ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ

Για να δείτε το άρθρο πατήστε εδώ.

 • 5 Ιουνίου 2014, 13:50 | Κώστας Σίμογλου

  1) Το κεφάλαιο «Παθογόνα» να μετονομαστεί ως «Ασθένειες».
  Η ασθένεια «Φυτόφθορα» (Phytophthora infestans) να μετονομαστεί ως «Περονόσπορος».
  2)Στην καταπολέμηση της σκληρωτινίασης προτείνεται να προστεθεί η πρόταση: «Βιολογική καταπολέμηση: ψεκασμός εδάφους ή των υπολειμμάτων της καλλιέργειας και ενσωμάτωση εγκεκριμένου σκευάσματος του μύκητα Coniothyrium minitans».
  3) Στα μέτρα αντιμετώπισης του κηλιδωτού μαρασμού της τομάτας, η πρόταση: «Μεταξύ δύο ευαίσθητων καλλιεργειών στον ίδιο αγρό ή θερμοκήπιο πρέπει να παρεμβάλλεται ένα χρονικό διάστημα τουλάχιστον 4 μηνών. Αλλιώς συνιστάται απολύμανση του εδάφους, πριν από τη φύτευση, με ατμό ή με φορμόλη του εμπορίου, όπως πιο πάνω», θα πρέπει να τροποποιηθεί διότι κατά την άποψή μου δεν αφορά σε βιομηχανική τομάτα.
  4) Στην επόμενη παράγραφο, που αφορά στην χρήση σπόρου από υγιείς καλλιέργειες, να προστεθεί η φράση: «Ο σπόρος τομάτας πρέπει να συνοδεύεται από φυτοϋγειονομικό διαβατήριο» που είναι απαίτηση του ΠΔ 365/2002.
  5) Στην αντιμετώπιση του βακτηριακού έλκους (Clavibacter michiganensis) δεν έχει νόημα η βιβλιογραφική αναφορά σε ανθεκτικές ποικιλίες. Προτείνεται να απαλειφθούν τα εμπορικά ονόματα ποικιλιών, διότι ο οδηγός δεν μπορεί να είναι πλήρως ενημερωμένος, ούτε να επικαιροποιείται ετησίως.
  6) Στην αντιμετώπιση των νηματωδών, στο σημείο για τα ανταγωνιστικά φυτά, να προστεθεί και η ονομασία «Medicago sativa» (σχετική τεκμηρίωση: D’Addabbo et al. 2010. Phytochemistry Review 969-985 DOI 10.1007/s11101-010-9180-2).
  7) Στο κεφάλαιο Ζιζάνια, προτείνουμε η κρίσιμη περίοδος ανταγωνισμού των ζιζανίων να αναφέρεται σε ημέρες από το φύτρωμα και όχι από την σπορά.
  Ευχαριστώ.