Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 01:Ίδρυση-Αποστολή

1. Συνιστάται Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή με την επωνυμία «Αρχή Επιθεώρησης-Ελέγχου της Δημόσιας Διοίκησης (Α.Ε.Ε.Δ.Δ.)». Η Αρχή δεν υπόκειται σε έλεγχο από κυβερνητικό όργανο ή διοικητική αρχή.
2. Η Αρχή εδρεύει στην Αθήνα. Στη Θεσσαλονίκη λειτουργεί Περιφερειακό Γραφείο της Αρχής.
3. Η Αρχή Επιθεώρησης-Ελέγχου της Δημόσιας Διοίκησης έχει ως αποστολή:
α. τη διασφάλιση της εύρυθμης, αποτελεσματικής και αποδοτικής λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης και του ευρύτερου δημόσιου τομέα,
β. τον εντοπισμό φαινομένων διαφθοράς, μη τήρησης της νομιμότητας, κακοδιοίκησης, αδιαφανών διαδικασιών, αναποτελεσματικότητας, χαμηλής παραγωγικότητας και ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών,
γ. τον συντονισμό και την παρακολούθηση του έργου όλων των Σωμάτων και Υπηρεσιών επιθεώρησης και ελέγχου καθώς και την αξιολόγηση της δράσης τους.

 • -Η συγχώνευση όπως προωθείται συνιστά ουσιαστικά κατάργηση του ΓΕΔΔ, μέσω της απορρόφησής του στο Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης που μεταλλάσσεται σε ανεξάρτητη αρχή (τυπικά-ονομαστικά)με ελεγκτικές υπερεξουσίες.
  -Η συγχώνευση δεν επιλύει κανένα δημοσιονομικό πρόβλημα εφόσον η οικονομία που επιτυγχάνεται αφορά μόνο στους μισθούς δύο Βοηθών ΓΕΔΔ που θα μπορούσε σε κάθε περίπτωση να επιτευχθεί με άλλο τρόπο.
  -Η κατάργηση των περιφερειακών γραφείων ΣΕΕΔΔ δεν θα έχει το αναμενόμενο δημοσιονομικό όφελος εφόσον θα αυξηθούν κατακόρυφα τα έξοδα αποστολής εκτός έδρας επιθεωρητών για υποθέσεις που διερευνώνται επί τόπου
  -Η συγχώνευση δεν επιλύει κανένα οργανωτικό πρόβληματα: τα δήθεν ζητήματα αλληλοεπικαλύψεων αφορούν μόνο ελέγχους που ήδη επιλύονται μέσω Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου και δια της συνεργασίας με την ηγεσία του ΣΕΕΔΔ. Ωστόσο, εφόσον μένουν εκτός κοινού φορέα τα υπόλοιπα Σώματα Ελέγχων (ΣΕΥΥΓΠ, ΣΕΥΜ, ΣΕΠΕ κ.α.), το ζήτημα του συντονισμού παραμένει ανοιχτό…

  Εντέλει, η συγκεκριμένη πρόταση για την δημιουργία μιας κατ’ όνομα Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχων στερείται σαφούς επιστημονικής τεκμηρίωσης, θα προκαλέσει σε περίπτωση που προχωρήσει η διαδικασία, σοβαρές επικαλύψεις αρμοδιοτήτων με τη Συνταγματικά κατοχυρωμένη Ανεξάρτητη Αρχή του Συνηγόρου του Πολίτη και θα υπονομεύσει την αποστολή του νεοσύστατου θεσμού του Εθνικού συντονιστή κατά της διαφθοράς.

 • 14 Ιουνίου 2013, 11:17 | Γεώργιος Τσιφτσίδης

  Γενικότερα στην Ελλάδα υπάρχει κρίση της ίδιας της Αξιακής Δημοκρατίας. Στα πλαίσια αυτά και ενώ δεν νοείται και δεν πρέπει να υπάρχουν κρατικές Εξουσίες, Θεσμοί και Φορείς που να είναι υπεράνω της ίδιας της Δημοκρατίας, δηλαδή υπεράνω του ίδιου του Λαού, στην πραγματικότητα έχει δημιουργηθεί μια θεσμική εκτροπή, με οικονομικές όμως διαστάσεις και συνέπειες. Στην πραγματικότητα πρόκειται για μεγάλη εκτροπή των κρατικών Εξουσιών και των διαφόρων Θεσμών και Φορέων η λειτουργία των οποίων όχι μόνον δεν έχει την ανάλογη απήχηση στην Δημοκρατία και εναρμόνιση με αυτήν, αλλά ευρίσκεται σε αέναη διάσταση και σύγκρουση με την ιστορική υφή αυτού του νοήματος της Δημοκρατίας. Χαρακτηριστικό γνώρισμα της εκτροπής είναι η επικρατούσα νοοτροπία του κάθε δημόσιου λειτουργού που ενώ στην ακραία μορφή της αναπαράγει την διαφθορά, στην συνηθισμένη της μορφή χαρακτηρίζεται από την αδιαφορία στην εκπλήρωση της αποστολής ή του λειτουργήματος, αλλά με έντονο ενδιαφέρον στην εξυπηρέτηση ατομικών, οικογενειακών και συντεχνιακών συμφερόντων. Επακόλουθο αυτής της εκτροπής είναι ο πολίτης να έχει χάσει την εμπιστοσύνη του σε Εξουσίες, θεσμούς και φορείς.
  Το πρόβλημα της νοοτροπίας στην Ελλάδα είναι κοινωνικό και πρωτίστως ζήτημα παιδείας.
  Για να επιλυθεί χρειάζεται πολιτική βούληση, στρατηγική, μακροχρόνια προσπάθεια και επιμονή. Σίγουρα όμως δεν λύνεται με νέους θεσμούς και σχήματα αλλά χρειάζεται ανθρώπους με διαφορετική παιδεία και νοοτροπία και χωρίς ομφάλιους λώρους με πολιτικούς πατρόνες και συμφέροντα.
  Εκείνο που θα πρέπει να εξετασθεί πρωτίστως είναι η στελέχωση αυτών των ανεξάρτητων αρχών συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας επιλογής ξένων ειδικών.

 • 14 Ιουνίου 2013, 09:28 | Xristos

  Άριστη η πρόθεση για τη σύσταση ανεξάρτητης αρχής ελέγχων.
  – Γιατί όμως αυτή η μεταρρύθμιση συνδέθηκε με την κατάργηση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης,ενός θεσμού που είχε καταξιωθεί στην ΚΟΙΝΩΝΙΑ και είχε μεγάλη διείσδυση στη ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ????
  Αν είχαν οι επίορκοι την έγνοια κάποιου, αυτός ήταν ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης. Τώρα εκλίπει κι αυτό το ανάχωμα!!!
  – Δεδομένου του ότι το παρόν σ/ν αντιγράφει κατά το μάλλον ή ήττον το ισχύον θεσμικό πλαίσιο του ΓΕΔΔ, γιατί δεν επελέγη από τον Υπουργό Διοικητικής Μετρρύθμισης η ανασύσταση του ΓΕΔΔ ως ανεξάρτητη αρχή, αλλά αντ’ αυτού καταργείται???
  -Γιατί επιλέγεται να μην συνενωθούν όλα τα υπόλοιπα Σώματα Επιθεώρησης & Ελέγχου ???
  – Γιατί επιλέγεται η κατάργηση των Περιφερειακών Γραφείων του ΣΕΕΔΔ???
  – ‘Εχει μετρηθεί το κόστος των μετακινήσεων των Επιθεωρητών από το Κέντρο στην Περιφέρεια ???
  -‘Εχει μετρηθεί το κοινωνικό κόστος και ο αντίκτυπος για τους ελέγχους που δεν θα διενεργηθούν λόγω έλλειψης κονδυλίων μετακίνησης των Επιθεωρητών???
  Υπάρχει εν τέλει στρατηγική στο κράτος, και αυτή η στρατηγική υπαγορεύει όχι μόνο την κατάργηση εν τοις πράγμασι του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης,αλλά επιτάσσει να ξεχαστεί ακόμη και το ΟΝΟΜΑ !!!

 • 14 Ιουνίου 2013, 05:12 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΘ.

  Υπουργέ μου, το να δίνετε τέτοια δωράκια στους συνεργάτες σας, θα σας καθιστούσε σπουδαίο εργοδότη, στην περίπτωση βέβαια που η επιχείρηση ήταν ιδιοκτησία σας. Επειδή όμως η συγκεκριμένη επιχείρηση είναι ιδιοκτησία κάποιων άλλων, οι οποίοι εμμέσως σας επέτρεψαν να τη διαχειρίζεστε για ένα χρονικό διάστημα, οφείλετε να προσπαθήσετε τουλάχιστον, σε αυτό το διάστημα, να την βοηθήσετε να εξελιχθεί, να κερδοφορήσει και τελικά να πληρώσει το σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε. Τότε η επιχείρηση θα είναι υγιής κι εσείς ένας επιτυχημένος διαχειριστής της. Οι δημόσιες υπηρεσίες δημιουργήθηκαν ως εργαλείο ικανοποίησης των συμφερόντων των διοικουμένων πολιτών ενώ στη συνέχεια ο ρόλος τους εκφυλίστηκε και κατέληξαν αποθήκες πιστών αλλά συνήθως ανίκανων ψηφοφόρων και κλίμακες αναρρίχησης αριβιστών που προσέβλεπαν σε θέσεις που θα τους έδιδαν κοινωνική καταξίωση και σε οικονομικά ανταλλάγματα για τις εκδουλεύσεις που προσέφεραν με πάθος στους κατά καιρούς πολιτικούς προισταμένους τους, οποιασδήποτε κομματικής προέλευσης. Κι αφού πολλοί δημόσιοι υπάλληλοι μετατράπηκαν σε τσιφλικάδες, απαίτησαν από τους ραγιάδες – πολίτες την καταβολή της δεκάτης, ως αντίτιμο για τη χρήση των τσιφλικιών – υπηρεσιών τους. Ως συνέπεια, δημιουργήθηκαν φορείς ελέγχου των δημοσίων υπηρεσιών όπως η Ανεξάρτητη αρχή Συνήγορος του πολίτη για τον εξωτερικό έλεγχο της δημόσιας διοίκησης και διάφορα ελεγκτικά σώματα ΣΕΕΔΔ, ΣΕΥΥΠ κ.α εσωτερικού ελέγχου των δημοσίων υπηρεσιών, ενώ παράλληλα καθιερώθηκε ο θεσμός του Γενικού Επιθεωρητή δημόσιας διοίκησης που εποπτεύει και αξιολογεί το έργο των ελεγκτικών σωμάτων εσωτερικού ελέγχου και πρόσφατα ο Εθνικός Συντονιστής κατά της Διαφθοράς (που θα αποτελέσει σίγουρα σημείο έντονης τριβής με το καινούργιο οικοδόμημα σας). Τα προβλήματα (δομικά, λειτουργικά κ.α) από τη δράση των ανωτέρω υπηρεσιών, πολλά και γνωστά. Το εκ βάθρων γκρέμισμα είναι άραγε η λύση; Η ανακαίνιση σε πολλές περιπτώσεις δίνει εκπληκτικά αποτελέσματα και στοιχίζει λιγότερο, καθώς η νέα οικοδόμηση ποτέ δεν ξέρεις που θα σε οδηγήσει. Την εκτίμηση και την απόφαση (ανακαίνιση ή νέα οικοδομή) παίρνει ο διαχειριστής της επιχείρησης, ο οποίος πριν πάρει την κρίσιμη απόφαση θα πρέπει να αφουγκραστεί κάθε τοίχο, κάθε γωνιά, κάθε υλικό, όλα μαζί κι όχι ένα μόνο. Αν αποφασίσει τη νέα οικοδομή, να προσπαθήσει να την ταιριάξει με το περιβάλλον, τη γειτονιά, να τη δέσει αρμονικά μαζί τους, να τηρήσει τους κανονισμούς δόμησής της. Αλλά πάνω από όλα να σκεφτεί πως το οικοδόμημα θα μείνει και μετά από αυτόν, πως θα το παραδώσει στον επόμενο, όμως όλοι θα θυμούνται με ποιο τρόπο το διαχειρίστηκε ο ίδιος.
  Υπουργέ μου, αν δεν αμφιβάλλατε για το οικοδόμημα που πάτε να δημιουργήσετε, δεν θα το κρύβατε πίσω από τις φράσεις «συμπληρωματικές διατάξεις…», θα το δείχνατε περήφανα, ως μόνο δημιούργημα. Επειδή είμαι σίγουρος πως αυτό θα είναι άλλο ένα τσιμεντένιο έκτρωμα αμφίβολης αισθητικής και ποιότητας, θα κρατήσω όλα τα μέχρι τώρα σχόλια και θα σας τα ταχυδρομήσω όταν πια ο διαχειριστής θα έχει αλλάξει και θα προσπαθεί (ας ελπίσουμε) αυτός, να νοικοκυρέψει πραγματικά το παραμελημένο νοικοκυριό του.

 • 13 Ιουνίου 2013, 23:28 | Τάκης Π.

  Άριστη η πρόθεση για τη σύσταση ανεξάρτητης αρχής ελέγχων.
  – Γιατί όμως αυτή η μεταρρύθμιση συνδέθηκε με την κατάργηση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης,ενός θεσμού που είχε καταξιωθεί στην ΚΟΙΝΩΝΙΑ και είχε μεγάλη διείσδυση στη ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ????
  Αν είχαν τα λαμόγια κάποιου την έγνοια, αυτός ήταν ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης. Τώρα εκλίπει κι αυτό το ανάχωμα!!!
  – Δεδομένου του ότι το παρόν σ/ν αντιγράφει κατά το μάλλον ή ήττον το ισχύον θεσμικό πλαίσιο του ΓΕΔΔ, γιατί δεν επελέγη από τον Υπουργό Διοικητικής Μετρρύθμισης η ανασύσταση του ΓΕΔΔ ως ανεξάρτητη αρχή, αλλά αντ’ αυτού καταργείται???
  -Γιατί επιλέγεται να μην συνενωθούν όλα τα υπόλοιπα Σώματα Επιθεώρησης & Ελέγχου ???
  – Γιατί επιλέγεται η κατάργηση των Περιφερειακών Γραφείων του ΣΕΕΔΔ???
  – ‘Εχει μετρηθεί το κόστος των μετακινήσεων των Επιθεωρητών από το Κέντρο στην Περιφέρεια ???
  -‘Εχει μετρηθεί το κοινωνικό κόστος και ο αντίκτυπος για τους ελέγχους που δεν θα διενεργηθούν λόγω έλλειψης κονδυλίων μετακίνησης των Επιθεωρητών???
  Υπάρχει εν τέλει στρατηγική στο κράτος, και αυτή η στρατηγική υπαγορεύει όχι μόνο την κατάργηση εν τοις πράγμασι του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης,αλλά επιτάσσει να ξεχαστεί ακόμη και το ΟΝΟΜΑ !!!

 • 13 Ιουνίου 2013, 20:11 | Απόστολος

  Δεν είναι κατανοητή η νομοθετική αυτή πρωτοβουλία. Ο Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης δεν έχει ήδη όλες τις αρμοδιότητες που θα αποκτήσει η νέα Αρχή; Τις έχει και είναι κοινά παραδεκτό ότι τις ασκεί όσο καλύτερα γίνεται. Προς τί λοιπόν η σπουδή και ποιά η «καινοτομία»; Μήπως για να τον ξεφορτωθούμε και να φτιάξουμε στη θέση του ένα σχήμα που Κύριος οίδε πότε και αν θα βρει το βηματισμό του; Παρεμπιπτόντως: Το ΣΕΕΔΔ δεν είναι το Σώμα που προσέλαβε προσφάτως ως Επιθεωρητές τα τσιράκια των Υπουργών και βουλευτών; Δεν είναι το Σώμα που κάνει τον απουσιολόγο στις Υπηρεσίες και κυνηγά «κοπανατζήδες» χωρίς κανένα αποτέλεσμα; Με αυτή τη νοοτροπία πρόκειται να προικιστεί ο νέος φορέας; Αιδώς…

 • Οι Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές ως καινοφανείς θεσμικοί μηχανισμοί δημιουργούνται από την ίδια την κρατική εξουσία και δεν υπάγονται όμως στον πολιτικό έλεγχο και διατηρούν ρυθμιστικό ρόλο στα πλαίσια της παρέμβασης του Κράτους στην Κοινωνία.

  Σχετικά με την υπό σύσταση Αρχή υφίσταται τα κάτωθι σημεία προβληματισμού

  Το πρώτο ερώτημα που τίθεται είναι γιατί να ανατεθεί σε μια Ανεξάρτητη Αρχή, με αυτοτελή διοικητική υποδομή και προϋπολογισμό, ο διοικητικός έλεγχος και ο συντονισμός της ελεγκτικής δράσης όλων των ελεγκτικών υπηρεσιών της χώρας;

  Δοθέντος του γεγονότος ότι προσφάτως ιδρύθηκε νέος θεσμός για τον Συντονισμό της Ελεγκτικής Δράσης εντός της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης αυτός του Εθνικού Συντονιστή κατά της Διαφθοράς, ο οποίος υπάγεται ιεραρχικά απευθείας στην Γενική Γραμματεία της Κυβερνήσεως.

  Προβληματίζει το πώς θα μπορέσει να συνυπάρξουν δύο όργανα συντονισμού της ελεγκτικής δράσης το ένα αυτό του «Εθνικού Συντονιστή κατά της Διαφθοράς» με αυξημένες αρμοδιότητες που θα λειτουργεί μέσα στα πλαίσια της εκτελεστικής λειτουργίας του κρατικού μηχανισμού και το άλλο αυτό της νέας Α.Δ.Α. «Αρχή Επιθεώρησης – Ελέγχου της Δημόσιας Διοίκησης» με όλα τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που μπορεί να έχει σαν Ανεξάρτητη Αρχή.

  Το δεύτερο ερώτημα, αφορά στην θεσμοθέτηση της Νέας Αρχής.

  Η Ανεξάρτητη Αρχή «Επιθεώρησης – Ελέγχου της Δημόσιας Διοίκησης» επιχειρείται να θεσμοθετηθεί με πρωτοφανή νομοθετική μηχανική για τα ελληνικά χρόνια και θα αποτελέσει ακόμη μια παγκόσμια νομική καινοτομία.

  Στην Ελληνική Έννομη τάξη, οι Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές έχουν θεσμοθετηθεί είτε Συνταγματικά είτε με εξειδικευμένους νόμους. Η επίμαχη – υπό ψήφιση Ανεξάρτητη Αρχή επιχειρείτε να θεσμοθετηθεί σαν πρόσθετη τροπολογία σε ένα νομοσχέδιο ευρύτερου περιεχομένου, αυτού της «Οργάνωσης της Δημόσιας Διοίκησης».

  Το τρίτο ερώτημα, αφορά στη επικάλυψη αρμοδιοτήτων της Νέας Αρχής με τον Συνήγορο του Πολίτη και τον Εθνικό Συντονιστή κατά της Διαφθοράς

  Όσον αφορά τον εντοπισμό των φαινόμενων διαφθοράς, μη τήρησης της νομιμότητας, κακοδιοίκησης, αδιαφανών διαδικασιών, αναποτελεσματικότητας, χαμηλής παραγωγικότητας και ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών που είναι μια από τις αποστολές της Νέας Αρχής, διαπιστώνουμε ότι είναι παράλληλα και υποσύνολο της αποστολή της Συνταγματικά κατοχυρωμένης Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Πολίτη».

  Όσον αφορά τον συντονισμό της ελεγκτικής δράσης όλων των ελεγκτικών σωμάτων από την υπό ίδρυση Ανεξάρτητη Αρχή, πρόκειται, ολοφάνερα για επικάλυψη με τις αρμοδιότητες του Εθνικού Συντονιστή κατά της Διαφθοράς.

  Επίσης, εκ του συστατικού νόμου των περισσοτέρων Ανεξαρτήτων Διοικητικών Αρχών, τους δίδεται η δυνατότητα να αιτούνται την αρωγή όλων των κρατικών οργάνων ανάμεσα σε αυτούς και των ελεγκτικών σωμάτων της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης. Αν τελικά η κυβέρνηση προχωρήσει στην θεσμοθέτηση μια νέας Ανεξάρτητης Αρχής με αντικείμενο την ελεγκτική δράση στις υπόλοιπες υπηρεσίες του κράτους, θα δημιουργηθεί παγκόσμια διοικητική πρωτοτυπία και ελεγκτικό φαινόμενο της διοικητικής πρακτικής «μια ανεξάρτητη διοικητική αρχή» να ζητάει αν χρειαστεί την συνδρομή μιας άλλης ανεξάρτητης αρχής.

  Άλλωστε εκ των ανωτέρω επικαλύψεων αρμοδιοτήτων κινδυνεύει να εκφυλιστεί τόσο ο νεοσύστατος θεσμός του Εθνικού Συντονιστή κατά της διαφθοράς αλλά και επικίνδυνη εμπλοκή με τον Συνήγορο του Πολίτη που απολαμβάνει την εύνοια και την καταξίωση της κοινής γνώμης.

  Το τέταρτο ερώτημα αφορά στα χαρακτηριστικά της διαφθοράς στην Ελλάδα

  Είναι γνωστά τα πορίσματα Διεθνών Οργανισμών όπως ο Transparency International για το μέγεθος της διαφθοράς στην χώρα μας. Η τάση για παθητική και ενεργητική δωροδοκία τείνει να γίνει κοινωνικό πρότυπο. Δεν νομίζω ότι το ζήτημα της καταπολέμησης της διαφθοράς μπορεί να αντιμετωπιστεί από την Αθήνα ή από την Θεσσαλονίκη. Οι Διοικητικές Μονάδες του ΣΕΕΔΔ στην Περιφέρεια θα μπορούσαν να είναι χρήσιμες και δεν πρέπει να τις πετάξετε στον καιάδα.

  Το πέμπτο ερώτημα αφορά στην μέχρι τώρα λειτουργία του Γενικού Επιθεωρητή Δημοσίας Διοίκησης (ΓΕΔΔ)

  Ποτέ δεν εκφράστηκαν από το αρμόδιο όργανο της Ελληνικής πολιτείας «Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας» της Βουλής αρνητικά σχόλια για την αποτελεσματικότητα, και την λειτουργία του ΓΕΔΔ. Είναι θεσμός με δεκαετή πετυχημένη παρουσία που απολαμβάνει την αναγνώριση, συμπάθεια και εκτίμηση της κοινής γνώμης, του ακαδημαϊκού κόσμου και των εκπροσώπων του Ελληνικού Λαού. Θα έπρεπε κατά την ταπεινή μου γνώμη πριν κατατεθεί για ψήφιση το παρόν κείμενο πρότασης νόμου να γίνει παρουσίαση και συζήτηση στην αρμόδια «Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας» στην Βουλή των Ελλήνων.

 • 13 Ιουνίου 2013, 14:01 | Κωστας Κωνσταντόπουλος

  Από ένα χρονικό σημείο και μετά (βασικά μετά την ένταξη στην ΕΕ) μέχρι σήμερα, η Ελλάδα αποκτά συνεχώς και συνεχώς διάφορα «Ελεγκτκά Σώματα» με σκοπό τον καλύερο έλεγχο της τηρήσης της νομιμότητας στα πλαίσια αρχών τόσο «διαμεσολάβησης» όσο και «επιθεώρησης». Αρχίσαμε από τον λεγόμενο «Συνήγορο του Πολίτη», ακολούθησε ο «Γενικός επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης», το «Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης» (προϊόν έμπνευσης του μακαρίτη Μιλτιάδη Εβερτ), το «Σώμα Επιθεωρητων Υπηρεσιών Υγείας Πρόνοιας» (ΣΕΥΥΠ), το «Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας», το «Σώμα Επιθεωτηρών Περιβάλλοντος», η «Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Αστυνομίας» (νομίζω κάθε άλλο Σώμα Ασφαλείας απέκτησε και την δική του…). Το Σώμα Διωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ), επειδή δεν «αρεσε» σε καποιους ισχυρούς «φορολογούμενους μετονωμάσθηκε από κάποιον «ρέκτη» υπουργό σε «Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων» για να ξανα-μετονομασθεί πάλι σε ΣΔΟΕ αργότερα. Υπάρχει και η Υπηρεσία Ελέγχου Διαχειρίσεως Φορέων Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΠΕΔΙΦΚΑ) όπως και η Αρχή Ξεπλύμματος. Από αυτά τα σώματα, άλλα είναι «ανεξάρτητες αρχές» κατά επιταγή του συντάγματος, άλλα κατ’ επιταγή νόμου και άλλα είναι απλές διοικητικές υπηρεσίες-τμηματα της Κεντρικής Διοικήσεως. Ολα αυτά τα χρόνια, έχουν παράγει έργο συμαντικό μεν, αλλά ανεπαρκές για τον έλεγχο της «διαφθοράς» σε βαθμό που να ικανοποιεί τον πολίτη. Η αλληλο-επικάλυψη των δραστηριοτήτων, η έλλειψη συντονισμού, η έλλειψη υλικοτεχνικών υποδομών, η απουσία «κουλτούρας ελέγχου» στην διοίκηση είναι μερικοί από τους λόγους. Οι συχνότατες παρεμβάσεις της πολιτικής ηγεσίας με νομοθετικές ρυθμίσεις που συνεχώς αλλάζουν το «παιχνίδι» είναι κάποιος άλλος από τους βασικούς λόγους που η δημόσια διοίκηση παραμένει αδιαφανής, ανελαστική, απο-προσανατολισμένη και αναποτελεσματική. Οι παρεμβάσεις αυτές της πολιτείας κλιμακώνονται από αλλαγές στην ονομασία, την αποστολή, την συγκρότηση, την διαδικασία στελέχωσης (βλ. Αρχη Ξεπλύμματος) και την ιεραρχική διάρθρωση των ελεγκτικών οργάνων. Κυριολεκτικά «καθε λιγο και λιγάκι» η σχετική νομοθεσία τροποιείται με αποτέλεσμα να αθροίζονται αλληλο-επικαλυπτομενες ρυθμίσεις. Ο καλύτερος τρόπος να μην παγιωθούν ποτέ ο έλεγχος ποιότητας στην δημόσια διοίκηση είναι να «θεσπίζεις» συνεχώς και συνεχώς νέας «αρχές» ελέγχου… Οταν μάλιστα με αφορμή την «ιδρυση» αυτή, καταργείς θεσμούς που ΗΔΗ δόκιμα υπάρχουν και (παρά τις αδυναμίες τους ) έχουν δουλέψει και κάνει έργο (και μάλιστα «δημοφιλές»), τότε εγείρεται και ο φόβος ότι το ΠΡΟΒΛΕΨΙΜΟ αποτέλεσμα (εργο που το έχουμε ξανα-δεί…) θα είναι ο αποσυντονισμός μέχρι να ξανα-στηθούν και συντονιστούν οι νέοι θεσμοί. Οταν σε κάθε ελεγκτικό σώμα η αλλαγή της ηγεσίας αναπόφευκτα συνεπάγεται μιά υποτονική φαση δραστηριότητας μέχρι του «νεου συντονισμού» υπό την νέα ηγεσία, η ανασύσταση της δομής των ελεγκτικών σωμάτων αν δεν είναι απόλυτα αναγκαία εχει αναπόφευκτο αποτέλεσμα την μείωση της ανμενόμενης απόδοσης. Χρειάζονται περισσότερο έργο και λιγώτερα «νεα πλαίσια» οι έλεγχοι…

 • Ποτέ δεν είχε απασχολήσει την νομική επικαιρότητα, την ακαδημαϊκή έρευνα και τον επιστημονικό διάλογο η προοπτική για την δημιουργία μίας Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής με αντικείμενο τον Διοικητικό Έλεγχο. Δεν είχε συζητηθεί ποτέ πριν ούτε είχε αναφερθεί σε προηγούμενο επιστημονικό κείμενο.

  Φέρεται ότι είναι προϊόν αξιολόγησης των δομών του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

  Δυστυχώς, υφίσταται «δημοκρατικό έλλειμμα» και δεν υπάρχει «δημοκρατική νομιμοποίηση» για την ψήφιση του παρόντος νόμου. Αφού δεν έχει διευκρινιστεί από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ότι το ζήτημα της ίδρυσης «Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου» είχε συμπεριληφθεί στην Έκθεση Αξιολόγησης των Δομών του ανωτέρω Υπουργείου ή απλά συμπληρώθηκε εκ των ύστερο.

  ‘Άλλωστε όπως έχει αναφερθεί και από το 12/05/2013 έγγραφο του Διοικητικού Επιμελητηρίου Ελλάδος «Σχόλια – Προτάσεις Δ.Ε.Ε. Σχετικά με το σχέδιο Νόμου Οργάνωση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις», ποτέ δεν δόθηκαν στην δημοσιότητα αλλά ούτε και στην Βουλή παρά την ύπαρξη σχετικών Ερωτήσεων και Αιτήσεων καταθέσεων Εγγράφων οι Εκθέσεις Αξιολόγησης των Δομών των Υπουργείων.

  Πριν δοθεί σε διαβούλευση το παρόν κείμενο θα έπρεπε τουλάχιστον να έχει δοθεί στην δημοσιότητα η Έκθεση Αξιολόγησης των Δομών του ανωτέρω Υπουργείου και να έχει ενημερωθεί η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων.

 • 13 Ιουνίου 2013, 06:40 | Κατερίνα Α.

  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
  1. Υπό τις παρούσες συνθήκες και την απαίτηση πλήρους επιτάχυνσης των ελεγκτικών διαδικασιών,με μοναδικό περιορισμό την ελαχιστοποίηση της συνολικής δαπάνης τους, δεν υφίστανται περιθώρια για μεταβατικούς κύκλους και στάδια.
  Ηπιότερες αλλαγές που θα βοηθήσουν στην εντατικοποίηση των ελέγχων είναι προτιμότερες.
  2. Οι ριζικές αλλαγές του παρόντος υπό διαβούλευση νόμου δεν αφορούν την ελεγκτική δράση, αλλά την οργανωτική δομή των ελεγκτικών μηχανισμών. Έτσι,προτείνεται μια δομή δύσκαμπτη η οποία εκτός των άλλων θα εκτοξεύσει τις δαπάνες μετακινήσεων των ελεγκτών.
  3. Ως προς την ελεγκτική δράση, το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο δεν παρουσίασε σοβαρά προβλήματα, απόδειξη ότι στον παρόντα προτεινόμενο νόμο αντιγράφεται και απλώς συμπληρώνεται με θετικές βελτιώσεις.
  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
  Α. Να παραμείνει ο ΓΕΔΔ ως έχει
  Β. να συγχωνευθούν τα συναφούς αντικειμένου ελεγκτικά σώματα (για αποφυγή επικαλύψεων), ως τομείς υπό την εποπτεία του ΓΕΔΔ,{το ΣΕΕΔΔ με τους Επιθεωρητές περιβάλλοντος, Επιθεωρητές Δημοσίων Εργων κλπ.}
  Γ. Να διατηρηθούν τα περιφερειακά γραφεία του ΣΕΕΔΔ στη Θεσσαλονίκη αλλά και Λάρισα και Πάτρα.
  Δ. Όλοι ανεξαιρέτως,(Κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες) να αναζητήσουν κενά κτίρια του δημοσίου για δωρεάν στέγαση.

 • 13 Ιουνίου 2013, 05:59 | Κατερίνα Α.

  πρόταση για το άρθρο 1: το άρθρο να διαγραφεί. Οι μικροβελτιώσεις είναι προτιμότερες από τις ριζικές αλλαγές, οι οποίες απαιτούν χρόνο και χρήμα (που δεν τα διαθέτουμε……..)

 • 11 Ιουνίου 2013, 17:32 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΘ.

  Ο Γενικός Επιθεωρητής τι έκανε τόσα χρόνια; Δε συντόνιζε τα ιδιαίτερα ελεγκτικά σώματα; Απο οτι φαίνεται, δεν τα συντόνιζε καλά γιατί έτσι προέκυψε η Αρχή που θα συντονίσει αυτή, με τη σειρά της, τα υπόλοιπα ελεγκτικά σώματα (που είναι και πολλά). Και μετά, εάν κάποιος θελήσει να γίνει χαλίφης στη θέση του χαλίφη, πάλι ξανά μανά το ίδιο παραμύθι: Θα καταργήσουν την Αρχή και θα φτιάξουν μια Υπερ-αρχή. ..και να ξέραμε τι έχετε στο μυαλό σας.

 • 11 Ιουνίου 2013, 12:51 | ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

  Αλλαξε ο Μανωλιός κι έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Καλή η ανεξάρτητη αρχή, αλλά πρόχειρη και βιαστική μου φαίνεται. Τόσα ελεγκτικά σώματα (Επιθεωρητές Υγείας, περιβάλλοντος, Δημοσίων έργων κ.α) θα συνεχίσουν να υφίστανται και οι επικαλύψεις αρμοδιοτήτων θα συνεχίζονται. Η δικαιολογία οτι ο νέος Γενικός επιθεωρητής της νέας Αρχής θα τους συντονίζει και θα ελέγχει το έργο τους, αστεία ακούγεται. Τυπικό τελείως, ουσία μηδέν. Μην ξεχνάμε πως σε αυτά τα σώματα προίστανται Γενικοί Επιθεωρητές και Γενικοί Γραμματείς -όλοι κομματικά στελέχη- σιγά μη δεχτούν να καπελωθούν από άλλους. Όπως και ο νυν Ειδικός Γραμματέας του ΣΕΔΔ, δεν ήθελε να καπελώνεται από τον Ρακιντζή.

 • 11 Ιουνίου 2013, 11:28 | makis

  den simfono me tin sigxoneusi.

 • 10 Ιουνίου 2013, 20:59 | Εν ενεργεία Δημόσιος Υπάλληλος

  H συγχώνευση θα πρέπει να συμπεριλάβει την ενσωμάτωση όλης της Γενική Διεύθυνσης και των περιφερειακών διεύθυνσεων Οικονομικής Επιθεώρησης, Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και του Σώμματος Επιθεώρησης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας. Διαφορετικά θα υπάρχουν πολλές επικαλύψεις και κατακερματισμός πόρων.

 • 10 Ιουνίου 2013, 19:59 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ Α.

  Ως προς το τυπικό μέρος της διαβούλευσης, υφίσταται λάθος στην αναγραφή της ημερομηνίας ανάρτησης, 7-6-2013. Το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου εμφανίστηκε στο διαδίκτυο στις 10-6-2013 περίπου στις 11-12 π.μ., όπως άλλωστε είχε προαναγγείλει δια τηλεοράσεως ο Υπουργός στις 8-6-2013 στην εκπομπή MEGA Σαββατοκύριακο (αν το σχέδιο νόμου είχε ήδη αναρτηθεί από την προηγουμένη, ο Υπουργός ασφαλώς θα το εγνώριζε).
  Κατά συνέπεια ο υπολογισμός της επταήμερης προθεσμίας υποβολής σχολίων δεν είναι σωστός. Η προθεσμία υποβολής σχολίων στη διαβούλευση θάπρεπε να λήγει τις πρωїνές ώρες της 17ης-6-2013.