Άρθρο 02: Ιστότοπος διενέργειας της ηλεκτρονικής δημοπρασίας

Η ηλεκτρονική δημοπρασία των οχημάτων διεξάγεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης https://eauction.ydmed.gov.gr/eauction.