Άρθρο 02

Αρμόδια Υπηρεσία για την έγκριση τύπου των Οχημάτων ειδικής χρήσεως είναι η Διεύθυνση Ηλεκτρομηχανολογικών Εφαρμογών και Μηχανικού Εξοπλισμού (Δ13), της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, εκτός των ολοκληρωμένων ή πλήρων οχημάτων που διαθέτουν έγκριση τύπου σύμφωνα με την Οδηγία 2007/46/ΕΚ όπως ισχύει, για τα οποία αρμόδια Υπηρεσία είναι η Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων του ιδίου Υπουργείου. Οι εγκρίσεις τύπου από τις ανωτέρω Υπηρεσίες θα χορηγούνται μετά από την έκδοση Κ.Υ.Α. σύμφωνα με το άρθρο 84 του ΚΟΚ, με την οποία θα ορίζεται κάθε λεπτομέρεια για τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης της έγκρισης τύπου. Μέχρι την έκδοση της Κ.Υ.Α. αυτής ισχύουν οι μέχρι σήμερα διατάξεις.
Αρμόδιες Υπηρεσίες για την απογραφή, ταξινόμηση και χορήγηση αδειών και πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας Οχημάτων Ειδικής Χρήσης είναι οι Δ.Τ.Ε.των Περιφερειών της Χώρας

 • 19 Ιανουαρίου 2012, 23:31 | Βαβάτσικος Σωκράτης

  Συμφωνώ με το συνάδελφο που λέει ότι όταν ψηφίζεται κάτι νέο να είναι ολοκληρωμένο και να καταργηθούν όλα τα προηγούμενα( παράδειγμα ότι αφορά την διαχείριση των κρατικών οχημάτων)
  α)Στους ΟΤΑ και Ενώσεις αυτών χρησιμοποιούν οχήματα με συρόμενα και δεν τους επιτρέπουν να αδειοδοτήσουν τους τράκτορες με τα συρόμενα με αποτέλεσμα να χρειάζονται μεγάλο κόστος για την προμήθεια τρακτόρων για να είναι ζεύγη , πράγμα που δεν γίνεται και δυστυχώς κυκλοφορούν παράνομα,(γιατί υπάρχουν βλάβες στο ένα ή στο άλλο από το ζεύγος και τα απορρίμματα πρέπει να πάνε στον προορισμό τους)
  β)Ο περιοδικός έλεγχος των κρατικών οχημάτων από τα ΚΤΕΟ. Οι αιρετές αυτοδιοικήσεις και ενδεχομένως και άλλες δημόσιες υπηρεσίες πρέπει να αγοράζουν τα παράβολα για να τα πάνε για έλεγχο με πάρα πολλά προβλήματα και βέβαια κόστος κλπ ( δημόσια υπηρεσία παρέχει υπηρεσία σε άλλη δημόσια υπηρεσία),επίσης τα οχήματα της πυροσβεστικής, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού, των υπουργείων, και ενδεχομένως και άλλων υπηρεσιών ΔΕΝ ΠΕΡΝΟΎΝ ΚΑΘΌΛΟΥ ΑΠΟ ΕΛΕΓΧΟ. Προτείνω η Υπηρεσία στην οποία υπάγονται τα ΚΤΕΟ να έχει τις λίστες με όλα τα κρατικά οχήματα και να έχει αυτή τον έλεγχο του περιοδικού ελέγχου αυτών και αν πρέπει να υπάρχει αμοιβή αυτή να γίνεται με έμμεσο τρόπο.
  Ευχαριστώ
  Με εκτίμηση

 • 20 Δεκεμβρίου 2011, 20:19 | Λάμπρος

  Πιστεύω ό,τι θα πρέπει κάποια στιγμή σε αυτή τη χώρα να συγκεκριμενοποιηθούν οι αρμοδιότητες. Στην εν λόγω περίσταση, νομίζω ό,τι θα ήταν σωστότερο να ειπωθεί/καθοριστεί ποιος είναι ο αρμόδιος τελικά για την έκδοση της άδειας τύπου. Συγκεκριμένα. Πχ ο Διευθυντής της τάδε θέσης. Γενικά λέγοντας «Διεύθυνση Ηλεκτρομηχανολογικών Εφαρμογών και Μηχανικού Εξοπλισμού (Δ13), της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» δεν σημαίνει κάτι. Στην Ελλάδα του σήμερα θα πρέπει όλα να έχουν ονοματεπώνυμο.
  Επίσης, απαραίτητο είναι κάθε φορά που κάτι νέο ψηφίζεται, κάτι άλλο να καταργείται. Όχι να τροποποιείται. Έχουμε χαθεί στις τροποποιήσεις. Εργάζομαι σε μια υπηρεσία του κράτους και ειλικρινά έχουμε χαθεί από τις τροποποιήσεις, των τροποποιήσεων. Αυτό θα βοηθήσει στο ξεκαθάρισμα της απίστευτης ελληνικής πολύπλοκης νομοθεσίας, που όλοι μας πασχίζουμε να εφαρμόσουμε αλλά κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς ισχύει.
  Τέλος, επιθυμητό (και για να είμαστε ειλικρινείς θα ξεπερνούσε τα όρια της ελληνικής δημόσιας ακαμψίας) θα ήταν να γίνονται οι αιτήσεις σε κάποιο on line σύστημα. Απλά να συμπληρώνει κάποιος τα απαραίτητα στοιχεία (που θα προκύπτουν από τα δικαιολογητικά που θα έχει συγκεντρώσει για να εκδοθεί η συγκεκριμένου τύπου άδεια), η αίτηση αυτή να ελέγχεται ηλεκτρονικά και στη συνέχεια να αποστέλλεται στον δικαιούχο η άδεια μέσω ταχυδρομείου, αλλά και ηλεκτρονικά (εφόσον το επιθυμεί).
  Ό,τι και να αποφασίσετε πάντως, να θυμάστε ό,τι η επανάσταση είναι ηλεκτρονική πλέον, γιατί έτσι δημιουργούνται βάσεις δεδομένων, που μπορούν πολύ απλά και εύκολα να επεξεργαστούν αναλόγως και να βοηθήσουν σε ευχερέστερο και γρηγορότερο έλεγχο. Όλοι οι τρόποι δημιουργίας φακέλου του κάθε ιδιοκτήτη σημαίνει ό,τι ο κάθε φάκελος είναι κάπου καταχωνιασμένος, ίσως και χαμένος και σίγουρα δεν μπορεί να βοηθήσει στη συλλογή και επεξεργασία συγκεντρωτικών στοιχείων. Φανταστείτε πχ να θέλει κάποιος προϊστάμενος να μάθει κάποια συγκεντρωτικά στοιχεία και ο υπάλληλος να πρέπει να ψάξει έναν – έναν τους φακέλους για να μπορέσει να απαντήσει. Θα περάσουν χρόνια πριν δώσει την απάντηση.
  Ευχαριστώ.
  Με εκτίμηση.