Άρθρο 22 Ένταξη μεταφερόμενων με το π.δ. 77/2023 αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες επιπέδου Τμήματος της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας

Οι αρμοδιότητες των περ. α) και β) του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 77/2023 (Α’ 130) που μεταφέρθηκαν από τη Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Ασφάλισης της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας εντάσσονται ως αρμοδιότητες στο Τμήμα Ατόμων με Αναπηρία και στο Τμήμα Χρονίως Πασχόντων και Ηλικιωμένων αντίστοιχα της Διεύθυνσης Πολιτικών Ατόμων με Αναπηρία.

  • 3 Απριλίου 2024, 16:15 | Robot

    Θα πρέπει να πάρετε στα σοβαρά τους χρόνια πάσχοντες που πάσχουν από ψυχικές παθήσεις ,κατάθλιψη, εργασιακό άγχος, κρίση πανικού, φοβία. Η συγκεκριμένη κατηγορία ανθρώπων χρόνια πάθηση ψυχικής διαταραχής ακολουθώντας χρόνια φαρμακευτική αγωγή. Πρέπει να στηριχθούν με υποδομές ,δωρεάν επισκέψεις σε ψυχιάτρους. Ακολουθώντας τη χρονιά φαρμακευτική αγωγή να υπάρχει μία έκπτωση στην αγορά των φαρμάκων.
    🆘 Υπάρχουν ανθρωποι που έχουν ψυχικές διαταραχές καταθλιπτικές τάσεις και δεν μπορούν να εργαστούν λόγο άγχους και κρίσεις πανικού. Νομίζω ότι τα άτομα αυτά πρέπει να στηριχθούν από την πολιτεία και να παίρνουν ένα επίδομα κάθε μήνα , αλλά να τους δίνει και τη δυνατότητα χωρίς αποκλεισμούς για κοινωνικούς λόγους να εργάζονται με συγκεκριμένα κριτήρια που αυτή νομίζουν ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν .να υπάρχει υποστηρικτικό νομοθετικό πλαίσιο προστασίας των συγκεκριμένων ατόμων.
    Η χρόνια ψυχική πάθηση είναι από τις πιο σοβαρές παθήσεις και δεν πρέπει να το περνάμε σαν να μη συμβαίνει τίποτα. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να εργαστούν μαζί με ένα σύνολο ανθρώπων, έχουν τρομερό εργασιακό άγχος, φοβία καιπαθαίνουν ταυτόχρονα και κρίσης πανικού. Παρακαλώ πολύ το σχολείο μου να το λάβετε πολύ σοβαρά δεν καλύπτει μόνο η φαρμακευτική αγωγή που παίρνουν οι χρόνια πάσχοντες. Χρειάζονται στήριξη από την πολιτεία με δωρεάν συνεδρίες σε ψυχίατρο. Ένα μέρος να καλύπτεται χρηματικά από ένα επίδομα ως χρόνιας πάθησης, αλλά χωρίς εργασιακούς κοινωνικούς αποκλεισμούς.