Άρθρο 05 – Φοιτητές του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

1. Η εκπαιδευτική λειτουργία των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου συνεχίζεται μεταβατικά μέχρι την αποφοίτηση των ήδη εγγεγραμμένων, κατά την 1η-10-2018, φοιτητών και όσων εγγραφούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου συνεχίζονται έως την ολοκλήρωση του προγράμματος από εγγεγραμμένους έως και το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 φοιτητές. Οι φοιτητές των προηγούμενων εδαφίων συνεχίζουν και ολοκληρώνουν το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους και λαμβάνουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών. Για τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών και εξεταστικών διαδικασιών και την πρακτική άσκηση των φοιτητών, αρμόδια είναι τα μέλη Δ.Ε.Π. που προέρχονται από τα αντίστοιχα Τμήματα Τ.Ε.Ι., και τα οποία συνεχίζουν να ασκούν τα ανατεθειμένα σε αυτούς διδακτικά καθήκοντα στο Τμήμα προέλευσης, σε προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, καθώς και όσα τους ανατεθούν με απόφαση των οργάνων του Τμήματος του πανεπιστημίου στο οποίο εντάσσονται. Σχετικές αρμοδιότητες μπορεί να ανατίθενται και σε άλλα μέλη Δ.Ε.Π. του ιδρύματος. Για την ολοκλήρωση των προγραμμάτων σπουδών, την παροχή τίτλων σπουδών, την έκδοση πιστοποιητικών και πάσης φύσεως βεβαιώσεων, καθώς και τη χορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων σε αποφοίτους των Τμημάτων αυτών, αρμόδια είναι τα όργανα των αντίστοιχων σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4 Τμημάτων του πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Για το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων την ευθύνη ολοκλήρωσης του προγράμματος σπουδών και τις αρμοδιότητες του προηγούμενου εδαφίου έχουν ο Πρύτανης και η Σύγκλητος, οι οποίοι στην περίπτωση αυτή ασκούν τις αρμοδιότητες Προέδρου και Συνέλευσης Τμήματος, αντίστοιχα. Σε κάθε περίπτωση, με απόφαση της Συγκλήτου τα καθήκοντα της παρούσας παραγράφου μπορεί να ανατίθενται σε άλλα όργανα του ιδρύματος.
2. Οι εγγραφές νέων φοιτητών, καθώς και οι διαδικασίες μετεγγραφής στα Τμήματα του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 ολοκληρώνονται κανονικά σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 • 13 Μαΐου 2018, 14:38 | ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΤΕΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

  Δεν ζητάμε κάτι παράλογο!!!Ίσα δικαιώματα σε όλους!!!Δεν μπορεί να υπάρχουν στο ίδιο εκπαιδευτικό ίδρυμα φοιτητές δύο ταχυτήτων!!!

 • 13 Μαΐου 2018, 12:20 | Μαρία Σιόντη

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

  Η άποψή μου για το συγκεκριμένο άρθρο είναι ότι για να μην δημιουργηθούν νέες στρατιές αδικημένων θα πρέπει να αποδεχτείτε μια τροποποίηση που θα επιτρέψει στους υπάρχοντες φοιτητές του ΤΕΙ Ηπείρου, με κάποιες ενδεδειγμένες αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών, να μπορούν και αυτοί να έχουν πρόσβαση σε πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ισότιμα με τους φοιτητές των επόμενων ετών, όπως ήδη έγινε με τους φοιτητές του Παν/μίου Δυτικής Αττικής. Σας ευχαριστώ.

 • 13 Μαΐου 2018, 12:15 | Γιώργος Χουσμεκερίδης

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
  Παρακολούθησα με ενδιαφέρον την ομιλία σας στα Ιωάννινα. Αναφερθήκατε εύστοχα στην αδικία έναντι των αποφοίτων ΤΕΙ με τα επαγγελματικά δικαιώματα. Την πολιτική εκμετάλλευση, εμφυλιοπολεμική αντιμετώπιση κλπ.
  Η άποψή μου είναι ότι για να γίνουν άμεσα αντιληπτά τα οφέλη της μεταρρύθμισης θα πρέπει να αποδεχτείτε μια τροποποίηση που θα επιτρέψει στους φοιτητές του ΤΕΙ Ηπείρου, με κάποιες ενδεδειγμένες αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών (το επιστημονικό προσωπικό αν νοιάζεται κι ενδιαφέρεται για τους σημερινούς φοιτητές, μπορεί να βοηθήσει σε αυτό), έτσι ώστε να μπορούν κι αυτοί να έχουν πρόσβαση σε πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών από το Παν/μιο Ιωαννίνων ισότιμα με τους φοιτητές του Παν/μίου Δυτικής Αττικής. Σας ευχαριστώ.

 • 13 Μαΐου 2018, 01:07 | γονέας φοιτήτριας

  ΚΎΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΈ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΧΑΡΑ ΤΙΣ ΔΗΛΏΣΕΙ ΣΑΣ ΣΤΑ Μ.Μ.Ε ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΠΕ ΤΙΤΛΟΥ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΤΕΙ ΗΠΕΊΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΈΤΩ ΤΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟ ΜΟΥ !!εφόσον οι ΠΕ σχολές θα λειτουργήσουν από το 2019-2020 πως θα μπορούν οι φοιτητές του ΑΤΕΙ που έχουν ολοκληρώσει ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΧΡΟΝΙΑ τις σπουδές τους και θέλουν να συνεχίσουν για απόκτηση ΠΕ τίτλο να παρακολουθήσουν τα μαθήματα που απαιτούνται στη ΠΕ σχολή εφόσον ΘΑ ΓΊΝΟΝΤΑΙ ΜΑΘΉΜΑΤΑ μόνου του πρώτου έτους!!!!ΕΛΠΊΖΩ ΚΑΙ ΕΎΧΟΜΑΙ ΝΑ ΤΑ ΈΧΕΤΕ ΜΕΛΕΤΉΣΕΙ ΟΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΒΡΕΘΟΎΜΕ ΠΡΟ ΔΥΣΆΡΕΣΤΩΝ ΕΚΠΛΉΞΕΩΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!!!!

 • 13 Μαΐου 2018, 00:35 | φοιτήτρια

  Με μεγάλη χαρά παρακολούθησα τις δηλώσεις σας κύριε Υπουργέ σχετικά με το άρθρο 5!!!! και όταν πέρασε ο ενθουσιασμός και πρυτάνευσε η λογική μου δημιουργήθηκαν τα κάτωθι ερωτήματα : Ένας φοιτητής που θα αποφοιτήσει π.χ. από τη σχολή της λογοθεραπείας το 2020 πως θα μπορέσει να ακολουθήσει το πρόγραμμα της ΠΕ Σχολής εφόσον στην σχολή θα υπάρχουν φοιτητές μόνο του πρώτου έτους και άρα και τα μαθήματα που θα διδάσκονται θα είναι αυτού του έτους Πως θα μπορεί να παρακολουθήσει τα μαθήματα που θα έχει το πρόγραμμα σπουδών από τα άλλα εξάμηνα !!θα πρέπει να περάσουν άλλα 4 χρόνια για να ολοκληρώσει τις σπουδές παρόλο που θα μπορούσε να το διεκπεραιώσει λογικά σε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα! ελπίζω να είναι λανθασμένη σκέψη δική μου και να έχετε λύσεις που δεν θα ταλαιπωρήσουν ούτε οικονομικά ούτε ψυχολογικά φοιτητές που θέλουν να διεκδικήσουν έναν καλύτερο τίτλο σπουδών .ΕΥΧΑΡΙΣΤΏ

 • 12 Μαΐου 2018, 23:35 | Φοιτήτρια ΤΕΙ Ηπείρου

  Το να μην μας δίνετε την δυνατότητα να αποκτήσουμε πτυχίο ΑΕΙ είναι αδικο και σίγουρα δεν τιμα αυτούς που παίρνουν τέτοιες αποφασεις.
  Πρέπει λοιπόν να σκεφτούν ότι αν ήταν στην θέση μας τα δικά τους τα παιδιά σίγουρα δεν θα τους «άρεσε» και ασφαλώς θα έβρισκαν τρόπο να γίνουν όλα όπως πρεπει,με λίγα λόγια να γίνουν όλα ομαλά και συνοπτικα,όπως έγινε και με το ΤΕΙ Αττικής.Ο καθένας ας βγάλει τα συμπεράσματά του……

 • 12 Μαΐου 2018, 13:11 | Φοιτήτρια τει ηπείρου

  Θεωρώ πως πρέπει να υπάρξει η δυνατότητα επιλογής από τους φοιτητές του τει ηπείρου να αποφοίτησουν έχοντας πτυχίο είτε από το ΤΕΙ ηπείρου είτε από το ‘νέο πανεπιστημίο’ Ιωαννίνων. Στη δεύτερη περίπτωση χρειάζεται αναδιορθωση του προγράμματος σπουδών ωστόσο δεν είναι κάτι ανέφικτο. Προσωπικά όταν πέρασα στο τμήμα λογοθεραπείας δεν υπήρχε κάποιο αντίστοιχο αεί οπότε όλα τα τμήματα λογοθεραπείας(τμήμα Καλαμάτας,τμήμα δυτικής Ελλάδας, τμήμα Ιωαννίνων) ήταν ισάξια μεταξύ τους. Ωστόσο τώρα ενώ φοιτω δημιουργείται αυτό το ζήτημα με το νέο πανεπιστήμιο. Δηλαδή οι φοιτητές που ήδη έχουν ξεκινήσει τις σπουδές τους δεν έχουν δικαίωμα σ αυτές τις αλλαγές; Δεν έχουν δικαίωμα για ένα καλύτερο πτυχίο; Και λέω καλύτερο γιατί η ίδια μας η χώρα έχει δημιουργήσει τις ταμπέλες ότι τα αεί είναι ανωτερα από τα τει. Στην ουσία για άλλη μια φορά δημιουργούνται διακρίσεις και αφαιρείται το δίκαιωμα μας να επιλέξουμε εμεις πως θέλουμε να αποφοιτησουμε(με τι είδους πτυχίο) . Να σημειωθεί κιόλας ότι για την όλη κατάσταση ευθύνεται το γεγονός ότι δεν γεννηθήκαμε λίγα χρόνια αργότερα ώστε να προλαβουμε αυτές τις περίφημες αλλαγές που έχουν πλήρως σκεφτεί τους μελλοντικούς φοιτητές του τει ηπείρου αλλά για τους υπάρχοντες φοιτητές το λιγότερο αδιαφορία φαίνεται να παρουσιάζουν. ΣΥΓΧΑΡΗΤΉΡΙΑ για άλλη μια φορά.

 • 12 Μαΐου 2018, 12:11 | Φοιτήτρια ΤΕΙ Ηπείρου

  Εφόσον το Τει Ηπείρου από την νέα ακαδημαϊκή χρονιά θα ενταχθεί στο πανέπιστήμιο Ιωαννίνων, θεωρείται δεδομένο ότι το πρόγραμμα σπουδών θα ανταποκρίνεται στις πανεπιστημιακές προδιαγραφές. Επομένως, οι φοιτητές του Τει έχουν το δικαίωμα να πάρουν πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης καθώς, θα διδάσκονται πλέον στο νέο πλαίσιο.Οφείλεται να τα αλλάξετε όλα και όχι μόνο μερικά. Θα ήταν ορθό να υπάρχει πρόβλεψη για επιλογή εκ μέρους του φοιτητή του επιπέδου σπουδών του πτυχίου,που θα ήθελε να λάβει.

 • 12 Μαΐου 2018, 12:01 | Φοιτητής

  Θέλουμε ίσα δικαιώματα με το πανεπιστήμιο δυτικής Αττικής

 • 12 Μαΐου 2018, 11:26 | Φοιτήτρια Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

  Ως φοιτήτρια του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου , προτείνω τη δυνατότητα απόκτησης του Πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών!
  Αρχικά, οι αποφάσεις που πήρε η πλειονότητα των φοιτητών κατά τη σύνθεση του μηχανογραφικού μας έγιναν, συν τοις άλλοις, με το δεδομένο της απουσίας ενός Πανεπιστημίου.
  Εκτός αυτού, βγαίνοντας στην αγορά εργασίας, με ποιον τρόπο θα υποστηρίξουμε τις σπουδές μας με τον τίτλο ενός ιδρύματος που πλέον δεν υπάρχει; Συγκριτικά, ο κόπος ετών, δικών μας αλλά και των γονιών μας, θα μας προσφέρει ένα υποβαθμισμένο πτυχίο, το οποίο στην ουσία θα είναι κατώτερο από το πτυχίο του τμήματος λογοθεραπείας ξανά των Ιωαννίνων. Το οποίο είναι και λογικό, αφού η ενσωμάτωση με τη μορφή της επανίδρυσης στοχεύει στην αναβάθμιση -στη βελτίωση αν θέλετε- του προγράμματος και διεξαγωγής των σπουδών λογοθεραπείας.
  Έχουμε ανάγκη του δικαιώματος επιλογής! Ελπίζω να εφαρμοστεί εν τέλει ένα σύστημα που θα περιλαμβάνει τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ των πτυχίων και της αναγνώρισης των μαθημάτων που έχουμε παρακολουθήσει.

 • 12 Μαΐου 2018, 11:20 | Αλέξης

  Με αυτό το νόμο θα έχετε απέναντί σας όλους τους φοιτητές των τει ανά την Ελλάδα! Θα με θυμηθείτε στις εκλογές! Ευχαριστώ

 • 12 Μαΐου 2018, 11:16 | Μάριος κ.

  Σάς παρακαλούμε πολύ να αλλάξει η διάταξη αυτή κ να έχουμε ίδια δικαιώματα με τους φοιτητές του πανεπιστημίου δυτικής Αττικής!

 • 12 Μαΐου 2018, 11:02 | Γιωργος

  Το σχέδιο νόμου είναι άδικο για τους φοιτητές του ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ όπως και αυτά που έπονται για τα υπόλοιπα επαρχιακά ΤΕΙ της χώρας.
  Ζητάμε ενιαία και ισότιμη αντιμετώπιση για όλους τους φοιτητές.

 • 12 Μαΐου 2018, 09:55 | ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

  Το μόνο που ζητάμε σαν φοιτητές είναι να έχουμε όλοι ίσα δικαιώματα…Και εμείς καταβάλαμε προσπάθεια να φτάσουμε εδώ που είμαστε.Γιατί μας πετάτε έξω με αυτόν τον τρόπο? Υποτίθεται έχουμε δικαιοσύνη και όλοι έχουν ίσα δικαιώματα και αξίες.Αποδείξτε το
  Επειδή περάσαμε σε επαρχιακές πόλεις δεν σημαίνει ότι είμαστε κατώτεροι από τους φοιτητές των αντίστοιχων ΤΕΙ στην Αθήνα που Πανεπιστημοποιήθηκαν.

 • 12 Μαΐου 2018, 09:37 | ΜΑΡΙΑ ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗ

  Κύριε Υπουργέ είμαι και εγώ απόφοιτος, του ΤΕΙ το τος 1987 και σήμερα μητέρα φοιτητή του ΤΕΙ Ηπείρου, η ανωτατοποίηση των ΤΕΙ ήταν πάγιο αίτημα διαχρονικά όλων των φοιτητών ΤΕΙ,όλοι γνωρίζουμε οι αυτή η βαθμίδα εκπαίδευσης δεν υπάρχει σε άλλες χώρες
  Απορώ με το άρθρο 5 του σχεδίου νόμου για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, γιατί υπάρχει αυτή η διάκριση μεταξύ του ΤΕΙ Ηπείρου και του ΤΕΙ Πειραιά Αθηνάς ,η ίδια βαθμίδα δεν είναι ? τα ίδια δικαιώματα δεν έχουν? επομένως γιατί δεν ακολουθείτε το ίδιο που έγινε με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής? αυτή σας η ενέργεια προσβάλει και υποτιμά και εμάς σαν γονιούς και τα παιδιά μας σαν φοιτητές. η διαφορετική μεταχείριση, αντιμετώπιση των φοιτητών έρχεται σε πλήρη αντίθεση με συνταγματικές προβλέψεις σχετικά με την ίση μεταχείριση κλπ.
  Κύριε Υπουργέ οι γονείς των φοιτητών βρίσκονται σε μία μεγάλη αναστάτωση και αγωνία σήμερα για το μέλλον των παιδιών τους μην το κάνετε πιο δύσκολο εφόσον υπάρχει ο νόμος για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής να εφαρμοστεί το ίδιο και για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων .Γιατί τον Φεβρουάριο νομοθετήσατε διαφορετικά και σήμερα διαφορετικά για το ίδιο ακριβώς θέμα.
  αίτημα μας σαν γονείς είναι η ίση μεταχείριση των φοιτητών

 • 12 Μαΐου 2018, 00:09 | Στεφανία

  Η αναβάθμιση ενός ιδρύματος είναι πολύ σημαντικό γεγονός και δείγμα προοδευτικότητας για την παιδεία! Όλοι οι φοιτητές χαρήκαμε στο άκουσμα του και πόσο μάλλον στην υλοποίηση αυτού του σχεδίου! Καλό όμως είναι ότι γίνεται να γίνεται για το καλό και το συμφέρον όλων μας. Δεν θεωρώ λογικό το να αναβαθμίζεται ένα ίδρυμα αλλά να υποβαθμίζονται εκατοντάδες φοιτητές. Από την στιγμή που αποφασίστηκε η αναβάθμιση του τμήματος είναι απαραίτητο να αναβαθμιστεί και το πτυχίο των ήδη υπαρχόντων σπουδαστών. Ας μην ξεχνάμε πως χωρίς αυτούς δεν θα υπήρχε καν το ίδρυμα. Όλοι εμείς προσπαθούμε και παλεύουμε να τελειώσουμε τη σχολή μας και ελπίζουμε φυσικά σε μια αξιοπρεπή εργασία. Οι γονείς μας σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς κάνουν ότι μπορούν για να μας σπουδάσουν και να καταφέρουμε να τελειώσουμε τη σχολή μας με στόχο ένα καλύτερο αύριο για εμάς τους ίδιους αλλά και την χώρα μας! Θα επιθυμούσα λοιπόν να ακουστεί το αίτημα μας και με καθαρή σκέψη και λογική να παρθεί η σωστή απόφαση για το καλό όλων! Και κάτι τελευταίο, καλό θα ήταν να προβούν όλα τα τεχνολογικά ιδρύματα της χώρας σε πανεπιστημιοποίση καθώς όπως προανέφερα επιθυμούμε το καλό και το συμφέρον όλων! Ελπίζω η επιθυμία μας σε σύντομο χρονικό διάστημα να έχει τεθεί ήδη σε ισχύ!

 • 12 Μαΐου 2018, 00:09 | ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

  Θα πρέπει να γίνει συζήτηση, τι θα γίνει με τους αποφοίτους του ΤΕΙ Ηπείρου, θα είναι αδικία αν δεν γίνει ότι θα γίνει και για τους φοιτητές του ΤΕΙ Ηπείρου που φοιτούν τώρα σε αυτό!Ευχαριστώ

 • 11 Μαΐου 2018, 23:44 | φοιτητρια

  ΣύνδεσμοςΑΔΙΚΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΔΙΚΙΑ! ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ,Η ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ,ΕΝΩ Σ’ΕΜΑΣ ΔΕΝ ΔΙΝΕΤΑΙ ΚΑΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ!ΓΙΑΤΙ ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ; ΔΩΣΤΕ ΜΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ! ΓΙΑΤΙ ΣΚΟΤΩΝΕΤΑΙ ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΜΑΣ,ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ; ΜΗΠΩΣ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΔΕΧΤΟΥΝ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΕΤΗ ΘΑ ‘ΝΑΙ ΠΙΟ ΙΚΑΝΟΙ ΑΠΟ ΕΜΑΣ; ΚΑΝΕΙΣ ΑΥΡΙΟ ΔΕΝ ΘΑ ΘΕΛΗΣΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ ΕΝΑΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟ ΤΟΥ ΤΕΙ,ΟΤΑΝ ΕΧΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ,ΑΣΧΕΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΜΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ,ΑΠΛΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ!ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΤΑΜΕΙΦΘΟΥΝ ΟΙ ΚΟΠΟΙ ΜΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΣΟΥΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΩΣ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΜΑΣ!

 • 11 Μαΐου 2018, 23:38 | Σισσυ

  Αν είναι δυνατόν!!! Τι ΑΔΙΚΊΑ είναι αυτοί? Αν ήταν τα δικά σας παιδία θα είσασταν ευχαριστημένη μ’αυτη την κατάσταση….? Τον ίδιο ιδρώτα δίνουν όλοι. ΝΤΡΟΠΉ γι’ αυτό όλα τα παιδιά φεύγουν έξω για σπουδές και εργασία.

 • 11 Μαΐου 2018, 23:33 | φοιτητρια

  ΣύνδεσμοςΑΔΙΚΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΔΙΚΙΑ! ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ,Η ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ,ΕΝΩ Σ’ΕΜΑΣ ΔΕΝ ΔΙΝΕΤΑΙ ΚΑΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ!ΓΙΑΤΙ ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ; ΔΩΣΤΕ ΜΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ! ΓΙΑΤΙ ΣΚΟΤΩΝΕΤΑΙ ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΜΑΣ,ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ; ΜΗΠΩΣ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΔΕΧΤΟΥΝ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΕΤΟΙ ΘΑ ‘ΝΑΙ ΠΙΟ ΙΚΑΝΟΙ ΑΠΟ ΕΜΑΣ; ΚΑΝΕΙΣ ΑΥΡΙΟ ΔΕΝ ΘΑ ΘΕΛΗΣΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ ΕΝΑΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟ ΤΟΥ ΤΕΙ,ΟΤΑΝ ΕΧΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ,ΑΣΧΕΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΜΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ,ΑΠΛΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ!ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΤΑΜΕΙΦΘΟΥΝ ΟΙ ΚΟΠΟΙ ΜΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΣΟΥΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΩΣ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΜΑΣ!

 • 11 Μαΐου 2018, 23:13 | φοιτητρια

  ΑΔΙΚΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΔΙΚΙΑ! ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ,Η ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ,ΕΝΩ Σ’ΕΜΑΣ ΔΕΝ ΔΙΝΕΤΑΙ ΚΑΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ!ΓΙΑΤΙ ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ; ΔΩΣΤΕ ΜΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ! ΓΙΑΤΙ ΣΚΟΤΩΝΕΤΑΙ ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΜΑΣ,ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ; ΜΗΠΩΣ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΔΕΧΤΟΥΝ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΕΤΟΙ ΘΑ ‘ΝΑΙ ΠΙΟ ΙΚΑΝΟΙ ΑΠΟ ΕΜΑΣ; ΚΑΝΕΙΣ ΑΥΡΙΟ ΔΕΝ ΘΑ ΘΕΛΗΣΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ ΕΝΑΝ ΑΠΟΦΥΤΟ ΤΟΥ ΤΕΙ,ΟΤΑΝ ΕΧΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ,ΑΣΧΕΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΜΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ,ΑΠΛΟΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ!ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΤΑΜΕΙΦΘΟΥΝ ΟΙ ΚΟΠΟΙ ΜΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΣΟΥΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΩΣ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΜΑΣ!

 • 11 Μαΐου 2018, 23:02 | Φοιτητής ΤΕΙ ΗΠΕΊΡΟΥ

  Ίσα δικαιώματα για όλους τους φοιτητές των ΤΕΙ.

 • 11 Μαΐου 2018, 22:58 | Χασκής Παναγιώτης

  Το πιο αδικημένο τμήμα από το ΤΕΙ Ηπείρου είναι το τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, οπου μετά την συγχώνευση των κατευθύνσεων του δεν έχει βγει ΦΕΚ για την επαγγελματική κατοχύρωση των αποφοίτων του. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι τα τελευταία 4 έτη μπήκαν σε μια σχολή χωρίς επαγγελματικά που υποτίθεται η κυβέρνηση προσπαθεί να επιλύσει τα προβλήματα της κάθε σχολής.

  Εφόσον λοιπόν δεν δίνεται την δυνατότητα να πάρουμε πανεπιστημιακού τίτλου πτυχίο, δώστε επαγγελματικά δικαιώματα όπως δινόταν παλιά από τμήματα Φυτικής, Ζωικής παραγωγής κτλ.

 • 11 Μαΐου 2018, 22:52 | Φοιτήτρια ΤΕΙ Ηπείρου, τμήμα τουριστικών

  Είναι άδικο στην Ελλάδα του 2018 η παιδεία να υποβαθμίζεται. Είναι παράλογο να υπάρχουν διακρίσεις ανάμεσα στους φοιτητές. Είναι δικαίωμα όλων η ισότητα και η δικαιοσύνη.

 • 11 Μαΐου 2018, 21:19 | ΕΛΕΝΗ

  Ως απάντηση, για την ΕΞΑΙΡΕΣΗ, την ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ και τον ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ, των υφιστάμενων φοιτητών του ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ, παραθέτω απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού στις 12 Μαρτίου 2018 για την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής: «Προχωράμε, λοιπόν, με πρώτο βήμα την ίδρυση εδώ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, βαδίζοντας σε αυτές τις διαχρονικές αξίες που ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕ: Τη διασφάλιση της ακαδημαϊκότητας, της ισότητας, της δικαιοσύνης και της παροχής δωρεάν και υψηλού επιπέδου Ανώτατης Εκπαίδευσης για όλους τους πολίτες της χώρας μας. Διότι η δημόσια ανώτατη εκπαίδευση, που προστατεύεται σε αυτή τη χώρα από το ίδιο της το Σύνταγμα, αποτελεί ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΓΑΘΟ. Και όπως όλα αυτά τα αγαθά, εμπεριέχει το στοιχείο της ισοτιμίας. Και θέλω να πιστεύω, φίλες και φίλοι, ότι σε αυτόν τον στόχο προχωράμε χωρίς αποκλεισμούς όλοι μαζί, προχωράμε με όραμα, με σχέδιο, διαμορφώνοντας συναινέσεις και με την ευρύτερη δυνατή δημοκρατία»
  Κε υπουργέ, αν σας αντιπροσωπεύουν τα προαναφερόμενα και γενικότερα η συγκεκριμένη ομιλία , τότε σκεφτείτε, αν ο νομοθέτης με το άρθρο 5, του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου υπηρετεί τις διαχρονικές αξίες της ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤΗΤΑΣ, της ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ, της ΙΣΟΤΗΤΑΣ, της ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ και της παροχής δωρεάν και υψηλού επιπέδου Ανώτατης Εκπαίδευσης για ΟΛΟΥΣ, και πράξτε ανάλογα.
  Επίκεντρο στο εγχείρημά σας αυτή τη στιγμή, πρέπει να είναι οι ΦΟΙΤΗΤΕΣ, οι νέοι άνθρωποι, μιας ιδιαίτερα υποβαθμισμένης περιοχής της Ελλάδας. Ο κοινωνικός αποκλεισμός των υφιστάμενων φοιτητών του ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ είναι από μόνος του μία μορφή ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΔΙΚΙΑΣ, μια υπονόμευση των ευκαιριών, που υποτίθεται, ότι πρέπει να παρέχει σε ΟΛΟΥΣ, ένα κράτος δικαίου, όπου ισχύει η ισονομία και η ισοπολιτεία. Παράκληση δική μου: Εφαρμόστε το άρθρο 5 του νόμου 4521/2018 ΚΑΘΟΛΙΚΑ χωρίς ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ και ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ. Σας ευχαριστώ!

 • 11 Μαΐου 2018, 20:57 | Roula

  Ειλικρινά δεν ξέρω τι κουράγιο, με τι ηθικό θα συνεχίσω τις σπουδές μου βλέποντας μια κραυγαλέα αδικία.
  Έχουμε ίσα δικαιώματα με τους φοιτητές του ΠΔΑ, πρέπει να μας δώσετε το δικαίωμα επιλογής κε Υπουργέ!!!

 • 11 Μαΐου 2018, 20:20 | Χριστίνα

  Θεωρώ ότι η αναδιάρθρωση του πανεπιστημίου Ιωαννίνων με την απορρόφηση σε αυτό του ΤΕΙ Ηπείρου θα συμβάλλει στον μέγιστο βαθμό στην αναβάθμιση του. Αυτό που με προβληματιζει στην εν λόγω συγχώνευση είναι η διάκριση που υφίσταται στους ήδη εγγεγραμενους φοιτητές του ΤΕΙ Ηπείρου. Ελπίζω να ενεργησετε στο πλαίσιο της ισονομιας με τους φοιτητές των τμημάτων του ΤΕΙ Πειραιά και Αθήνας που συγχωνευτηκαν και εντάχθηκαν στα τμήματα του ΠΔΑ. Είναι άδικο για τους υπαρχοντες φοιτητές του ΤΕΙ Ηπείρου να υποστουν αυτή την υπονομευση. Ευελπιστώ στην αναθεώρηση του νόμου με σκοπό την αυτοδικαιη ένταξη των ήδη φοιτητών του ΤΕΙ Ηπείρου στα Νέα τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

 • 11 Μαΐου 2018, 19:33 | Φοιτητης ΤΕΙ Ηπειρου ζωικης παραγωγης

  Στην Ελλάδα της φτώχειας και της αδράνειας δεν μας κάνει εντύπωση που υπάρχουν τέτοιες διακρίσεις ανάμεσα σε εκπαιδευτικά ιδρύματα όπου υπάγονται στην ίδια δημόσια αρχή…
  Δυστυχώς οι σπουδαστές του Τ.Ε.Ι Ηπείρου είχαν την ατυχία να σπουδάζουν σε μια μικρή επαρχιακή πόλη όπως η Άρτα και όχι στην πρωτεύουσα για να απολαμβάνουν ειδική μεταχείριση και για αυτό το λόγο θα πρέπει να αποδεχτούν ότι δεν έχουν μέλλον…
  Ότι οι κόποι και οι θυσίες που έχουν κάνει αυτοί και όσοι τους στηρίζουν πάνε χαμένα στον βωμό της Ελλαδάρας, στο βωμό του παραλόγου και της αναξιοκρατίας…
  Συγχαρητήρια για την απόφαση σας κύριοι..
  Συγχαρητήρια για την συμβολή σας στο επόμενο μεταναστευτικό κύμα που δημιουργείτε με τις αποφάσεις σας..
  Συγχαρητήρια για τη συμβολή σας στον όλο και αυξανόμενο αριθμό νέων δίχως όνειρα και δίχως μέλλον…

  Η μόνη έκφραση που αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα είναι η εξής:
  «ΜΝΗΜΌΝΙΑ ΜΈΧΡΙ ΝΑ ΣΒΉΣΕΙ Ο ΗΛΙΟΣ» …Γιατί αυτό σας αξίζει πραγματικά

 • 11 Μαΐου 2018, 19:01 | ΦΟΙΤΗΤΉΣ

  Εφόσον στους φοιτητές των πρώην ΤΕΙ ΑΘήνας και Πειραιά δόθηκε η δυνατότητα να επιλέξουν κατά πόσο θα αποφοιτήσουν από τα Τμήματα των ΤΕΙ ή από τα νέα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δ. Αττικής, θα πρέπει να δοθεί η αντίστοιχη δυνατότητα και στους φοιτητές του ΤΕΙ Ηπείρου. ΧΩΡΊΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ!!!! ΑΔΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΑΡΆΔΕΚΤΟ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΈΔΙΟ!!!!

 • 11 Μαΐου 2018, 18:51 | Φοιτήτρια

  Κύριε υπουργέ ποιος είναι ο σεβασμός σας απέναντι στους φοιτητές;; Εντελώς ΑΠΑΡΆΔΕΚΤΟ και ΆΔΙΚΟ αυτό το νομοσχέδιο για τους φοιτητές του ΤΕΙ Ηπείρου!!! ΙΣΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ για όλους τους φοιτητές!!!!!!

 • 11 Μαΐου 2018, 18:48 | Θ.Ζ.

  Κατά την άποψη μου (οπως φαίνεται και κατά την άποψη των περισσοτέρων) το άρθρο 5 αδικεί τους φοιτητές του ΤΕΙ Ηπείρου ως προς την απόκτηση πτυχίου σε σύγκριση με τα ΤΕΙ Αθηνας και Πειραιά καθώς, έτσι υποβιβάζονται οι γνωσεις και οι δεξιοτητες που έχουν καταργηθεί με τόσο κόπο, το επίπεδο του ΤΕΙ Ηπείρου και των φοιτητών, αλλά και η προσπάθεια για την εξέλιξη τους στον επαγγελματικό τομέα. Ελπίζω να λάβετε υπόψιν σας την μαζική κινητοποίηση τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε συλλογικό και να επιληφθείτε του θέματος.

 • 11 Μαΐου 2018, 17:55 | Κώστας

  Κύριε Υπουργέ,

  Το υπο διαβούλευση ζήτημα υποθάλπει την διάκριση των φοιτητών του Πανεπιστήμιου Ηπείρου. Είναι ένα ζήτημα που παρατηρηθηκε και με το ΤΕΙ Αθηνών. Η νεολαία αποτελεί ανεκτίμητο και αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας μας. Βοηθηστε τους λοιπόν να μείνουν σε αυτή την χώρα δίνοντας τους κίνητρα για ανάπτυξη και πρόοδο.

 • 11 Μαΐου 2018, 17:44 | Γιώργος Κ.

  Αγαπητέ κύριε Υπουργέ,
  αν διαβάσετε όλα τα σχόλια θα διαπιστώσετε κι εσείς ότι κυριαρχούν απόλυτα οι εξής 2 έννοιες: ΑΔΙΚΙΑ και ΙΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ. Αυτό τα λέει όλα. Το μόνο που μένει είναι η τροποποίηση που θα επιτρέψει στους φοιτητές του ΤΕΙ Ηπείρου, με κάποιες ενδεδειγμένες αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών (το επιστημονικό προσωπικό αν νοιάζεται κι ενδιαφέρεται για τους σημερινούς φοιτητές, μπορεί να βοηθήσει σε αυτό), έτσι ώστε να μπορούν κι αυτοί να έχουν πρόσβαση σε πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών από το Παν/μιο Ιωαννίνων ισότιμα με τους φοιτητές του Παν/μίου Δυτικής Αττικής. Όλες οι οικογένειες περιμένουμε με αγωνία, αλλά και εμπιστοσύνη αυτή την τροποποίηση. Σας ευχαριστώ.

 • 11 Μαΐου 2018, 17:41 | Κωνσταντινα

  Οι φετινοι απόφοιτοι του ΤΕΙ Ιωαννινων θα επρεπε να μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, απο φέτος, να πάρουν πανεπιστημιακο πτυχιο, εφόσον τα ΤΕΙ Ηπείρου ηταν απο τα πρωτα ΤΕΙ που ξεκίνησαν την πανεπιστήμιο ποίηση τους. Το ΤΕΙ των Ιωαννινων δεν μπορει να μείνει πισω σε αυτο, και ειδικα εφόσον οι σπουδαστές το επιθυμούν!

 • 11 Μαΐου 2018, 16:57 | morfos

  Προκειται για ενα θεμα το οποιο ειναι τελειως παραλογο! Γιατι οι φοιτητες του πανεπιστημιου δυτικης μακεδονιας να εχουν αναβαθμιση πτυχιου και εμεις οχι? Η πανεπιστημιοποιηση εφοσον γινει θα πρεπει να συμπεριλαβει ολους τους φοιτητες αποφοιτους ή μη! Για ποιο λογο εφοσον θα γινει πανεπιστημιο να μην εχουμε το δικαιωμα να εχουμε πτυχιο πανεπιστημιου? να αλλαξει το προγραμμα σπουδων και να αντιστοιχηθουν τα μαθηματα με αυτα που εχουμε τωρα! ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ ετσι και περασει κατι τοσο παραλογο που δυστυχως για εσας ειναι το σωστο!!!

 • 11 Μαΐου 2018, 16:43 | ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

  Γιατί να μην έχουμε όλοι οι φοιτητές το δικαίωμα απόκτησης πτυχίου Πανεπιστημιακού επιπέδου;
  Διαβάσαμε, παλέψαμε και περάσαμε στην σχολή με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που θα περάσουν και οι επόμενοι μην υποβαθμίζετε την προσπάθειά μας.
  Απαιτούμε αυτό το δικαίωμα!

 • 11 Μαΐου 2018, 16:29 | Γιάννης

  Ζητάμε την εφαρμογή του Άρθρου 5 του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και στο προσχέδιο της συνένωσης του ΤΕΙ Ηπείρου με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

 • 11 Μαΐου 2018, 16:24 | Φοιτήτρια πανεπιστημίου ιωαννινων

  Κύριε Υπουργέ

  Γιατι τέτοια διάκριση μεταξυ φοιτητών ίδιου επιπέδου;;Γιατι στερείτε απο τα παιδιά του ΤΕΙ ηπειρου το δικαιωμα αναβάθμισης του πτυχίου τους ενω το προχωρείτε με τετοια ευκολία στα παιδια του ΤΕΙ αθηνων;;
  Που ειναι τα ισα δικαιωματα στην εκπαιδευση;; ΓΙΑΤΙ ΤΕΤΟΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ; ΠΟΥ ΤΗ ΣΤΗΡΙΖΕΤΕ;;
  Σε καθε άρθρο, σε καθε ομιλια μιλάτε για μια ενοποίηση που θα οφελησει τους πάντες και κυριως την εκπαιδευση, ΩΣΤΟΣΟ ΟΙ ΕΝΕΡΓΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΕΝ ΩΦΕΛΟΥΝΤΑΙ. ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΙΔΙΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΜΕ ΤΟ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ.
  Γιατί τετοια αδικία κυριε Υπουργέ;
  Εχετε παραχωρήσει το ιδιο δικαιωμα σε μια ομαδα φοιτητών η οποια πολυ απλα δεν διαφερει σε τπτ, απο τους φοιτητές του ΤΕΙ ηπείρου. Ειναι τεράστια αδικία. Τεράστια.

 • 11 Μαΐου 2018, 14:27 | Μαρία

  Ντροπή σας πραγματικά. Διακρίσεις ακόμη και σε αυτό. Μας στερείτε το δικαίωμα να αποκτήσουμε ενα πιο αναβαθμισμένο πτυχίο. Τι περισσότερο έχουν οι φοιτητές της Αθήνας; Λυπάμαι για την κατάντια αυτής της χώρας που κάνει διακρίσεις ακόμη και στην εκπαίδευση.

 • 11 Μαΐου 2018, 14:23 | Αλεξάνδρα

  Παρακαλούμε όπως τυχουμε ίσης μεταχείρισης με τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά.Αν αυτό δεν είναι εφικτό θα θέλαμε να υπάρχει τουλάχιστον η δυνατότητα δήλωσης επιπλέον μαθημάτων,με την προοπτική απόκτησης πτυχίου πανεπιστημίου και σε όσους σπουδαστες υπάρχουν ήδη στο ΤΕΙ.

 • 11 Μαΐου 2018, 14:15 | Γιώργος

  Έχει δίκιο η ανάρτηση του »11 Μάϊου 2018, 11:23 ΔΕΠ ΤΕΙ Ιονίων Νήσων»εγώ σαν γονέας μαθήτριας Γ΄ Λυκείου θα αποτρέψω την κόρη μου να πάει φέτος στο ΤΕΙ Ιωαννίνων (Νοσηλευτική), παρόλο τον κόπο και τις προσπάθειες της.
  Άραγε θα υπάρξουν φέτος πρωτοετείς φοιτητές στο ΤΕΙ Ιωαννίνων (Νοσηλευτική).
  Για ποιο λόγο?
  Αδυνατώ να κατανοήσω για ποιο λόγο θα πάνε.
  Πρέπει να συμπεριλάβετε όλους τους ενεργούς φοιτητές και αυτούς που θα εγγραφούν το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 όπως σωστά πράξατε στο ΤΕΙ Αθηνών. Μπορείτε έστω και την τελευταία στιγμή να διορθώσετε την αδικία.
  Σας ευχαριστώ και πιστεύω κε Υπουργέ να πράξετε το δίκαιο.

 • 11 Μαΐου 2018, 13:43 | Άνεμος

  Να δοθεί η δυνατότητα στους φοιτητές του ΤΕΙ Ηπείρου να ενταχθούν με προϋποθέσεις στα προγράμματα σπουδών των νεοϊδρυόμενων Τμημάτων (όπως αυτό ισχύει και για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής) και όσοι επιθυμούν να ολοκληρώνουν τις σπουδές τους ως Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

 • 11 Μαΐου 2018, 13:43 | Φοιτήτρια ΤΕΙ Ηπείρου

  Είναι ΑΔΙΚΟ για τους φοιτητές του ΤΕΙ Ηπείρου. Ίσα δικαιώματα για όλους, όπως έγινε με την αντίστοιχη περίπτωση του ΤΕΙ Αθήνας. Θεωρείτε δηλαδή ότι μας χαρίζετε έναν τίτλο για τον οποίο δεν παλέψαμε? Τότε δώσετέ μας την ευκαιρία έστω με κάποια επιπλέον μαθηματα να πάρουμε πτυχίο ΑΕΙ.

 • 11 Μαΐου 2018, 13:38 | Μαρια

  Είστε απαράδεκτοι. Είναι άδικο και ανήθικο να κάνετε διακρίσεις.Πολύ απλά μπορούμε και εμείς που φοιτουμε ήδη στο ΤΕΙ καθώς και εκείνοι που έχουν αποφοιτήσει να δώσουμε κάποια επιπλέον μάθηματα ή/και να παρακολουθήσουμε επιπλέον εργαστήρια ή/και θεωρίες ώστε να αναβαθμίσουμε το πτυχίο μας. Εξάλλου δεν υπήρχε η επιλογή Πανεπιστημίου λογοθεραπειας τότε. Επίσης με τον τρόπο αυτό θα αποκτήσουμε επιπλέον γνώσεις. Γιατί ο άλλος που θα μπει στη σχολή απ το 2019 Και μετά να διδαχθεί και να γνωρίζει περισσότερα απ όσα εμείς;

 • 11 Μαΐου 2018, 13:15 | Φοιτητής ΤΕΙ Ηπείρου

  Το μόνο που απαιτούμε από το υπουργείο ειναι να μας δώσει το δικαίωμα της επιλογής όπως έπραξε και με το Πανεπιστήμιο δυτικής Αττικής που μπορούν πλέον να πάρουν τίτλο σπουδών πανεπιστημίου ή ΤΕΙ ότι επιθυμούν! ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΕΔΕΥΣΗ!
  Ευχαριστώ πολυ!

 • 11 Μαΐου 2018, 12:29 | Θοδωρής

  Το σχέδιο νόμου είναι άδικο για τους φοιτητές του ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ όπως και αυτά που έπονται για τα υπόλοιπα επαρχιακά ΤΕΙ της χώρας.
  Ζητάμε ενιαία και ισότιμη αντιμετώπιση για όλους τους φοιτητές.

 • 11 Μαΐου 2018, 12:24 | Έλενα Μάστορα

  Είμαι πρωτοετης φοιτήτρια του τμήματος λογοθεραπειας και όταν έμαθα για την αναβάθμιση του τει μου περίμενα πως και πως την υλοποίηση της… Τώρα μαθαίνω πως ένώ το τει Πειραιά και το τει Αθήνας κατάφεραν να ολοκληρώσουν αυτές τις διεργασίες και να γίνει η συγχώνευση, το τει Ηπείρου θα παραμείνει ακόμα ως έχει… Θεωρώ πως έχω το δικαίωμα σαν προπτυχιακή φοιτήτρια να επιλέξω αν θέλω ή όχι να γίνει συγχώνευση του τει μου με το πανεπιστήμιο… Αυτό το δικαίωμα που έχουμε μας το στερείτε! Επίσης είναι άδικο να πάρω πτυχίο τει ενώ οι επόμενοι από εμένα πάρουν πτυχίο πανεπιστημίου έχοντας βγάλει ακριβώς την ίδια σχολή με το ακριβώς ίδιο πρόγραμμα αλλά με μοναδική διαφορά την χρονολογία εισαγωγής μας στο τμήμα…

 • 11 Μαΐου 2018, 12:01 | φοιτητρια ΤΕΙ Ηπειρου

  Είμαι φοιτήτρια και απαιτώ κάτι αυτονόητο. Να έχω ένα μέλλον σε αυτή την χώρα. Να βγώ έξω στην αγορά εργασίας και να αναγνωρίζονται οι σπουδές μου. Μην μου στερείτε το μέλλον μου, για το οποίο σκλήρα δούλεψα και εγώ αλλά και οι γονείς μου. Δώστε ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση!!!

 • 11 Μαΐου 2018, 11:19 | Βασιλικη

  Ντροπή δεν υπολογίζεται τίποτα ούτε τον κόπο των γονιών ούτε την προσπάθεια και τον αγώνα των παιδιών γιατι,αλλά ΤΕΙ αναβαθμίζονται και άλλα υποβιβάζονται αυτά τα παιδιά είναι κατώτερου θεού τόσο αγώνα έχουν κάνει για να φτάσουν εκεί μην τα πετάτε έτσι αφήστε τα να τελειώσουν αξιοπρεπώς τη σχολή τους με όλα τα επαγγελματικά δικαιώματα τους και μετά μην το ξαναλειτουργεί τε αν δεν σας αρέσει το τμήμα αυτό,ντροπή και αδικία αυτό που θέλετε να κάνετε σ’ αυτά τα παιδιά…..

 • 11 Μαΐου 2018, 11:02 | ΔΕΠ ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

  Το περιεχόμενο του άρθρου 5 συνιστά εξόφθαλμη διακριτική μεταχείριση μεταξύ των υφιστάμενων φοιτητών του ΤΕΙ Ηπείρου και των φοιτητών των πρώην ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά. Εφόσον στους φοιτητές των πρώην ΤΕΙ ΑΘήνας και Πειραιά δόθηκε η δυνατότητα να επιλέξουν κατά πόσο θα αποφοιτήσουν από τα Τμήματα των ΤΕΙ ή από τα νέα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δ. Αττικής, θα πρέπει να δοθεί η αντίστοιχη δυνατότητα και στους φοιτητές του ΤΕΙ Ηπείρου. Οποιαδήποτε διαφορετική αντιμετώπιση αποτελεί διακριτική μεταχείριση το οποίο έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις συνταγματικές προβλέψεις και επομένως υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να καταπέσει στα δικαστήρια, εφόσον προσφύγει έστω και ένας θιγόμενος φοιτητής. Πέρα όμως από την νομική διάσταση του θέματος υπάρχει και η πρακτική όπου και εκεί θα μπορούσε κάποιος να καταθέσει πληθώρα επιχειρημάτων υπέρ της ύπαρξης της προαναφερόμενης δυνατότητας.
  Εφόσον οι υφιστάμενοι φοιτητές του ΤΕΙ Ηπείρου θα συνεχίσουν να φοιτούν ακολουθώντας το πρόγραμμα σπουδών του ΤΕΙ, αυτό πρακτικά σημαίνει ότι στο κάθε Τμήμα θα υπάρχουν δύο προγράμματα σπουδών (ένα για τους φοιτητές του ΤΕΙ και ένα για τους φοιτητές του Πανεπιστημίου), άρα οι απαιτήσεις σε διδακτικό προσωπικό θα είναι σχεδόν διπλάσιες και επομένως και το κόστος λειτουργίας θα είναι πολύ υψηλό με ότι αυτό συνεπάγεται. Η μόνο περίπτωση να μειωθεί το κόστος είναι να υπάρχουν κοινά μαθήματα μεταξύ του ΤΕΙ και του Πανεπιστημίου. Μα σε αυτήν την περίπτωση πώς θα δικαιολογηθεί το γεγονός ότι οι φοιτητές θα παρακολουθούν τα ίδια μαθήματα αλλά θα αποφοιτούν με άλλο τίτλο σπουδών;
  Τα υφιστάμενα τμήματα ΤΕΙ, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου θα συνεχίσουν να δέχονται πρωτοετείς φοιτητές και στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Εδώ όμως τίθεται ένα σοβαρό ερώτημα: Ποιος υποψήφιος φοιτητής ο οποίος θα δώσει φέτος πανελλήνιες εξετάσεις θα επιλέξει να φοιτήσει στα τμήματα του ΤΕΙ Ηπείρου τα οποία από την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά θα πάψουν να υπάρχουν; Υπάρχει κάποιος σκεπτόμενος ο οποίος πιστεύει ότι τα υφιστάμενα τμήματα του ΤΕΙ Ηπείρου θα μπορέσουν να διατηρήσουν την ελκυστικότητά τους (όπως αυτή εκφράζεται από την βάση εισαγωγής) υπό αυτές τις συνθήκες υποβάθμισης των προγραμμάτων σπουδών και γενικότερα του ονόματος των τμημάτων;
  Για τα επόμενα επτά τουλάχιστον έτη, μέχρι δηλαδή να αποφοιτήσουν οι φοιτητές που θα εισαχθούν το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, θεωρητικά θα υπάρχουν δύο προγράμματα σπουδών σε κάθε πρώην τμήμα του ΤΕΙ Ηπείρου. Επειδή δεν αναμένεται να προσληφθούν μέλη ΔΕΠ σε κάθε τμήμα για να καλύψουν τις διδακτικές ώρες για δύο προγράμματα σπουδών, το πιο πιθανόν είναι τα μέλη ΔΕΠ να επιλέξουν να διδάσκουν κυρίως στο πρόγραμμα σπουδών του πανεπιστημίου παραμελώντας ή αδιαφορώντας για το πρόγραμμα σπουδών του ΤΕΙ. Αυτό θα έχει ως άμεση συνέπεια την υποβάθμιση της ποιότητας σπουδών στα τμήματα του ΤΕΙ το οποίο αποτελεί κατάφωρη αδικία για τους υφιστάμενους φοιτητές των τμημάτων του ΤΕΙ. Οι υφιστάμενοι φοιτητές του ΤΕΙ επέλεξαν να φοιτήσουν στα εν λόγω τμήματα λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων, το πρόγραμμα σπουδών την ύπαρξη ή όχι αντίστοιχων πανεπιστημιακών τμημάτων, τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος, τις ερευνητικές κατευθύνσεις των τμημάτων κ.α. Όλα τα προαναφερόμενα θα αλλοιωθούν με την προτεινόμενη ύπαρξη παράλληλων προγραμμάτων σπουδών ΤΕΙ και πανεπιστημίου.
  Στο νόμο ίδρυσης του πανεπιστημίου Δ. Αττικής ενώ θεωρητικά υπάρχει η δυνατότητα κάποιος φοιτητής να ακολουθήσει το παλαιό πρόγραμμα σπουδών και να αποφοιτήσει από το ΤΕΙ, ο νομοθέτης θέλοντας για ευνόητους κυρίως οικονομικούς λόγους, να αποτρέψει τέτοιες περιπτώσεις εισήγαγε διάταξη με την οποία εάν κάποιος φοιτητής επιλέξει να αποφοιτήσει από το πρώην Τμήμα ΤΕΙ τότε δεν θα έχει στο μέλλον την δυνατότητα να αλλάξει αυτήν του την απόφαση. Πώς είναι δυνατόν μέσα σε μερικούς μήνες ο ίδιος νομοθέτης αντιμετωπίζει την ίδια περίπτωση με εντελώς άλλη πρακτική για την οποία δεν υπάρχει κανένα σοβαρό επιχείρημα;