόμενο, οι «συναλλαγές» θα «παίρνουν και θα δίνουν».

  Έχουμε από τα καλύτερα Εμπορικά Δίκαια (Ν.2190) παγκόσμια και δημιουργήσαμε το έκτρωμα του Κ.Β.Σ το οποίο το μόνο που εξυπηρετεί είναι τις διάφορες «συναλλαγές».

  Δυστυχώς οι ταμειακώς και φορολογικώς εντάξει μειώνονται, όπου στο τέλος θα αναγκαστούν και αυτοί να φοροδιαφεύγουν για να επιζήσουν, ή να αναμένουν την επόμενη «περαίωση».

  Προτείνεται η κατάργηση του Κ.Β.Σ. γνωρίζοντας ότι στη περίπτωση αυτή καταστρέφεται το «οικοδόμημα των εφοριών». Παράλληλα να εκπαιδευτούν οι οικονομικοί υπάλληλοι στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και τον Ν.2190. Σταθερό το ποσοστό φορολογίας των εταιρειών (όποιο αποφασιστεί) δια νόμου τα επόμενα 10 χρόνια κατοχυρωμένο από το Σύνταγμα. Απλούστευση στο φορολογικό μας σύστημα. Ποιος αμφισβητεί ότι ως αποτέλεσμα θα αυξηθούν κατακόρυφα οι επενδύσεις;

  Στα στελέχη των ΜΜΕ εφαρμόζεται το «πόθεν έσχες». Στους Πολιτικούς εφαρμόζεται μόνο το «έσχες».
  Προτείνεται ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ να εφαρμοστεί το ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ «πόθεν έσχες» σε όλους του πολιτικούς (εν ενεργεία και μη) αλλά και σε όλους του υπαλλήλους των Υπουργείων (περιλαμβανομένων των κλητήρων) και ιδιαίτερα επί των Οικονομικών.

 • 28 Ιανουαρίου 2011, 09:22 | Νίκος Μπουγιούκος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 2  0

  Kύριε Υπουργέ

  Πιστεύω πως από λάθος σύμφωνα με τον Ν3842 οι ετερόρρυθμοι εταίροι φορολογούνται με 25% και εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, και οι μέτοχοι ΑΕ με συνολικό φορολογικό συντελεστή 45%. Για την μετατροπή ΑΕ σε ΕΕ δεν απαιτείται ούτε έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές. Στο άμεσο μέλλον μην σας φανεί παράξενο οι αθρόες μετατροπές ΑΕ σε ΕΕ.
  Ακόμη οι κοινωνίες που εκμεταλλεύονται ΦΔΧ και μέχρι δύο φορολογούνται στα φυσικά πρόσωπα. Για πέραν των δύο φορολογούνται με συντελεστή 25%. Με ποιά λογική επιβαρύνεται με συντελεστές πάνω του 25% ο απλός αυτοκινητιστής , ενώ οι μεγάλες μεταφορικές εταιρείες οι οποίες ήδη μετέτρεψαν αυτές σε κοινωνίες φορολογούνται με 25%.

  Πιστεύω πως οι παραπάνω αδικίες πρέπει να διορθωθούν και μάλιστα με αναδρομική ισχύ ώστε όλοι οι Ελληνες να είναι ίσοι ενώπιον της φορολογούσας αρχής , και να κλείσουν οι πόρτες και τα παράθυρα που έχουν μείνει ανοικτά , πιστεύω από λάθος, και όχι από ηθελημένες ενέργειες κάποιων συμβούλων σας. Αναπτυξιακή πολιτική είναι η εφαρμογή μικρότερων συντελεστών αλλά για όλους .Το Δημόσιο δεν μπορεί να είναι συνεταίρος της επιχείρησης και μάλιστα με συντελεστή 45%.

 • 27 Ιανουαρίου 2011, 23:35 | ΑΣΤΗΘΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 2  2

  Με αυτούς τους φόρους σε λίγο δεν θα μείνει ούτε μία εταιρεία στην Ελλάδα,οταν διπλανές χώρες έχουν λογότερο απο το μισό,η ανεργεία θα είναι το έπόμενο τεράστιο πρόβλημα,όταν την γάτα την στριμώξεις στην γωνία θα πηδηξει να σε φάει.Φοροι ίδιοι οι και μικρότεροι απο τις διπλανές χώρες ,για να μείνει το χρήμα στην αγορά γιατί αυτή θα δώσει
  την ώθηση για ανάπτυξη και εργασία,αφου το κράτος δεν μπορεί λόγω έλλειψης πόρων.

 • 27 Ιανουαρίου 2011, 23:19 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 3  0

  Παρακαλώ προσέξτε. Λόγω υψηλής φορολόγησης (20%+25%) έχω ισχυρό κίνητρο να προσπαθήσω να αποφύγω τουλάχιστον το 25%. Τι κάνω; Δημιουργώ μια off-shore. Με τα κέρδη μου φορολογημένα στην εταιρία με 20%, αντί να κάνω διανομή (πληρώνοντας άλλο ένα 25%) βάζω την εταιρία μου να κάνει μια νομιμότατη εξαγορά της off-shore, στέλνοντας έτσι τα κέρδη μου, αφορολόγητα, έξω. Ετσι απλά!

 • 27 Ιανουαρίου 2011, 22:41 | ΑΔ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 1  0

  ΤΕΛΙΚΑ ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΦΟΡΟ ΑΥΤΌ Ή ΤΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝ «ΦΟΡΟΛΟΓΗΜΕΝΑ» ΚΑΙ ΤΗ ΓΛΙΤΩΝΟΥΝ???

  ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΠΡΕΠΕΙ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΥΤΩΝ ΝΑ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΜΕΤΑ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ Ως ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕΝΟΣ.

 • 27 Ιανουαρίου 2011, 17:08 | Περικλής Γιαννόπουλος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 4  0

  Παρακαλώ σημειώσατε δύο σχόλια επί της συγκεκριμένης διάταξης:

  1) Η δεύτερη παράγραφος προβλέπει: «Για τα διανεμόμενα κέρδη προβλέπεται φόρος 25% που διενεργείται με παρακράτηση στο νομικό πρόσωπο. Τα μερίσματα εντάσσονται στην φορολογική κλίμακα, ουσιαστικά όμως εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση, (20% σε επίπεδο νομικού προσώπου και 25% παρακράτηση στα μερίσματα) για την πλειοψηφία των μετόχων.» Η τελευταία φράση/διευκρίνιση της παραγράφου («για την πλειοψηφία των μετόχων») δημιουργεί σύγχυση, στο μέτρο που από το καταβαλλόμενο μέρισμα έχει ήδη παρακρατηθεί φόρος 45% (δηλαδή 20% σε επίπεδο νομικού προσώπου και 25% παρακράτηση στα μερίσματα), οπότε έχει ήδη αυτό φορολογηθεί με τον ανώτατο φορολογικό συντελεστή 45% του εισοδήματος φυσικών προσώπων, όπως διαμορφώθηκε με τον Ν. 3842/2010 και τις τροποποιήσεις του. Συνεπώς, η φορολογική υποχρέωση ΕΞΑΝΤΛΕΙΤΑΙ (και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις υπερκαλύπτεται) για ΟΛΟΥΣ τους μετόχους και όχι μόνο «για την πλειοψηφία αυτών». Νομοτεχνικά λοιπόν, η φράση «τουλάχιστον για την πλειοψηφία των μετόχων» θα πρέπει να απαλειφθεί προς αποφυγή συγχύσεων και αντιφατικών ερμηνειών.

  2) Συνεπακόλουθα, και σε επίπεδο δικαιοπολιτικό, εγκαθιδρύεται μια αδικαιολόγητα άνιση μεταχείριση στη φορολογική μεταχείριση των μετόχων «χαμηλού εισοδήματος» με τους μετόχους «μέσου/μεγάλου εισοδήματος», η οποία μάλιστα δεν δικαιολογείται ούτε κατ’ ελάχιστον αν συνεκτιμηθεί με την ανάγκη τόνωσης της επιχειρηματικότητας στη χώρα. Για τους χαμηλού εισοδήματος μετόχους (δηλ. με ετήσια εισοδήματα κάτω των €22.000) προβλέπεται συνυπολογισμός των καταβληθέντων σε επίπεδο νομικού προσώπου φόρων μερισμάτων και συνεπακόλουθη επιστροφή. Αντιθέτως, για τους μεσαίου/μεγάλου εισοδήματος μετόχους (δηλ. με ετήσια εισοδήματα από €23.000 έως €100.000, τα φορολογούμενα δηλαδή με συντελεστές ΜΕΧΡΙ 45%) επιφυλάσσεται μια οιονεί αυτοτελής φορολόγηση των μερισμάτων, στο μέτρο που, καίτοι παρακρατείται φόρος ανώτερος (45%) του αναλογούντος στα συνολικά ετήσια εισοδήματα του μετόχου, δεν προβλέπεται στην εκκαθάριση η επιστροφή του πλεονάζοντος φόρου στον φορολογούμενο. Οι μέτοχοι αυτής της κατηγορίας εισοδήματος αποτελούν την πλειοψηφία της μικρομεσαίας επιχειρηματικής δράσης στην Ελλάδα και φορολογικά «τιμωρούνται» βάναυσα, αφού υποχρεώνονται να υπερφορολογηθούν για να εισπράξουν ως μέρισμα τον καρπό της εργασίας και του επιχειρηματικού κινδύνου που αναλαμβάνουν δια της συμμετοχής τους σε νομικό πρόσωπο. Είμαι της γνώμης ότι η φορολογική δικαιοσύνη αλλά κυρίως η ανάγκη τόνωσης της επιχειρηματικής δράσης των Ελλήνων, οι οποίοι σε τελική ανάλυση διαμορφώνουν και το επιχειρηματικό τοπίο στην Ελλάδα (σε αντιδιαστολή με την αλλοδαπή επιχειρηματική δραστηριότητα που τυγχάνει προνομιακής μεταχείρισης αλλά μάλλον ακολουθεί παρά διαμορφώνει την επιχειρηματική δραστηριότητα στη χώρα μας) επιβάλλει την συμπερίληψη ολόκληρου του ποσού του παρακρατηθέντος φόρου μερισμάτων (45%) στην κλίμακα, ανεξαρτήτως ετησίων εισοδημάτων των μετόχων.

  Απολογούμενος για την έκταση του σχολίου μου, ευχαριστώ και συνάμα επικροτώ την πρωτοβουλία της Κυβέρνησης στην διαμόρφωση αυτού του δημοσίου βήματος.

 • 27 Ιανουαρίου 2011, 16:43 | ΠΑΠ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 2  0

  Το μέτρο ωφελεί μόνο τους ξένους ή όσοι μπορούν να εμφανιστούν ώς ξένοι. Οι ιθαγενείς εκεί που φορολογούταν το μέρισμα αρχικά με 0%, μετά με 10%, τώρα θα το δουν να φορολογείτει με 25% (ή συνολικά με 40%).

  Επιστροφή από την εφορία δεν θα έχει πρακτικά κανένας πάνω από 22000 εισόδημα

 • 27 Ιανουαρίου 2011, 15:52 | Ανδρέας
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 3  3

  Ως μισθωτός για περίπου 27 έτη δεν νομίζω ότι εγώ (και οι λοιποί μισθωτοί) μπορέσαμε να κρύψουμε κάτι από την εφορία (το φόρο τον έπαιρναν πριν καν πάρω το μισθό μου). Μήπως εγώ ίδρυσα τις εξωχώριες εταιρίες (για να κρύψω τι άραγε ?), μήπως εγώ έριξα έξω τα διάφορα συνταξιοδοτικά ταμεία μην πληρώνοντας τις εισφορές μου (μου τις έπαιρναν και αυτές πριν καν τις δω), μήπως εγώ δεν απέδιδα τον ΦΠΑ που πληρωνα σε κάθε δοσοληψία μου, μήπως εγώ έπαιρνα τα θαλασοδάνεια (από την ΤτΕ, τα λεφτά των ασφαλιστικών ταμείων, ναι αυτά που χωρίς τόκο ή/και με ξεφτελιστικό τόκο έδινε στην ιδιωτική πρωτοβουλία για να δημιουργηθούν εργοστάσια κλπ. και που κατέληγαν στα γνωστα Ελβετικά μέρη), μήπως εμένα μου έγινε καμμία περαίωση χαρίζοντας μου τα χρεωστούμενα, μήπως εμένα με έβαλε στα 24 δισ. που θέλει να χαρίσει ο ΥΠΟΙΚ ως ανείσπρακτα (αλλά αφορούν εταιρείες και κυρίους ζωντανούς), μηπως … μήπως … πάρα πολλά ακόμη.

  Συνεπώς κύριοι να πληρώσετε για τον πλουτισμό που ζητάτε στις πλάτες των εργαζόμενων και συνταξιούχων αυτής της χώρας γιατί δεν νομίζω να είναι δίκαιη η φορολόγηση κατά 35-40% του κοινού φορολογούμενου (των 40kEuro/έτος μικτά) και οι επενδυταράδες να ζητούν φορολόγηση της πλάκας. Μπορείτε να πάτε στη USA που υπάρχει φοροαπαλαγή για τους πλούσιους αν σας σηκώνει το εκεί κλιμα.

  Δυστυχώς για όλους σας έχουμε και εμεις σπουδάσει (οι γονείς μας άντεχαν τότε αυτό το οικονομικό βάρος που όπως φαίνεται οι νεώτεροι γονείς δεν θα το αντέχουν) στα ίδια ακριβώς ιδρύματα που σπούδασαν οι κύριοι που μας διαφαντευουν προσωρινά και έχουμε πάρει την ίδια μόρφωση αλλά θέλουμε να δούμε τα διδάγματά της να εφαρμόζονται δίκαια όπως σήμερα είπε ο βουλευτής ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ και προηγουμένως ο βουλευτής ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ.

 • 27 Ιανουαρίου 2011, 15:37 | Κωνσταντίνος Ιωαννίδης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 3  3

  Κύριε Υπουργέ,

  Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω πως εντάσσεται το άρθρο 15 σε επικεφαλίδα που ονομάζεται «Βελτίωση Αναπτυξιακών Αποτελεσμάτων..», καθώς σε σχέση με τον προ έτους νόμο (Ν 3842, του Απριλίου 2010 για την «Αποκατάσταση Φορολογικής Δικαιοσύνης…»), διαφοροποιούνται προς το δυσμενέστερο τα εξής:
  Το διανεμόμενο μέρισμα σε Ελληνικό νομικό πρόσωπο πρακτικά φορολογείται με 45% τώρα (24% + 21%) και από του χρόνου (20% + 25%), αντί 40% στον περσινό νόμο, ήτοι με 5% παραπάνω. Ίσως το υψηλότερο στην ΕΕ.
  Το διανεμόμενο μέρισμα σε Ελληνικό φυσικό πρόσωπο φορολογείται πρώτα με 20% στην εταιρεία (ποσό που το χάνει δια παντός ο εταίρος ΕΠΕ ή μικρομέτοχος) και στην συνέχεια γίνεται παρακράτηση επιπλέον 25% (σύνολο 45%), την οποία επιπλέον παρακράτηση (αυτό μόνο το 25%) ισοσκελίζει ο αποδέκτης μερισματούχος στην φορολογική του κλίμακα. Στον προ έτους ψηφισθέντα νόμο, ΟΛΗ η παρακράτηση 40% μπορούσε να ισοσκελισθεί στην ατομική κλίμακα, κάτι που σήμαινε ότι εντέλει ίσχυε η ατομική κλίμακα για όλους και υπήρχε κάποια φορολογική ισότητα. Με το επιχειρούμενο ΝΣ πρακτικά η φορολογία εισοδήματος από διανεμόμενα κέρδη ΕΠΕ (και ΑΕ) ξεκινά με το καλημέρα από το 24%/20%. Επισημαίνω ότι και οι επιχειρηματικές αμοιβές εταίρων ΕΠΕ από το πρώτο Ευρώ φορολογούνται αυτοτελώς με 35% (ήταν 25% μέχρι τον περασμένο Απρίλιο), και καθώς πολλοί μικροεπιχειρηματίες έχουν μόνα έσοδα τις επιχειρηματικές αμοιβές ή τα διανεμόμενα κέρδη από ΕΠΕ, πλέον θα φορολογούνται βαρέως (5-15% βαρύτερα από μισθωτούς για τα ίδια ποσά !) και αν πράξουν με την λογική του οικονομικού αποτελέσματος θα πρέπει να υποβιβάσουν τις εταιρείες τους σε ΕΕ ή ΟΕ.
  Μόνοι ωφελημένοι οι μερισματούχοι που είναι ξένα νομικά πρόσωπα, οι προηγούμενοι σχολιαστές με κάλυψαν στις επιπτώσεις αυτού.
  Θα σας θερμοπαρακαλούσα, βάλτε τους σύμβουλούς σας να υπολογίσουν τους φόρους εταίρων (στις επιχειρηματικές αμοιβές και στα διανεμόμενα κέρδη) μικρών ΕΠΕ με κέρδη (προ επιχειρηματικών/εταιρικών αμοιβών) της τάξης 50.000 – 200.000, για μία μάζα δηλαδή μικρομεσαίων αγωνιστών με σχετικά υγιείς (ακόμα..) μικρές επιχειρήσεις, και δη για τα διαφορετικά σενάρια με το προηγούμενο, το ισχύον (Ν 3842/2010) και το σχεδιαζόμενο με τον παρόν ΝΣ καθεστώς. Θα διαπιστώσετε ότι οι φόροι συνεχώς αυξάνονται, μάλιστα με το προτεινόμενο ΝΣ υπερβαίνουν κατά πολύ την φορολόγηση ίσου εισοδήματος μισθωτών, θέτοντας το ερώτημα που πήγε η εξαγγελία της φορολογικής ισότητας? Τιμωρείτε πάλι την μικρή αλλά υγιή επιχειρηματικότητα που δηλώνει τα κέρδη της? Μπορώ να σας διαθέσω σχετικό εξσελόφυλλο που αποδεικνύει άμεσα τα παραπάνω.
  Καταλαβαίνω την ανάγκη να συμβάλλουμε όλοι κάπως, αλλά και πάλι επισημαίνω ότι η σημαντικότερη αδικία είναι ότι καταργείται η φορολογική ισότητα καθώς οι ενεργοί, πλήρως απασχολούμενοι στην εταιρεία, εταίροι μικρών ΕΠΕ, φορολογούνται, για το ίδιο χαμηλό έως μέτριο εισόδημα, πολύ περισσότερο από τους μισθωτούς. Το μήνυμα είναι δηλαδή εντελώς αντιαναπτυξιακό : «Υποβιβάστε την ΕΠΕ σε ΟΕ ή ΕΕ ή κλείστε την και γίνετε μισθωτοί ή μην διανέμετε καθόλου κέρδη και ζήστε από τα έτοιμα – αν υπάρχουν (!)»

 • 27 Ιανουαρίου 2011, 14:15 | ΣΑΒΒΑΣ ΜΙΜΙΛΙΔΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 2  3

  ΜΑΖΙ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ 5 ΚΑΝΑΜΕ ΜΙΑ Α.Ε. ΒΑΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ 100000€ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ,ΣΥΝΟΛΟ 600000€. ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ 80000€. ΜΕ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΕ 20+25% ΜΕΝΟΥΝ 48000€ ΑΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΘΑ ΜΟΙΡΑΣΤΟΥΜΕ 6 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 20000€.ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΔΙΠΛΑΣΙΑ ΝΑ ΗΤΑΝ ΤΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ, ΤΙ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΟΥΜΕ; ΤΟ ΡΙΣΚΟ ΜΑΣ,ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 12-14 ΩΡΕΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ; ΑΝ ΕΙΧΑΜΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΑ ΠΕΡΝΑΜΕ ΤΑ ΙΔΙΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ. ΠΕΣΤΕ ΜΟΥ ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΑΠΟΙΟΣ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΧΩΡΑ. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΠΡΟΤΡΕΨΕΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥ.
  ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΩ, ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΤΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΕ ΤΙΣ ΑΘΡΟΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ,ΘΑ ΤΟ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ; ΝΑ ΤΟ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΓΛΥΦΑΝ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΠΗΚΑΝΕ ΜΕ ΠΛΑΓΙΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ.
  ΕΑΝ ΕΠΙΜΕΙΝΕΤΕ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ,ΤΡΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΝ:
  ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝ «ΕΤΑΙΡΙΕΣ» ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Π.Χ. ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΡΝΟΥΝ ΤΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΚΕΙ.(ΑΛΛΩΣΤΕ ΒΓΑΖΕΙ ΜΑΤΙ ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΛΟΓΟ ΕΓΙΝΕ ΤΟ 20+25),
  ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΚΑΙ ΤΡΙΤΟ ΝΑ ΚΛΕΨΟΥΝ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΒΙΩΣΟΥΝ. ΔΙΑΛΕΞΤΕ ΚΑΙ ΠΑΡΤΕ….

  ΣΗΜ:ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΟΥΚΑ.

 • 27 Ιανουαρίου 2011, 11:04 | ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 1  2

  ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΙΝΗΤΡΟ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΟΥΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΛΛΑΓΗ , Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕ 25 %,ΔΙΟΤΙ ΜΕΤΑ ΞΑΝΑΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ , ΟΤΑΝ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ. ΚΑΛΑ , ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ , ΔΕΝ ΤΟ ΣΥΖΗΤΑΜΕ (40 % + ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ).ΠΑΛΙ ΚΑΛΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΦΥΓΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΩΡΑ.
  Η ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΚΙΝΗΤΡΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΕΙΝΑΙ : 25% ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ. ΑΣ ΜΙΛΗΣΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΜΕ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

 • 27 Ιανουαρίου 2011, 11:39 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 1  0

  Τα ποσοστά φορολόγησης των μερισμάτων (45%) είναι εξωφρενικά με τα σημερινά δεδομένα φορολόγησης σε γειτονικές και όχι μόνο χώρες.
  Ετσι κι αλλιώς τα μερίσματα δεν θα φορολογηθούν σε τόσο υψηλό συντελεστή στην κλίμακα (μερίσματα της τάξης των 100.000€ έχουν μέσο συντελεστή φορολόγησης 30%).
  Στις παρούσες συνθήκες οικονομικής κρίσης και οι λίγες κερδοφόρες επιχειρήσεις δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στην πληρωμή των φόρων αυτών.

 • 27 Ιανουαρίου 2011, 11:36 | XT
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Εφαρμόστε φόρο 10% στους τόκους που πληρώνουν τα ομόλογα/έντοκα γραμμάτια και στους ξένους επενδυτές (σύμφωνα πάντα με τις συμβάσεις διπλής φολορόγησης). Γιατί αυτοί να είναι αφορολόγητοι;

  Οσον αφορα την φορολογηση μερισματων: Βάλτε το ποσοστό στο 10% όσο είναι περίπου και μέσος όρος στις συμβασεις διπλής φορολόγησης (www.gsis.gr/ddos/b.html) έτσι δεν θα υπάρχει ανάγκη για claims και τεράστιο διαχειριστικό όφελος λόγω του ότι δεν θα χρειάζεται να επιστραφεί φόρος στους περισσότερους επενδυτές.

  Επίσης φιάχτε επιτέλους μιά διαδικασία για την εφαρμογή των συμβάσεων διπλής φορολόγησης στην πηγή (υπενθυμίζω ΠΟΛ 1082 11-6-2009: «Επισημαίνεται ότι, για τις ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και οι οποίες υποχρεούνται, εφόσον διανέμουν κέρδη με τη μορφή μερισμάτων ή προμερισμάτων, να αποδώσουν το φόρο στο Δημόσιο, θα ακολουθήσουν εξειδικευμένες οδηγίες σχετικά με την υποβολή και την τήρηση των εντύπων που αναφέρονται στην υποσημείωση 3 του παρόντος:Διαδικασίες στο πλαίσιο των Σ.Α.Δ.Φ.»). Μετά από 1,5 χρόνο ακόμα δεν έχει εκδοθεί τίποτα.

  Επίσης, εξίσου σημαντικό, καταλάβετε δεν είναι πρακτικό να αλλάζει η φορολογία των μερισμάτων όταν υπάρχουν εταιρείες που έχουν ήδη πληρώσει προμέρισμα.

 • 27 Ιανουαρίου 2011, 09:22 | Τακης Α
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Κύριοι,
  Σύμφωνα με τις διατάξεις ,για τις μετοχές που έχει δανείσει κάποιος μέσω ΕΤΕΣΕΠ (ΧΑ) δε λαμβάνει μερίσματα, από τις αντίστοιχες εταιρείες, αλλά αποζημίωση έναντι μερισμάτων (από την ΕΤΕΣΕΠ).
  Κατά συνέπεια δεν είναι δυνατόν να χορηγηθούν βεβαιώσεις καταβολής μερίσματος.
  Η αποζημίωση είναι ίση με το καθαρό ποσό του μερίσματος (μείον ο εκάστοτε καταβαλλόμενος φόρος).
  Η αποζημίωση αυτή όπως και κάθε άλλο έσοδο από παράγωγα προϊόντα δεν φορολογούνται.

  -Αυτό δεν αποτελεί ΠΑΡΑΘΥΡΟ για ξέπλυμα χρήματος;;

  -Εφόσον ο φόρος έχει καταβληθεί,γιατί να μην μπορεί να συμψηφιστεί από έναν μικροεπενδυτή;;(π.χ. κάτοχο μετοχών από κληρονομιά, δωρεά κ.λ.π. και μικρά εισοδήματα,αφορολόγητο πολύτεκνο ή κ.α. ).

  Ευχαριστώ!

 • 26 Ιανουαρίου 2011, 22:50 | Γιάννης Αναγνωστάκης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 3  2

  Νομίζω ότι το νομοσχέδιο θα έπρεπε να στοχεύει στη στροφή των Eλλήνων προς την επιχειρηματικότητα. Μιλήστε με τους ανθρώπους του επιχειρείν κι ακούστε τους προσεκτικά, έχουν χιλιάδες παράπονα. Μην τρομοκρατείτε τους νέους επιχειρηματίες με αστυνομικά μέτρα, εισαγγελείς και φυλακές. Δώστε αναπτυξιακή πνοή και χροιά στη χώρα. Δεν είναι δύσκολο απλά χρειάζεται γνώση, σχεδιασμός, συνέπεια, δομή και σταθερότητα.

  Αυτοί που επιχειρούν θα πρέπει να ανταμείβονται έναντι αυτών που κλωθωγυρίζουν στις διάφορες καρέκλες. Οι εταιρείες και δη οι εξαγωγικές θα έπρεπε να είναι τα χαϊδεμένα παιδιά αυτού του νομοσχεδίου και όχι οι αποδιοπομπαίοι τράγοι. Δώστε κίνητρα να φέρουν και να γυρίσουν το χρήμα και να προσπαθήσουν περισσότερο.

  Κάνω μερικές απλές προτάσεις:
  Απλές και ξεκάθαρες διαδικασίες, σαφής οριοθέτηση των υποχρεώσεων ελεγκτών κι ελεγχόμενων, σταθερή πολιτική σε βάθος χρόνου, εκλογίκευση προστίμων προσαυξήσεων, μητρώο εταιρειών με σχήματα bonus malus, περισσότερες υπηρεσίες στο Internet.

  Αυτοτελής φορολόγηση των μερισμάτων με συντελεστή κάτω από 30%. Διαφορετικά τα μερίσματα θα μένουν εις νέον ή ολες οι ελληνικες εταιρείες θα γίνουν θυγατρικές «πολυεθνικών» και οι επιχειρηματίες μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού.

  Ξέρετε οι εταιρείες δεν δουλεύουν μόνο για την ανάπτυξή τους και τους εργαζομένους τους, δουλεύουν και για τους μετόχους τους και τις νέες επενδύσεις των μετόχων τους.

  Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία, μη μας πυροβολείτε, προσφέρουμε αρκετά σ’ αυτό τον τόπο!!

 • 26 Ιανουαρίου 2011, 22:52 | Ιωάννης Γιάγκος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 1  0

  Λέτε οτι «Για τα μεγαλύτερα εισοδήματα ουσιαστικά θα εξαντλείται η φορολογία αφού θα έχει φορολογηθεί με 20% σε επίπεδο νομικού προσώπου και 25% σε επίπεδο παρακράτησης διανεμομένων.»

  Για να εξαντλείται η φορολογία με την παρακράτηση 25%, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα επιλογής από τον μέτοχο να ΜΗΝ εντάξει τα μερίσματα στην κλίμακα, αλλιώς

  Σε κάθε περίπτωση, φροντίστε να γίνει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ η δήλωση των μερισμάτων ακόμη και όταν ΔΕΝ εντάσσονται στην κλίμακα. Αλλιώς κάποιοι μεγαλομέτοχοι θα τα αποκρύβουν, για να αποφεύγουν τυχόν έκτακτες εισφορές επι του συνολικού εισοδήματος.

 • 26 Ιανουαρίου 2011, 21:06 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΟΥΚΑΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 1  1

  Απαράδεκτη η πρόταση της φορολογίας των μερισμάτων. Δεν συζητώ για την προηγούμενη (παρακράτηση 40%) η οποία ήταν εκτός τόπου και χρόνου και σε κάνει να αναρωτιέσαι για την σχέση (?) με το επιχειρηματικό αντικείμενο των όσων συντάσσουν παρόμοια νομοσχέδια.

  Το μέρισμα είναι η βασική πηγή για κάθε επένδυση. Βάσει αυτού καθορίζονται τα business plans και η εν γένει πολιτική ανάπτυξης μιάς εταιρείας.

  Ξεκινώντας από το προηγούμενο καθεστώς της εφάπαξ παρακράτησης του 25% (που θα γινόταν 20% αν θυμόσαστε) καταλήγουμε στο 40% όπως ήταν δηλαδή, αν θυμάμαι καλά, 12-15 χρόνια πρίν.

  Σε μία εποχή όπου, και ανεξάρτητα της ύφεσης, τα περιθώρια κέρδους συνεχώς μειώνονται, έρχεται τώρα η διάταξη αυτή για να βάλει οριστική ταφόπλακα σε κάθε έναν που θα θελήσει να επιχειρήσει στην Ελλάδα.

  Δεν συζητώ να μην υπάρχει φόρος. Τα ποσοστά θεωρώ υπερβολικά υψηλά.
  Διαβάστε στο http://en.wikipedia.org/wiki/Dividend_tax
  για το τι ισχύει σε πολλές άλλες χώρες για να δείτε ότι είμαστε στην top list με το 40%.

  Με εκτίμηση,

  –Δημήτρης Δούκας

 • 26 Ιανουαρίου 2011, 21:10 | ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  1

  Στην πράξη, υπάρχουν πολλοί ελεύθεροι επαγγελματίες που έχουν κανονικό ωράριο ως μισθωτοί και κάποιες ώρες της ημέρας απασχολούνται συμπληρωματικά μετά την κύρια εργασία τους προκειμένου να συμπληρώσουν το εισόδημά τους. Συνήθως τα πρόσωπα που υπάγονται σε αυτήν την κατηγορία δέν διαθέτουν επαγγελματική εγκατάσταση αλλά έχουν έδρα την κατοικία τους.
  Προτείνω λοιπόν, την εξαίρεση γενικά των μισθωτών ή τουλάχιστον την εξαίρεση αυτών που το άθροισμα του εισοδήματας από μισθωτές υπηρεσίες και ελευθέρια επαγγέλματα υπερβαίνει το όριο των 22.000 ευρώ, ή τέλος, να περιορισθεί η διάταξη σε αυτούς που διαθέτουν επαγγελματική εγκατάσταση.
  Έτσι, θα περιορισθεί σημαντικά ο αριθμός των υποψηφίων προς έλεγχο και δεν θα αναλωθούν οι ελεγκτικοί μηχανισμόί σε υποθέσεις που δεν θα έχουν φορολογικό ενδιαφέρον αφού ο κατα κύριο επάγγελμα μισθωτός δεν μπορεί να κερδίζει μεγάλα ποσά από το ελεύθερο επάγγελμα σε σχέση με την μισθωτή εργασία γιατί στην περίπτωση αυτή δεν θα επέλεγε να είναι και μισθωτός.

 • 26 Ιανουαρίου 2011, 20:52 | ΠΑΠ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Ασφαλώς υπάρχει και η αντίθετη άποψη (συντάσσεται μα αυτή και ο πρόεδρος του ΣΜΕΧΑ) σύμφωνα με την οποία θα έπρεπε να υπάρχει εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης στην πηγή, διότι η παρακράτηση 25% στα μερίσματα κατά την διανομή θα ισχύσει μόνο για Έλληνες μετόχους και όχι για ξένους ή/και για θυγατρικές τρίτων ξένων καθώς και Ευρωπαϊκών εταιρειών που η Ελλάδα έχει υπογράψει συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολόγησης. Επίσης δεν μπορει να πιάσει τους μεγαλομετοχους και μεγάλους ελληνες επενδυτες που εχουν εταιρεια στο εξωτερικο.Η ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΜΕ30% ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΛΥΣΗ

 • 26 Ιανουαρίου 2011, 14:27 | Δημήτρης Ανδρεάδης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 1  2

  Με ποιά λογική φορολογείται/τιμωρείται η απόδοση μίας επένδυσης που εμπεριέχει σοβαρό ρίσκο απώλειας κεφαλαίου (όπως είναι η αγορά μετοχών) με 40-45%, ενώ οι τόκοι από καταθέσεις που (θεωρητικά) είναι εγγυημένες με 10%;

  Επιπλέον, ενας μισθωτός των 22000+ ευρώ (1500 ευρώ μεικτά/μήνα), στον οποίο και δεν θα επιστραφεί τίποτα, θεωρείται υψηλόμισθος και εισοδηματίας; Παλαιότερα δε, αναφερόταν και ως μεγαλομέτοχος στις αναφορές του φορολογικού.

  Το λογικό επακόλουθο θα είναι:

  α) οι εταιρείες να μειώσουν τα διανεμόμενα μερίσματα, όσες φυσικά διανείμουν με τέτοιο υφεσιακό κλίμα που επικρατεί.

  β) οι μικρομέτοχοι θα στραφούν στις καταθέσεις.

  γ) οι μεγαλομέτοχοι θα μεταβιβάσουν τις μετοχές σου σε εταιρικά οχήματα που θα εισπράτουν τα μερίσματα μέσω εξωτερικού, πιθανά αφορολόγητα.

  Τουτέστιν, πάλι οι μικροί ιθαγενείς θα την πληρώσουν.

  Κοιτώντας την φορολόγηση των μερισμάτων στις υπόλοιπες χώρες, θα δείτε ότι θα κατακτήσουμε άλλη μία πρωτιά, αυτή του μεγαλύτερου ποσοστού φορολόγησης μερισμάτων:

  http://en.wikipedia.org/wiki/Dividend_tax

  Ευχαριστώ