Άρθρο 7 Διάρθρωση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής

1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής  διαρθρώνεται στους εξής Κλάδους:

α. Κλάδος Επιχειρήσεων.

β. Κλάδος  Διοίκησης, Οργάνωσης και Εκπαίδευσης.

γ. Κλάδος Υποδομών και Υποστήριξης.

δ. Κλάδος Ασφάλειας.

ε. Κλάδος Αστυνομίας και Τάξης

στ. Κλάδος Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας.

2. Ο Κλάδος Επιχειρήσεων διαρθρώνεται στις εξής Διευθύνσεις:

α. Διεύθυνση Πλωτών και Χερσαίων Μέσων.

β. Διεύθυνση Ειδικών Μονάδων.

γ. Διεύθυνση Εναερίων Μέσων.

3. Ο Κλάδος Διοίκησης, Οργάνωσης και Εκπαίδευσης διαρθρώνεται στις εξής Διευθύνσεις:

α. Διεύθυνση Προσωπικού.

β. Διεύθυνση Οικονομικών.

γ. Διεύθυνση Προμηθειών.

δ. Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Οργάνωσης – Νομοθεσίας.

ε. Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων.

4. Ο Κλάδος Υποδομών και Υποστήριξης διαρθρώνεται στις εξής Διευθύνσεις:

α. Διεύθυνση Τεχνικών Υποδομών, όπου ανήκει το Κέντρο Εφοδιασμού και οι Επισκευαστικές Βάσεις.

β. Διεύθυνση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών.

γ. Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης Μέσων και Εξοπλισμού.

δ. Διεύθυνση Τακτικής Υποστήριξης Οπλισμού.

5. Ο Κλάδος Ασφάλειας διαρθρώνεται στις εξής Διευθύνσεις:

α. Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας.

β. Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας.

γ. Διεύθυνση Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων.

δ. Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας.

ε. Διεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών και Λαθρεμπορίου.

6. Ο Κλάδος Αστυνομίας και Τάξης διαρθρώνεται στις εξής Διευθύνσεις:

α. Διεύθυνση Γενικής Αστυνόμευσης και Κανονισμού Λιμένων.

β. Κέντρο Παρακολούθησης Αλιευτικών Δραστηριοτήτων.

γ. Διεύθυνση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος.

7. Ο Κλάδος Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας διαρθρώνεται στις εξής Διευθύνσεις:

α. Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας.

β. Διεύθυνση ΄Ερευνας και Διάσωσης.

γ. Διεύθυνση Παρακολούθησης Θαλάσσιας Κυκλοφορίας.

δ. Διεύθυνση Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης και Διεθνών Οργανισμών.

ε. Διεύθυνση Ελέγχου Πλοίων.

8. Η διάρθρωση των διευθύνσεων σε Τμήματα και οι αρμοδιότητες των Τμημάτων αυτών καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του παρόντος νόμου.

9. Οι Κλάδοι του Αρχηγείου συντονίζονται, εποπτεύονται, καθοδηγούνται και ελέγχονται από τον Προϊστάμενο Επιτελείου του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής.

 • 14 Δεκεμβρίου 2010, 01:46 | Ν.Γ. ΜΟΣΧΟΥΤΗΣ

  Mήπως θα έπρεπε να οδηγηθούμε σε μια λύση με ένα ενιαίο Λιμενικό Σώμα ως τα Γενικά Επιτελεία (ΓΕΝ, ΓΕΑ) με ένα επιχειρησιακό Αρχηγείο, της Ακτοφυλακής, σαν εκείνα των Αρχηγείο Στόλου, ΑΤΑ κλπ. Ότι σχετίζεται με επιχειρήσεις στο υγρό στοιχείο, να αναλαμβάνονται από το Επιχειρησιακό Αρχηγείο ή Διοίκηση της Ακτοφυλακής, που θα διαρθρωθεί σε επιχειρησιακές μονάδες ανά τομέα (πλωτά, οχήματα, εναέρια κλπ), όπως και η θαλάσσια ασφάλεια και ναυσιπλοΐας, έλεγχοι πλοίων & συνόρων.
  Στα λιμάνια & στη χερσαία ζώνη, η τοπική αυτοδιοίκηση, εκτός του κατασταλτικού ρόλου και του ελέγχου εφαρμογής των απαιτήσεων του ISPS, όταν κρίνεται επιβεβλημένο, που θα ασκείται από το προσωπικό των λιμενικών αρχών. Οι Επιτελικές Υπηρεσίες με τις Διευθύνσεις Ναυτιλιακού ενδιαφέροντος & την Διοικητική υποστήριξη του Λ.Σ, (εργασία, διοικητική μέριμνα, νομικές υπηρεσίες, δρομολόγια, εκπαίδευση). Όλα υπό έναν Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος ενώ η Επιχειρησιακή Ακτοφυλακή υπό έναν Διοικητή (Αρχηγό ή Επιτελάρχη). Στις ΗΠΑ, όταν η Ακτοφυλακή άλλαξε υπουργείο υπαγωγής, (από το Μεταφορών στο Εσωτερικής Ασφάλειας) όχι μόνο διατήρησε τις αρμοδιότητες του, αλλά τις αύξησε κατά το μέρος που η νέα δομή επέβαλε.

 • 14 Δεκεμβρίου 2010, 00:00 | ΝΙΚ

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΤΤΗ….ΜΗΝ ΤΡΕΛΑΘΟΥΜΕ ΚΙΟΛΑΣ..ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑ ΜΕΤΟΝΑΜΑΣΤΕ ΣΕ ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΚΤΙΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΟΥΝ ΟΛΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΩΣΤΕ ΜΕΣΩ ΣΔΙΤ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥΣ.ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΣ ΣΤΑ ΠΙΟ ΩΡΑΙΑ ΜΕΡΗ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ.
  ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΑΠΤΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ κτλ

 • 14 Δεκεμβρίου 2010, 00:04 | Αχαιός

  Η ΕΛ.ΑΚ να έχει τον δικό της ετήσιο προϋπολογισμό με δική της διαχείριση για όλα.

 • 13 Δεκεμβρίου 2010, 23:22 | Ν.Γ.ΜΟΣΧΟΥΤΗΣ

  Θα συμφωνήσω με την άποψη για δημιουργία Νομικής Υπηρεσίας και Υπηρεσίας Επιτελικών Μελετών και Επιτελικού Σχεδιασμού, ανεξαρτήτως επιπέδου (Διεύθυνσης-Διοίκησης ή Τμήματος), καθώς αυτό λείπει πολύ από την υφιστάμενη Οργάνωση του Σώματος, με αποτέλεσμα την αδυναμία συντονισμού, παροχής τεχνογνωσίας στις υποδεέστερες Αρχές, ομοιομορφίας ενεργειών και την έλλειψη προτύπων σε πολλά επίπεδα. Απουσιάζει δηλαδή ένα είδος «Think tank» από την εν γένει διάρθρωση.
  Αναφορικά με την γενικότερη διαίρεση του νέου Σώματος, εκτιμώ ότι σε ένα επιχειρησιακό Σώμα, όπως προορίζεται το ΛΣ-ΕΛΑΚ, απουσιάζουν οι Διοικήσεις (Επιχειρησιακές Δομές/Υπηρεσίες) ενώ δημιουργούνται πολλές Διευθύνσεις (επιτελικές Υπηρεσίες).
  ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ
  Άποψη μου, την οποία ανέκαθεν διατυπώνω, είναι ότι ο πρωτογενής φορέας επιθεώρησης για πιστοποίηση (έκδοσης πιστοποιητικού) των πλοίων πρέπει να διαφέρει από τον δευτερογενή, εκείνον δηλαδή που θα ελέγχει επιπρόσθετα/εκτάκτως τα πλοία και τα πληρώματα.
  Στις περιπτώσεις όπου το πλοίο παρακολουθείται & από πλευράς κυβερνητικής πιστοποίησης από Α.Ο, οι έλεγχοι σήμερα είναι πιο ορθολογικοί αφού εμπίπτουν στο προαναφερόμενο πνεύμα & πρακτική. Ουσιαστικά, με την προτεινόμενη διάρθρωση αυτή δεν διαφέρει ουσιαστικά από τον τρόπο λειτουργίας του ΚΕΕΠ σήμερα, ο οποίος λειτουργεί κυρίως ως πρωτογενής φορέας επιθεώρησης/ πιστοποίησης. Κρίνεται επιβεβλημένη η σύσταση φορέα Επιθεωρήσεων / ελέγχου των πλοίων, από σώμα άμεμπτων Αξιωματούχων (Ένστολων και μη), οι οποίοι θα έλεγχαν,ιδιαίτερα τα Ε/Γ πλοία σχεδόν με την χορήγηση πιστοποιητικών αξιοπλοΐας από τους εξουσιοδοτημένους φορείς ή Οργανισμούς.

 • 13 Δεκεμβρίου 2010, 17:53 | Βασιλάτος Γεράσιμος (Πλοίαρχος (Τ) ΛΣ)

  Η Διεύθυνση Παρακολούθησης Θαλάσσιας Κυκλοφορίας προτείνεται να διευκρινιστεί ότι θα έχει ως αρμοδιότητα την λειτουργία των αντιστοίχων συστημάτων καθώς και την συνδιαμόρφωση των επιχειρησιακών απαιτήσεων η τεχνική δε ανάπτυξη και υποστήριξη θα ανήκει στην Διεύθυνση ΤΠΕ.

  Επίσης στην παρ. 8, η αναφορά στο Άρθρο 14 προφανώς θα πρέπει να διορθωθεί σε Άρθρο 15.

 • 13 Δεκεμβρίου 2010, 17:38 | Βασιλάτος Γεράσιμος (Πλοίαρχος (Τ) ΛΣ)

  1. Η σύσταση Διεύθυνσης Επιτελικών Μελετών και Σχεδιασμού, όπως προτάθηκε από τον Αρχιπλοίαρχο Σταυριδόπουλο, θα συνεισφέρει σημαντικά στην διαμόρφωση των αποφάσεων του Φορέα στον τομέα του στρατηγικού προσανατολισμού του. Το σύνθετο και εξειδικευμένο του αντικειμένου καθώς και η κρισιμότητα και το ειδικό βάρος του απαιτούν την ύπαρξη εξειδικευμένης Διεύθυνσης η οποία θα συγκεντρώνει τις απόψεις των λοιπών Διευθύνσεων αλλά και επιπλέον υλικό, θα διενεργεί αναλύσεις και μελέτες και θα εισηγείται (στο Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού) σχετικά.

  2. Η Διεύθυνση Πληροφορικής κ’ Νέων Τεχνολογιών προτείνεται να μετονομαστεί, προκειμένου να αντανακλάται η σύγχρονη διάρθρωση και κατηγοριοποίηση των σχετικών τεχνολογικών αντικειμένων (ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής κ’ Επικοινωνιών) – ICT (Information & Communications Technologies)), σε Διεύθυνση Πληροφορικής κ’ Επικοινωνιών συμπεριλαμβάνοντας το σύνολο των αντιστοίχων αρμοδιοτήτων του Φορέα ειδικότερα δε τα αναφερόμενα στο παρόν σχέδιο Άρθρο 2 παρ.6 εδ. δ’ και παρ. 7 εδ. δ’ περίπτωση «ηλεκτρονικών και τηλεπικοινωνιακών μέσων και συστημάτων θαλάσσιας κυκλοφορίας» καθώς και στο Π.Δ. 242/99 Άρθρο 21 παρ. 3 εδ. γ’ το οποίο αφορά στις τηλεπικοινωνίες και κατά το μέρος τους που περιλαμβάνει την τεχνική ανάπτυξη και υποστήριξη αυτών εξαιρουμένης της επιχειρησιακής λειτουργίας τους.

 • 11 Δεκεμβρίου 2010, 23:21 | ΣΤΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ

  Θεωρώ σκόπιμο να συσταθεί μια ακόμα Διεύθυνση, συγκεκριμένα Διεύθυνση Επιτελικών Μελετών και Επιτελικού Σχεδιασμού.
  Αντικείμενο της Διεύθυνσης θα είναι: α)η διαρκής συλλογή στοιχείων από τις Υπηρεσίες του Λ.Σ.-Ε.Α, αλλά και μέσω άλλων δημοσίων φορέων για την σύνταξη επιτελικών μελετών σχετικά με τις ανάγκες και τα προβλήματα που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του Σώματος, ώστε να εξετάζονται και να προτείνονται στην στρατιωτική και πολιτική ηγεσία εναλλακτικές λύσεις, η μελέτη βελτίωσης και εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων επιτελικών σχεδίων με προοπτική 5ετίας τουλάχιστον, λαμβανομένων υπόψη των κοινωνικών, πολιτικών και γεωπολιτικών εξελίξεων, καθώς και οι αναγκαίες μελέτες για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των μέσων και του εξοπλισμού επι τη βάσει των προβλεπομένων αναγκών και της διερεύνησης των εξελίξεων στην αγορά.
  β)ο αναγκαίος επιτελικός σχεδιασμός, επί τη βάσει των εγκεκριμένων προτάσεων/λύσεων από τις προαναφερθείσες μελέτες, μέσω του οποίου θα προβλέπεπονται οι απαραίτητες διαδικασίες σε θεσμικό ή νομικό επίπεδο ή και τεχνικό επίπεδο, οι συνέργειες με άλλους δημόσιους φορείς, οι συνέργειες με ευρωπαϊκούς ή διεθνείς φορείς, για την πραγματοποίηση των σκοπών και στόχων που θα θέτει η στρατιωτική και πολιτική ηγεσία.

  Εκτιμώ ότι η σύσταση και λειτουργία αυτής της Διεύθυνσης θα συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό του Λ.Σ.-Ε.Α. Προσθέτω ότι αντίστοιχη υπηρεσία λειτουργεί και στην Αμερικανική Ακτοφυλακή.

 • 11 Δεκεμβρίου 2010, 22:05 | peter

  Σε συνάρτηση με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 6.δ. του Άρθρου 2 και στην παράγραφο 6 του Άρθρου 11 του παρόντος Σχεδίου, αναμενόμενη θα ήταν η ύπαρξη, στο Άρθρο 7 και ειδικότερα στον Κλάδο Υποδομών και Υποστήριξης, Διεύθυνσης Επικοινωνιών. Παρόλα αυτά στο Άρθρο 7 δεν γίνεται καμία αναφορά για τις τηλεπικοινωνίες και εν γένει για το αντικείμενο των επικοινωνιών. Στο πλαίσιο αυτό οι επικοινωνίες έχουν ενσωματωθεί στο αντικείμενο της Δ/νσης Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών ; Στην περίπτωση αυτή γιατί δεν μετονομάζεται η Δ/νση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών σε Δ/νση Πληροφορικής και Επικοινωνιών ;
  Επιπρόσθετα στην παράγραφο 8 του Άρθρου 7 αναφέρεται ότι «…παραγράφου 1 του άρθρου 14…» το οποίο θα πρέπει να τροποποιηθεί σε «…παραγράφου 1 του άρθρου 15…»

 • 10 Δεκεμβρίου 2010, 20:38 | Γιάπρος Σπύρος

  Γενικά επί των Κλάδων
  Επιτρέψτε μου να αδυνατώ να κατανοήσω τα ακόλουθα

  1. γιατί αρμοδιότητες τις οποίες η ΕΛΑΣ με δεκάδες χιλλιάδες περισότερο προσωπικό τις οργνώνει σε επίπεδο διεύθυνσης με το παρόν νομοσχέδιο οργανώνοται σε επίπεδο Κλάδου

  2. Ειδικότερα ανά κλάδο
  Κλάδος Επιχειρήσεων
  α] γιατί στην ΕΛΑΣ τα μεταφορικά μέσα υπαγονται στον Κλάδο ΟικονομικοΤεχνικών και με το παρόν νομοσχέδιο υπάγονται στον Κλάδο Επιχειρήσεων

  β] γιατί στην ΕΛΑΣ οι ειδικές μονάδες υπάγονται απευθείας στον αρχηγό ως αυτοτελείς μονάδες και με το παρόν νομοσχέδιο υπάγονται σε διεύθυνση Κλάδου

  γ] γιατί στην ΕΛΑΣ τα εναέρια μέσα αποτελούν αυτοτελή υπηρεσία και με το παρόν νομοσχέδιο υπάγονται σε διεύθυνση Κλάδου

  Κλάδος Διοίκησης, Οργάνωσης και Εκπαίδευσης

  γιατί στην ΕΛΑΣ οι Δ/νσεις Προμηθειών και Οικονομικών υπάγονται στον Κλάδο ΟικονομικοΤεχνικών και με το παρόν νομοσχέδιο υπάγονται στον Κλάδο Διοίκησης, Οργάνωσης και Εκπαίδευσης

  Κλάδος Υποδομών και Υποστήριξης

  γιατί στην ΕΛΑΣ οι αντίστοιχες υπηρεσίες των α] κέντρο εφοδιασμού και β[ επισκευαστική βάση αποτελούν αυτοτελή υπηρεσία και με το παρόν νομοσχέδιο υπάγονται σε διεύθυνση Κλάδου

  γιατί ο Κλάδος Ασφάλειας και ο Κλάδος Αστυνομίας και Τάξης είναι ξεχωριστοί κλάδοι και στην ΕΛΑΣ με δεκάδες χιλλιάδες περισότερο προσωπικό είναι ένας ενιαίος κλάδος

  Κλάδος Αστυνομίας και Τάξης διαρθρώνεται στις εξής Διευθύνσεις:

  γιατί το Κέντρο Παρακολούθησης Αλιευτικών Δραστηριοτήτων ενώ είναι τεχνική επιχειρησιακή εφαρμογή υπάγεται σε επιτελική διεύθυνση ενώ κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να υπάγεται ως γραφείο στο ΚΕΠΙΧ.

  Κλάδος Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας
  α] γιατί τα τηλεπικοινωνιακά συστήματα και τα VTS υπάγονται σε επιτελική διεύθυνση ενώ είναι τεχνικά-επιχειρησιακά συστήματα

  β] γιατί υπάρχει Δ/νση Έρευνας Διάσωσης ως επιτελική Δ/νση ενώ αποτελεί αυτοτελές κέντρο επιχειρήσεων έρευνας διάσωσης

  Επί των επιμέρους διευθύνσεων

  κατά τη γνώμη μου η Δ/νση οργάνωσης νομοθεσίας είναι η πιό σημαντική διεύθυνση από την οποία εξαρτώνται τα πάντα και στην οποία κατά την άποψή μου δεν δόθηκε η απαραίτητη σημασία στο παρελθόν

  σε παγκόσμιο επίπεδο όπου πετυχαίνει αυτή η διεύθυνση πετυχαίνουν τα πάντα

  όποιος γνωρίζει από στρατιωτικό και αστυνομικό μάνατζμεντ κατάλαβε

  Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ 3 εδ [η] η εκπαίδευση σχεδιάζεται από το Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Κρίσεων

  η εκπαίδευση δεν είναι καθημερινότητα και σχεδιάζεται ΜΙΑ φορα ψηφίζεται ο κανονισμός εκπαίδευσης δημοσιεύεται σε ΦΕΚ και εκτελείται από τις σχολές

  από τη στιγμή που η αρμοδιότητα αυτή ανατίθεται σε ανώτατο συβούλιο θεωρώ ότι δεν κρίνεται αναγκαία η ύπαρξη Δ/νσης Εκπαίδευσης και ορθώς ενσωματώνεται σε Δ/νση Οργάνωσης Νομοθεσίας

  Σε ότι αφορά την δια βίου μετεκπαίδευση όλα είναι θέμα του τμήματος επιτελικού σχεδιασμού

  Στο σημείο αυτό σας παραπέμπω στο βιβλίο ευρετήριο »θεματολόγιο αρχείου» της ΕΛΑΣ

  Για κάθε ειδικό θέμα υφίσταται σε ισχύ :

  μόνο ένας φάκελος αρχείου

  μόνο μία κανονιστική διαταγή

  μόνο μία ερμηνευτική εγκύκλιος

  μόνο ένα δελτίο ελέγχου

  όλο το μυστικό είναι στην οργάνωση του θεματολογίου

  Με τον τρόπο αυτό αυτοεκπαιδεύεσαι δια βίου, εφόσον βέβαια το σύστημα των ΕΑΝ εφαρμοστεί σε ΟΛΑ τα αντικείμενα του Σώματος, είτε διοικητικά, είτε υποστηρηκτικά, είτε επιχειρησιακά, εφόσον καθιερωθεί στρατηγικό, επιχειρησιακό και τακτικό δόγμα και εφόσον βέβαια εφαρμοστεί και σύστημα υπηρεσιακών δημοσιεύσεων με διαρκή κωδικοποίηση βλέπετε σχετικά και στρατιωτικό κανονισμό ΣΚ-40-5 http://www.army.gr/files/File/STRATIOTIKOI_KANONISMOI/sk40-5.pdf%5D

  Ειδικότερα επί της Δ/νσης Οργάνωσης Νομοθεσίας κατά την ταπεινή μου άποψη θα πρέπει να οργανωθεί ώστε να ακολουθεί τον ακόλουθο κύκλο εργασιών

  ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Κ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ think tank = έρευνα μελέτη ανάλυση στοιχείων —> έκδοση πορισμάτων
  ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ με βάση τα πορίσματα σχεδιάζουμε —>

  ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ με βάση τα τελικά σχέδια καθορίζουμε τις διαδικασίες —>
  ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ όλα τα παραπάνω γίνονται με νομική υποστήριξη

  με βάση όλα τα παραπάνω αποτελέσματα οργανώνουμε και εκπαιδεύουμε σε σύγχρονη και πραγματική βάση

  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  »Η παραγωγικότητα δεν είναι ευθύνη του εργαζόμενου αλλά του μάνατζερ.»
  Peter Drucker,1909–2005,Αυστριακός γκουρού του Management

 • 10 Δεκεμβρίου 2010, 17:03 | Γιάπρος Σπύρος

  »Κάνε το σωστό, όχι αυτό που νομίζεις ότι θα ήθελαν από τη Διοίκηση ή αυτό που νομίζεις ότι θα σε κάνει να φανείς καλός.
  »
  Norman Schwartzkopf,γ. 1934,Αμερικανός στρατηγός

  Από πού να αρχίσει και πού να τελειώσει κάποιος

  ΚΛΑΔΟΙ ΕΛΑΣ = 3

  ΚΛΑΔΟΙ ΠΣ = 2

  ΚΛΑΔΟΙ ΛΣ = 6

  από μιά πρώτη μελέτη προκύπτουν τα εξής

  σχεδόν όλα τα τμήματα παίρνουν προαγωγή σε διεύθυνση κατά συνέπεια τα γραφεία των πρώην τμημάτων παίρνουν προαγωγή από γραφεία σε τμήματα

  αυξάνονται δηλαδή κατά πολύ οι τμηματάρχες και οι διευθυντές

  όπως προανέφερα αυτό που μας λείπει είναι ο εκπαιδευμένος στρατιώτης και όχι οι στρατηγοί

  »Οι άνθρωποι που πρέπει να φοβάσαι δεν είναι αυτοί που διαφωνούν μαζί σου, αλλά αυτοί που διαφωνούν μαζί σου και φοβούνται να σου το πουν.
  »
  Ναπολέων Βοναπάρτης,1769-1821, Γάλλος στρατηλάτης & αυτοκράτορας

  σε παγκόσμιο επίπεδο οι στρατιωτικές και αστυνομικές υπηρεσίες αλλά και πολλές πολιτικές ακολουθούν ένα και ΜΟΝΟ ένα ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΟ ΠΡΟΤΥΠΟ …. τόσο η κεντρικές υπηρεσίες όσο και οι περιφερειακές ακολουθούν ΕΝΑ μοντέλο διεθνώς … το μοντέλο

  του ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ-ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ και των ΤΡΙΩΝ ΚΛΑΔΩΝ …. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

  το ίδιο ακολουθούν
  η ΕΛΑΣ http://www.astynomia.gr/images/stories/photo20090_Organograma.jpg

  το ΠΣ http://www.fireservice.gr/pyr_cms_files/dynamic/c72954/attach/organ_aps_el_GR.pdf

  η ΕΥΠ http://www.nis.gr/portal/page/portal/NIS/Organisation

  και άλλες ανά τον κόσμο υπηρεσίες
  επιγραμματικά
  http://www.burrillville.org/Public_Documents/00010E8E-80000001/0014B90B-000F8513.0/orgchart.jpg
  http://www.peterboroughpolice.com/graphics/organization/orgchart.jpg
  http://www.honolulupd.org/image/org0811.gif

  »Να επικεντρώνεστε σε λίγες βασικές περιοχές. Να κάνετε τα πρώτα πράγματα πρώτα, και ένα πράγμα κάθε φορά.
  »
  Peter Drucker,1909–2005,Αυστριακός γκουρού του Management

 • 9 Δεκεμβρίου 2010, 14:58 | Δημήτρης

  Στο συγκεκριμένο άρθρο πρέπει να γίνει διεύθυνση ελέγχου αλιείας για να μπορεί να γίνονται σωστοί έλεγχοι και να μη χάνονται τα χρηματοδοτικά προγράμματα της Ε.Ε προκειμένου το σώμα να ενισχύεται με μέσα ελέγχου και να κάνει αποτελεσματικούς ελέγχους.

 • 9 Δεκεμβρίου 2010, 11:54 | ΝΗΡΕΑΣ

  ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΠΠ ΚΑΙ ΥΘΥΝΑΛ

 • 8 Δεκεμβρίου 2010, 21:08 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

  Η ύπαρξη ξεχωριστής υπηρεσίας εναερίων μέσων στο λιμενικό και άλλης στην αστυνομία, τη πυροσβεστική, το Στρατο το Ναυτικό, την Πολεμική Αεροπορία εκτιμώ ότι:
  α. Δεν παρέχουν το απαιτούμενο επίπεδο ασφαλειας πτήσεων
  β. Δεν παρέχουν αποτελεσματική συντήρηση των εναερίων μέσων αφου δεν γινεται από κεντρικό φορέα και διαφορετικά είναι να παραγγελνεις και οργανώνεις ροή αναταλακτικών για 5 και αλλό για 20 ελικόπτερα – αεροπλάνα.
  γ. Δημιουργεί υπόνοιες ότι οι αρμοδιότητες ενός εκάστου θα μπλέκονται με τον άλλο.
  δ. Απαιτεί παραπάνω προσωπικό αφού οι διατάξεις του ενός δεν θα ισχύουν για τον άλλο και θα πρέπει κάποιος να αντιγράφει τη δουλεία και τους νόμους του άλλου.
  Προτείνω να δημιουργηθεί 1 μόνο υπηρεσία εναερίων μέσων ανα υπουργείο (εφόσον δεν είναι δυνατή η υπάρξη εννιαίου φορέα αερομεταφορών) και σε αυτή να υπαχθεί και η συντήρηση που θα γίνεται συγκεντρωτικά για μείωση κόστους.
  Με εκτίμηση

 • 8 Δεκεμβρίου 2010, 12:13 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ

  Το παρόν άρθρο είναι σωστά τοποθετημένο.
  Σημαντικό οι κλάδοι και οι διευθύνσεις να μην στελεχώνονται καθόλου με πολιτικό προσωπικό αλλά μόνο με στελέχη του νέου σώματος.
  Τέλος αναγκαία η δημιουργία Νομικού κλάδου.

 • 7 Δεκεμβρίου 2010, 22:32 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

  ΟΣΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝ , ΟΣΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝ ΑΛΛΑΞΟΥΝ , Η ΟΥΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΩΣ ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΞΕΙ Η ΣΩΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΜΕ ΣΤΑ ΧΑΛΙΑ ΜΑΣ !
  ΣΗΜΕΡΑ ΠΟΥ ΜΙΛΑΜΕ Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΕΛΩΣ ΑΝΥΠΑΡΚΤΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΛΣ.
  ΑΥΤΟ ΕΧΕΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ…ΕΛΠΙΖΩ ΝΑ ΤΟ ΠΑΡΟΥΝ ΧΑΜΠΑΡΙ ΟΙ ΕΧΟΝΤΕΣ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΓΜΑ!
  ΤΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ;;
  ΑΣ ΚΟΙΤΑΞΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣ ΠΑΨΟΥΜΕ ΝΑ ΑΣΧΟΛΟΥΜΑΣΤΕ ΜΕ ΑΣΤΕΙΟΤΗΤΕΣ!

 • 7 Δεκεμβρίου 2010, 11:44 | Βασίλειος Δημόπουλος

  Σχόλια επί του AΡΘΡΟΥ 7

  Το Λιμενικό σώμα σε όλη την Επικράτεια διαθέτει εκατοντάδες κτίρια του Δημοσίου όπου στεγάζονται ολα τα Λιμεναρχεία οπως και οι κεντρικές του Υπηρεσίες.Το Λιμενικό σώμα επίσης διαθέτει ολων των κλάδων τεχνικους αξιωματικούς, οπως αρχιτεκτονες πολιτικούς μηχανικούς ,μηχανολογους, τοπογράφους κλπ.Εκείνο που δεν διαθέτει τόσα χρονια και θα πρέπει με τον παροντα νόμο να δημιουργηθεί είναι μια νέα δεύθυνση ΚΤΙΤΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,η οποία θα μπορεί να μελετά, να επιβλέπει, να δημοπρατεί και να κατασκευάζει τα έργα που αφορούν τα κτίρια του Λιμενικού.Κατι αντίστοιχο με της Εληνικής Αστυνομίας.Ενας λόγος σήμερα (πέρα από τα οικονομικά) που τα Λιμεναρχεία είναι σε ασχημη κατασταση ,ενω θα έπρεπε να λάμπουν, αφού αυτά είναι η πρώτη επαφή του ξένου που κάνει γιωτινγ στην Ελλαδα,είναι διότι ολα τα εργα που αφορουν τα λιμεναρχεία γίνονται μέσω των τεχνικών υπηρεσιών των δήμων και νομαρχιών οι οποίοι τα θεωρουν παρεργο και κατα καιρούς μάλιστα δηλώνουν ακόμα και αναρμόδιοι και δεν τα εκτελούν….
  Θα πρέπει λοιπον να συσταθεί στην παραγραφο 4 επιπλέον και μία ακομα Δ/νση (ε) ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ η οποία θα μεριμνα για τις κτιρια του Λιμενικού Σωματος σε ολη την Επικράτεια.Για λεπτομέρειες κλπ απλά αντιγράψτε αυτά που ισχύουν για την τεχνική Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας.

  με εκτιμηση

  Β

 • 6 Δεκεμβρίου 2010, 23:06 | νικος

  Στο άρθρο 7 παράγραφος 6.β.το Κέντρο παρακολούθησης αλιευτικών δραστηριοτήτων να γίνει Διεύθυνση ελέγχου αλιείας για να μπορεί να εφαρμόσει πλήρως την αποστολή του αλλά κυρίως να λαμβάνει κατ΄ετος τη κοινοτική χρηματοδότηση για να προμηθεύεται το Λ.Σ πλωτά,εναέρια μέσα για τον έλεγχο εφαρμογής της αλιευτικής νομοθεσίας

 • 6 Δεκεμβρίου 2010, 12:26 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ Γιαννης

  Θεωρώ ότι ειδικά στην διεύθυνση των προμηθειών να υπάρχει μόνο προσωπικό του Λιμενικού και όχι πολιτικό προσωπικό,τα κολλήματα κατά καιρούς οφείλονται στο πολιτικό προσωπικό διότι δεν γνωρίζουν σχετικά το αντικείμενο του λιμενικού

 • 6 Δεκεμβρίου 2010, 00:27 | Νικόλαος Νικολιάς

  Θεωρείται αναγκαίο και απαραίτητο να δημιουργηθεί…»Νομική Υπηρεσία»ή Δικαστική Υπηρεσία…με αρμοδιότητα την Νομοτεχνική επεξεργασία σχετικών Διατάξεων, την κωδικοποίηση της Νομοθεσίας, την Παροχή Νομικών συμβουλών στο Αρχηγείο,την υποστήριξη των στελεχών Λ.Σ. σε δικαστικές υποθέσεις που δημιουργούνται στο πλαίσιο των καθηκόντων τους..κ.α.