ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΙΚΑΛΗΣ

Για να δειίτε το άρθρο πατήστε εδώ.

 • 5 Ιουνίου 2014, 12:06 | Κώστας Σίμογλου

  Παρόμοια σχόλια με την βρώμη:
  1) Haplodiplodis marginata: «κηκιδόμυγα των βλαστών»
  2) Η τηλεγραφική σύνταξη του τύπου (sic): «Αν ποσότητες μεγαλύτερες από 7 κιλά/στρ μπορεί πλάγιασμα» είναι απαράδεκτη και θα πρέπει να βελτιωθεί όπου υπάρχει.
  3) Αντικατάσταση της λέξης «Ζιζανιολογία» όπου υπάρχει στο κείμενο με την λέξη «Ζιζανιοκτονία»
  4) Άλλες διορθώσεις και βελτιώσεις επί του κειμένου σάς έχουν αποσταλεί ηλεκτρονικώς.
  Ευχαριστώ.

 • 5 Ιουνίου 2014, 12:25 | Κώστας Σίμογλου

  Παρόμοια σχόλια με την βρώμη:
  1) Haplodiplodis marginata: «κηκιδόμυγα των βλαστών»
  2) Η τηλεγραφική σύνταξη του τύπου (sic): «Αν ποσότητες μεγαλύτερες από 7 κιλά/στρ μπορεί πλάγιασμα» είναι απαράδεκτη και θα πρέπει να βελτιωθεί όπου υπάρχει.
  3) Αντικατάσταση της λέξης «Ζιζανιολογία» όπου υπάρχει στο κείμενο με την λέξη «Ζιζανιοκτονία»
  4) Άλλες διορθώσεις και βελτιώσεις επί του κειμένου σάς έχουν αποστλεί ηλεκτρονικώς.
  Ευχαριστώ.