Ολοκλήρωση δημόσιας διαβούλευσης για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας με τίτλο: «Αναμόρφωση του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» και άλλες ρυθμίσεις για τη βελτίωση των υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας – Σύσταση οριζόντιων υποστηρικτικών υπηρεσιών και ζητήματα στελέχωσης του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας»

 

Την Δευτέρα 15 Απριλίου 2024 και ώρα 09:00 ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας με τίτλο: «Αναμόρφωση του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» και άλλες ρυθμίσεις για τη βελτίωση των υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας – Σύσταση οριζόντιων υποστηρικτικών υπηρεσιών και ζητήματα στελέχωσης του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας». Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, κα Σοφία Ζαχαράκη, εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες της για την ενεργή συμμετοχή φορέων και πολιτών, οι οποίοι συνέδραμαν ουσιαστικά με τις παρατηρήσεις τους το έργο του Υπουργείου. Τα σχόλια και οι παρατηρήσεις θα εξεταστούν λεπτομερώς, θα αξιολογηθούν και θα ληφθούν υπόψιν των υπηρεσιών του Υπουργείου, προκειμένου να οριστικοποιηθεί το τελικό κείμενο του σχεδίου νόμου, το οποίο θα κατατεθεί προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων.

Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

Σοφία Ζαχαράκη

Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας με τίτλο «Αναμόρφωση του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» και άλλες ρυθμίσεις για τη βελτίωση των υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας -Σύσταση οριζόντιων υποστηρικτικών υπηρεσιών και ζητήματα στελέχωσης του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας»

Τίθεται από σήμερα, 2.4.2024, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας με τίτλο «Αναμόρφωση του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» και άλλες ρυθμίσεις για τη βελτίωση των υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας -Σύσταση οριζόντιων υποστηρικτικών υπηρεσιών και ζητήματα στελέχωσης του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας».

Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου επιχειρείται:
● η αναμόρφωση του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους»,
● η οικονομική ενίσχυση των ωφελούμενων που διαβιούν σε Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (Κ.Κ.Π.Π.) και στο Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Παπάφειο Θεσσαλονίκης,
● η διευκόλυνση διενέργειας κοινωνική έρευνας για την έγκριση αιτήσεων αναδοχής και υιοθεσίας ενδιαφερομένων αναδόχων ή θετών γονέων,
● η περαιτέρω αναβάθμιση του επιπέδου της κοινωνικής προστασίας και της παιδικής προστασίας συνολικά και
● η σύσταση και λειτουργία των οριζόντιων υποστηρικτικών υπηρεσιών του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.
Δεδομένης της σπουδαιότητας του αντικειμένου του παρόντος σχεδίου νόμου, σας καλώ να συμμετάσχετε στη διαδικασία, καταθέτοντας τις προτάσεις και παρατηρήσεις σας στις σχετικές ρυθμίσεις.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 15η Απριλίου 2024.

Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

Σοφία Ζαχαράκη