4. Αλλαγές του σχεδίου- νόμου που θα έχουν άμεση εφαρμογή:

Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστημα της χώρας, για λόγους καλύτερης κατανόησής τους, θα καταγραφούν στο παρόν σημείωμα αρθρωμένες σε δύο ενότητες. Η πρώτη ενότητα αφορά στις αλλαγές που θα αρχίσουν να εφαρμόζονται αμέσως μετά την ψήφιση του σχετικού σχεδίου – νόμου για το Ασφαλιστικό, ενώ η δεύτερη ενότητα αφορά στις αλλαγές εκείνες που θα εφαρμοστούν, όταν ετοιμαστεί με τρόπο ολοκληρωμένο το νέο ασφαλιστικό σύστημα, δηλαδή από το έτος 2018 και μετά. Πρέπει εδώ να σημειωθούν επίσης τρία επιπλέον κρίσιμα στοιχεία. Οι προτεινόμενες αλλαγές συμπίπτουν κατά τα 6,5/7 με τις επτά συστάσεις που απηύθυνε το Εcofin στις 16 Φεβρουαρίου προς την ελληνική κυβέρνηση. Oι συμπτώσεις στο πεδίο της πολιτικής αυτής δεν προέκυψαν από την εκ των υστέρων ευθυγράμμισή μας με το Ecofin, αλλά από την κατανόηση εκ μέρους μας της ανάγκης αυτών των αλλαγών, έτσι όπως είχαν διατυπωθεί ήδη από τις 8 Δεκεμβρίου με τις προτάσεις που καταθέσαμε στο πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου για το Ασφαλιστικό. Να υπενθυμισθεί, πως ο διάλογος αυτός ξεκίνησε με κυβερνητική πρωτοβουλία στις 26 Νοεμβρίου του 2009 και ολοκληρώθηκε στις 16 Μαρτίου του 2010, δηλαδή ενάμιση μήνα νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα που είχαμε ως κυβέρνηση θέσει. Το δεύτερο στοιχείο αφορά ένα δημοσιονομικό ζήτημα. Με το σύνολο των αλλαγών που προωθούμε στόχευσή μας είναι το 2030 το επίπεδο της συνολικής κρατικής χρηματοδότησης να παραμείνει σταθερό, όπως ήταν το 2008, δηλαδή στο 4,8% του ΑΕΠ. Δηλαδή το Ασφαλιστικό να κερδίσει από σήμερα μια ολόκληρη δεκαπενταετία. Το τρίτο και τελευταίο στοιχείο, σχετίζεται με μια πρωτοφανούς εντάσεως δυσκολία: η μεταφορά από το νυν υπάρχον σύστημα στο καινούργιο πρέπει να γίνει χωρίς την ανάγκη εξεύρεσης σημαντικών κεφαλαίων από τον κρατικό προϋπολογισμό, αφού υπό τις παρούσες συνθήκες δεν υπάρχει καμία δυνατότητα. Άρα από τις υπάρχουσες εκδοχές επίλυσης του Ασφαλιστικού, έπρεπε να εντοπίσουμε εκείνη, όπου η μετάβαση θα γινόταν χωρίς σημαντικές επιπρόσθετες δαπάνες.

α) ενιαίος φορέας διαχείρισης των αποθεματικών (αξίας 29,5 δισ. €, συν τα κεφάλαια του ταμείου Αλληλεγγύης των Γενεών), δίχως να θίγονται τα περιουσιακά δικαιώματα των Φ.Κ.Α.

β) καθορισμός ενιαίων μηχανισμών ελέγχου (της Γ.Γ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του ΣΕΠΕ, των Φ.Κ.Α.)

γ) συνδιαχείριση των πόρων των κλάδων υγείας των Φ.Κ.Α. (μία και ενιαία διαπραγμάτευση για όλες τις προμήθειες του συστήματος)

δ) σύσταση Κέντρων Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων (Κ.Ε.Α.)

ε) θεσμοθέτηση παράλληλης ασφάλισης για όλες τις κατηγορίες ασφαλισμένων, που έχουν ασφαλιστεί πριν από το 1993 (πρότασή μας είναι να συμπεριλάβει το μέτρο αυτό και τους δημοσίους υπαλλήλους)

στ) ενιαίο καθεστώς ασφάλισης συνταξιούχων, που εργάζονται σε άλλες θέσεις εργασίας

η) απαγόρευση προγραμμάτων εθελουσίων εξόδων. Ο μέσος όρος ηλικίας συνταξιοδότησης θα αυξηθεί κατά 2 χρόνια έως το 2015. Από 61.4 που είναι σήμερα θα ανέλθει στα 63.5. Να σημειωθεί πως το 2003 ήταν 62.7 αλλά η πολιτική των εθελουσίων εξόδων της Ν.Δ. κατέβασε τον μέσο όρο στα 61.4 έτη 

θ) κεντρική επανεξέταση των αναπηρικών συντάξεων, και εκσυγχρονισμός του καταλόγου βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων

ι) νέες διαδικασίες ασφάλισης για οικόσιτο προσωπικό και αγρεργάτες

ια) αντικίνητρα πρόωρης συνταξιοδότησης

ιβ) θέσπιση κινήτρων παραμονής στην αγορά εργασίας (κίνητρα παραμονής μετά την τριακονταπενταετία, και αντίστοιχα για όσους παραμένουν μετά το 65ο έτος)

ιγ) από 1/7/2011 διεκπεραίωση από το τραπεζικό σύστημα όλων των συναλλαγών στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων (μισθοδοσία, απόδοση εισφορών)

ιδ) ενιαίο κέντρο πληρωμής συντάξεων (προκείμενου να επιτευχθεί ο ενιαίος έλεγχος της τήρησης της νομοθεσίας περί διπλοσυνταξιούχων)

ιε) ρύθμιση του χρόνιου προβλήματος της διαδοχικής ασφάλισης, με σχεδιαζόμενη έναρξη εφαρμογής το 2011. Η κινητικότητα στην αγορά εργασίας απαιτεί ρύθμιση των οικονομικών πλευρών της διαδοχικής ασφάλισης, με τρόπο κοινωνικώς δίκαιο για τον ασφαλισμένο. Να σημειωθεί, πως το θέμα της γρήγορης έκδοσης των συντάξεων, επί περιπτώσεων διαδοχικής, νομοθετείται τώρα με το σχέδιο – νόμου για τις εργασιακές σχέσεις.

 • 20 Απριλίου 2010, 23:56 | ΚΑΡΤΣΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Κύριε Υπουργέ.
  Με τον νέο ασφαλιστικό νόμο, θα πρέπει να αρθούν δύο αδικίες που γίνονται σε βάρος των επιζόντων συζύγων (χήρων) εργαζομένων στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα ή στο Δημόσιο, όταν ο/η θανών/ούσα σύζυγος εργαζόταν στον ίδιο τομέα.
  1)Μειώνεται η σύνταξη θανάτου κατά 70% (παρ.14 άρθρου 8 του Ν. 2592/98)
  2)Ο χρόνος εργασίας του επιζόντα συζύγου δεν θεωρείται συντάξιμος (αν και καταβάλλονται εισφορές) εφόσον λαμβάνει την μειωμένη (κατά 70%) σύνταξη θανάτου και δεν την έχει αναστείλει (αρθρο 58 Κώδικα Πολιτικών Συντάξεων, παρ.2 αρθρου 6 Ν. 1379/83, Ν. 1489/84)
  Η αδικία πρέπει να αρθεί, για λόγους δικαιοσύνης και ισονομίας, με με την υπαγωγή όλων των επιζόντων συζύγων, συνταξιούχων θανάτου του συζύγου τους, ασχέτως τομέα εργασίας (Δημόσιο ή Ιδιωτικό) στις διατάξεις της παραγράφου 6 άρθρου 63 του νόμου 2676/99, οι οποίες εξαιρούν τους επιζόντες συζύγους από τους περιορισμούς στην σύνταξη θανάτου και στο συντάξιμο του χρόνου εργασίας τους, ως συνταξιούχων θανάτου.
  Είμαι δημόσιος υπάλληλος με 30 έτη υπηρεσίας και θα συνταξιοδοτηθώ σε ηλικία 60 ετών με 35ετία. Η σύζυγός μου εργαζόταν σε ΝΠΙΔ του Δημοσίου με σύμβαση ΙΔ και ασφάλιση ΙΚΑ, με τις κοινές διατάξεις, επί 37 έτη. Απεβίωσε κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησής της στο ΙΚΑ, στις 27-2-2009. Άν πάρω την μειωμένη σύνταξη θανάτου, δεν θα είναι συνταξιμος ο χρόνος εργασίας μου στο δημόσιο, οπότε θα λάβω την σύνταξή μου σε ηλικία 64 ετών, με 29(=30-1)έτη συντάξιμης υπηρεσίας αντί για 35. Για να συνταξιοδοτηθώ στα 60 μου με 35ετία θα πρέπει να αναστείλω την σύνταξη θανάτου ή να την επιστρέψω. Και οι οικονομικές υποχρεώσεις τρέχουν (φοιτητής γιος άνεργος, στεγαστικό δάνειο).
  Μπορείτε να φανταστείτε, κύριε Υπουργέ, το αίσθημα τη αδικίας που ένιωσα, όταν διαπίστωσα τους παραπάνω περιορισμούς, επειδή είχα την ατυχία να χάσω την σύζυγό μου και να είμαι υπάλληλος του Δημοσίου και όχι Ιδιωτικού Τομέα ή συνταξιούχος; Μέσα στον πόνο μου προσπάθησα να κατανοήσω αυτή την διαφοροποίηση του νόμου. Ομολογώ πως δεν τα κατάφερα. Πιστεύω ότι κατανοείτε τα κοινονικοοινομικά προβλήματα που δημιουργούνται σε αρκετές παρόμοιες περιπτώσεις (εργαζομένων στον Δημόσιο Τομέα) και ελπίζω ότι θα τις αντιμετωπίσετε με κοινωνική ευαισθησία και αίσθημα δικαίου.

 • 20 Απριλίου 2010, 15:52 | ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

  (Υπ΄ όψη κ. Υπουργού Εργασίας)

  Κε Υπουργέ,

  Από πρόσφατα δημοσιεύματα εφημερίδων και τον ηλεκτρονικό τύπο πληροφορηθήκαμε ότι το Υπουργείο σας προωθεί προς ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων Νομοσχέδιο στο οποίο περιλαμβάνονται διατάξεις σχετικές με τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ατόμων διαφόρων κατηγοριών.

  Το παρόν σημείωμα σκοπό έχει να σας ενημερώσει για μία ειδική κατηγορία εκ τούτων και συγκεκριμένα για τις γυναίκες (μητέρες) αναπήρων τέκνων και συζύγων, με δεδομένη την ευαισθησία της Πολιτείας και ιδίως της Κυβέρνησής σας έναντι αυτών των οικογενειών που διάγουν καθημερινά με ένα βαρύτατο φορτίο προς εξυπηρέτηση των αναγκών αυτών των μελών τους.

  Συγκεκριμένα, στο άρθρο 61 παρ. 6 του Ν. 3518/2006 (ΦΕΚ Α 272) και στο Κεφάλαιο Β΄ «Ρυθμίσεις για άτομα με αναπηρίες» ορίζεται ότι: «Μητέρες ανάπηρων τέκνων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω καθώς και σύζυγοι αναπήρων με ποσοστό 80% και άνω εφ΄ όσον έχουν διανύσει τουλάχιστον δεκαετή έγγαμο βίο, ασφαλισμένοι σε φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση 7.500 ημερών εργασίας ή 25 ετών ασφάλισης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας και ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση».

  Εν όψη των παραπάνω και αναγνωρίζοντας ότι η Ελληνική Πολιτεία δια των υποδομών και θεσμών της δεν έχει προσφέρει έως τώρα τις καλύτερες προϋποθέσεις διαβίωσης των ατόμων αυτών που η ατυχία τους κατέστρεψε τη ζωή, συμπαρασύροντας και την οικογένειά τους στον «Γολγοθά» της καθημερινής αντιμετώπισης σοβαρότατων προβλημάτων, θα παρακαλούσαμε θερμά, στο υπό ψήφιση Νομοσχέδιο, να περιληφθεί διάταξη κατά την οποία εξομοιώνονται ως προς τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης με τις μητέρες αναπήρων τέκνων και οι αδελφές των ατόμων αυτών που έχουν την επιμέλειά τους με δικαστική απόφαση και συγκατοικούν μ΄ αυτά, δεδομένου ότι υπάρχουν οικογένειες στις οποίες το ρόλο της μητέρας, λόγω θανάτου της ή πραγματικής αδυναμίας εκ σοβαρών προβλημάτων υγείας, έχουν αναλάβει οι αδελφές αυτών των ΑμΕΑ, με παράλληλη επιβάρυνση όλης της οικογένειάς τους.

  Κε Υπουργέ,

  Συμμεριζόμενοι τον εξαιρετικό φόρτο εργασίας και την εργώδη προσπάθεια που καταβάλλετε εσείς προσωπικά και όλη η Κυβέρνηση προς αντιμετώπιση των δυσμενών συνθηκών στις οποίες βρίσκεται η Ελληνική οικονομία, ευελπιστούμε στην κατανόησή σας στο δύσκολο έργο μας και αποδοχή του αιτήματός μας το οποίο δεν έχει δημοσιονομικό κόστος αφ΄ ενός, ως εκ του μικρού αριθμού αυτών των οικογενειών, αφ΄ ετέρου δε θα καταδείξει και δημοσίως την ευαισθησία σας στις σκληρά δοκιμαζόμενες, καθημερινά, οικογένειες των ΑμΕΑ όπως κατ΄ επανάληψη έχει διατρανωθεί και εκ μέρους του κ. Πρωθυπουργού, θεωρώντας ως δεδομένη τη συναίνεση όλων των πολιτικών κομμάτων της Βουλής στην προτεινόμενη τροποποίηση των σχετικών διατάξεων.

  Προτεινόμενη Τροποποίηση

  Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του Ν. 3232/2004, όπως αντικαταστάθηκε με άρθρο 61 παράγραφος 6 του Ν. 3518/2006, αντικαθίσταται ως εξής:

  «Μητέρες ανάπηρων τέκνων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και οι αδελφές αυτών που έχουν τη δικαστική συμπαράσταση και εκπροσώπησή τους με δικαστική απόφαση και συνοικούν με τον ανάπηρο αδελφό ή αδελφή τους, καθώς και σύζυγοι αναπήρων με ποσοστό 80% και άνω, εφόσον έχουν διανύσει τουλάχιστον δεκαετή έγγαμο βίο, ασφαλισμένοι φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση 7.500 ημερών εργασίας ή 25 ετών ασφάλισης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας και ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση».

  Ή

  Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του Ν. 3232/2004, όπως αντικαταστάθηκε με άρθρο 61 παράγραφος 6 του Ν. 3518/2006, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Εξομοιώνονται ως προς τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης με τις μητέρες αναπήρων και οι αδελφές των ατόμων αυτών που έχουν την επιμέλεια και δικαστική τους συμπαράσταση με δικαστική απόφαση, εφ΄ όσον συνοικούν μετά των αναπήρων αδελφών τους».

  Ευχαριστώντας ιδιαίτερα για την προσοχή σας.

  Με Τιμή

  Χαλκίδα, 20-04-2010

  Γαρυφαλλιά Χαραλάμπους

 • 19 Απριλίου 2010, 21:33 | Ιωαννης Μαρουλας
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Με το φιμολογουμενο μπλαφον ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ να ισχυσει καθολοκληριαν σε
  ολους τους συνταξιουχους και να γινουν γνωστα τα αποτελεσματα της
  στατιστικης αναλυσης για να καταλυξει το Υπουργειο στις αποφασεις του.

  ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ να υπαρχουν συνταξιουχοι του ιδιου κλαδου, με ιδια ή λιγοτερα χρονια υπηρεσιας και να διαφερουν στο ποσο της συνταξης,επειδη συνταξιοδοτηθησαν στο προσφατο παρελθον.

  Επιλεον θα πρεπει να ληφθει υποψη και οι περιπτωσεις των εν χηρεια,
  καθοσον η πολλαπλη συνταξη πολλες φορες ειναι υψηλη.

  Επιπλεον θα πρεπει να γνωστοποιηθει, πως τελικα θα υπολογιζεται η
  συνταξη μεχρι το 2018.

 • 19 Απριλίου 2010, 06:40 | Γιάννης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Είναι ανάγκη να ξεκαθαριστεί τι πρόκειται να συμβεί με όσους είναι ήδη συνταξιούχοι και παράλληλα εργάζονται. Το να συζητείται ότι θα κοπεί η σύνταξη ή θα απαγορευτεί σε αυτούς να εργάζονται ή να επιλέξουν ποια από τις 2 αμοιβές επιθυμούν (σύνταξη ή την αμοιβή της νέας εργασίας) δεν έχει νόημα. Ο λόγος;
  Η σύνταξη προήλθε από εργασία κάποιων, σημαντικών, χρόνων και είναι δικαίωμα του εργασθέντος. Άρα, δεν είναι λογικό το κράτος να έρχεται και να τιμωρεί τον συνταξιούχο.
  Παράλληλα, στη νέα εργασία, ως εργαζόμενος, ασφαλίζεται, φορολογείται και συνεισφέρει στην εθνική οικονομία.
  Να σημειωθεί πως το σύνολο των βουλευτών απολαμβάνει αυτού του προνομίου.
  Συνεπώς, οφείλει ο Υπουργείο νε ξεκαθαρίσει τη θέση του.

 • 19 Απριλίου 2010, 05:31 | Ιωάννα Δ..
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Διάβασα τα σχόλια σε αυτή την Δ/νση και συμφωνώ απόλυτα με το θέμα των ΜΗΤΕΡΩΝ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ, οι οποιες εργάζονται σκληρά όλα αυτα τα χρόνια έχουν την επιμέλεια του σπιτιού τους και την σκληρή καθημερινότητα με τον πέλεκυ της απολύσεως να επικρέμεται στα κεφάλια τους και τώρα στο ΔΙΑΤΑΥΤΑ της ζωής των να αλλάζει ο Νόμος.

  Πρέπει να ισχύσει περίοδος ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ώστε όσες έχουν ΩΡΙΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ να μην συμπεριληφθουν στον ΝΟΜΟ ΠΕΤΡΑΛΙΑ ,να εφαρμοστεί ο Νόμος απο το 2013 στις ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ στον ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ οπως θα ισχύσει για τον ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ.

  Η αλήθεια είναι οτι και εγώ ειμαι σε αυτη την κατηγορία γυναικών οπου μετα απο 25 χρόνια περιμένουμε την ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ Στα 50 ΕΤΗ και ελπιζουμε οτι η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ οπως ειχε υποσχεθει ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΑ δεν ΘΑ ΘΙΞΕΙ ΩΡΙΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, στην προκειμενη περιπτωση αν ειναι καποιος να βγει μετα ενα χρονο σιγουρα ειναι ΩΡΙΜΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ,μάλιστα εδω προτείνω να ισχύσει με οριο ΕΝΣΗΜΩΝ δηλαδη οσες εχουν πανω απο 8,000 ενσημα και εχουν εργασθει συνεχως πανω απο 27 ΧΡΟΝΙΑ να έχουν την δυνατότητα με τις μειώσεις που υπαρχουν να μπορει μέχρι το 2013 να κανει χρήση του ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ της μειωμενης συνταξης.

  Προσωπικα έχω υποσχεθεί στο παιδί μου (9 ετων)οτι του χρόνου θα βγω σε συνταξη εστω μειωμένη και με ρωτάει κάθε μέρα τι έγινε γιατι αλλαζει η ΖΩΗ μας τοσο Ξαφνικά? δηλωσε οτι με χρειάζεται και οτι θα μιλησει ο ιδιος στον ΥΠΟΥΡΓΟ.
  Ελπιζω στην κατανοηση σας διοτι το αιτημα ειναι καθόλα ΔΙΚΑΙΟ καθως προκειται για ΩΡΙΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ.
  Ευχαριστω

 • 18 Απριλίου 2010, 07:21 | ΓΙΩΡΓΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  ΣΧΕΤΙΚA ΜΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΙΚΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ. Το κράτος βαζει ασφαλιστική δικλείδα για την κατάθεση ΑΠΔ την εγγυητική επιστολή για να εξασφαλίσει τα χρήματα του συστήματος ασφάλισης. Αφού το θέλει ετσι και γνωρίζει οτι τα λαμόγια με προφαση την εγγυητική δεν θα καταθέσουν την ΑΠΔ και οι εργαζόμενοι θα μείνουν ανασφάλιστοι, γιατί το κράτος δεν επιβάλλει ποινές και αντιμετώπιση όπως στις κλοπές του κοινού ποινικού δικαίου, γιατί η μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών ειναι ΚΛΟΠΗ όπως και να την πεις, και πρέπει να χαιδεύει πάντα τους επιχειρηματίες. Το πρώτο αυτό και δεύτερο να καθιστά υπόλογο τον καθένα απο αυτούς με την ιδιωτική του περιουσία (καταθέσεις ακίνητα μετοχές κλπ)και την οικογενειακή όπου αυτή δεν θα μπορεί να δικαιολογηθεί για την απόκτηση της. Και τελικά το ΙΚΑ και ελεγκτές του να βγούν απο τα γραφεία οργώνοντας την αγορά απο το να κάνουν διεκπεραιώσεις υποθέσεων απο το γραφείο, γιατί ειναι προτιμότερο να προλαμβάνεις απο το να καταστέλλεις

 • 17 Απριλίου 2010, 14:46 | Maria
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Το θέμα της διαδοχικής ασφάλειας είναι πολύ σημαντικό και ενδιαφέρει τους περισσότερους εργαζόμενους, αφού ακόμα και αν έχουμε την ίδια κύρια ασφάλιση το πιο πιθανό είναι να έχουμε παραπάνω από ένα επικουρικό ταμείο ασφάλισης στον εργασιακό μας βιο.

  Συμφωνώ με το Βασίλη, όσοι διορίζονται στο δημόσιο μέσω ΑΣΕΠ σίγουρα δεν είναι η πρώτη τους δουλεία!!!
  Εγώ διορίστικα στο δημόσιο έχοντας 15 χρόνια προυπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα και δεν μου αναγνωρίστηκε ούτε μια μέρα. Αυτό έχει ως συνέπεια να έχω χαμηλό μισθό τώρα αλλά και όταν θα έρθει η ώρα της συναταξιοδότησης θα έχω πολύ χαμηλότερο μισθό από κάποιον άλλο στην ίδια ηλικία με εμένα αλλά που διορίστηκε πολύ νωρίτερα ηλικιακά στο δημόσιο.

  Αρχικά καλό θα ήταν να αναγνωρίζεται η προυπηρεσία του ιδιωτικού τομέα στο δημόσιο, τουλάχιστον όταν είναι σε συναφές αντικείμενο.
  Δηλαδή είναι σαν να λένε πως η προυπηρεσία αυτή δεν αξίζει!!

  Είναι σαν να σε τιμωρούν που δεν έχεις κάποιο γνωστό για να σε βολέψει όσο νωρίτερα γίνεται!!

  Το παράδοξο (για να μην πω κάτι άλλο) πως όσοι έχουν συμβάσεις ορισμένου χρόνου πχ εξάμηνες, οκτάμηνες στο δημόσιο αναγνωρίζονται ως προυπηρεσία!! Δηλαδή και πάλι όσοι έχουν κάποιον γνωστό και τους τοποθετεί έστω ως συμβασιούχους τελικά ευνοούνται !!

  Προτείνω την αναγνώριση της προυπηρεσία μας που ως συνέπεια θα λύσει ένα μέρος του προβλήματος της διαδοχικής ασφάλισης!!!

  Μαρία

 • 17 Απριλίου 2010, 14:24 | Maria
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  δ) σύσταση Κέντρων Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων (Κ.Ε.Α.)

  Πιστεύω πως η σύσταση τους είναι περιττή (π.χ.λειτουργικό κόστος, επιπλέον δημόσιοι υπάλληλοι) απλά θα μπορούσατε τις αρμοδιότητες που έχετε σκοπό να δώσετε στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων (Κ.Ε.Α.)
  στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), που ήδη υπάρχουν!!

  Μαρία

 • 17 Απριλίου 2010, 10:30 | Μ.Α
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  ΔΙΚΑΙΟ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΜΗΤΕΡΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΑ ΤΕΚΝΑ!

  Διαβάζοντας τις νέες ασφαλιστικές μεταρρυθμίσεις , βλέπω ότι μπορεί να θίγονται αρκετές ομάδες ασφαλισμένων με τα νέα μέτρα όμως επί της ουσίας η ασφαλιστική κάλυψη και η συνταξιοδότηση πρέπει να άρχετε στην περίπτωση που υπάρχει πραγματική ανάγκη λογω ανημποριας (ασθένειας γήρας αναπηρία).
  Καταλαβαίνω ένας εργαζόμενος 45 ετών υγιής δεν έχει λόγο να πάρει σύνταξη εφόσον είναι ικανός να δουλεύει και να καλύπτει ακόμα τις ανάγκες τις δικές του και της οικογενείας του ενδεχομένως.
  Τι γίνετε όμως στην περίπτωση που αυτός ο Ασφαλισμένος έχει παιδί με αναπηρία 67% και άνω?
  Πρέπει να εργαστεί 25 χρόνια με συμπληρωμένες 7500 ΗΕ για να βγει σε σύνταξη και να μπορέσει να φροντίσει το ανάπηρο τέκνο του, χωρίς την οικονομική αφαίμαξη που υποχρεωτικά υφίσταται εξαιτίας των αυξημένων αναγκών της περίπτωσης του.
  Είναι όμως εύκολο να μαζέψεις 7500 ένσημα στον ιδιωτικό τομέα όταν βλέπουμε πόσο δύσκολο είναι να έχεις ακόμα και σταθερή εργασία?
  Ειδικά για τις γυναίκες- μητέρες αναπήρων παιδιών είναι ένας Γολγοθάς..

  Και ρωτώ πως είναι δυνατόν να παίρνουν σύνταξη στα 40 οι ΑΝΥΠΑΝΔΡΕΣ ΘΥΓΑΤΕΡΕΣ ΠΟΥ ΧΡΙΖΟΥΝ ΑΚΡΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ κι ας μην έχουν 1 ΕΝΣΗΜΟ στην Ζωή τους ,και να δουλεύουν μέχρι τα 55-60 οι ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΤΕΚΝΩΝ.??

  ΑΥΤΗ Η ΑΔΙΚΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΕΛΩΣ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ ΓΙΑ ΜΙΑ «ΕΥΝΟΜΟΥΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ» ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΣΗΜΑΙΑ ΤΗΣ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΣ

  Θεωρώ ότι το λιγότερο που θα μπορούσατε να κάνετε είναι τουλάχιστον να μειώσετε τις ΗΕ για συνταξιοδότηση στις 6000 χωρίς όριο ηλικίας για να υπάρχει και μια ουσιαστική διάφορα από τις μητέρες ανηλίκων που τουλάχιστον τα τέκνα τους κάποτε θα ενηλικιωθούν και θα ζήσουν αυτόνομα.!

  Μια μητέρα παιδιού με αυτισμό.

 • 16 Απριλίου 2010, 15:17 | Νικ.Δελ.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  ΕΙΔΑΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 13/04 ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ? ΧΩΡΙΣ ΜΑΛΙΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ.
  «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις»
  Άρθρο 17 Ρυθμίσεις ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

  «Η υποβολή ΑΠΔ επόμενων, μετά τη βεβαίωση οφειλής, μισθολογικών περιόδων, δεν γίνεται δεκτή μέσω διαδικτύου, εφόσον ο εργοδότης εξακολουθεί να μην καταβάλλει τις αντίστοιχες εισφορές και δεν έχει υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης. Στην περίπτωση αυτή, ο εργοδότης υποχρεούται να προσκομίσει την ΑΠΔ με ψηφιακό-μαγνητικό μέσο στο αρμόδιο υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Η ΑΠΔ που υποβάλλεται με τον τρόπο αυτό, παραλαμβάνεται από το αρμόδιο υποκατάστημα, μόνο αν ο εργοδότης συνυποβάλλει το αναλυτικό-καθολικό ισοζύγιο κινούμενων λογαριασμών του προηγούμενου μήνα, καθώς και την ανάλυση πελατών του ίδιου μήνα. Επιπλέον, ο εργοδότης καλείται να καταθέσει εγγυητική επιστολή τράπεζας με διάρκεια ισχύος ενός έτους από την έκδοση της, ισόποση με το σύνολο των εισφορών των υποβληθεισών ΑΠΔ, για τις οποίες δεν έχουν καταβληθεί εισφορές.»

  ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΚΟΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΣΤΟ ΙΚΑ, ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΤΕΙΛΟΥΝ Α.Π.Δ … ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥΣ ΑΦΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΝ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ.
  ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΠΑΝΙΚΟΣ. ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΘΑ ΜΕΝΟΥΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ & ΧΩΡΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΦΟΥ Η Α.Π.Δ ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ, ΜΕ ΔΙΑΚΙΟΛΟΓΙΑ ΜΑΛΙΣΤΑ ΠΛΕΟΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ.
  ΓΥΡΝΑΜΕ ΠΙΣΩ ΣΤΗΝ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ ‘70 ΟΠΟΥ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΕΦΤΕ ΣΤΟΥΣ ΩΜΟΥΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΚΥΝΗΓΟΝΤΑΣ Ο ΙΔΙΟΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥ ΚΟΛΛΗΣΕΙ ΕΝΣΗΜΑ.
  ΝΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΤΟ ΙΚΑ, ΓΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΤΕΤΟΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. ΑΠΛΑ ΑΙΣΧΟΣ.

 • 16 Απριλίου 2010, 13:34 | BAΣΙΛΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Η ρύθμιση της διαδοχικής ασφάλισης είναι ένα μέτρο που θα λύσει μια χρονια κοινωνικη αδικια και ηταν επισης προεκλογικη δεσμευση σας.
  Εμεις που δεν είχαμε μπάρμπα στην Κορώνη να διορισθούμε στο δημόσιο ή σε οργανισμό σε μικρή ηλικία είμαστε καταδικασμένοι σε όλο τον εργασιακό μας βίο διότι:
  α) Δεν αναγνωρίζεται η προυπηρεσία μας και έχουμε μειωμένες αποδοχές
  β)Η εξέλιξή μας είναι δυσανάλογη της ηλικίας μας και της προυπηρεσίας μας.
  γ) Υποχρεωνόμαστε να δουλεύουμε περισσότερα χρόνια για να πάρουμε μια ικανοποιητική σύνταξη.
  Για να μη μας καταδικάσετε και στον συνταξιοδοτικό μας βίο ελπίζουμε αυτή τη φορά η δέσμευσή σας να γίνει πραγματικότητα.
  Άλλο θέμα που εκρεμεί είναι η παράλληλη ασφάλιση που ισχύει για τους βουλευτές και καποιες άλλες ομάδες. Γιατί να μην ισχύει για
  όλους και να παίρνουν ένα ποσοστό στη σύνταξή τους;

 • 16 Απριλίου 2010, 11:01 | Δημήτριος Σακελλάρης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Πρέπει να αντιμετωπιστούν διάφορες απρόβλεπτες καί άδικες καταστάσεις που δημιουργούνται με το νέο σχέδιο νόμου του ασφαλιστικού, όπως π.χ.
  σε συνταξιούχους Διπλωματούχους Μηχανικούς του πρώην ΤΑΠ-ΟΤΕ (σήμερα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)που υποχρεωτικά είναι ασφαλισμένοι και στο ΤΣΜΕΔΕ (σήμερα ΕΤΑΑ)και δεν έχουν ακόμη θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης και από το ΕΤΑΑ:
  -Υποχρεωτικά καταβάλουν εισφορές μέχρι το 65ο έτος της ηλικίας τους στο ΕΤΑΑ ανεξαρτήτως άν ασκούν το επάγγελμα ή όχι.
  – Ως εκ τούτου θεωρείται ότι ασκούν το επάγγελμα και προκειμένου να εξοικονομήσουν τις εισφορές προς το ΕΤΑΑ, τότε οι προτεινόμενες περικοπές της κύριας σύνταξης του ΙΚΑ, λόγω απασχόλισης ως συνταξιούχων, θα είναι πολύ μεγαλύτερες από την εξοικονομούμενες(φαύλος κύκλος). Σημειωτέον ότι σε αυτή την κατάσταση ευρέθηκαν παρά την θέλησή τους και έχουν εγκλωβισθεί.
  Το δίκαιο θα ήταν να μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα του Μηχανικού μέχρι την θεμελίωση του δικαιώματος συνταξιοδότησης και από το ΤΣΜΕΔΕ (ΕΤΑΑ), ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ, ιδιαίτερα σε όσους έχουν ανήλικα παιδιά να μεγαλώσουν.
  Επίσης με το προτεινόμενο νόμο δεν θα πρέπει να εμποδίζεται οποιοσδήποτε πολίτης που έχει εκπληρώσει όλες τις ασφαλιστικές του υποχρεώσεις προς την κοινωνία και λαμβάνει πλέον σύνταξη, να ασκήσει οποιαδήποτε ελεύθερη οικονομική δραστηριότητα επιθυμεί. Η επιβολή σε αυτή του την δραστηριότητα πρόσθετης ασφαλιστικής επιβάρυνσης και μάλιστα χωρίς καμία ανταποδοτικότητα είναι αντισυνταγματική και αντίθετη προς αυτήν ακόμη την ουσία της ζωής και της παραγωγικής προσφοράς του ανθρώπου προς την οικογένειά του και την κοινωνία.
  Η παραπάνω περίπτωση δεν αφορά μόνο Μηχανικούς, αλλά καί άλλους επαγγελματίες με υποχρεωτική ασφάλιση σε φορείς κύριας σύνταξης.

 • 16 Απριλίου 2010, 06:34 | Ιφιγενεια μ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Συμφωνώ απόλυτα με την Σοφια Ε. Εμείς είμαστε οι μητέρες που πήραμε 48 συνολικά ημέρες για να γεννησουμε τα Ελληνόπουλα. Εμείς που δουλέψαμε ασταμάτητα απο μικρή ηλικία για να πληρώσουμε τους φόρους, εμείς θα δουλέψουμε λοιπόν μέχρι τα γεράματα για να μην αφήσουμε τα παιδιά μας να έχουν δουλειά… Ας πληρώσουν και οι άλλοι που φτιάξαμε με τις πλάτες μας περιουσίες. Ας είστε συνεπείς στις προεκλογικές υποσχέσεις σας.

 • 15 Απριλίου 2010, 20:19 | VASILIS VASILAKIS
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Κύριε υπουργέ

  Είμαστε μια ομάδα αναπήρων και θέλουμε να καταθέσουμε τις απόψεις μας, στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης ,σχετικά με το νέο ασφαλιστικό .
  Πρώτα απ ‘ όλα ο αριθμός των αναπήρων στην Ελλάδα είναι μεταξύ των πλέον μικρών ως ποσοστό επί του συνολικού πληθυσμού της χώρας σχετικά με τα αντίστοιχα ποσοστά των υπολοίπων χωρών της Ευρωπαϊκής ένωσης.
  Στην Ελλάδα τώρα ,ο αριθμός των αναπήρων για τους οποίους γίνεται πάντα λόγος είναι σύμφωνα με τις δηλώσεις της υφυπουργού απασχόλησης κυρίας. ΣΟΦΙΑΣ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ μόνο 9,3 % επί του πληθυσμού με μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή ένωση περίπου 15 % (δηλαδή μόλις το 0,63 ή λιγότερο
  από τα 2/3 του Ευρωπαϊκού μέσου όρου ! ) .
  LINK
  http://www.oecd.org/dataoecd/3/32/42803973.pdf
  ¨Η υφυπουργός απασχόλησης κα. ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ αναφέρει στην σύσκεψη τού Οργανισμού οικονομικής συνεργασίας και ανάπτυξης πού έγινε στις 15/05/2009 στην Στοκχόλμη (Σουηδία) και τα εξής.
  Input by Deputy Minister, Ministry of Employment and Social Protection Mrs. Sophia
  Kalantzakos at the OECD High-Level Forum on Sickness, Disability and Work.
  In the EU the percentage of disabled is around 15%. In Greece, the percentage is at 9.3% of the population…
  «Στην Ευρωπαϊκή ένωση τα ποσοστά αναπηρίας είναι περίπου 15 %.Στην Ελλάδα είναι 9,3 % επί του πληθυσμού….»
  Επί αυτού συνηγορεί και η σχετική έκθεση της Ευροστατ
  ¨http://www.ozida.gov.tr/raporlar/uluslararasi/ab/ABdokumanlar/employmentsituationofpwd.pdf

  «The differences between countries are, however, substantial. The ECHP data suggest that Spain, Italy and Greece have relatively few people with disabilities (less than 10%).The highest disability rates are found in Finland (23%), followed by the United Kingdom,the
  Netherlands and Portugal. According to national surveys, Austria,Belgium and Sweden also show high disability rates.»
  «Η Ισπανία,Η Ιταλία και Η Ελλάδα έχουν σχετικά τα λιγότερα άτομα μα αναπηρίες (λιγότερο από 10%).Τα πιο μεγάλα ποσοστά βρίσκονται στην Φινλανδία (23%),ακολουθούμενη από το Ηνωμένο Βασίλειο,την Ολλανδία,και την Πορτογαλία Σύμφωνα με εθνικές καταμετρήσεις Η Αυστρία ,το
  Βέλγιο και η Σουηδία δείχνουν επίσης υψηλά ποσοστά αναπηρίας».
  Σύμφωνα πάντα με στοιχεία της Ευροστατ , η Ελλάδα βρίσκεται στις χαμηλότερες θέσεις όσον

  αφορά τις δαπάνες για την αναπηρία ,διαθέτοντας για τον σκοπό αυτό μόνο το 1.1 % του Α.Ε.Π.
  Ενώ ο Ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 1,9 %. δηλαδή μόνο το 57,9% .
  http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php?

  title=File:Social_benefits_by_function_group_in_2006_as_%25_of_total_social_benefits_(TSB)

  _and_as_%25_of_GDP.PNG&filetimestamp=20090612163004

  Η Ελλάδα λοιπόν έχει ένα από τα μικρότερα ποσοστά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα και με τα προαναφερθέντα επίσημα στοιχεία. Είναι αξιοθαύμαστα μικρο το ποσοστό των Ελλήνων αναπήρων
  αν λάβουμε υπ’ όψη μας ότι η Ελλάδα είχε και έχει θλιβερή πρωτιά στα εργατικά και στα τροχαία ατυχήματα αίτια και τα δυο πληθώρας θανάτων και αναπηριών που πολύ συχνά είναι βαρείες αναπηρίες .
  Τα παραπάνω στατιστικά στοιχεία δεν μας αφήνουν κανένα περιθώριο να μιλάμε για πληθώρα πλασματικών αναπήρων ,θέλοντας να παρουσιάζουν ορισμένοι την Ελλάδα σαν την πατρίδα των πλασματικών αναπήρων .Είναι ποτέ δυνατόν λογικά όντα να πεισθούν ότι ένα δοχείο του ενός
  λίτρου μπορεί να περιέχει εκατό λίτρα νερού ;
  Διερωτώμεθα τι θα γινότανε αν είχαμε ποσοστά αναπήρων παρόμοια με αυτά της Φιλανδίας δηλαδή της τάξεως του 23% και το μεγαλύτερο ερώτημα μας είναι πως θα αντιδρούσαν και τι θα επέτρεπαν τελικά να περάσει οι Φινλανδοί συνάδελφοι μας αν και εκεί ετίθεντο θέματα γενικής
  επαναξιολόγησης ,κάρτας αναπηρίας , αναπήρων- μαϊμού,υποχρεωτικής εφαρμογής ενός νέου συστήματος αξιολόγησης . και γενικά όλων των δεινών που έχουμε στην Ελλάδα. Είναι δεδομένο ότι η κάθε μεταρρύθμιση για να ξεκινήσει έχει πάντα ανάγκη από ένα καλό σενάριο και μια εξ
  ίσου καλή σκηνοθεσία που θα προετοιμάσει την αποδοχή της όσο το δυνατόν ευρύτερα από το κοινό.
  Εύκολα αντιλαμβάνεται ο οιοσδήποτε ότι χρησιμοποιούνται έντεχνα ορισμένες περιπτώσεις πλασματικών αναπήρων – εάν είναι όντως αληθινές -για να ληφθούν σκληρά μέτρα που θα πλήττουν το σύνολο των αναπήρων της χώρας , μέτρα που πολλούς από εμάς τους κάνουν να σκεφθούν
  σκοτεινές εποχές του παρελθόντος .Αντίθετα τα παραπάνω στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι η Ελλάδα ουδέποτε έδειξε τον δέοντα σεβασμό στην αναπηρία .Τώρα δείχνοντας για μια ακόμη φορά την έλλειψη σεβασμού απέναντι τους θέλει , πραγματοποιώντας μια άνευ προηγουμένου κακομεταχείριση , να τους ξαναπεράσει από «αδιάβλητες » επιτροπές σαν να μην ήσαν ανάπηροι αλλά καλογυμνασμένοι στρατιώτες που κάνουν
  παρέλαση , με μόνο απώτερο σκοπό να τους χαρακτηρίσει ως ικανούς προς εργασία μειώνοντας τα ποσοστά αναπηρίας τους και τα τυχόν βοηθήματα που λαμβάνουν .Στα πρακτικά της συνεδρίασής της 9ης Φεβρουαρίου 2010 στην σελίδα 25 & 26 O κύριος Λοπατατζίδης υποστηρίζει ότι “ Οι συντάξεις αναπηρίας αποτελούν έναν έμμεσο τρόπο αντιμετώπισης της ανεργίας, γι’ αυτό είναι αναγκαία η συνεισφορά του ΟΑΕΔ στην εξεύρεση
  τρόπων για την επανένταξη των ατόμων που λαμβάνουν συντάξεις αναπηρίας. “και στην συνέχεια ο πρόεδρος της επιτροπής αναφέρει ότι
  “ Θεωρώ ότι, η αίτηση για χορήγηση σύνταξης αναπηρίας θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται πρώτα ως αίτηση επανένταξης και μόνο εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι αδύνατη η επανένταξη να εξετάζεται η χορήγηση σύνταξης αναπηρίας. “Αυτές οι απόψεις κατά την γνώμη μας θεωρούν το ανάπηρο άτομο σαν να ήταν πλήρως υγιές και δημιουργούν μια σοβαρή διακριτική μεταχείριση εις βάρος του αναπήρου σε σχέση με τον
  αρτιμελή .Θεωρούμε ότι μεταξύ των σκοπών της μεταρρύθμισης είναι η εξαφάνιση των αναπηρικών συντάξεων και βοηθημάτων και η αντικατάστασή τους από βοηθήματα ανεργίας περιορισμένου χρόνου , αφού τείνουν να ταυτίσουν την έννοιά της αναπηρίας με αυτήν της ανεργίας .Γεννάται
  μια εύλογη ερώτηση εάν το κράτος είναι διατεθειμένο να καταβάλλει τις τυχόν αποζημιώσεις που θα ζητηθούν δικαστικά σε περίπτωση περαιτέρω επιδείνωσης της σωματικής και ψυχικής υγείας του αναπήρου ατόμου κατά την διάρκεια της προσπάθειας επανένταξης του στην αγορά εργασίας.
  Επίσης ο πρόεδρος τής επιτροπής στην σελίδα 25 αναφέρει μεταξύ άλλων ότι πρέπει “ να δοθούν κίνητρα επανένταξης των ατόμων που λαμβάνουν αναπηρικές συντάξεις στην αγορά εργασίας, “ Η φράση αυτή χρησιμοποιείται πολύ συχνά από λειτουργούς του Ο.Ο.Σ.Α. σαν συνώνυμο περικοπών στις διάφορες αναπηρικές παροχές. Όμως για ποια αγορά εργασίας μιλάμε ;
  Για αυτήν που περιφρονητικά γυρνά τις πλάτες της σε νέους και εύρωστους ανθρώπους ;Επανένταξη στην εργασία των αναπήρων σε περίοδο κρίσης ; Ή μήπως κάτι άλλο κρύβεται πίσω από αυτό το δόγμα ;
  Στην συνέχεια των πρακτικών της συνεδρίασης της 9ης Φεβρουαρίου 2010 στην σελίδα 26 η κυρία Παπαρηγοπούλου υποστηρίζει ότι “ Χρειάζεται, επίσης, να διενεργούνται υποχρεωτικοί έλεγχοι στις περιοχές όπου το ποσοστό των αναπηρικών συντάξεων υπερβαίνει το ποσοστό 10%, “
  Αυτή η δήλωση έχει πολύ λίγα στοιχεία δημοκρατικότητας θεωρώντας ότι με την υπέρβαση του ορίου του 10% όλοι οι ανάπηροι της περιοχής θεωρούνται ως ένοχοι που θα πρέπει να αποδείξουν με την μεγάλη ταλαιπωρία των επανεξετάσεων την αθωότητά τους.Αν ,σύμφωνα με αυτήν την αρχή , μια περιοχή της χώρας εμφανίζει υψηλά ποσοστά
  εγκληματικότητας, τότε η αστυνομία νομιμοποιείται να παραβιάζει το οικογενειακό άσυλο με το πρόσχημα της έρευνας για την ανεύρεση των κακοποιών χωρίς προηγουμένη εισαγγελική εντολή .
  Αν δεν υπάρχουν σαφείς προσωπικές αποδείξεις ικανές πως μπορεί κάποιος να οδηγηθεί στο εδώλιο του κατηγορουμένου ; Ποια θα είναι η κατηγορία στην συγκεκριμένη περίπτωση , ότι υπήρξε υπέρβαση του ορίου του 10% ;
  Σας υπενθυμίζουμε ότι διάφορες έννοιες που χρησιμοποιούνται για να δικαιολογήσουν την μεταρρύθμιση συνεπάγονται όχι μόνο παραβίαση της αρχής της ισότητας αλλά και κακομεταχειρίσεις,δυνητική παραβίαση του δικαιώματος στην ζωή καθώς και παραβίαση του δικαιώματος της ιδιοκτησίας στην περίπτωση που ανάπηρος με οριστική σύνταξη αναπηρίας
  υπόκειται σε επανεξέταση που συνεπιφέρει μείωση των παροχών του.
  Επί αυτού έχει εκφραστεί επανειλημμένως το Διεθνές Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Στρασβούργου και η νομολογία του είναι δεσμευτική και για τα Ελληνικά Δικαστήρια.
  Σας υπενθυμίζουμε επίσης ότι η Ελλάδα έχει αναλάβει καθορισμένες δεσμεύσεις που απορρέουν από την Ευρωπαϊκή Συνθήκη για την προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ,τις δεσμεύσεις αυτές πρέπει πάντοτε να έχει κατά νου η κυβέρνηση όταν νομοθετεί,ανεξάρτητα
  από την ύπαρξη τυχόν πιέσεων από μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ,του Ο.Ο.Σ.Α. ,του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ή οιουδήποτε άλλου
  Σχετικά με τον επιχειρούμενο διαχωρισμό της κοινωνικής ασφάλισης από την μη ανταποδοτική κοινωνική ασφάλιση είμαστε κάθετα αντίθετοι διότι θεωρούμε ότι η μη ανταποδοτική ασφάλιση θα υπόκειται σε δραστικούς περιορισμούς δια μέσου πολύ στενών και αυστηρών κριτηρίων , που
  σταδιακά θα καταλήξουν να αναιρέσουν κάθε έννοια κοινωνικού κράτους.
  Στα πρακτικά της συνεδρίασης της 9ης Φεβρουαρίου 2010 στην σελίδα 20 γίνεται αναφορά σχετικά με την επιτυχία του Σουηδικού πειράματος που το εξαίρει με ιδιαιτερότητα αναφέροντας ότι “.
  Η όποια επιτυχία του σουηδικού πειράματος οφείλεται στο συμβιβασμό αλληλεγγύης και ανταποδοτικότητας. Γενικά, το σουηδικό μοντέλο κατόρθωσε να απαντήσει με επιτυχία στο σύγχρονο διακύβευμα κάθε μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος που είναι η εγκαθίδρυση μιας νέας
  ισορροπίας ανάμεσα σε αντιτιθέμενους στόχους, όπως είναι αλληλεγγύη και ο ατομισμός, η ισότητα και η αποτελεσματικότητα” Και στην συνέχεια στην σελίδα 16 των πρακτικών συνεχίζει
  “ Για να προσαρμοστεί μακροπρόθεσμα καλύτερα στις οικονομικές και δημογραφικές προκλήσεις, το σουηδικό συνταξιοδοτικό σύστημα εξελίχθηκε από σύστημα αναδιανομής εισοδήματος (income redistribution) σε σύστημα ασφάλισης (insurance system). Για την ακρίβεια, επιδιώχθηκε ο
  χωρισμός της κοινωνικής ασφάλισης (social insurance) από τη μη ανταποδοτική κοινωνική πολιτική (social policy) που στοχεύει πρώτιστα στην ικανοποίηση αναγκών (Anderson, 2005). “
  Σίγουρα το Σουηδικό μοντέλο ήταν ένα πείραμα που είχε όμως καταστροφικές συνέπειες.Οι σελίδες των Σουηδικών εφημερίδων είναι ακόμα γεμάτες από τις τραγικές κοινωνικές συνέπειες αυτού του “ πειράματος “ .Σε αυτό το σημείο κύριε υπουργέ σας παραθέτουμε σειρά άρθρων από τον Σουηδικό τύπο που μαρτυρούν την καταστροφική “ επιτυχία “ του Σουηδικού μοντέλου Και εκεί η Σουηδός υπουργός εργασίας Socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson
  έλεγε υποκριτικά ότι προσπαθούν να εντάξουν στην αγορά εργασίας τους αναπήρους
  LINK http://www.expressen.se/ekonomi/1.1841285/nu-finns-det-hjalp-tillbaka-till-arbete
  Αυτόματη μετάφραση
  LINK http://translate.google.de/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.expressen.se%2Fekonomi%

  2F1.1841285%2Fnu-finns-det-hjalp-tillbaka-till-arbete&sl=sw&tl=el&hl=&ie=UTF-8
  Τα πρακτικά αποτελέσματα όμως ήσαν τελείως διαφορετικά
  LINK http://www.expressen.se/1.1825915
  Αυτόματη μετάφραση
  LINK http://translate.google.de/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.expressen.se%

  2F1.1825915&sl=sw&tl=el&hl=&ie=UTF-8
  …Ο σύζυγος μου πέθανε την 1η Δεκεμβρίου , αφού του αρνήθηκαν την επαναχορήγηση της

  αναπηρικής του σύνταξης …….ήταν το τελειωτικό χτύπημα για αυτόν …έτσι αποφάσισε να

  βάλει τέλος στην ζωή του
  LINK http://www.expressen.se/ekonomi/1.1820551/arne-62-ansags-vara-frisk-dog
  Αυτόματη μετάφραση
  LINK http://translate.google.de/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.expressen.se%2Fekonomi%

  2F1.1820551%2Farne-62-ansags-vara-frisk-dog&sl=sw&tl=el&hl=&ie=UTF-8
  Θεωρήθηκε υγιής – πέθανε
  Ο Arne Karlsson, 62 ετών, είχε επιληψία και στηθάγχη.
  Όμως, σύμφωνα με την υγειονομική επιτροπή , ήταν πάρα πολύ υγιής για να πάρει βοήθημα…Ο

  Arne πέθανε την περασμένη Κυριακή, καταρρέοντας στο τραπέζι της κουζίνας ….Δεν μπορούσε να

  πάρει τα φάρμακα του επειδή ήταν πολύ ακριβά για αυτόν .Δεν είχε ούτε τα χρήματα για να

  αγοράσει τρόφιμα ή ρούχα. …..Οι γείτονες τον βοηθούσαν δίνοντας του τα τρόφιμα και τα

  είδη ένδυσης. …Ο γιατρός του Arne είχε στείλει δύο αιτήσεις στο ταμείο ασφάλισης, συν

  δύο ιατρικά πιστοποιητικά καθώς και μια επιστολή από το γιατρό, γραμμένη σε έναν προσωπικό

  τόνο για να τονίσει πόσο άσχημα ήταν ο Arne. …..Όμως, και οι δύο αποφάσεις των

  υγειονομικών επιτροπών – το Μάιο και τον Σεπτέμβριο – ήταν ότι η ικανότητα για εργασία

  του Arne δεν ήταν μειωμένη. ….
  LINK http://www.gt.se/nyheter/1.1820626/det-ar-hemskt-som-det-ar-idag
  Αυτόματη μετάφραση
  LINK http://translate.google.de/translate?u=+http%3A%2F%2Fwww.gt.se%2Fnyheter%

  2F1.1820626%2Fdet-ar-hemskt-som-det-ar-idag&sl=sw&tl=el&hl=&ie=UTF-8
  John Smith, 53 ετών ,Του αρνήθηκαν την αναπηρική σύνταξη, ακόμη και αν αυτός ήταν ανίκανος

  προς εργασία εξαιτίας της λευχαιμίας. Τώρα αναγκάζεται να ζει μόνο με την βοήθεια της

  κοινωνικής πρόνοιας. ……
  Άξια ιδιαίτερης προσοχής είναι η περίπτωση του δημοσιογράφου Kenneth Karlsson
  που σε ένα άρθρο του περιγράφει την τραγική περίπτωση του
  LINK http://www.gt.se/nyheter/1.1817537/kenneth-karlsson-tvingas-leva-under-hot
  Αυτόματη μετάφραση
  LINK http://translate.google.de/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.gt.se%2Fnyheter%

  2F1.1817537%2Fkenneth-karlsson-tvingas-leva-under-hot&sl=sw&tl=el&hl=&ie=UTF-8
  Ο δημοσιογράφος Kenneth Karlsson είναι ένας από τους χιλιάδες σοβαρά άρρωστους Σουηδούς που

  απειλούνται από τις νέες ρυθμίσεις του ασφαλιστικού..
  Πριν από ένα χρόνο ασθένησε από καρκίνου του αίματος. Από τότε έχει υποστεί βαριά

  χημειοθεραπεία καθώς και μεταμόσχευση βλαστικών κυττάρων. ……
  ….Στις 17 Δεκεμβρίου έλαβα μια ανυπόγραφη επιστολή από το ασφαλιστικό μου ταμείο που με

  ειδοποιούσε ότι θα έπαυαν να μου χορηγούν το βοήθημα .Δεν υπήρχε ούτε τηλέφωνο ούτε το όνομα

  του αρμοδίου υπαλλήλου….
  …Στην Υπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων Cristina HUSMARK-Pehrsson θα πρέπει να δοθεί το

  βραβείο Νόμπελ για την ιατρική. Ποτέ στο παρελθόν δεν είχε κάνει κάποιος τόσο πολλούς

  αρρώστους υγιείς…..
  …μετά από μια εκτενή επιστολή του γιατρού μου παρέτειναν το βοήθημα μέχρι τις 15

  Φεβρουαρίου ……… …Η απειλή παραμένει ακόμα έστω και αν η θανατική ποινή αναβλήθηκε

  για μερικές εβδομάδες ………..
  Θέλουμε να ελπίζουμε κύριε Υπουργέ ότι δεν θα δοθεί και στην κυβέρνηση σας κάποιο
  ανάλογο “ Νόμπελ για την ιατρική “ σαν αυτό που ” δόθηκε “ στην Σουηδό ομόλογο σας
  Στην Σουηδία οι ανάπηροι ανυποψίαστοι περίμεναν την εφαρμογή των νέων μέτρων και της νέας

  «οπτικής της αναπηρίας» δηλαδή την ενσωμάτωση τους στην αγορά εργασίας που είχε επιμελώς

  διαφημιστεί από την εκεί κυβέρνηση και αναπηρικές οργανώσεις , για να καταλάβουν αμέσως μετά

  την πρακτική εφαρμογή τους ότι είχαν πέσει θύματα μιας θανατηφόρου παγίδας.
  Και στην Σουηδία μεμονωμένες περιπτώσεις καταχρήσεων σε αναπηρικά βοηθήματα προβάλλονται

  έντονα στον τύπο για να δώσουν στον απλό πολίτη την αίσθηση ότι ολόκληρη η κατηγορία των

  αναπήρων είναι ένοχη καταχρήσεων.
  LINK
  http://www.expressen.se/ekonomi/1.1817596/lurade-forsakringskassan-pa-miljoner
  Αυτόματη μετάφραση
  LINK http://translate.google.de/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.expressen.se%2Fekonomi%

  2F1.1817596%2Flurade-forsakringskassan-pa-miljoner&sl=sw&tl=el&hl=&ie=UTF-8

  Υπάρχει όμως και ο αντίλογος από την πλευρά των πολιτών
  LINK
  http://www.dagensarena.se/index.php?sid=1&pid=20&tid=4038

  http://translate.google.gr/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.dagensarena.se%2Findex.php%3Fsid%

  3D1%26pid%3D20%26tid%3D4038&sl=sv&tl=el&hl=&ie=UTF-8

  ,,,οι πολίτες πλέον θεωρείται ότι είναι απατεώνες και παραμένουν απατεώνες μέχρις

  αποδείξεως του εναντίου……

  LINK
  http://svelte/2.123623/1.1824209/mist_Spenglerian_-_tog_tits_lvi?lid=puff_1765286&lops=laser

  http://translate/translate?u=HTTP%3A%2F%2Fsvt.se%2F2.123623%2F1.1824209%

  2Fmiste_Spenglerian_-_tog_tits_lvi%3Flid%3Dpuff_1765286%26lpos%

  3Dlasmer&til=vs&Tl=e&h=&IE=UTF-8

  Άρρωστη χάνει τα χρήματα της πρόνοιας – θέτει τέρμα στην ζωή της.
  Δημοσιεύτηκε στις 13 Ιανουαρίου 2010 – 20:00
  Ενημερώθηκε 19 Ιαν 2010 – 14:52

  Εξ αιτίας των νέων κανόνων της κυβέρνησης , στον τομέα της αναπηρίας , η Μαρί-Λουίζ, έχασε

  το επίδομα της – αν και ο γιατρός της είχε πρότεινε την πρόωρη συνταξιοδότηση της.
  Η Μαρί-Λουίζ ήταν 61 ετών και έπασχε από κατάθλιψη , οστεοαρθρίτιδα και από έντονους πόνους

  στην πλάτη .Ο γιατρός της τον Φεβρουάριο του 2009 είχε ζητήσει να χαρακτηρισθεί ως ανίκανη

  προς εργασία .Προηγουμένως είχε προσπαθήσει να εργασθεί στο κρατικό αρχείο των φιλμ, μα από

  τον χειμώνα του 2009 χειροτέρεψε δραματικά η κατάσταση της υγείας της και η κατάθλιψη της

  επαυξήθηκε .Την μεγάλη Πέμπτη του 2009 έλαβε έγγραφο από την Κοινωνική Ασφάλιση που την

  ειδοποιούσαν ότι της αφαιρούσαν όλα τα προνοιακά βοηθήματα της και περιήλθε σε κατάσταση

  πλήρους απόγνωσης…Την Μεγάλη Παρασκευή μίλησε τηλεφωνικά με τον γιο της Πέτρο ,όταν

  εκείνος την ρώτησε πως πάει εκείνη του απήντησε τίποτα το καλό και ξέσπασε σε κλάματα .Την

  επόμενη μέρα πήγε με τα παιδιά της και τα εγγόνια της στην λειτουργία της Αναστάσεως στην

  συνέχεια γύρισε σπίτι της έκλεισε τα παραθυρόφυλλα και έβαλε τέλος στην ζωή της .

  http://www.dn.se/nyheter/sverige/lakare-varnar-for-sjalvmord-bland-utforsakrade-1.1010716

  http://translate.google.gr/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.dn.se%2Fnyheter%2Fsverige%2Flakare-

  varnar-for-sjalvmord-bland-utforsakrade-1.1010716&sl=sv&tl=el&hl=&ie=UTF-8

  Η ιατρός Jenny Fjell που εργάζεται στο νοσοκομείο του Αγίου Γεωργίου στην Στοκχόλμη κρούει

  τον κώδωνα του κινδύνου λέγοντας ότι οι νέοι κανόνες στον τομέα της αναπηρίας δημιουργούν

  έντονες ανησυχίες στους αναπήρους σχετικά με το αβέβαιο μέλλον τους και παρουσιάζουν έντονα

  προβλήματα άγχους ,αϋπνίες και αυτοκτονικές τάσεις .Σε μερικές περιπτώσεις επιλέγουν την

  λύση της αυτοκτονίας .Η γιατρός συνεχίζει λέγοντας ότι έλαβε μέχρι και αποχαιρετιστήριες

  επιστολές από αυτόχειρες…

  Μετα τιμης
  ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΚΑΚΗΣ

 • 15 Απριλίου 2010, 18:42 | Αλεξανδρος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  κύριε υπουργέ είμαι σε ένα χώρο εργασίας 100 ατόμων και αυτό που έβλεπα ήταν ως τον μοναδικό υπουργό που εχερε της εκτίμησης
  Αυτό που βλέπω τώρα σε μένα και μετά σε όλους τους άλλους είναι ότι και εσείς [πιστοί στην παράδοση]επιδότήται αυτούς που δεν πλήρωναν ασφάλεια και τιμωρείται στους συνεπείς .
  Είμαι 53 χρόνων και ασφαλισμένος από το 1975 με μόνη διακοπή το στρατιωτικό δυστυχώς είσαι και εσύ ένας από τους πολιτικούς που το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι ο βουλευτικός θώκος και ο μισθός του αδιαφορώντας για της ζωές των άλλων
  Αισθάνομαι κορόιδο που τόσα χρόνια πλήρωνα ΙΚΑ και ντρέπομαι και για την επιμονή μου να πιστεύω σε έναν πολιτικό
  δυστυχώς και πάλη το θύμα είναι ο νομοταγής πολίτης συγχαρητήρια

  Ένα θύμα της πολιτικής

 • 15 Απριλίου 2010, 18:20 | Ελευθερία Κ.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Κύριε Υπουργε,
  Ονομάζομαι Ελευθερία Κ. Σας παρακαλώ θερμά να μην μας οδηγήσετε σε ΑΔΙΕΞΟΔΟ ΖΩΗΣ.
  Είμαι μητέρα ανηλίκου παιδιού και δουλεύω στον Ιδιωτικό τομέα εδώ και 27 χρόνια. Εχω οργανώσει τη ζωή μου, ότι μετά από ένα χρόνο θα βγω σε ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΙΚΑ στα 50 έτη μου. Σας παρακαλώ δώστε μια παράταση τουλάχιστον ενός ακόμη έτους της εφαρμογής του ΝΟΜΟΥ ΠΕΤΡΑΛΙΑ γιατί είναι ΑΔΙΚΟ για διάστημα λιγότερο του ένος έτους να μην πραγματοποιηθεί το όνειρο ζωής μου.
  Δεδομένου ότι στον Δημόσιο Τομέα αρχίζουν να εφαρμόζονται οι αλλαγές στις μητέρες ανηλίκων από το 2013 και πάλι στον Ιδιωτικό Τομέας -που οι συνθήκες του πολλές φορές είναι άδικες και σκληρές (Φανταστείτε ότι γέννησα σχεδόν στη δουλειά) και καθημερινα εχω την ανασφάλεια της απόλυσης, για ΛΙΓΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΝΑ χάνω ένα δικαίωμα το οποιο δεν είναι ιδιαιτέρως χαριστικό και σίγουρα ειναι ΟΨΙΜΟ.
  Σας ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΘΕΡΜΑ ΜΗ ΜΕ ΦΕΡΕΤΕ ΣΕ ΑΠΟΓΝΩΣΗ ,να ισχύσει η εφαρμογή του νόμου ΠΕΤΡΑΛΙΑ για τις μητέρες ανηλίκων στον Ιδιωτικό τομέα απο το 2012 τουλάχιστον ωστε οσες έχουμε ωριμα δικαιωμάτα ναμην καταστραφούμε και για να μην έχουμε πάλι ΔΥΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ αυτές του ΔΗΜΟΣΙΟΥ που θα αρχίσει η εφαρμογή απο το 2013 και στον ΙΔΙΩΤΙΚΟ που θα αρχίσει νωρίτερα και θα θιγούν μητέρες για λίγους μηνές εστω και ενα χρόνο.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ και ΕΥΕΛΠΙΣΤΩ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ.

 • 15 Απριλίου 2010, 18:59 | ΓΕΡΩΡΓΙΑ ΚΑΡ.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΑΜΕΣΑ Η ΣΚΑΝΔΑΛΩΣΗ ΔΙΑΤΑΞΗ(αρθρο 17) ΓΙΑ ΤΟ ΙΚΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ (ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ) ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ.
  ΕΦΟΣΟΝ ΨΗΦΙΣΤΕΙ & ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΣΤΟ ΙΚΑ ΘΑ ΜΕΝΟΥΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ, ΔΙΟΤΙ ΟΙ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΤΕΙΛΟΥΝ Α.Π.Δ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΔΟΚΗ ΟΥΤΕ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΥΠΟΚΑΤ/ΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΑ, ΑΦΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΝ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ & ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΥΣ ΖΗΤΟΥΝ.
  ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΠΑΝΙΚΟΣ. ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΘΑ ΜΕΝΟΥΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ, ΧΩΡΙΣ ΙΤΑΤΡΟΦΑΡΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ & ΕΝΣΗΜΑ, ΑΦΟΥ Η Α.Π.Δ ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ.
  ΠΛΕΟΝ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΥΤΗ ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ, ΟΠΩΣ ΤΗΝ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1970 ΟΠΟΥ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΥΝΗΓΟΥΣΑΝ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΚΟΛΛΗΣΟΥΝ ΕΝΣΗΜΑ.
  ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚ’ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ, ΜΑΣ ΓΥΡΝΑΕΙ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΙΣΩ ΚΑΙ ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΑ ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ, ΔΗΛΑΔΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

 • 15 Απριλίου 2010, 16:48 | X.Αρτινος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Κυριε υπουργε.
  Ενας παλαιος ασφαλισμενος (δηλ ενταγμενος μεχρι 31/12/92) ξαφνικα συνταξιοδοτειται και οριστικα για σοβαρους λογους υγειας (πχ με 22 χρονια εργασιας).
  Γιατι να παιρνει συνταξη επιμερισμενη και ιση με τα 22/35 και οχι ιση με τα 35/35 οπως προβλεπεται για τους νεους ασφαλισμενους(δηλ ενταγμενους μετα την1/1/1993) ???
  Γιατι αυτη η ανιση διακριση???
  Η παθηση του στερησε την δυνατοτητα εργασιας, ωστε να κερδιζει ενα ολοκληρωμενο αξιοπρεπες εισοδημα, σε σχεση με τη μειωμενη συνταξη που λαμβανει.
  Το κρατος δικαιου, θελει και μπορει να ειναι δικαιοτερο απο την ασθενεια…!!!

 • 15 Απριλίου 2010, 13:11 | Χρηστος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Ζχετικα με το θεμα των εργαζομενων συνταξιουχων…
  Οσοι εργαζονται ΝΟΜΙΜΑ (πληρωνουν εισφορες και φορους κανονικα) δεν θα πρεπει να τιμωρηθουν καθως δεν εχουν κανει κατι παρανομο και δεν κανουν κατι παρανομο. Τι θελουμε δηλαδη, να τους αναγκασουμε να βρουν τροπους να φοροδιαφευγουν? Σε αυτη τη χωρα πρεπει καποτε να σκεφτομαστε καλα πριν κανουμε καποια αλλαγη για να μη δημιουργησουμε αλλα μεγαλυτερα προβληματα…

 • 15 Απριλίου 2010, 09:08 | Ανδρέας Αποστολόπουλος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Θέλω να ρωτήσω τον κ. Υπουργό :

  Συνταξιούχος ηλικίας 59 ετών με 33 χρόνια εργασίας στον ΟΤΕ , συνταξιοδοτήθηκε αυτοδίκαια και υποχρεωτικά , δηλαδή και να ήθελε να παραμείνει εργαζόμενος δεν του το επέτρεπαν βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας .
  Ποιόν ζημιώνει ο ανωτέρω συνταξιούχος αν , αντί να αγοράσει ένα καλό αυτοκίνητο με το εφάπαξ και να κάνει βόλτες , ιδρύσει μια εταιρία και να προσλάβει και δύο ανέργους ?
  Γιατί τον ανωτέρω συνταξιούχο θέλετε να τον τιμωρήσετε παρακρατώντας το μεγαλύτερο μέρος της συνταξής του ?
  Δεν καταλαμβάνει θέση εργασίας κανενός .
  Απεναντίας ρισκάρει τα χρήματά του και βοηθάει στην ανάπτυξη της οικονομίας και την καταπολέμηση της ανεργίας .
  Παρατηρήστε γύρω σας , όσοι βγαίνουν νέοι σε σύνταξη και σταματούν κάθε δραστηριότητα αρρωσταίνουν ενωρίτερα και τρέχουν συνέχεια στους γιατρούς επιβαρύνοντας τα ταμεία .

 • 15 Απριλίου 2010, 09:47 | LEONIDAS
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  ΕΙΔΑΤΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΙΚΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ?
  ΑΝ ΦΗΦΙΤΕΙ+ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΣΤΟ ΙΚΑ ΘΑ ΜΕΝΟΥΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ, ΔΙΟΤΙ ΟΙ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΤΕΙΛΟΥΝ Α.Π.Δ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΔΟΚΗ ΔΗΛΩΣΗ) ΜΕΣΩ ΙΝΤΕΡΝΕΤ…ΚΑΙ ΘΑ ΑΔΥΝΑΤΟΥΝ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΣΤΑ ΥΠΟΚ/ΤΑ…ΑΦΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΝ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ.
  ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΠΑΝΙΚΟΣ. ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΘΑ ΜΕΝΟΥΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ ΑΦΟΥ Η Α.Π.Δ ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ.
  ΠΛΕΟΝ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΥΤΗ ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ, ΟΠΩΣ ΤΗΝ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ ’70 ΟΠΟΥ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΥΝΗΓΟΥΣΑΝ ΤΟΥς ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΚΟΛΛΗΣΟΥΝ ΤΑ ΕΝΣΗΜΑ.
  ΑΝΤΙ ΝΑ ΠΗΓΑΙΝΟΥΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ, ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ ΙΚΑ ΝΑ «ΠΡΙΜΟΔΟΤΕΙ» ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΩΣΤΕ ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΝ Α.Π.Δ. ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΘΕΙ Η ΑΔΗΛΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟΘΑΡΥΝΕΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ‘Η ΑΚΟΜΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΤΟΥΣ ΔΙΝΕΙ ΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ ΑΦΟΥ ΤΟ ΙΚΑ ΔΕΝ ΘΑ ΔΕΧΕΤΑΙ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥΣ.

  Από το νέο νομοσχέδιο που αφορά στο εργασιακό:

  Άρθρο 17 Ρυθμίσεις ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

  1. Στο τέλος της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 2972/2001 (Α’291), όπως ισχύει, προστίθενται εδάφια, ως ακολούθως: «Οι ΑΠΔ, οι οποίες υποβάλλονται για διαστήματα μισθολογικών περιόδων, για τα οποία δεν έχουν καταβληθεί οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές, θεωρούνται ως μη υποβληθείσες και επιβάλλεται η πρόσθετη επιβάρυνση που προβλέπεται από τη διάταξη της περίπτωσης α’ της παραγράφου αυτής.
  Η υποβολή ΑΠΔ επόμενων, μετά τη βεβαίωση οφειλής, μισθολογικών περιόδων, δεν γίνεται δεκτή μέσω διαδικτύου, εφόσον ο εργοδότης εξακολουθεί να μην καταβάλλει τις αντίστοιχες εισφορές και δεν έχει υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης. Στην περίπτωση αυτή, ο εργοδότης υποχρεούται να προσκομίσει την ΑΠΔ με ψηφιακό-μαγνητικό μέσο στο αρμόδιο υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Η ΑΠΔ που υποβάλλεται με τον τρόπο αυτό, παραλαμβάνεται από το αρμόδιο υποκατάστημα, μόνο αν ο εργοδότης συνυποβάλλει το αναλυτικό-καθολικό ισοζύγιο κινούμενων λογαριασμών του προηγούμενου μήνα, καθώς και την ανάλυση πελατών του ίδιου μήνα. Επιπλέον, ο εργοδότης καλείται να καταθέσει εγγυητική επιστολή τράπεζας με διάρκεια ισχύος ενός έτους από την έκδοση της, ισόποση με το σύνολο των εισφορών των υποβληθεισών ΑΠΔ, για τις οποίες δεν έχουν καταβληθεί εισφορές.
  Η ΑΠΔ που υποβάλλεται στο υποκατάστημα θεωρείται εμπρόθεσμη αν υποβληθεί έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της επόμενης κατά περίπτωση ΑΠΔ.
  Μετά την ως άνω ημερομηνία επιβάλλονται οι κυρώσεις της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν.2972/2001, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν.3232/2004.»

  Από την αιτιολογική έκθεση του ίδιου νομοσχεδίου:

  Αρθρο 17 Ρυθμίσεις ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

  1. Κατά το άρθρο 15α του Κανονισμού Διαδικασιών Ασφάλισης, για την εφαρμογή της ΑΠΔ, όπως ισχύει μετά την τελευταία τροποποίηση του με την παρ.1 της Φ11321/12352/10/1 (ΦΕΚ 1277 Β729-6-2009) απόφασης Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (ήδη Εργασίας και Κοινωνικής
  Ασφάλισης), η υποβολή ΑΠΔ μέσω διαδικτύου είναι υποχρεωτική για το μεγαλύτερο μέρος των εργοδοτών. Με τη ρύθμιση αυτή, επιτυγχάνεται η απλοποίηση και τυποποίηση της διαδικασίας υποβολής ΑΠΔ, ο περιορισμός της γραφειοκρατίας, η ταχύτερη επεξεργασία των ασφαλιστικών στοιχείων που περιέχονται στις ΑΠΔ και η ταχύτερη ενημέρωση της ασφαλιστικής ιστορίας των ασφαλισμένων. Τα τελευταία χρόνια, όμως, έχουν αυξηθεί οι περιπτώσεις ασυνεπών εργοδοτών που υποβάλλουν μεν εμπρόθεσμα μέσω διαδικτύου τις ΑΠΔ, αλλά δεν καταβάλλουν τις αντίστοιχες εισφορές, με αποτέλεσμα να δημιουργούν υπέρογκες οφειλές τις οποίες δεν προσέρχονται να εξοφλήσουν ή να ρυθμίσουν. Αντίθετα, οι ΑΠΔ επιφέρουν όλα τα αποτελέσματα τους, ως προς την ασφάλιση των δηλούμενων προσώπων, τα οποία κάνουν χρήση των παροχών του Ιδρύματος, ανεξάρτητα από την καταβολή ή μη των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών εκ μέρους των εργοδοτών, γεγονός που οδηγεί σε σημαντική οικονομική επιβάρυνση του Ιδρύματος.
  Με την παρ. 1, επιχειρείται η συγκράτηση της απώλειας των εσόδων του Ιδρύματος, χωρίς να απολεσθούν τα ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων. Για το λόγο αυτό, προτείνεται, στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες διαπιστώνεται η μη καταβολή των οφειλομένων εισφορών να θεωρείται η ΑΠΔ η οποία αφορά τη συγκεκριμένη μισθολογική περίοδο ως μη υποβληθείσα και να επιβάλλεται το πρόστιμο που ισχύει για τις μη υποβαλλόμενες ΑΠΔ και το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 45% επί του ποσού των εισφορών που αναλογούν στην αντίστοιχη ΑΠΔ. Επίσης, προτείνεται η μη αποδοχή, μέσω διαδικτύου, των ΑΠΔ που αφορούν επόμενες, μετά τη βεβαίωση οφειλής, μισθολογικές περιόδους, εφόσον ο εργοδότης εξακολουθεί να μην καταβάλλει εισφορές. Στις περιπτώσεις αυτές, οι εργοδότες υποχρεούνται να προσέλθουν στο Υποκατάστημα και να προσκομίσουν την ΑΠΔ με μαγνητικό μέσο, η οποία δεν γίνεται δεκτή, αν δεν συνυποβληθούν οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης τους (αναλυτικό-καθολικό ισοζύγιο κινούμενων λογαριασμών του προηγούμενου μήνα και ανάλυση πελατών του ίδιου μήνα).

 • 15 Απριλίου 2010, 08:43 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Αλλαγές – Προσθήκη στο Σχέδιο Νόμου (ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ)

  Συνταξιούχοι Μηχανικοί του ΤΣΜΕΔΕ με 35 και πλέον συντάξιμα έτη που είχαν πρόωρα συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο, αλλά που έχουν διανύσει, μετά από την συνταξιοδότησή τους στο δημόσιο, πλέον της εικοσαετίας ως ελεύθεροι επαγγελματίες Μηχανικοί δεν τους επιτρέπεται να καταβάλουν τις ανάλογες πλέον της εικοσαετίας εισφορές τους στον πρώην ΕΛΠΠ, ώστε να λαμβάνουν σήμερα την πλήρη κυρία σύνταξη (ΚΣ + ΕΛΠΠ) που εκ των πραγμάτων νομίμως δικαιούνται, όπως άλλοι

  Παρακαλώ η περίπτωση αυτή να ληφθεί υπόψη στο νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο και στο σχετικό άρθρο για την διαδοχική ασφάλιση.

  15/4/2010

  Στυλιανός Σφακιανάκης

 • 15 Απριλίου 2010, 08:25 | Γ.Κ:
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Επιτέλους, τέλος: Θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν θα μείνει κι άλλο «στο ράφι» η αποκατάσταση της κατάφωρης ΑΔΙΚΙΑς στις περιπτώσεις ΔΙΑΔΟΧΙΚΗς ΑΣΦΑΛΙΣΗς. Επιβάλλεται να γίνει αμέσως, πλήρως και κατά προτεραιότητα. Αλλιώς, η πολιτεία συνεχίζει να κοροϊδεύει σε ένα πρόβλημα που η ίδια έχει δημιουργήσει εδώ και χρόνια, ενώ η απογοήτευση και ο εμπαιγμός όσων υπάγονται στο καθεστώς αυτό θα είναι πλήρεις. Τα αναφερόμενα στο σημείο (ιε) παραπάνω, για κοινωνικώς δίκαιο τρόπο ρύθμισης και γρήγορη έκδοση των συντάξεων, ρίχνουν απλώς «λάδι στη φωτιά» που ήδη καίει… Τέλος, θα υπονομευθεί οριστικά κάθε διάθεση κινητικότητας των εργαζομένων, που αντίθετα σε περιόδους οξύτατης κρίσης όπως η σημερινή θα έπρεπε να ενθαρρύνεται και να υποστηρίζεται ΕΜΠΡΑΚΤΩΣ.

 • 15 Απριλίου 2010, 07:14 | Τριώδας Δημήτριης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  1.Με συντομία: Μαζί με το στρατό έχω 37 χρόνια δημόσια υπηρεσία. Είμαι 58 χρονών και ήθελα να παραμείνω στην υπηρεσία μέχρι τα 60,οπότε θα απολυόμουν αυτοδίκαια. Με τα μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης,πέρα από την αύξηση της φορολογίας,μου αφαιρείτε 3.000 Ευρώ ετησίως ή 250 Ευρώ το μήνα. Ποιός εχέφρων άνθρωπος θα παραμείνει στην υπηρεσία μετά από αυτό; Kai ισχυρίζεσθε ότι προσπαθείτε να λύσετε το ασφαλιστικό σύστημα.Τι να πώ;
  2.Κύριε Κουτρουμάνη στα χρόνια της κοινής συνδικαλιστικής μας πορείας στην ΠΑΣΚ,σας άκουσα με τα αυτιά μου να ισχυρίζεσθε ότι είναι άδικη πέρα για πέρα η εξαγορά της στρατιωτικής θητείας από τους παλιούς ασφαλισμένους στο Δημόσιο που δεν είχαν την τύχη να συμπληρώσουν 25ετία την 31-12-1997.Τώρα σαν αρμόδιος Υπουργός τι λέτε; Μήπως αλλάζοντας θέση στο τραπέζι αλλάξατε και απόψεις;

 • 14 Απριλίου 2010, 21:01 | Γιάννης Π.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Πολύ θα ήθελα να πιστέψω τις καλές σας προθέσεις όσον αφορά τις ¨αρχές¨ του κυοφορούμενου νόμου, όμως τα δεδομένα δεν το επιτρέπουν. Γιατί πχ. καλή είναι η απαγόρευση των προγραμμάτων εθελουσίας εξόδου που στην ουσία είναι προγράμματα πρόωρης συνταξιοδότησης με πολύ προνομιακούς όρους (υψηλές συντάξεις). Θα πρέπει όμως να καταργήσετε και τα πλασματικά χρόνια υπηρεσίας των ένστολων που και αυτά οδηγούν σε προνομιακή πρόωρη συνταξιοδότηση, που είναι μάλιστα άκρως ζημιογόνα για το δημόσιο λόγω του πλήθους αυτών. Και να εφαρμοσθούν και αντικίνητρα για την πρόωρη συνταξιοδότησή τους αν θέλετε να είστε δίκαιοι.

 • 14 Απριλίου 2010, 21:08 | Χρυσσα Σαμιου
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΗΤΕΡΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΤΕΚΝΩΝ—ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

  Θα ήθελα να επισημάνω την αναγκαιότητα αντιμετώπισης του θέματος της συνταξιοδότησης των γυναικών δημοσίων υπαλλήλων -μητέρων βαριά ανάπηρων παιδιών. με κάποια ειδική ρύθμιση .
  Ο Ν.3518/06 καθώς και ο προγενέστερος του Ν.3232/04 προβλέπουν για τις εργαζόμενες μητέρες ανάπηρων τέκνων, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, δικαίωμα συνταξιοδότησης κατόπιν 25 ετούς υπηρεσίας ή 7.500 ημερών εργασίας ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.
  Αντίθετα στο Δημόσιο ίσχυε μέχρι σήμερα για τις μητέρες ανάπηρων παιδιών ό,τι και για τις μητέρες ανήλικων τέκνων, δηλαδή μειωμένη σύνταξη στα 50 χρόνια και ύστερα από 20 ή 25 έτη ασφάλισης.
  Αυτό το μέτρο ήταν ήδη εκτός πραγματικότητας και τελείως άδικο, αν αναλογιστεί κανείς, πόση θλίψη και κόπο έχει η ανατροφή ενός ανάπηρου παιδιού και πόση χαρά, περηφάνεια, αμοιβαιότητα και ελπίδα έχει το μεγάλωμα των υγιών παιδιών.
  Έχω ένα γιο 11 χρονών με 100% κινητική αναπηρία και βαριά νοητική στέρηση, εξαιτίας ιατρικού λάθους και σας βεβαιώνω, ότι θα προτιμούσα να έχω μεγαλώσει 10 ανήλικα (απ’αυτά που εννοεί ο προηγούμενος νόμος) παιδιά χωρίς καμιά επιπλέον παροχή.
  Αλλά όταν έχω να κοιμηθώ 11 χρόνια πόσο αποτελεσματική και επαρκής υπάλληλος μπορώ να είμαι?
  Όταν φέρω αυτό το μόνιμο ψυχικό άχθος και νιώθω σχεδόν καταθλιπτική, πόσο ευχάριστη και συνεργάσιμη μπορώ να είμαι στο χώρο εργασίας μου και κυρίως σε σχέση με τους πολίτες που πρέπει να εξυπηρετήσω?
  Όταν σε αρκετά συχνά διαστήματα το παιδί νοσηλεύεται στο νοσοκομείο-άλλοτε λόγω επιληπτικών επεισοδίων, άλλοτε λόγω δυσλειτουργίας της βαλβίδας, που έχει τοποθετηθεί στον εγκέφαλό του και άλλοτε λόγω ορθοπαιδικών προβλημάτων, πώς είναι δυνατό εγώ να βρίσκομαι το πρωί στην υπηρεσία μου και να εκτελώ τα καθήκοντά μου , μια και δε μου ταιριάζει να ζητάω χάρη ή ευνοϊκή μεταχείριση από οποιονδήποτε προϊστάμενο και να εξαρτώμαι έτσι από την ανάλογη φιλευσπλαγχνία, τον οίκτο του ή και την αναλγησία του.

  Θα ήταν χρήσιμο ο νομοθέτης να έμπαινε για 24 ώρες σε σπίτι, όπου υπάρχει ανάπηρο παιδί, πριν διαμορφώσει τη διάταξη, που αφορά στις μητέρες τους, για να μην αναφερθούμε στη νομοθεσία της Ελβετίας, της Σουηδίας ή και άλλων χωρών, που προβλέπουν δικαίωμα σύνταξης στη μητέρα αμέσως μετά τη γέννηση ανάπηρου παιδιού,
  Λαμβάνοντας υπόψη επιπλέον την παντελή έλλειψη από την Ελλάδα κρατικών χώρων, όπου θα μπορούσε το παιδί να φιλοξενηθεί για λίγες ώρες στη διάρκεια της μέρας ( και δεν εννοώ τα ιδρύματα, που εγκαταλείπονται αυτά τα παιδιά )
  θεωρώ αναγκαίο, ρεαλιστικό και δίκαιο να διαχωριστεί η περίπτωση μητέρων ανηλίκων τέκνων από αυτές των αναπήρων τέκνων ,
  γιατί έτσι είναι σαν να εξομοιώνεται η Καλή Τύχη με την Ατυχία, η Ευτυχία με τη Δυστυχία.
  Τελειώνοντας θα ήθελα λοιπόν να προτείνω να ισχύσει τουλάχιστον και στο Δημόσιο ό,τι και στα υπόλοιπα Ταμεία, να αντιμετωπιστούν δηλαδή οι δημόσιοι υπάλληλοι -μητέρες ανάπηρων τέκνων, όπως και ο υπόλοιπος μισός πληθυσμός μητέρων ανίκανων τέκνων,
  να μπορούν να συνταξιοδοτηθούν ύστερα από 25 χρόνια υπηρεσίας ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας ή έστω στα 50 τους χρόνια, αλλά με πλήρη σύνταξη,
  μια και τα χρήματα στις οικογένειες αυτές είναι ένας σημαντικός παράγοντας αντιμετώπισης των διαφόρων αναγκών, που ούτως ή άλλως υφίστανται ή συνεχώς προκύπτουν.

  Σαμίου Χρυσηίς

 • 14 Απριλίου 2010, 20:14 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Οι έχοντες διαδοχική ασφάλιση γνωρίζουν πολύ καλά την οικονομική
  αδικία που τους προσφέρει απλόχερα η πολιτεία [ -30 % }απ ότι θα έπαιρναν αν ήταν ασφαλισμένοι σε ένα ταμείο.Ερωτώ λοιπον τους κυρίους
  Υπουργούς επι των ασφαλιστικών,τι θα κάνουν,θα άρουν αυτή την αδικία
  ή για άλλη μια φορά θα χορτάσουμε λόγια πασπαλισμένα με μπόλικη
  κατανόηση και άλλη τοση συμπάθεια και το πρόβλημα θα το στείλουμε
  για λύση στο απότερο και μακρυνό μέλλον,έτσι ώστε τα ταμεία και το κράτος να φάνε τα χρήματα των ασφαλισμένων.Διότι εδώ πραγματι το κρατος
  με διάφορους τρόπους { άτοκες καταθέσεις,χρηματιστήριο,δομιμένα ομόλογα,
  κ.λ.π.} έβαλε χέρι στα χρήματα των ταμείων και τώρα ουσιαστικά σφυρίζει αδιαφορα και ζητά πάλι απο τους εργαζόμενους να σώσουν τα ταμεία τους
  και τις συντάξεις τους.

 • 14 Απριλίου 2010, 20:13 | ΣΟΦΙΑ Ε
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  ΘΕΜΑ: ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΙΚΑ

  Συμφωνώ με την Μαίρη Μ και θα ήθελα να σας θυμίσω κύριε υπουργέ τις προεκλογικές και μετεκλογικές σας δηλώσεις περι καταργήσεως του Ν. Πετραλιά για τις ανήλικες μητέρες στον ιδιωτικό τομέα. Συγκεκριμένα είχατε δηλώσει ότι η κατάργηση του σχετικού νόμου για τις μειωμένες συντάξεις στις μητέρες ανηλίκων είναι έξοδο μόλις 40 εκ. ευρώ και θα είναι κοινωνική αδικία να χάσουν το δικαίωμα όσες έχουν ώριμα συνταξιοδοτικά δικαιώματα.

  ΓΙΑΤΙ ΣΤΟ ΙΚΑ ΑΠΌ ΤΟ 2011 ????? Στο δημόσιο τεκμηριώνουν όσες έχουν τα απαιτούμενα ένσημα μέχρι το 2013 (ας είναι και 40 ετών) και περιμένουν να φθάσουν το ηλικιακό όριο. Στο ΙΚΑ θα καταργηθεί από το 2011 κι ας υπάρχουν πληρωμένα τα απαιτούμενα ένσημα ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΗ Η ΑΔΙΚΙΑ ??????????

  Μήπως επειδή εμάς στον ιδιωτικό τομέα μας απολύουν, δουλειά δεν βρίσκουμε και έτσι δεν πρόκειται να πάρουμε καθόλου σύνταξη ??? Αυτή είναι η πολιτική που ακολουθείτε??? Ζητείστε πίσω τα «δωράκια» της Siemens, των δομημένων ομολόγων, του δήμου Θεσσαλονίκης μην τα βγάζετε όλα από την πλάτη των ανήμπορων. Αν δεν βρεθούν και τιμωρηθούν παραδειγματικά οι υπεύθυνοι των σκανδάλων ΑΜΕΣΑ μην ζητάτε να γίνουμε εμείς Ιφιγένειες για ψίχουλα. ΟΛΑ ΕΧΟΥΝ ΕΝΑ ΟΡΙΟ ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • 14 Απριλίου 2010, 18:25 | Φ.Ζ.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Ορθό θα είναι να γίνει διαβούλευση επί συγκεκριμένου νομοσχεδίου.
  Γενικά, θεωρώ ότι είναι δίκαιο :
  – Οι όποιες αλλαγές να αφορούν τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας ασφαλισμένους , ώστε να ξέρουν εξαρχής τους κανόνες του παιχνιδιού. Δεν μπορεί κάθε 10 χρόνια να αλλάζει το ασφαλιστικό και να ανατρέπεται η ζωή των ήδη ασφαλισμένων, οι οποίοι έκαναν τις επιλογές τους (επάγγελμα κτλ) με βάση τα ισχύοντα όταν εισήλθαν στην αγορά εργασίας.
  – Για την έξοδο σε σύνταξη να ισχύουν ασφαλιστικά χρόνια και όχι όριο ηλικίας. Να λειτουργεί δηλαδή το σύστημα, όπως περίπου τα ιδιωτικά προγράμματα ασφάλισης και να είναι γνωστή εξαρχής η ανταποδοτικότητά του με βάση τις εισφορές. Σε κάθε φορέα μπορεί να καθοριστεί ένα μίνιμουμ χρόνων απασχόλησης, π.χ. 20 ή 25 χρόνια μετά από τα οποία καθένας θα μπορεί να αποχωρεί και ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας του και τις εισφορές να ξέρει τι θα εισπράξει. Αυτονόητο, ότι το ποσό θα αυξάνεται προοδευτικά για κάθε επιπλέον έτος από το προαπαιτούμενο ελάχιστο. Το όριο ηλικίας είναι άδικο, γιατί άλλοι ξεκινούν να εργάζονται από την εφηβεία και άλλοι στα 35. Επομένως, μέχρι τα 65 για παράδειγμα, κάποιος μπορεί να δουλεύει 30 χρόνια και άλλος (που ξεκινά στα 18 ) 47!!!!
  Επιπλέον, δε βοηθά την ανεργία και την παραγωγικότητα να εργάζονται ηλικιωμένοι ( κατά μέσο όρο με λιγότερες αντοχές, προβλήματα υγείας και πιο ακριβοί), γεγονός που, πιθανότατα, θα οδηγήσει και σε κοινωνικά προβλήματα, δεδομένου ότι:
  ι)είναι σχεδόν σίγουρο ότι στον ιδιωτικό τομέα θα απολύονται (και σήμερα είναι συχνό το φαινόμενο) οι μεσήλικες (50-55), οι οποίοι θα είναι σχεδόν αδύνατο να ξαναβρούν δουλειά για να φθάσουν στην ηλικία συνταξιοδότησης,
  ιι) νέοι και παραγωγικοί άνθρωποι θα παρασιτούν ή θα ξενιτεύονται [ήδη από σήμερα οι πιο μορφωμένοι και ικανοί νέοι, που δεν έχουν φεύγουν στο εξωτερικό για αναζήτηση αξιοπρεπούς δουλειάς (αφού η χώρα έχει επενδύσει για να τους σπουδάσει)].
  Για τους παραπάνω λόγους πιστεύω ότι θα πρέπει να καθοριστεί και ένα ανώτατο υποχρεωτικό ηλικιακό όριο αποχώρησης (π.χ. τα 68 ή τα 70 έτη) μετά το οποίο η παραμονή θα επιτρέπεται μετά από ειδική απόφαση του εργοδότη και θα ανανεώνεται σε ετήσια βάση. Αυτό εξυπηρετεί την περίπτωση που κάποιος εργαζόμενος επιμένει να θέλει να παραμείνει στην εργασία του, ενώ έχουν εξαντληθεί τα όριά του, αλλά και διασφαλίζει τις περιπτώσεις εκείνες που έχουν τις δυνατότητες και θέλουν να παραμείνουν ενεργοί.
  Επίσης, πιστεύω ότι για όσους συνταξιούχους νυν και μελλοντικούς εργάζονται θα πρέπει να αναστέλλεται η καταβολή της σύνταξης, εφόσον είναι πάνω από κάποιο όριο (π.χ. €1.000) ή να υποχρεώνονται σε καταβολή εισφορών (με δυνατότητα προσαύξησης της σύνταξης που ήδη λαμβάνουν όταν σταματήσουν οριστικά).
  Τέλος, διαβάσαμε στον Τύπο θα εξαιρεθούν των ρυθμίσεων οι ένστολοι και οι δικαστικοί. Αν αρχίσουν οι εξαιρέσεις χάνεται κάθε έννοια δικαοσύνης, όπως εξαγγέλεται ότι θα ισχύσει.

 • 14 Απριλίου 2010, 15:14 | MAIΡΗ Μ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  ΘΕΜΑ: ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

  ΘΕΩΡΩ ΠΕΡΑ ΓΙΑ ΠΕΡΑ ΑΔΙΚΟ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΟΤΙ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΧΑΣΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 2011.
  ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΔΕΚΟ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ, ΟΠΟΥ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΝ ΑΠΌ ΤΟ 2013.
  ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ, ΟΧΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΛΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΌ 30 ΕΤΗ, ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΠΡΟ ΤΟΥ 1983

  ΠΡΟΤΕΙΝΩ: ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΝ ΑΠΌ ΤΟ 2013. ΓΙΑΤΙ ΜΟΝΟ ΟΙ ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΝΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΩΣ ΤΟ 2013, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΟΝΕΣ ΠΟΥ ΘΙΓΟΝΤΑΙ? ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΥΤΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ?

  ΕΑΝ ΕΠΙΚΑΛΕΙΣΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΤΟΤΕ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΕΚΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΑ, ΤΑΜΕΙΑ Δημοσιογράφων και λοιπών προνομιούχων ταμείων, ΝΑ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΌ ΤΟ 2011
  (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΟΙ ΜΗΤΕΡΕΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΞΙΩΝΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΟΥ ΜΕ ΠΟΛΥ ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΩΝΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ)

  ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΔΕΙΞΕΤΕ ΤΗ ΠΡΟΘΕΣΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ!

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
  Μ

 • 14 Απριλίου 2010, 14:05 | uw
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Στο δημόσιο τομέα η μεγαλύτερη αδικία της διαδοχικής ασφάλισης δεν είναι το συνταξιοδοτικό κομμάτι ,εκεί το χεις πάρει λίγο-πολύ απόφαση, αλλά το ότι δεν υπάρχει βαθμολογική και μισθολογική αναγνώριση της προϋπηρεσίας που έχει κάποιος σε άλλο φορέα.

  Έτσι βλέπεις πχ. ΠΕ με πτυχία μεταπτυχιακά προϋπηρεσίες πολλών χρόνων στον ιδιωτικό τομέα και με διορισμό μέσω ΑΣΕΠ να βρίσκονται στον πάτο της ιεραρχίας και ΔΕ τής ίδιας ηλικίας που τέλειωσαν ένα Λύκειο με το ζόρι και αμέσως μετά μπήκαν στο δημόσιο από το παράθυρο να είναι στην κορυφή.

  Αυτό είναι κάτι που πρέπει να αλλάξει.
  Πρέπει να γίνει αναγνώριση των προϋπηρεσιών των άλλων φορέων.

 • 14 Απριλίου 2010, 14:25 | γρυπιωτης νικολαος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  ειναι δυνατον να εφαρμοστεί αυτο το πράγμα με τις ΑΠΔ? θα μεινει κόσμος ανασφάλιστος και θα πρέπει να τρέχει για καταγγελιες κ.λ.π. να κυνηγαει ο ιδιος τον εργοδότη του (με οτι αυτο συνεπάγεται) όπως παλιά. μπάχαλο, περισσοτερο θα εξαπλωθεί έτσι η μαύρη εργασία. αντέ να πηγαινουμε μπροστά κε.Κουτρουμάνη, μάλλον προς τα πισω πάμε, αναφερομαι σε εσας διοτι θυμαμαι την τηλεοπτικη σας συνέντευξη επι αυτού του θέματος στην ΝΕΤ…

 • 14 Απριλίου 2010, 13:01 | ΓΕΩΡΓΙΑ Κ.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  αυτη η διαταξη στο άρθρου 17 του νομοσχέδιο για τα εργασιακά, που αφορα τις ΑΠΔ του ΙΚΑ πλήτει (ταλαιπωρια, θα χανονται ενσημα, αβεβαβιοτητα-ανασφαλεια) μεγαλο μερος απο τους 5.000.000 περιπου αμεσα & εμμεσα ασφαλισμεους του ΙΚΑ που εργαζονται σε εργοδότες με οφειλές στο ΙΚΑ.
  αυτή ειναι η διακιοσύνη κε.Υπουργέ? ριχνοντας την ευθυνη των αφερέγγυων εργοδοτών στους εργαζόμενου-ασφαλισμένους? επειδη το ΙΚΑ αδυνατει να εισπράξει τις οφειλές του… ΝΤΡΟΠΗ & ΑΙΣΧΟΣ.

 • 14 Απριλίου 2010, 13:30 | ΚΑΡ.NIK.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΑΣΕ ΣΤΗΝ «ΖΟΥΛΑ», ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ & ΣΤΑ ΨΙΛΑ ΤΩΝ ΜΜΕ.
  ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟΙ ΝΑ ΠΑΤΑΞΟΥΝ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΣΤΟ ΙΚΑ ΡΙΧΝΟΥΝ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΠΛΕΟΝ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ, ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ & ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΙΣΤΟΡΙΑ (ΣΥΝΤΑΞΗ).
  TI KOΛΠO EINAI ΠΑΛΙ AYTO ME TO IKA KAI TIΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ? ΠΑΛΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΘΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΛΥΜΕΝΟΙ ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ…

 • 14 Απριλίου 2010, 11:02 | Γρηγόρης Λαζαράκος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Κύριε Υπουργέ,
  Είμαι και εγώ συνταξιούχος «Στρατιωτικός», που ασκώ ελεύθερο επάγγελμα, καταβάλοντας τις εισφορές μου στον ΟΑΕΕ, καταβάλοντας κάθε τρίμηνο ΦΠΑ και δηλώνω όλο το εισόδημά μου, για το οποίο και φορολογούμαι. Πιστεύω δε, ότι αποτελεί συνταγματικό μου δικαίωμα η άσκηση οποιασδήποτε νόμιμης εργασίας.
  Η σύνταξη που λαμβάνω ως Στρατιωτικός δεν είναι χαριστική και έρχεται ως νόμιμο αποτέλεσμα της προσφοράς μου προς το κράτος επί 28 χρόνια. Όταν έμπαινα στις τάξεις του Πολεμικού Ναυτικού ήξερα ότι δεν θα γίνω πλούσιος, αλλά τουλάχιστον θα έβγαινα στη σύνταξη σχετικά νωρίς (διότι τα ξενύχτια στις βάρδιες και τα ταξίδια στη θάλασσα με 9 μποφώρ δεν αναπληρώνονται με τίποτα). Τέλος, ασκώντας ελεύθερο επάγγελμα δεν καταλαμβάνω τη θέση κάποιου ανέργου, ώστε να αποτελεί κάποια δικαιολογία περικοπής της σύνταξής μου.
  Εαν αναγκαστώ σαν αποτέλεσμα του νομοσχεδίου σας να σταματήσω την απασχόλησή μου, (ή να αμοίβομαι μέσω σύστασης εταιρείας Ε.Ε., που πολλοί πρώην συνάδελφοι μου το κάνουν για να φοροδιαφεύγουν) αφ ενός θα στερηθεί ο ΟΑΕΕ των ασφαλίστρων που καταβάλω, όταν μάλιστα βρίσκεται σε δεινή οικονομική θέση, αφ ετέρου θα στερηθεί το δημόσιο του ΦΠΑ και του φόρου εισοδήματος που αντιστοιχεί και τέλος κανείς άνεργος δεν πρόκειται να επωφεληθεί αφού ασκώ ελεύθερο επάγγελμα.
  Συνεπώς πιστεύω ότι η διάταξη αυτή θα πρέπει να αποσυρθεί ή να τροποποιηθεί, γιατί θα επιβαρύνει σοβαρά τον κρατικό προϋπολογισμό και τον ΟΑΕΕ. Μετά απο όλα αυτά, θεωρώ ότι πρέπει να επανεξετάσετε τη διάταξη για την περικοπή της σύνταξης στους εργαζόμενους συνταξιούχους, ή τουλάχιστον να εφαρμοσθεί μόνο για τους συνταξιούχους που απασχολούνται ως ιδιωτικοί υπάλληλοι (μέσω ΙΚΑ). Σας εύχομαι υγεία και καλή δύναμη για να επιτύχετε στους στόχους σας.

  Με εκτίμηση,
  Γ.Λ.

 • 14 Απριλίου 2010, 10:03 | GEIRGE KAR.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  καλα μιλαμε σοβαρά? εστειλαν τετοια διαταξη προς ψήφιση?
  γυρναμε πισω στο 1975 όπου η ασφάλιση ήταν υποθεση των εργαζομενων. οι ασφαλισμενοι θα την πληρώσουν, επειδη ειναι ανικανο το κράτος να παταξει την εισφοροδιαφυγή +να εισπραξει τις εισφορές.

 • 14 Απριλίου 2010, 09:55 | SK
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Κύριε Υπουργέ
  Είμαι και εγώ συνταξιούχος μηχανικός που ασκώ ελέυθερο επάγγελμα (οχι σαν Μηχανικός) και πληρώνω άνω των 4000 Ε ετησίως ασφάλιστρα στον ΟΑΕΕ.
  Εαν αναγκαστώ σαν αποτέλεσμα του νομοσχεδίου σας να σταματήσω την απασχόλησή μου , αφ ενός θα στερηθεί ο ΟΑΕΕ των ασφαλίστρων που καταβάλω όταν μάλιστα βρίσκεται σε δεινή οικονομική θέση, αφ ετέρου θα στερηθεί το δημόσιο του ΦΠΑ και του φόρου εισοδήματος που αντιστοιχεί (περίπου 20000 Ε ετησίως) και τέλος κανείς άνεργος δεν πρόκειται να επωφεληθεί από την άδεια θέση αφού ασκώ ελεύθερο επάγγελμα.
  Συνεπώς πιστεύω ότι η διάταξη αυτή θα πρέπει να αποσυρθεί ή να τροποποιηθεί, γιατί θα επιβαρύνει σοβαρά τον κρατικό προϋπολογισμό και τον ΟΑΕΕ.