Άρθρο 17 Τροποποίηση διατάξεων του ν.2800/2000 ΦΕΚ 41 Α

1. Στο άρθρο 1 του ν. 2800/2000 προστίθεται περίπτωση (ζ) ως εξής «ζ. Την κατοχύρωση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας στον θαλάσσιο χώρο, τους λιμένες, τα πλοία και τα πάσης φύσεως πλωτά ναυπηγήματα και την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος».

2. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 του ν. 2800/2000 προστίθεται περίπτωση (ε) ως εξής «ε. Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή».

  • 14 Δεκεμβρίου 2010, 01:50 | Αχαιός

    Ελληνική Ακτοφυλακή (σχέτο)

  • 8 Δεκεμβρίου 2010, 14:57 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ

    Το παρόν άρθρο είναι σωστά τοποθετημένο.

  • 6 Δεκεμβρίου 2010, 00:34 | Νικόλαος Νικολιάς

    Πρέπει να γίνει ρητή αναφορά για χώρους ναυπηγείων, καθαρισμών και διαλυτήρια πλοίων,ιδιωτικοί λιμένες και εγκαταστάσεις(Αστακός,ν.Σκορπιός) ως και παράκτιες εγκαταστάσεις(πετρελαιοειδή,τσιμεντοβιομηχανίες, μαρίνες ξενοδοχείων ή τουριστικών εγκαταστάσεων) που δεν προσιδιάζουν στην έννοια του λιμένος.