Δημόσια διαβούλευση για τον Αγορανομικό Κώδικα

Εισάγουμε σε δημόσια διαβούλευση τους κανόνες σχετικά με το νέο Αγορανομικό Κώδικα που αποτελούν κομμάτι του στρατηγικού σχεδιασμού o οποίος έχει στόχο τη ριζική αναμόρφωση της νομοθεσίας για τη διακίνηση προϊόντων και υπηρεσιών.
Με το νέο Αγορανομικό Κώδικα δίνεται έμφαση στις σοβαρές παραβάσεις που τελούνται σε βάρος του καταναλωτή όπως: νοθεία τροφίμων, καταδολίευση σε πρατήρια υγρών καυσίμων, αλλοίωση ή αποκλίσεις στα αποτελέσματα αντλιών υγρών καυσίμων, διάθεση ακατάλληλων ή μη ασφαλών τροφίμων, ελλιπείς επισημάνσεις, ανάμιξη ποιοτήτων.
Οι ποινικές κυρώσεις που παραμένουν στον νέο Αγορανομικό Κώδικα είναι εμφανώς πιο αυστηρές ενώ επεκτείνεται ως διοικητικό μέτρο και σε άλλες παραβάσεις η οριστική αφαίρεση της άδειας λειτουργίας. Τα διοικητικά πρόστιμα με όριο από 1.000 έως 30.000 Ευρώ, για την εξυπηρέτηση της ασφάλειας δικαίου, θα εξειδικεύονται στην κάθε επιμέρους παράβαση που θα περιγράφεται στους νέους κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. που ενσωματώνουν τις πρώην Αγορανομικές Διατάξεις και θα αντικειμενοποιηθούν.
Ενσωματώνεται το σύνολο των κανόνων για τις εκπτώσεις και προσφορές με κυρώσεις σαφώς πιο ορθολογικές, βασιζόμενες στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης που υπέπεσε στην παράβαση. Τέλος, εισάγονται τομές στη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων, προς όφελος των εμπόρων και των καταναλωτών, σε τελική ανάλυση προς όφελος της Εθνικής Οικονομίας.
Σας καλώ να συμμετάσχετε στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης των νέων κανόνων, υποβάλλοντας παρατηρήσεις, σχόλια, ιδέες και προτάσεις, μέχρι 21-12-2012.
Το σύνολο των απόψεων που θα συγκεντρωθούν, πρόκειται να αξιολογηθούν από την εξειδικευμένη ομάδα που έχει επεξεργαστεί το νομοθετικό πλαίσιο και θα αποτελέσουν τη βάση για την τελική αποτύπωσή του.
Η συμμετοχή σας θα δώσει τη δυνατότητα να ακουστούν οι απόψεις σας σε μία μείζονα μεταρρύθμιση σε ένα κρίσιμο τομέα για την οικονομία της χώρας.

Σας ευχαριστώ
Αθανάσιος Σκορδάς

Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.