ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ: Διασφάλιση της ποιότητας και της διαφάνειας στην εξέταση υποψηφίων οδηγών

Κατεβάστε την Ενότητα IIΙ σε pdf

 • 8 Μαΐου 2011, 22:16 | Αθανάσιος Τσιούτρας

  ΔΕΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ
  Το επίπεδο εκπαίδευσης και εξέτασης υποψηφίων οδηγών όλων των κατηγοριών στην Ελλάδα είναι πολύ χαμηλό με άμεσες συνέπειες τα πολλά τροχαία δυστυχήματα.
  Διαφορετικά ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις απόκτησης του άδειας ικανότητας οδήγησης που κυμαίνονται από 20% μέχρι και πάνω από 90%. Στατιστικά λοιπόν και μόνο το πρόβλημα αποδεικνύεται, αφού δεν μπορεί να δικαιολογηθεί η μεγάλη επιτυχία, αφού οι υποψήφιοι έχουν περίπου τις ίδιες αντιδράσεις.
  To πρόβλημα του χρηματισμού έχει βαθιές ρίζες και έχει στρέψει τα τελευταία χρόνια τις απαιτήσεις των υποψηφίων οδηγών από μία ουσιαστική εκμάθηση οδήγησης σε μία ανούσια τυπική διαδικασία απόκτησης μία άδειας.
  Η άνοδος του επιπέδου εξέτασης μπορεί να επιτευχθεί με τη σταδιακή εκδίωξη (με μετατάξεις) σε άλλες λιγότερο υπεύθυνες θέσεις αυτών που χρηματίζονται.
  Απόρροια του παραπάνω, θα είναι και η αναγκαστική άνοδος της ζήτησης από τον πολίτη για ουσιαστική εκπαίδευση. Ενδεικτικά αναφέρεται πως υπάρχουν μαθήματα που θεσπίστηκαν εδώ και δέκα χρόνια και δεν πραγματοποιούνται.
  Η εκμετάλλευση της γνώσης των εξειδικευμένων επιστημόνων (π.χ. συγκοινωνιολόγων) και δημιουργία (ή χρήση υπάρχοντος) φορέα για τη μετεκπαίδευση τόσο των εκπαιδευτών όσο και των εξεταστών.
  Τέλος μέτρα όπως η διαχείριση παραβατών που προκαλούν σοβαρά ατυχήματα και ειδικά θανατηφόρα, θα πρέπει να τύχουν άμεσης προτεραιότητας για την προστασία της δημόσιας ασφάλειας και της ανθρώπινης ζωής.
  Ειδικότερα για την διασφάλιση της ποιότητας και της διαφάνειας στις εξετάσεις υποψηφίων οδηγών προτείνονται:
  1. Δημιουργία Ειδικού Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτικού Μηχανισμού αποτελούμενο από ειδικούς επιστήμονες, ανεξάρτητο από τους εκπαιδευτές και τους εξεταστές, που θα κάνει ξαφνικούς ελέγχους σε όλη τη χώρα τόσο σε σχολές οδηγών όσο και στις εξετάσεις.
  2. Σύνδεση των Επιθεωρητών για παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο (real time) των εξετάσεων. Επιθεωρητές που θα είναι μεταθετοί σε όλες τις Περιφέρειες της επικράτειας, για την αποφυγή δημιουργίας σχέσεων με τους τοπικούς εκπαιδευτές. Εξοπλισμός τους με φορητούς υπολογιστές διασυνδεδεμένους συνεχώς στο ΥΠΟΜΕΔΙ. Δυνατότητα λήψης video από το σώμα των Επιθεωρητών.
  3. Σύνδεση του Σώματος για τον έλεγχο και της εκπαιδευτικής διαδικασίας, π.χ των θεωρητικών μαθημάτων που τελούν σε συγκεκριμένη ώρα στα ΚΕΘΕΥΟ. Δυνατότητα λήψης video για την απόδειξη των παραβατών.
  4. Δημιουργία κεντρικού – μηχανογραφημένου – συστήματος θεωρητικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών για τους υποψηφίους οδηγούς όλων των κατηγοριών και πρόβλεψη σύνδεσης με όλες τις μελλοντικές διαδικασίες (π.χ. έκδοση ΠΕΙ φορτηγού και λεωφορείου, οχημάτων μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων – ADR κλπ),
  5. Θεσμοθέτηση χρήσης καμερών στις αίθουσες για τις θεωρητικές εξετάσεις. Καταγραφή σε video και on line συνεχής επιτήρηση από το το Σώμα των Επιθεωρητών, αλλά και ταυτόχρονη προβολή της όλης διαδικασίας εξέτασης από μεγάλη οθόνη εκτός της αίθουσας, εκεί όπου θα βρίσκονται και οι εξεταστές. Με αυτόν τον τρόπο κανείς δε θα μπορεί να βοηθήσει τον εξεταζόμενο εντός της εάν δεν γνωρίζει τη σωστή απάντηση.
  6. Μικρής έκτασης επαναπροσδιορισμός των προδιαγραφών κατασκευής πίστας εξέτασης υποψηφίων οδηγών (π.χ. μόνο ασφάλτινες), των παραμέτρων που μπορούν να εξεταστούν (π.χ. πέρα από παρκάρισμα, οπισθογωνία, εκκίνηση σε ανηφόρα κλπ) και των μέσων προστασίας ανθρώπων και οχημάτων (καθιέρωση των πλαστικοποιημένων κρασπέδων και αμμοπαγίδων κλπ).
  7. Στις πίστες η οδήγηση γίνεται χωρίς κυκλοφορία, συνεπώς δεν εξετάζεται ο οδηγός στη ορθή ή μη συμπεριφορά του έναντι των άλλων χρηστών της οδού σύμφωνα με τον ΚΟΚ (σημαντικότατος παράγοντας ατυχημάτων), προσθήκη παράλληλα και εξέτασης σε προσομοιωτή για 3-5 ενδεικτικές δοκιμασίες, πριν από τις πρακτικές εξετάσεις και εφόσον έχουν επιτύχει στις θεωρητικές. Το περαιτέρω πλεονέκτημα είναι πως αυτή η εξέταση δεν επιδέχεται καμίας τροποποίησης ή παρέμβασης.
  8. Οι εκπαιδευτές να συνυπογράφουν πως φέρουν ευθύνη για το αποτέλεσμα της εκπαίδευσης, με τη λογική ότι έχουν πραγματοποιήσει ορθά και με επιτυχία τη σύμφωνα με το νόμο διαδικασία εκπαίδευσης (όχι εξέτασης, αυτό είναι θέμα εξεταστών).
  9. Σταδιακή απομάκρυνση των εξεταστών που χρηματίζονται με μετατάξεις σε άλλες λιγότερο υπεύθυνες θέσεις.
  10. Θέσπιση αυστηρότατων ποινών για τους εκπαιδευτές που μεσολαβούν στη διαδικασία χρηματισμού (αφού ο υποψήφιος είναι αδύνατο να γνωρίζει ποιος χρηματίζεται κάποιος τον καθοδηγεί, ο πιθανότερος ύποπτος είναι ο εκπαιδευτής).

  Αθανάσιος Τσιούτρας
  Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός

 • Αδιάβλητες εξετάσεις και εξεταστές, ή, ακούνε να σημαίνουν οι καμπάνες, αλλά δεν ξέρουν που βρίσκεται το καμπαναριό…!

  Θα πρέπει κατά την γνώμη μου να απαντήσουμε στα εξής:

  • Γιατί γίνονται εξετάσεις;
  • Αποτελούν οι εξετάσεις προϋπόθεση για όποια αντικειμενική και αξιόπιστη αξιολόγηση;
  • Πότε είναι παιδαγωγικά αποδεκτές (ως χρήσιμες ή ευεργετικές) οι εξετάσεις;
  • Πώς είναι παιδαγωγικά σωστό και κοινωνικά δίκαιο να γίνονται εξετάσεις;
  • Ποιοι πιστοποιούνται να είναι εξεταστές;
  • Γιατί έχουμε τόση σύγχυση και ίσως νιώθουμε αποστροφή για ένα τόσο αναγκαίο και χρήσιμο(;) από παιδαγωγική και κοινωνική άποψη θεσμό;
  • Πόσο μας κοστίζει αυτή η σύγχυση; Γιατί συντηρείται;
  • Σε τι οφείλεται και ποιος τροφοδοτεί την σύγχυση;

  Ο όρος εξετάσεις μπορεί να αναφέρεται σε ποικίλες δραστηριότητες ή καταστάσεις των ανθρώπων και το αποτέλεσμα των εξετάσεων ενδέχεται να ενδιαφέρει άμεσα ή έμμεσα τους εξεταζόμενους, τους εξεταστές ή όλη την κοινωνία, που παραγγέλλει τις εξετάσεις και γεύεται τα αποτελέσματα και πληρώνει το λογαριασμό.

  Γιατί είναι χρήσιμες οι εξετάσεις των υποψηφίων οδηγών;

  Νομίζω ότι η εισήγηση (χωρίς να το επιδιώκει βέβαια) απάντησε στο ότι δεν χρησιμεύουν σε τίποτα, και νομίζω πως στα 6 σημειώματα που ανέβασα, απέδειξα του λόγου το αληθές…!

  Δυστυχώς αποκτήσαμε τη συνήθεια να υποκρινόμαστε μπροστά στους άλλους σε τέτοιο βαθμό ώστε στο τέλος ν’ αρχίζουμε να υποκρινόμαστε μπροστά στον εαυτό μας.

  Κατά τη δημιουργία ενός Συστήματος Οδικής Ασφάλειας (Σ.Ο.Α.), μεγάλη σημασία έχουν οι παράμετροι και οι μεταβλητές που θα λειτουργήσουν ως είσοδοι στο σύστημά μας. Αναλόγως των μεταβλητών αυτών, θα μπορούμε στη συνέχεια να αναλύσουμε την αποδοτικότητα του συστήματος, να τη βελτιστοποιήσουμε και να την οδηγήσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα που δεν είναι άλλο από την Οδική Ασφάλεια.

  Ωστόσο, και σε τούτη την ενότητα για τον εισηγητή οι μεταβλητές είναι μάλλον(;) άγνωστες και είναι λάθος ως εκ τούτου η επιλογή παραμέτρων, κι έτσι αυτός είναι ένας από τους λόγους που το Σύστημα (Οδική Ασφάλεια) παραμένει ασταθές.

  Πρέπει επιτέλους να αποδεχθούμε ότι οι ΔΥΟ είναι οι μεταβλητές σε αλληλεπίδραση: Εκπαιδευτής και Υποψήφιος: τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο.

  Μένει λοιπόν να εξετάσουμε όλα τα επί μέρους στοιχεία, τους συντελεστές, τους παράγοντες που προσδιορίζουν, επηρεάζουν ή διαμορφώνουν τα χαρακτηριστικά και τη συμπεριφορά ενός ζωντανού συστήματος Οδικής Ασφάλειας, και τα οποία έχω ήδη περιγράψει στην ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ.

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΕΝΙΑΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
  – Να υπάρχει Ενιαίος Κωδικός Υποψηφίου Οδηγού που θα καταγράφεται στην άδεια οδήγησης και θα περιγράφει όλη την διαδικασία χορήγησης – από τις ιατρικές εξετάσεις, την εκπαίδευσή του, τις θεωρητικές και πρακτικές αξιολογήσεις, την παραλαβή του διπλώματος, τις επεκτάσεις, τις αναθεωρήσεις, τις παραβάσεις, τα ατυχήματα. Θα συνδέεται με το ΣΕΣΟ και θα δίνει μια ξεκάθαρη εικόνα για όλα τα στάδια του οδηγού, όπως επίσης και της οδηγητικής του συμπεριφοράς, καθ’ όλη την διάρκεια της οδηγητικής του πορείας.

  Προαπαιτούμενα:

  • Πιστοποιημένοι Εκπαιδευτές Οδήγησης, σύμφωνα με τα πρότυπα που ανέφερα στην ΕΝΟΤΗΤΑ Ι
  • Πιστοποιημένες Σχολές Οδήγησης
  • Πιστοποιημένα Προγράμματα Σπουδών
  • Πιστοποιημένοι Επιθεωρητές για κάθε επιμέρους διαδικασία.

  Ο υποψήφιος που θα συγκεντρώνει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, θα εφοδιάζεται με Δοκιμαστικό Δίπλωμα το οποίο θα γίνεται κανονικό μετά την παρέλευση τριών ετών, εφόσον θα συντρέχουν μια σειρά από προϋποθέσεις (ίσως στο αρχικό στάδιο και εξετάσεις).

  • Αποτίμηση, ανά έτος, όλων των κρίκων της αλυσίδας και των επιδόσεών τους.
  • Αξιολόγηση, ανά έτος, ποιοι κρίκοι θα μπορούν να συνεχίσουν να προσφέρουν υπηρεσίες και ποιοι όχι.

  Γνωρίζετε όλοι πως:

  Ο μόνος άνθρωπος στον κόσμο που μπορεί να πιστοποιήσει με ακρίβεια το αν ένας υποψήφιος οδηγός μπορεί ή όχι να οδηγήσει με ασφάλεια είναι ο εκπαιδευτής του. Και όχι μόνον αυτό αλλά γνωρίζει και το προσδόκιμο του ατυχήματος του νέου οδηγού. Και για να σας εκπλήξω, υπάρχουν προγράμματα σπουδών και θεματικής αξιολόγησης μέσω των οποίων πολλοί «ψαγμένοι» εκπαιδευτές μπορούν να υπολογίσουν ακόμη και το ποιοι παράμετροι μπορούν να οδηγήσουν σε ατύχημα τον εκπαιδευόμενο τους!

  Άρα εκεί πρέπει να επενδύσουμε, κύριοι· στον Εκπαιδευτή!
  Ούτε πίστες, ούτε εξεταστές, ούτε επιθεωρητές, ούτε επιθεωρητές των επιθεωρητών, ούτε λαδώματα, ούτε κουμπάροι, ούτε γραφειοκρατία.

  Ας φύγουμε επιτέλους από την μιζέρια, ώστε να ρίξουμε μια καλύτερη ματιά στο μέλλον!

  Με εκτίμηση
  Άρης Ζωγράφος
  Εκπαιδευτής Οδήγησης – Ερευνητής Π.Π.
  zografos@zografos.com

 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΔΗΓΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ
  Σχετική με τα διπλώματα είναι και η θέσπιση ποινών για όσους προκάλεσαν ατύχημα με σωματικές βλάβες ή θάνατο – άρα αποδεδειγμένα δεν είχαν την ικανότητα να αντιδράσουν σωστά ή υπερεκτίμησαν τις ικανότητές τους – να τους αφαιρείται άμεσα το δίπλωμα οδήγησης το οποίο θα αποστέλλεται και φυλάσσεται στις κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών όπου θα τηρηθεί το αντίστοιχο Ηλεκτρονικό Μητρώο Εμπλεκομένων σε Θανατηφόρα Ατυχήματα (ΗΛΜΕΘΑ), όπως προτείνεται να ονομαστεί, κάτι ανώτερο από το ΣΕΣΟ, που θα ασχολείται αποκλειστικά με τους πλέον επικίνδυνους για τη δημόσια ασφάλεια οδηγούς.
  Για να τους επιστραφεί και να έχουν τη δυνατότητα να οδηγήσουν ξανά υποχρεούνται:
  1. Να παρακολουθήσουν ειδικό σεμινάριο μετεκπαίδευσης στην οδική ασφάλεια σε σχολή οδηγών ή σε κέντρο μετεκπαίδευσης οδηγών που θα πιστοποιηθούν για αυτό το λόγο και θα λάβουν ειδική άδεια. Την εκπαίδευση θα υλοποιούν εκπαιδευτές που έχουν εκπαιδευτεί στην ασφαλή οδήγηση. Η εκπαίδευση να γίνεται χρησιμοποιώντας όλες τις διαθέσιμες τεχνολογίες και μεθόδους, όπως χρήση προσομοιωτών ανατροπής, οδήγησης, απώλειας πρόσφυσης, ατυχήματος (ζώνη ασφαλείας), λογισμικών πολυμέσων (multimedia) και εκπαίδευσης εξ΄ αποστάσεως (e-learning).
  2. Να εξεταστούν από ψυχολόγο και ψυχίατρο για τυχόν διαταραχές που να επηρεάζουν τη συμπεριφορά τους κατά την οδήγηση, όπως ασθένειες που επηρεάζουν την κρίση και τις ικανότητες αντίδρασης (ψυχώσεις, διαταραχές, χρήση ψυχοδραστικών ουσιών κλπ.)
  3. Να εξεταστούν από ειδικό εργομετρικό κέντρο για τις ικανότητες αντίδρασης.
  Το αργότερο μία ημέρα μετά την ολοκλήρωση της κάθε διαδικασίας, η σχολή μετεκπαίδευσης, ο ψυχολόγος – ψυχίατρος και το εργομετρικό κέντρο αποστέλλουν ηλεκτρονικά (σε μορφή κλειστού αρχείου .pdf) τη βεβαίωση παρακολούθησης, τη διάγνωση και τα αποτελέσματα της εργομετρικής εξέτασης στο ΗΛΜΕΘΑ που θα τηρείται στο ΥΠΟΜΕΔΙ. Ο πλήρης ηλεκτρονικός φάκελος παραβάτη θα πρέπει να περιλαμβάνει το δίπλωμα οδήγησης (ηλεκτρονικό αντίγραφο), τη βεβαίωση παρακολούθησης της σχολής μετεκπαίδευσης, τη διάγνωση του ψυχολόγου – ψυχιάτρου, τα αποτελέσματα της εργομετρικής εξέτασης και την τελική απόφαση του Υπουργείου .
  Εντός μερικών εργασίμων ημερών από την παραλαβή όλων των αρχείων, το ΥΠΟΜΕΔΙ θα απαντήσει στον ενδιαφερόμενο αν εγκρίνεται ή όχι η επιστροφή του διπλώματος οδήγησης.
  Σε περίπτωση που διαγνωσθούν ασθένειες ή ανικανότητα, το δίπλωμα οδήγησης δεν θα επιστραφεί στον παραβάτη οδηγό τουλάχιστον μέχρι να ολοκληρώσει την όποια σχετική θεραπεία αν η πάθηση είναι ιάσιμη και η κατάστασή του αναστρέψιμη.
  Σε περίπτωση που μετά από όλη την παραπάνω διαδικασία προκαλέσουν εκ νέου θανατηφόρο τροχαίο, να τους αφαιρείται ισόβια η άδεια ικανότητας οδήγησης, ακραίο, αλλά δυστυχώς αναγκαίο μέτρο για την προστασία της δημόσιας ασφάλειας και της ανθρώπινης ζωής.

 • 8 Μαΐου 2011, 22:22 | Ηρακλής Μαρκουίζος

  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΪΗΣΗ Ν3189/2003 ΦΕΚ Α/243/21.10.2003
  Αναμόρφωση της ποινικής νομοθεσίας ανηλίκων και άλλες διατάξεις.

  «Άρθρο 121
  Ορισμοί

  1. Στο κεφάλαιο αυτό με τον όρο ανήλικοι νοούνται αυτοί που, κατά το χρόνο τέλεσης της πράξης, έχουν ηλικία μεταξύ του όγδοου και του δέκατου όγδοου έτους της ηλικίας τους συμπληρωμένων.

  «Άρθρο 122 –
  Αναμορφωτικά μέτρα

  1. Αναμορφωτικά μέτρα είναι: α) η επίπληξη του ανηλίκου, β) η ανάθεση της υπεύθυνης επιμέλειας του ανηλίκου στους γονείς ή στους επιτρόπους του, γ) η ανάθεση της υπεύθυνης επιμέλειας του ανηλίκου σε ανάδοχη οικογένεια, δ) η ανάθεση της επιμέλειας του ανηλίκου σε προστατευτικές εταιρείες ή σε ιδρύματα ανηλίκων ή σε επιμελητές ανηλίκων, ε) η συνδιαλλαγή μεταξύ ανήλικου δράστη και θύματος για έκφραση συγγνώμης και εν γένει για εξώδικη διευθέτηση των συνεπειών της πράξης, στ) η αποζημίωση του θύματος ή η κατ’ άλλον τρόπο άρση ή μείωση των συνεπειών της πράξης από τον ανήλικο, ζ) η παροχή κοινωφελούς εργασίας από τον ανήλικο, η) η παρακολούθηση από τον ανήλικο κοινωνικών και ψυχολογικών προγραμμάτων σε κρατικούς, δημοτικούς, κοινοτικούς ή ιδιωτικούς φορείς, θ) η φοίτηση του ανηλίκου σε σχολές επαγγελματικής ή άλλης εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ι) η παρακολούθηση από τον ανήλικο ειδικών προγραμμάτων κυκλοφοριακής αγωγής, ία) η ανάθεση της εντατικής επιμέλειας και επιτήρησης του ανηλίκου σε προστατευτικές εταιρείες ή σε επιμελητές ανηλίκων και ιβ) η τοποθέτηση του ανηλίκου σε κατάλληλο κρατικό, δημοτικό, κοινοτικό ή ιδιωτικό ίδρυμα αγωγής.

  2. Σε κάθε περίπτωση ως πρόσθετο αναμορφωτικό μέτρο μπορεί να επιβληθούν επιπλέον υποχρεώσεις που αφορούν τον τρόπο ζωής του ανηλίκου ή τη διαπαιδαγώγηση του. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να επιβληθούν δύο ή περισσότερα από τα μέτρα που προβλέπονται στις περιπτώσεις α’ έως και ία’ της προηγούμενης παραγράφου.»

  3. Στην απόφαση του δικαστηρίου ορίζεται η μέγιστη διάρκεια του αναμορφωτικού μέτρου.»

 • 8 Μαΐου 2011, 20:48 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΠΕΤΡΑΚΑΚΙΣ

  Α. Μάθημα «Κυκλοφοριακής Αγωγής»
  Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
  α.1. Κατανόηση ορθών πρακτικών κυκλοφορίας των πεζών – ποδηλάτων
  α.2 Πρακτική εφαρμογή κανόνων «Κυκλοφοριακής Αγωγής» στο «Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής» με ασκήσεις κυκλοφορίας πεζών – ποδηλάτων

  Β. Μάθημα «Οδικής Κυκλοφορίας»
  Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
  α.1. Κατανόηση ορθών πρακτικών κυκλοφορίας των οχημάτων σε σχέση με τους άλλους χρήστες των οδών
  α.2 Πρακτική εφαρμογή κανόνων «Οδικής Κυκλοφορίας » στο «Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής» και την «Πίστα εκπαίδευσης – Εξέτασης Υποψηφίων Οδηγών και Οδηγών» με ασκήσεις κυκλοφορίας οχημάτων – πεζών – ποδηλάτων και ασκήσεις ασφαλούς χειρισμού μοτοποδηλάτων και μοτοσυκλετών Α1 κατηγορίας

  Γ. Μάθημα «Οδικής Κυκλοφορίας» από τον Δήμο σε νέους που διέκοψαν την τυπική εκπαίδευση τους
  α.1. Κατανόηση ορθών πρακτικών κυκλοφορίας των οχημάτων σε σχέση με τους άλλους χρήστες των οδών
  α.2 Πρακτική εφαρμογή κανόνων «Οδικής Κυκλοφορίας » στο «Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής» και την «Πίστα εκπαίδευσης – Εξέτασης Υποψηφίων Οδηγών και Οδηγών» με ασκήσεις κυκλοφορίας οχημάτων – πεζών – ποδηλάτων και ασκήσεις ασφαλούς χειρισμού μοτοποδηλάτων και μοτοσυκλετών Α1 κατηγορίας

  Προτεινόμενη μέθοδος

  Αξιολόγηση προσόντων – δεξιοτήτων – συμπεριφοράς
  με βάση την οδηγία 2006/126/ΕΚ και τις άλλες ισχύουσες εθνικές διατάξεις από φορείς πιστοποίησης προσόντων που έχουν λάβει σχετική άδεια λειτουργίας από τον «Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.)» (Ν. 3879/10) είτε ικανοποιούν τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024 και της Ελληνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΠΡΔ 1418 «Πιστοποίηση Προσωπικού ― Ορολογία και γενικές απαιτήσεις για την ανάπτυξη σχημάτων πιστοποίησης επαγγελματικής ικανότητας» και έχουν διαπιστευθεί από το ΕΣΥΔ

  Απόκτηση βεβαίωσης – πτυχίου «Ασφαλούς κυκλοφοριακής συμπεριφοράς» που απαλλάσσει τον κάτοχο της να παρακολουθήσει τα θεωρητικά ελάχιστα υποχρεωτικά μαθήματα για την απόκτηση άδειας οδήγησης κατηγορίας Α και Β

  Υπάρχουσα δομή

  Φορέας πιστοποίησης: Δ/νση Μεταφορών Περιφερειακής Ενότητας
  Προσόντα εξεταστών: ΝΑΙ
  Εργασιακή σχέση: Μόνιμοι υπάλληλοι Δ/νσεων Μεταφορών
  Ανεξαρτησία εξεταστών: ΝΑΙ
  Συνεχιζόμενη κατάρτιση: ΟΧΙ
  Εργασιακό αντικείμενο: χωρίς υποχρεωτική σύνδεση με την πιστοποίηση των Υποψηφίων Οδηγών – Οδηγών και Μεταφορέων
  Χρόνος απασχόλησης με την πιστοποίηση των Υποψηφίων Οδηγών – Οδηγών και Μεταφορέων: εκτός κανονικού ωραρίου κύριας εργασίας
  Χώρος θεωρητικής εξέτασης: Δ/νση Μεταφορών
  Χώρος πρακτικής εξέτασης: χωρίς προσδιορισμό διαδρομών ίσης κυκλοφοριακής δυσκολίας και ασφαλούς χώρου διενέργειας των ελιγμών.
  Αξιολόγηση έργου εξεταστών: ΟΧΙ
  Ελεγκτικός μηχανισμός παραβατικότητας: ΣΕΕΥΜΕ, Επιθεωρητές Δημόσιας Διοίκησης, Συνήγορος του Πολίτη, Συμπαραστάτης του Δημότη κ.λ.π.
  Στατιστικά στοιχεία: ΟΧΙ
  Συμμόρφωση προς τα Διεθνή – Εθνικά πρότυπα φορέων πιστοποίησης προσώπων κ.λ.π.: ΟΧΙ
  Ασφαλιστική κάλυψη: έμμεση μέσω Δημοσίου λογιστικού

  ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ – ΟΔΗΓΩΝ & ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ
  Αδειοδοτούσα αρχή φορέων πιστοποίησης: Υπουργείο Υποδομών – Μεταφορών και Δικτύων
  Νομική μορφή Φορέα πιστοποίησης: Δημόσια αρχή Διαπιστευμένη για τη συμμόρφωση με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024 και της Ελληνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΠΡΔ 1418, με δυνατότητα εξουσιοδότησης λειτουργίας φορέων πιστοποίησης από ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και φυσικά πρόσωπα από την αδειοδοτούσα αρχή:
  α) μετά από αδειοδότηση από τον «Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.)» (Ν. 3879 /10)
  β) μετά από Διαπίστευση της συμμόρφωσης με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024 και της Ελληνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΠΡΔ 1418 «Πιστοποίηση Προσωπικού ―Ορολογία και γενικές απαιτήσεις για την ανάπτυξη σχημάτων πιστοποίησης επαγγελματικής ικανότητας»
  Ασφαλιστική κάλυψη φορέα πιστοποίησης:σε συμμόρφωση με το Άρθρο 24 (Άρθρο 23 Οδηγίας 2006/123) «Ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης και εγγυήσεις»
  Ασφαλιστική κάλυψη φορέα εκπαίδευσης-εξεταζόμενου: σε συμμόρφωση με το Άρθρο 24 (Άρθρο 23 Οδηγίας 2006/123) «Ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης και εγγυήσεις»
  Εξεταστής: επίπεδο προσόντων παρ. γ.ii. ,δ και ε του άρθρου 11 του ΠΔ 38/10 με επαγγελματική εξειδίκευση «Θεωρητικής και Πρακτικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών και Οδηγών όλων των κατηγοριών οχημάτων» (δύναται να συνεχίσουν να ασκούν το έργο τους οι είδη πιστοποιημένοι εξεταστές αφού παρακολουθήσουν με επιτυχία τα σχετικά προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης τους).
  Χώρος θεωρητικής εξέτασης: Δ/νση Μεταφορών ή κτιριακές εγκαταστάσεις φορέα πιστοποίησης.
  Χώρος εξέτασης ελιγμών: σε Δημοτική – Δημόσια ή Ιδιωτική «Πίστας εκπαίδευσης και Εξέτασης Υποψηφίων Οδηγών και Οδηγών» με αδειοδότηση από το Υπ.Υπ.Μετ.Δικτ.
  Εξέταση προσόντων και συμπεριφοράς στο οδικό δίκτυο: ελάχιστες σαφώς προσδιορισμένες υποχρεωτικές διαδρομές ίσης κυκλοφοριακής δυσκολίας και συνδυασμού με συμπληρωματικές διαδρομές ελεύθερης επιλογής του εξεταστή.

 • 8 Μαΐου 2011, 15:00 | Γιαννης

  Καλημέρα σας.
  Μερικές σκόρπιες σκέψεις από έναν εκπαιδευτή με μακρόχρονη εμπειρία στους δρόμους της κεντρικής Ευρωπης.
  Τα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίση η χώρα στον τομέα της οδικής ασφάλειας και κατ’ επέκταση στην εξέταση των υποψηφίων οδηγών εντοπίζονται (μεταξύ και άλλων πολλων) στους χώρους α) της εκπαίδευσης (με εκκίνηση το νηπιαγωγείο), β) των υποδομών (στην κατάσταση των δρόμων, και ειδικότερα στην κάκιστη, ελλιπή, εσφαλμένη σε πλείστες περιπτώσεις σήμανση, στην ελλιπή και πολλές φορές εσφαλμένη σηματοδότηση, στην κακή και πολλές φορές μη ανανεωμένη διαγράμμιση).
  Στα παραπάνω έρχεται να προστεθούν: α) Η κακή νοοτροπία του Έλληνα πατέρα (ας πάρει το δίπλωμα, και θα του τα μάθω μετά εγω), (θέλει, βλέπετε, την νομική κάλυψη για την ανοησία του), που είναι πρόθυμος να χρησημοποιήση κάθε αθέμιτο τρόπο για να αποκτήσει το παιδί του το όπλο, που θα το τοποθετήσει στο άρμα που θα του αγοράσει, για να βγεί στον πόλεμο που λέγετε «δημόσια κυκλοφορία». β) Η ανεπάρκεια πολλών εξεταστών, με αποτέλεσμα την με πολλούς τρόπους και με διαφορετική νοοτροπία πραγματοποίηση της εξέτασης. γ) (για να μην θεωρηθεί οτι γράφω με συντεχνιακά κριτήρια), η ελλειψη αντίστασης από τους εκπαιδευτές, στις πιέσεις τοσο των υποψηφίων, όσο και σε ικανό αριθμό εξεταστών, στην μεσολάβηση για την επιτυχία στην εξέταση με άνομο τρόπο. (πολλοί από αυτους επικαλούνται επαπειλούμενη οικονομική απώλεια λόγω της διακοπής της συνεργασίας).
  Θα μπορούσαμε να προσθέσουμε πολλά ακόμη, αλλά δεν χρειάζεται, διότι έχουν αναφερθεί πολλά από πολλούς.
  Για την εξέταση στην πορεία, νομίζω πως έφθασε η ώρα να χρησημοποιηθεί η σύγχρονη τεχνολογία (gps, ηλεκτρονικός ταχογράφος, χρηση video), με απευθείας σύνδεση μετο υπουργείο.
  Θεωρώ αυτονόητο το ότι η εξέταση των υποψηφίων οδηγών πρέπει να γίνεται με τηρούμενο αυστηρά το θεσμικό πλαίσιο α)στον χρόνο εξέτασης, β)στον τυχαίο χώρο εξέτασης πορείας, και άλλα.
  Αναρωτιέμαι πολλές φοπές για τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν στην εξέταση στην πορεία. Π.χ. γιατί να γίνεται με τον συγκεκριμένο (θεσμοθετημένο) τρόπο η εξέταση στην γωνία με όπισθεν ; Προφανώς πρέπει να υπάρχει δοκιμασία οπισθοπορείας, αλλά σε τι εξυπηρετεί το αν οι ενδιάμεσες στάσεις είναι μόνον δύο (2); Υπάρχουν γωνίες που «βγαίνουν» οριακά. Λάβετε υποψιν ότι πολλές φορές ο υποψήφιος πιέζεται από τον εξεταστή να ελέγχει μόνο από το πίσω παρμπρίζ. Αυτός είναι ο τρόπος που θα αξιολογηθεί ο υποψήφιος οδηγός για το αν μπορεί να οδηγήσει με ασφάλεια; Πιστεύω πως η «οπισθογωνία» κατέχει την υψηλότερη θέση στους λόγους απόρριψης ακόμη και για καλά καταρτισμένους υποψηφίους.

 • 7 Μαΐου 2011, 13:35 | Γ.ΜΠ

  Για τήν Βελτίωση της ικανότητας αλλα και της Συμπεριφοράς πρεπει
  να γίνει λογος προτείνω να συμπεριληφθεί τεστ απο ψυχίατρο και για την
  εκπαίδευση πιστοποιητικο απο σχολη ασφαλους οδήγησης πριν τις οδηγηκές
  εξετάσεις οι οποιες με την σειρα τους να μην ειναι σταθερες σε εναν
  τοπο οι οδηγικες εξετασεις οπως π.χ. την πρωτη παρασκευη να εξεταζονται
  σε κινηση στη πολη οπισθοπορεια κλπ. Την επομενη παρασκευη σε συγκεκριμενο
  δρομο οπως μια αποκλεισμενη αναβαση 5 χιλιομετρων με στροφές
  η σε βρεγμενο η σε χωματινη αξιολογηση αντανακλαστικων η σε διαφορετικες οδηγικες συνθηκες π.χ.
  Τριτη παρασκευη εξετασεις πχ συμπεριφορα σε ατυχημα ποιον καλουμε
  ποτε πως βοηθαμε πως δουλευουν οι πυροσβεστηρες που μπαινουν τριγωνα κλπ
  Κατι τετοιο πρεπει να ισχυει και για μοτοσυκλετες και για αυτοκινητα.
  ωστοσο για τους επαγγελματιες προτεινω εκτος απο τις ιατρικες να υπαρχει
  στο φακελο του καθενος ολα τα σκευασματα φαρμακα που τυχον πινει αν ειναι μεγαλης
  ηλικιας η και τοξικολογικες αν χρειαζεται. Επισης οι υπερηλικες να περιοριστουν
  σε εντος πολης δρομολογια και τα εκτος να παιρνουν οι νεοτεροι.Οι ξενοφερτοι
  επαγγελματιες να υποβαλονται σε τακτικους ελεγχους της τροχαιας.

  Κινηση κυκλοφορια κτεο κλπ

  Ειδικη Σημανση
  Σηματα οπως το Ν του νεου οδηγου πρεπει να αναγραφουν και ενα τυπο βαθμολογιας
  οπως με αριστα το 10 να γραφει Ν7 η ενα τυπο χρονου απο την αποκτηση του διπλωματος
  τα αυτοκινητα πρεπει να φερουν πινακιδα σημανσης ακομα και οταν
  -Το αυτοκινητο που οδηγαει καποιος σερει για πανω απο 8 ωρες συνεχεια
  χωρις σταματημα να φαινεται
  -οποιος τρεχει με συγκεκριμενο λογο να φαινεται
  -καποιος που παει βολτα η διακοπες η ειναι επαγγελματιας η ερασιτεχνης.

  Κτεο 10 ετια;
  Κτεο για κυκλοφορια να παιρνουν μονο τα δεκαετιας τα υπολυπα να μπουν
  σε αλλο καθεστως οπως κυκλοφορουν τις Κυριακες εκτος πολης κλπ και τα πριν του 1980
  να γινουν αντικες υποχρεωτικα για ελεγχομενη μονο σε επειδειξεις κυκλοφορια αλλα ασφαλιστρα
  μεγαλυτερα τελη.

  ιπποδυναμη
  Το αυτοκινητο που αγοραζει (μεταχειρισμενο η καινουριο) νεος με ιποδυναμη
  ανω των 110 ιππων να μην εχει δικαιωμα να εγγραφει ως συμβατικο για κυκλοφορια
  αλλα ως αγωνιστικο η σπορ με ελεγχομενη κυκλοφορια μονο σε πιστα η να φερει
  αγωνιστικη αδεια οδηγησης κλπ

  Τελη κυκλοφοριας
  Να αυξηθουν τα τελη σε οσους εχουν αυτοκινητα που καθονται παρα σε οσους
  κυκλοφορουν για οποιοδηποτε λογο Επισης να μειωθουν στο ελαχιστο οσων
  κυκλοφορουν και ειναι και υβριδικα πχ εχεις αυτοκινητο με 15000 χιλιομετρα
  το χρονο αποδειξεις απο πρατηρια η κατι αλλο και υβριδικο να πληρωσεις
  λιγοτερα απο καποιον που το πηρε για μοστρα και κανει μονο 1000 χιλιομετρα
  το χρονο π.χ.

  παιδεια…
  να κανονιστει στα δημοσια νηπιαγωγεια να μεταβαινουν σε παρκα κυκλοφορικης
  αγωγης και στα δημοτικα σχολεια σεμιναρια ασφαλους οδηγησης και επισκεψεις
  σε πιστες καρτ για γνωριμια με το αντικειμενο

  περιβαλον
  Οσοι αγορασουν αυτοκινητο μεχρι 1000 κυβικα καινουριο η αγορασουν υβριδικο
  καινουριο να επιτραπει η εκδοση αδειας απο τα 17

  Γραφειοκρατεια
  Να γινει απλη η διαδικασια με παραβολα μεταβιβασεις κλπ μεσω καποιας ηλεκτρονικης
  καρτας καποιου οδηγου πχ και να δωθει βαση στην καλη εκπαιδευση και εξετασεις

  γ.μ.17 ετων

 • 6 Μαΐου 2011, 17:37 | ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  Αν διαβάσετε τα δελτία τύπου και τις συνεντεύξεις όλων των υπουργών των τελευταίων 20 ετών του Υπουργείου Μεταφορών αναφέρονται στην πάταξη της διαφθοράς των εξετάσεων. Αναπαράγουν όλοι την ίδια φρασεολογία. Άλλαξε κάτι; Όχι. Ούτε είναι πιθανό να συμβεί κάτι τέτοιο.
  Όσο αφορά τους «εξεταστές» τα λόγια είναι περιττά.
  Εγώ θα ντρεπόμουν να εξετάζω την ικανότητα οδήγησης σε ένα όχημα αν δεν ήξερα ούτε από πού σβήνει ο κινητήρας του.

 • 6 Μαΐου 2011, 10:13 | Ανωνυμος Εκπαιδευτης Οδηγησης

  Τολμήστε και αποβάλλεται από την διαδικασία εξέτασης τους «γερασμένους» υπαλλήλους του Υπουργείου που δεν μπόρουν να ανεβάσουν το επίπεδο εξέτασης με συνέπεια να βαλτώνει όλο το σύστημα εκπαίδευσης(τους λόγους και τις προτάσεις μου τις έχω δημοσιεύσει στην ΕΝΟΤΗΤΑ 2).
  Δέστε τα χάλια του Δημοσίου συστήματος εκπαίδευσης στην χώρα μας που το μόνο του υγιες και θετικό στοιχείο δυστυχώς είναι η Ιδιωτική παραπαιδεία(ποιος δεν στέλνει το παιδί του σε φροντιστήριο?).
  Τολμήστε και δώστε το κομμάτι των εξετάσεων στην ιδιωτική πρωτοβουλία και τότε και μόνο τότε αυτή θα συμπαρασύρει και την εκπαίδευση.
  Πιο δύσκολες και αδιάβλητες εξετάσεις φέρνουν καλλύτερη εκπαίδευση και κάνουν άμεση την ανάγκη των εκπαιδεύτων να ανεβάσουν το επιπεδό τους,αν δεν το κανούν οι ίδιοι θα τους το επιβάλλει η ελεύθερη αγορά.
  Ετσι ώστε να μην είναι το μόνο κριτήριο,στην επιλογή εκπαιδευτή, το οικονομικό κόστος του, αλλά η αναγνώριση του εκπαιδευτικού του έργου.

  Μετά τιμής

  Ελληνάς Ανώνυμος Εκπαιδευτής Οδήγησης.

 • Γ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ: Με δεδομένο ότι οι αδυναμίες που περιγράφηκαν παραπάνω για τις σχολές εκπαίδευσης ισχύουν ακριβώς και για τα εξεταστικά κέντρα και τους εξεταστές, η Ε.Σ.Α.μεΑ. προτείνει τη συμπερίληψη στις «προτεινόμενες ρυθμίσεις» της παρούσας ενότητας των εξής:
  •Της εκπαίδευσης/επιμόρφωσης των εξεταστών, αλλά και των ιατρών των Δ.Ι.Ε. και των ειδικών Επιθεωρητών, σε θέματα που αφορούν στα άτομα με αναπηρία, τις ανάγκες αυτών και τον τρόπο συναλλαγής με αυτά.
  •Της καθιέρωσης χρήσης από κωφά και βαρήκοα άτομα διερμηνέα της Ελληνικής Νοηματικής γλώσσας – εφόσον το επιθυμούν – κατά την εξέταση των θεωρητικών θεμάτων για την απόκτηση της άδειας οδήγησης. Η ιδιότητα του διερμηνέα θα αποδεικνύεται από σχετικό δελτίο του Συλλόγου Διερμηνέων Ε.Ν.Γ. ή με σχετική βεβαίωση της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος (ΟΜ.Κ.Ε.).
  •Της πρόβλεψης ενημέρωσης των οδηγών π.χ. για αλλαγές του Κ.Ο.Κ. κ.λπ. με μορφές προσβάσιμες σε αυτούς (προσβάσιμες ιστοσελίδες, DVD με διερμηνεία στη νοηματική κ.λπ.)
  •Της τροποποίησης της ισχύουσας νομοθεσίας ώστε και για τα κωφά και βαρήκοα άτομα να ισχύουν ακριβώς οι ίδιες διατάξεις με αυτές που ισχύουν για τους λοιπούς πολίτες – όπως συμβαίνει σε όλες τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης – με τρόπο ώστε κατ’ εξαίρεση να επιτρέπεται ν’ αποκτούν οι κωφοί και βαρήκοοι άδεια οδήγησης των κατηγοριών Α΄ ή Β΄ και Γ΄ ή των υποκατηγοριών Α1 ή Β1 και ΕΒ με τις εξής επιπλέον προϋποθέσεις:
  – αα. Η ιατρική εξέταση για την απόκτηση άδειας οδήγησης θα διενεργηθεί από τη Δ.Ι.Ε. για τη διαπίστωση μόνο της κώφωσης.
  – ββ. Επιπλέον των ανωτέρω είναι υποχρεωτική και η πρωτοβάθμια ιατρική εξέταση από παθολόγο και οφθαλμίατρο.
  – γγ. Η άδεια χορηγείται και ισχύει μέχρι το 65ο έτος της ηλικίας τους και εφόσον δε συντρέχουν άλλοι παθολογικοί λόγοι.
  και να παρατείνεται η ισχύς των αδειών οδήγησης αυτών που έχουν χορηγηθεί με προγενέστερες διατάξεις μέχρι το 65ο έτος της ηλικίας τους.
  •Της επιμήκυνσης – στην περίπτωση σταθεροποίησης της υγείας τους – της περιόδου επανεξέτασης των οδηγών με αναπηρία, που λόγω της πάθησής τους αναγκάζονται να δίνουν εξετάσεις κάθε δύο ή τρία χρόνια, καταβάλλοντας κάθε φορά παράβολα, χαρτόσημα κ.λπ. ως να εκδίδεται για πρώτη φορά δίπλωμα οδήγησης, κατά 1 ή 2 χρόνια κατά την κρίση ιατρού της αντίστοιχης υπηρεσίας του ΗΝΙΟΧΟΥ και την απαλλαγή από την καταβολή ή έστω την καταβολή μειωμένων παραβόλων, τελών κ.λπ. σε κάθε επανεξέταση ατόμου με αναπηρία.

 • 6 Μαΐου 2011, 08:14 | Εκπαιδευτής επαρχία

  ΝΕΟΙ ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ με μόρφωση αποκλειστικά Τ Ε Ι ή Α Ε Ι με επιμόρφωση – σεμινάρια ουσιαστικά και των παλαιότερων. Αυτό πρέπει να είναι η αρχή για την αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρονται από τις διευθύνσεις Μεταφορών των Περιφερειακών Ενοτήτων. Από την πολύχρονη εμπειρία μου αντιλαμβάνομαι ότι εκεί πρέπει να γίνει η αρχή και μάλιστα το συντομότερο δυνατόν. Κάθε ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ μπορεί ΑΜΕΣΑ να οργανώσει ΜΕ ΜΙΚΡΟ ΚΟΣΤΟΣ επιμόρφωση σε στελέχη επιλεγμένα και με προσόντα των διευθύνσεων Μεταφορών.
  Και από κει και πέρα, εφόσον διασφαλιστεί η ικανοποιητική πληρωμή των εξεταστών, κάθε χρηματισμός να θεωρείται κακούργημα.

 • 5 Μαΐου 2011, 20:51 | ΘΩΜΑΣ ΚΑΚΑΔΙΑΡΗΣ

  ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ
  Αναβάθμιση ποιότητας εξεταστών και του έργου των
  εξετάσεων, διασφάλισης της ποιότητας και της
  διαφάνειας στις εξετάσεις υποψηφίων οδηγών

  Οι υφιστάμενες ρυθμίσεις και οι αδυναμίες των

  Οι αδυναμίες είναι πολλές και ορθώς τις επισημαίνει του Υπουργείο!

  Προτεινόμενες αλλάγες

  Η θέση μας είναι ότι μόνο μέσα από την ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ των εξετάσεων μπορεί το Υπουργείο να σπάσει τον φαύλο κύκλο «κακή εκπαίδευση – χρηματισμός στις εξετάσεις- τροχαία ατυχήματα». Μόνο στις εξετάσεις μπορεί να παρέμβει ποιοτικά και να έχει σοβαρά αποτελέσματα σε λογικό χρονικό ορίζοντα.

  Τα σημαντικότερα «εργαλεία» είναι

  • Η ανάπτυξη Κεντρικού Μηχανογραφικού Συστήματος το οποίο θα παρακολουθεί τον υποψήφιο από την κατάθεση της αίτησής του μέχρι την συμμετοχή του στις εξετάσεις και αποστολή της άδειας στον επιτυχόντα.
  Το ίδιο Σύστημα θα χρησιμοποιείται για την θεωρητική εξέταση των υποψηφίων
  εξασφαλίζοντας την τυχαία σειρά ερωτήσεων ανά εξέταση και την επιτυχία (ή
  αποτυχία) στις γραπτές εξετάσεις και θα δέχεται τα δεδομένα της εξέτασης των
  υποψηφίων στην πίστα τα οποία θα (να) συγκεντρώνονται μέσω τηλεμετρίας.
  • Η ίδρυση Σώματος Εξεταστών που θα διενεργεί τις εξετάσεις σύμφωνα με προβλέψεις των Ευρωπαικών Οδηγιών και Εθνικής Νομοθεσίας
  Το Σώμα αυτό θα πρέπει να στελεχωθεί με τα καλύτερα και καταλληλότερα
  στελέχη του ΥΥΜκΔ. Ολες οι διαδικασίες στελέχωσης του Σώματος και
  παρακολούθησης του έργου των μελών αυτού του Σώματος θα πρέπει να
  χαρακτηρίζονται από διαφάνεια.
  • Το Υπουργείο θα πρέπει να επιλέξει, να εκπαιδεύσει και να πιστοποιήσει τα μέλη του Σώματος, εξασφαλίζοντας συγχρόνως κίνητρα, ώστε τα μέλη του Σώματος να ανταποκριθούν στο ρόλο τους, χωρίς τις γνωστές κακομοιριές του Ελληνικού Δημοσίου.
  • Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις του Υπουργείου είναι στη σωστή κατεύθυνση αλλά υπάρχουν σημεία τους που ενισχύουν την γραφειοκρατική λογική.
  Δεν χρειαζόμαστε ακόμη μια περίπλοκη γραφειοκρατία στις εξετάσεις αλλά μια
  άμεση και αποτελεσματική απάντηση στη χαμηλής ποιότητας εκπαίδευση και
  εξέταση των οδηγών.
  • Οι εξετάσεις χορήγησης άδειας οδήγησης ΚΑΘΕ ΟΧΗΜΑΤΟΣ που κινείται στους καθημερινούς δρόμους ΠΡΕΠΕΙ να διενεργούνται από το ΥΥΜκΔ.

  Με τιμή,
  Θωμάς Κακαδιάρης
  Ελληνικό Ινστιτούτο Μοτοσυκλέτας
  ΜΟΤΟΘΕΣΙΣ της ΜΟΤΟΕ
  http://www.motothesis-motoe.org

 • 5 Μαΐου 2011, 13:26 | Ανωνυμος Εκπαιδευτης Οδηγησης

  Αφού χαιρετήσω με την σειρά μου αυτήν την πρωτοποριακή διαβούλευση επισημάνω ότι δεν γίνετε διάλογός και μάλιστα σε τόσο δραματικά σοβαρό θέμα!!! όπως είναι η οδική ασφάλεια , με συνομιλητές ΑΝΩΝΥΜΟΥΣ οι οποίοι πίσω από αυτήν την ασφάλεια της ανωνυμίας προτείνουν στην Δημόσια Διοίκηση μικροσυντεχνιακες προτάσεις που έχουν ως μόνο σκοπό συνήθως την οικονομική ιδιοτέλεια τους.
  Πέρα από αυτό υπάρχει μεγάλη ανάγκη όσο ποτέ το σύστημα εκπαίδευσης και εξέτασης να δημιουργεί πλέον συνειδητοποιημένους και κοινωνικά ευαισθητοποιημένους οδικούς χαρακτήρες με ιδιαιτέρα αυξημένους τους αισθητήριους μηχανισμούς τους ως προς την οδηγικη συμπεριφορά τους στον εαυτό τους και στους υπόλοιπους χρήστες της οδού(πεζούς ,ποδηλάτες κ.α.).
  Στην Ελλάδα συνήθως ανακαλύπτουμε ΠΑΝΤΑ πρώτοι τον Τροχό και συνήθως ανοίγουμε δρόμους για τους άλλους!!! Γι αυτό τον λόγο υπάρχουν προτάσεις για πίστες εξετάσεων(ποιος προκάλεσε σοβαρό τροχαίο ατύχημα κατά την φάση του παρκαρίσματος? )που το μόνο που επιτευχθεί με την δημιουργία τους είναι να βολευτούν κάποιοι που έχουν το κεφάλαιο και να το αυξήσουν ακόμα περισσότερο!!! ή να αξιοποιήσουν τις ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις που αφού δεν αποκόμισαν τα απαραίτητα κέρδη με τις σχόλες αγωνιστικής οδήγησης, τώρα θέλουν να τις εντάξουν στο εκπαιδευτικό έργο (αφού πρώτα κάναμε ραλίστες ,τώρα κάνουμε ασφαλείς οδηγούς).Επιτέλους δεν μπορούμε να δούμε τους Ευρωπαίους Εταίρους μας και κάποια στιγμή να τους αντιγράψουμε(τουλάχιστον στα θετικά τους) στον τομέα έστω της οδικής ασφάλειας? Εδώ γίνομαι πιο συγκεκριμένος και δίνω παραδείγματα από την Γερμάνια και την Σουηδία που σίγουρα είναι πιο προηγμένα κράτη στον τομέα της οδικής ασφάλειας σε σύγκριση με την Ελλάδα. Στα δύο αυτά κράτη οι μόνες διαφορές που έχουν από το δικό μας σύστημα εξετάσεων είναι ότι εκεί, 1) οι νόμοι τηρούνται, για αυτόν το λόγο υπάρχει εμπιστοσύνη στο σύστημα εκπαίδευση και εξέτασης.
  Και 2) υπάρχει αξιολόγηση σε όλα τα πεδία(από τους ίδιους τους εξεταστές, τους εκπαιδευτές ,τους υποψηφίους οδηγούς ακόμα και από κοινωνικούς φορείς που οι ίδιοι εκφράζουν γνώμη και άποψη για το έργο των εξετάσεων καθώς και τακτικά εκφέρουν προτάσεις).Στο μεν πρώτο σκέλος είναι γνωστό ότι οι νόμοι εφαρμόζονται κατά γράμμα και χωρίς παρέκκλιση(παρολές τις πιέσεις Σχολών , Πολιτικών, Δημοτικών ή Νομαρχιακών Αρχόντων κ.α.) επομένως αν η υ.α. 58930 εφαρμόζεται σε όλα τα πεδία της(χρειάζονται κάποιες μικροβελτιώσεις) δεν θα υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα μιας και στην Γερμανία η εξέταση είναι παραπλήσια με την Ελληνική? Φυσικα εδώ υπάρχει ένα ερώτημα, αν το Υπουργείο πιστεύει στο προσωπικό του? γιατί στην Γερμανία υπάρχει μόνο ένας εξεταστής στο όχημα !!! ενώ την Ελλάδα η λύση ήταν εδώ και χρόνια οι 2 εξεταστές που συνήθως είναι συνάδελφοι στον ίδιο εργασιακό χώρο(εξαιρούνται τα μεγάλα αστικά κέντρα)?Βάση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 126/2006 οι εξεταστές δεν πληρούν τα τυπικά κριτήρια(κατά βάση οι περισσότεροι είναι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή υποχρεωτικής εκπαίδευσης , χωρίς καμία ειδική γνώση ψυχολογίας ή παιδαγωγικής) επομένως ποτέ το ήδη υπάρχον προσωπικό εξεταστών του Υπουργείου με οποιαδήποτε επιμόρφωση σεμιναρίου(διάρκειας 1 εβδομάδας?) δεν θα εχει το επιθυμητό αποτέλεσμα που θέλουμε για την οδική ασφάλεια. Στην Σουηδία δε, η εξέταση που γίνετε σε ειδικά διαμορφωμένη πίστα είναι μόνο το κομμάτι της εξέτασης που αφορά την «γλύστρα» και γίνετε για ευνόητους λόγους των ακραίων καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην Σουηδία(και δεν αφορούν την χώρα μας σε τόσο μεγάλο βαθμό). Εδώ θα σταματήσω την αναφορά μου, για τις εξετάσεις που γίνονται σε πιο προηγμένα κράτη της Ε.Ε. και παραθέσω την πρόταση μου, που αφορά στο πιο αμαρτωλό!!! σκέλος της εξέτασης οδήγησης που γίνετε στην Ελλάδα και είναι οι εξεταστές- ΜΟΝΙΜΟΙ υπάλληλοι του κατά την ταπεινή μου γνώμη ίσως είναι και η ρίζα του κακού(χωρίς να κρίνω το σύνολο, γιατί παντού υπάρχουν φωτεινές εξωραΐσεις που επιβεβαιώνουν τον κανόνα) και κάνω την εξής ριζοσπαστική και μοναδική πρόταση:
  ΠΡΟΤΑΣΗ: Ανάθεση του έργου των εξετάσεων σε νέους επιστήμονες(τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) που εμπεριστατώμενα έχουν ειδικές γνώσεις παιδαγωγικής και ψυχολογίας. Όσο γνωρίζω υπάρχει ήδη πρόταση από το Τ.Ε.Ε. επομένως με μια σύμβαση έργου από ειδικούς επιστήμονες(ΤΕΕ και άλλων αποφοίτων πανεπιστημιακών φορέων) θα μπορούμε να έχουμε και πολλά οφέλη με αυτήν την πρόταση και παραθέτω κάποια παραδείγματα.
  1) Οικονομικό όφελος. Το επίδομα που δίνεται σχεδόν σε όλους τους υπαλλήλους είναι υπέρογκο σύμφωνα με το έργο που παράγουν(συνήθως παροχή εξετάσεων μόνο σε 8 υποψήφιους οδηγούς σε 1 εβδομάδα, τουλάχιστον στην επαρχία) και μάλιστα σε περίοδο οικονομικής κρίσεως!!! Επομένως η χρήση των μελών του ΤΕΕ ή άλλων φορέων είναι πιο συμφέρουσα γιατί δεν θα δαπανάται αλόγιστα κρατικό χρήμα και μπορεί να υπάρχει ανταποδοτικότητα μιας και θα μπορούν να αμείβονται οι εξεταστές απευθείας από τον ειδικό λογαριασμό του Υπουργείου (εθνική τράπεζα?)
  2)Εργασιακό και οικονομικό όφελος. Με την χρησιμοποίηση των μελών του ΤΕΕ ή άλλων επιστημόνων θα υπάρχει και μια σημαντική μείωση της ανεργίας
  3)Αδιάβλητο σύστημα εξετάσεων. Θα υπάρξει σίγουρα αδιάβλητο στις εξετάσεις γιατί οι συμβάσεις έργου θα ανανεώνονται με τη θέληση των Περιφερειακών Ενοτήτων και κατόπιν αξιολόγησης από αυτές και από φορείς όπως το ΣΕΥΜΕΕ τις τοπικές κοινωνίες τα σωματεία των Εκπαιδευτών οδήγησης τους υποψηφίους οδηγούς κ.α. και δεν θα υπάρχει το πρόβλημα που υπάρχει τώρα με τους υπαλλήλους του υπουργείου που ως δημόσιοι υπάλληλοι έχουν ασυλία λόγω μονιμότητας.
  4)Εργασιακό-διοικητικό όφελος λυθεί το πρόβλημα εν μέρη το πρόβλημα των μετατάξεων-μεταθέσεων των υπαλλήλων του υπουργείου χρησιμοποιώντας τους σε πιο παραγωγικά πόστα γιατί οι συμβαλλόμενοι εξεταστές θα μπορούν να παρέχουν έργο και σε όμορους περιφερειακές ενότητες της ίδιας περιφέρειας χωρίς ιδιαίτερο οικονομικό κόστος. Μπορεί για να ανανεώσουν τις συμβάσεις να είναι υποχρεωμένοι να κάνουν εξετάσεις για ένα χρονικό διάστημα και σε άλλες περιφερειακές ενότητες ώστε να μην προλαβαίνουν να δημιουργούν εύκολα κοινωνικές σχέσεις με την τοπική κοινωνία.
  5)Διοικητικό-Οικονομικό όφελος. Θα μπορούν να παρέχουν έργο εξετάσεων βάση προγραμματισμού, όλες τις ημέρες και ώρες του μήνα(καλοκαίρι ημέρα- νύχτα) ,σε σύντομο χρονικό διάστημα σε αντίθεση με αυτά που συμβαίνουν σήμερα: εξεταστικό επίδομα που αμείβεται με κριτήρια υπερωριακής απασχόλησης ενώ στο μεγαλύτερο μέρος τους γίνονται στο ωράριο εργασίας(πηγή ΣΕΥΜΕΕ)
  6)Λειτουργικό-Αδιάβλητο όφελος. Η παροχή του έργου της εξέτασης βάση προγραμματισμού, όλες τις ημέρες και ώρες του μήνα(καλοκαίρι ημέρα- νύχτα) θα βοηθήσει σε αδιάβλητο σύστημα εξέτασης και οι υποψήφιοι οδηγοί αφού θα εξετάζονται και σε συνθήκες νύκτας ,βροχή, αντίξοων καιρικών συνθηκών θα είναι πιο ολοκληρωμένοι σε όλες τις συνθήκες οδήγησης

  Θα μπορούσα να σας αναφέρω πάρα πολλά ακόμα παραδείγματα απλά για συντομία θέλω να τονίσω ότι το έργο των εξετάσεων( από ιδιώτες επιστημονικά καταρτισμένους εξεταστές) ίσως είναι το μόνο κομμάτι της δημόσιας διοίκησης το οποίο πραγματικά αν περάσει στον ιδιωτικό τομέα μόνο τότε θα εχει πραγματικά θετικά αποτελέσματα και όχι η ιδιωτικοποίηση των πιστών και ο παραγκωνισμός ενός κλάδου που προσφέρει λειτούργημα μέσω της εκπαίδευσης(επιτέλους είμαστε εκπαιδευτές οδήγησης και όχι σχόλες οδηγών) .

  Μετά τιμής ,

  Ανώνυμος εκπαιδευτής οδήγησης

 • 4 Μαΐου 2011, 20:32 | Ζ.Κ

  Μια ακόμη φορά μιλάμε για το πως πρέπει να γίνεται η εκπαίδευση των υποψηφίων οδηγών και η εξέταση τους. Μια ακόμη φορά θα προβλεφθεί ότι πρέπει να εισαχθεί το μάθημα της οδικής κυκλοφορίας στα σχολεία. Μια ακόμη φορά αναζητούμε τρόπο επιβολής κυρώσεων στους επίορκους δημόσιους υπαλλήλους -εξεταστές.
  Ας δούμε όμως κάποια πράγματα:
  1.Στην παράγραφο 10 του άρθρου 12 του Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ)προβλέπεται ήδη ότι «Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα ώστε το μάθημα της Οδικής Κυκλοφορίας να διδάσκεται στα σχολεία, σε όλες τις βαθμίδες».Τώρα ξανακάνουμε διάλογο και προτάσεις για να διδαχθεί επιτέλους ο ΚΟΚ στα σχολεία; Απλά κύριοι υπουργοί εκδώστε την σχετική κυα και εφαρμόστε την.
  2. Αν δεν κάνω λάθος κάθε δυο χρόνια οι δημόσιοι υπάλληλοι υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση περιουσιακής κατάστασης (άρθρο 28 του δημοσιουπαλληλικού κώδικα) και αν διαπιστωθεί ότι η περιουσιακή κατάσταση του υπαλλήλου είναι δυσανάλογη με τις αποδοχές του, η υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να ελέγξει και να επιβάλλει κυρώσεις.Απλά κύριοι τροποποιήστε την ισχύουσα νομοθεσία, ελέγξτε τα περιουσιακά στοιχεία των υπαλλήλων και δη των υπαλλήλων -εξεταστών και όπου διαπιστώσετε παράνομο πλουτισμό απολύστε τους με συνοπτικές διαδικασίες. Επιτέλους τολμήστε και αφήστε τα μεγάλα λόγια περι εφαρμογής «ποθεν εσχες» στους εξεταστές, ώστε να δημιουργείτε μόνο εντυπώσεις.Το «ποθεν έσχες» εφαρμόζεται χρόνια τώρα και για βουλευτές, υπουργούς κλπ.Τι έχει γίνει και εκεί;
  ΜΕΡΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ:
  1.Οι εκπαιδευτές να καθήσουν στα θρανία και να διδαχθούν πως να διδάσκουν τους υπόψήφιους.
  2.Οι υπάλληλοι εξεταστές να περάσουν από αυστηρά σεμινάρια και να διαδαχτούν όχι τόσο τον ΚΟΚ, τον οποίο πιστεύω ότι η πλειοψηφία γνωρίζει, δεν είνα δα και ανώτερα μαθηματικά, αλλά την ψυχολογία του υποψήφιου εξεταζόμενου και τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν να αντλήσουν από τον υποψήφιο οδηγό τις γνώσεις του στην οδήγηση.
  3.Σε περιπτώσεις διαπίστωσης χρηματισμού εξεταστή με την μεσολάβηση εκπαιδευτή, να επιβάλλονται οι κυρώσεις οριστικής ανάκλησης της άδειας του εκπαιδευτή και οριστικής απόλυσης του εξεταστή.
  4.Ο υποψήφιος να ενημερώνεται από τον εκπαιδευτή του για τον όποιο τρόπο εξέτασης και τις περιπτώσεις για τις οποίες δεν συγχωρείται δεύτερο λάθος.
  5.Θα συμφωνήσω με τον ΕΑ ως προς τις σχέσεις εξεταστή-πολίτη-εκπαιδευτή στο σημείο που αναφέρεται στα πο΄λλά διακιώματα που έχετε δώσει στους εκπαιδευτές.
  6.Σχετικά με την πρόταση που κάνετε για τις πίστες δεν θα διαφωνήσω. Η οδήγηση όμως ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ το παρκάρισμα και η γωνία. Η οδήγηση είναι Η ΠΟΡΕΙΑ. Βλέπω όμως ότι επικεντρώνεστε στους ελιγμούς και όχι τόσο στην ουσία.
  7.Τέλος σας επισημαίνω το λάθος να συγκρίνονται τα αποτελέσματα κάθε εξεταστή (επιτυχόντες, απορριφθέντες) με τον πανελλαδικά διαμορφούμενο μέσο όρο.Ο κάθε εξεταστής πρέπει να εξετάζει αποκλειστικά και μόνο με γνώμονα τις γνώσεις του υποψήφιου ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Αλήθεια σκεφτήκατε τι θα συμβαίνει στις περίπτωσεις που αποτελέσματα εξεταστών αποκλείνουν από τον μέσο όρο,και για να μην έχουν κυρώσεις, αυτοί θα «περνούν» ή θα «κόβουν» τους υποψήφιους ανάλογα ώστε να πλησιάσουν τον μέσο όρο;
  Ευχαριστώ για το χρόνο σας και συγνώμη αν σας κούρασα.

 • 28 Απριλίου 2011, 19:10 | εκπαιδευτές Ν. Αργολίδας

  – θα έπρεπε ήδη το λάδωμα να είχε γίνει κακούργημα.

  – θα έπρεπε να μην υπήρχε ο ΦΠΑ στην εκπαίδευση, ή τουλάχιστον όχι σε αυτό το ποσοστό.
  θα βοηθούσε στο να μην »πουλούν» κάποιοι »εκπαιδευτές» τα μαθήματα.

  – Στις πίστες που αναφέρετε τι θα γίνεται; Θα πάει ο οποιοσδήποτε και θα νοικιάζει το αυτοκίνητό του και θα παριστάνει τον εκπαιδευτή κερδίζοντας χρήματα τα οποία δεν θα φαίνονται πουθενά;(φοροδιαφυγή)
  Και γιατί η δοκιμασία της πίστας να είναι πριν την πορεία; Για να μπορούν οι εξεταστές έχουν τον τελευταίο λόγο στην απόκτηση της άδειας οδήγησης;
  Αναφέρεται ότι ο υποψήφιος εφόσον θα είναι μόνος στο αυτοκίνητο θα έχει καλύτερη ψυχολογία. Ε τότε να βγούμε και από την πορεία για να μην αγχώνεται και να αποδώσει καλύτερα.
  άραγε από ποιον αγχώνεται; από τον εκπαιδευτή του; από τους εξεταστές ασφαλώς. από τον τρόπο που του δίνουν παραγγέλματα. και αυτό γίνεται στην πορεία. όχι στους ελιγμούς.
  Ή μήπως έχετε την εντύπωση ότι οι ελιγμοί είναι το δύσκολο κομμάτι της εξέτασης και η πορεία το εύκολο;
  Και αν στην πίστα εξασκείται και εξετάζεται με άλλο αυτοκίνητο από αυτό του εκπαιδευτή, για ποιο δέσιμο με τη γεωμετρία του οχήματος μιλάτε;

  – μήπως αν έμπαιναν κάμερες στα αυτοκίνητα θα λύνονταν όλα τα προβλήματα;
  Στην περίπτωση αυτή θα ήταν άμεσα γνωστά:
  Η διάρκεια της εξέτασης
  Ο τόπος εξέτασης
  Ο τρόπος εξέτασης
  Η συμπεριφορά του εκπαιδευτή
  Η συμπεριφορά των εξεταστών

  – θα έπρεπε να είχε συγκροτηθεί σώμα εξεταστών που να ασχολείται αποκλειστικά και μόνο με τις εξετάσεις. Με τη συμμετοχή σε αυτό και εκπαιδευτών που για τουλάχιστον δέκα χρόνια ασκούσαν το επάγγελμα ώστε να υπάρχει η εμπειρία.

  – Θα έπρεπε ο εκπαιδευτής να είχε υπόσταση. Να υπογράφει και αυτός στο ΔΕΕ για την απόκτηση της άδειας οδήγησης και να καταθέτει τις παρατηρήσεις του. Όχι να παρίσταται αλλά στην ουσία να είναι απών. να έχει ευθύνη.

  – Θα έπρεπε ήδη οι άδειες οδήγησης μοτοποδηλάτων να δίνονταν μετά από εκπαίδευση και εξέταση όπως και αυτή των δίκυκλων μοτοσικλετών.

  – Θα έπρεπε ήδη να είχε μπει η κυκλοφοριακή αγωγή στα σχολεία και να λειτουργούσαν τα πάρκα κυκλοφοριακής αγωγής. Να υπήρχε από νωρίς επαφή και συνειδητοποίηση του τι είναι η κυκλοφοριακή αγωγή.

  ελπίζουμε να γίνει κάτι σωστό επιτέλους.
  ΟΧΙ ημίμετρα και προσωρινές λύσεις.

 • 21 Απριλίου 2011, 22:06 | Παππάς Χρύσανθος

  O μόνος τρόπος για να γίνουν οι εξετάσεις αντικειμενικές και αδιάβλητες είναι ο εξής-ο υποψήφιος οδηγός να βρίσκεται μόνος του στο όχημα είτε σε πίστα είτε σε δρόμο.ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ!!

 • 21 Απριλίου 2011, 05:15 | Αντώνιος

  να γίνονται μαθήματα οδήγησης και κυκλοφοριακής αγωγής στο σχολείο

  τα 10, 20 μαθήματα στις σχολές οδηγών δεν αρκούν

  οι υποψήφιοι οδηγοί να επισκέπτονται νοσοκομεία και νεκροτομεία για να βλέπουν τα αποτελέσματα της κακής οδήγησης

  οι υποψήφιοι οδηγοί να εκπαιδεύονται σε τεχνικές πρώτων βοηθειών

  επίσης να εκπαιδεύονται σε οδήγηση υπό δύσκολες συνθήκες, πχ ολισθηρό οδόστρωμα, απότομες στροφές, μειωμένη ορατότητα, κτλ για να συνειδητοποιούν πότε το αυτοκίνητο ελέγχεται και πότε όχι, κτλ

  οι δάσκαλοι οδήγησης δεν κόβουν αποδείξεις, πρέπει να κατατίθενται οι αποδείξεις πληρωμής των μαθημάτων μαζί με την καρτέλα του υποψήφιου μαθητή για να πάρει το δίπλωμα

  όλοι ξέρουν ότι οι εξεταστές κατά κόρον χρηματίζονται, αλλά κανείς δεν κάνει κάτι γι’ αυτό, ας πάνε ελεγκτές ως υποτιθέμενοι υποψήφιοι οδηγοί και αν χρηματιστούν οι εξεταστές να απολυθούν άμεσα και να τους επιβληθεί μεγάλο πρόστιμο παραδειγματικά

  στο στρατό να γίνονται μαθήματα οδήγησης και κυκλοφοριακής αγωγής, αντί να χάνουν το χρόνο τους οι φαντάροι

  τι ποσοστό όμως τροχαίων ατυχημάτων οφείλεται σε έναν νέο άπειρο οδηγό και τι σε «έμπειρους» οδηγούς που υπερεκτιμούν τις δυνατότητές τους ή οδηγούν επικίνδυνα, υπό την επήρεια μέθης, κτλ?

  επίσης δεν νοείται να είναι γνωστές οι ερωτήσεις από πριν για τις θεωρητικές εξετάσεις

 • 20 Απριλίου 2011, 23:31 | Thema

  Προσοχή, καλή η διαβουλευση, αλλά λόγο πρέπει να έχουν και οι υπάλληλοι εξεταστές που λόγω εμπειρίας έχουν τη δυνατότητα να προτείνουν τις κατ’ αρχήν αλλαγές που χρειάζεται να επέλθουν στη διαδικασία (δεν γνωρίζω αν έχει δωθεί σχετικό ερωτηματολόγιο).
  Σαφώς και είναι δυνατό να τα ισοπεδώνουμε όλα και να λέμε ότι όλοι οι εξεταστές λαδώνονται κλπ. Ναι, υπάρχουν σημαντικά στελέχη που μπορούν να εκφράσουν πολύ σοβαρές απόψεις. Από πλευράς μας, εμείς όλοι που θέλουμε την ασφάλειά μας στο δρόμο, πρέπει να καταγγέλουμε συμπεριφορές αναξιοκρατίας, συναλλαγές κάτω από το τραπέζι ή μέσω και κάποιων εκπαιδευτών (όπως απέδειξαν σχετικά ρεπορτάζ).
  Η πολιτία πρέπει να φροντίσει για την επιμόρφωση των εξεταστών αλλά και την εισαγωγή στη διαδικασία ν έ ω ν κ α ι μ ο ρ φ ω μ έ ν ω ν υ π α λ λ ή λ ω ν ώστε να υπάρξει ένα ανέβασμα στο επίπεδο που σήμερα υπάρχει. Είναι σίγουρο πως χρειάζεται ε κ ν έ ο υ α ξ ι ο λ ό γ η σ η τ ω ν ε ξ ε τ α σ τ ώ ν αφού πολλοί ζουν σε άλλη εποχή…

 • Νομίζω ότι αν δεν ‘ξεκαθαρίσουμε’ μ’ ετούτη την ενότητα, δεν χρειάζονται οι άλλες. Εξ’ άλλου, αν ετούτη λειτουργήσει σωστά, είμαι σίγουρος ότι θα παρασύρει προς την ορθή κατεύθυνση και τις άλλες που έχετε καταγράψει, ή και πολλές περισσότερες, αλλά και προς άλλους χώρους εργασίας.

  Ως παγκοσμιότητα, από την μεταβιομηχανική εποχή έχουμε ήδη μπει στην ηλεκτρονική, κι όλα, ανά πάσα στιγμή βγαίνουν στον αέρα. Είναι αδύνατο οι αλήθειες, να μην βγουν στον αέρα, όσο κι αν κάποιοι επιδιώκουν να τις κρύψουν!
  Η παγκοσμιότητα, και ειδικότερα η Ελληνική πολιτεία, τουλάχιστο τα τελευταία 20-30 χρόνια, διδάσκει και ωθεί τους Έλληνες προς την μεγάλη παραβατικότητα. Αρκετοί από τους ιθύνοντες της χώρας μας, αισθάνονται ότι δεν γίνεται χειρότερα, κι έχουν αφήσει ελεύθερες, τις δοκιμές των διεθνών συστημάτων, που κάνουν απεγνωσμένες προσπάθειες, με ήδη δοκιμασμένα μοντέλα συμπεριφοράς, όπως παγκόσμιες αρρώστιες, οικονομικές καταρρεύσεις, … για να ελέγξουν την ανθρωπότητα.
  Ας πιστέψουν όλοι, ότι, χωρίς αλήθειες και πειθώ, δεν θα περάσουμε στην επόμενη εποχή. Κι αν έρθουμε στην οδήγηση, που είναι και το θέμα μας, θα δούμε, ότι μέσο αυτής μπορούμε να ελέγξουμε προς το παρόν τον κόσμο. Κι επειδή ‘έλεγχος’ για πολλούς, σημαίνει άγρια κονόμα, δεν εννοώ αυτό, αλλά, τον αυτοέλεγχο των ανθρώπων, για την συνεργασία μεταξύ τους, και τον καλύτερο τρόπο διαβίωσής τους.
  Ο κινητήρας, έχει κυριολεκτικά κατακτήσει τον πλανήτη, και συνεχίζει να κατακτά σε όσους ακόμη ανθρώπους και χώρες δεν είχε φτάσει. Άρα, ολόκληρη η ανθρωπότητα, χρειάζεται γνώσεις, πολλές γνώσεις, προς πολλές σχετικές κατευθύνσεις, όπως και προς την οδήγηση. Κι ενώ μπορούμε, με πρόσχημα την οδήγηση, να καλούμε ταχτικά τον κόσμο και σε μαθήματα γενικής φύσεως, δεν του κάνουμε ούτε καν την απλούστατη οδήγηση!! Κι ενώ η τεχνολογία είναι έτοιμη για εναέρια ατομική κυκλοφορία, τα τεράστια συμφέροντα δεν αφήνουν την πρόοδο, αλλά και ως απλοί άνθρωποι δεν το πιστεύουμε, ώστε να μάθουμε τουλάχιστο σωστή οδήγηση, και να προετοιμαστούμε για την πειθαρχία της εναέριας!!

  Τα δύσκολα προβλήματα, είναι δύσκολα, επειδή έχουν εύκολες λύσεις. Δεν μπορούμε στη χώρα μας, κατά την εξέλιξη της εκπαίδευσης των οδηγών να λύσουμε το πρόβλημα της σωστής οδήγησης; μήπως δεν θέλουμε; Στην ανάγκη πάντως, μπορούμε να το λύσουμε εκ του αποτελέσματος. Δηλαδή:
  Στο Αγρίνιο έχω ακούσει, ότι κατόπιν εντολής του Εισαγγελέα, εκλήθησαν αρκετοί οδηγοί που είχαν κάνει θεώρηση διπλώματος, να δηλώσουν σε ποιο γιατρό πήγαν. Κάποιοι είπαν, ότι, δεν πήγαν σε κανένα γιατρό!!
  Θεωρητικά μαθήματα-εξετάσεις: Κάποιοι που έχουν δώσει 15-20φορές εξετάσεις, και συνεχώς κόβονται, τους ρώτησε κάποιος εισαγγελέας, κάποιος εφοριακός, κάποιος της δίωξης αδειών οδήγησης, αν πληρώνουν χωρίς αποδείξεις, κι αν έκαναν τα θεωρητικά μαθήματα και τα ανάλογα τεστ, στις σχολές οδηγών;
  Στην πρακτική εξέταση, που συζητήθηκε το θέμα πρόσφατα και στη βουλή, ότι με την χρήση της πίστας περνάει το 65%, κι όχι το 95% όπως έως πρόσφατα γίνονταν, δεν είναι μία απόδειξη, πως ούτε παρκάρισμα δεν μαθαίνουμε τον κόσμο;
  Σας παρακαλώ πολύ, να επικεντρωθούμε στην πρακτική εξέταση, να ελέγξουμε επί τέλους το αποτέλεσμα. Όχι με γραφειοκρατικά τερτίπια, και ύστερα από 10χρόνια να βρούμε το ‘πόθεν έσχες’ του εξεταστή, και να διαπιστώσουμε αν τα έπαιρνε στις εξετάσεις ή όχι! Αν σήμερα ανακαλύψαμε κάποιον, που έπαιρνε για 20χρόνια την σύνταξη του πεθαμένου πατέρα του, και σπούδασε με το βοήθημα αυτό το παιδί του γιατρό, ενώ το γειτονόπουλο που ήταν καλύτερος μαθητής, δεν σπούδασε καν, θα πάμε να μεταφέρουμε τις γνώσεις του ήδη γιατρού στο γειτονόπουλο; Κι αν βρούμε ότι ο εξεταστής τα έπαιρνε, τι θα κάνουμε; θα γυρίσουμε πίσω όσους σκοτώθηκαν; ή καταστράφηκαν οικονομικά; Σας παρακαλώ πολύ, ας γίνουμε πια, λίγο πραγματικοί!!
  Νομίζω ότι θα πρέπει να καταργηθεί τελείως ο σημερινός τρόπος εξετάσεων, κι ας τα δίνει τα διπλώματα οδήγησης ο εκπαιδευτής, έτσι κι αλλιώς και τώρα το ίδιο γίνεται, τουλάχιστο την τελευταία 20ετία, με την βοήθεια προφανώς της κάλυψης των εξετάσεων!!
  Στη συνέχεια, και εντός περίπου τριών ημερών, αφού πάρει το δίπλωμα απ’ τον εκπαιδευτή, δειγματοληπτικά στο 20 έως 30%, να γίνονται έκτακτες εξετάσεις!! Ας μην ανησυχούμε τόσο πολύ, έχει και ετούτη η χώρα αξιόλογους εξεταστές, και αξιόλογους γενικότερα υπαλλήλους, ή και απλούς πολίτες, που μπορεί η πολιτεία να τους αναθέσει κι αυτό το καθήκον!! Φυσικά, αυτές οι εξετάσεις θα γίνονται για να ελεγχθεί ο εκπαιδευτής!! Αν μάλιστα δεν πάει καλά ο οδηγός, κι αν αυτό γίνεται αντικειμενικά, δεν είναι ανάγκη να τιμωρηθεί ο εκπαιδευτής, θα τον τιμωρήσει ο πελάτης του!!
  Τότε να δούμε, πόσοι υποψήφιοι εκπαιδευτές, ή και εν ενεργεία εκπαιδευτές, θα ψάξουν σ’ ολόκληρο τον πλανήτη για να βρούνε βιβλιογραφίες, και ειδικά πανεπιστήμια να εκπαιδευτούν οι ίδιοι!!
  Ακόμη κι αν η πολιτεία θέλει να παραμείνει το υπάρχον σύστημα εξετάσεων, με τους ήδη υπάρχοντες εξεταστές, ας παραμείνει, αρκεί να γίνονται και οι πιο πάνω έκτακτες, να δούμε και πάλι, πόσοι εξεταστές θα μείνουν στη θέση τους; Προφανώς, κι εσείς που γράψατε τις προτάσεις, δεν τους χαϊδεύετε απλώς, αλλά οδεύετε προς το γνωστό Ελληνικό, αν και χουντικό : ‘Ουδέν το μονιμότερο εκ του προσωρινού’…
  Πολλοί συνάδελφοί μου διαμαρτυρήθηκαν, επειδή βάζετε και ιδιώτες στην εκπαίδευση. Σύμφωνα όμως με την εικόνα που βγάζουν οι προτάσσεις σας, έχουν δίκιο οι συνάδελφοί μου. Είναι όλα γραμμένα ‘Εξ’ απαλών ονύχων!!’
  Επομένως, θα πρέπει να κάνετε σωστές και αντικειμενικές εξετάσεις, για να ‘πιάσει ο κάθε κατεργάρης στον πάγκο του’. Εκτός από τους αναγκαστικά υπεύθυνους εκπαιδευτές και τους αυστηρούς εξεταστές, ποιος ιδιώτης θα γνωρίζει, και θα μπορέσει να κάνει μαθήματα για τέτοιες εξετάσεις;
  Όσο για τα οικονομικά του κάθε υποψήφιου λόγω των μαθημάτων, αν τον βοηθήσει η πολιτεία με μείωση φόρων και εισφορών προς το κράτος, τα οποία θα κερδίσει το κράτος με την μείωση κατανάλωσης καυσίμου, την μείωση των τροχαίων, και πολλών άλλων ωφελειών, τότε στην ουσία, θα πληρώσει λιγότερα απ’ ότι σήμερα.
  Οδηγοί από σωστές εξετάσεις, αν βγουν στους δρόμους, σε πόσους θα κάνουν μάθημα με την συμπεριφορά τους;
  Δεν θα πιέσουν τους αρμόδιους και για την σήμανση;
  Δεν θα αναγκάσουν την τροχαία, να μην περιμένει το ‘πέσε πίττα να σε φάω’ αλλά με σύστημα να κυνηγάει τους πραγματικούς παραβάτες, κι όχι όλους ή κανέναν;
  Πόσα οφέλη ακόμη θα έχουμε; Θα έχουμε ή όχι οικονομία στα καύσιμα, οπότε καθαρότερο περιβάλλον, λιγότερα ανταλλακτικά, ενδιαφέρον για νέες τεχνολογίες…
  Όταν ο άνθρωπος-οδηγός σκέφτεται, δεν θα έχουμε λιγότερους νεκρούς, λιγότερους τραυματίες, λιγότερους παραπληγικούς;..
  Μέσο της οδήγησης, αν ο Έλληνας αρχίσει και πάλι να εμπιστεύεται τα πολιτικά συστήματα, και τις υπηρεσίες του κράτους, πόσα ακόμη θα πετύχουμε σαν χώρα;
  Τελειώνοντας, απευθύνομαι προς κάθε κατεύθυνση, και σας παρακαλώ πολύ: Ας πέσουμε όλοι πάνω στις αντικειμενικές και αποτελεσματικές εξετάσεις. Και να είμαστε βέβαιοι, ότι οι νέοι που θα μάθουν σωστά να οδηγούν, θα μας οδηγήσουν και προς την εξέλιξη, τόσο των νεότερων τεχνολογικά οχημάτων, όσο και προς την ολοκληρωτική ηλεκτρονική εποχή, η οποία είναι η συνέχεια του κινητήρα!
  Μόνο που κάθε εποχή, όπως και κάθε τι φυσικό, λειτουργεί σαν τη φωτιά, αν πλησιάσουμε πολύ θα καούμε, κι αν απομακρυνθούμε, θα παγώσουμε από το κρύο!!

  Επιτρέψτε μου επίσης, αν και ήταν πια αναπόφευκτη η ηλεκτρονική αναζήτηση πληροφόρησης και γνωμών από τους πολίτες, αν και είναι καλουπωμένες, να σας ευχαριστήσω που μου δώσατε αυτή τη δυνατότητα, και για την επιβεβαίωση της εποχής!!
  Σας ευχαριστώ και πάλι!!

  Στέλιος Αγγελής Εκπαιδευτής οδηγών Μπαϊμπά 30 Αγρίνιο.

 • 20 Απριλίου 2011, 13:10 | Τσακιρόπουλος Δημήτρης

  Το θεωρητικό τμήμα των εξετάσεων ήταν(2008) όταν έδωσα αδιάβλητο(Αθήνα-Χολαργός). Συγκεκριμένα είχα κοπεί την πρώτη φορά και πέρασα με τη δεύτερη τα θεωρητικά, στο ειδικό τέστ μέσω pc.

  Αναφορικά με το πρακτικό κομμάτι της εξέτασης σίγουρα η απουσία του εκπαιδευτή θα παίξει έναν πολύ σημαντικό θετικό ρόλο, σε συνδυασμό πάντα με την πορεία σε ελεγχόμενη πίστα η οποία ενδεχομένως θα πρέπει να βιντεοσκοπεί την απόδοση κάθε οδηγού μαζί με την ηλεκτρονική επιλογή εξεταστών και απουσία του εκπαιδευτή απο την παρουσία του στο τμήμα συγκοινωνιών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, αλλά και της επίδοσης του διπλώματος.

  Η πλέον σημαντική τομή φυσικά είναι το χαμηλό κόστος της επανεξέτασης. Αυτή θα είναι η χαριστική βολή στο δίλημμα του τύπου »δώσε τώρα κάτι παραπάνω για να μην πληρώσεις μετά ξανά παράβολο και είναι και πάλι αμφίβολο αν θα περάσεις»…..

 • 16 Απριλίου 2011, 21:53 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ

  Να επανελθει ο »Σαλιγκαρος»
  Εχω παρατηρησει απο τις κορες μου που προσωπικα συνεχισα την εκπαιδευση τους και μετα την αδεια οδηγησης,οτι δεν μπορουν να εχουν την αισθηση των τροχων στην οπισθεν.το Θεορω πολυ βασικο να ξερεις πως κινηται το αυτοκινητο. Ισως τα πραγματα να γινουν πιο δισκολα αλλα….τι να κανουμε ειμαστε οι πρωτοι στα ατυχηματα.
  Ακομα στην εξεταση να μπει καιενα ανεκτο οριο βαθμολογιας εξομοιωτη σε δυσκολες συνθηκες,βροχη, παγο,χιονι,χρονος αντιδρασης ατυχηματος,διαφορα ηλεκρονικα εκνευρισματα για ελεγχο αντιδρασης του οδηγου. Επισεις διαφορες βλαβες και αμμεσες ενεργειες αντιμετωπισης κ.λ.π Τοτε ετσι ισως εχουμε κατι αποτελεσματικο. Καθε υποψηφιος να εχει ηλεκρονικη καρτα που εκει θα καταγραφονται ολες οι πληροφοριες για αυτον και την σχολη οδηγων που τον εκπαιδευσε…και για φορολογικους λογους…(σπανια εκδηδονται αποδειξεις και το ελαχιστο ποσο για ενα διπλωμα Β’ κατ. ειναι πανω -κατω 1000 ευρω)

 • 16 Απριλίου 2011, 20:34 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

  Προτείνω τη θέσπιση της δοκιμαστικής άδειας σε νέους οδηγούς για διάστημα τριών έως πέντε ετών. Εάν σε αυτό το διάστημ ο Νέος οδηγός αποδειχθεί ώς αίτιος ατυχήματος να μην μπορεί να λάβει μόνιμη άδεια.

 • 15 Απριλίου 2011, 14:53 | βοββυ

  καθε εμπειρος πολιτης ( τουλαχιστον 10 χρονια κατοχος ερασιτεχνικου διπλωματος η 5 χρονια επαγγελματοκου διπλωματος με μια απλη αιτηση να αποκτα δικαιωμα να εκπαιδευσει το υποψηφιο οδηγο χωρις αμοιβη π.χ ο πατερας.αδελφος η θειος να μπορει να εκπαιδευσει αφου θεωρηθει καταλληλος απο το υπουργειο η αλλη υπηρεσια οπως η τροχαια.
  να χορηγουνται σηματα, ανακλαστηρες κλπ ωστε να γινουν ευδιακριτα τα εκπαιδευτικα οχηματα.
  και να γλυτωσουμε ετσι απο τα εξοδα των σχολων!!!!

 • 14 Απριλίου 2011, 19:30 | Κωνσταντίνος Π.

  Για την εξέταση των υποψηφίων οδηγών πρώτιστο μέλημα πρέπει να δοθεί στον διαφανή τρόπο αξιολόγησης και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με την αξιολόγηση μέσω βιντεοκάμερας της όλης διαδικασίας σε πραγματικό χρόνο. Δηλαδή κάποιος φορέας θα αναλάβει την εξέταση των υποψηφίων σε ζωντανή σύνδεση χωρίς την παρουσία εξεταστών. Οι εξεταστές θα βρίσκονται σε άλλο μέρος και μέσω κάμερας θα ακούνε και θα δίνουν οδηγίες προς τους εξεταζόμενους, στο τέλος της εξέτασης το όλο υλικό θα αποθηκεύεται και μέρος αυτού υποχρεωτικά θα επανελέγχεται από άλλο φορέα κύρους όπως υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ ή κάποια άλλη επιτροπή στελεχωμένη από πρώην δικαστές .

 • 13 Απριλίου 2011, 21:58 | Μακης

  Επειδη ζουμε στην Ελλαδα και ολοι ξερουμε οτι το λαδωμα ειναι εθνικο σπορ πρεπει να παρθουν δραστικα μετρα.Ο εξεταστης που λαδωθηκε απο την πρωτη φορα που θα πιαστει να παει για παντα σπιτι του(σιγουρα το εχει κανει και αλλες φορες) ο εκπαιδευτης που μεσολαβησε να του αφαι ρεθει η αδεια για παντα και ο υποψηφιος που λαδωσε να μην παρει ποτε διπλωμα.Αν θελουμε να σωσουμε ζωες θα πρεπει η εξεταση να γινει και με ηλεκτρονικα μεσα και η βαθμολογια να μετραει μαζι με την πρακτικη εξεταση.Τα διπλωματα που δινουν σημερα στα 18 εχουν ισχυ μεχρι τα 65,ποιος ελεγχει αυτον τον οδηγο αν το εχει χασει,αν εχει γινει ναρκομανης,αν εχει γινει αλκοολικος,αν εχει χασει μερος της ορασης του η αν εχει αλλα προβληματα υγειας?ΚΑΝΕΙΣ.Σημερα το 30% των οδηγων με τον τροπο που οδηγει κανει δυσκολη την ζωη των υπολοιπων οδηγων και πεζων.Δεν πιστευω οτι οποιος εχει διπλωμα ξερει και να οδηγει.Εχουν γεμισει οι δρομοι με <> που σερνονται σαν φιδια στην αριστερη λωριδα με 60 και 70χλμ μιλωντας στο κινητο σαν να ειναι στου μπαμπα τους την αυλη αδιαφοροντας για ολους τους υπολοιπους.Αυτοι περασαν απο καποιον εκπαιδευτη που μαλλον δεν καταφερε να τους μαθει πολλα.Μηπως θα επρεπε για να αποκτησουμε παιδεια σαν οδηγοι να αρχισουμε απο το σχολειο οπως κανουν σε αλλες χωρες?

 • 13 Απριλίου 2011, 18:13 | Νικος

  Kαλησπέρα σε όλους!Για να δούμε,θα γίνει κάτι αυτή τη φορά ή για ακόμα μια φορά θα μείνουμε μόνο στα λόγια;Είμαι εκπαιδευτής υποψηφίων οδηγών και διατηρώ σχολή οδηγών εδώ και μερικά χρόνια.ΠΟΤΕ δεν χρήματισα εξεταστή,ούτε για τον αδερφό μου δεν θα το έκανα.Μάλιστα έχω χάσει πελάτες για αυτόν τον λόγο.Το αναφέρω το τελευταίο για να θίξω την νοοτροπία μας σαν Έλληνες.Μπορεί να κράζουμε πολιτικούς,διαδικασίες κτλ αλλά όλα είναι απόρρεια της κοινωνίας μας.Δεν είμαι αισιόδοξος για το αποτέλεσμα αλλά ας θίξω κάποια θέματα.
  Ποιοί είναι οι εξεταστές τελικά;Έχουν περάσει απο κάποια σχετική εκπαίδευση;
  Έχω δει εξετάστρια σε χώρο στάθμευσης να έχει χτυπήσει 2 αυτοκίνητα και παρολίγον πεζούς λόγω της ανικανότητας της!Πολύ συχνά στις μεγάλες κατηγορίες εξετάζουν άτομα τα οποία δεν έχουν οι ίδιοι άδεια οδήγησης ανάλογης κατηγορίας και δεν έχουν ιδέα απο το είδος του οχήματος.
  Πιστέυω πως οι εξεταστές θα έπρεπε να έχουν ανάλογες γνώσεις με τους εκπαιδευτές και ανάλογη εκπαίδευση.Τι σημασία έχει που κάποιοι είναι μηχανολόγοι;Μιλαμε κύριοι για οδήγηση!Στην Φόρμουλα 1 ο Σουμάχερ τρέχει και όχι ο μηχανικός του.
  Προτείνω σύσταση ανεξάρτητου σώματος Εξεταστών με αποκλειστική αρμοδιότητα αυτήν.Οι εξεταστές θα μπορούν να είναι και εκπαιδευτές υποψηφίων οδηγών οι οποίοι όμως δεν θα ασκούν παράλληλα το επάγγελμα τους.Το σώμα αυτο θα αμοίβεται καλά και θα διενεργεί εξετάσεις σε μια ευρύτερη περιοχή και όχι μόνιμα σε μια έτσι ώστε να αποφευχθεί η οικιότητα και η σύναψη προσωπίκων σχέσεων με τις σχολές οδηγών.
  Ευχαριστώ πολύ.Έχω προτάσεις και για άλλα θέματα αν μπορέσω κάποια στιγμή θα τις υποβάλλω.

 • 13 Απριλίου 2011, 14:09 | Αλέξανδρος Αθανασόπουλος

  @Γιώργος Μπιρμπίλης Το σχετικό νομικό πλαίσιο (ο Κ.Ο.Κ.) πρέπει όντως να εκσυγχρονιστεί σχετικά με το ποδήλατο, αλλά η υποχρέωση πινακίδας για ποδήλατα έχει ήδη καταργηθεί με τον Κ.Ο.Κ. του 2007.

 • 13 Απριλίου 2011, 14:20 | Αλέξανδρος Αθανασόπουλος

  Για την πάταξη της δωροδοκίας και την απλοποίηση των διαδικασιών για τον πολίτη, η εκπαίδευση να μην είναι υποχρεωτική και να μην συνδέεται με κανένα τρόπο με την εξέταση. Ο υποψήφιος οδηγός να μπορεί να εκπαιδευτεί ερασιτεχνικά (χωρίς πληρωμή) από οποιοδήποτε κάτοχο διπλώματος οδήγησης (π.χ. συγγενικό ή φιλικό πρόσωπο). Στην εξέταση να παρευρίσκεται όποιος έχει την ευθύνη του οχήματος, είτε είναι επαγγελματίας εκπαιδευτής είτε συγγενικό πρόσωπο του εξεταζόμενου.

 • 11 Απριλίου 2011, 17:24 | Χρήστος

  1. Πιστεύω ότι κατά την διάρξεια της εξέτασης θα πρέπει να υπάρχει κατάσταση με λίστα θεμάτων προς εξέταση με ανάλογη βαθμολογία την οποία αν προσθετικά ξεπερνά ο εξεταζόμενος να περνά τις εξετάσεις. Αντίστροφα θα μπορούσε να γίνει με κατάσταση λαθών όπου πάλι με βαθμολογία ο εξεταζόμενος να κόβεται όταν ξεπερνά ένα συγκεκριμένο αριθμό λαθών.

  π.χ. παρκάρισμα 5
  έλεγχος σε σταυριδρόμι 6
  μη ακινιτοποίηση σε κόκκινο φανάρι 20 (αποτυχία εξεταζόμενου) κ.λ.π.

  2.Τα πάντα γύρω από την εξέταση και σε όλα τα στάδιά της θα πρέπει να καταγράφονται και να ενημερώνεται ο εξεταζόμενος μέσω email για τα λάθη του ή όποια άλλα θέματα πρέπει να προσέχει.

  3. Επίσης προτείνω όπως μετά τα υποχρεωτικά μαθήματα ο εξεταζόμενος να κάνει μαθήματα και με το αυτοκίνητό του και να δίνει εξετάσεις με το δικό του προσωπικό αυτοκίνητο. Αυτό θα μειώσει τα ατυχήματα που συμβαίνουν από την απειρεία του νέου οδηγού και θα είναι σίγουρο ότι ο νέος οδηγός θα μπορεί να ανταπεξέλθει στα πρώτα βήματα που είναι και τα πιο επικύνδυνα.
  Ευχαριστώ

 • 11 Απριλίου 2011, 13:40 | Σπύρος Ξανθόπουλος

  Για τα ΑΜΕΑ, θα ήταν καλό εφόσον δεν υπάρχει λόγος αντιστροφής κατάστασης υγείας των, να λαμβάνουν «εφ’όρου ζωής» (65 ετη) το δίπλωμα και εφόσον κριθεί αναγκαίο ανά μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα των 2-3 ετών !

 • 11 Απριλίου 2011, 11:46 | Andrianos

  Για τη διασφάλιση της ποιότητας και της διαφάνειας στην εξέταση υποψηφίων οδηγών πρέπει να αλλάζουν οι εξεταστές συνέχεια, να μην είναι μόνιμα στη θέση αυτή. Μπορούν οι ήδη υπάρχοντες εξεταστές να αλλάζουν περιφέρεια εξέτασης και να ελεγχεί εαν έχουν επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης. Πώς μπορούν να εξετάζουν οδηγούς εαν δεν έχουν επαγγελματικό δίπλωμα?
  Μπορούν επίσης ως εξεταστές να χρησιμοποιηθούν Δημόσιοι Υπάλληλοι από άλλες Υπηρεσίες που να έχουν τις γνώσεις και δίπλωμα οδήγησης κατηγορίας Ε’ π.χ. από Αστυνομία, Δημοτική Αστυνομία, Λιμενικό Σώμα, Πυροσβεστική.
  Τα παραπάνω μπορούν να ισχύσουν και στις γραπτές εξετάσεις και στις εξετάσεις με όχημα (πορεία).

 • Ενδιαφέρουσα πολύ η πρόταση για τη διαφάνεια των εξετάσεων. Θετική και η μείωση του κόστους επανεξέτασης. Ωστόσο, δεν καθορίζεται το κόστος χρήσης (για εξετάσεις και εξάσκηση) της πίστας. Ίσως αποτελέσει ένα πρόσθετο βάρος.

  Ακόμη μία φορά διαφαίνεται ότι η Κεντρική Εξουσία βλέπει την Τοπική Αυτοδιοίκηση απλά ως ένα φορέα για χρηματοδοτήσεις. Και τούτο βέβαια αδιαφορώντας για τα μέγιστα οικονομικά προβλήματα των δήμων ή ακόμα και για την αύξηση σχετικών αρμοδιοτήτων ως αντιστάθμισμα.

 • 11 Απριλίου 2011, 08:19 | Κωνσταντίνος

  Νομίζω τα προτεινόμενα μέτρα δεν είναι επαρκή για την πάταξη της διαφθοράς στην εξέταση των προτεινόμενων οδηγών για την οποία ευθύνονται – κατά τη γνώμη μου – κυρίως οι εκπαιδευτές οδηγών και οι εξεταστές. Κλειδί για τη διαφθορά είναι οι προσωπικές σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ εξεταστών και εκπαιδευτών, οπότε γνωρίζουν οι μεν αν οι τελευταίοι «τα παίρνουν» ή όχι. Τα πόθεν έσχες και όλα αυτά τα μέτρα που προτείνονται είναι αποδεδειγμένο διαχρονικά ότι δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της διαφθοράς. Στις νομαρχίες όσοι τα «παίρνουν» είναι αυτοί οι οποίοι αποτελούν πρόσωπα-κλειδιά για τη διεκπεραίωση υποθέσεων (υπάλληλοι πολεοδομίας, εξεταστές κοκ). Η μόνη λύση στο πρόβλημα είναι οι εξεταστές να προέρχονται από μία μεγάλη βάση δεδομένων (π.χ. συγκοινωνιολόγοι ΣΕΣ, μηχανολόγοι ΤΕΕ κοκ οι οποίοι θα παρακολουθούν κάποιο σεμινάριο και θα εντάσσονται σε μεγάλες λίστες εξεταστών και θα πληρώνονται για την εξέταση και μόνο). Ο τελικός ορισμός θα μπορεί να γίνεται με ένα μηχανογραφικό σύστημα λίγο πριν την εξέταση, οπότε η προσωπική επαφή εκπαιδευτή οδηγού (που αποτελεί το «μεσάζοντα») και εξεταστών να είναι αδύνατη.

 • 10 Απριλίου 2011, 23:57 | ΕΑ

  θεωρώ πως πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία της διαβούλευσης θα έπρεπε να αναζητήσετε πληροφορίες από τους υπαλλήλους εξεταστές και από τους υπαλλήλους που υπηρετούν στα τμήματα αδειών οδήγησης. Ξεκινάτε τη διαβούλευση με δεδομένο ότι υπάρχει διαφθορά. Άρα τη γνωρίζετε και δεν έχετε κάνει τίποτα για αυτό. Αυτό που πρέπει να λάβετε υπόψη σας είναι πως για το φαινόμενο της διαφθοράς υπάρχει ο καταλύτης που λέγεται εκπαιδευτής. Όσο περιορίσετε το ρόλο των εκπαιδευτών τόσο θα περιορίσετε και τη διαφθορά. Στη σχέση εξεταστή-πολίτη-εκπαιδευτή, ο εκπαιδευτής πρέπει να είναι το «τρίτο πρόσωπο» και όχι ο πολίτης, όπως συμβαίνει τώρα. Δυστυχώς όλα σχεδιάζονται, για να δώσουν περισσότερα δικαιώματα στους εκπαιδευτές, η υποχρεωτική εκπαίδευση, ο ρόλος τους στον προγραμματισμό των εξετάσεων, μέχρι και το δικαίωμα της θεώρησης του γνησίου της υπογραφής τους έχετε παραχωρήσει. Πιστεύω ότι ο εκπαιδευτής δεν πρέπει να αναμιγνύεται στη διαδικασία χορήγησης της άδειας οδήγησης πριν την ημέρα της πρακτικής εξέτασης.
  Είναι ανεπίτρεπτο να χορηγείται ΔΕΕ και συνεπώς άδεια οδήγησης χωρίς την αυτοπρόσωπη παρουσία του πολίτη στην αρμόδια Δ/νση Μεταφορών (γιατί δεν αντιγράφουμε το παράδειγμα της έκδοσης διαβατηρίου;). Το ΔΕΕ εκδίδεται στο όνομα του πολίτη και οφείλει να παραμένει στην κατοχή του και να μην είναι εμπορεύσιμο προϊον στα χέρια των Σχολών. Ο πολίτης να προγραμματίζει μηχανογραφικά τη θεωρητική εξέτασή του, και την πρακτική εξέτασή του μετά από συμφωνία του εκπαιδευτή που παρίσταται. Και αν θέλετε να κάνετε την εξέταση τελείως αντικειμενική, θα έπρεπε οι εκπαιδευτές να κληρώνονται κατά αντιστοιχία με τους εξεταστές, και οι υποψήφιοι να εξετάζονται με τυχαίους εκπαιδευτές, ώστε να μην υπάρχουν γνωστά σημάδια στα οχήματα ή κάποια προσυνεννόηση για χρηματισμό. Ως προς τους εξεταστές προτείνω τα εξής:
  *Άμεση εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας 2006/126 για τους εξεταστές (ειδικά για τις κατηγορίες που δικαιούνται να εξετάζουν και εξετάσεις Σάββατο ή Κυριακή. Δεν είναι δυνατόν να εξετάζει κάποιος αντικειμενικά 8 υποψήφιους μετά τις 3 το μεσημέρι.
  *Καταγραφή και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων (όπως προτείνεται)
  *Βαρύτατες κυρώσεις σε περίπτωση χρηματισμού εξεταστή τόσο κατά του υπαλλήλου όσο και κατά του υποψηφίου οδηγού.
  *Δυνατότητα ανώνυμης καταγγελίας για φαινόμενα διαφθοράς.
  Επειδή μάλλον σας κούρασα, περιμένω και άλλα σχόλια και θα επανέλθω με περισσότερες προτάσεις.

 • 10 Απριλίου 2011, 16:35 | ΚΑΝΑΒΟΣ Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Είναι γνωστό ότι η όποια δωροδοκία στους εξεταστές γίνεται (κυρίως) μέσω των σχολών οδήγησης. Προτείνω με την κατάθεση του φακέλου από τον ίδιο τον υποψήφιο και όχι από νόμιμο εκπρόσωπο να δίνεται η δυνατότητα στους υπαλλήλους των Δ/σεων Μεταφορών, να προτρέπουν τους υποψηφίους οδηγούς να καταγγέλουν οποιαδήποτε προσέγγισή τους με σκοπό την ευνοική εξετασή τους. Να τους λέμε παράδειγμα, «ότι αν κάνουν τις απαραίτητες ώρες εκπαίδευσης και μάθουν να οδηγούν σωστά κανείς εξεταστής δεν μπορεί να τους κόψει, ή ότι αν δεν είναι έτοιμοι δεν χρειάζεται αυτοί να καταφεύγουν σε ανορθόδοξο τρόπο μια και αυτοί είναι πρώτα που κινδυνεύουν έχοντας στα χέρια τους αυτοκίτητο που δεν ξέρουν σωστά να οδηγούν. Να δημιουργηθεί ένας τετραψήφιος αριθμός που θα καταγγέλονται οι επίορκοι εξεταστές και ανήθικοι εκπαιδευτές και θα στείνεται η όποια παρανομία. Επιτέλους να μάθουμε ότι υπάρχουν και έντιμοι εξεταστές και που πιστέυω είναι η πλειοψηφία.

 • 1) θυμάμαι παλιότερα που μπήκε κλήση σε τουρίστα σε νησί γιατί το ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΤΟΥ (!!!) δεν είχε πινακίδα. Μήπως πρέπει να εκσυγχρονιστεί όλο το σχετικό νομικό πλαίσιο;

  2) ποινολόγιο (διοικητικό και όχι μόνο) για τους εξεταστές που δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους θα υπάρχει;

 • 1) Κακή επιλογή η χρήση του SCRIBD, δεν μπορείς να κάνεις copy-paste κείμενο από την παρουσίαση εδώ (στο δείχνει σαν κουτάκια στον IE9). Πιθανώς το SCRIBD κράτησε το αρχικό encoding της παρουσίασης (ίσως Windows Greek αντί ISO Greek ή Unicode;)

  2) Ο έμπειρος οδηγός μπορεί να έχει 3 χρόνια δίπλωμα αλλά μπορεί να έχει υποπέσει σε σοβαρές παραβάσεις του ΚΟΚ. Δεν θα έπρεπε να έχεις «μονόφθαλμο οδηγό τυφλών» εδώ, προφανώς δεν θα τους ξεστραβώσει όσον αφορά τη σωστή οδηγητική συμπεριφορά (μπορεί να τους κάνει ραλίστες βέβαια, αλλά δεν θα έπρεπε να δίνεται ρόλος καθοδηγητή – έμπειρου οδηγού – σε τέτοια άτομα)