7. Συμφωνείτε ότι πρέπει να μοριοδοτηθούν τα κριτήρια για τις μεταθέσεις στα ΣΜΕΑΕ, τα ΚΕΔΔΥ, τα μουσικά σχολεία κλπ; Αν ναι, πώς κρίνετε την προτεινόμενη αριθμητική αποτίμησή τους;

 • 2 Μάϊου 2011, 22:25 | Κωνσταντίνος Κουμουστιβίδης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  2

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΟΝΕΩΝ-ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
  ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
  ΓΑΛΗΝΟΥ 108 ΔΡΑΜΑ ΤΚ 661 00 τηλ. 6977874009, 6980788184
  Email : goneispma@gmail.com, http://goneispaidiwnmeanapiria.blogspot.com/

  2/5/2011

  Ως Σύλλογος Εκπαιδευτικών Γονέων Παιδιών με Αναπηρία συμμετέχοντας στη δημόσια διαβούλευση περί αποσπάσεων και μεταθέσεων εκπαιδευτικών προτείνουμε τα παρακάτω:
  1. Αναθεώρηση των περιπτώσεων α΄ και γ΄ της 1ης παραγράφου του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/1996 ώστε να συμπεριληφθούν όλες οι σοβαρές ασθένειες ή σύνδρομα ( πχ νοητική αναπηρία 67% και άνω) που δεν έχουν συμπεριληφθεί σε αυτό.
  2. Οι εκπαιδευτικοί γονείς παιδιών με αναπηρία 67% και άνω κατά τον διορισμό τους να τοποθετούνται αυτόματα στον τόπο διαμονής τους.
  3. Οι εκπαιδευτικοί γονείς παιδιών με αναπηρία 67% και άνω να προτάσσονται στις αποσπάσεις.
  4. Οι εκπαιδευτικοί γονείς παιδιών με αναπηρία 67% και άνω να τοποθετούνται κατά προτεραιότητα στα ΣΜΕΑΕ ΚΕΔΔΥ και να ισχύει πενταετής παραμονή σε ΣΜΕΑΕ σε όποιον τοποθετείται σε αυτά.
  5. Να υπάρξει πρόβλεψη για αποσπάσεις σε αναπληρωτές γονείς παιδιών με αναπηρία 67% και άνω, καθώς και ατόμων με αναπηρία, στους τόπους που τους εξυπηρετούν.

  Με Εκτίμηση
  Για το ΔΣ του Συλλόγου
  ο Πρόεδρος η Γεν. Γραμματέας
  Κουμουστιβίδης Κωνσταντίνος Πρασιάδου Σταυρούλα

 • 2 Μάϊου 2011, 22:04 | Ισμήνη Σακελλαριάδη
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 2  1

  Με το προτεινόμενο σύστημα, εάν ο Πικάσο (ή ο Κλεε, εξέχουσα μορφή της Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης) διοριζόταν στον Άγιο Ευστράτιο δεν θα μπορούσε ποτέ να αποσπασθεί στο Καλλιτεχνικό Σχολείο του Γέρακα Αττικής η των Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης, αφού δεν θα ανήκε οργανικά στην Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής ή Κεντρικής Μακεδονίας αντίστοιχα. Οι αποσπάσεις αυτές, όμως, θα γίνονται με άλλα κριτήρια (οικογενειακοί λόγοι, λόγοι υγείας κτλ.), συνεπώς δεν θα τις δικαιούται ο Πικάσο εάν είναι, π.χ., υγιής, ανύπαντρος και αφοσιωμένος στην τέχνη του.
  Εάν, μάλιστα, προκηρύσσονταν οργανική θέση σε κάποιο από τα παραπάνω σχολεία, ο Πικάσο θα κινδύνευε να τη χάσει από κάποιον άλλον, ο οποίος θα είχε περισσότερα χρόνια προϋπηρεσίας σε αυτά τα σχολεία, είτε επειδή τα προηγούμενα χρόνια ανήκε οργανικά σε μία από τις παραπάνω περιφέρειες είτε επειδή αποσπώνταν εκεί τακτικά για κάποιους λόγους υγείας (δικούς του ή συγγενών του) ή οικογενειακούς οι οποίοι μπορεί και να μην υφίστανται πλέον κατά το έτος μετάθεσης.
  Δηλαδή:
  -είναι άδικο να αποτελεί ‘πρόκριμα’ για απόσπαση σε σχολεία αυξημένων προσόντων το να ανήκεις στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση (είτε οργανικά είτε ως αποσπασμένος). (Δημιουργεί αδικίες κατά τη διαδικασία των αποσπάσεων, οι οποίες μπορεί να γεννήσουν νέες αδικίες κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων.)
  -εάν ισχύσει το παραπάνω, τότε είναι άδικο η προϋπηρεσία στα σχολεία αυτά να συνυπολογίζεται ως προσόν διορισμού (αφού δεν είχαν όλοι οι υποψήφιοι ίσες ευκαιρίες να αποκτήσουν το προσόν αυτό).
  Συνεπώς θεωρώ ότι ΟΛΕΣ οι αποσπάσεις και μεταθέσεις σε σχολεία αυξημένων προσόντων (Καλλιτεχνικά, Μουσικά, Διαπολιτισμικά κτλ.) θα έπρεπε να γίνονται κεντρικά (από το Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.), με βάση γνωμοδότηση των αρμόδιων επιτροπών (Καλλιτεχνική Επιτροπή, Επιτροπή Καλλιτεχνικών Σχολείων κ.ο.κ.)
  Έτσι, ωφελημένοι δεν θα είναι μόνο οι ενδιαφερόμενοι εκπ/κοί αλλά και οι μαθητές, που θα έχουν έτσι τους πλέον κατάλληλους καθηγητές.

  Ως προς τα μουσικά σχολεία: θα έπρεπε να υπάρχει διαφοροποίηση ανάμεσα σε πτυχίο και δίπλωμα, και να υπάρχει και πρόβλεψη και για όσους έχουν περισσότερους του ενός τίτλους.

 • 2 Μάϊου 2011, 22:49 | Ταμ.Τ.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 1  0

  Για τις μεταθέσεις και αποσπάσεις στα διαπολιτισμικά και μειονοτικά σχολεία πρέπει να υπολογίζεται πρώτα η γνώση της γλώσσας των μαθητών που φοιτούν σε κάθε σχολείο.

 • 2 Μάϊου 2011, 19:22 | Σύλλογος Αποφοίτων Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 3  1

  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

  Προτάσεις για το νέο πλαίσιο κανόνων και αρχών που αφορά τις μεταθέσεις-αποσπάσεις σε ΣΜΕΑΕ, τάξεις υποδοχής και ΚΕΔΔΥ

  Η συζήτηση γύρω από τις αποσπάσεις και μεταθέσεις των εκπαιδευτικών πρέπει να ξεκινήσει από το σκοπό που αυτές εξυπηρετούν. Οι εκπαιδευτικοί, λοιπόν, ζητούν απόσπαση-μετάθεση σε μια άλλη περιοχή, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, για κοινωνικούς-οικογενειακούς λόγους. Για να γυρίσουν στον τόπο διαμονής/καταγωγής τους. Για να βρεθούν πάλι με την οικογένεια τους, τα παιδιά τους, τις κοινωνικές τους σχέσεις. Για να έχουν πρόσβαση, στην περίπτωση που αντιμετωπίζουν κάποια αναπηρία ή πρόβλημα υγείας –οι ίδιοι ή μέλη της οικογένειάς τους- σε συγκεκριμένες δομές και υπηρεσίες. Το ερώτημα λοιπόν που τίθεται είναι: εξυπηρετεί το προτεινόμενο πλαίσιο αυτούς τους κοινωνικούς λόγους για τους οποίους οι εκπαιδευτικοί ζητούν και παίρνουν απόσπαση-μετάθεση; Βλέποντας τα κριτήρια που αφορούν τις μεταθέσεις-αποσπάσεις σε ΣΜΕΑΕ, τάξεις υποδοχής και ΚΕΔΔΥ απαντάμε κατηγορηματικά ΟΧΙ.

  Συγκεκριμένα, με βάση τα προτεινόμενα κριτήρια για τις ΣΜΕΑΕ, δημιουργούνται ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ των εκπαιδευτικών που δεν ισχύουν για τις μεταθέσεις-αποσπάσεις στη Γενική Αγωγή. Ένας εκπαιδευτικός με διδακτορικό στην Ειδική Αγωγή παίρνει 8 μόρια για μετάθεση σε ΣΜΕΑΕ. Αλήθεια, γιατί ένας εκπαιδευτικός γενικής αγωγής με διδακτορικό π.χ. στις Επιστήμες της Αγωγής, δεν παίρνει ανάλογη μοριοδότηση για να μετατεθεί σε μία άλλη θέση στη Γενική Αγωγή; Τι είναι αυτό που τον διαφοροποιεί; Δεν είναι «ακαδημαϊκά καλύτερος» για να προηγηθεί; Γιατί τα «ακαδημαϊκά προσόντα» αφορούν μόνο τις ΣΜΕΑΕ και άλλα «ειδικά σχολεία» π.χ. καλλιτεχνικά. Αν ο στόχος της ομάδας εργασίας είναι να προωθήσει την ακαδημαϊκή εξειδίκευση γενικά στην εκπαίδευση, τότε υπάρχει ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.

  Πιθανότερα, η θέση της ομάδας εργασίας είναι ότι «οι ΣΜΕΑΕ απαιτούν εξειδίκευση για να μετατεθεί-αποσπαστεί κάποιος σε αυτές». Συμφωνούμε. Τότε όμως πρέπει να αναλογιστούμε κάτι πολύ απλό, ότι όλες οι θέσεις σε ΣΜΕΑΕ απαιτούν εξειδίκευση – γιατί λοιπόν κάποιος να «προηγείται» και να πηγαίνει στην περιοχή/ΣΜΕΑΕ/ΚΕΔΔΥ κτλ. που επιθυμεί λόγω των «πολλών» ακαδημαϊκών του τίτλων και κάποιος όχι; Όλες οι θέσεις ΣΜΕΑΕ αξίζουν σε τελική ανάλυση τον Διδάκτορα εκπαιδευτικό! Η χρήση ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ακαδημαϊκών προσόντων ή εξειδίκευσης έμμεσα δηλώνει ότι δεν είναι όλες οι θέσεις σε ΣΜΕΑΕ ίδιες: άλλες αξίζουν τον διδάκτορα, άλλες τον σεμιναριούχο…Έχουμε την εντύπωση ότι οι ΣΜΕΑΕ στα ακριτικά νησιά και τις ορεινές ή απομακρυσμένες περιοχές της χώρας θα μείνουν χωρίς «διδάκτορες» και «άξιους» εκπαιδευτικούς και αυτό αποτελεί ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.

  Έχοντας κατά νου τους βασικούς κοινωνικούς λόγους για τους οποίους ζητούν μετάθεση-απόσπαση οι εκπαιδευτικοί, πιστεύουμε ότι η πριμοδότηση κατηγοριών ακαδημαϊκών προσόντων (ακόμα και των σεμιναριών της «ντροπής» των 400 ωρών που το Υπουργείο τα καταργεί ως προσόν με βάση το ν.3848/2010 αλλά τώρα η ομάδα εργασίας τα αναγνωρίζει όσον αφορά στις μεταθέσεις-αποσπάσεις), γίνεται εις βάρος των κοινωνικών κριτηρίων/λόγων που εξυπηρετούνται από την απόσπαση-μετάθεση. Η αναπηρία του εκπαιδευτικού (3 μόρια) ή του παιδιού του (2,5 μόρια) σχετίζεται άμεσα με το αίτημα μετάθεσης-απόσπασης του σε μια περιοχή όπου μπορεί να εξυπηρετήσει βασικές του ανάγκες. Δυστυχώς, δεν είναι όλη η Ελλάδα προσβάσιμη για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Επιπλέον, η χρόνια υπηρέτηση ενός εκπαιδευτικού σε ΣΜΕΑΕ, μακριά από τον τόπο του, δικαιολογεί την αίτηση απόσπασης-μετάθεσης σε μια ΣΜΕΑΕ πιο κοντά στον τόπο διαμονής/καταγωγής του και την οικογένεια του. Τόσο όμως η αναπηρία όσο και η προϋπηρεσία πριμοδοτούνται λιγότερο από τους ακαδημαϊκούς τίτλους (η προϋπηρεσία μόλις 0,5 το χρόνο και μέχρι 2 μόρια).

  Θα κλείσουμε λέγοντας ότι είναι κυριολεκτικά οξύμωρο να παρουσιάζεται το νέο πλαίσιο ως «… μια σημαντική τομή, η οποία δίνει οριστικό τέλος στο όργιο ρουσφετιού και στις πελατειακές σχέσεις που αναπτύχθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες, με την εμπλοκή μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων, υπηρεσιακών παραγόντων, πολιτευτών, βουλευτών, υπουργών κ.ά.». Η εισαγωγή του βιογραφικού και της συνέντευξης ως προσόν μετάθεσης-απόσπασης (μόρια 3) σε ΣΜΕΑΕ κτλ. είναι η κατεξοχήν οδός του ρουσφετιού!

  ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ:

   Οι μεταθέσεις και οι αποσπάσεις γίνονται για κοινωνικούς λόγους στη συντριπτική τους πλειοψηφία. Να μην υπάρχει καμιά ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ των εκπαιδευτικών με βάση τα ακαδημαϊκά προσόντα.
   Να πριμοδοτούνται ΜΟΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ που είναι αυτοί άλλωστε για τους οποίους ζητούνται οι μεταθέσεις-αποσπάσεις (αναπηρία, οικογένεια-παιδιά, χρόνια προϋπηρεσίας μακριά από τον τόπο διαμονής/καταγωγής).
   Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει το Υπουργείο να πέσει στο ολίσθημα ν’ αναγνωρίστουν πάλι τα απορριπτέα σεμινάρια (400 ωρών κτλ.) και να ισχύσει η συνέντευξη και το βιογραφικό που εγκαθιδρύουν ξανά πελατειακή σχέση/εξάρτηση από τα μέλη των υπηρεσιακών συμβουλίων.

 • 2 Μάϊου 2011, 18:29 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 2  1

  Στην προταση σας αντιμετωπιζετε τους μεταπτυχιακους τιτλους (μαστερ-διδακτορικο) ως τιτλους που οδηγουν σε επαγγελματικα προσοντα.

  1) Με ποιο σκεπτικο οι διαφοροι τιτλοι όπως διδακτορικο,μαστερ,εκπαιδευσεις ,μετεκπαιδευσεις,σεμιναρια,κλπ………κλπ….αντιμετωπιζονται ως επαγγελματικοι τιτλοι όταν το προσοντολογιο διεπει την αρχη ότι τα κατά περιπτωση κλαδου η ειδικοτητας απαιτουμενα προσοντα για διορισμο κλπ συνδεονται με τους αντιστοίχους τιτλους σπουδων που παρεχει το εκπαιδευτικο συστημα της χωρας μας κατά βαθμιδα εκπαιδευσης (ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ,ΥΕ) ?

  2) Γιατι στην προταση σας τοποθετειτε τους αποφοιτους των παιδαγωγικων τμηματων ειδικης αγωγης που εχουν βασικο τιτλο σπουδων ιεραρχικα χαμηλοτερα από τους αποφοιτους που δεν εχουν τον ιδιο βασικο τιτλο σπουδων παρα διαφορους μεταπτυχιακους τιτλους που όπως ανεφερα παραπανω συμφωνα με το προσοντολογιο δεν οδηγουν σε επαγγελματικα προσοντα ?
  Αν δεν φτανει ένα τετοιο πανεπιστημιακο τμημα που να εκπαιδευει πραγματικους επιστημονες στην ειδικη αγωγη ας δημιουργηθουν και αλλα τετοια τμηματα εφ οσον κατά την γνωμη σας οι αναγκες είναι μεγαλες για την καλυψη ολων των κενων και να μην αντιμετωπίζονται οι μαθητες αυτοι ως δευτερης κατηγοριας ατομα. Επομενως το εκπαιδευτικο συστημα της χωρας εχει και λειτουργει πανεπιστημιακο τμημα και το υπουργειο, να σταματησει και να κοψει,τον ομφαλιο λωρο καποιον συντεχνιων και να σταματησει ο καθενας να ανακηρύσσει τον εαυτό του σε βεδικό παιδαγωγό χωρίς να διαθέτει τα τυπικά προσόντα, δηλαδή , το πτυχίο που δίνει το κάθε ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜ ΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ
  Κατά συνεπεία για την κάλυψη θέσεων είτε με μεταθέσεις είτε με αποσπάσεις τα απαιτούμενα προσόντα συνδέονται με το αντίστοιχο πτυχίο η δίπλωμα η απολυτήριος τίτλος σχολών της ημεδαπής ,η ισοτιμος,αντιστοιχης ειδικοτητας,σχολων της αλλοδαπης(ΔΟΑ/Φ.13/26502/27-12-2005)

  3) Για να μην γινονται ξανα νομοθετικες ρυθμισεις θα πρεπει να προταθουν τα κατωθι

  α)Δικαιωμα μεταθεσης ,απόσπασης σε ολους τους τυπους-κατηγοριες σχολικων μοναδων ΕΑΕ εχουν για την πρωτοβαθμια οι Δασκαλοι και Νηπιαγωγοι Ειδικης Αγωγης κλαδων ΠΕ 71 και ΠΕ 61 το ιδιο και στην δευτεροβαθμια εκπαιδευση ΕΕΕΚ για τους ΠΕ 71

  β)Εφ οσον δεν καλυφθουν τα κενα να προσλαβανονται αναπληρωτες από <> πινακες αναπληρωτων ειδικης αγωγης με βαση τον κλαδο ΠΕ 61 και ΠΕ 71 και όχι όπως γινετε σημερα με την ανοχη της ηγεσιας του υπουργειου να είναι εγγεγραμμενοι και οι της γενικης εκπαιδευσης
  <> Οι συγκεκριμενοι εκπαιδευτικοι να μπουν σε άλλο πινακα με κλαδο ΠΕ χχ.50

  γ)Εφ οσον εξαντληθουν οι ανωτερω πινακες να γινονται μονο αποσπασεις από την γενικη εκπαιδευση διοτι δεν είναι ανεργοι σε σχεση με την (β) κατηγορια με τα προσοντα που λεει ο νομος 3699/2008

  δ)Αν συνεχιζουν να υπαρχουν κενα ,από ξεχωριστο πινακα αναπληρωτων κλαδων ΠΕ χχ.50 για την ΕΑΕ και να μην είναι διπλοεγγεγραμμενοι. Να επιλεξουν τον ένα πινακα αναπληρωτων

  Το ιδιο και για την δευτεροβαθμια εκπαιδευση

  Αποστολος Παπανικολαου

 • 2 Μάϊου 2011, 14:19 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΑΣΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  1) Αρμοδιότητα για τις αποσπάσεις έχουν τα ΑΠΥΣΔΕ, δηλ. οποιος θέλει να αποσπαστεί, η αίτησή του πηγαίνει στο ΑΠΥΣΔΕ οπότε δεν μπορεί παρά να αποσπαστεί ΜΕΣΑ στην περιφέρεια της οργανικής. ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΣΩΣΤΟ.
  2)Τα ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ δέχονται τους αποσπασμένους από άλλα ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ και δεν τοποθετούν παρά στα κανονικά σχολεία αφού πλέον δεν έχουν αρμοδιότητα για τα ΣΜΕΑΕ. Για έναν που ανήκει στην Α Πειραιά και θέλει να πάει σε ΕΕΕΕΚ ή ΤΕ πρέπει να ζητήσει απόσπαση από το ΑΠΥΣΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ διαφορετικά δεν μπορεί να πάρει από το ΠΥΣΔΕ τοποθέτηση σε δομές τις ΕΑΑ. Ε Π Ι Τ Ε Λ Ο Υ Σ !!!
  3) Η περίπτωση θ) τόσο στις μεταθέσεις όσο και στις αποσπάσεις πρέπει να διαγραφεί ως απαράδεκτη. Αλήθεια την έχει εισηγηθεί η Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής. Διότι τότε …..
  4)Οι αποσπάσεις πρέπει να γίνονται νωρίς και οι αποσπασμένοι να αναλαμβάνουν 30 Ιουνίου ώστε να μπορούν να βρουν σπίτι κλπ.
  5) Τα μόρια δεν πρέπει να μπορούν να ανατρέπουν την προτεραιότητα όπως αυτή ορίζεται στον Ν.3699/2008. Τα μόρια χρειάζονται για να συγκρίνουν ομόλογους υποψηφίους. Επομένως πρέπει να προστεθεί αυτό.

  Ευχαριστώ

 • 2 Μάϊου 2011, 10:01 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 2  1

  ΑΞΙΟΤΙΜΗ ΚΥΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕ,

  ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΗΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ,ΑΛΛΑ ΠΙΣΤΕΥΩ ΠΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Ή ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΑΔΙΚΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ.ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΑΠΕΙΝΗ ΜΟΥ ΓΝΩΜΗ, ΟΤΑΝ ΒΙΩΝΕΙΣ ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗ ΟΤΑΝ ΕΙΣΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΧΕΙΣ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΝΑ ΤΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΠΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΟΝ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΑΠΛΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΝΑΝ ΤΙΤΛΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ Ή ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ.Η ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΑ) ΕΙΝΑΙ ΧΑΜΗΛΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ. ΕΠΙΣΗΣ ΔΕΝ ΟΡΘΟ,ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΗΣΙΜΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΟΧΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ ΑΛΛΑ ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΣΜΕΑΕ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΑΡΑΛΕΙΠΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΜΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ.ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ, ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΙ Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 3-4 ΜΟΡΙΑ (ΟΧΙ ΕΝΑ ΜΟΡΙΟ ΟΠΩΣ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΟΤΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΠΟΛΗ), ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΤΟΥ ΔΙΝΕΤΑΙ ΚΙΝΗΤΡΟ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΚΕΡΙΜΕΝΗ ΣΜΕΑΕ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ.
  ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ) ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΥΠΗΡΕΤΗΣΟΥΝ ΣΕ ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ, ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΣΟΒΑΡΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΕΡΜΕΤΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ,ΝΑ ΠΡΟΗΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΤΟΥΣ,ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥΣ Ή ΟΧΙ, ΕΦΟΣΟΝ ΒΕΒΑΙΑ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΣΜΕΑΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 3-5 ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ/ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΑΡΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 3-5 ΕΤΙΑΣ ΣΕ ΣΜΕΑΕ, Κ.Λ.Π), ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν.1599/86. ΕΤΣΙ, ΛΟΙΠΟΝ, ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΘΑ ΒΡΟΥΝ ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥΣ,ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟ ΝΑ ΑΠΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΕΙΝΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ΑΛΛΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΜΟΡΙΑ,ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΜΕΑΕ ΘΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΜΕ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ή ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ.

  ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΟ ΒΗΜΑ ΠΟΥ ΔΩΣΑΤΕ ΝΑ ΕΚΦΡΑΣΩ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΜΟΥ.

 • 1 Μάϊου 2011, 20:47 | Νικος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 2  0

  Θεωρώ ότι στα κριτήρια μεταθέσεων θα πρέπει να λαμβάνονται επίσης υπόψιν και η κατοχή δεύτερου πτυχίου που έχει άμεση σχέση με την ειδική αγωγή για παράδειγμα πτυχίο φυσικής αγωγής και εργοθεραπείας ή φυσικοθεραπείας

  ευχαριστώ

 • 29 Απριλίου 2011, 13:17 | ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 3  10

  ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

  Συμμετέχοντας στη δημόσια διαβούλευση περί αποσπάσεων και μεταθέσεων εκπαιδευτικών υποβάλλουμε τις παρακάτω προτάσεις;

  ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

  1) Να μην ισχύει η τριετία παραμονής στην θέση διορισμού, για τρίτεκνους και πολύτεκνους εκπαιδευτικούς να παραμείνει σε ισχύ ο παλιός νόμος που προέβλεπε ένα έτος.

  2) οι Τρίτεκνοι και πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί που πριν τον διορισμό τους είχαν υπηρετήσει τουλάχιστον για δυο (2) διδακτικά έτη ως αναπληρωτές σε παραμεθόριες περιοχές να έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης για μετάθεση χωρίς υποχρέωση υπηρέτησης της θέσης διορισμού.

  3) ο χρόνος υπηρέτησης της δεύτερης (μετά την μετάθεση) θέσης να μειωθεί για τους τρίτεκνους και πολύτεκνους από δυο σε ένα έτος.

  4) Να αυξηθεί αισθητά η μοριοδότηση των παιδιών και της συνυπηρέτησης ,σε επίπεδο νομού και όχι μόνο Δήμου

  ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ

  Για Τρίτεκνους και πολύτεκνους, να παραμείνει σε ισχύ το παλαιό καθεστώς χωρίς περιορισμούς.

  Οι τρίτεκνοι και οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί δεν ζητούν μεταθέσεις και αποσπάσεις απλώς για να παραμείνουν στο σπίτι τους αλλά γιατί δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά, λόγω αυξημένων υποχρεώσεων.

  Στο νόμο περί μνημονίου η εκπαίδευση εξαιρείται από έκτακτα μέτρα , γιατί η Κυβέρνηση δεν τηρεί όσα η ίδια ενoμοθέτησε;

  Εξάντλησε η κυβέρνηση όλα τα άλλα μέτρα (πάταξη φοροδιαφυγής) ή πατάσσει τους ασθενέστερους;
  Ελπίζουμε να μην είναι και αυτή η διαβούλευση για το “θεαθήναι”

  ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 • 29 Απριλίου 2011, 00:21 | ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 3  0

  Μεταθέσεις και αποσπάσεις Μουσικών ΠΕ 16 στα Μουσικά Σχολεία- μοριοδότηση:

  1) Προϋπηρεσία στην ειδικότητα(όργανο ή θεωρητικά)-1 μόριο για κάθε έτος σε Μουσικό σχολείο.
  2)Πτυχίο από ωδείο- 3 μόρια
  3)Δίπλωμα- 6 μόρια
  4)Διδακτική προϋπηρεσία στο αντικείμενο- 1 μόριο ανά δωδεκάμηνο η οποία να είναι αναγνωρισμένη από το Υπουργείο Παιδείας ή/ και από το Πολιτισμού.
  5) Έγγαμος- 3 μόρια
  6) Παιδιά- 3 μόρια για το καθένα.
  7) Ξένες Γλώσσες- 3 μόρια για Β2 και 4 μόρια για Γ2
  8) Χρήση υπολογιστών με πιστοποίηση – 5 μόρια
  9) Δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ- 5 μόρια
  10)ΠΕΚ- 2 μόρια
  11) Διορισμός με ΑΣΕΠ- 5 μόρια
  12) Πτυχίο τμήματος δημόσιας διοίκησης- 6 μόρια

  Οι πτυχιούχοι μουσικολογικών Σχολών χωρίς τίτλο ειδίκευσης να μην έχουν καμία ιδιαίτερη μεταχείριση καθ’ όσον δεν προορίζονται εξ’ορισμού για διδασκαλία σε Μουσικά Σχολεία παρά μόνο στη γενική εκπαίδευση.

 • 28 Απριλίου 2011, 21:06 | ΑΝΝΑ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 1  0

  Σωστή η μοριοδότηση για ΠΕ 16 μουσικούς στα Μουσικά Σχολεία. Πρέπει όμως να υπερέχει το δίπλωμα του πτυχίου. Προφανώς ΔΕΝ πρέπει να μοριοδοτούνται πτυχία μουσικολογίας ΑΕΙ χωρίς ειδίκευση (π.χ κιθάρα ή πιανο κλπ). Αυτά πρέπει να μοριοδοτούνται μόνο στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Άλλωστε αυτός είναι ο σκοπός δημιουργίας αυτών των τμημάτων ΑΕΙ και όχι τα Μουσικά Σχολεία. Η προυπηρεσία σε Μουσικά πρέπει να είναι ιδιαίτερα σημαντικό κριτήριο μοριοδότησης.

  Πέραν αυτών, καλό είναι να λαμβάνονται υπ’ όψιν για τους καθηγητές ΠΕ 16 και να μοριοδοτούνται η γνώση ξένων γλωσσών από Β2 και πάνω, η κατοχή πιστοποίησης στις ΤΠΕ, η τυχόν κατοχή δεύτερου πτυχίου κλπ.

  Σε κάθε περίπτωση, η διδακτική εμπειρία στο αντικείμενο πρέπει να προέχει στη μοριοδότηση.

 • 28 Απριλίου 2011, 21:28 | Βασίλης Ρώτας
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 5  2

  Για τις μεταθέσεις στα μουσικά σχολεία:
  Η κ. υπουργός μας είπε εδώ και καιρό: ‘πρώτα ο μαθητής’. Συνεπώς, προτεραιότητα πρέπει να έχει ο καθηγητής που μπορεί να οδηγήσει το μαθητή στο καλύτερο αποτέλεσμα. Ο καθηγητής που έχει τη μεγαλύτερη εξειδίκευση (δηλ. και εμβάθυνση) στο συγκεκριμένο αντικείμενο είναι καταλληλότερος. Το πρώτο που δείχνει την εξειδίκευση είναι το επίπεδο σπουδών (πτυχίο, δίπλωμα, μεταπτυχιακό κ. λπ.). Αν πριν το δίπλωμα πήρε και πτυχίο, δεν αυξάνει την εξειδίκευσή του. Εκτός αν μπούμε στη λογική της συλλογής χαρτιών παντός τύπου (αντί της λογικής ‘πρώτα ο μαθητής’). Ένας απόφοιτος της ακαδημίας List της Βουδαπέστης στο πιάνο, θα πρέπει να υποθέσουμε ότι είναι καλύτερος δάσκαλος πιάνου από έναν απόφοιτο του τμήματος μουσικών σπουδών με πτυχίο ΚΑΙ δίπλωμα πιάνου από κάποιο ωδείο ΚΑΙ μεταπτυχιακό στα παιδαγωγικά ΚΑΙ γνώση τεσσάρων γλωσσών ΚΑΙ γνώση υπολογιστών ΚΑΙ πτυχιούχο τριών ακόμη πανεπιστημίων ΚΑΙ…ΚΑΙ…ΚΑΙ. Αν ο αριθμός των χαρτιών μετράει περισσότερο από την ποιότητά τους, αμέσως αλλάζει το κέντρο βάρους: αντί για ‘πρώτα ο μαθητής’ η λογική είναι ‘αποζημίωση αυτών που ξόδεψαν χρήματα σε διάφορα ωδεία, σεμινάρια, φροντιστήρια κ.λπ.’. Είναι σαν, για την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο, να μη λαμβάνονται υπόψη οι βαθμοί των εξετάσεων αλλά κάποιο πιστοποιητικό των φροντιστηρίων που θα λέει πόσες ώρες πέρασε ο κάθε μαθητής στο φροντιστήριο… Με την ίδια λογική, ο περιορισμός της πενταετούς προυπηρεσίας για μετάθεση σε μουσικό σχολείο είναι τελείως εκτός θέματος. Όταν ο απόφοιτος της ακαδημίας List του παραδείγματος που χρησιμοποίησα παραπάνω συμπληρώσει πενταετία, όλες οι θέσεις καθηγητών πιάνου στα μουσικά σχολεία μπορεί να είναι πιασμένες από κυρίες με γνωριμίες, που κάποτε στα νειάτα τους πήραν ένα πτυχίο πιάνου και από τότε δεν ακούμπησαν το όργανο. Ακόμα κι αν αυτό το ενδεχόμενο δεν συμβεί, το σύστημα μεταθέσεων το ευνοεί ενώ θα έπρεπε να το αποκλείει. Τέτοιοι περιορισμοί δείχνουν μόνο ότι ο νομοθέτης δεν έχει γνώση του αντικειμένου και προσπαθεί να σώσει μια κατάσταση με πρόχειρα μπαλώματα. Από κάτι τέτοια μπαλώματα πάσχει το ελληνικό κράτος: σταδιακά οδηγούν στην ανυποληψία του νόμου – και του κράτους, στην παρανομία, το ρουσφέτι κ.λπ.

 • 28 Απριλίου 2011, 20:59 | ΣΠΥΡΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 22  3

  θα ήθελα να αναφερθώ στις μεταθέσεις σε ΣΜΕΑΕ.
  Μπορεί κάποιος να πάρει μια από τις ελάχιστες οργανικές θέσεις σε ΣΜΕΑΕ και στην συνέχεια επειδή έχει ο ίδιος ή το παιδί του ποσοστό αναπηρίας 67%, να παίρνει συνέχεια αποσπάσεις για την περιοχή του.
  Το αποτέλεσμα είναι να κρατάει την θέση αυτή εφ΄ όρου ζωής, χωρίς να μπορεί να την πάρει κάποιος άλλος, αλλά και χωρίς ο ίδιος να μπορεί να πάρει μετάθεση ακόμα και σε ΣΜΕΑΕ στην περιοχή του.
  Μήπως, λοιπόν, θα έπρεπε σε αυτές τις περιπτώσεις ( ποσοστό αναπηρίας 67% )να παίρνει μετάθεση είτε από ΣΜΕΑΕ σε ΣΜΕΑΕ, είτε από ΣΜΕΑΕ σε κανονικό σχολείο βάση μορίων, χωρίς να χρειάζεται να υπηρετήσει την οργανική του θέση;
  Με αυτόν τον τρόπο θα σταματούσε να βρίσκεται συνεχώς στην αβεβαιότητα των αποσπάσεων, αλλά το κυριώτερο, θα έμεναν ελεύθερες αρκετές θέσεις, που σε αντίθετη περίπτωση θα ήταν κλειστές για πάντα.
  Σας ευχαριστώ.

 • 28 Απριλίου 2011, 15:23 | ΓΚΡΟΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 6  1

  Στον κλάδο ΠΕ16.01 μουσικής και συγκεκριμένα στην πρόταση που αφορά στις μεταθέσεις στα Μουσικά Σχολεία, το σκεπτικό της αριθμητικής αποτίμησης των κριτηρίων και ο τρόπος διατύπωσης του προκαλεί σύγχυση και πολλά ερωτηματικά. Δεν είναι λογικό να τεθεί σε ισχύ η υφιστάμενη πρόταση επειδή το επίπεδο των τυπικών προσόντων των εκπαιδευτικών που ζητούν μετάθεση (απόφοιτοι Α.Ε.Ι, Ωδείων) διαφέρει ριζικά. Στην πρόταση μοριοδότησης των προαπαιτούμενων προσόντων για μετάθεση στα Μουσικά Σχολεία φαίνεται να μην λαμβάνεται υπ` όψιν το γεγονός ότι στη δημόσια γενική εκπαίδευση και στα Μουσικά Σχολεία διδάσκουν εκπαιδευτικοί με τα υψηλότερα ακαδημαϊκά προσόντα στο γνωστικό τους αντικείμενο, δηλαδή ανώτατους πανεπιστημιακούς τίτλους με ειδίκευση που αντιστοιχεί στις διάφορες ειδικότητες που διδάσκονται σε αυτά. Συγκεκριμένα: απόφοιτοι Ανώτατων Ακαδημιών του εξωτερικού, (μερικοί και με υποτροφία του Ι.Κ.Υ) με αναγνώριση των τίτλων τους από τους αρμόδιους φορείς (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α, Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π), όπως και του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Κάποιοι από τους παραπάνω εκπαιδευτικούς, είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου στην ειδικότητά τους. (Σε αρκετές περιπτώσεις προηγήθηκε των σπουδών τους σε ανώτατο επίπεδο, η αποφοίτηση τους από κάποιο ελληνικό Ωδείο).
  Η παράγραφος 7δΙ που αφορά στις μεταθέσεις στα Μουσικά Σχολεία στις ειδικότητες των ευρωπαϊκών οργάνων δημιουργεί πολλά ερωτηματικά: «Πτυχίο ή δίπλωμα μουσικού οργάνου (μονάδες 6)». Τι είδους δίπλωμα εννοεί; δίπλωμα Ακαδημίας ή δίπλωμα Ωδείου; Εάν εννοεί και τα δύο, είναι δυνατόν να εξισώνει το ένα με το άλλο; Σε περίπτωση που κάποιος είναι κάτοχος και των δύο, θα μοριοδοτηθεί και για τα δύο; Η παράγραφος 7δΙΙ αναφέρει: «διδακτική εμπειρία σχετική με το συγκεκριμένο μάθημα (1μονάδα για κάθε έτος)». Που θα έχει αποκτηθεί αυτή η εμπειρία; Για παράδειγμα: Δύο διπλωματούχοι πιάνου π.χ. του 1990, όπου ο ένας εισάγεται ύστερα από απαιτητικές εξετάσεις, συνεχίζει και ολοκληρώνει τις σπουδές του σε Ανώτατη Ακαδημία του εξωτερικού και ο άλλος για το ίδιο χρονικό διάστημα έχει έναν μαθητή σε ένα μικρό Ωδείο ή Μουσική Σχολή. Είναι δυνατόν να λάβει 4,ή 5 μονάδες περισσότερες ό δεύτερος; Σε ποια βάση δίνεται 1 μονάδα για κάθε έτος χωρίς περιορισμό; Ποιος και με ποιο τρόπο αξιολογεί την «τεκμηριωμένη ενασχόληση με το αντικείμενο του μαθήματος» (7δΙΙΙ); Πως είναι δυνατόν να μη μοριοδοτείται ξεχωριστά μεταπτυχιακός τίτλος στην απόλυτη εξειδίκευση που αντιστοιχεί στο μάθημα που πρόκειται να διδαχθεί, πράγμα που έρχεται σε αντίθεση με το σκεπτικό της αντίστοιχης πρότασης στην περίπτωση των Καλλιτεχνικών ή Διαπολιτισμικών Σχολείων;
  Παραθέτω εδώ τη θέση του Πανελλήνιου Συλλόγου Πανεπιστημιακών Εκπαιδευτικών Μουσικής στο υπόμνημά του προς την τότε υπουργό το 2006:
  «Η θέση μας είναι ότι όλοι οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί μουσικής θα πρέπει να είναι ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, πτυχιούχοι ΑΕΙ) και στους πίνακες των ειδικεύσεων οργάνων πρέπει να προηγούνται οι πτυχιούχοι πανεπιστημίου με ειδίκευση και στη συνέχεια να έπονται οι πτυχιούχοι Τμημάτων Μουσικών Σπουδών χωρίς ειδίκευση με πτυχίο ωδείου («επισυναπτόμενο έγγραφο»), έτσι ώστε να διασφαλίζεται η επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση του εκπαιδευτικού μουσικής. Θεωρούμε ότι ο οποιοσδήποτε διορισμός μόνο με πτυχίο Ωδείου προσβάλλει το χαρακτήρα της δημόσιας εκπαίδευσης και υποβιβάζει την ποιότητά της».
  Για να είναι αξιοκρατικός ο τρόπος επιλογής των εκπαιδευτικών μουσικής στις μεταθέσεις και αποσπάσεις στα Μουσικά Σχολεία και να συμβαδίζει με το σκεπτικό της «αναμόρφωσης του πλαισίου του συστήματος αποσπάσεων και μεταθέσεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», το οποίο στοχεύει στην «διασφάλιση της αντικειμενικότητας και της διαφάνειας, στον αποκλεισμό κάθε είδους προνομιακής μεταχείρισης και βεβαίως στην εύρυθμη λειτουργία σχολείων και υπηρεσιών», θα πρέπει κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων και αποσπάσεων εκπαιδευτικών μουσικής στα Μουσικά Σχολεία να προηγούνται οι έχοντες πτυχία Α.Ε.Ι με απονομή ειδικότητας, καθόσον η κατοχή των τίτλων αυτών έχει τεθεί ως προϋπόθεση για τη διδασκαλία μαθημάτων αντίστοιχης μουσικής ειδικότητας σε θέσεις ΠΕ16.01 Μουσικών Σχολείων, μέσω διορισμού η πρόσληψης τους ως αναπληρωτές σε αυτά και μόνο σε περίπτωση έλλειψης αιτήσεων κατόχων παρόμοιων πτυχίων να δίνεται η δυνατότητα διδασκαλίας, σε αυτές τις θέσεις, σε απόφοιτους Ωδείων ΤΕ16, ( 20 παρ. 5α,γ του Ν.3475/2006). Στις περιπτώσεις κατοχής διδακτορικών ή μεταπτυχιακών τίτλων ειδίκευσης θα πρέπει να προβλέπεται ξεχωριστή μοριοδότηση αντίστοιχη με αυτήν των Καλλιτεχνικών ή Διαπολιτισμικών Σχολείων κ.τ.λ. Ξεχωριστή μοριοδότηση για τους παραπάνω εκπαιδευτικούς (απόφοιτους ΑΕΙ με ειδίκευση) να προβλέπεται επίσης σε περίπτωση κατοχής διπλώματος Ωδείου με ημερομηνία προ της εισαγωγής τους σε Α.Ε.Ι.
  Στις ειδικότητες που δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί με τα παραπάνω προσόντα μπορούν να καλυφθούν οι αντίστοιχες θέσεις με απόφοιτους Τμημάτων Μουσικών Σπουδών οι οποίοι είναι επίσης κάτοχοι διπλώματος Ωδείου στην αντίστοιχη ειδικότητα και σε περίπτωση έλλειψης αυτών, διπλωματούχοι Ωδείου στην αντίστοιχη ειδικότητα. Ακολουθούν οι απόφοιτοι Τμημάτων Μουσικών Σπουδών με πτυχίο Ωδείου και στη συνέχεια οι πτυχιούχοι Ωδείου. Σε περίπτωση ομοίων πτυχίων να λαμβάνονται υπ` όψιν άλλα κριτήρια, όπως προϋπηρεσία, βαθμός πτυχίου, χρόνος κτήσης πτυχίου, κοινωνικοί λόγοι κ.τ.λ..
  Η μη τήρηση της προτεραιότητας των εκπαιδευτικών αποφοίτων ΑΕΙ, που είναι οι μόνοι χαρακτηρισμένοι ως ΠΕ16.01 με ειδίκευση και η μη συνεκτίμηση διδακτορικών ή μεταπτυχιακών τίτλων ειδίκευσης, που αντιστοιχούν πλήρως στις ειδικότητες των Μουσικών Σχολείων συνιστά κατάφορη αδικία και έλλειψη αξιοκρατίας, που δεν συνάδει με το σκεπτικό του τελικού σχεδίου για την αναμόρφωση του συστήματος μεταθέσεων-αποσπάσεων σε ότι αφορά στον συγκεκριμένο κλάδο, με τις όποιες αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης στα Μουσικά Σχολεία αυτό συνεπάγεται.

  Γκρόζας Αθανάσιος

  Αριστούχος Κρατικού Κονσερβατόριου Μόσχας «Τσαϊκόφσκι» (Πιάνο)
  Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης Κρατικού Κονσερβατόριου Μόσχας «Τσαϊκόφσκι» (Πιάνο)
  Διπλωματούχος Πιάνου Ωδείου Αθηνών (α`βραβείο)
  Υπότροφος του Ι.Κ.Υ.

 • 28 Απριλίου 2011, 14:30 | ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΑΡΓΥΡΩ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 5  1

  Καταρχήν πολύ θετική εξέλιξη η μοριοδότηση των προσόντων των υποψηφίων για μετάθεση στα μουσικά σχολεία, αρκεί να γίνει σωστά , ολοκληρωμένα και χωρίς να αφήνει περιθώρια για «ερμηνείες» που εξυπηρετούν τους ευνοούμενους ενός συστήματος όπως το έχουμε ζήσει μέχρι σήμερα.
  Τα κριτήρια πρέπει να είναι σαφή, τεκμηριωμένα, πλήρη και αντικειμενικά και να μην ανατρέπονται άρδην από μια «διαδικασία» συνέντευξης.
  Η εντύπωση που σχημάτισα από το κείμενο της διαβούλευσης είναι προχειρότητα και ασάφεια. Οι όροι που παρατίθενται δεν διασφαλίζουν ούτε το δίκαιο ούτε το αντικειμενικό, ενώ τα περιθώρια για υποκειμενικές ερμηνείες διατηρούνται.
  Πιστεύω ότι όλα τα προσόντα ενός υποψηφίου προς μετάθεση πρέπει να αποτιμώνται αριθμητικά:
  • Πτυχία μουσικών σπουδών
  • Πτυχία από άλλες Πανεπιστημιακές σχολές και πρωτίστως από παιδαγωγικά τμήματα
  • Μεταπτυχιακοί τίτλοι
  • πραγματική προϋπηρεσία σε μουσικά σχολεία και στη δημόσια εκπαίδευση
  • οικογενειακή κατάσταση
  • επιμόρφωση
  • πτυχία ξένων γλωσσών
  • πιστοποίηση στις ΤΠΕ κ.ά.
  Διαβάζοντας το κείμενο της διαβούλευσης έμεινα με την παρακάτω απορία την οποία θέλω να θέσω στους συντάκτες του, συμβάλλοντας και εγώ στην προσπάθεια τους για δημιουργία ενός όσο το δυνατόν πιο αδιάβλητου και αδιαμφισβήτητου συστήματος μετάθεσης στα μουσικά σχολεία.
  Παράδειγμα: έχουμε δύο εκπαιδευτικούς, μουσικούς με ειδίκευση στο πιάνο και την ίδια προϋπηρεσία στη δημόσια εκπαίδευση. Ο ένας διαθέτει Πτυχίο του οργάνου και ο άλλος Πτυχίο και Δίπλωμα του οργάνου, Πτυχίο Φυγής αλλά και Πτυχίο Παιδαγωγικού Πανεπιστημιακού Τμήματος. Θα μοριοδοτηθούν και οι δύο με 6 μόρια; Η απάντηση για έναν μουσικό είναι αυτονόητη όμως και σε κάποιον άσχετο με τις μουσικές σπουδές δεν ακούγεται δίκαιο και λογικό. Κι όμως αυτό συνάγεται από το κείμενο που δόθηκε για διαβούλευση. Ανάλογα παραδείγματα μπορούν να διατυπωθούν πολλά.
  Ερώτημα προκύπτει επίσης για τον τρόπο που θα αποδεικνύεται η «ενασχόληση με το προς διδασκαλία μάθημα». Άραγε με βεβαιώσεις «ωδειαρχών» και κατασκευασμένα προγράμματα συναυλιών, όπως γινόταν μέχρι σήμερα;
  Θέλω να πω με όλα αυτά, ότι χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη σαφήνεια και λεπτομερής, αναλυτική μελέτη και αποτίμηση όλων των παραμέτρων ώστε τα κριτήρια να είναι συγκεκριμένα, μετρήσιμα και συγκρίσιμα. Έτσι θα νομιμοποιείται η ηγεσία του ΥΠΔΒΜΘ να μιλά για κάτι ουσιαστικά διαφορετικό απ΄ότι έχουμε γνωρίσει μέχρι σήμερα.

 • 28 Απριλίου 2011, 10:58 | niki
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 12  1

  το μεγαλύτερο προβλημα που αντιμετωπιζω στην ειδική αγωγή ως εκπ/κος με 11 χρονια υπηρεσιας στις ΣΜΕΑ αλλά και ως γονέας παιδιού με αναπηρία ειναι ο ρατσισμός και ο μη σεβασμός στην διαφορετικότητα.Αυτο αποκτιέται με παιδεία καθημερινη προσπαθεια και τριβή.Ο χώρος της Ειδικής αγωγής απαιτεί δυνατές και δυναμικές προσωπικότητες.ΝΑΙ λοιπόν στις γνώσεις και στα μεταπτυχιακά για όλους τους συναδέλφους ,οχι όμως μονο για αυτους που μπορουν να πληρώνουν ή για αυτους που εχουν την πολυτέλεια να συνεχιζουν τις σπουδες τους χωρις να αναγκάζονται να δουλεψουν.Επιτέλους ας γινουν διορισμοί στις ΣΜΕΑ και βλέπουμε για τις μεταθέσεις και αποσπασεις.Και για να επανέλθω στο ρατσισμό ,ενας που τον εχει βιώσει, ειτε πρόκειται για τον ίδιο ,είτε για το παιδί του ,πιστέψτε με , εχει πολλα να προσφέρει στον χώρο αυτον.Από την αλλη ως εκπ/κοί αλλά και ως άνθρωποι ποτέ δεν θα πρεπει να θεωρούμε τον εαυτό μας καταρτισμένο γιατί η παιδεία δεν εχει τέλος

 • 27 Απριλίου 2011, 21:23 | niki
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 7  4

  Θεωρώ οτι στις αποσπασεις και στις μεταθεσεις θα επρεπε να λαμβάνονται υποψη χρονια υπηρεσιας και κοινωνικα κριτηρια και οχι μεταπτυχιακα και διδακτορικα μιας και αυτα μοριοδοτούνται για τον διορισμο {ΑΣΕΠ} ,μισθολογικά αλλα και για την περαιτέρω ανέλιξη των συναδελφων σε θεσεις ευθυνης.Επίσης δινονται πολυ λιγα μόρια στις αποσπασεις-μεταθεσεις στις ΣΜΕΑ στην κατηγορία του 67% ενω στα γενικα σχολεια δινονται πολλά μόρια αν καταλαβα καλά με αποτέλεσμα να αναγκαζεται καποιος με οργανική θέση στις ΣΜΕΑ να μετατίθεται ή να αποσπαται στα γενικά σχολεια λογω αναπηρίας του ιδιου ή του παιδιου του και οχι γιατι θελει να αλλαξει αντικείμενο εργασίας.
  Επισημαίνω δε την αναγκαιότητα επικαιροποίησης – εμπλουτισμού του ΠΔ 50 , για τις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης με τις αναγνωρισμένες απο τα αρμόδια όργανα – φορείς του Ελληνικού Δημοσίου παθήσεων,προκειμένου οι εκπ/κοι ή τα παιδιά τους που αντιμετωπίζουν προβλήματα σύμφωνα με τα προαναφερθέντα ,να έχουν τη δυνατότητα να ενταχθουν στις ευεργετικές διατάξεις περι μεταθέσεων του ως ανω ΠΔ .
  Τέλος, είναι προφανές οτι οι διατάξεις περί μεταθέσεων-αποσπάσεων πρέπει να αποσκοπούν αποκλειστικά στο δημόσιο όφελος ,που στην συγκεκριμένη περίπτωση προσδοκάται να υλοποιηθεί με την ευρυθμη λειτουργία των σχολικών μοναδων, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι αποκομένη, από τις οικογενειακές-ψυχολογικές-κοινωνικές-οικονομικές αναγκες του εκπαιδευτικού προσωπικού.

 • 27 Απριλίου 2011, 21:00 | Τσαπράζης Βασίλης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 3  1

  1. Διαφωνώ στην παρούσα τουλάχιστον πολιτικη συγκυρία να υπάγονται στο καθεστώς των μεταθέσεων-αποσπάσεων ειδικής κατηγορίας, οι πάσης φύσεως εκλεγμένοι. Αρκετό κακό έχουν κάνει μέχρι τώρα με τις παρεμβάσεις τους στη λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων.

  2. Δεν υπάρχει λόγος για τις μεταθέσεις-αποσπάσεις στα μουσικά σχολεία εκπαιδευτικών γενικής παιδείας, να μπαίνουν κριτήρια επιπλέον των όσων ξσχύουν για τα υπόλοιπα σχολεία.Ας μη κολάμε χωρίς λόγο σε μια αντίληψη που πέρασε στο νόμο του Αρσένη (1988)μετά από τις εισηγήσεις πανεπιστημιακών μουσικών που ούτε λίγο ούτε πολύ θα οδηγούσε σε «γκετοποίηση». Τα μουσικά σχολεία παρέχουν και μουσική παδεία. Δεν είναι Ωδεία.

 • 27 Απριλίου 2011, 08:37 | Αχιλλέας
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 7  1

  Δεν γνωρίζω ποιος λαμβάνει υπόψιν τη δημόσια διαβούλευση και πόσο πιστεύει το ίδιο το υπουργείο σε αυτό. Παράδειγμα η αποβολή του τμήματος της ειδικής ομάδας για το τιμωρητικό της τριετίας των νεοδιόριστων. Επί του προκειμένου, είναι πρακτικώς αδύνατο ένας νόμος να συμπεριλαμβάνει τα πάντα, όπως έχουμε μάθει. Και έτσι φτάνουμε σε αδιέξοδο. Ως νεοδιόριστος και με μεγάλη προϋπηρεσία το σύστημα δεν μου δίνει τη δυνατότητα να μετατεθώ σε σχολείο πειραματικό, μουσικό ή καλλιτεχνικό με κενή οργανική θέση, αν και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος. Έτσι ούτε και μένα αξιοποιεί,αλλά επιμένει να βλέπει τα πάντα μέσα από τύπους και όχι ουσία. Και η υπουργός και οι συν αυτώ και όλοι μας είμαστε μέρος της ίδιας της κοινωνίας που έχουμε μάθει να τιμωρούμε τους άλλους που είναι εκτός συστήματος για τα λάθη αυτών που είναι μέσα στο σύστημα. Είναι κρίμα να σπαταλιόμαστε έτσι, αγνοώντας αντικειμενικά κριτήρια!!!Λυπάμαι για το ίδιο μας το κράτος!

 • 26 Απριλίου 2011, 11:40 | Νικολέτα
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 4  5

  Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να αλλάξει το σύστημα μεταθέσεων σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ!
  Το προηγούμενο μια χαρά ήταν τόσα χρόνια, και περιελάμβανε όλες τις κατηγορίες ενδιαφερομένων με ιεραρχική σειρά (διδακτορικό-μεταπτυχιακό-διδασκαλείο κλπ).
  Νομίζω ότι δεν πρέπει να αλλάξει!

 • 24 Απριλίου 2011, 09:43 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 30  6

  Έχοντας το διπλό ρόλο της μητέρας παιδιού με κινητική αναπηρία και της εκπαιδευτικού-φιλολόγου που βρίσκεται στο χώρο της ειδικής αγωγής, θα ήθελα να μοιραστώ την προσωπική μου εμπειρία.
  1. βρίσκομαι στο χώρο της ΕΑΕ προσπαθώντας να αποκομίσω εμπειρίες και γνώσεις που θα με βοηθήσουν στην εκπαίδευση του ίδιου μου του παιδιού. επομένως, το ενδιαφέρον μου για παιδιά με αναπηρία και ο τρόπος που προσπαθώ να τα προσεγγίσω σχετίζεται με παιδαγωγικές τακτικές που περιλαμβάνουν τη βιωματικότητα, την ενσυναίσθηση και την εξατομίκευση ίσως περισσότερο από πολλούς άλλους εκπαιδευτικούς που «θεωρητικά» ανήκουν στο χώρο της ΕΑΕ
  2. Η εμπειρία που κάθε εκπαιδευτικός συγκεντρώνει από την προϋπηρεσία του στο χώρο αυτό δεν μπορεί να μην αναγνωρίζεται, τουλάχιστον για εκείνους τους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στο χώρο γιατί πραγματικά αισθάνονται ότι προσφέρουν κάτι περισσότερο από γνώσεις.
  3. Η επαφή μου με γονείς-κηδεμόνες παιδιών με αναπηρία δεν αφορά μόνο την ενημέρωσή τους για τις επιδόσεις των παιδιών τους, αλλά πολύ περισσότερο την ψυχολογική στήριξή τους και την τόνωση του ηθικού τους για την ελάχιστη κατάκτηση του παιδιού τους σε επίπεδο συμπεριφοράς, πρωτοβουλίας, προσπάθειας και δημιουργικότητας. Με άλλα λόγια, προσπαθώ να αντιμετωπίσω τους γονείς όπως θα ήθελα να αντιμετωπίσουν κι εμένα οι δάσκαλοι του παιδιού μου (γιατί είναι πολλά τα παραδείγματα εκπαιδευτικών ΕΑΕ που πίσω από την πλάτη των ταλαιπωρημένων και αγχωμένων γονιών χλευάζουν, ή τουλάχιστον δεν είναι σε θέση να αντιληφθούν τη δύσκολη πολλές φορές καθημερινότητα παιδιών και γονέων έξω από το σχολείο). Και νομίζω πως κανείς δεν αμφισβητεί το ρόλο που οφείλουν να έχουν οι γονείς όλων των μαθητών, πολύ περισσότερο εκείνων με όποια αναπηρία ή δυσκολία, στη λειτουργία του σχολείου.
  4. Ως εκπαιδευτικός και γονέας παιδιού με αναπηρία που επιθυμώ με όλες μου τις δυνάμεις να απασχολούμαι στον ευαίσθητο και απαιτητικό αυτό εκπαιδευτικό χώρο, δεν μπορώ να καταλάβω με ποιά λογική θα μου αφαιρέσουν αυτό το δικαίωμα-ευκαιρία για δημιουργικότητα και προσφορά όχι μόνο στους μαθητές, αλλά και στο ίδιο μου το παιδί, επειδή δε διαθέτω ένα μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή; Άλλωστε, η ενασχόλησή μου με την ΕΑΕ δεν είχε ως κίνητρο την επαγγελματική μου αποκατάσταση με καλύτερους όρους, αλλά προέκυψε από την προσωπική μου ανάγκη για ενημέρωση και κατάρτιση.
  Με τις παραπάνω παρατηρήσεις δεν έχω καμία πρόθεση να ακυρώσω ή να μειώσω κανέναν συνάδελφο που έχει αγωνιστεί να κατακτήσει έναν μεταπτυχιακό ή σεμιναριακό τίτλο, όπως δε θέλω το υπουργείο να μειώνει και να ακυρώνει την αναμφισβήτητη ευαισθησία και εξοικείωση των εκπαιδευτικών-γονέων παιδίών με αναπηρία, εφόσον αυτά τα κριτήρια είναι ύψιστης σημασίας για την ειδική αγωγή(νομίζω θα συμφωνούσατε όλοι μαζί μου). Απλώς πιστέύω πως, όπως σε κάθε τομέα έτσι και στην εκπαίδευση συνυπάρχουν οι καλοί-άξιοι και οι κακοί.
  Ευχαριστώ.

 • 23 Απριλίου 2011, 10:49 | ΡΟΥΛΑ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 12  7

  Στον χώρο της ειδικής αγωγής ακόμη και ένα μεταπτυχιακό ειδικής αγωγής δεν είναι αρκετό. Στην Ελλάδα η ειδική αγωγή είναι ακόμη σε εμβρυικό στάδιο.Καθημερινά στα σχολεία βλέπουμε καθηγητές ειδικής αγωγής με μεταπτυχικά που αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες των παιδιών ,αδυνατούν να δώσουν ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα για το κάθε παιδί,χρειάζεται εξειδίκευση του μεταπτυχικού ειδικής αγωγής (αυτισμός-μαθησιακές δυσκολίες-δυσλεξία-κωφωση -τυφλωση-και άλλες που δεν υπάγονται σε αυτές.)
  Ας δώσει το κράτος την ευκαιρία στον καθένα που θέλει να ασχοληθεί με αυτόν τον απαιτητικό χώρο την ευκαιρία για γνώση .
  Πιστεύω ότι οι γονείς παιδιών με αναπηρία που είναι στον χώρο της εκπαίδευσης αποτελούν την μικρογραφία της κοινωνίας μας (ζουν και βιώνουν την αναπηρία καθημερινά ,κάθε στιγμή και γιαυτό θα πρέπει να δικούνται καλύτερη μοριοδότηση και μεταχείρηση στον ευρύτερο χώρο της ειδικής αγωγής).

  ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

 • 22 Απριλίου 2011, 17:51 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 5  3

  Σχετικά με το θέμα της μοριοδότησης για τις μεταθέσεις μουσικών (ΠΕ16) σε μουσικά σχολεία :
  δεν είναι σωστό να μοριοδοτούνται με τα ίδια μόρια όσοι κατέχουν δίπλωμα (πχ πιάνου) με όσους κατέχουν πτυχίο, διότι το δίπλωμα είναι ανώτερος τίτλος από το πτυχίο.
  Προτείνω τη διαφοροποίηση των μορίων αυτών με σχέση 1:2, δηλαδή αν πχ το δίπλωμα μοριοδοτείται με 6 μόρια, το πτυχίο να μοριοδοτείται με 3.
  Εναλλακτικά, ο κάτοχος ΚΑΙ διπλώματος ΚΑΙ πτυχίου θα πρέπει να μοριοδοτείται 2 φορές, δηλαδή με 12 μόρια.

  Επίσης, πρέπει να προσμετράται η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ διδακτική εμπειρία σε αντίστοιχη θέση, δηλαδή πρέπει να αφαιρούνται όλες οι χρονικές περίοδοι που κάποιος δεν διδάσκει : αποσπάσεις σε άλλες υπηρεσίες, άδειες πάσης φύσεως, καλοκαιρινές διακοπές κλπ.

  Τέλος, θεωρώ ότι οποιαδήποτε διαδικασία προφορικών συνεντεύξεων αναιρεί εντελώς την αντικειμενικότητα του συστήματος

 • 22 Απριλίου 2011, 09:56 | ΑΝΤΩΝΗΣ Τ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 4  3

  ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: Μεταθέσεις και αποσπάσεις και στους ΜΟΥΣΙΚΟΥΣ με μοριοδότηση, προτάσσοντας πέραν των άλλων το πτυχίο τμήματος διοίκησης, την πιστοποίηση στις ΤΠΕ και τη γνώση ξένων γλωσσών. Κατάργηση της καλλιτεχνικής επιτροπής, μοριοδότηση σε όλα με συγκεκριμένα και μετρήσιμα κριτήρια, οικογενειακά, προϋπηρεσία, συνυπηρέτηση.

 • 21 Απριλίου 2011, 19:03 | Βίκυ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 15  29

  Προς κ. Μάριο Γ.
  Φυσικά το μεταπτυχιακό μου είναι στην Ειδική Αγωγή και κατέχω οργανική θέση στον κλάδο.
  Θεωρώ,λοιπόν, ότι εκφράζω την προσωπική μου γνώμη μέσα από την εμπειρία μου και χωρίς καμία σκοπιμότητα. Συγγνώμη αν σε κάποιους δεν αρέσει.
  Δεν καταλαβαίνω τι εννοείτε με την άτοπη σύγκριση «του φυσικού με μεταπτυχιακό στη φυσική». Καμία σχέση με το θέμα μας.
  Επίσης, και γω βιώνω 24 ώρες το 24ωρο το πρόβλημα υγείας της μητέρας μου, αλλά δυστυχώς δεν είμαι εξειδικευμένος γιατρός.
  Τέλος, πιστεύω ότι καθένας είναι ελεύθερος να εκφράζει τις σκέψεις του εδώ μέσα χωρίς να χρειάζεται να απολογείται στον οποιοδήποτε σύλλογο ή άτομο ξεχωριστά.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ!

 • 21 Απριλίου 2011, 18:46 | Τασος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 6  2

  ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΣΜΕΑ.ΠΙΣΤΕΥΩ ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΑΤΟΜΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΕΙΡΑ ΚΑΙ ΓΕΜΑΤΑ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΕΛΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΤΟΥΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΘΕΜΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΕΡΘΕΙ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ Η ΟΧΙ.ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ ΗΤΑΝ ΚΑΘΑΡΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΝΟΣ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

 • 21 Απριλίου 2011, 18:22 | Παναγιώτης Μάρκου
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 12  24

  Γιατί θα πρέπει ο γονέας παιδιού με αναπηρία να μοριοδοτήται περισσότερο από κάποιον άλλο; Τότε γιατί δεν διεκδικούμε να μοριοδοτούνται ναι τα παιδιά εκπαιδευτικών στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ. Όχι ότι δεν θα μας βόλευε μερικούς που έχουμε παιδιά αλλά όχι δύο μέτρα και δύο σταθμά συνάδελφοι. Όσον αφορά το σεμινάριο των 400 ωρών γιατί τέτοιο μένος από ορισμένους; Η Πολιτεία θέσπισε αυτά τα σεμινάρια και είναι νόμιμο και σωστό να έχουν πρόσβαση στην ειδική αγωγή. Παρακολούθησαν τα σεμινάρια και έδωσαν εξετάσεις η διαφορά είναι ότι πλήρωσαν αδρά. Αλλά αν κάποιος με ειδικότητα της Δευτεροβάθμιας Τεχνικής εκπαίδευσης ενδιαφέρεται για σπουδές στην ειδική αγωγή πού μπορεί να σπουδάσει αν δεν είναι δάσκαλος; Μόνο σε αυτά τα σεμινάρια μπορεί να μάθει κάτι.

 • 21 Απριλίου 2011, 17:07 | ΑΝΔΡΕΑΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 6  2

  Στις μεταθέσεις στα Μουσικά σχολεία για καθηγητές πλην των μουσικών θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα αυξημένα επιστημονικά προσόντα και όχι το πτυχίο μουσικής, γιατί δε θα διδάξει μουσική αλλά μάθημα ειδικότητας, όπως μαθηματικά, φυσική κλπ. Η επιπλέον καλλιτεχνική δράση να προσμετράται, αλλά πρωταρχικό προσόν να αποτελεί η επιστημονική – παιδαγωγική κατάρτιση.

 • 21 Απριλίου 2011, 16:47 | Μάριος.Γ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 34  20

  1.Αγαπητή βίκυ δεν μας λες αν το μεταπτυχιακό σου έχει σχέση με την ειδική αγωγή. Μάλλον δεν έχει οπότε μάλλον ανήκεις στην πολυπληθή κατηγορία των σεμιναριούχων.
  2.Τι εννοείς χωρίς κανένα τυπικό προσόν. Τα δικά σου προσόντα αν βγάλεις το σεμινάριο σε τι διαφέρουν από έναν φυσικό με μεταπτυχιακό στη φυσική.

  3.Τι λές για ένα γονέα εκπαιδευτικό που έχει παιδί με αυτισμό, που έιναι σε επαφή με το πρόβλημα 24 ώρες το 24ωρο, καθώς και με όλους τους φορείς (εκπαυδευτικούς συλλόγους ατισνού κτλ) που συνδέονται με το πρόβλημα αυτό.
  Αν μη τι άλλο έιναι σίγουρα περισσότερο έμπειρος από κάποιους που έχουν βαπτισθεί εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής με προσόν ένα αμφιβόλου ποιότητας και αξιολόγσης σεμινάριο.

 • 21 Απριλίου 2011, 15:14 | ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 14  4

  Σχετικά με αυτό που κατέθεσε η Βίκυ έχω να πω ότι παλαιότερα η ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α. – Ένωση εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής είχε καταφέρει να περάσει ότι η πρόταξη αυτών των ειδικών κατηγοριών γίνεται μόνον για τις ΣΜΕΑΕ της αντίστοιχης αναπηρίας π.χ. ο κωφός προηγούνταν για τα σχολεία Κωφών και Βαρηκόων. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να επανέλθει.

 • 21 Απριλίου 2011, 13:12 | Αγγελική Χρυσοπούλου
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 6  2

  Σχετικά με τη μοριοδότηση των παιδιών: γιατί χάνουμε τα μόρια όταν τα παιδιά ενηλικιωθούν ; μου αφαιρείται το δικαίωμα του να είμαι γονιός και παράλληλα χάνω και πολύτιμα μόρια για να γυρίσω σπίτι μου μετά από πολλά χρόνια περιπλάνησης και οικονομικής επιβάρυνσης για ενοίκια και μετακινήσεις. Ας το σκεφτεί κάποιος , παρακαλώ, γιατί τα συλλογικά μας όργανα μάλλον το θέμα το θεωρούν ήσσονος σημασίας.

 • 21 Απριλίου 2011, 09:20 | Βίκυ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 23  39

  Αγαπητέ κ. Κουμουστιβίδη,
  (20 Απριλίου 2011-21:30)
  Εδώ απλά καταθέτουμε δημοκρατικά τις απόψεις μας. Δεν είναι forum για να απαντά ο ένας στον άλλον, ούτε για αντιπαραθέσεις.
  Ωστόσο, θα σας απαντήσω.
  Σε οποιοδήποτε επάγγελμα-λειτούργημα χρειάζονται τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Το να είναι κάποιος απλά γονέας παιδιού με ειδικές ανάγκες, χωρίς ούτε ένα έστω τυπικό προσόν (δεν εννοώ κατ ανάγκη σεμινάριο, αν και εγώ προσωπικά ωφελήθηκα πολύ από αυτό που παρακολούθησα δωρεάν στα πλαίσια ΕΠΕΑΕΚ), θεωρώ από την εμπειρία μου ότι είναι πολύ δύσκολο να ανταποκριθεί στο έργο του.
  Π.χ. εάν κάποιος είναι γονέας ενός τυφλού παιδιού δεν νομίζω ότι μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες εκπαίδευσης ενός μαθητή με διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή, χωρίς καν να έχει διδαχθεί απαραίτητες γνώσεις.
  Είναι η ταπεινή μου άποψη (και ελπίζω σεβαστή), μετά από την εμπειρία μου εννέα χρόνια στην ειδική αγωγή (κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου και σεμιναρίου εξειδίκευσης 400 ωρών).
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!

 • 21 Απριλίου 2011, 09:33 | Ευάγγελος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 23  2

  Σύμφωνα με το άρθρο 21 του νόμου 3699/2008 για την Ειδική Αγωγή που αναφέρεται στις μεταθέσεις εκπαιδευτικών ΕΑΕ, εκτός των άλλων περιπτώσεων αναφέρεται « δ) είναι κάτοχοι πτυχίου Παιδαγωγικού Τμήματος ΕΑΕ ή Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής με κατεύθυνση την εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία , ζ) είναι κάτοχοι πιστοποιητικού ότι παρακολούθησαν επιτυχώς σεμινάριο ετήσιας επιμόρφωσης − εξειδίκευσης στην ΕΑΕ από Πανεπιστήμια ή από αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών και έχουν προϋπηρεσία τριών διδακτικών ετών σε δομές ΕΑΕ και στα ΚΕΔΔΥ. Σεμινάρια ετήσιας διάρκειας στην ΕΑΕ, που έχουν υλοποιηθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, από Πανεπιστήμια ή από αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αναγνωρίζονται, για την ένταξη στον εισαγωγικό βαθμό, ως ισότιμα με τα ανωτέρω σεμινάρια τετρακοσίων (400) ωρών». Επίσης, σε άλλο άρθρο του ίδιου νόμου, δίδεται η δυνατότητα στους Εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής με ετήσια ειδίκευση στην Ειδική Αγωγή να διορίζονται ή να παίρνουν μετάθεση σε δομές της Ειδικής Αγωγής, σωστά κατά τη γνώμη μου. Δεν αναγνωρίζεται, όμως, πουθενά στο νόμο και εδώ είναι η ένστασή μου, η φοίτηση σε Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Ελλάδας, όπως π.χ. του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, στο οποίο όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του: «Συγκεκριμένα υπάρχουν τρείς ειδικεύσεις: Ειδίκευση Ελληνικών, Ειδίκευση Ειδικής Αγωγής – Μειονοτικά Σχολεία και Ειδίκευση Φυσικομαθηματικών». Στο συγκεκριμένο τμήμα, οι απόφοιτοι δε παλιότερων ετών ολοκλήρωναν την ειδίκευση «Ειδίκευση Ειδικής Αγωγής – Μειονοτικά Σχολεία», σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών, σε τρία εξάμηνα (6ο, 7ο και 8ο) και έκαναν υποχρεωτικές παρακολουθήσεις και διδασκαλίες σε ειδικά σχολεία (και σε μειονοτικά). Πώς, λοιπόν, αναγνωρίζεται ως εκπαιδευτικός ΕΑΕ κάποιος απόφοιτος ΄΄Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής με κατεύθυνση την εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία΄΄, ή κάποιος που παρακολούθησε πληρώνοντας σεμινάρια 400 ωρών ή και κάποιος εκπαιδευτικός φυσικής αγωγής με δύο εξάμηνα ειδίκευσης στην ΕΑΕ και δεν υπάρχει μέριμνα για εκπαιδευτικούς παιδαγωγικών τμημάτων με ειδίκευση τριών εξαμήνων στην ΕΑΕ; Να τονίσω εδώ ότι δεν έχω καμία διάθεση να έρθω σε αντιπαράθεση με κανέναν συνάδελφο που μπορεί να ανήκει σε κάποια κατηγορία που αναφέρω παραπάνω. Θεωρώ όμως άδικο να μην συμπεριληφθούν και οι δάσκαλοι με την συγκεκριμένη ειδίκευση στην κατηγορία εκπαιδευτικών ΕΑΕ και να μπορούν να αποσπαστούν ή να μετατεθούν σε δομές ΕΑΕ. Πιστεύω ότι στο νέο νόμο θα υπάρχει σχετική πρόβλεψη. Σας ευχαριστώ.

 • 21 Απριλίου 2011, 08:28 | Ευγενία Παλυβού
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  5

  Ναι. Καλή.

 • 21 Απριλίου 2011, 07:23 | KALHMERIDHS
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 6  1

  όλα τα συστήματα μεταθέσεως ήταν δίκαια.
  Οι πολιτικοί είναι αυτοί που καταστρατηγούν αυτά που ψηφίζουν και καθιστούν ένα σύστημα άδικο.
  Αν οι Εθνοπατέρες μας δεν καταλάβουν ότι πρέπει να εφαρμόζουν αυτά που ψηφίζουν τότε κανένα σύστημα δεν θα είναι δίκαιο.
  Δεν έχουμε ανάγκη από νέα συστήματα ,έχουμε ανάγκη από σεβασμό σε αυτά που υπάρχουν

 • 20 Απριλίου 2011, 23:59 | Θεολόγος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 7  3

  Για τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών σε μουσικά και καλλιτεχνικά σχολεία για τη διδασκαλία γενικών μαθημάτων, είναι άδικο να υπολογίζονται κριτήρια σχετικά με την μουσική ή καλλιτεχνική γνώση του εκπαιδευτικού και όχι παιδαγωγικά κριτήρια με σχετικές με το αντικείμενο διδασκαλίας σπουδές. Δεν καταλαβαίνω πως η γνώση ενός μουσικού οργάνου θα βοηθήσει στη διδασκαλία της φυσικής για παράδειγμα.

 • 20 Απριλίου 2011, 23:22 | Αντώνης B.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 19  1

  Εκπαιδευτικοί που ανήκουν στην ειδική κατηγορία μετάθεσης πρέπει να έχουν τη δυνατότητα μετάθεσης ή απόσπασης και σε ΣΜΕΑΕ διότι σε αντίθετη περίπτωση ο εκπαιδευτικός π.χ αν υπηρετεί σε ΣΜΕΑΕ είναι πιθανό να αναγκαστεί ,για να μετατεθεί ή να αποσπαστεί, να περάσει στη γενική εκπαίδευση.

  Πρέπει να μοριοδοτηθεί περισσότερο η προϋπηρεσία σε ΣΜΕΑΕ διότι με την προτεινόμενη μοριοδότηση εκπαιδευτικός με πενταετή και άνω προϋπηρεσία (2 μόρια) τοποθετείται κάτω από τον εκπαιδευτικό με σεμινάριο 400 ωρών και χωρίς καμία προϋπηρεσία (2.5 μόρια)

 • 20 Απριλίου 2011, 22:01 | ΜΑΡΙΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 4  0

  Θα πρέπει να μοριοδοτηθούν τα κριτήρια για τις μεταθέσεις στα ΣΜΕΑΕ, τα ΚΕΔΔΥ, τα μουσικά σχολεία κλπ, αλλά ξεχνάτε κα. Υπουργέ ότι θα πρέπει να μοριοδοτηθούν και στα Μειονοτικά Σχολεία. Υπάρχει ισονομία και ισοπολιτεί σε αυτό το κράτος; Υπάρχει συνταγματική ισότητα σε αυτή τη χώρα; Γιατί οι υποψήφιοι για μετάθεση χριστιανοί δάσκαλοι (εκτός από τα μοριοδοτούμενα κριτήρια) θα πρέπει να περνάνε και από συνέντευξη στο ΥΣΜΕ; Ποιο ρόλο έχει πλέον η συνέντευξη αυτή; Ως πότε θα θεωρείται η μειονοτική εκπαίδευση «μειονεκτική» εκπαίδευση; Ό,τι ισχύει για ΟΛΟΥΣ να ισχύει και για τη μειονοτική εκπαίδευση! Αντικειμενικά, διαφανή, μετρήσιμα κριτήρια για ΟΛΟΥΣ!!!

 • 20 Απριλίου 2011, 22:27 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Χ.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 7  0

  Στα Μουσικά για τις μεταθέσεις πρέπει να προσμετράται και η γνώση ξένων γλωσσών αλλά και η χρήση Η/Υ με πιστοποίηση. Ακόμη, και ο τίτλος Νομικής ή Διοίκησης διότι είναι πολύπλοκα σχολεία και δυσλειτουργικά.

 • 20 Απριλίου 2011, 22:50 | ΤΑΣΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 7  0

  Επιτέλους εισάγεται αντικειμενικό σύστημα μεταθέσεων στα Μουσικά. Μέχρι τώρα συνάδελφοι τρέχαν στα δικαστήρια. Σωστή η μοριοδότηση. Να προσμετρηθεί και σε αυτή τη κατηγορία το πτυχίο τμήματος διοίκησης.

 • 20 Απριλίου 2011, 22:45 | P. Antonakakis
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 4  2

  ΟΧΙ ΚΑΜΜΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
  ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ

 • 20 Απριλίου 2011, 21:36 | Majo
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 15  9

  θεωρώ πως συνολικά οι προτάσεις του υπουργείου είναι στη σωστή κατεύθυνση. Πιστεύω όμως πως πριματοδοτεί υπερβολικά το διδακτορικό και το μεταπτυχικό όσον αφορά τα μόρια μετάθεσης σε ΣΜΕΑ και ΚΕΔΔΥ. Πιστεύω πως οι τίτλοι είναι απαραίτητοι αλλά δεν κάνουν τον εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής. Πιστεύω πως οι εξειδικεύσεις στα πανεπιστήμια δεδομένου πως έχουν θεωρητικό και πρακτικό χαρακτήρα είναι στις περισσότερες περιπτώσεις εξαιρετικές. Σας το αναφέρω ως κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου και ετήσιως εξειδικεύσεων πως προσωπικά έχω ωφεληθεί περισσότερο από τις δύο μου εξειδικεύσεις. Ακόμη τα τμήματα ειδικής αγωγής των διδασκαλείων ήταν αρκετά καλά μπορεί να μην έδιναν απόλυτη εξειδίεκευση σε κάποιο τομέα της ειδικής αγωγής αλλά ήταν αποτελεσματικά στο να εισάγουν κάποιον στο χώρο της ειδικής αγωγής και μετά να προχωρήσει. Τα τμήματα ειδικής αγωγής των πανεπιστημίων είναι καλά αλλά είναι σε πολύ θεωρητικό επίπεδο και σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να συγκριθεί ένας έμπειρος εκπαιδευτικός που τελειώνει και το διδασκαλείο ειδικής αγωγής με κάποιον απόφοιτο του τμήματος ειδικής αγωγής. Εμεις που υπηρετούμε στο χώρο της ειδικής αγωγής χρόνια το γνωρίζουμε αυτό καλά. Τα παιδιά του τμήματος ειδικής αγωγής δεν μπορούν ούτε στο τμήμα ένταξης να σταθούν πόσο μάλλον σε δυσκολότερες δομές

 • 20 Απριλίου 2011, 21:27 | Θερσίτης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 5  1

  Ναι με αυξημένα επιστημονικά κριτήρια και χωρίς καμιά υπουργκή ή συνδικαλιστική παρεμβολή για εξυπηρέτηση ημετέρων.

 • 20 Απριλίου 2011, 21:30 | Κωνσταντίνος Κουμουστιβίδης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 36  19

  Πρέπει να υπάρξει καλύτερη μοριόδοτηση των εκπαιδευτικών γονέων παιδιών με αναπηρία που ζητούν να μετατεθούν σε ΣΜΕΑΕ. Δεν μπορεί να μοριοδοτούμαστε το ίδιο με τα σεμινάρια των 400 ωρών. Εμείς οι γονείς παιδιών με αναπηρία και εκπαιδευτικοί συνάμα είμαστε κάτοχοι ενός βιωματικού εμπειρικού και παιδαγωγικού αντιστοίχως κεφαλαίου. Κι αν οι σύγχρονες παιδαγωγικές και ψυχολογικές προσεγγίσεις τοποθετούν την ενσυναίσθηση στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής πράξης και αγωγής, ποιός άλλος κατέχει αυτή την ψυχοδυναμική και παιδαγωγική προσέγγιση καλύτερα από τους γονείς παιδιών με αναπηρία – εκπαιδευτικούς; Πρέπει να αξιοποιηθεί αυτό το ανεκτίμητο και επίπονα αποκτημένο κεφάλαιο γνώσεων και εμπειριών στον τόσο ιδιαίτερο χώρο τόσο της Ειδικής Εκπαίδευσης.
  Πρέπει να αποσυρθεί η περίπτωση (θ), διάταξη που αφορά την προφορική συνέντευξη.
  Τέλος θα ήθελα να μάθω την λογική της «» Βίκυ 20 Απριλίου 2011, 12:04 «» που ζητά να καταργηθεί η περίπτωση (στ) αφού όπως λέει δεν αποτελεί ούτε καν ελάχιστο τυπικό προσόν για τη διδασκαλία σε ΣΜΕΑΕ και πολύ περισσότερο σε ΚΕΔΔΥ, το να είσαι εκπαιδευτικός – γονέας παιδιού με αναπηρία. Θα ήθελα πολύ να μάθω την άποψη της.

 • 20 Απριλίου 2011, 13:28 | Δημήτρης Κ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 3  18

  Το πλαίσιο αρχών και κανόνων στις ειδικές αυτές περιπτώσεις περιέπεσε σε σύγχυση: ενώ για τα διαπολιτισμικά και τα καλλιτεχνικά σχολεία μοριοδοτεί πρώτα-πρώτα την ειδικευση-έτσι γενικά- ή την μετεκαπίδευση, δηλαδή προκρίνει ανθρώπους που έμαθαν κατά κάποιο τρόπο να «κάνουν τη δουλειά», στην περίπτωση των ΣΜΕΑ δίνει διπλάσια μόρια στους κατόχους διδακτορικού σε σχέση με τους αποφοίτους του τμήματος Ειδικής Αγωγής-και 50% παραπάνω στους κατόχους μεταπτυχιακού στην ειδική αγωγή.
  Αν δεν κάνω λάθος, το διδακτορικό και το μεταπτυχιακό πιστοποιεί ερευνητική και επιστημονική ικανότητα, όχι επαγγελματικά προσόντα.

 • 20 Απριλίου 2011, 12:04 | Βίκυ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 21  42

  ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ

  Οπωσδήποτε η περίπτωση θ)θα πρέπει να καταργηθεί. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία περί τούτου.

  Όσον αφορά την περίπτωση στ) πρέπει και αυτή να καταργηθεί. Δεν νομίζω ότι αποτελεί ούτε καν ελάχιστο τυπικό προσόν για τη διδασκαλία σε ΣΜΕΑΕ και πολύ περισσότερο σε ΚΕΔΔΥ.

  Σχετικά με την περίπτωση ε), θα πρέπει να λαμβάνεται υπ όψη μόνο για την μετάθεση τυφλών ή κωφών εκπαιδευτικών και μόνο σε σχολεία τυφλών ή κωφών αντίστοιχα.

  Επίσης, θεωρώ ότι η περίπτωση η) θα πρέπει να μοριοδοτείται πολύ περισσότερο (τουλάχιστον 0,75 ανά έτος και χωρίς περιορισμούς), καθώς η εμπειρία λαμβάνεται παγκοσμίως σοβαρά υπ όψη σε κάθε εργασία (στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα).

  Τέλος, σχετικά με το δικαίωμα υποβολής αίτησης για μετάθεση σε ΚΕΔΔΥ, πρέπει οπωσδήποτε να είναι απαραίτητη η προηγούμενη διδακτική εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών σε ΣΜΕΑΕ ή τμήματα ένταξης-παράλληλες στηρίξεις κλπ (και στη συνέχεια φυσικά να λαμβάνεται υπ όψη η μοριοδότηση).

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!

 • 20 Απριλίου 2011, 11:49 | Στέφανος Φατόλας
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 9  1

  Στις αποσπάσεις ειδικής αγωγής θεωρώ πιο σωστό να λαμβάνονται υπόψην τα επιστημονικά προσόντα (σπουδές ,επιμόρφωση,σεμινάρια) και η προϋπηρεσία στο συγκεκριμένο χώρο! Αυτά όμως θα πρέπει να μπορούν να αποδειχτούν με επίσημα έγγραφα και όχι προφορικά όπως αναφέρεται στο σχέδιο νόμου! Όπως καταλαβαίνετε αυτο είναι επικίνδυνο και ανοίγει παράθυρο σε όσους θέλουν να εξυπηρετήσουν δικούς τους ανθρώπους…(δυστυχώς την έχω πατήσει και ξέρω πολύ καλά τι γράφω!) Με λίγα λόγια ,έχει δίκιο ο συνάδελφος που τοποθετήθηκε πριν από μένα! Ευχαριστώ!

 • 20 Απριλίου 2011, 08:28 | ΧΡΉΣΤΟς ΓΕΩΡΓΙΟΥ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 54  22

  1. πρέπει να καταργηθεί η διάταξη που αφορά την προφορική συνέντευξη και η οποία γνωρίζουμε ότι θα έιναι και ό τρόπος να γίνονται τα χατήρια των κομματικώ στελεχών.

  2. Η μόνιμη αναπηρία του ίδιου του εκπαιδευτικού 67% και άνω καθώς και η μόνιμη αναπηρία παιδιού του εκπαιδευτικού, σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω πρέπει σαφώς να μοριοδοτηθεί με περισσότερα μόρια αφού με τα 2,5 μόρια οι άνθρωποι αυτοί εξομοιώνονται με αυτούς με τα σεμινάρια των 400 ωρών και που βρέθηκαν στην ειδική αγωγή περιστασιακά.
  Με την παραπάνω μοριοδότηση θα γεμίσουν τα ήδη γεμάτα σχολεία της ειδικής αγωγής με σεμιναριούχους (αφού γνωρίζουμε όλοι ότι υπάρχει βιομηχανία χορήγησης τέτοιων σεμιναρίων με ανάλογη αμοιβή)

  Είναι σιγουρο ότι κάποιος που βιώνει την αναπηρία ο ιδίος ή μέσω του ανάπηρου παιδιού του, έιναι πολύ περισσότερο ευαισθητοποιημένος και ικανότερος στο να προσφέρει βοήθεια σε ανάπηρα παιδιά.

 • 20 Απριλίου 2011, 00:22 | ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 11  2

  Σύμφωνα με το δελτίο τύπου:
  «Πρόκειται για μια σημαντική τομή, η οποία δίνει οριστικό τέλος στο όργιο ρουσφετιού και στις πελατειακές σχέσεις που αναπτύχθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες, με την εμπλοκή μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων, υπηρεσιακών παραγόντων, πολιτευτών, βουλευτών, υπουργών κ.ά.»

  Κανείς δεν μπορεί να διαφωνήσει με αυτό που λέτε λοιπόν.
  Όμως υπάρχει σαφέστατη ασυμφωνία καθώς αν δείτε την περίπτωση θ) στα κριτήρια μεταθέσεων στα ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ:

  «ΆΛΛΑ ΑΥΞΗΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΟΓΡΑΦ. ΣΗΜ. ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ»

  Αυτή η περίπτωση είναι ακριβώς η κερκόπορτα για τα ρουσφέτια και μάλιστα για πρώτη φορά ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ!!!
  Έρχεται μάλιστα και σε αντίθεση με το Ν.3699/2008 που καθορίζει τα προσόντα για την Ε.Α.Ε. και δεν έχει τέτοια περίπτωση αλλά σταματά στην δικιά σας η) περίπτωση!!!

  ΤΟ ΙΔΙΟ ΜΑΛΙΣΤΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ 1789/1997).

  ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΔΕΝ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΕΛΙΚΑ.

  ΚΙ ΑΣ ΜΗΝ ΘΙΞΟΥΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ:
  ΠΩΣ ΤΟ ΚΥΣΔΕ ή ΚΥΣΠΕ ΘΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ή ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Ή ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ (ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ) ΤΗΝ ΑΝΑΛΟΓΗ ΣΥΝΘΕΣΗ; ΜΠΟΡΕΙ λ.χ. ΝΑ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙ ΕΝΑΝ ΦΙΛΟΛΟΓΟ ΜΕ ΓΝΩΣΗ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΙΚΑΝΟΣ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ; ΕΧΟΥΝ ΓΝΩΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΟΥΝ ΝΑ ΚΡΙΝΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ; AN EXOYN TOTE ΓΙΑΤΙ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΚΡΙΘΟΥΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΦΟΥ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ;

  ΠΡΕΠΕΙ ΛΟΙΠΟΝ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ.

  ENA AΛΛΟ ΖΗΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΑΦΕΣ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ. ΔΙΟΤΙ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΝΑΙ ΜΕΝ ΚΑΝΕΙΣ ΓΙΑ ΣΜΕΑΕ ΑΛΛΑ ΟΤΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΝΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΥΣΔΕ ΣΕ ΠΥΣΔΕ (ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ) ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΝ (ΟΥΤΕ ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΟ ΞΕΧΩΡΙΣΟΥΝ). ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΟΥΝ (ΑΛΛΩΣΤΕ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΑΛΛΑ ΕΝΤΥΠΑ) ΟΙ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΕΔΔΥ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΟΥ ΝΑ ΟΡΙΖΕΙ ΠΟΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ: ΤΩΝ ΣΜΕΑΕ ή ΤΩΝ ΚΕΔΔΥ;

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΜΟΝΗ