Άρθρο 46 Συνταγογράφηση από ιατρούς που κατέχουν την ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας

 

Οι Ειδικοί Ιατροί Εργασίας, σύμφωνα με το γνωστικό τους αντικείμενο, την εκπαίδευσή τους και τα επιμέρους στάδια αυτής, και στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, καθώς και υπηρεσιών Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας, δύνανται να συνταγογραφούν φάρμακα, θεραπευτικές πράξεις και διαγνωστικές εξετάσεις, μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, εντός του ιατρείου της επιχείρησης, με την οποία ο Ειδικός Ιατρός Εργασίας έχει συνάψει σύμβαση παροχής υπηρεσιών ιατρού εργασίας, ή εντός του ιδιωτικού ιατρείου τους.

 • 17 Απριλίου 2022, 13:28 | Βρεττός Θ. Χανιώτης – Δ/ντής Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου Γ. Ν. Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος»

  Όπως αντίστοιχα υπάρχει η δυνατότητα του συνόλου των κλινικών γιατρών να συνταγογραφούν, πέραν των φαρμακευτικών σκευασμάτων, πληθώρα διαγνωστικών εργαστηριακών εξετάσεων (βλ. απεικονιστικός έλεγχος, γενική αίματος, βιοχημικοί δείκτες, κ.ο.κ.), θα πρέπει να υπάρξει η αντίστοιχη δυνατότητα, στους Παθολογοανατόμους, συνταγογράφησης ειδικών διαγνωστικών και προβλεπτικών ανοσοϊστοχημικών/μοριακών δεικτών απαραίτητων όχι μόνο για τη διάγνωση αλλά και για την θεραπεία των ασθενών. Για παράδειγμα, για τον καρκίνο του μαστού, πέραν αυτών καθεαυτών των διαγνωστικών δεικτών (π.χ. Mammaglobin, GCDFP-15 και CK19) που τεκμηριώνουν την πρωτοπαθή φύση του καρκινώματος (εάν και εφόσον υπάρξει αμφιβολία γι’ αυτό …), είναι απαραίτητη η χρήση των προβλεπτικών-προγνωστικών δεικτών (οιστρογονικοί, προγεστερονικοί δείκτες, δείκτης ογκοπρωτεΐνης HER-2 και δείκτης κυτταρικού πολλαπλασιασμού Ki-67) για τον καθορισμό της θεραπείας εκλογής της ασθενούς από τους Ογκολόγους.
  Επιπρόσθετα και τέλος, δίδεται έτσι η δυνατότητα, στις εκάστοτε οικονομικές υπηρεσίες των Νοσοκομείων, της παρακολούθησης, πέραν των γενικών αναλώσιμων εργαστηριακών ειδών, του κόστους των εξειδικευμένων αλλά απαραίτητων εξετάσεων.

 • 15 Απριλίου 2022, 16:25 | Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία (ΝΠΔΔ)

  Η ΕΟΟ ζητά να προστεθεί δεύτερη παράγραφος σύμφωνα με την οποία:
  Οι οδοντίατροι σύμφωνα με το γνωστικό τους αντικείμενο, την εκπαίδευσή τους και τα επιμέρους στάδια αυτής, και στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, καθώς και υπηρεσιών Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας, δύνανται να συνταγογραφούν φάρμακα και διαγνωστικές εξετάσεις, μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, εντός του οδοντιατρείου τους.

 • 15 Απριλίου 2022, 12:35 | ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ/ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ .ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ.

  Με αφορμή την αναφορά στη συνταγογράφηση από ιατρούς που κατέχουν την ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας στο άρθρο 46, επισημαίνεται η έλλειψη θεσμικού πλαισίου ως προς τη συνταγογράφηση από εθελοντές μη συνταξιοδοτηθέντες ιατρούς σε δημοτικά ιατρεία. Προτείνεται η προσθήκη άρθρου που θα αναφέρεται στο συγκεκριμένο θέμα ως εξής:
  … Στα Δημοτικά Ιατρεία δύναται να παρέχεται συνταγογράφηση και από πιστοποιημένους στο ΗΔΙΚΑ εθελοντές ιατρούς οι οποίοι παρέχουν το έργο τους σύμφωνα με την διαδικασία η οποία ακολουθείται ως προς την παροχή εθελοντικής εργασίας από τον αντίστοιχο φορέα και εφόσον επιλέγουν την συγκεκριμένη μονάδα υγείας (αυτή των Δημοτικών Ιατρείων) τις ώρες που παρέχουν το εθελοντικό τους έργο.
  Παρά το ότι με το παρόν νομοσχέδιο δεν ρυθμίζονται θέματα για τα Κοινωνικά Φαρμακεία θέτουμε και το ζήτημα της αδυναμίας ανάγνωσης των άυλων ηλεκτρονικών συνταγών καθώς και της έλλεψης δυνατότητας της πλήρους ή μερικής εκτέλεσής τους.Παρακαλούμε να δοθεί αυτή η δυνατότητα στους φαρμακοποιούς που εργάζονται στα Κοινωνικά Φαρμακεία.

 • Κατ΄ αναλογία των Ειδικών Ιατρών Εργασίας, και οι Ιατροί Παθολογοανατόμοι θα πρέπει να μπορούν να συνταγογραφούν τις αναγκαίες διαγνωστικές εξετάσεις, απαραίτητες για την πλήρη διαγνωστική ταυτοποίηση της ιστολογικής αλλοίωσης, αλλά και για την ολοκλήρωση της ιστολογικής εξέτασης με τους απαιτούμενους, κατά περίπτωση, προγνωστικούς και προβλεπτικούς ανοσοϊστοχημικούς καθώς και μοριακούς δείκτες.