Άρθρο 01

Ως οχήματα ειδικής χρήσης χαρακτηρίζονται:

1. Τα Πυροσβεστικά Οχήματα
2. Οι αναμεικτήρες σκυροδέματος (μπετονιέρες) που αποτελούνται από βάση αυτοκινήτου οχήματος με θάλαμο οδηγού πάνω στην οποία είναι συναρμολογημένος μόνιμα ένας αναμεικτήρας σκυροδέματος (μπετονιέρα) και είναι ικανά να εξασφαλίζουν συγχρόνως την παρασκευή και τη μεταφορά του σκυροδέματος.
3. Τα συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, που αποτελούνται από αυτοκίνητο όχημα πάνω στο -οποίο είναι συναρμολογημένη ηλεκτρογεννήτρια που τίθεται σε λειτουργία από τον κινητήρα του οχήματος ή από ιδιαίτερο κινητήρα.
4. Τα κινητά ακτινολογικά εργαστήρια.
5. Τα κινητά χειρουργεία, στα οποία περιλαμβάνονται και τα αυτοκίνητα για την παροχή οδοντιατρικών υπηρεσιών που φέρουν αίθουσα εγχειρίσεων, εξοπλισμό για την αναισθησία και άλλες χειρουργικές συσκευές και όργανα.
6. Οι λοιπές κινητές ιατρικές μονάδες.
7. Τα οχήματα που φέρουν πρόσθετους ειδικούς φωτεινούς προβολείς για φωτισμό διαφόρων χώρων.
8. Τα αυτοκίνητα – συνεργεία ραδιοφωνίας και τηλεόρασης
9. Τα ασθενοφόρα
10. Τα αυτοκίνητα οχήματα για τις ανάγκες εκπομπής και λήψης τηλεγραφίας, ραδιοτηλεγραφίας, ραδιοτηλεφωνίας και ραδιοτηλεόρασης
11. Τα αυτοκίνητα- ραντάρ και τα αυτοκίνητα – μετεωρολογικοί σταθμοί
12. Τα κινητά αρτοποιεία, μαγειρεία και καντίνες.
13. Οι κινητές Τράπεζες, οι κινητές βιβλιοθήκες και τα αυτοκίνητα που είναι διευθετημένα για την έκθεση ή τη παρουσίαση εμπορευμάτων στο κοινό.
14. Τα αυτοκίνητα που φέρουν εξοπλισμό αποκλειστικά για την διαφήμιση προϊόντων.
15. Τα οχήματα – αντλίες, που προορίζονται για την άντληση στερεών, υγρών ή αερίων, εξαιρουμένων των αντλιών σκυροδέματος που κατατάσσονται στα Μηχανήματα Έργων
16. Τα οχήματα εξυπηρέτησης αεροδρομίων:
α. μετατοπιστικά αεροσκαφών
β. αναβατόρια φαγητών
γ. αναβατόρια ασθενών και ατόμων με ειδικές ανάγκες
δ. αναβατόρια αποσκευών
ε. μεταφορικές ταινίες αποσκευών
στ. μετατοπιστικά καροτσιδίων
ζ. μετατοπιστικά αποσκευών
η. ανεφοδιαστικά αεροσκαφών με καύσιμα
θ. ανεφοδιαστικά αεροσκαφών με νερό
κ.λ.π.
17. Τα οχήματα εξυπηρέτησης λιμανιών:
α. μετατοπιστικά βαρέων αντικειμένων
β. ανέλκυσης – καθέλκυσης σκαφών
γ. στοιβασίας εμπορευματοκιβωτίων κ.λ.π.

18. Τα αναβατόρια οικοσκευών και άλλων αντικειμένων
19. Τα κλιμακοφόρα οχήματα
20. Τα οχήματα που φέρουν δεξαμενή νερού ή άλλων υγρών και κατάλληλο εξοπλισμό για την πλύση οδών, πεζοδρομίων, ρείθρων, κάδων απορριμμάτων, χημικών τουαλετών κ.λ.π.
21. Τα αποφρακτικά που φέρουν έστω και μια δεξαμενή για τη μεταφορά είτε καθαρού νερού είτε ακαθάρτων υγρών.
22. Τα οχήματα φορτοεκφόρτωσης ξυλείας, σκραπ, κ.λ.π.
23. Τα οχήματα που φέρουν κατάλληλο εξοπλισμό για τον τεμαχισμό ή θραύση κλαδιών ή τον τεμαχισμό ελαστικών, πλαστικών και άλλων αντικειμένων
24. Τα οχήματα που φέρουν πρέσα για τη συμπίεση απορριμμάτων ή άλλων υλικών όπως ελαστικών, πλαστικών κλπ
25. Τα μετατοπιστικά τρένων και τα οχήματα με δυνατότητα κίνησης επί οδού και εναλλακτικά επί σιδηροτροχιάς (μέσω κατάλληλου μηχανισμού και ειδικών πρόσθετων τροχών) εξαιρουμένων των περιπτώσεων μεταφοράς εμπορευμάτων
26. Τα θωρακισμένα οχήματα
27. Τα οχήματα αποκομιδής άλλων οχημάτων είτε για επισκευή τους (οδικής βοήθειας) είτε δημόσιας τάξης (απομάκρυνσης παρανόμως σταθμευμένων), με συστήματα οπίσθιας ημιανύψωσης (περόνες) ή/και πλατφόρμας (σταθερής ή ολισθαίνουσας), βαρούλκο, υδραυλικό γερανό κλπ.
28. Τα διασωστικά οχήματα, σε περιπτώσεις πυρκαγιών, ατυχημάτων, περιβαλλοντικών καταστροφών, τα οποία περιλαμβάνουν σχετικές διατάξεις πάσης φύσεως, π.χ. πλατφόρμα ανυψούμενη με οποιονδήποτε τρόπο, υδραυλικό γερανό κλπ.
29. Οι κινητές μονάδες πολιτιστικών ή/και εμπορικών εκδηλώσεων, όπως κινητές βιβλιοθήκες, κινητές εκθέσεις/παρουσιάσεις, κινητές μονάδες κινηματογραφικών προβολών ή/και θεατρικών παραστάσεων, κινητές μονάδες διαφήμισης προϊόντων κλπ.
30. Τα οχήματα ερπυστριοφόρα για ειδικές αποστολές, π.χ. διάσωση, κίνηση σε ασταθή εδάφη (ορυχείων κλπ.) ή τροχοφόρα οχήματα που διαθέτουν την ικανότητα να κινούνται με σύστημα ερπυστριών που αντικαθιστά τον κάθε τροχό.
Ο παραπάνω κατάλογος μπορεί να συμπληρώνεται κάθε φορά μετά από εισήγηση της Επιτροπής του άρθρου 1 της Κ.ΥΑ. Α3/28010/2345/2008 (ΦΕΚ 992/Β/2008)

 • 26 Ιανουαρίου 2012, 18:28 | Nicolaos Nikou

  ΤΟΙ ΤΟΙ (HELLAS) AE, Συστήματα υγιεινής και αποθήκευσης,
  ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, Περιοχή Δάγλα, Θέση Ντοροβατέζα
  Tηλ. 2299041140, FAX. 229904119

  Είμαστε η εταιρεία ΤΟΙ ΤΟΙ (HELLAS) ΑΕ που εδρεύει στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας και δραστηριοποιείται στον τομέα της μίσθωσης, εμπορίας και καθαρισμού χημικών τουαλετών και είναι θυγατρική του ομίλου ADCO που δραστηριοποιείται παγκοσμίως στον ως άνω τομέα.

  Οι τουαλέτες αυτές είναι κινητές και χρησιμοποιούνται για να καλύψουν ανάγκες υγιεινής σε σημεία όπου δεν υπάρχουν σταθερές υποδομές αποχέτευσης. Για παράδειγμα οικοδομές, εργοτάξια, συναυλίες, πλατείες κλπ.

  Οι τουαλέτες είναι κατασκευασμένες από πλαστικό – πολυαιθυλαίνιο και διαθέτουν λεκάνη και δεξαμενή λυμάτων στην οποία παραμένουν προσωρινά τα ακάθαρτα λύματα.

  Η εταιρεία μας μισθώνει τις τουαλέτες στούς πελάτες της. Για το χρονικό διάστημα που οι τουαλέτες παραμένουν στον πελάτη θα πρέπει να διατηρούνται καθαρές, ήτοι θα πρέπει σε τακτά χρονικά διαστήματα να πραγματοποιούμε επίσκεψη στην κάθε τοαυλέτα, κατά την οποία επίσκεψη θα πλένεται – απολυμαίνεται η τουαλέτα και θα απομακρύνονται τα λύματα από την δεξαμενή αυτής.

  Για την πραγματοποίηση των παραπάνω εργασιών υπάρχουν στο εμπόριο οχήματα τα οποία η εταιρεία μας σκοπεύει να προμηθευτεί με τα οποία μεταφέρονται αφ΄ενός οι τουαλέτες και τα οποία αφ΄ετέρου, φέρουν στεθερά προσαρμοσμένο επί του αμαξώματος πιεστικό και αντλητικό σύστημα μετά δεξαμενής για τον καθαρισμό – πλύσιμο με καθαρό νερό της τουαλέτας και απομάκρυνση των ακαθάρτων της δεξαμενής λυμάτων της τουαλέτας.

  Η Δεξαμενή επί του αμαξώματος έχει δύο ανεξάρτητα διαμερίσματα. Στο ένα διαμέρισμα υπάρχει καθαρό νερό με το οποίο πλένονται οι τουαλέτες – με τη βοήθεια του πιεστικού μηχανήματος – και στο δεύτερο διαμέρισμα οδηγούνται τα ακάθαρτα – λύματα από την άντληση των ακαθάρτων από τη δεξαμενή λυμάτων της τουαλέτας με τη βοήθεια του αντλητικού συστήματος. του οχήματος.

  Τα λύματα που συλλέγονται στη δεξαμενή λυμάτων του οχήματος οδηγούνται μετά την πλήρωσή της σε βιολογικό καθαρισμό.

  Ζητάμε στη διαβούλευση τον καθορισμό τύπου του οχήματος.

  Είμαστε στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες.

  Νικόλαος Νίκου

 • 18 Ιανουαρίου 2012, 20:35 | ΘΑΝΑΣΗΣ

  Η νεκροφόρα πρέπει να είναι ένα όχημα ειδικής χρήσεις.
  Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί πουθενά αλλού εκτός από την μεταφορά νεκρών.
  Δεν υπάρχει λόγος λοιπών να είναι Ι.Χ.Ε. εκτός βέβαια από τον λόγω της είσπραξης υπέρογκων τελών κυκλοφορίας.

 • 17 Ιανουαρίου 2012, 13:04 | Κοτσιφός Νικόλαος

  Εάν υπάρχουν οχήματα που συνδυάζουν 2 κατηγορίες τι γίνεται;

  Οχήματα συντήρησης χημικών τουαλετών:

  Σύμφωνα με την προδιαγραφή της υπηρεσίας «Καθαρισμός Χημικής τουαλέτας» παγκοσμίως (ή καλύτερα «συντήρηση – καθαρισμός»), το όχημα φέρει διπλή δεξαμενή (καθαρού νερού & λυμμάτων) και αντίστοιχα 2 αντλίες:
  1. Πρώτα αντλεί τα λύματα από την δεξαμενή λυμάτων της χημικής τουαλέτας (σύστημα αντλίας αναρρόφησης και δεξαμενής λυμάτων) και στη συνέχεια
  2. γίνεται ο καθαρισμός της χημικής τουαλέτας (δεξαμενή λυμμάτων και καμπίνα) με πιεστικό μηχάνημα (σύστημα αντλίας Υψ. Πίεσης για ψεκασμό φρέσκου νερού και δεξαμενής φρέσκου νερού).

  Στην περίπτωση αυτή συνδυάζονται 2 κατηγορίες:
  Οχήματα καθαρισμού χημικών τουαλετών (κατ. 20) και
  Οχήματα για την απομάκρυνση λυμάτων (κατ. 21)

  Μπορεί ένα τέτοιο όχημα να βγάλει άδεια ή δημιουργείται άλλη κατηγορία βάση του άρθρου 2;

 • 16 Ιανουαρίου 2012, 19:10 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΠΕΤΡΑΚΑΚΙΣ

  Με την υπ’ αριθμ. 4911/567/2009 απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Διενέργεια έκτακτων τεχνικών ελέγχων οχημάτων από Κινητές Μονάδες Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΜΤΕΟ)» (ΦΕΚ 156Β΄), καθορίστηκε όχημα ειδικής χρήσης το οποίο θα πρέπει κατά την άποψη μου να συμπεριληφθεί στην συγκεκριμένη κανονιστική ρύθμιση.
  Εκτιμώ ότι εφόσον οι ΚΜΤΕΟ ενταχθούν στην παρούσα ρύθμιση θα πρέπει να κατηγοριοποιηθούν σε τρις κατηγορίες α) Κινητές Μονάδες Τεχνικού Ελέγχου Μοτοποδηλάτων και μοτοσικλετών
  β) Κινητές Μονάδες Τεχνικού Ελέγχου Επιβατηγών – Ελεαφρών φορτηγών -Μοτοποδηλάτων και μοτοσικλετών γ) Κινητές Μονάδες Τεχνικού Ελέγχου Βαρέων Οχημάτων
  Όσον αφορά το θέμα χειρισμού των οχημάτων ειδικής χρήσης, θα πρέπει εκτός την άδεια οδήγησης αντίστοιχης κατηγορίας για το οδικό όχημα εφόσον στον οδηγό δεν συντρέχουν και οι ειδικές προϋποθέσεις για τον χειρισμό του μεταφερόμενου εξοπλισμού τότε να είναι υποχρεωτική κατά την οδική μετακίνηση του οχήματος οδικής χρήσης να συνοδεύεται από άτομο με επαγγελματική επάρκεια για τον χειρισμό του εξοπλισμού που χαρακτηρίζει το οδικό όχημα ειδικής χρήσης

  Με τις καλύτερες ευχές από το όμορφο Ρέθυμνο.

  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΠΕΤΡΑΚΑΚΙΣ
  ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕ
  ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΑΣ ADR – ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
  ΣΑΜΕΕ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ Ε.ΣΥ.Δ.
  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ – ΕΚΔΟΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
  ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ & ΟΔΗΓΟΥΣ
  Εμμ. Καλαϊτζάκη 37
  ΤΘ: ΒΟΧ 548
  74102 ΡΕΘΥΜΝΟ
  Ηλεκτρονική διεύθυνση: gpetrak@e-driving.gr
  Τηλέφωνο: 28310-26740
  Τηλεομοιότυπο: 28310-26740
  Κινητό: 6976693390

 • 13 Ιανουαρίου 2012, 11:39 | Μάνος Παπανικολάου

  Στην κατηγορία των ειδικών οχημάτων θα έπρεπε να συμπεριληφθούν και τα αυτοκίνητα που έχουν αγωνιστικές πινακίδες ή προορίζονται αποκλειστικά για αγώνες: 1) είναι σαφώς ασφαλέστερα από την συντριπτική πλειοψηφία των λοιπών αυτοκινήτων που κυκλοφορούν στους δρόμους, 2) η άριστη συντήρησή τους και τήρηση των σχετικών κανόνων ελέγχεται πολύ συχνότερα των λοιπών αυτοκινήτων που κυκλοφορούν στους δρόμους, 3) ο μέσος όρος των οδηγών τους (που υποχρεούνται να έχουν ειδική αγωνιστική άδεια οδήγησης) είναι σαφώς καλύτερος από τον μέσο όρο των οδηγών των λοιπών αυτοκινήτων που κυκλοφορούν στους δρόμους, 4) η τήρηση όλων των ανωτέρω ελέγχεται σε ετήσια βάση, και όχι κάθε δύο χρόνια (ΚΤΕΟ για οχήματα) ή μετά τα 65 (για οδηγούς).

 • 12 Ιανουαρίου 2012, 12:52 | Κοτσιφός Νικόλαος

  Γιατί πρέπει να ανακαλύψουμε την Αμερική και ιδιαίτερα να επαυφύεται στην όρεξη των αναγνωστών η πληρότητα ή μη του Ν/Σ – κατηγοριοποίησης, τα σχόλια των οποίων θα λειτουργήσουν ως άλλοθι για την άρπα κόλλα ολοκλήρωσή της;

  Δεν υπάρχουν χώρες που έχουν κατατάξει τα οχήματά τους εδώ και χρόνια (να μην πω δεκαετίες) σε ένα σύστημα από το οποίο μπορούμε να πάρουμε γνώση και συσσωρευμένη εμπειρία; Ή μήπως σε άλλες χώρες δεν υπάρχουν ασθενοφόρα, δασοπυροσβεστικά, θωρακισμένα, μπετονιέρες κ.α. ειδικού τύπου οχήματα;

  Απίστευτο…!

 • 9 Ιανουαρίου 2012, 22:21 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ Τ.

  1. Στο 24 να περιληφθούν και τα απορριμματοφόρα με υπερκατασκευή τύπου «περιστρεφόμενου μύλου».
  2. Θα ήταν προτιμότερο αντί της ειδικής αναφοράς κάθε οχήματος(που πάντα θα είναι ελλειπής και θα μένει πίσω απο τις εξελίξεις) να υπάρχει ένας γενικός ορισμός π.χ. «οχημα ειδικής χρήσης: κάθε όχημα με φερόμενο εξοπλισμό, που κυκλοφορεί στο οδικό δίκτυο και επιτελεί συγκεκριμένο σκοπό», «μηχάνημα έργου: κάθε όχημα/ή κινούμενο μήχανημα εκτέλεσης έργου, που δεν μπορεί να κινείται σε δημόσιο οδικό δίκτυο», «όχημα γενικής χρήσης: κάθε όχημα γενικής μεταφοράς προσώπων ή εμπορευμάτων/υλικών χωρίς φερόμενο ειδικό εξοπλισμό, πέρα της αυτοεξυπηρέτησής του».

 • 5 Ιανουαρίου 2012, 15:05 | Νικόλαος

  Τα αγροτικά οχήματα και τα τύπου Unimog, που υπάρχουν σε όλες τις Ευρωπαικές χώρες, περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο και άν όχι θα παραμείνουν στο καθεστώς που υπάγονται στο Υ.Αγροτικής Ανάπτυξης?
  Πάντως, σε όλες τις Ευρωπαικές χώρες είναι ενιαία η αδειοδοτουσα αρχή και όχι διαφορετική όπως στην Ελλάδα.
  Όμοια ισχύουν για τα Μηχανήματα Έργων.

 • 4 Ιανουαρίου 2012, 13:16 | Αλευρόπουλος Κώστας

  Όχημα ειδικής χρήσης ΝΑΙ,όχημα «ειδικής» διάκρισης OXI.

 • Στο Άρθρο 1 στην παράγραφο 28. Θα πρέπει να προβλεφτεί : Τα διασωστικά οχήματα σε περιπτώσεις πυρκαγιών, ατυχημάτων, περιβαλλοντικών καταστροφών, τα οποία περιλαμβάνουν σχετικές διατάξεις πάσης φύσεως, π.χ. πλατφόρμα ανυψούμενη με οποιονδήποτε τρόπο, υδραυλικό γερανό, η ειδικό εξοπλισμό απεγκλωβισμού από τροχαία ατυχήματα.

  Στο Άρθρο 1 θα πρότεινα να προστεθούν πέντε κατηγορίες :

  31. Τα κινητά κέντρα επιχειρήσεων 4Χ4 η 6Χ6, για δασικές πυρκαγιές και έκτακτες ανάγκες που διαθέτουν συστήματα επικοινωνιών, αυτόνομη τροφοδοσία με ρεύμα, και ηλεκτρονικές υποδομές καθώς και γραφείο εργασίας .

  32. Οχήματα 4Χ4, συμπληρωματικά των κέντρων επιχειρήσεων, για δασικές πυρκαγιές και έκτακτες ανάγκες, που διαθέτουν συστήματα επικοινωνιών. Τουλάχιστον 2 Ασυρμάτους βάσης, δορυφορική επικοινωνία ( Δορυφορικό τηλέφωνο ).

  33. Οχήματα υποστήριξης πεζοπόρων τμημάτων δασοπυρόσβεσης που διαθέτουν συναρμολογούμενες δεξαμενές ύδατος, αυτόνομη πυροσβεστική αντλία μεταφερόμενη και εξοπλισμό αντιμετώπισης Δασικών πυρκαγιών.

  34. Οχήματα αντιμετώπισης πλημυρών, που διαθέτουν 2 τουλάχιστον αυτόνομες μεταφερόμενες αντλίες καθώς και μία μεγάλης ισχύος ( Μεγαλύτερη των 1100 Λύτρων ανά λεπτό ) και διαθέτουν τουλάχιστον 300 μέτρα σωλήνες μεταφοράς νερού.

  35. Οχήματα υποστήριξης πληθυσμού στην αντιμετώπιση Φυσικών και Τεχνολογικών Καταστροφών, που φέρουν, κινητούς καταυλισμούς (σκηνές, γεννήτρια, ιατρικό υλικό κ.τ.λ.)

 • 20 Δεκεμβρίου 2011, 19:24 | Βασιλης

  Οι μπετονιερες κυριως μεταφερουν ετοιμο σκυροδεμα που παρασκευαζεται σε μονιμες εγκαταστασεις παραγωγης του, και ειναι ο μονος τροπος για να μεταφερθει το προιον ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γιατι λοιπον οι μπετονιερες να υπαχθουν στη νεα κατηγορια ? Τι θα γινει με τις βαρελοπρεσσες ? (συνδιασμος μπετονιερας και αντλιας σκυροδεματος στο ιδιο οχημα)? Τα οχηματα ειδικης χρησης ποιοι θα εχουν δικαιωμα να τα οδηγουν – χειριζονται?

 • 19 Δεκεμβρίου 2011, 18:19 | Βασίλειος Γκουζάνης

  Ως προς τα ιστορικά οχήματα (αντίκες) πρέπει να επισημάνουμε τα εξής:

  1. Διεθνώς χαρακτηρίζεται ως ιστορικό το όχημα με ηλικία άνω των 24, ή 30, ετών.

  2. Με το σημερινό καθεστώς δεν θεωρείται όχημα, αλλά αντικείμενο (κινητό μνημείο). Επομένως ορθώς εξαιρείται από το παρόν νομοσχέδιο, το οποίο αφορά στα ειδικά ΟΧΗΜΑΤΑ.

  3. Η μόνη περίπτωση ένταξής των ιστορικών, στα ειδικά οχήματα, θα εξυπηρετούσε φοροεισπρακτικούς σκοπούς και μόνο (καθιέρωση τελών κυκλοφορίας και για αυτά τα οχήματα) πλην όμως ανακύπτουν άλλα προβλήματα επειδή πολλά από αυτά έχουν αποταξινομηθεί και έχει γίνει οριστική διαγραφή τους από το Υπουργείο.

  4. Εν κατακλείδι, τα ιστορικά οχήματα είναι ΕΚΤΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ για το παρόν νομοθέτημα.

  Επίσης, ως προς τα ειδικά οχήματα που εισάγονται από το εξωτερικό: Πρέπει να επανελέγξει η επιτροπή, ένα όχημα που ήδη έχει ελεγχθεί και ταξινομηθεί ως ειδικό όχημα σε άλλη χώρα – μέλος της Ε.Ε.; Άν πάρεις π.χ. ένα μεταχειρισμένο απορριματοφόρο όχημα από τη Γερμανία, πρέπει να ελεγχθεί και εδώ άν πράγματι είναι απορριματοφόρο; Δεν αρκεί η αλλοδαπή άδεια, όπως και σε άλλες περιπτώσεις (π.χ. για την κατάταξη καυσαερίων, ή για το άν είναι ΕΙΧ ή ΦΙΧ όπου πάλι είναι δεσμευτική η αλλοδαπή άδεια κυκλοφορίας);
  Προτείνεται λοιπόν, άν το όχημα είναι προέλευσης ΕΕ και έχει κυκλοφορήσει ως ειδικό όχημα εκεί, να μην απαιτείται επανα-κρισιολόγησή του από την Επιτροπή. Έτσι αποφεύγεται περιττή γραφειοκρατία.

 • ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 27 ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΗ ΩΣ ΕΞΗΣ.ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΛΛΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑΤΙ ΤΑ Ι.Χ.Φ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ Η ΑΛΛΗ ΑΙΤΙΑ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟΝ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΕΦΟΣΟΝ ΠΡΟΗΠΑΡΧΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3651/2008 ΚΑΙ 3446/2006.

 • 19 Δεκεμβρίου 2011, 10:47 | ΑΡΙΣΤΕΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

  Στα ειδικής χρήσης οχήματα θα πρέπει να ενταχθούν και τα τουριστικά τρενάκια λόγω των διαστάσεων αλλά και της ταχύτητας που μπορούν να αναπτύξουν.

 • 17 Δεκεμβρίου 2011, 22:40 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

  Α) ΝΑ ΑΛΑΞΕΙ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑ ΔΟΚΙΜΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΟΝ LINE ΤΟΥ ΥΜΕ &ΔΙΚ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
  Β) ΓΙΑ ΟΧΗΜΑ ΠΟΥ ΠΗΓΕΙΝΟΥΝ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ ΝΑ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ ΑΥΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΟΝ lINE ΤΟΥ ΥΜΕ & ΔΙΚ
  Γ) ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΝΤΙΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΡΥΜΟΥΛΚΙΣΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
  Δ) ΟΛΑ ΤΑ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΟΝ lINE ΤΟΥ ΥΜΕ & ΔΙΚ
  Ε) ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΝΕΚΡΟΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΠΩΣ ΤΑ ΕΙΧ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ;

  ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΣΟΒΑΡΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΙΔΙΚΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΝΤΩΝ Η ΑΠΟΨΗ ΕΙΧΕΙ ΒΑΡΙΝΟΥΣΑ ΘΕΣΗ
  ΕΥΧΡΙΣΤΩ ΕΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΝΟΣ ΣΕ ΠΕΡ ΥΠΗΡ ΥΜΕ & ΔΙΚ

 • ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 27 ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΜΟΤΟ-ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ -ΦΟΡΤΗΓΑ-ΛΕΩΦΟΡΕΙΑΑ- ΠΟΥΛΜΑΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΒΑΡΕΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ .
  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ ΣΤΑΘΜΕΥΜΕΝΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
  ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΟΧΛΟΥΝ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ.
  ΚΑΙ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΦΕΡΟΥΝ ΟΛΑ ΕΚΕΙΝΑ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ .

  ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3651 /2008 ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ .

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 • 17 Δεκεμβρίου 2011, 15:55 | ΣΠΥΡΟΣ ΠΡΑΣΣΑΣ

  EINAI APARADEKTO AGROTIKA AYTOKINHTA TVN 35OOO XILIADON EYRO TA TELH KYKLOFORIAS NA EINAI 70 EYRO KAI TA SARABALA 10 DEKAETIAS 260.OI ERGAZOMENOI TON 700 EYRO EINAI PIO PLOYSIOI APO TOYS TSIFLIKADES YPOTITHETE AGROTES.NTROPOI TOYS.

 • 17 Δεκεμβρίου 2011, 12:11 | ΧΙΩΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

  Στο υπ. αρ. 24. Τα οχήματα που φέρουν πρέσα για τη συμπίεση απορριμμάτων ή άλλων υλικών όπως ελαστικών, πλαστικών κλπ, κατά την άποψη μου θα πρέπει να συμπεριληφθούν και τα απορριμματοφόρα οχήματα με υπερκατασκευή συμπίεσης απορριμμάτων περιστρεφόμενου τυμπάνου και όχι μόνο αυτά με μηχανισμό συμπίεσης τύπου πρέσας.

 • 17 Δεκεμβρίου 2011, 11:11 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΥΚΑΡΙΩΤΗΣ

  Δεν έχετε τίποτε άλλο πιό σοβαρό να ασχοληθήτε;
  Π.χ. με τα εκατοντάδες χιλιάδες ανασφάλιστα οχήματα, που κυκλοφορούν στους δρόμους;
  Μια και το αναφέρω, είναι πολύ απλό: Πρώτα ασφαλίζεται το όχημα, και μετά παίρνει πινακίδες. ΝΟ ασφαλιστήριο, ΝΟ πινακίδες. ΚΑΙ:
  Πρώτα ξεδηλώνεται το αυτοκίνητο και μετά ακυρώνεται το ασφαλιστήριο. ΝΟ ξεδήλωμα, ΝΟ ακύρωση ασφαλιστηρίου!!!

 • 17 Δεκεμβρίου 2011, 07:16 | Κολλιας Αναστασιος

  Θα προτεινα με την ευκαιρια αυτου του νομοσχεδίου να ρυθμισθεί τοο θεμα αποδωσης ειδικων πινακίδων περιορισμένης κυκλοφορίας σε αυτοκίνητα που χαρακτηρίζονται «κλασσικα»,»αντίκες» και που οι ιδικτητες τους τα κρατούν σε καλή κατασταση και που ειναι άνω της 45ετίας .

 • 17 Δεκεμβρίου 2011, 00:39 | Αντώνης Βαρυπάτης

  Λόγω της επί δέκα επτά χρόνια επαγγελματικής μου ενασχόλησης με τις πωλήσεις αυτοκινήτων έχω ένσταση ως προς τον αριθ. 26 που αφορά τα τεθωρακισμένα οχήματα γενικά. Θεωρώ εξαιρετικά ύποπτο το γεγονός ότι δεν γίνεται διαχωρισμός σε επιβατικά Ι.Χ.τεθωρακισμένα (βλέπε Mercedes Benz και BMW με εργοστασιακή θωράκιση) και επαγγελματικά Van τεθωρακισμένα όπως είναι π.χ. ένα όχημα χρηματαποστολής ή ένα στρατιωτικό όχημα. Της διάταξης αυτής θα μπορούν να επωφεληθούν ιδιώτες (μεγαλο)επιχειρηματίες και πολιτικοί (πρόσφατο το παράδειγμα των δύο τεθωρακισμένων BMW για γνωστούς υπουργούς) ώστε να χαρακτηρίσουν το πανάκριβο και πολυτελέστατο Ι.Χ. τους ως όχημα ειδικής χρήσης.
  Για τον ίδιο λόγο διατηρώ επιφυλάξεις και για τον αριθ 30 που αναφέρεται στα ερπυστριοφόρα οχήματα. Αναφέρω χαρακτηριστικό παράδειγμα το TOYOTA LAND CRUISER. Tο συγκεκριμένο πολυτελέστατο όχημα 4×4 μπορεί να φέρει ως extra εξοπλισμό ερπύστριες αντί τροχών. Η τοποθέτησή τους είναι απλή, ο χρήστης αφαιρεί τον τροχό και στηρίζει την ερπύστρια στα ίδια μπουλόνια που στηρίζουν τον τροχό. Έτσι ο κάτοχος ενός τέτοιου οχήματος θα μπορεί να το χαρακτηρίσει ως όχημα ειδικής χρήσης.

  Κάτι παρόμοιο είχε γίνει αν θυμάμαι καλά και στις αρχές της δεκαετίας του ’90 με τα Jeep που δηλώνονταν ως αγροτικά ή επαγγελματικά και είχε γεμίσει το Κολωνάκι από «αγροτικά» Land Rover και Jeep Renegade. Προσοχή λοιπόν να μην επαναληφθεί το ίδιο προκλητικό φαινόμενο!!

  Με εκτίμηση

  Αντώνης Βαρυπάτης
  antvarip@yahoo.gr

 • 16 Δεκεμβρίου 2011, 23:44 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Δεν βλεπω στα οχηματα ειδικου τυπου τα αυτοκινουμενα οχηματα (ηλεκτρικα ή αλλα) ατομων ΑμεΑ που κεινουνται στον δρομο
  Ισως θα επρεπε να υπαρχουν και αυτα

 • 16 Δεκεμβρίου 2011, 22:59 | Ευάγγελος Θεοδωράτος

  Θα πρότεινα ως οχήματα ειδικής χρήσης ελαφρά φορτηγά για ρυμούλκηση τροχοσπίτων για ιδιώτες. Να μπορούν να τα αγοράσουν ιδιώτες με μοναδική χρήση ρυμούλκηση τροχοσπίτου χωρίς να είναι ελεύθεροι επαγγελματίες. Αυτό θα βελτιώσει την οδική συμπεριφορά στην ρυμούλκηση και θα είναι πιο ασφαλής δεδομένου ότι τα πετρελαιοκίνητα ελαφρά φορτηγά 4χ4 είναι τα ιδανικά για έλξη οχημάτων.

 • 16 Δεκεμβρίου 2011, 21:56 | Τρύφωνας

  Πολυτελέστατο θωρακισμένο (περ.26) S.U.V.του οποίου οι χρωματισμοί διαφημίζουν προϊόν,εταιρία κ.λπ.(περ.14), και στην μπάρα της οροφής (γιατί έχω αρκετά χρήματα και το έχω full extra) έχει τοποθετημένους ειδικούς φωτεινούς προβολείς (περ.7)(πάω και για κυνήγι)τί ακριβώς είναι;
  Επίσης ξέχασα να σας πώ ότι πρίν πάω στο εξοχικό μου το οποίο διαθέτει δεξαμενή νερού (πισίνα) γιατί τυγχάνει να είναι κτισμένο σε πρόσφατα χαρακτηρισθείσα δασική έκταση, στέλνω πρώτα έναν υπάλληλό μου με το διπλοκάμπινο, το οπόιο διαθέτει ειδική δεξαμενή νερού (περ. 20) για να ποτίσουν τα «φουντωτά» λουλούδια μου, και να ρίξει και λίγο νερό στο δρόμο (μην σκονιζόμαστε κιόλας).
  Την επομένη θα έρθει και το «μωρό» με το διθέσιο (αγροτικό) που διαθέτω.
  Εγώ μ’αυτά που διαθέτω δεν πληρώνω φράγκο Φαντάσου τι έχει ο απέναντι που κάθε χρόνο μου λέει ότι πληρώνει τριακοσάρια για τέλη κυκλοφορίας. Πρέπει να διαθέτει πολλά αυτοκίνητα ο άτιμος.
  Πέρα από την πλάκα πιστεύω ότι το άρθρο χρήζει περισσότερης μελέτης, φαντάζει πολύ πρόχειρο. (π.χ. τί διαφορά έχουν στην περ.29 οι κινητές εκθέσεις/παρουσιάσεις και οι κινητές μονάδες διαφήμισης προϊόντων με τα αυτοκίνητα που είναι διευθετημένα για την έκθεση ή τη παρουσίαση εμπορευμάτων στο κοινό (περ,13).
  Είμαι σίγουρος ότι 5 άτομα καθίσαν ένα πρωινό και ότι θυμόντουσαν έγραφαν.
  Τα γερανοφόρα, οι θεριζοαλωνιστικές μηχανές,έιναι τ αλίγα που μπορώ τώρα να σκεφτώ, ακόμα και το όχημα που μετέφερε το μετροπόντικα «Νίνη» δυσκολεύομαι να το βρώ στις αναφερόμενες περιπτώσεις.
  Καλά κάνετε πάντος και ανοίγεται το θέμα. Θέλω να πιστεύω πως το τελικό αποτέλεσμα θα είναι το σωστό.
  Πάντος ένα όχημα χαρακτηρίζεται βεβαίως από την μορφή/όψη του αλλά κυρίως από τον λόγο για τον οπόιο χρησιμοποιείται.
  Στο χωριό που μένω τους αρρώστους/τραυματίες τους κουβαλάμε με το αγροτικό του κυρ Μήτσου.

 • 16 Δεκεμβρίου 2011, 17:51 | γεωργιος

  τα οχήματα που μεταφερουν ιατρικά απόβλητα , που ενώ είναι χαρακτηρισμένα ως ΜΕ μηχανηματα έργων με κιτρινες πινα κιδες και κυκλοφορουν στην Π.Α.Θ.Ε σε αντιθεη με το άρθρο 29 του κ.ο.κ

 • 16 Δεκεμβρίου 2011, 16:36 | Βασίλειος Γκουζάνης

  Συμφωνώ με τις υποκατηγορίες στα θωρακισμένα. Όμως ήδη εκτελωνίζονται ατελώς, άν δεν απατώμαι. Οπότε δεν διανοίγεται οπή δωρεάν εκτελωνισμού τους.

  Πιστεύω ότι θα μπορούσε να συμπεριληφθεί ένα άρθρο με ενδεικτική αναφορά των στοιχείων, βάσει των οποίων θα χαρακτηρίζεται ένα όχημα ως «ειδικής χρήσης». Π.χ. ότι τέτοια οχήματα θα χαρακτηρίζονται εκείνα που προεχόντως χρησιμεύουν για εκτέλεση συγκεκριμένου έργου και όχι για μεταφορά προσώπων. Έτσι η νεκροφόρα είναι ειδικό όχημα. Το πυροσβεστικό, ακόμη και άν έχει π.χ. 4, 6 ή 10 θέσεις, ή είναι Ι.Χ. (η πυροσβεστική έχει και επιβατικά οχήματα ξέρετε) ΕΙΝΑΙ ειδικό όχημα. Το τζίπ του τοπογράφου όχι, άν από κατασκευής δεν διαθέτει επαρκή χώρο για την μεταφορά του τοπογραφικού εξοπλισμού. Και ούτω καθεξής.

 • 16 Δεκεμβρίου 2011, 16:20 | Αναστάσιος

  Εκτιμώ ότι πρέπει να προστεθούν τα περονοφόρα οχήματα και τα μηχανικά σάρωθρα. Επίσης θα πρέπει να εκτιμηθεί η προσθήκη και των χορτοκοπτικών οχημάτων.

 • 16 Δεκεμβρίου 2011, 15:55 | Σπυρίδων Χάχογλου

  δηλαδή αν καταλαβα καλα , για να οδηγουμε ενα αλλο οχημα , θα πρεπει να ξαναδινουμε εξετασεις , ετσι ωστε να εχουμε την ….’ειδικη αδεια’ ξανα ???
  παλι ενα σωρο χρημματα θα πρεπει να δινουμε , και να εχουμε και προυπηρεσια κανα δυο χρονων , ετσι ωστε να μπορουμε να εργαζομαστε ???

 • 16 Δεκεμβρίου 2011, 13:52 | Μανος Τζιακης

  Εκτιμω οτι ενα κριτηριο για την καταταξη η μη ειναι το κατα ποσο το συγκεκριμενο οχημα μπορει να χρησιμοποιηθει καθαρα για τον σκοπο που εχει κατασκευαστει η / και ειναι μια απλη προφαση για την χρησιμοποιηση του ως μεσου αναψυχης κλπ. Σαν παραδειγμα αναφερω το εξεις:
  Μια νεκροφορα σιγουρα δεν θα την δουμε εξω απο ενα κεντρο αναψυχης, αντιθετα τα πολυτελεστατα μαυρα αυτοκινητα των γραφειων κηδειων, που χρησιμοποιουνται για την μεταφορα των συγγενων των εκλειποντων, το βραδυ πολυ συχνα θα τα δουμε να εκτελουν καθαρα τον ρολο ενος ΕΙΧ.

  Το ιδιο και σε πολυ μεγαλυτερο βαθμο συμβαινει με πολυτελεστατα SUV (jeep) μεγαλου κυβισμου που εχουν αδειες ΑΜ και ανηκουν σε διαφορους διαφορους Πολιτικους μηχανικους, αρχιτεκτονες τοπογραφους εργοταξιαρχες κλπ με την προφαση του οτι ειναι για την εργασια τους χρησιμοποιουνται κυριως για αναψυχη.

  Αλλη παρατηρηση αφορα τα οχηματα «αεροδρομιων » το οποια ομως δεν πρεπει να εχουν αδεια κυκλοφοριας εκτος αεροδρομιου.

  Φυσικα δεν μπορω να μην σχολιασω την περιπτωση των Θωρακισμενων οχηματων, τα οποια απευθυνονται σε ατομα με ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ υψηλα εισοδηματα η και ψωνια και αποτελουν status symbol ( δες διαμαχη Βενιζελου Παπακωνσταντινου για τις Θωρακισμενες BWM ). Εκτιμω οτι αυτα τα οχηματα πρεπει να εχουν και φορο πολυτελειας και οχι να εμπιπτουν σε ειδικη κατηγορια με ευεργετικες διαταξεις.

 • Θα πρέπει να θεσμοτηθούν και ως αυτοκίνητα ειδικής κατηγορίας τα οχήματα που φέρουν κατάλληλο εξοπλισμό για την φόρτιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων τα οποία θα μένουν απο ηλεκτρικό φορτίο στις εθνικές οδούς της χώρας καθώς ακόμα και δεν έχουν εφευρεθελι οι ηλεκτρικές μπαταρίες μεγάλων αποστάσεων αλλά και δεν θα είναι δυνατόν να συνεχίσει την πορεία του ένα ηλεκτρικό όχημα το οποίο για κάποιο λόγο βρέθηκε στην εθνική οδό και ξέμεινε.
  Τα αυτοκίνητα αυτά θα πρέπει να διαθέτουν εξοπλισμό ικανό για φόρτιση του οχήματος μέσα σε πέντε έως δέκα λέπτά προκειμένου να μπορέσει φτάσει στον πλησιέστερο σταθμό φόρτισης και να ολοκληρώσει την φόρτισή του.

 • 16 Δεκεμβρίου 2011, 11:12 | ΑΜ

  Είναι πολύ ύποπτος ο διαχωρισμός της κατηγορίας 26. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να καταταγούν τα θωρακισμένα οχήματα στα «οχήματα ειδικής χρήσης». Είναι απλά μεταφορικά ή επιβατικά οχήματα με κάποιες επιπλέον προδιαγραφές ασφαλείας.

 • 16 Δεκεμβρίου 2011, 11:02 | Swell

  θα πρέπει να χαρακτηριστούν και τα εκατοντάδες αυτοκίνητα που έχουν κλουβί μεταφοράς σκύλου ή σκύλων πάνω στον πίσω προφυλακτήρα, κατασκευή που απαγορεύεται. Εφ’ όσον όμως δεν ελέγχει κανείς αυτά τα αυτοκίνητα, θα πρέπει να χαρακτηριστούν ιδιαιτέρως, π.χ. απαγορευόμενο αλλά επιτρεπτό.

 • 16 Δεκεμβρίου 2011, 11:34 | Ιωάννης Σπηλιωτόπουλος

  Υπάρχει κατηγορία ειδικών οχημάτων (αυτοκινούμενα οχήματα επισκευής οπών ασφαλτοστρώματος) η οποία δεν ανάφερεται στη λίστα . Πρόκειται για αυτοκινούμενα οχήματα που αποτελούνται από βάση αυτοκινήτου οχήματος με θάλαμο οδηγού απ’ όπου γίνεται και ο χειρισμός, πάνω στην οποία είναι συναρμολογημένος μόνιμα ένας αναμεικτήρας ασφαλτομίγματος και είναι ικανά να εξασφαλίζουν συγχρόνως την παρασκευή και τη μεταφορά του ασφαλτομίγματος.

 • 16 Δεκεμβρίου 2011, 11:28 | Ευγενία Γρηγορίου

  Με την απόδοση ενός ορισμού στον όρο «οχήματα ειδικής χρήσης» όπου θα φαίνεται σαφώς, η πρόθεση κατάταξης των οχημάτων (πχ οχήματα για επαγγελματική χρήση, δημόσια χρήση κλπ), θα μπορούσε να αποφευχθεί ο μακροσκελής καθορισμός του όρου με συγκεκριμένα οχήματα που υπάρχουν μέχρι σήμερα (πιθανόν όχι όλα), καθώς και η μελλοντική τροποποίηση της απόφασης για να συμπεριληφθούν και άλλα οχήματα που δεν προβλέπονται (γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο ανάπτυξης πελατειακών σχέσεων).

 • 16 Δεκεμβρίου 2011, 10:10 | Χρήστος Καλφούντζος

  Το υπ΄αριθμ. 26 «Θωρακισμένα οχήματα» Θα πρέπει να υπάρχουν υποκατηγορίες του τύπου και της χρήσης τους.
  πχ.
  ΟΧΗΜΑ (ΤΥΠΟΥ ΒΑΝ Ή ΑΛΛΟ ΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ) ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
  ΟΧΗΜΑ (ΤΥΠΟΥ ΒΑΝ Ή ΑΛΛΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ) ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
  ΛΙΜΟΥΖΙΝΑ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
  ΛΙΜΟΥΖΙΝΑ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΗ
  ΟΧΗΜΑ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟΥ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΟ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

 • 16 Δεκεμβρίου 2011, 10:54 | Ευστθιος Ζωγραφάκης

  Θα πρότεινα στα οχήματα ειδικής χρήσης να συμπεριληφθούν και τα αυτοκίνητα που είναι διασκευασμένα για μεταφορά νεκρών, οι γνωστές νεκροφόρες.

 • 14 Δεκεμβρίου 2011, 01:32 | Γρηγόρης Νάκος

  Τα υπο στίχον 26 «θωρακισμένα οχήματα» προτείνεται να διαχωρισθούν σε υποκατηγορίες και να διαχωρισθεί σαφώς ο ρόλος αυτών των υποκατηγοριών οχημάτων (α) σε επαγγελματικά εργαλεία και (β) σε αυτοκίνητα – λιμουζίνες πολυτελείας.

  Άλλη είναι η αποστολή ενός θωρακισμένου οχήματος χρηματαποστολών, άλλη αυτή ενός Στρατιωτικού θωρακισμένου οχήματος ή ενός κρατικού οχήματος για χρήση απο ειδικές κρατικές υπηρεσίες (πχ Αντιτρομοκρατική) κι εντελώς άλλη κατηγορία, δηλωτική της -τεραστίας- διαφοράς των χρηστών της απο τους λοιπούς «κοινούς θνητούς» είναι αυτή των θωρακισμένων υπερπολυτελών λιμουζινών Mercedes, BMW κλπ καθώς και των λοιπών τεραστίων θωρακισμένων οχημάτων τύπου τζίπ που χρησιμοποιούν κάποιοι μεγιστάνες του πλούτου, καθώς και ένιοι των Υπουργών μας για τις μετακινήσεις τους.

  Θεωρούμε αδιανόητο, στις μέρες τεραστίας λιτότητας που διατρέχουμε σάν λαός, κάποιοι να προσπαθούν να εντάξουν τις θωρακισμένες λιμουζίνες και τα τζίπ υπερπολυτελείας των υπερπλουσίων στην κατηγορία οχημάτων ειδικής χρήσης, ομού με τα βανάκια / ερείπια των εταιρειών χρηματαποστολών που βλέπουμε καθημερινά στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.

  Με εκτίμηση,
  Γρηγόρης Νάκος
  nakosgrg@gmail.com