Άρθρο 08: Δικαίωμα εξέτασης των δημοπρατούμενων οχημάτων

1.Οι εγγεγραμμένοι στο σύστημα χρήστες, έχουν δικαίωμα, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των οχημάτων προς δημοπράτηση, να επισκεφθούν τις οικείες υπηρεσίες που έχουν στην κατοχή τους τα οχήματα και επιδεικνύοντας το αποδεικτικό εγγραφής στην εφαρμογή (εκτυπωμένο e-mail) και την ταυτότητα ή το διαβατήριό τους, να επιθεωρήσουν οι ίδιοι και με δικά τους μέσα τα οχήματα που τους ενδιαφέρουν.
2.Η εξέταση μπορεί να γίνει από τον ενδιαφερόμενο με τη βοήθεια και τεχνικού συμβούλου της επιλογής του.
3. Επισκέψεις επιτρέπονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες για κάθε υπηρεσία. Ο Διαχειριστής αναλαμβάνει να επιδεικνύει το προς πώληση όχημα στους εγγεγραμμένους χρήστες.

  • 18 Ιουνίου 2015, 08:15 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ

    θα πρέπει να υπάρχει το δικαίωμα ο ενδιαφερομενος αγοραστής να μπορεί να βάλει σε κίνηση το όχημα για να ακούσει το πως λειτουργεί η μηχανή του οχήματος πράγμα που αυτή την στιγμή δεν γίνεται .