΄Αρθρο 7 Διακριτικά γνωρίσματα αυτοκινήτων.

1. Τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα υποχρεούνται να φέρουν διακριτικά γνωρίσματα.
Τα αυτοκίνητα των δημοσίων υπηρεσιών υποχρεούνται να φέρουν:

α. Λωρίδα κόκκινου χρώματος, πλάτους δέκα εκατοστών του μέτρου (10cm) στη μέση περίπου του αμαξώματος, παράλληλα προς το έδαφος.
β. Πινακίδες του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων χρώματος πορτοκαλί, στις οποίες θα αναγράφονται ο ειδικός αριθμός του αυτοκινήτου (όχι συμβατικός) και τα διακριτικά ψηφία (Κ. Υ.).
γ. ΄Ενδειξη και στις δύo (2) πλαϊνές πλευρές του αυτοκινήτου ολόκληρου του τίτλου της Υπηρεσίας στην οποία αυτό ανήκει .

2. Τα αυτοκίνητα λοιπών φορέων του δημόσιου τομέα εκτός δημοσίων υπηρεσιών του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης υποχρεούνται να φέρουν:
α. Λωρίδα κίτρινου χρώματος, πλάτους δέκα εκατοστών του (10cm) μέτρου στη μέση περίπου του αμαξώματος, παράλληλα προς το έδαφος.
β. Πινακίδες του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων χρώματος πορτοκαλί, στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου (ι.χ.) (όχι συμβατικός).
γ. ΄Ενδειξη και στις δύo (2) πλαϊνές πλευρές του αυτοκινήτου ολόκληρου του τίτλου της υπηρεσίας στην οποία αυτό ανήκει.

3. Τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα τα οποία εξυπηρετούν τα ακόλουθα πρόσωπα και τις υπηρεσίες, εξαιρούνται από την υποχρέωση να φέρουν κίτρινη ή κόκκινη λωρίδα πλάτους δέκα εκατοστών του μέτρου (10cm) στη μέση περίπου του αμαξώματος, παράλληλα προς το έδαφος, αλλά θα φέρουν υποχρεωτικά πινακίδες του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων χρώματος πορτοκαλί (ΚΥ,ΚΗΟ, ΚΗΥ κ.λ.π.):
α. Των Προέδρων των Διευρυμένων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, των Νομαρχών Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και Νομαρχιακών Διαμερισμάτων και Επάρχων.
β. Του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος
γ. Των Μητροπολιτών, Δημάρχων, Πρυτάνεων των Α.Ε.Ι. και του Προέδρου της
Ακαδημίας Αθηνών.

4. Εξαιρούνται από την υποχρέωση να φέρουν διακριτικά γνωρίσματα (λωρίδα κόκκινου ή κίτρινου χρώματος, πλάτους δέκα εκατοστών του μέτρου (10cm) στη μέση περίπου του αμαξώματος, παράλληλα προς το έδαφος και πινακίδες του Υπουργείου Μεταφορών χρώματος πορτοκαλί (ΚΥ,ΚΗΟ,ΚΗΙ κ.λ.π.) και θα φέρουν υποχρεωτικά συμβατικές πινακίδες τα αυτοκίνητα των παρακάτω υπηρεσιών:
α. Της Προεδρίας της Δημοκρατίας.
β. Της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
γ. Της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.
δ. Της Ελληνικής Αστυνομίας.
ε. Του Υπουργείου Οικονομικών που έχουν αποστολή τον έλεγχο διακίνησης αγαθών ή τη δίωξη λαθρεμπορίου και ναρκωτικών.
στ. Του Υπουργείου Άμυνας (αυτοκίνητα πολιτικού τύπου).
ζ. Των Γενικών Γραμματέων Υπουργείων και Περιφερειών.
η. Του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας – Γενικής Γραμματείας Εμπορίου που έχουν αποστολή τον αγορανομικό έλεγχο.
θ. Τα ειδικής κατασκευής ή ειδικά διασκευασμένα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τις χρηματαποστολές.
ι. Τα αυτοκίνητα των Προέδρων Διευρυμένων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, των Νομαρχών Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και Νομαρχιακών Διαμερισμάτων, του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος και των Δημάρχων πόλεων άνω των διακοσίων χιλιάδων (200.000) κατοίκων.
ια. Τα αυτοκίνητα που εξυπηρετούν λοιπά πρόσωπα και υπηρεσίες, εφόσον αποτελούν στόχο τρομοκρατικών ενεργειών ή για λόγους εθνικής ασφάλειας ή είναι ειδικά διασκευασμένα για χρηματαποστολές ύστερα από πλήρως αιτιολογημένο αίτημά τους.
5. Για τα αυτοκίνητα της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Λιμενικό Σώμα), έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κεφαλαίου ΥΙ παρ. 4, τρίτου εδαφίου της 40.009/1953 εγκυκλίου του Προέδρου της Κυβερνήσεως, που κυρώθηκε με το άρθρο 10 του Ν.Δ.2396/1953 (ΦΕΚ 117/Α` ).
6. Αποφάσεις μας που έχουν εκδοθεί ως την έναρξη ισχύος της παρούσας και με τις οποίες καθορίστηκαν ιδιαίτερα διακριτικά γνωρίσματα ή χρωματισμοί, εξακολουθούν να ισχύουν (Υπουργείο ΄Αμυνας, Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Ελληνικά Ταχυδρομεία κ.λ.π.).
7. Σε αυτοκίνητα των υπηρεσιών του άρθρου 1 της παρούσας δύναται να εγκρίνονται διαφορετικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα και χρωματισμοί ύστερα από πλήρως αιτιολογημένο αίτημά τους.

 • 25 Οκτωβρίου 2009, 01:33 | ΠΙΤΙΚΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Θα πρέπει επιπροσθετα να υπάρχει σύστημα GPS που θα καταγράφει και θα αποδίδει την καθημερίνη κίνηση του αυτοκινήτου ώστε:
  α)Να αξιολογείτε ο λόγος κόστους/διανυόμενων χιλιομετρών
  β)Να διασφαλείζεται το προσωπικό απο τυχόν απροόπτα γεγονότα (ατυχήματα κτλ)
  γ)Να αποθαρύνεται εξουπηρεσιακή χρήση των αυτοκινητων

 • 24 Οκτωβρίου 2009, 20:01 | Δυστύχιος Πολίτης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Προσυπογράφω την γνωμη του κ ΜΠΙΚΑΚΗ:

  ΑΝ ΕΞΑΙΡΕΣΟΥΜΕ ΚΑΠΟΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ π.χ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ , Ε.Υ.Π. , ΕΛΑΣ , ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟ (ΚΡΥΦΟ) ΡΟΛΟ ΣΤΗΝ ΠΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ , ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΟΧΗΜΑΤΑ (ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ , ΝΟΜΑΡΧΩΝ , ΕΠΑΡΧΩΝ , ΔΗΜΑΡΧΩΝ , ΥΠΟΥΡΓΩΝ , ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ κ.λ.π. ) ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΣΕ ΕΜΦΑΝΕΣ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟ ΑΝΑΛΟΓΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ. ΒΕΒΑΙΑ ΤΟΤΕ ΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΚΑΣΤΩΤΕ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ κ.λ.π. ΘΑ ΦΑΝΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΞΙ.

 • 24 Οκτωβρίου 2009, 02:23 | ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  ΜΗΝΥΜΑ 1
  Κε Υπουργε
  Κατ΄αρχην συγγνωμη που εκμεταλευομαι το χωρο για να καταθεσω μια ελαφρως ασχετη προταση, αλλα «ειδα ΦΩΣ και μπηκα».
  Το θεμα μας δεν ειναι η αποσυρση των κρατικων αυτοκινητων που ειναι αλλωστε πολυ λιγα, αλλα ΟΛΩΝ των αυτοκινητων.
  Τι να το κανω ο ΦΤΩΧΟΣ πολιτης, αν μου δινονται κινητρα να αντικαταστησω το παλιο μου αυτοκινητο με ενα καινουριο που σε 5 χρονια, αντε 10 (ΦΤΩΧΟΣ ειμαι – δεν αλλαζω καθε χρονο αυτοκινητο!) θα ειναι παλι ριπογονο και φτου κι απ΄την αρχη;
  Μια πρασινη πολιτικη ισως θα μπορουσε να δωσει γενναια κινητρα για την αντικατασταση των ριπογονων αυτοκινητων ΜΟΝΟ με υβριδικα!!!
  Το υβριδικο ειναι 10000 ευρω ισως και παραπανω ακριβοτερο απο ενα συμβατικο αντιστοιχου κυβισμου.Μπορουμε να δωσουμε ΑΥΤΗ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ στον πολιτη για να αντικαταστησει το συμβατικο του αυτοκινητο; ΩΦΕΛΗ:
  Α) Το υβρυδικο θα ειναι ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ υβριδικο και μη ριπογονο.
  Β) Πρεπει ετσι να πεισθουν οι εταιριες αυτοκινητων να ελαττωσουν (10% τουλαχιστον) τις τιμες τους για να γινουν πιο προσιτα.
  Αφου το κρατος τους δινει τη δυνατοτητα να πουλησουν ΜΑΖΙΚΑ, μπορει να ΑΠΑΙΤΗΣΕΙ απο αυτες, με ενα ΠΕΙΣΤΙΚΟ διαλογο να κανουν καλυτερες τιμες.(ΤΙΜΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ!)
  Γ) Ο πολιτης θα γνωρισει το υβριδικο αυτοκινητο, θα δει οτι εχει τεραστιο οικονομικο οφελος στη βενζινη( Μ.Ο. 50%!!!)και μετα θα το αντικαταστησει με ενα καινουριο υβριδικο. Να γκρεμιστει ο τοιχος του φοβου για την καινουρια τεχνολογια!
  ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΔΕΙΟΙ ΑΠΟ ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ. ΜΗΠΩΣ ΗΡΘΕ Ο ΚΑΙΡΟΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΓΕΜΙΣΟΥΜΕ;
  Δ) Προτεινομενη κλιμακωση αποσυρσης/επιδοτησης με σαφη προσανατολισμο τη μεγαλυτερη % ελαφρυνση για τα μικρα αυτοκινητα που απευθυνονται στους ΜΗ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΥΣ συμπολιτες μας.
  Ξεκινουμε με αυτοκινητο αξιας εως 15000 ευρω (μπορει να υπαρξει στο μελλον). Συμφωνα με το (Β)λογο η επιδοτηση διαμορφωνεται ως εξης:
  ΕΩΣ 15000 ΕΥΡΩ: 40% ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ + 10% ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
  ΕΩΣ 16000 ΕΥΡΩ: 39% ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ + 10% ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
  ΕΩΣ 17000 ΕΥΡΩ: 38% ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ + 10% ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΟΚ
  ……………………………………………………………
  ΕΩΣ 25000 ΕΥΡΩ: 30% ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ + 10% ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
  …………………………………………………………….
  ΕΩΣ 40000 ΕΥΡΩ: 15% ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ + 10% ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
  Απο κει και πανω το αυτοκινητο ειναι πολυτελειας και δε χρειαζεται επιδοτηση. Αν πετυχουμε μεγαλυτερη εκπτωση απο τις εταιριες το ποσοστο αφαιρειται απο την κρατικη επιδοτηση αντιστοιχα.
  Το μετρο μπορει να εχει μακροχρονη ισχυ ωστε να μπορεσει ο κοσμος να αγορασει πρασινα αυτοκινητα και να ΜΗΝ ΥΠΑΡΞΕΙ αλλης μορφης αποσυρση.
  ΗΔΗ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΔΩΣΕ ΤΟ ΑΡΙΣΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ, ΚΑΙΡΟΣ ΝΑ ΣΤΟΙΧΗΘΟΥΝ ΟΛΟΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΑΥΤΟ, ΜΕ ΟΡΑΜΑΤΙΣΤΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ ΕΝΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ!!!!!
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΜΕ ΟΛΗ ΜΟΥ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ!
  ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

 • 22 Οκτωβρίου 2009, 17:32 | Σπυρίδων Τόλιος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Κατάργηση.

 • 22 Οκτωβρίου 2009, 14:46 | Martin Hank
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Καλό θα ήταν να είναι ένα μόνον χρώμα, ας αλλάζουν τα διακριτικά.Αλλά όλα αυτά σημαίνουν ότι ένα κράτος δεν εμπιστεύεται τους υπαλλήλους του μην το κλέψουν. Να είστε απολύτως βέβαιοι ότι αν θέλουν να το κάνουν θα το κάνουν και όλο το αυτοκίνητο να είναι γραμμένο.Το θέμα είναι η αποκατάσταση εμπιστοσύνης.

 • 21 Οκτωβρίου 2009, 22:55 | Γιώργος Ρουσόπουλος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Στην εξαίρεση από την υποχρέωση να φέρουν διακριτικά γνωρίσματα που εισάγεται με τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, καλό είναι να προστεθούν και τα αυτοκίνητα υπηρεσιών που έχουν αρμοδιότητες ελέγχου και επιβολής κυρώσεων, και επιβλέπουν και τον ιδιωτικό τομέα. Κάτι τέτοιο άλλωστε προβλέπεται ήδη στην περίπτωση ε’ για τα αυτοκίνητα του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας – Γενικής Γραμματείας Εμπορίου που έχουν αποστολή τον αγορανομικό έλεγχο. Αντίστοιχη διάταξη θα έπρεπε να υπάρχει για όσες Δημόσιες Αρχές έχουν ελεγκτικές αρμοδιότητες (και σε μερικές περιπτώσεις οι υπάλληλοί τους μπορεί να ενεργούν ως ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι), όπως για παράδειγμα η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
  Δείτε τις αρμοδιότητες που μπορεί να έχουν υπάλληλοι της παραπάνω Αρχής στο άρθρο 22, παρ. 10 του ν. 2472/1997 (http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,19052&_dad=portal&_schema=PORTAL#22)

 • 21 Οκτωβρίου 2009, 20:03 | ΚΩΣΤΑΣ ΦΟΥΚΑΡΑΚΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  ΕΧΩ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΟΤΙ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΠΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΠΡΕΠΕΙ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΝΑ ΧΡΗΣΗΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΑ ΤΟΥΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΕΞΗΓΩ : ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΠΙΤΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ , ΤΩΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΑΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΒΟΥΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑ ΔΥΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ .ΟΧΙ ΟΜΩΣ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΗ ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΠΡΙΝ ΜΕ ΤΟ ΚΑΡΑΒΙ .ΑΥΤΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΕΙ ΜΕ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΕΙ ΓΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΕΝΑ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 • 21 Οκτωβρίου 2009, 18:21 | ΜΠΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  ΑΝ ΕΞΑΙΡΕΣΟΥΜΕ ΚΑΠΟΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ π.χ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ , Ε.Υ.Π. , ΕΛΑΣ , ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟ (ΚΡΥΦΟ) ΡΟΛΟ ΣΤΗΝ ΠΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ , ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΟΧΗΜΑΤΑ (ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ , ΝΟΜΑΡΧΩΝ , ΕΠΑΡΧΩΝ , ΔΗΜΑΡΧΩΝ , ΥΠΟΥΡΓΩΝ , ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ κ.λ.π. ) ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΣΕ ΕΜΦΑΝΕΣ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟ ΑΝΑΛΟΓΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ. ΒΕΒΑΙΑ ΤΟΤΕ ΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΚΑΣΤΩΤΕ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ κ.λ.π. ΘΑ ΦΑΝΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΞΙ.

 • 21 Οκτωβρίου 2009, 18:25 | Γεωργάκης Απόστολος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Συμφωνώ και εγώ με το ότι θα μπορούσαν αντι για τις λωρίδες που μοιάζουν αναχρονιστικές και είανι ακαλέσθητες να βαφτούν όλα τα κρατικά οχήματα με ένα βαθύ μπλέ χρώμα (blueblack) και οι πινακίδες αντί γι αυτό το αντιαισθητικό πορτοκαλί να έχουν επίσης το ίδιο σκουρο μπλέ χρωμα (με λευκό φόντο) και απο πάνω με μικρά γράμματα να γράφουν «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», ή π.χ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ».

  Όσο για την αναγραφή της υπηρεσίας, αυτή μπορεί να γίνει με μια ομορφη καθαρη διακριτική γραμματοσειρά στα πλάγια του οχήματος ή στούς προφυλακτηρες των εν λόγο οχημάτων.

  Δεν υπάρχει λόγος να έχουν οι Μητροπολίτες κρατικά οχήματα.Έχει αρκέτα χρήματα η εκκλήσία για να έχει δικά της ιδιώκτητα οχήματαδεν χρειάσεται να είναι του δημοσίου.Εξάλου εμείς δινουμε και στην εκκλησία χρήματα από τον «οβολόν μας» στο παγκάρι τησ εκκλησίας.

  Ευχαριστώ.

 • 21 Οκτωβρίου 2009, 15:37 | ΚΩΣΤΑΣ ΓΙΑΒΑΣΟΓΛΟΥ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Γιατί δεν απλοποιούνται τα πράγματα, τα αυτοκίνητα των υπουργών, υφυπουργών να φέρουν σημαία και στην πόρτα πάνω το εθνόσημο με το υπουργείο που ανήκουν. Του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Δημοκρατίας το Εθνόσημο στην θέση του αριθμού και μια Ελληνική σημαία με κρόσια την μία πλευρά και την ειδική σημαία του προέδρου ή του πρωθυπουργού στην άλλη.Των υπολοίπων βαθύ κυανό και στην πινακίδα το υπουργείο στο οποίο ανήκουν ή τον οργανισμό κλπ.

 • 21 Οκτωβρίου 2009, 15:34 | ΣΩΤΗΡΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  ΝΑ ΓΡΑΦΟΥΝ ΟΛΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΠΩΣ ΤΑ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΑ

 • 21 Οκτωβρίου 2009, 14:04 | Δημήτριος Παρασκευάς
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Θα ήθελα να προβλεφθεί και η ύπαρξη ενός αριθμού καταγγελιών για τις παραβιάσεις του ΚΟΚ από τα εν λόγο οχήματα. Επώνυμες καταγγελίες οι οποίες όμως να ελέγχονται.

 • 21 Οκτωβρίου 2009, 09:45 | John Doe
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Υπαρχουν περιπτωσεις που η χρηση διακριτικων ειναι μεχρι και επικινδυνη. Υπαρχουν φορεις του δημοσιου που λογω της γεωγραφικης τους τοποθεσιας ή του αντικειμενου τους στοχοποιουνται, οποτε τα διακριτικα γνωρισματα στο οχημα το κανουν εναν κινουμενο στοχο.

  Εχουν συμβει τετοια περιστατικα και οι παροικουντες την Ιερουσαλημ τα γνωριζουν, ή θα επρεπε να τα γνωριζουν.

 • 20 Οκτωβρίου 2009, 22:48 | Nikos Artinopoulos
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  ΟΛΑ ΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΗΝΙΤΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΕΤΑΓΜΕΝΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΝΑ ΧΡΩΜΑ ΩΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΜΑΤΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΡΤΙΚΑ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΗ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΗΚΟΘ ΟΧΗΜΑΤΟΣ. ΣΑΝ ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΤΟ ΕΝΤΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΗ (ΕΙΔΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ) ΩΣΤΕ ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΟΥΝ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΟΝΙΚΑ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΝΟΥΝ ΑΠΑΡΑΤΗΡΗΤΟΙ…

 • 20 Οκτωβρίου 2009, 19:57 | ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  ΟΛΑ ΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΟΥ ΦΕΡΟΥΝ ΤΟ ΕΘΝΟΣΗΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΣΗΜΑΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗ ΛΩΡΙΔΑ ΑΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΜΗ ΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΎΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ..

 • 20 Οκτωβρίου 2009, 19:25 | Pavlos Fitziridis
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Νομίζω ότι αυτή λωρίδα κόκκινου ή κίτρινου χρώματος για την διάκριση των αυτοκινήτων φαίνεται λίγο αναχρονιστικό.

 • 20 Οκτωβρίου 2009, 17:24 | Θεόφιλος Βαμβάκος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  «7. Σε αυτοκίνητα των υπηρεσιών του άρθρου 1 της παρούσας δύναται να εγκρίνονται διαφορετικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα και χρωματισμοί ύστερα από πλήρως αιτιολογημένο αίτημά τους.»

  Το «δύναται» θέλει ένα «ν» δηλαδή «δύνανται» ή εναλλακτικά να γραφεί «είναι δυνατόν»

 • 20 Οκτωβρίου 2009, 12:19 | Γιώργος Κυρίτσης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Θεωρώ ότι η υπό διαβούλευση υπουργική απόφαση γενικά κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση στα πλαίσια της επιτακτικής ανάγκης για περιστολή των δημοσίων δαπανών.
  Δύο παρατηρήσεις μόνο έχω να καταθέσω:

  1. Η πρώτη αφορά στην ουσία της ρύθμισης και η απορία μου είναι κατά πόσο θεωρείται υπηρεσιακή ανάγκη η μεταφορά των δικαιούμενων να χρησιμοποιούν ένα κρατικό όχημα από και προς την κατοικία τους, η οποία σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να απέχει αρκετά χιλιόμετρα από τον τόπο άσκησης των υπηρεσιακών τους καθηκόντων;
  Επίσης,πιστεύω ότι θα έπρεπε να περιοριστεί ο κύκλος των δικαιούμενων ανώτατων αξιωματικών να χρησιμοποιούν κρατικό όχημα στους άκρως απαραίτητους και όχι ανεξαιρέτως σε όλους τους ανώτατους αξιωματικούς(π.χ. του Λιμενικού Σώματος)

  2. Η δεύτερη παρατήρηση είναι νομοτεχνικού περιεχομένου και αφορά στην παρ. 5 του παρόντος άρθρου (7). Θεωρώ ότι εκ παραδρομής αναφέρεται το Λιμενικό Σώμα εντός παρένθεσης δίπλα από το Υπουργείο Οικονομίας, Αταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, καθώς σύμφωνα με το Π.Δ 184/2009 το Λιμενικό Σώμα και οι υπηρεσίες του μεταφέρονται στο νεοσύστατο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη κι επομένως η ιδιαίτερη αναφορά στο Λιμενικό σώμα παρέλκει ή αν θα γίνει θα πρέπι να γίνει σε σχέση με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και όχι με το Υπουργεο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας.

 • 20 Οκτωβρίου 2009, 11:53 | Ανδρεας
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Πιστεύω πως η λωρίδα στη μέση του αυτοκινήτου είναι ξεπερασμένο μέσο αναγνώρισης και σχετικά κίτς. Θα μπορούσαν αντι για τις λωρίδες να βαφτούν όλα τα κρατικά οχήματα με ένα βαθύ μπλέ χρώμα (blueblack) και οι πινακίδες αντί γι αυτό το αντιαισθητικό πορτοκαλί να έχουν επίσης το ίδιο σκουρο μπλέ χρωμα (με λευκό φόντο) και απο πάνω με μικρά γράμματα να γράφουν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ή ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ. Περίπου δηλαδή όπως ειναι οι αμερικανικες πινακιδες που γραφουν την πολιτεία στην οποία ανήκουν.

  Όσο για την αναγραφή της υπηρεσίας, αυτή μπορεί να γίνει με μια ομορφη καθαρη γραμματοσειρά στους προφυλακτηρες των οχηματων

  Επίσης πιστεύω πως δεν υπάρχει λόγος να έχουν οι Μητροπολίτες κρατικά οχήματα.

 • 20 Οκτωβρίου 2009, 11:50 | TATIANA TSITSIMELI
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΠΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΝΟΝΤΑΙ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ.ΜΗΠΩΣ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΡΑΦΕΙ Ο ΚΑΝΟΝΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ.
  Η ΓΝΩΜΗ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΒΕΒΑΙΑ ΟΤΙ ΟΛΑ ΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΕΤΣΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΛΟΓΟ ΥΠΑΡΞΗΣ ΤΟΥΣ .

 • 20 Οκτωβρίου 2009, 10:09 | ΗΛΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  ΠΡΕΕΠΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΟΣ ΤΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ.

 • 20 Οκτωβρίου 2009, 10:49 | ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  ΓΙΑ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΓΝΩΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ‘LEASING’ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ. ΠΟΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ‘ΦΑΜΠΡΙΚΑ’ ME TA LEASING, ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΕΛΕΓΧΟ.

 • 20 Οκτωβρίου 2009, 07:18 | ΝΙΚΟΣ ΖΕΥΓΩΛΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Έχω την άποψη ότι εκτός από ειδικές περιπτώσεις όλα πρέπει να φέρουν ενδείξεις.
  Αν με σταματήσει συμβατικό της αστυνομίας με αστυνομικό με πολιτικά γιατί πρέπει να σταματήσω;
  κε. Υπουργέ θέλω να ρωτήσετε τους νομικούς σας και να μου πείτε ποιος νόμος το λέει αυτό.
  Ταυτόχρονα θεωρώ αδιανόητο ο κος. Πρωθυπουργός να παίζει σε όλα τα κανάλια με ένα Lexus με αριθμό ….000, θα παρακαλούσα να αντικατασταθεί άμεσα.

 • 20 Οκτωβρίου 2009, 01:48 | Κωστής Κατσαμάγκος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Το Άρθρο 7 κινείται σωστά επί της ουσίας. Στα πλαίσια όμως του ελέγχου των κρατικών λειτουργών και υπαλλήλων, οι οποίοι πολλές φορές παρανομούν προκλητικά, θα μπορούσε να λειτουργήσει ανοικτή γραμμή καταγγελιών, σε συνεργασία με την Τροχαία.

 • 19 Οκτωβρίου 2009, 23:59 | ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Διακριτικά ως κρατικά αυτοκίνητα θα πρέπει να εφαρμοσθεί για διάφορους λόγους………

 • 19 Οκτωβρίου 2009, 23:17 | ΣΠΥΡΟΣ ΛΕΒΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Η ιδέα, ένα μέρος (!!!) του στόλου των κρατικών οχημάτων να γίνουν και διαφημιστικά μέσα είναι εφικτός.
  Υπάρχουν κρατικά οχήματα που κάνουν τακτικά δρομολόγια που διαθέτουν χώρο προβολής, και που βέβαια κινούνται σε πολυσύχναστες περιοχές….άρα έχουν όλα εκείνα τα απαιτούμενα «προσόντα» ώστε να γίνουν διαφημιστικά μέσα…
  Στόχος του κράτους θα είναι η είσπραξη αντιτίμου για την «ενοικίαση» του χώρου και του χρόνου προβολής με στόχο την μείωση της δαπάνης συντήρησης των οχημάτων.
  Ή εφαρμογή μιας τέτειας ιδέας είναι απλή αρκεί να υπάρξει ακριβή καταγραφή του στόλου.
  Επίσης ο χώρος προβολής θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και για προβολή των ίδιων υπηρεσιών του κράτους (π.χ. Μην σΚΕΠτεσαι πάνε ΚΕΠ)Ευχαριστώ για τον χρόνο σας.

 • 19 Οκτωβρίου 2009, 21:02 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Συμφωνώ απόλυτα με το σχόλιο του κου Πάτση. Είναι συχνότατο το φαινόμενο τόσο της επικίνδυνης οδήγησης κρατικών λειτουργών (ακόμα και αστυνομικών),όσο και η ατιμωρησία των οδηγών.

 • 19 Οκτωβρίου 2009, 21:39 | Μουλάς Ισίδωρος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Για ποιό λόγο πρέπει τα κρατικά αυτοκίνητα να ξεχωρίζουν;

  Για να γίνεται ποιό εύκολα ο βανδαλισμός τους;
  Για να παρκάρουν όπου θέλουν;
  Για να έχουν ευνοική μεταχείριση;

  Καμία σήμανση δεν είναι απαραίτητη. Αν θέλουμε να αναγνωρίζουμε ένα τέτοιο αυτοκίνητο ας έχει άλλο ένα ειδικό αυτοκόλλητο στο παρμπρίζ.

  Αλήθεια πόσο στοιχίζει η σήμανση ενός στόλου αυτοκινήτων…;

 • 19 Οκτωβρίου 2009, 21:43 | Μιχ. Πάτσης, δικηγόρος Αθηνών
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Στα οχήματα πλην εκείνων των προσώπων των άρθρων 2 και 3 θα πρέπει να υπάρχει επιπλέον ευδιάκριτη πινακίδα με τηλέφωνο, στο οποίο μπορούν να απευθύνονται οι πολίτες, όταν το όχημα οδηγείται κατά τρόπο επικίνδυνο, παραβιάζοντας τον ΚΟΚ. Το φαινόμενο κρατικά οχήματα να οδηγούνται ανεύθυνα από δημοσίους υπαλλήλους πρέπει να εκλείψει και το νομοθέτημα αυτό που χαράζει αρκετές τομές μπορεί να συνδυάσει και τον παραπάνω σκοπό.

 • 19 Οκτωβρίου 2009, 20:50 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  ΟΛΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΟΥΜΕ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΙ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ο ΦΟΒΟΣ ΦΥΛΑΕΙ ΤΑ ΕΡΜΑ

 • 19 Οκτωβρίου 2009, 20:20 | ΓΙΩΡΓΟΣ τηλελησ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  1. Επιτέλους, ας δράσουμε ως οργανωμένο και σύγχρονο νομικά Κράτος. Προβείτε παράλληλα και σε κωδικωποίηση της σχετικής νομοθεσίας. Ας ξεχάσουμε τους νόμους και τις αποφάσεις του ΠΑΠΑΓΟΥ από το 1953 και ας περιγράψουμε ένα σύχρονο πλαίσιο, στο οποίο δεν είναι κακό να περιλαμβάνονται παλαιότερες αλλά σοφά διατυπωμένες ρυθμίσεις. Μην μας βάζετε όμως να ανατρέχουμε σε άλλους νόμους και προγενέστερες αποφάσεις, που διατηρούνται σε ισχύ, γιατί χανόμαστε στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα. Οι αετονύχηδες το ξέρουν καλά το παραμύθι αυτό και το εκμεταλεύονται άριστα.

  2. Βάλτε GPS σύγχρονα σε όλα τα υπηρεσιακά αυτ/τα, ώστε να γνωρίζετε ανά πάσα στιγμή που βρίσκονται και γιατί. Το Δελτίο κίνησης και η Διαταγή Πορείας πρέπει να εκδίδονται κατά κανόνα, εκτός εξαιρέσεων, πριν την κίνηση και να αποστέλεται ηλεκτρονικά στις αρμόδιες για τον έλεγχο υπηρεσίες. Επίσης και τα καύσιμα πρέπει να συμβαδίζουν με τα υπηρεσιακά χιλιόμετρα. Ηλεκτρονικός έλεγχος σε όλα. Το σέρβις των αυτ/των και τα έξοδα με τα ανταλλακτικά, όταν γίνονται σε εξωτερικά συνεργεία, να ελέγχεται διπλά και τρίδιπλα. Οι πονηροί κάνουν σέρβις με χρήματα του Κράτους στα ΙΧΕ αυτ/τά τους. Έντονος έλεγχος στους οδηγούς των δικαιούμενων αυτ/το υπηρεσιακό. Στο καφενείο, στο S/M, στην αγορά, στο γιατρό, κ.λπ. με ξένα κόλυβα τέλος. Να προβλεφθεί ειδικό ποινικό αδίκημα για σπατάλη δημοσίου χρήματος για όποιον συλλαμβάνεται.

  3. Υπολογίστε το χρήμα και τιςανθρωποώρες, που κοστίζει στο σύστημα, η απασχόληση δύο και τριών οδηγών υπαλλήλων του φορέα που έχει το αυτ/το ή και αποσπασμένων στο φορέα υπάλληλο, που λείπει από την παραγωγή. Ένας συνήθως εργάζεται μια εβδομάδα και οι άλλοι δύο κάνουν δεύτερη εργασία. Κόψτε καθε επίδομα που δεν αφορά το μισθό του υπαλλήλου οδηγού. Καμία πρόσθετη αμοιβή. Δεν φτάνει που φεύγει από τη δουλειά του, επιφορτίζοντας τους λοιπούς συναδέλφους του με τα δικά του έργα, του δίνουμε και επίδομα. Τις ώρες που δεν εργάζονται ως οδηγοί να απασχολούνται σε γραφεία ως βιοηθιτικό προσωπικό [φωτοτυπίες, διεκπεραίωση, αλληλογραφία, πρωτόκολλο, απάντησ στα τηλέφωνα κ.λπ.

  4. Σκεφθείτε με απόλυτα ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια. Κάθε υπάλληλος πρέπει να παράγει τέσσερις με πέντε φορές το μισθό του. Διαφορετικά το Κράτος ΄χανει. Δεν τον χρειάζεται. Επιβάλλετε όρους οικονομίας για κάθε υπάλληλο. Να φροντίσει ο ίδιος και να περιγράψει με αναφορές του εξαμηνιέες τις ενέργειες στις οποίε ςπροέβη και μείωσε το κάοστος της εργασίας του έστω και κατ’ελάχιστο.

 • 19 Οκτωβρίου 2009, 19:17 | Νικόλαος ΚΟΥΝΙΝΙΩΤΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Πριν προχωρήσουμε στην αναγραφή ονομασιλων των διαφόρων Υπηρεσιών στις πλευρές των αυτοκινήτων, ας διερευνήσουμε το τι γίνεται στα άλλα κράτη της ΕΕ

 • 19 Οκτωβρίου 2009, 18:40 | Ποσταντσίδης Θεόδωρος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Για την σήμανση των αυτοκινήτων έχω να προτείνω τα εξής:
  Τα αυτοκίνητα που προορίζονται για τον τεχνικό κλάδο ή κάποια, όπως του Ταχυδρομείου, που πρέπει για λόγους άλλους να φέρουν σήμανση ναι να φέρουν. Τα υπόλοιπα όχι. Αν δεν έχουμε εμπιστοσύνη στους ανθρώπους που διορίζουμε τι να μας κάνει η σηματοδότηση, να δημιουργήσει χαφιέδες; και γιατί πρέπει να ξέρω αν ο κύριος τάδε πήγε σήμερα εκεί.Δεν είναι αυτή η δουλειά μου. Αυτήν την δουλειά άλλωστε κάνετε εκεί στο υπουργείο εσωτερικών.Αλλιώς κάντε με εμένα υπουργό και ελάτε εσείς να σχολιάζετε.
  Αυτήν λοιπόν την παθογένεια του ελληνικού κράτους που κανένας δεν έχει εμπιστοσύνη σε κανέναν πρέπει να αλλάξουμε. Σήμερα είστε υπουργός και οφείλω και θέλω να σας εμπιστευτώ. Αλίμονο αν μετατραπούμε όλοι στον, κινηματογραφικό και μόνο, ρόλο του Νέστορα Μάτσα.

 • 19 Οκτωβρίου 2009, 18:26 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΧΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  ΟΠΟΣΔΗΠΟΤΕ πρέπει τα οχήματα αυτά να φέρουν ειδική και ευδιάκριτη σήμανση, ώστε να είναι δυνατόν σε κάθε πολίτη να καταγγείλει, όταν την διαπιστώσει, την πιθανή χρήση των κρατικών οχημάτων για σκοπούς που δεν συνάδουν με την δημόσια ωφέλεια και τις ανάγκες του Δημοσίου.

 • 19 Οκτωβρίου 2009, 18:47 | antonis
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Τα διακριτικά διευκολύνουν επίσης και την τροχαία/δημοτική αστυνομία, έτσι ώστε να μην εξαφανίζει με το γερανό το αυτοκίνητο π.χ.του δημάρχου που βρίσκεται παρκαρισμένο πάνω ακριβώς στην αναπηρική ράμπα…

 • 19 Οκτωβρίου 2009, 18:17 | ΣΟΥΡΣΟΣ ΚΩΝ//ΝΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  εκτος απο την σημανση, τα αυτοκινητα των μη εκλεγμενων να φερουν φωτεινη διαφημιστικη ταμπελλα η σποτ εταιρειας ωστε να δημοπρατειται η δωρεαν προμηθεια τους

 • 19 Οκτωβρίου 2009, 18:25 | Νίκος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  H χρήση των αυτοκινήτων αυτών, αυτών που θα επιλεγούν να τα χρησιμοποιούν, θα έχει βαρύτητα να ελέγχονται τα δρομολόγια, τα καύσιμα που θα προμηθεύονται και τα πάσης φύσεως ανταλλακτικά.
  Θυμηθείτε μια Ελληνική ταινία με πρωταγωνιστή τον Δ. Χόρν, με τίτλο Αλίμονο στους νέους, αν θυμάμαι καλά, όπου ο οδηγός του αυτοκινήτου του χρέωνε διάφορα έξοδα χωρίς να έχει κάνει έξοδα.

 • 19 Οκτωβρίου 2009, 17:26 | ΜΑΥΡΟΤΣΟΥΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  θα είναι το καλύτερο να υπάρχει ένας ενιαίος τύπος χρώματος που θα καθορίζει τα κρατικά αυτοκίνητα και μαι διαφορετικού χρώματος λωρίδα στο πλάι που θα καορίζει και θα ναγράφει το φορέα που ανήκει.

 • 19 Οκτωβρίου 2009, 17:16 | Avgoustatos Giorgos
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Ma akomi kai oi Dimarhoi ipiresiaka autokinita? giati?
  Stin Elbetia pane oi ipourgoi me ta podia kai me to tram kathe proi sto grafeio tous.

 • 19 Οκτωβρίου 2009, 17:09 | Θεοχάρης Μιχαηλίδης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Γιατί να μην είναι τα αυτοκίνητα αυτά όλα το ίδιο χρώμα; πχ λευκά, είναι και πιο φθηνό αν δεν κάνω λάθος.

 • 19 Οκτωβρίου 2009, 17:51 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Σαφέστατα πρέπει τα οχήματα αυτά να φέρουν ειδική και ευδιάκριτη σήμανση, ώστε να είναι δυνατόν σε κάθε πολίτη να «καταγγείλει», όταν την διαπιστώσει, την πιθανή χρήση των κρατικών οχημάτων για σκοπούς που δεν συνάδουν με την δημόσια ωφέλεια και τις ανάγκες του Δημοσίου. Μπορεί να μην είναι εφικτή η άμεση δημοκρατία, οφείλουμε όμως να διασφαλίσουμε το δικαίωμα του πολίτη να συμμετέχει στην άσκηση της κραιτκής εξουσίας χορηγώντας του τέτοια δικαιώματα, όπως το ανωτέρω, γιατί έτσι και τον πολίτη αφυπνίζουμε και τους ασκούντες την εξουσία τους υπενθυμίζουμε ότι δεν είναι οι «κρατούντες» την εξουσία αλλά απλά φορείς αυτής, στο όνομα και για λογαριασμό των πολιτών

 • 19 Οκτωβρίου 2009, 16:42 | Anna
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Να φέρουν ΟΛΑ την σήμανση (λωρίδα πάχους κλπ) εκτός από:
  4γ, 4ε, 4ια (για λόγους ασφαλείας μόνο).

  Για Δημάρχους / Νομάρχες / γγ περιφερειών κλπ, να έχουν ΟΛΑ σήμανση πάνω και όνομα υπηρεσίας κλπ.

 • 19 Οκτωβρίου 2009, 16:42 | Σ. Λαγός
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  αντιγράφω: άρθρο 3:

  Με τα αυτοκίνητα των υπηρεσιών τους, εξυπηρετούνται κατ’αποκλειστικότητα:
  α. Οι Γενικοί Γραμματείς των Υπουργείων και της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης.
  β. Οι Γενικοί Γραμματείς των Περιφερειών.
  γ. Οι Πρόεδροι των Διευρυμένων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
  δ. Οι Νομάρχες Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και Νομαρχιακών Διαμερισμάτων.
  ε. ….
  στ. ….
  ζ. ….
  η. ….
  θ. Οι Μητροπολίτες.
  ι. Οι ΄Επαρχοι.
  ια. Οι Δήμαρχοι Δήμων με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων.
  ιβ. ….

  άρθρο 7, παρ. 4

  Εξαιρούνται από την υποχρέωση να φέρουν διακριτικά γνωρίσματα (λωρίδα κόκκινου ή κίτρινου χρώματος, πλάτους δέκα εκατοστών του μέτρου (10cm) στη μέση περίπου του αμαξώματος, παράλληλα προς το έδαφος και πινακίδες του Υπουργείου Μεταφορών χρώματος πορτοκαλί (ΚΥ,ΚΗΟ,ΚΗΙ κ.λ.π.) και θα φέρουν υποχρεωτικά συμβατικές πινακίδες τα αυτοκίνητα των παρακάτω υπηρεσιών:
  α. …
  β. Της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
  γ. ….
  δ. ….
  ε. ….
  στ. ….
  ζ. Των Γενικών Γραμματέων Υπουργείων και Περιφερειών.
  η. ….
  θ. ….
  ι. Τα αυτοκίνητα των Προέδρων Διευρυμένων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, των Νομαρχών Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και Νομαρχιακών Διαμερισμάτων, του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος και των Δημάρχων πόλεων άνω των διακοσίων χιλιάδων (200.000) κατοίκων.
  ια. …

  ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΑΝΤΙΦΑΣΚΟΥΝ ΔΗΛΑΔΗ ΑΥΤΕΣ ΤΟΥ άρθρου 7, παρ. 4 ΜΕ ΑΥΤΕΣ του άρθρου 3 ΔΙΟΤΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΙΑ ΜΕΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΝΟΝΤΑΙ Π.Χ. ΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΥΝ ΕΝΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΟΥΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΟΜΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟ ΤΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΦΟΡΕΑ. ΕΤΣΙ ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΕΜΜΕΣΑ ΠΑΛΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΚΑΙ ΣΑΣ ΑΝΕΦΕΡΩ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ, ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΔΙΟΙΚ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

 • 19 Οκτωβρίου 2009, 15:32 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΝΙΚΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  ΠΟΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΛΩΝΑΚΙΟΥ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟ ΚΡΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΜΕ ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΝΤΑ,ΠΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΠΑΡΚΑΡΟΥΝ ΟΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΠΑΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟΙ?

 • 19 Οκτωβρίου 2009, 15:55 | Ριχανης Χρηστος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Στο αρθρο 4 να εξαιρούνται από την υποχρέωση μονο τα αυτοκινητα του πρωθυπουργου μονο των υπουργων κ της ΕΥΠ.

 • 19 Οκτωβρίου 2009, 15:14 | lady girl
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Τα διακριτικά διευκολύνουν εκείνους που βάζουν γκαζάκια.

 • 19 Οκτωβρίου 2009, 14:53 | Βασίλης Εμμανουηλίδης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Διαφωνώ με τα άρθρα 3 και 4. Όλα τα κρατικά αυτοκίνητα πρέπει να φέρουν τη χαρακτηριστική λωρίδα ώστε να είναι εμφανές ότι πρόκειται για τέτοια και να μπορεί ο κάθε πολίτης να ελέγχει την ορθή χρήση τους.
  Συμφωνώ επίσης με την πρόταση για την αναγραφή τηλεφώνου και email.

 • 19 Οκτωβρίου 2009, 14:33 | Διομήδης Σπινέλλης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στο σχόλιο http://www.opengov.gr/ypes/?option=comment_view&comment_id=57 θα πρέπει να είναι αυτά της υπηρεσίας ελέγχου που αναφέρεται στο άρθρο 12.

 • 19 Οκτωβρίου 2009, 14:12 | Διομήδης Σπινέλλης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Καλό θα ήταν τα αυτοκίνητα των δημοσίων υπηρεσιών να υποχρεούνται να φέρουν στο πίσω μέρος τους τυποποιημένο ευδιάκριτο σήμα με το όνομα, το τηλέφωνο επικοινωνίας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της υπηρεσίας στην οποία ανήκουν. Έτσι θα μπορεί να αναφέρονται ευκολότερα οι παραβάσεις της ορθής χρήσης τους.

 • 19 Οκτωβρίου 2009, 13:10 | Λεβόν Σουκισιάν
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Αγνοώ αν πληρώνουν τέλη κυκλοφορίας τα κρατικά αυτοκίνητα, αλλά αν δεν πληρώνουν ή λόγω τεχνολογίας πληρώνουν ύστερα από κάποιο χρονικό διάστημα να υποχρεωθούν στην καταβολή τους.