Άρθρο 11: Διευκόλυνση καταγγελιών (Άρθρο 13, παρ. 1, 2 και 3 της Οδηγίας)

  1.  Οι παράνομα απασχολούμενοι μπορούν, όπως κάθε νόμιμα απασχολούμενος εργαζόμενος, να υποβάλλουν οι ίδιοι ή αντ’ αυτών μετά από αίτησή τους τα κατά τόπους εργατικά κέντρα, κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 του άρθρου 84 του ν. 3386/2005 (Α’ 212), κάθε καταγγελία που προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία κατά του εργοδότη τους.
  2. Η παροχή συνδρομής σε πολίτες τρίτων χωρών για την υποβολή καταγγελίας δεν θεωρείται σε καμία περίπτωση υποβοήθηση του παράνομα απασχολούμενου σε παράνομη είσοδο, διέλευση και διαμονή.
  • 2 Νοεμβρίου 2011, 20:33 | ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

    ΕΧΕΙ ΑΠΠΟΔΕΙΧΘΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΕΠΕ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΠΟΛΥ ΛΙΓΟΤΕΡΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ ΕΤΑΜ.ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΙΚΑ ΚΑΙ ΣΕΠΕ?ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΟΙ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ ΕΤΑΜ.ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΞΥΜΩΡΟ ΑΥΤΟ?

  • 31 Οκτωβρίου 2011, 22:58 | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΑΡΓΑΡΗΣ

    της παράνομης απασχόλησης απο εργοδότη, εξαιρούνται οι έχοντες αιτηθεί καθεστώτος πολιτικού ασύλου και αφού δεν έχει λήξει ο χρόνος παραμονής τους, η εξέτασης του αιτήματος τους σε πρώτο η δεύτερο βαθμό.