ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΡΩΜΗΣ

Για να δείτε το άρθρο πατήστε εδώ.

 • 5 Ιουνίου 2014, 12:32 | Κώστας Σίμογλου

  Γενικές παρατηρήσεις:
  1)Να αποφεύγεται η τηλεγραφική σύνταξη που υπάρχει σε αρκετά σημεία του κειμένου. Τα νοήματα μπορούν να αποδοθούν με ακρίβεια με λιγότερα λόγια αλλά με περιεκτικό λόγο.
  2) Η λέξη «Ζιζανιολογία» που εμφανίζεται σε πολλά σημεία να αντικατασταθεί από την λέξη «Ζιζανιοκτονία».
  3) Η κοινή ονομασία του εντόμου Haplodiplosis marginata (Cecidomyiidae) προτείνεται να γραφεί ως «κηκιδόμυγα των βλαστών» και όχι ως «μαρτζινάτα».
  4) Η έκφραση «Οι νεαρές αφίδες είναι άπτερες και μπορεί να αποκτήσουν φτερά και να διασκορπιστούν» είναι αδόκιμη. Προτείνεται να αντικατασταθεί από την πρόταση: «Αρχικώς σε έναν πληθυσμό αφίδων υπάρχουν κυρίως άπτερα άτομα. Καθώς όμως αυξάνεται η αποικία εμφανίζονται πτερωτά άτομα τα οποία και διασπείρονται».
  5) Αρκετές ακόμη διορθώσεις (ορθογραφικές, συντακτικές) και παρατηρήσεις επί του κειμένου σάς έχουν αποσταλεί ηλεκτρονικώς.
  Ευχαριστώ.