Άρθρο 14 Προμήθειες Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής

Στο μέρος II της παρ. 5 του άρθρου 1 του ν.2286/95 (Φ.Ε.Κ. Α΄- 19) προστίθεται εδάφιο κβ΄ ως  εξής :

«κβ Προμήθειες για επισκευές και συντήρηση  επιχειρησιακών  μέσων  και συστημάτων του Σώματος του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και μέχρι του ποσού των 45.000,00 ευρώ ετησίως για κάθε μια Υπηρεσία του Σώματος αυτού».

 • 14 Δεκεμβρίου 2010, 00:32 | Αχαιός

  Επιτροπή και από τα τρία σώματα ασφαλείας που θα αλλάζει κάθε εξάμηνο, με προεδρεύοντα και εισηγητή από το σώμα που πρόκειται να γίνει η προμήθεια.

 • 10 Δεκεμβρίου 2010, 15:44 | Γιάπρος Σπύρος

  νομίζω ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες

  συγκεκριμένα

  Προμήθειες για επισκευές και συντήρηση επιχειρησιακών μέσων και συστημάτων του Σώματος του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και μέχρι του ποσού των 45.000 ευρώ ετησίως για κάθε μια Υπηρεσία του Σώματος αυτού».

  δεν προκύπτει σαφώς αν στις ανωτέρω προμήθειες περιλαμβάνεται και η ανάθεση εργασιών επισκευής και συντήρησης σε συνεργεία και τεχνίτες

  επιπρόσθετα η ρύθμιση αναφέρεται γενικά και αφηρημένα για κάθε μία υπηρεσία του σώματος αυτού πλήν όμως οι υπηρεσίες διαφέρουν κατά πολύ μεταξύ τους

  επίσης είναι ξεκάθαρο ότι το υπο ψήφιση εδάφιο κβ είναι πιστή αντιγραφή του προηγούμενου εδαφίου κα το οποίο αναφέρεται στα πλωτά μέσα των πλοηγικών σταθμών είναι όμως ξεκάθαρο ότι τα πλωτά των πλοηγικών σταθμών δεν έχουν τις ανάγκες των LAMBRO των ABEKING και των ΠΑΘ

  ειδικότερα και με πρακτικά παραδείγματα με κωδικοποιημένα τα ονόματα για ευνόητους λόγους

  Λιμενική Αρχή Α με 1 πλωτό 57 ποδών 2 αυτοκίνητα και 1 μοτοσυκλέτα με ένα Λιμενικό Σταθμό υπαγωγής με 1 αυτοκίνητο και 1 πλωτό τύπου κρις-κραφτ

  Λιμενική Αρχή Β με 4 πλωτά κατηγορίας 57 ποδών 4 αυτοκίνητα και 3 μοτοσυκλέτες και 3 υπαγόμενες Λιμενικές Αρχές με συνολικά 3 αυτοκίνητα και 3 πλωτά φουσκωτά και κρισ-κραφτ

  είναι ευνόητο ότι οι δυο υπηρεσίες έχουν τρομακτικές διαφορές σε επιχειρησιακά μέσα και δεν δύναται να καλύπτονται από το ίδιο ποσό

  θα ήταν πιο ορθολογικό αν το ποσό υπολογιζόταν ανα είδος και κατηγορία υπηρεσιακού μέσου

  συγκεκριμένα το προστιθέμενο εδάφιο κβ να είναι ως εξής

  κβ. Προμήθειες και αναθέσεις εκτέλεσης εργασιών για επισκευές και συντήρηση επιχειρησιακών μέσων και συστημάτων του Σώματος του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και μέχρι του παρακάτω αντίστοιχου ποσού για κάθε επιχειρησιακό μέσο ή σύστημα ως ακολούθως:

  1. ΟΧΗΜΑΤΑ

  α. μοτοσυκλέτες έως 5000 ετησίως

  β. αυτοκίνητα συμβατικά έως 10000 ετησίως

  γ. αυτοκίνητα τύπου τζιπ έως 12000 ετησίως

  δ.

  ε.

  2. ΠΛΩΤΑ ΜΕΣΑ

  α. βοηθητικά πλωτά 25000 ετησίως

  β. περιπολικά κατηγορίας Α-1 5000 ετησίως

  γ. περιπολικά κατηγορίας Α-2 7500 ετησίως

  δ. περιπολικά κατηγορίας Α-3 10000 ετησίως

  ε.

  στ.

  … τύπου abeking 30000 ετησίως

  … τύπου ΠΑΘ 60000 ετησίως

  με παρόμοιο τρόπο για κάθε επιχειρησιακό μέσο και σύστημα

  για τον καθορισμό του ακριβούς ποσού θα πρέπει να ληφθεί υπόψη μεταξύ άλλων
  το κόστος τακτικών συντηρήσεων με ποσό αναφοράς το ακριβότερο σέρβις του κύκλου ζωής κάθε μέσου
  το κόστος έκτακτων συντηρήσεων και επισκευών όπως αυτό θα προκύψει από στατιστικά στοιχεία του κλυκλου ζωής κάθε μέσου

  με τον ανωτέρω τρόπο επιτυγχάνεται ορθολογικότερη κατανομή ποσών με μείωση όπου δύναται να μειωθεί και αύξηση όπου πραγματικά απαιτείται

 • 8 Δεκεμβρίου 2010, 13:04 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ

  Τα χρήματα τα οποία θα μοιραστούν στις Υπηρεσίες θα πρέπει να είναι περισσότερα σε αυτές που διαθέτουν πλωτά σκάφη ανάλογα την κατηγορία που έχουν γιατί το κόστος συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων είναι πολύ μεγάλο.

 • 8 Δεκεμβρίου 2010, 10:41 | old_navy

  Επειδή στην πραγματικότητα υπάρχουν Λιμενικές Αρχές με περισσότερα του ενός επιχειρησιακά μέσα (πλωτά -χερσαία)θα πρέπει να προστεθεί η φράση «45000 ευρώ ετησίως ανά επιχειρησιακό μέσο κάθε Υπηρεσίας. Το ανωτέρω ποσό δύναται να τροποποιείται αυτόματα σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί προμηθειών.»
  Με αυτό το τρόπο καλύπτονται καλύτερα οι ανάγκες σε επισκεύες/συντηρήσεις ειδικά των πλωτών μέσων.
  Επιπρόσθετα σε τυχόν τροποποίηση του ποσού απο την ισχύουσα νομοθεσία περί προμηθειών με τον τρόπο αυτό δεν απαιτείται εκ νέου έκδοση νομοθετικού διατάγματος.

 • 7 Δεκεμβρίου 2010, 21:12 | ΝΙΚΟΣ

  ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΕΝ ΣΥΝΑΔΕΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ 118/07 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Ν. 2362/95.ΣΑΦΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΑΛΥΦΤΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥΣ ΑΛΛΑ ΜΕ ΣΥΝΝΟΜΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΚΑΤΑΤΜΗΣΕΙΣ.ΠΑΛΑΙΤΟΕΡΑ ΥΠΗΡΞΑΝ ΤΕΤΟΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΑΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟ ΠΟΣΩΝ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ.ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΕΝ ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ.
  ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΟ ΟΡΙΟ ΤΩΝ 45.000 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ ΑΛΛΑ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΤΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΝΑ ΠΕΔΙΛΣ ΝΑ ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΔΙΑΓΩΓΩΝΙΣΜΟΙ. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΝΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΠΟ…

 • 6 Δεκεμβρίου 2010, 17:45 | SERPIKO

  ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΟΙΡΑΣΤΟΥΝ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΕΣ…ΠΡΕΠΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΤΑ ΣΚΑΦΗ , ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΙ ΑΛΛΟ ΥΠΟΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

 • 6 Δεκεμβρίου 2010, 15:40 | ΜΑΣΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  ΦΡΟΝΩ ΟΤΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 ΚΑΙ ΣΤΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΒ ΠΟΥ ΑΥΤΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΕΙ,ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΑΚΡΙΒΕΣ ΠΟΣΟ ΑΛΛΑ ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΥ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΦΘΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΘΑ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΑΡΧΙΚΑ ΜΕ ΚΥΑ ΤΩΝ ΥΠΡΟΠΟ, ΥΠΟΙΟ Η ΑΛΛΟΥ ΣΥΝΑΡΜΟΔΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΜΕ ΙΔΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ(ΚΥΑ) ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ.Ο ΛΟΓΟΣ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΕΑΝ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΣΤΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΟΜΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΟΜΟΥ ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΧΡΟΝΟΒΟΡΟ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟ ΕΝΩ Η ΕΚΔΟΣΗ ΚΥΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 • 6 Δεκεμβρίου 2010, 12:25 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ Γιαννης

  να αυξηθεί το ποσο κατά πολύ περισσότερο γιατι δεν γνωρίζεται τι κόστος έχει ένα σκάφος του λιμενικου και ειδικά ενα Π.Α.Θ αν δεν μπορέσεται να τα συντηρήσετε να μην είχατε προβεί στην αγορά

 • 5 Δεκεμβρίου 2010, 23:10 | Νικόλαος Νικολιάς

  Να προβλεφθεί εξαίρεση για τις Δαπάνες του Κλάδου Ασφάλειας του Λ.Σ.

 • 4 Δεκεμβρίου 2010, 23:05 | ΧΡΗΣΤΟΣ

  Γιά μιά Κεντρική Υπηρεσία, η οποία αριθμεί 4-8 οχήματα και 2-5 σκάφη (μαζί με τα Φυλάκια και τα Τμήματα της), 45.000 ευρώ είναι λίγα αυτά τα λεφτά. Να δίνεται και η δυνατότητα στις Υπηρεσίες που δεν χρησιμοποίησαν όλο το ποσό του λογαριασμού, να προστίθεται το υπόλοιπο, στον νέο προϋπολογισμό τους. Λάβετε υπόψη, οτι η συντήρηση ενός σκάφους, δεν είναι ίδια κάθε χρόνο (διαφορετικές βλάβες, διαφορετικά ανταλλακτικά) με αποτέλεσμα και τα χρήματα να μην είναι τα ίδια.