Ολοκλήρωση της Δημόσιας Διαβούλευσης

To Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων ευχαριστεί όλους τους πολίτες και τους φορείς που συμμετείχαν στη διαβούλευση για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου χορήγησης αδειών σε υποψήφιους οδηγούς.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας υπήρξαν εποικοδομητικά σχόλια, προτάσεις, ιδέες, κριτική και απόψεις, που θα ληφθούν υπόψη από την ομάδα επεξεργασίας και θα συνεισφέρουν στη διαμόρφωση της τελικής πρότασης θεσμικού πλαισίου.

 

Δημόσια Διαβούλευση για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου χορήγησης αδειών σε υποψήφιους οδηγούς

Το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων υποβάλλει πρόταση Δημόσιας Διαβούλευσης για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου χορήγησης αδειών υποψηφίων οδηγών.

Με την αναμόρφωση του ως άνω θεσμικού πλαισίου επιδιώκεται :

  • Η διασφάλιση της ποιότητας και της διαφάνειας των διαδικασιών
  • Η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας
  • Η καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών
  • Η καλύτερη λειτουργία των υπηρεσιών

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις, σχόλια, ιδέες και προτάσεις σας μέχρι την 8η Μαΐου 2011.