ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ: Διασφάλιση της ποιότητας και της διαφάνειας στην εκπαίδευση υποψηφίων οδηγών

Κατεβάστε την Ενότητα IΙ σε pdf

 • Μάθε παιδί μου οδήγηση (ή πάνε να πάρεις –αγοράσεις– ένα δίπλωμα).

  Μια ερώτηση και ένα κεφαλαιώδες ζήτημα που απασχολεί νομίζω όλους όσους εμπλέκονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Κοινωνία της Κυκλοφορίας.

  Τελικά η οδήγηση μαθαίνεται, ή, είναι ένα πράγμα που έρχεται με τον καιρό αρκεί να έχεις εξασφαλίσει (με οποιονδήποτε τρόπο) το μαγικό χαρτί (πλαστικό πλέον) που γράφει «Άδεια Οδήγησης»;
  Δυστυχώς η πλειοψηφία όσων εμπλέκονται με την έκδοση αδείας οδήγησης, συμπεριλαμβανομένων και πολλών γονιών (ηθικών αυτουργών στο έγκλημα που συντελείται καθημερινά στους δρόμους) αποζητά το δεύτερο, το εύκολο!

  Όμως, αγαπητοί μου διαβουλευόμενοι, η μάθηση είναι μια μόνιμη και σταθερή διαδικασία-αλλαγή στη συμπεριφορά, που περιλαμβάνει τόσο το γνωστικό, όσο και το συναισθηματικό και πρακτικό τομέα (μην ξεχνάτε πως πάμε να δημιουργήσουμε την 4η γενιά οδηγών πάνω στην προϋπάρχουσα οδηγητική αναρχία και προπαιδεία των τριών προηγούμενων γενεών).
  Το θέμα της εκπαίδευσης ενηλίκων έχει μελετηθεί διεξοδικά από πολλούς ερευνητές και έμφαση έχει δοθεί στις μεθόδους διδασκαλίας, στις γνωστικές λειτουργίες που διέπουν τη μάθηση και στα κίνητρα που οδηγούν τους εκπαιδευόμενους σε υψηλές επιδόσεις.
  Κατά τον Piaget, το δύσκολο σημείο στη διδασκαλία ενηλίκων αφορά κυρίως την παγίωση των υπαρχόντων γνωστικών σχημάτων (και των εικόνων της καθημερινότητας) και την απώλεια των μηχανισμών ενσωμάτωσης νέων δεδομένων. Με την πάροδο της ηλικίας επιβραδύνεται (ή, απαξιώνεται) η ικανότητα αφομοίωσης νέων πληροφοριών και αναστέλλεται η προσαρμογή σε καινούρια δεδομένα.

  Η παρεχόμενη εκπαίδευση είναι επιτακτική ανάγκη να αλλάξει δομή. Να ξεκινάει από το σχολείο σαν υποχρεωτικό μάθημα και να συνεχίζεται σε: Πιστοποιημένες Σχολές Οδήγησης, που θα απασχολούν Πιστοποιημένους Εκπαιδευτές, με Πιστοποιημένα προγράμματα σπουδών, τα οποία θα αξιολογούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, και να προσανατολιστεί, τελικά, σε τέσσερεις κατά την γνώμη μου εκπαιδευτικούς άξονες, που ο κάθε ένας θα εμπεριέχει την δική του αξιολόγηση:

  • Θεωρητική εκπαίδευση και αξιολόγηση διά βίου, σε ενιαία διαδικτυακή πλατφόρμα.
  • Πρακτική εκπαίδευση και αξιολόγηση σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα.
  • Ψυχονευρωτική εκπαίδευση και αξιολόγηση επαναλαμβανόμενη – σύμφωνα με την ηλικία- ανά κατηγορία οδηγών.
  • Ανατροφοδότηση σε τακτά χρονικά διαστήματα, για επικαιροποίηση γνώσεων και συμπεριφοράς. (follow up). (1)

  Για να επιτύχουμε υψηλή ποιότητα στις παρεχόμενες εκπαιδευτικές υπηρεσίες μας, πρέπει να εξασφαλίζουμε αντίστοιχη ποιότητα σε όλες τις εμπλεκόμενες συνιστώσες της εκπαίδευσης, δηλαδή:

  • Αίθουσες με άρτιο τεχνολογικό εξοπλισμό.
  • Οχήματα όλων των μορφών ανά κατηγορία.
  • Προσομοιωτές οδήγησης.
  • Πιστοποιημένοι εισηγητές με πλούσια εκπαιδευτική και επαγγελματική εμπειρία.
  • Ειδικά πιστοποιημένα εγχειρίδια για κάθε εκπαιδευόμενο.
  • Συνεργασία με επιστημονικούς φορείς.
  • Ενίσχυση των μαθημάτων στην τάξη με εκπαίδευση μέσω e-learning (online εκπαίδευση)
  • Εναλλακτικές πλατφόρμες εκπαίδευσης (blended learning)
  • Πρακτική εκπαίδευση, βάση λίστας θεματικών ενοτήτων.
  • Πρακτική εξάσκηση σε πλήρως εξοπλισμένους προσομοιωτές.
  • Παροχή κατάλληλων εργαλείων για προετοιμασία εξετάσεων (CD ROM, Mentor Labs)
  • Διασύνδεση με την αγορά εργασίας κυρίως για τους επαγγελματίες.
  • Πρόσβαση σε πλήρως ενημερωμένη υποστηρικτική ηλεκτρονική βιβλιοθήκη.(2)

  Και επειδή πολλοί πυγμαίοι θα βγάλουν σπυράκια, θέλω να σας ενημερώσω ότι υπάρχουν πολλές σχολές οδήγησης με τα παραπάνω πρότυπα, σε μια εκ των οποίων έχω την τιμή να συμμετέχω ως διευθυντής σπουδών.

  Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το θέμα της εκπαίδευσης ενός οδηγού ως αλλαγή συμπεριφοράς προς την ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, δεν έχει καμιά σχέση με τις «συμμορίες» που έχουν δημιουργηθεί και λυμαίνονται τους χώρους των διευθύνσεων μεταφορών, με την ανοχή και ίσως την συμπαράσταση των εκάστοτε υπευθύνων.
  Θα έπρεπε να συνδέεται με την βασική εκπαίδευση των παιδιών μας, και να συνεχίζεται με σύγχρονες διαδικασίες μάθησης και αξιολόγησης που σέβονται πρώτα απ’ όλα την ζωή των πολιτών αυτής της χώρας.

  ————————–
  Υ.Γ.
  Αναλυτικές μεθοδολογίες και papers, που μπορεί να πλουτίσουν τις ιδέες και των νομοθετών και των πολιτών, έχουν παρουσιαστεί σε συνέδρια και ημερίδες.

  (1) Πρακτικά 3ου συνεδρίου Οδικής Ασφάλειας (Α. Ζωγραφος, Σ. Κωτσόπουλος «Η Μεθοδολογία Safe Drive»)
  (2) Πρακτικά 3ου συνεδρίου Εκπαιδευτών οδήγησης (Α. Ζωγράφος, Δ. Ζευγώλης «Χρήση ΤΠΕ στην εκπαίδευση υποψηφίων οδηγών»)
  (3) 11th International Congress of driving Instructors «New Driving- Less Accidents (A. Zografos. S. Kotsopoulos Full paper: An integrated method for the initial and continuous training and evaluation of drivers)
  (4) Conclusions of Conference «Roads of the Future» on 8-9 June 2007, Athens, Greece.( A.Zografos, E. Matsoukis: Ecology-oriented and safe mobility in the Road of Future

  Με εκτίμηση
  Άρης Ζωγράφος
  Εκπαιδευτής Οδήγησης – Ερευνητής Π.Π.
  zografos@zografos.com

 • 8 Μαΐου 2011, 22:20 | Ηρακλής Μαρκουίζος

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

  ΝΟΜΟΣ 3189/2003 ΦΕΚ Α/243/21.10.2003
  Αναμόρφωση της ποινικής νομοθεσίας ανηλίκων και άλλες διατάξεις.

  «Άρθρο 121
  Ορισμοί

  1. Στο κεφάλαιο αυτό με τον όρο ανήλικοι νοούνται αυτοί που, κατά το χρόνο τέλεσης της πράξης, έχουν ηλικία μεταξύ του όγδοου και του δέκατου όγδοου έτους της ηλικίας τους συμπληρωμένων.

  «Άρθρο 122 –
  Αναμορφωτικά μέτρα

  1. Αναμορφωτικά μέτρα είναι: α) η επίπληξη του ανηλίκου, β) η ανάθεση της υπεύθυνης επιμέλειας του ανηλίκου στους γονείς ή στους επιτρόπους του, γ) η ανάθεση της υπεύθυνης επιμέλειας του ανηλίκου σε ανάδοχη οικογένεια, δ) η ανάθεση της επιμέλειας του ανηλίκου σε προστατευτικές εταιρείες ή σε ιδρύματα ανηλίκων ή σε επιμελητές ανηλίκων, ε) η συνδιαλλαγή μεταξύ ανήλικου δράστη και θύματος για έκφραση συγγνώμης και εν γένει για εξώδικη διευθέτηση των συνεπειών της πράξης, στ) η αποζημίωση του θύματος ή η κατ’ άλλον τρόπο άρση ή μείωση των συνεπειών της πράξης από τον ανήλικο, ζ) η παροχή κοινωφελούς εργασίας από τον ανήλικο, η) η παρακολούθηση από τον ανήλικο κοινωνικών και ψυχολογικών προγραμμάτων σε κρατικούς, δημοτικούς, κοινοτικούς ή ιδιωτικούς φορείς, θ) η φοίτηση του ανηλίκου σε σχολές επαγγελματικής ή άλλης εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ι) η παρακολούθηση από τον ανήλικο ειδικών προγραμμάτων κυκλοφοριακής αγωγής, ία) η ανάθεση της εντατικής επιμέλειας και επιτήρησης του ανηλίκου σε προστατευτικές εταιρείες ή σε επιμελητές ανηλίκων και ιβ) η τοποθέτηση του ανηλίκου σε κατάλληλο κρατικό, δημοτικό, κοινοτικό ή ιδιωτικό ίδρυμα αγωγής.

  2. Σε κάθε περίπτωση ως πρόσθετο αναμορφωτικό μέτρο μπορεί να επιβληθούν επιπλέον υποχρεώσεις που αφορούν τον τρόπο ζωής του ανηλίκου ή τη διαπαιδαγώγηση του. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να επιβληθούν δύο ή περισσότερα από τα μέτρα που προβλέπονται στις περιπτώσεις α’ έως και ία’ της προηγούμενης παραγράφου.»

  3. Στην απόφαση του δικαστηρίου ορίζεται η μέγιστη διάρκεια του αναμορφωτικού μέτρου.»

 • 8 Μαΐου 2011, 20:01 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΠΕΤΡΑΚΑΚΙΣ

  Α. Θεωρητική εκπαίδευση – κατάρτιση με βάση

  α) την οδηγία 2006/126/ΕΚ και τις άλλες ισχύουσες εθνικές διατάξεις για όλες τις κατηγορίες αδειών οδήγησης »
  β) την οδηγία 2003/59/ΕK και τις άλλες ισχύουσες εθνικές διατάξεις, σχετικά με την αρχική επιμόρφωση και την περιοδική κατάρτιση των οδηγών ορισμένων οδικών οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή επιβατών.
  γ) των οδηγιών 96/26/ΕΚ και 98/76/ΕΚ «Περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών..» όπως αυτές τροποποιήθηκαν από τον κανονισμό 1071/2009 και ισχύουν σήμερα και τις άλλες ισχύουσες εθνικές διατάξεις
  δ) την οδηγία 89/684/ΕΟΚ για την επαγγελματική κατάρτιση οδηγών οχημάτων για την οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, όπως ισχύει σήμερα και τις άλλες ισχύουσες εθνικές διατάξεις

  Υπάρχοντα εκπαιδευτικά σχήματα
  1. ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.
  Περιορισμός εκμετάλλευσης: ΝΑΙ
  Διδακτικό προσωπικό: ΟΧΙ υποχρεωτικό

  2. ΣΕΚΑΜ
  Περιορισμός εκμετάλλευσης: ΟΧΙ
  Διδακτικό προσωπικό: ΝΑΙ

  3. Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε.
  Περιορισμός εκμετάλλευσης: ΟΧΙ
  Διδακτικό προσωπικό: ΝΑΙ

  Προτεινόμενη δομή

  ΦΟΡΕΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ – ΟΔΗΓΩΝ & ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ
  Περιορισμός εκμετάλλευσης: ΟΧΙ
  Διδακτικό προσωπικό: ΝΑΙ
  Διευθυντής σπουδών φορέα: επίπεδο προσόντων παρ.,δ και ε του άρθρου 11 του ΠΔ 38/10 με επαγγελματική εξειδίκευση ειδικότητας μηχανολόγου μηχανικού, μηχανικού οχημάτων
  Διευθυντής σπουδών για τον τομέα «ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ »: επίπεδο προσόντων παρ. γ.ii. ,δ και ε του άρθρου 11 του ΠΔ 38/10 με επαγγελματική εξειδίκευση «Θεωρητικής και Πρακτικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών και Οδηγών όλων των κατηγοριών οχημάτων»
  Διευθυντής σπουδών για τον τομέα «ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ & ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ»: επίπεδο προσόντων παρ.,δ και ε του άρθρου 11 του ΠΔ 38/10, διπλωματούχου πανεπιστημιακού τομέα ή πτυχιούχου τεχνολογικού τομέα ΑΕΙ (Ν. 3549/07), ειδικότητας μηχανολόγου μηχανικού, μηχανικού οχημάτων, ή άλλης ειδικότητας διπλωματούχου ή πτυχιούχου μηχανικού σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις που ρυθμίζουν τα επαγγελματικά δικαιώματα αυτών, με επαγγελματική εξειδίκευση που απαιτούν οι σχετικές εθνικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
  Συστέγαση με άλλες δομές εκπαίδευσης ΚΕΚ – ΙΕΚ κ.λ.π : ΝΑΙ
  Πιστοποίηση παρεχόμενων υπηρεσιών: ΝΑΙ ικανοποιώντας το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 με οδηγούς εφαρμογής την Ελληνική Τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1418 και 1433
  Αδειοδοτούσα αρχή: αρμόδια Δ/νση Μεταφορών κάθε Περιφερειακή Ενότητα της Περιφέρειας
  Ασφαλιστική κάλυψη φορέα εκπαίδευσης-εξεταζόμενου:σε συμμόρφωση με το Άρθρο 24 (Άρθρο 23 Οδηγίας 2006/123) «Ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης και εγγυήσεις»

  Β Πρακτική εκπαίδευση – κατάρτιση – ανάπτυξη δεξιοτήτων – προσόντων και συμπεριφοράς με βάση

  α) την οδηγία 2006/126/ΕΚ και τις άλλες ισχύουσες εθνικές διατάξεις για όλες τις κατηγορίες αδειών οδήγησης »
  β) την οδηγία 2003/59/ΕK και τις άλλες ισχύουσες εθνικές διατάξεις, σχετικά με την αρχική επιμόρφωση και την περιοδική κατάρτιση των οδηγών ορισμένων οδικών οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή επιβατών.
  γ) των οδηγιών 96/26/ΕΚ και 98/76/ΕΚ «Περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών..» όπως αυτές τροποποιήθηκαν από τον κανονισμό 1071/2009 και ισχύουν σήμερα και τις άλλες ισχύουσες εθνικές διατάξεις
  δ) την οδηγία 89/684/ΕΟΚ για την επαγγελματική κατάρτιση οδηγών οχημάτων για την οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, όπως ισχύει σήμερα και τις άλλες ισχύουσες εθνικές διατάξεις

  1.ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ
  Περιορισμός εκμετάλλευσης: ΝΑΙ
  Διδακτικό προσωπικό: ΟΧΙ Υποχρεωτικό
  Χώρος πρακτικής εκπαίδευσης: ΟΧΙ

  2.ΣΕΚΑΜ
  Περιορισμός εκμετάλλευσης: ΟΧΙ
  Διδακτικό προσωπικό: ΝΑΙ
  Χώρος πρακτικής εκπαίδευσης: ΟΧΙ

  3. Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε.
  Περιορισμός εκμετάλλευσης: ΟΧΙ
  Διδακτικό προσωπικό: ΝΑΙ
  Χώρος πρακτικής εκπαίδευσης: ΟΧΙ

  Προτεινόμενη δομή

  ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ – ΟΔΗΓΩΝ & ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ
  Περιορισμός εκμετάλλευσης: ΟΧΙ
  Διδακτικό προσωπικό: ΝΑΙ
  Διευθυντής σπουδών φορέα: επίπεδο προσόντων παρ.,δ και ε του άρθρου 11 του ΠΔ 38/10 με επαγγελματική εξειδίκευση ειδικότητας μηχανολόγου μηχανικού, μηχανικού οχημάτων
  Διευθυντής σπουδών για τον τομέα «ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ », επίπεδο προσόντων παρ. γ.ii. ,δ και ε του άρθρου 11 του ΠΔ 38/10 με επαγγελματική εξειδίκευση «Θεωρητικής και Πρακτικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών και Οδηγών όλων των κατηγοριών οχημάτων»
  Διευθυντής σπουδών για τον τομέα «ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ & ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ»: επίπεδο προσόντων παρ. δ και ε του άρθρου 11 του ΠΔ 38/10, διπλωματούχου πανεπιστημιακού τομέα ή πτυχιούχου τεχνολογικού τομέα ΑΕΙ (Ν. 3549/07), ειδικότητας μηχανολόγου μηχανικού, μηχανικού οχημάτων, ή άλλης ειδικότητας διπλωματούχου ή πτυχιούχου μηχανικού σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις που ρυθμίζουν τα επαγγελματικά δικαιώματα αυτών, με επαγγελματική εξειδίκευση που απαιτούν οι σχετικές εθνικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και «Θεωρητικής και Πρακτικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών και Οδηγών όλων των κατηγοριών οχημάτων»
  Συστέγαση με άλλες δομές εκπαίδευσης ΚΕΚ – ΙΕΚ κ.λ.π : ΝΑΙ
  Χώρος πρακτικής εκπαίδευσης: ΝΑΙ με αδειοδότηση από το Υπ.Υπ.Μετ.Δικτ. ή ύπαρξη σύμβασης χρήσης Δημοτικής – Δημόσιας ή Ιδιωτικής «Πίστας εκπαίδευσης και Εξέτασης Υποψηφίων Οδηγών και Οδηγών»
  Πιστοποίηση παρεχόμενων υπηρεσιών: ΝΑΙ ικανοποιώντας το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 με οδηγούς εφαρμογής την Ελληνική Τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1418 και 1433
  Αδειοδοτούσα αρχή: αρμόδια Δ/νση Μεταφορών κάθε Περιφερειακή Ενότητα της Περιφέρειας
  Ασφαλιστική κάλυψη φορέα εκπαίδευσης-εξεταζόμενου:σε συμμόρφωση με το Άρθρο 24 (Άρθρο 23 Οδηγίας 2006/123) «Ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης και εγγυήσεις»

 • 8 Μαΐου 2011, 15:17 | Λ.Η ΕΚΠ.ΥΠ ΟΔΗΓΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

  Κυρίες και Κύριοι,

  Καταρχάς θα ήθελα να επαινέσω το Υπουργείο Μεταφορών για την πρωτοβουλία του να θέσει σε δημόσια διαβούλευση το θέμα για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου χορήγησης αδειών σε υποψηφίους οδηγούς.
  Είμαι εκπαιδευτής εδώ και 15 χρόνια, και αυτό που αισθάνομαι είναι ντροπή για την «κατάντια» στην οποία οδηγήθηκε ο κλάδος μας, με την συγκατάθεση και ανοχή της πολιτείας (κάθε κυβέρνησης), που θέλει να «λαδώνονται» τα γρανάζια του δημοσίου … Δικαίως λοιπόν λοιδορούμαστε από την κοινωνία, που αντί να εκπαιδεύουμε υπεύθυνα τους υποψηφίους οδηγούς, είμαστε «μεσάζοντες» για να πάρουν ένα δίπλωμα οδήγησης. Να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας, στη Θεσσαλονίκη και Αθήνα, 70% των υποψηφίων οδηγών «λαδώνει τα γρανάζια» κατά τη φάση των εξετάσεων οδήγησης (στα σήματα δεν γίνεται λόγω Η/Υ). Στην υπόλοιπη Ελλάδα δεν δουλεύει εύκολα το «λάδωμα στα γρανάζια» διότι είναι μικρές κοινωνίες και εύκολα δακτυλοδεικτούμενοι (εξεταστές – εκπαιδευτές), το μόνο που μπορεί να συμβαίνει είναι μικροεξυπηρετήσεις του τύπου είναι ο γιος του «τάδε», η κόρη του «προέδρου». Αναφέρομαι, λοιπόν, συγκεκριμένα για Θεσσαλονίκη και Αθήνα, όπου μόνο ένα 30% από τις σχολές οδηγών εκπαιδεύει πραγματικά και ουσιαστικά, δηλαδή σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας, επαρχιακούς δρόμους, κέντρο πόλης σε πραγματικές συνθήκες κυκλοφορίας. Αλήθεια, υπάρχει κάποιος μηχανισμός να ελέγχει – εξετάζει την ικανότητα του υποψηφίου οδηγού στους προαναφερθέντες δρόμους???
  Προτείνω, λοιπόν:
  Α) Εξετάσεις πορεία σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας, επαρχιακούς, μέσα στην κίνηση (βιντεοσκόπηση εικόνας και ήχου)
  Β) Σαφώς και θα πρέπει να λειτουργήσουν οι πίστες εξετάσεων και να δίνει μόνος του ο υποψήφιος οδηγός εξετάσεις στο εκπαιδευτικό όχημα (να βιντεοσκοπείται)
  Γ) Να ελέγχεται η όλη διαδικασία (πορεία – πίστες) και από τους ελεγκτές δημόσιας διοίκησης
  Δ) Μάθημα κυκλοφοριακής αγωγής στα σχολεία
  Ε) Καλύτερη ποιότητα εκπαίδευσης για τους υποψήφιους εκπαιδευτές.

  Κλείνοντας, Κύριε Υπουργέ, είναι καιρός να πάρετε δραστικά μέτρα για την πάταξη της διαφθοράς και για οικονομικούς λόγους (μαύρο χρήμα, ατυχήματα, νοσήλια). Επίσης, είναι σημαντικό για το νέο τρόπο εξέτασης που ετοιμάζετε να γίνεται ΠΡΩΤΑ η πορεία και μετά η β΄ φάση πίστες. Ελπίζω να κατανοείτε το λόγο!
  Τέλος, προς τους συναδέλφους εκπαιδευτές όσοι δεν θέλουμε ή δεν μπορούμε να εκπαιδεύουμε σωστά και υπεύθυνα σε πραγματικές συνθήκες κυκλοφορίας… να πάμε σπίτια μας!!!

  «Καληνύχτα και Καλή Τύχη»

 • 6 Μαΐου 2011, 11:15 | ΒΑΣΙΛΗΣ

  ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΘΕΛΟΥΜΕ
   ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.
   ΠΙΟ ΚΑΘΑΡΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.
   ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΩΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ.
  ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΡΟΤΕΙΝΩ:
  1. ΝΑ ΜΠΕΙ ΜΑΘΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ!
  ΔΙΟΤΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΕΣ ΣΩΣΤΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΛΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ. ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΩΣΤΗ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ ΣΕ ΗΛΙΚΙΑ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ ( ΗΛΙΚΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ).
  ΝΑ ΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ,ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕΣΟ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ & ΚΑΤΑΞΙΩΣΕΙΣ.
  ΝΑ ΒΛΕΠΕΙ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΩΣ ΣΥΝΑΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΗ.
  ΝΑ ΣΥΓΧΩΡΕΙ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΛΑΘΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΟΝ ΕΥΑΤΟ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΛΑΘΟΣ.
  ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΑΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ,ΜΕ ΠΡΟΘΕΣΗ ΝΑ ΤΙΜΩΡΗΣΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ. ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΝΗΘΩΣ ΦΕΡΕΙ ΑΤΥΧΗΜΑ.
  2. ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
  ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΑ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΥΠΗΡΧΑΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ, ΟΤΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΚΟΒΟΤΑΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΙΤΕ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΕΙΤΕ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ.
  ΤΩΡΑ Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟΣ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΚΑΤΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΕΚΤΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΙΚΑΝΟΣ.
  ΑΥΤΟ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΞΗΓΗΘΕΙ;
  ΟΤΑΝ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΟΔΗΓΕΙ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΑΠΟ ΠΙΟ ΝΩΡΙΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΛΙΓΑ.
  ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ.
  ΠΡΟΤΕΙΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΒΟΥΝ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΜΦΙΒΟΛΟ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ , ΜΕ ΟΤΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΧΕΙ ΑΥΤΟ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ.
  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΡΟΤΕΙΝΩ:
   ΝΑ ΑΥΞΗΘΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 20 ΩΡΕΣ ΣΕ 30 ΩΡΕΣ!
   ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 5 ΩΡΕΣ!
  3. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΑΝΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ
  ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΕΙ ΠΟΛΛΟΙ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ ΟΔΗΓΟΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΓΙΕΙΣ ΣΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΩΣ ΤΑ 65 ΕΤΗ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΝΕΩΘΕΙ, ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΥΜΒΕΙ ΠΟΛΥ ΠΙΟ ΝΩΡΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΣΥΝΗΘΩΣ ΚΑΠΟΙΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΙΣΤΑ ΕΠΙΚΥΝΔΙΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ.
  4. ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΝΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ.
  ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΗΘΕΣ ΠΟΛΛΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΝΑ ΜΗΝ ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Κ.Ο.Κ ΑΚΟΜΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΝΑ ΜΗΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ,ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΜΗ ΤΗΡΟΥΝ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ ΤΟΥΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΑΓΝΟΙΑΣ.
  ΕΠΙΣΗΣ ΠΟΛΛΟΙ ΠΑΛΑΙΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
  5. ΝΑΙ ΣΤΙΣ ΠΙΣΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ.
  6. ΟΧΙ ΣΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟ <>.
  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΩ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ 3 & 4
  5 ΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΙΣΤΑ.
  6 ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΠΙΟ ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ.
  ΠΙΟ ΣΥΧΝΑ ΚΑΙ ΠΙΟ ΠΟΛΛΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ .

  ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΟ

 • Β. ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ: Αναφορικά με την αναβάθμιση της εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών, μεταξύ των αδυναμιών των υφιστάμενων ρυθμίσεων πρέπει να συμπεριληφθούν:
  •Η απουσία παντελούς εκπαίδευσης των υποψηφίων οδηγών – και δη των επαγγελματιών – σε θέματα σχετικά με τις ανάγκες των οδηγών με αναπηρία, αλλά και των πεζών με αναπηρία, με τους οποίους εκ των πραγμάτων καλούνται να συνυπάρξουν στο οδικό περιβάλλον.
  •Η παντελής απουσία προσβάσιμων σχολών εκπαίδευσης και εξεταστικών κέντρων, καθώς και ειδικά διασκευασμένων αυτοκινήτων για την εκπαίδευση των οδηγών με κινητική αναπηρία, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, με πολύ μεγάλο κόστος για τους οδηγούς αυτούς.
  •Η απουσία προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού και προσβάσιμης διαδικασίας για τους οδηγούς με προβλήματα ακοής.
  Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί ιδιαίτερα η επιτακτική αναγκαιότητα:
  •αναβάθμισης των υπηρεσιών του ΗΝΙΟΧΟΥ (Κέντρο Αξιολόγησης Ικανότητας και Προετοιμασίας Οδήγησης Ατόμων με Αναπηρία στο Ε.Ι.Α.Α.) και του ισχύοντος πλαισίου λειτουργίας του, επαρκούς στελέχωσής του από εξειδικευμένο προσωπικό με γνώση των συνθηκών αναπηρίας και
  •επέκτασης της λειτουργίας του στην Περιφέρεια με τη δημιουργία τοπικών παραρτημάτων, που θα πρέπει να στελεχωθούν επίσης με εξειδικευμένο προσωπικό και κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή,
  με στόχο την πιο επαρκή προετοιμασία των οδηγών με αναπηρία, την επιλογή των καταλληλότερων διασκευών για τα οχήματά τους, αλλά και την αποφυγή της υπέρμετρης ταλαιπωρίας την οποία υφίστανται εξαναγκαζόμενοι να μεταφερθούν και να παραμείνουν για αρκετό χρονικό διάστημα στην Αθήνα από όλες τις περιοχές της χώρας προκειμένου να εκπαιδευθούν και αξιολογηθούν στον ΗΝΙΟΧΟ. Σήμερα τα άτομα με αναπηρία είναι δέσμια ελάχιστων ιδιωτικών σχολών που διαθέτουν διασκευασμένα οχήματα, ενώ μόνιμο αίτημα του αναπηρικού κινήματος αποτελεί η δημιουργία υπεύθυνου φορέα που θα είναι αρμόδιος για την τοποθέτηση και πιστοποίηση των αναγκαίων διασκευών.

  Για το λόγο αυτό προτείνουμε τη συμπερίληψη στις «προτεινόμενες ρυθμίσεις»:
  •Της εισαγωγής στο εκπαιδευτικό υλικό υποψηφίων οδηγών ενότητας που θα αφορά στα άτομα με αναπηρία, τις ανάγκες αυτών και τον τρόπο συναλλαγής με αυτά.
  •Της επιβολής προσβασιμότητας των υποδομών των σχολών εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών σε άτομα με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα και της πρόβλεψης τουλάχιστον σε μια σχολή εκπαίδευσης ανά νομό ειδικά διασκευασμένων οχημάτων.
  •Της αναβάθμισης των υπηρεσιών του ΗΝΙΟΧΟΥ (Κέντρο Αξιολόγησης Ικανότητας και Προετοιμασίας Οδήγησης Ατόμων με Αναπηρία στο Ε.Ι.Α.Α.) και του ισχύοντος πλαισίου λειτουργίας του, της επαρκούς στελέχωσής του από εξειδικευμένο προσωπικό με γνώση των συνθηκών αναπηρίας καθώς και της επέκτασης της λειτουργίας του στην Περιφέρεια με τη δημιουργία τοπικών παραρτημάτων, που θα πρέπει να στελεχωθούν επίσης με εξειδικευμένο προσωπικό και κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή ώστε να διασφαλίζεται η – με το μικρότερο δυνατό κόστος και τη μεγαλύτερη ποιότητα – αξιολόγηση και εκπαίδευση οδηγών με αναπηρία.
  •Της πρόβλεψης ειδικών προγραμμάτων για τη θεωρητική εκπαίδευση υποψηφίων οδηγών με αναπηρία μέσω Η/Υ, κατανοητών από όλους και σε προσβάσιμες μορφές.
  •Της μετάφρασης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα και της δωρεάν διανομής του σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή DVD) σε άτομα κωφά και βαρήκοα. Η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος (ΟΜ.Κ.Ε.) προτίθεται να αναλάβει το έργο αυτό με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου (ως αρμόδιου φορέα παροχής υλικού σε υποψήφιους οδηγούς) για την κάλυψη του κόστους μετάφρασης και ηλεκτρονικής επεξεργασίας, το οποίο έχει εκτιμήσει σε 25.000€.
  •Της δημιουργίας υπεύθυνου φορέα που θα είναι αρμόδιος για την τοποθέτηση και πιστοποίηση των αναγκαίων διασκευών σε οχήματα ατόμων με αναπηρία.
  •Της αξιοποίησης του μαθήματος της Οδικής Κυκλοφορίας στα σχολεία, καθώς και όλων των πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής για την προώθηση νέας κουλτούρας σχετικά με την αποδοχή και κοινωνική ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία αλλά και το σεβασμό τους ως χρηστών του αστικού και οδικού περιβάλλοντος.

 • 5 Μαΐου 2011, 20:04 | ΘΩΜΑΣ ΚΑΚΑΔΙΑΡΗΣ

  ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ
  Αναβάθμιση εκπαίδευσης, διασφάλισης της ποιότητας
  και της διαφάνειας της εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών

  Οι υφιστάμενες ρυθμίσεις

  Οι διαπιστώσεις του Υπουργείου δεν απέχουν απ΄ την πραγματικότητα και ακόμη μία φορά είναι μάλλον επιεικής.
  Είμαστε σίγουροι ότι μια στατιστική έρευνα η οποία θα εξέταζε τι πραγματικά διδάσκονται οι υποψήφιοι οδηγοί σε γνώσεις, σε τεχνική δεξιότητα και ως οδική συμπεριφορά θα εκπλησσόμασταν!
  Εκτός της μάστιγας του χρηματισμού για την απόκτηση της άδειας, η εκπαίδευση πολλές φορές ειδικεύεται στην «εξετασιολογία», δηλ. «τι να κάνω να το πάρω» και όχι τι πρέπει να κάνω για να χρησιμοποιώ τον καθημερινό δρόμο με ασφάλεια.

  Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις

  Θεωρούμε ότι η πρόθεση του Υπουργείου να ελέγξει το έργο των Σχολών με τους προτεινόμενους τρόπους ΘΑ ΑΠΟΤΥΧΕΙ.
  Μέχρι σήμερα η Κεντρική Διοίκηση απέτυχε να έχει πλήρη έλεγχο των μονάδων της σε όλη την Επικράτεια (και δεν αναφέρομαι κατ΄ ανάγκη στο ΥΥΜκΔ). Και αυτό όταν αυτές στελεχώνονται με δημοσίους υπαλλήλους, άμεσα εξαρτώμενους και υποχρεωτικά εκτελώντας εντολές. Είναι υπερβολικά αισιόδοξο το σχέδιο ελέγχου των γραφείων ελεύθερων επαγγελματιών όπως είναι οι εκπαιδευτές και ιδιαίτερα η ποιότητα της εκπαίδευσης, όπως το Υπουργείο επιθυμεί..
  ΣΗΜΕΡΑ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟ!
  Κάθε προσπάθεια θα οδηγήσει σε αποτυχία και κυρίως αύξηση του κόστους εκπαίδευσης ότι δηλαδή δεν επιθυμεί το Υπουργείο!
  Οχι μόνο δεν πρέπει να οδηγηθούμε σε οποιοδήποτε σύστημα παρακολούθησης της εκπαίδευσης αλλά πρέπει να καταργηθούν και οι υποχρεωτικές ώρες που αποτελούν
  αντικείμενο οικονομικής διαπραγμάτευσης και όχι εκπαιδευτικής προόδου.
  Δεν απαιτούνται ούτε πρόσθετες ώρες, ούτε παρακολούθηση απλών στατιστικών στοιχείων. Το Υπουργείο μπορεί να επιτυχει την άνοδο του επιπέδου μόνο με ένα τρόπο:

  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (Οι προτάσεις μας στην αντίστοιχη ενότητα)

  Με τιμή,
  Θωμάς Κακαδιάρης
  Ελληνικό Ινστιτούτο Μοτοσυκλέτας
  ΜΟΤΟΘΕΣΙΣ της ΜΟΤΟΕ
  http://www.motothesis-motoe.org

 • 5 Μαΐου 2011, 19:15 | Παναγιώτης Χατζησάββας

  Οδήγηση κύριοι δεν είναι μόνο «παίρνω το τιμόνι,παταω γκάζι» και ειμαι πλέον οδηγός.Οδήγηση είναι να έχεις την κατάλληλη παιδεία να σεβαστείς τον πεζό,τους άλλους οδηγούς,τα όρια,τις απαγορεύσεις.Γι αυτον τον λόγο λοιπόν πρέπει να ενταχθεί μάθημα οδικής συμπεριφοράς στα σχολεία ώστε να μπορούν απο τα 16 τους χρόνια να κατέχουν αδεια οδήγησης.Ετσι θα τελειώσουμε και απο «πληρωμένα » διπλώματα,απο πλαστά και κυρίως απο μεγάλη οικονομική επιβάρυνση του κόσμου.Οσο για τους ιδιοκτητες των σχολών θα μπορούσαν να ενταχθουν ως εκπαιδευτικοί.

 • 3 Μαΐου 2011, 22:19 | Ζαχαρίας Λιονάκης

  Κατ’ αρχήν πιστεύω ότι δεν πρέπει να τα ισοπεδώνουμε όλα. Δεν είναι όλοι οι εκπαιδευτές οδηγών κακοί στη δουλειά τους και δεν τα παίρνουν όλοι οι εξεταστές. Και καλοί εκπαιδευτές υπάρχουν και αδιάβλητοι εξεταστές. Οι πιο πολλοί υποψήφιοι οδηγοί έχουν πάρει πληροφορίες από γνωστούς ποιες σχολές οδηγών κάνουν σωστή δουλειά άρα ο κόσμος ξέρει πού θα αποτανθεί εκτός αν ψάχνει για την πιο φτηνή τιμή που υπάρχει Από την άλλη το Υπουργείο δεν γνωρίζει ποιοι είναι οι αδιάβλητοι εξεταστές; Γιατί πρέπει όλοι οι υπάλληλοι του Υπουργείου να είναι και εξεταστές;
  Όσο αφορά στην εποπτεία των σχολών οδηγών δεν πιστεύω ότι δεν είναι και τόσο ελλιπής γιατί έλεγχοι γίνονται και ήδη έχουν αφαιρεθεί αρκετές άδειες λειτουργίας. Ήδη οι καταστάσεις μαθημάτων που υπάρχουν είναι πλήρεις και καλύπτουν την κάθε ώρα που κάνει ο υποψήφιος μάθημα θεωρητικό και πρακτικό.
  Το θέμα της πίστας δημιουργεί πολλά ερωτηματικά. Σε ποιά άλλα κράτη της Ευρώπης υπάρχουν πίστες; Ή αν το πάρουμε αλλιώς στα άλλα κράτη πού οι εξετάσεις δεν γίνονται σε πίστες γιατί έχουν πολύ λιγότερους νεκρούς στους δρόμους; Το παρκάρισμα και η οπισθογωνία θα μας κάνουν οδηγούς ή η σωστή διαπαιδαγώγηση από μικρή ηλικία , η αλλαγή νοοτροπίας και οι σωστοί δρόμοι; Έχει το Υπουργείο στατιστικά στοιχεία για το ποιοι οδηγοί ευθύνονται για τα θανατηφόρα ατυχήματα; Οι νέοι οδηγοί είναι υπεύθυνοι για αυτά ή οι παλιοί και «έμπειροι» οδηγοί, αυτοί που παραβιάζουν συνειδητά τα κόκκινο τα φανάρια και τις διαχωριστικές γραμμές και μας σκοτώνουν; Στους Νομούς που οι εξετάσεις γίνονται πιλοτικά σε πίστα έχει παρατηρηθεί μείωση ατυχημάτων ή δεν έχει αλλάξει τίποτα; Φυσικά οι ελιγμοί βοηθούν στο να καταλάβουμε πολλά πράγματα όπως στο χειρισμό του συμπλέκτη , τη συμπεριφορά του αυτοκινήτου, στην οπισθοπορεία . Αλλά όχι ότι θα γίνουμε και άριστοι οδηγοί. Προσωπικά γνωρίζω πολλούς πού οδηγούν χρόνια και δυσκολεύονται στο παρκάρισμα γιατί δεν χρειάζεται να παρκάρουν συχνά. Από την άλλη δεν ξέρω αν έχει σκοτωθεί κάποιος προσπαθώντας να παρκάρει. Ήδη στην αγορά υπάρχουν αυτοκίνητα που παρκάρουν μόνα τους και σε λίγα χρόνια θα το κάνουν όλα. Τι θα τις κάνουμε τότε τις πίστες; Υπάρχουν κάποιοι «ιεραπόστολοι» της οδήγησης έξω από το χώρο των εκπαιδευτών που έχουν επενδύσει ήδη σε πίστες και περιμένουν εδώ και χρόνια να πάρουν κι αυτοί ένα μερίδιο από την πίτα και μάλιστα διαμαρτύρονται γιατί έχουν καθυστερήσει τα νέα μέτρα. Το να παρκάρει και να κάνει οπισθογωνία κάποιος σ΄ ένα προκαθορισμένο και αποστειρωμένο χώρο δεν θα είναι και τόσο δύσκολο ειδικά με τα σημάδια που σχεδόν όλοι χρησιμοποιούν. Για να μη πούμε ότι αν είναι και μόνος του ο υποψήφιος δεν θα μπορεί να δέχεται απ’ έξω οδηγίες. Με την τεχνολογία που υπάρχει το αυτοκίνητο μπορεί να γίνει τηλεκατευθυνόμενο. Το να τα κάνεις όμως αυτά σε πραγματικές συνθήκες δρόμου χρειάζεται περισσότερη εμπειρία γιατί μπαίνουν κι άλλοι παράγοντες όπως η παραχώρηση προτεραιότητας σε άλλα οχήματα ,ποδήλατα ,πεζούς ή ανωμαλίες και κλίσεις οδοστρώματος. Που αλλού θα τα διακρίνουν αυτά οι εξεταστές; Επίσης είναι δυνατόν το ίδιο το Υπουργείο να δίνει άδεια στον οποιονδήποτε να κάνει μάθημα άσχετα αν είναι σε πίστα; Απαράδεκτο και ύποπτο. Απαράδεκτο γιατί σύμφωνα με τον ΚΟΚ αυτό απαγορεύεται και η φιλοσοφία που θα περάσει στον υποψήφιο οδηγό είναι να βγει και σε πραγματικούς δρόμους χωρίς δίπλωμα . Ύποπτο γιατί δίνει την δυνατότητα στους κατόχους της πίστας να χρησιμοποιούν δικά τους αυτοκίνητα και υπαλλήλους με πενιχρούς μισθούς άσχετα αν είναι εκπαιδευτές ή όχι Και φυσικά δίνεται δυνατότητα να υπάρξουν και «πειρατές» εκπαιδευτές που δεν θα εκδίδουν και αποδείξεις. Τα παραμάγαζα θα μεταφερθούν έξω από τις πίστες. Δηλαδή θα χάνει έσοδα και το Δημόσιο. Μόνο οι εκπαιδευτές είναι επιφορτισμένοι για αυτό το σκοπό. Και πως οι εκπαιδευτές θα υπογράφουν ότι ο υποψήφιος είναι ικανός τη στιγμή που κάνει με άλλους μαθήματα; Θα γίνει μύλος. Το επιχείρημα του Υπουργείου ότι θα πέσει το κόστος για τον υποψήφιο οδηγό δεν ισχύει γιατί το κόστος είναι ήδη εξευτελιστικό. Πιο πολλά θα πληρώσει κάποιος κάνοντας μία διαδρομή για 45 λεπτά με ταξί παρά κάνοντας μάθημα οδήγησης. Το κόστος όμως για την χρήση της πίστας δεν το ξέρουμε ακόμα. Αυτοί που θα επενδύσουν σε πίστες σίγουρα δεν θα είναι φιλανθρωπικά ιδρύματα. Αν το Υπουργείο θέλει να ρίξει το κόστος να καταργήσει τα υποχρεωτικά θεωρητικά μαθήματα και να τα κάνει όποιος θέλει. Στην Ευρώπη δεν υπάρχουν παντού ή όπου υπάρχουν ίσως είναι λιγότερες ώρες. Οι παλιότεροι οδηγοί που δεν έκαναν θεωρητικά δεν είναι καλοί οδηγοί; Να εισαχθεί η κυκλοφοριακή αγωγή στα σχολεία όπως ήδη προβλέπεται από τον ΚΟΚ.
  Στην εξέταση για την πορεία πως θα εξασφαλιστεί το αδιάβλητο των εξεταστών; Θεωρεί το Υπουργείο ότι η πορεία είναι το εύκολο κομμάτι της οδήγησης; Μα στη πορεία σκοτώνεται ο κόσμος όχι στο παρκάρισμα, Θα διεκδικήσουμε και παγκόσμια πρωτοτυπία! Ακούγεται ότι θα τοποθετηθούν κάμερες και μικρόφωνα μέσα στο αυτοκίνητο τα οποία θα καταγράφονται για να είναι στη διάθεση των ελεγκτών των εξεταστών. Ούτε να βήξει δεν δα μπορεί κανείς γιατί ίσως θα θεωρηθεί συνθηματικό. Μήπως θα έπρεπε να επιστρατεύσουμε και τον δορυφόρο Hellas Sat να παρακολουθούμε τις κινήσεις του αυτοκινήτου; Θα τα μάθουν αυτά οι ξένοι και θα γίνουμε πάλι ρεζίλι.
  Και όλα αυτά θα γίνουν επειδή «τα παίρνουν» κάποιοι εξεταστές; Ας σοβαρευτούμε λίγο. Τα μέτρα αυτά σε περίπτωση εφαρμογής τους δεν ανακαλούνται εύκολα. Γιατί δεν εξυγιαίνει το Υπουργείο τον κλάδο; Αν θέλει το Υπουργείο να κάνει κάτι και όχι να εξυπηρετήσει συμφέροντα κάποιων που θέλουν να μπούνε στον χώρο είναι αυτό. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Ούτε καν το ΣΕΕΥΜΕ δεν θα χρειάζεται. Η ισχύουσα νομοθεσία είναι σωστή. Απλά πρέπει να τηρείται όπως πρέπει να τηρούνται και όλοι οι άλλοι νόμοι στην Ελλάδα.
  Ευχαριστώ όσους διάβασαν αυτό το κείμενο. Ίσως κατάλαβαν κάτι.

 • 3 Μαΐου 2011, 15:32 | Μανώλης Σεργιάδης

  Γεια σας,

  Σήμερα για να λάβει κάποιος δίπλωμα εξέτασης χρειάζεται να ξέρει ελάχιστα πράγματα απ’ το Κ.Ο.Κ.. Όντας φοιτητής και κρίνοντας τόσο απ’ τον εαυτό μου οσο κι απ’ το κύκλο μου, διαπιστώνω οτι οι υποψήφιοι συνήθως απλώς διαβάζουν τις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής το βράδυ πριν την εξέταση και περνάνε. Επιπλέον των παραπάνω ερωτήσεων, πολλές σχολές χορηγούν κάποιες σελίδες με τα «S.O.S.» του Κ.Ο.Κ. και κάπου εκεί τελειώνει η εκπαίδευση του μέσου Έλληνα οδηγού. Κατά την άποψή μου η γνώση είναι δύναμη, γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει οι υποψήφιοι να υποχρεούνται να εντρυφήσουν στα θέματα της οδήγησης. Πιστεύω οτι η απόκτηση του διπλώματος οδήγησης δε θα πρέπει να είναι «αστεία» διαδικασία – όπως είναι σήμερα – αλλά κάτι το δύσκολο. Μ’ αυτό το τρόπο όταν κάποιος φτάσει να κατέχει δίπλωμα οδήγησης θα είμαστε σίγουροι πως θα είναι ικανός να οδηγήσει με ασφαλή τρόπο, τόσο για τον εαυτό του οσο και για τους συνανθρώπους του. Είναι σημαντικό να αποτρέψουμε πολίτες απ’ το να λαμβάνουν δίπλωμα οδήγησης «για πλάκα», καθώς έτσι επιβαρύνουν το σύνολο μ’ ενα επιπλέον αυτοκίνητο τ’ οποίο πιθανότατα δεν τους είναι πραγματικά αναγκαίο.

  Είναι πολύ δύσκολο να επιτηρηθεί το έργο χιλιάδων σχολών οδήγησης με άλλα μέσα πέραν κάποιων μηχανογραφικών που θα συνδέονται απευθείας με το υπουργείο. Με τη δημιουργία ενος κατάλληλου πληροφοριακού συστήματος μέσω του οποίου ο υποψήφιος θα μπορεί να παρακολουθεί ολη τη πορεία απόκτησης του διπλώματος καθώς και να εξασκείται, τα πράγματα θα βελτιωθούν σημαντικά.

  Θεωρώ οτι δε πρέπει να αυξηθεί το οικονομικό κόστος του διπλώματος, αλλά ο μόχθος που χρειάζεται για ν’ αποκτηθεί. Επίσης θα πρέπει να υπάρχουν μαθήματα κυκλοφοριακής αγωγής καθόλη τη διάρκεια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ίσως να διδάσκονται σε μηνιαία βάση.

  Τέλος, να επανεξετάζονται οι οδηγοί από το κράτος ανα 5 χρόνια, χωρίς να επιβαρύνονται οικονομικά τη πρώτη φορά, και να τους αφαιρείται η άδεια σε περίπτωση αποτυχίας. Θετικά μου φαίνονται και τα μέτρα για βιντεοσκόπηση της εξέτασης, κλήρωσης των εξεταστών μέσω υπολογιστή και εξέτασης σε ελεγχόμενο χώρο.

  Σας ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα συμμετοχής που μου δίνεται μέσα απ’ το OpenGov.

 • 19 Απριλίου 2011, 07:17 | EA

  Θεωρώ πως η πρακτική εκπαίδευση θα πρέπει να παρέχεται μόνο εκπαιδευτές, οι οποίοι είναι σε θέση να εκπαιδεύσουν σωστά έναν υποψήφιο και δεν θα πρέπει να ενθαρρύνουμε την πρακτική της εκπαίδευσης από τον οποιοδήποτε. Απλώς πιστεύω πως είναι υποκριτικό να απαιτούμε από άτομα που με κάποιο τρόπο έμαθαν να οδηγούν να πληρώνουν τα υποχρεωτικά μαθήματα. Επαναλαμβάνω πως αν εφαρμοστεί η ισχύουσα διαδικασία για την εξέταση των υποψηφίων οδηγών χωρίς εκπτώσεις, θα βελτιωθεί και η ποιότητα της εκπαίδευσης. Πιστεύω πως οι εκπαιδευτές μπορούν να παρέχουν υψηλής ποιότητας εκπαίδευση, δυστυχώς όμως στη χώρα μας οι διαδικασίες επιτρέπουν την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος με την ελάχιστη προσπάθεια. Το βάρος πρέπει να δοθεί στον τρόπο εξέτασης των οδηγών, αυτός είναι ο τομέας αρμοδιότητάς σας. Το κομμάτι της εκπαίδευσης αφορά των ιδιωτικό τομέα και μπορεί να λειτουργήσει σωστά ακόμη και σήμερα χωρίς καμμία παρέμβαση. Επιτρέπετε σε εξεταστές με χαμηλοτάτου επιπέδου εκπαίδευση και εμπειρία να αξιολογούν ένα έργο σαφώς πέρα από τις δυνατότητές τους και από την άλλη ψάχνετε τις λύσεις στην ποιότητα της εκπαίδευσης των οδηγών. Ούσα και η ίδια εξετάστρια τελείωνω με το εξής: Ας βάλουμε τάξη στο δικό μας τομέα, με όποιο κόστος συνεπάγεται αυτό, και μην επιρρίπτουμε ευθύνες εκεί που δεν υπάρχουν.

 • 18 Απριλίου 2011, 23:09 | Nikos

  Kurie Athanasopoule kserete den skotwthike kaneis epeidi den emathe agglika!Antitheta deite ligo ta statistika troxaiwn atuximatwn kai posous nekrous exoume kai meta milame sovara!Ksanarwtatw!Giati eimaste i xwra tis patentas;Diladi oloi oi alloi Europaioi einai ilithioi i emeis tosoi eksipnoi;(amfivalw).Rwtiste pws pairnei adeia odigisis kapoios stin Souidia gia paradeigma.Sugnwni gia ta agglika grammata alla vriskomai sto ekswteriko aftin tin stigmi.

 • 15 Απριλίου 2011, 22:26 | ΕΑ

  Ας μην συγχέουμε το θέμα της οδικής ασφάλειας με γνώσεις και συμπεριφορές που οφείλουμε να έχουμε όλοι οι πολίτες μια πολιτισμένης χώρας (π.χ. σωστή συμπεριφορά, γνώσεις πρώτων βοηθειών, κ.τ.λ.). Και η κυρία που κάθεται στη θέση του συνοδηγού με το μωρό στην αγκαλιά δεν οφείλει να γνωρίζει τις συνέπειες; Με αυτή τη λογική οι περισσότεροι δεν θα έπρεπε να κυκλοφορούνε ελεύθεροι.
  Η εκπαίδευση σχετικά με την οδική ασφάλεια πρέπει να ξεκινάει στο δημοτικό και να ολοκληρώνεται με εξειδικευμένες γνώσεις για υποψήφιους οδηγούς. Το περιεχόμενο της θεωρητικής εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών να προκύψει μετά από μελέτη των συμπεριφορών που οδηγούν σε ατυχήματα ή σε θάνατο μετά από αυτά.
  Επίσης αναρωτιέμαι, γιατί ο υποψήφιος πρέπει να γνωρίζει εξειδικευμένα τεχνικά στοιχεία. Εμείς που οδηγούμε χρόνια, χρειάστηκαμε ποτέ ή θυμόμασταν κάποια από αυτές τις πληροφορίες;
  Γιατί επιμένουν κάποιοι στην υποχρεωτική εκπαίδευση; Αν γίνουν οι εξετάσεις σοβαρές και αντικειμενικές, ποιος θα πάει απροετοίμαστος. Πιστεύω ότι όλοι θα κάνουν περισσότερα πρακτικά μαθήματα από ότι σήμερα. Όσο για τα θεωρητικά, ας μη γελιόμαστε, οι περισσότεροι έτσι και αλλιώς δεν τα κάνουν. ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΑΣ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΜΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ.
  Εξάλλου ισχύει και το εξής παράδοξο. Η πρακτική εκπαίδευση επιτρέπεται να ολοκληρωθεί πριν τη συμμετοχή στη θεωρητική εξέταση. Στην περίπτωση αυτή πως πιάνει ο υποψήφιος τιμόνι, ενώ δεν έχει «πιστοποιηθεί» στις γνώσεις του ΚΟΚ;
  Έπίσης, θεωρώ τον έλεγχο της τήρησης του προγράμματος θεωρητικής εκπαίδευσης χωρίς κανένα νόημα. Οι περισσότερες σχολές προγραμματίζουν μαθήματα απογεύματα ή και Σάββατο. Ποιος υπάλληλος θα πάει για έλεγχο; Και αν πάει, πώς διασφαλίζετε ότι η σχολή δεν έχει ενημερωθεί. Μην μπαίνετε σε μια διαδικασία που είναι δύσκολο να τηρηθεί και εκθέτει το κύρος του ελεγκτικού μηχανισμού.

 • 15 Απριλίου 2011, 13:36 | Αλέξανδρος Αθανασόπουλος

  Η εξέταση οδήγησης δεν μπορεί παρά να βεβαιώσει μια ελάχιστη τεχνική ικανότητα οδήγησης. Τα υπόλοιπα μαθαίνονται μετά το δίπλωμα, με πρακτική και με κοινωνική εκπαίδευση που είναι υποχρεωμένοι και οι γονείς να δώσουν στα παιδιά τους. Τα αίτια των οδικών ατυχημάτων ξεπερνάνε κατά πολύ τη δυνατότητα της εξέτασης και εκπαίδευσης των υποψηφίων οδηγών. Οι «έμπειροι» οδηγοί οδηγούν μεθυσμένοι, με υπερβολική ταχύτητα, επιθετικά, κουρασμένοι, δεν δίνουν προτεραιότητα, μιλάνε στο κινητό, έχουν αποσπασμένη προσοχή. Θα κάνει κάτι απο αυτά κάποιος λογικός άνθρωπος στην εξέτασή του; Δεν έχω δει σε καμιά μελέτη πως κύριος λόγος των οδικών ατυχημάτων είναι η έλλειψη τεχνικής ικανότητας των οδηγών. Ας νομοθετήσουμε ανάλογα με πραγματικά και πρακτικά δεδομένα και όχι με εικασίες στο όνομα της οδικής ασφάλειας.

  Στις Η.Π.Α. πήρα δίπλωμα οδήγησης χωρίς να πληρώσω για κανένα μάθημα οδήγησης. Πήγα δύο φορές στη σχετική δημόσια υπηρεσία: Μια φορά για να πάρω την άδεια εκμάθησης, και μια φορά για την εξέταση. Δεν χρειάστηκε να προμηθευτώ φωτογραφίες, βεβαιώσεις γιατρών, παράβολα κ.λ.π. Η δημόσια υπηρεσία μεταφορών μου έβγαλε φωτογραφίες, μου πήρε δακτυλικά αποτυπώματα, μου έκανε εξέταση όρασης, όλα επί τόπου την ίδια μέρα. Με την άδεια εκμάθησης οδήγησα πολλές ώρες με την επιτήρηση του πατέρα μου. Ομολογουμένως οι Η.Π.Α. εχουν σχεδόν τα ίδια χάλια με εμάς στην οδική ασφάλεια, αλλά τουλάχιστον δεν έχουν τη γραφειοκρατεία και τη διαφθορά που έχει το δικό μας σύστημα. Στις Η.Π.Α. ποτέ δεν άκουσα κανέναν να δωροδωκεί για να πάρει δίπλωμα οδήγησης. Στη Ελλάδα το ακούω σε ανεπίτρεπτα ποσοστά.

  Δεν απαξιώνει κανείς το επάγγελμα του εκπαιδευτή. Το συγκρίνετε με ιδιαίτερα μαθήματα Αγγλικών; Τα ιδιαίτερα μαθήματα Αγγλικών δεν είναι υποχρεωτικά για κανέναν και είναι πιο δύσκολο να μάθεις Αγγλικά παρά να μάθεις να οδηγείς.

 • 14 Απριλίου 2011, 12:08 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ

  Θα ήθελα στις εξετάσεις των υποψηφίων οδηγών να συμπεριληφθούν και πρακτικές ασκήσεις. Π.χ. 1) Αντιδράσεις στα αντανακλαστικά. Αν για παράδειγμα κατά την ώρα της οδήγησης σε ανύποπτο χρόνο(ξαφνικά)και σε ικανή απόσταση αντίδρασης από το αυτοκίνητο που το οδηγεί ο υποψήφιος, ρίξει μία μπάλα μπροστά του. Έτσι θα δούμε τα αντανακλαστικά του οδηγού για την περίπτωση αποφυγής κινδύνου. Π.χ. όταν ξαφνικά βγεί στην πορεία του μικρό παιδί ή ένα σκυλί(ζώο)ή ογκόλιθος. Αφού πρώτα του τα εξηγήσει ο εκπαιδευτής και το τι πρέπει να κάνει.
  2) Να μάθει να φορά τις αλυσίδες στο αυτοκίνητο και τις ωφέλειές του (θεωρητικά και πρακτικά).
  3) Να συμπεριφέρεται σωστά σε συνάδελφό του οδηγό όταν (καλώς ή κακώς) έρθει σε σύγκρουση των αυτοκινήτων τους και να γνωρίζει τι πρέπει να κάνει(με ευγένεια και καλή συμπεριφορά).
  4) Κατά τη διάρκεια της εκμάθησης οδήγησης να βλέπουν VIDEO με περιπτώσεις ασφαλούς οδήγησης σε ακραίες και μη περιπτώσεις. Ακολούθως να υποβάλλεται σε ΤΕΣΤ εφαρμογής των γνώσεων και σωστών κινήσεων οδήγησης πάνω σε περιπτώσεις του VIDEO.
  5) Εκμάθηση πρώτων βοηθειών και χειρισμού του περιστατικού.
  Σας ευχαριστώ.

 • 13 Απριλίου 2011, 18:42 | Νικος

  Βλέπω οτι μερικοί αναφέρονται σε κατάργηση των ελάχιστων ωρών εκπαίδευσης!Είμαστε σοβαροί;
  Είμαι εκπαιδευτής.Έχει δοκιμάσει κανένας απο εσάς να μάθει κάποιον να οδηγεί;Να του μάθει τα πάντα όμως!
  Μιλάτε για το κέρδος μιας σχολής.Ξέρετε πόσο είναι αυτό την ώρα;Κάτω απο 8-9 ευρώ!Μια δασκάλα αγγλικών να μαθαίνει τα παιδιά σας A,B,C κτλ ζητάει 20 ευρώ την ώρα!Στην Γερμανία το δίπλωμα βγαίνει πανω απο 2000 ευρώ!50-60 ευρώ την ώρα δίνουν!Αλλα βέβαια!Τι ξέρουν και αυτοί!Εμείς οι Ελληνάρες πάντα με πατέντες προσπαθούμε άραγε τι;
  Σοβαρευτείτε κύριοι!Θεωρώ την δουλεία μου λειτούργημα άσχετα που υποτιμάται απο εσάς,το σύστημα και όλα τα άλλα.Προσωπικά δεν υπογράφω για υποψήφιο που εγώ θεωρώ ότι δεν έχει την σωστή εκπαίδευση και ικανότητα να οδηγήσει!Έτσι κοιμάμαι ήσυχος!Πηγαίνετε μια βόλτα Γερμανία,Αυστρία και ελάτε να μου πείτε για εκπαίδευση και οδήγηση.
  Δεν είσαι οδηγός επειδή ξέρεις να αφήνεις συμπλέκτη και να αλλάζεις ταχύτητες!

 • 13 Απριλίου 2011, 14:20 | Αλέξανδρος Αθανασόπουλος

  @Ξενόφων Μυλωνάς. Αυτό μάλλον μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα με μαθήματα ποδηλάτου στα σχολεία.

 • 13 Απριλίου 2011, 14:54 | Αλέξανδρος Αθανασόπουλος

  @ΕΑ Αν δεν είναι υποχρεωτική η εκπαίδευση τότε να μην χρειάζεται και καμιά βεβαίωση εκπαίδευσης. Έγραψα παρόμοιο σχόλιο για την ενότητα ΙΙΙ. Ο υποψήφιος οδηγός να μπορεί να εκπαιδευτεί ερασιτεχνικά από οποιονδήποτε κάτοχο διπλώματος (π.χ. συγγενικό πρόσωπο). Αν όμως ο εκπαιδευτής είναι επαγγελματίας (δηλαδή πληρώνεται), τότε (και μόνο τότε) θα πρέπει να εκπληρεί περισσότερες προϋποθέσεις (π.χ. επαγγελματικό δίπλωμα, ή άδεια εκπαιδευτή).

 • 12 Απριλίου 2011, 15:44 | ΞΕΝΟΦΩΝ ΜΥΛΩΝΑΣ

  Προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα των οδηγών που κυκλοφορούν ανάμεσα μας θα πρέπει να αρχίζει η εκπαίδευση τους, άρα και τα διπλώματα τους, σταδιακά από τα μικρότερα οχήματα (μηχανάκι) και να καταλήγει, για όσους το επιθυμούν, στα μεγαλύτερα (νταλίκες).
  Με αυτό το μέτρο θα γνωρίζει ο οδηγός του μεγαλύτερου οχήματος πως να σεβαστεί τον οδηγό του μικρότερου γιατί θα έχει περάσει και αυτός από την ίδια θέση και θα έχει γνώση των κινδύνων.
  Έτσι, κατά την γνώμη μου, θα αναβαθμιστεί η οδηγική μας παιδεία άρα και η ποιότητα των οδηγών με ότι, θετικό, αυτό συνεπάγεται στην μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

 • 11 Απριλίου 2011, 19:38 | Κωνσταντινος

  Προκειμένου για την διασφάλιση της διαφανούς εξέτασης των υποψηφίων οδηγών θα πρέπει να ακολουθηθεί το παραδειγμα του νομού Θεσσαλονίκης, με την κατασκευή ειδικών χώρων εκπαιδευσης ελεγχόμενων ηλεκτρονικά και με καταγραφή από κάμερες ωστε να περιορίζεται το δυνατό η ανθρώπινη επέμβαση.

 • Σε γενικές γραμμές κρίνεται θετική η προσπάθεια (ειδικά με το ηλεκτρονικό μηχανογραφικό σύστημα).

  Ωστόσο, πουθενά στην πρόταση δεν είδα να λαμβάνεται υπόψη η πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση. Τοπική Αυτοδιοίκηση θα έπρεπε να έχει ισχυρό λόγο στην εκπαίδευση των υποψηφίων οδηγών, γνωρίζουσα τις ιδιαίτερες τοπικές (κλιματικές, γεωγραφικές κι οδικές συνθήκες) της περιοχής ευθύνης της.

  Παράλληλα, στο νομοσχέδιο δεν προβλέπεται η εκπαίδευση και η εξέταση σε διάφορες καιρικές συνθήκες και ώρες. Η εκπαίδευση θα πρέπει να διενεργείται και στις φάσεις φωτισμού της ημέρας, ενώ αναγκαία κρίνεται η εξέταση και σε συνθήκες βροχής και καταιγίδας (ελεγχόμενα σε ειδικές πίστες). Από την άλλη δεν είδα, να γίνεται λόγος για ειδικότερες δεξιότητες (αλλαγή φθαρμένου ελαστικού, τοποθέτηση αλυσίδων χιονιού κλπ).

 • 11 Απριλίου 2011, 08:43 | Ηλίας

  Ο κάτοχος διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου αυτομάτως να μπορεί να οδηγεί και μοτοποδήλατο μέχρι 125 κυβικά χωρίς άλλες διαδικασίες παρά μόνο την οδηγική του ικανότητα.

 • 10 Απριλίου 2011, 22:22 | ΕΑ

  Διαφωνώ και με την υποχρεωτική εκπαίδευση και με τον έλεγχο αυτής. Θα πρέπει καταρχήν να ξεκαθαριστεί ο στόχος αυτού του μέτρου. Είναι το οικονομικό όφελος των εκπαιδευτών ή η απόκτηση πραγματικής γνώσης από τους υποψηφίους οδηγούς; Θεωρώ πως η εφαρμογή του μέτρου των υποχρεωτικών μαθημάτων δεν συνεπάγεται καλύτερη ποιότητα υποψηφίων, είναι δύσκολο να ελεγχθεί από οποιδήποτε φορέα και όποια ρύθμιση προωθηθεί στην πράξη θα παρακαμφθεί (στην Ελλάδα ζούμε!!). Επίσης με τον καθορισμό των υποχρεωτικών μαθημάτων στερούμε την πρόσβαση στην απόκτηση άδειας οδήγησης συμπολιτών μας που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να τα πληρώσουν ενώ είναι σε θέση να ανταπεξελθουν επιτυχώς και στη θεωρητική και στην πρακτική εξέταση. Αντί αυτού ή άποψή μου είναι η εξής: κανένα υποχρεωτικό μάθημα, αλλά για να γίνει δεκτός στις εξετάσεις ένας υποψήφιος να είναι απαραίτητη η βεβαίωση ΚΕΘΕΥΟ ή Σχολής Οδηγών ότι έχει ολοκληρώσει την εκπαίδευση. Αν αποτύχει να έχει δικαίωμα επανεξέτασης σε δύο εβδομάδες, αν αποτύχει ξανά σε ένα μήνα και μετά την τρίτη (για παράδειγμα) αποτυχία να καλείται σε απολογία ο εκπαιδευτής για ψευδή δήλωση. Εξάλλου το ζητούμενο είναι να μην προσέρχονται οι υποψήφιοι οδηγοί απροετοίμαστοι στις εξετάσεις, ειδικά στην πρακτική εξέταση.