ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Άρθρο 1 Σκοπός

Σκοπός του παρόντος είναι: α) η ουσιαστική αναβάθμιση του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους», β) η κάλυψη αναγκών των ωφελούμενων του Κέντρου Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Παπάφειο Θεσσαλονίκης του ν. 4109/2013 (Α’ 16) και των Παραρτημάτων Προστασίας Παιδιού των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας που στερούνται προστατευτικού οικογενειακού περιβάλλοντος και διαβιούν στους ως άνω φορείς, η παροχή ίσων ευκαιριών για την ανάπτυξη της προσωπικότητας και των κοινωνικών δεξιοτήτων τους και η στήριξη της προσπάθειας αυτονόμησης και κοινωνικής τους ένταξης, γ) η διευκόλυνση της διενέργειας κοινωνικής έρευνας, για την έγκριση των αιτήσεων αναδοχής, υιοθεσίας ενδιαφερομένων αναδόχων ή θετών γονέων, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση ανάθεσης της επιμέλειας ανηλίκου σε τρίτο, δ) η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας και παιδικής προστασίας, καθώς και της διαφάνειας και αποτελεσματικότητας στη λειτουργία των φορέων που δραστηριοποιούνται σε αυτούς τους τομείς, με στόχο την ενίσχυση της θέσης και του επιπέδου προστασίας των ωφελούμενων, και ε) η πλήρης διοικητική ανεξαρτητοποίηση του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και η επίτευξη των στόχων και πολιτικών του που αφορούν στο σύνολο της κοινωνίας και δη τις πλέον ευάλωτες ομάδες, όπως είναι τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με αναπηρία, οι χρονίως πάσχοντες και τα θύματα έμφυλης βίας.